Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS SWOT

Membentuk Sahsiah Cemerlang Supaya Menjadi Warganegara Yang Berketrampilan, Produktif, Asetifpekerti mulia, menghargai dan
menjunjung kedaulatan agama, bangsa dan negara serta mempunyai ketahanan diri yang tinggi

KEKUATAN (S) Terdapat Guru Besar Cemerlang Terdapat Guru Cemerlang Terdapat Jurulatih Utama PSK Negeri Terdapat Guru Bimbingan dan Kaunseling yang berpengalaman 5. Terdapat guru-guru yang komited 6. Terdapat Pembimbing rakan Seabaya yang aktif 7. Terdapat Badan Dakwah Sekolah yang Aktif STRATEGI (SO) 1. Program Remaja Cemerlang dijalankan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling. 2. Kempen Berbudi Bahasa dan Minggu Budi bahasa yang dijalankan oleh Panitia PSK 3. Ceramah dari SLAD, LPPKN, PDRM dan JKM 4. Pendekatan keagamaan dari Badan Dakwah STRATEGI (ST) 1. Bekerjasama dengan PRS untuk membimbing pelajar yang bermasalah. 2. Bekerjasama dengan kaunselor untuk membantu pelajar ( kaunseling Kelompok dan Individu) 3. Program Keibubapaan dari Unit Bimbingan dan Kaunseling 1. 2. 3. 4.

KELEMAHAN (W) 1. Kebiasaan pengunaan kata ganti diri yang tidak sesuai 2. Latarbelakang pelajar dari sosioekonomi yang rendah 3. Ibu bapa yang kurang berpelajaran 4. Budaya negatif yang ada dalam diri pelajar. 5.

PELUANG (O) 1. Mendapat sokongan PIBG 2. Sokongan dari Agensi Luar 3. Sokongan dari badan Dakwah Sekolah

STRATEGI (WO) 1. Sumber Kewangan dari PIBG 2. Program keagamaan yang dijalankan oleh badan dakwah sekolah. 3. Ceramah dari Agensi Luar Tentang kesan dari tingkah laku negatif. 4. Lawatan Ke Balai Polis

ANCAMAN (T) 1. Pengaruh dari media elektronik 2. Pengaruh dari persekitaran 3. Pengaruh rakan sebaya 4. Latarbelakang keluarga yang bermasalah 5. Ibu bapa yang kurang memberi penekanan kepada pembangunan sahsiah pelajar.

Strategi (WT) 1. Ceramah Keibubapaan 2. Kempen dan Minggu Budi Bahasa

ISU STRATEGIK

Didapati pelajar SKSD kurang berketrampilan, Produktif, Asertif, serta kental ketika menghadapi segala bentuk cabaran dan halangan. Membentuk Sahsiah Cemerlang Supaya Menjadi Warganegara Yang Berketrampilan, Produktif, Asetifpekerti mulia, menghargai dan menjunjung kedaulatan agama, bangsa dan negara serta mempunyai
ketahanan diri yang tinggi

MATLAMAT STRATEGIK

Bil

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 65% 2010 85% 2011 100%

(Inisiatif) Strategik Program Remaja Cemerlang

Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri sebagai seorang individu yang cemerlang dalam penyesuaian serta penampilan diri.

Peratus peningkatan nilai kendiri

50%

PELAN TAKTIKAL PROGRAM MINGGU BUDI BAHASA OBJEKTIF -Memberi galakan kepada pelajar berkomunikasi dengan bahasa yang betul serta bersopan dan bertingkah laku mulia T/JAWAB GPK HEM Panitia PSK Guru Kaunseling Badan Dakwah Guru Bertugas 3.Menghormati pekerja sekolah 4.Menghormati guru Semakin meningkat. %Ibu bapa menyelia dan mengawasi dan membimbing anak-anak dirumah meningkat %Pelajar boleh mengawal tingkah laku negatif meningkat TEMPOH Seminggu KOS/SUMBER PSK OUTPUT %Jumlah Pelajar yang mengamalkan:1.Budaya memberi salam 2.Menghormati rakan KPI Penurunan % pelajar yang bergaduh %Penurunan aduan dari pekerja sekolah pelajar yang kurang sopan. CATATAN

CERAMAH KEIBUBAPAAN

-memberi kesedaran kepada ibu bapa peranan mendidik anak

GPK HEM Guru Kaunseling PIBG Badan Dakwah Panitia PSK GPK HEM Guru Lawatan Guru Kaunseling Guru Disiplin Panitia PSK

2 hari

PIBG

%Kes ponteng sekolah semakin menurun

LAWATAN KE BALAI POLIS

-Memberi kesedaran kepada pelajar kesan tingakah laku negatif

I hari

RIMUP

%Kes disiplin menurun

PROGRAM PENGURUSAN REMAJA

Memberi bimbingan dan kesedaran tentang kesan tingkah laku mereka kepada masyarakat

GPK HEM Guru Kaunseling PIBG Badan Dakwah Panitia PSK

3 hari 2 malam

PIBG UBK

KEM REMAJA CEMERLANG

Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri sebagai seorang individu yang cemerlang dalam penyesuaian serta penampilan diri.

Guru Kaunselingg Pembimbing Rakan Sebaya Panitia PSK Guru Disiplin

Sepanjang tahun

UBK

%Pelajar dapat membezakan tingakah laku yg positif dan negatif serta dapat membuat keputusan yang sewajarnya meningkat Peratus peningkatan nilai kendiri

%Kes bergaduh semakin berkurangan %Kes ponteng kelas semakin menurun Sifar kes disiplin sekolah %Aduan dari guru matapejaran semakin berkurang %Aduan pelajar bergaduh berkurangan

PELAN OPERASI Nama Program : Kem Remaja Cemerlang Objektif Bil Aktiviti : Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri sebagai seorang individu yang cemerlang dalam penyesuaian serta penampilan diri. Pegawai Bertanggungjawab Guru Besar GPK HEM Guru Kaunseling Pengerusi Panitia PSK 2.
Urusan Surat Menyurat

Kos/Sumber

Tempoh

Pelan Kotengensi

1.

Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa Penetapan tarikh, masa dan tempat Agihan Tugasan

1 hari

Mesyuarat

Setiausaha

4 hari

Pemberitahuan kepada PIBG, Penceramah, Taklimat

3. 4.

Taklimat Pengurusan Program Perlaksanaan Program

Kaunselor J/k Perlaksana PIBG UBK

1 hari 3 hari 2 malan

5.

Penilaian Program

Guru Besar GPK HEM

1 jam

Refleksi