Anda di halaman 1dari 12

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ( PBS )

(DOKUMEN STANDARD PRESTASI)/ KUMPULAN 1


BAND 1 PERNYATAAN STANDARD B1 TAHU DESKRIPTOR B1D1: Mengetahui Identiti diri B1D2: EVIDENS B1D1E1: Nyatakan biodata diri anda. B1D2E1: TEMA/UNIT 1 PENCAPAIAN KENDIRI

B1D3:

B1D3E1:

B1D4:

B1D4E1:

B1D5:

B1D5E1:

B1D6:

B1D6E1:

B2 Tahu dan Faham

B2D1: Mengetahui dan memahami potensi diri.

B2D1E1: Senaraikan 5 kelebihan dan kelemahan diri anda.

1 PENCAPAIAN KENDIRI

B2D2:

B2D2E1:

B2D3:

B2D3E1:

B2D4:

B2D4E1:

B2D4E2:

B2D5:

B2D5E1:

B2D5E2:

B2D6:

B2D6E1:

B2D6E2:

B2D7:

B2D6E1:

B3 Tahu, Faham Dan boleh buat

B3D1: Mengembangkan potensi diri.

B3D1E1: Lakarkan peta minda perancangan dan pelaksanaan dalam meningkatkan potensi diri anda.

1 PENCAPAIAN KENDIRI

B3D2:

B3D2E1:

B3D3:

B3D3E1:

B3D4:

B3D4E1:

B3D5:

B3D5E1:

B3D6:

B3D6E1:

B3D7:

B3D7E1:

B4 Tahu, Faham Dan boleh buat Dengan beradab

B4D1: Menetapkan matlamat dan hala tuju yang betul dalam mencapai cita-cita.

B4D1E1: Tajuk Tugasan: Lakarkan carta aliran yang lengkap bagi menunjukan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh anda untuk mencapai cita-cita anda. Huraikan setiap peringkat carta aliran tersebut. B4D2E1:

1 PENCAPAIAN KENDIRI

B4D2:

B4D3:

B4D3E1:

B4D4:

B4D4E1:

B4D4E2:

B4D5:

B4D5E1:

B4D6:

B4D6E1:

B4D7:

B4D7E1:

B5 Tahu, Faham Dan boleh buat

B5D1: Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat.

B5D1E1: Dalam kumpulan anda berikan lima cadangan yang lengkap dalam menyelesaikan masalah merokok dan vandalisma di

1 PENCAPAIAN KENDIRI

Dengan beradab terpuji

kalangan pelajar sekolah. Bentangkan hasil perbincangan kumpulan anda.

B5D1E2: Sebagai pelajar sekolah anda, jalankan satu aktiviti yang dapat disumbangkan kepada sekolah. B5D2: B5D2E1:

B5D3:

B5D3E1:

B5D4:

B5D4E1:

B5D4E2:

B5D5:

B5D5E1:

B5D6:

B5D6E1:

B5D7:

B5D7E1:

B6 Tahu, Faham Dan boleh buat Dengan beradab mithali

B6D1: Menyerlahkan potensi diri dalam segala aspek.

B6D1E1: Pilih tokoh tempatan yang anda kagumi . Sediakan sebuah folio tidak melebihi 10 helaian dengan menggunakan kertas saiz A4. Anda dikehendaki membentangkan hasilan anda.

1 PENCAPAIAN KENDIRI

B6D2:

B6D2E1:

B6D3:

B6D3E1:

B6D4:

B6D4E1:

B6D5:

B6D5E1:

B6D6:

B6D6E1:

B6D7:

B6D7E1:

CONTOH ITEM BAND 1- EVIDEN 1

BIODATA DIRI

NAMA UMUR TARIKH LAHIR AGAMA

: : : : :

NO.K/PENGENALAN ALAMAT HOBI : :

MAKANAN KEGEMARAN : MATA PELAJARAN YANG DIMINATI IDOLA YANG DIMINATI : CITA-CITA : : :

NEGARA YANG INGIN DILAWATI PRINSIP HIDUP :

CONTOH ITEM BAND 2- EVIDEN 1

Anda dikehendaki menyenaraikan lima kelebihan dan lima kelemahan diri anda. KELEBIHAN SAYA KELEMAHAN SAYA

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

CONTOH ITEM BAND 3- EVIDEN 1

ARAHAN: Lakarkan peta minda perancangan dan huraikan proses pelaksanaan dalam meningkatkan potensi diri anda.
3 1 CARA-CARA MENINGKATKAN POTENSI DIRI 4

Huraian proses pelaksanaan bagi setiap peningkatan potensi diri di atas adalah:
1. 2. 3. 4.

CONTOH ITEM BAND 4- EVIDEN 1

ARAHAN:Tajuk Tugasan: Lakarkan carta aliran yang lengkap bagi menunjukan peringkat pendidikan yang perlu dilalui untuk mencapai cita-cita anda. Huraikan setiap peringkat carta aliran tersebut.

ALAM PEKERJAAN

INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

SEKOLAH MENENGAH

SEKOLAH RENDAH

CONTOH ITEM BAND 5- EVIDEN 1

ARAHAN: Lakukan perbincangan dalam kumpulan,berikan lima cadangan yang lengkap dalam menyelesaikan masalah merokok dan vandalisma di kalangan pelajar sekolah. Bentangkan hasil perbincangan kumpulan anda.

CONTOH ITEM BAND 5- EVIDEN 2

ARAHAN:

Sebagai seorang pelajar sekolah anda, jalankan satu aktiviti yang dapat disumbangkan kepada sekolah. Nyatakan setiap perjalanan aktiviti dengan lengkap.

CONTOH ITEM BAND 6- EVIDEN 1

ARAHAN: Pilih tokoh tempatan yang anda kagumi . Sediakan sebuah folio tidak melebihi 10 helaian dengan menggunakan kertas saiz A4. Anda dikehendaki membentangkan hasilan anda secara individu.