Anda di halaman 1dari 8

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1
Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

B1D2
Mengetahui latar belakang keluarga

EVIDENS

B1D2E1
Menyatakan latar belakang ahli keluarga

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru bersoal jawab dengan pelajar 2. Murid mengisi salasilah keluarga.

CONTOH ITEM

Guru bertanya kepada setiap orang pelajar/ semua pelajar (Mengikut kesesuaian waktu)

IBU:

AYAH:

III

II

IV

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

B2D3
Mengetahui dan memahami tanggungjawab ahli keluarga

B2D3E1
Menerangkan peranan ahli keluarga 1. Guru meminta pelajar padan suaikan latihan yang diberi berkaitan peranan ahli keluarga. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

CONTOH ITEM

Soalan Merujuk gambar di bawah, apakah peranan yang dimainkan oleh setiap ahli keluarga dalam peristiwa yang berlaku.

Ayah Emak Abang Kakak

Mengelap tingkap Mengemop lantai Menyapu sampah Membantu mengangkat air

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 3
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik.

B3D3
Bertanggungjawab terhadap ahli keluarga.

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B3D3E1
Mengamalkan sikap saling membantu ahli keluarga.

1. Guru menunjukkan gambar dan memberi situasi kepada pelajar. 2. Guru meminta pelajar menerangkan tindakan yang perlu diambil bagi
situasi tersebut. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam borang yang disediakan.

Soalan Gariskan jawapan yang sesuai bagi situasi-situasi CONTOH ITEM

berikut

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

Contoh pilihan jawapan ; SITUASI 1 a. Membantu adik membuat kerja sekolah. b. Membiarkan adik membuat kerja sekolah sendiri. SITUASI 2 a. Terus bermain bola b. Membantu ayah mencuci kereta SITUASI 3 a. Membantu ibu mebuat susu untuk adik b. Meminta ibu membuat susu untuk adik SITUASI 4 a. Melihat ayah mengangkat barang dari kereta b. Membantu ayah mengangkat barang dari kereta SITUASI 5 a. Membantu kakak membasuh kasut sekolah b. Membiarkan kakak membasuh sendiri kasutnya SITUASI 6 a. Memberikan wang kepada abang untuk membeli peralatan sekolah b. Membiarkan abang tidak membeli peralatan sekolah.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 4
Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu.

B4D3
Mengamalkan adab dan tatasusila

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

B4D3E1
Berkelakuan sopan dan mengamalkan sikap menghormati 1. Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang dipilih dari kotak undian. 2. Murid melakonkan situasi tersebut bersama rakan dalam kumpulan.

CONTOH ITEM

KAD SITUASI 1 KAD SITUASI 2 KAD SITUASI 3 KAD SITUASI 4 KAD SITUASI 5 KAD SITUASI 6

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

5)

2) 1)
4)

3)

6)

Melintang 1. Ali sangat_______________ibu dan bapanya. 3. Kita mestilah bercakap secara _____________ dengan anggota keluarga. 6. Sikap ________________ perlu diamalkan dalam pembentukan keluarga bahagia. Menegak 2. Anak - anak perlu menggunakan nada suara yang ____________ apabila bercakap dengan ibu bapa. 4. Ibu bapa perlu memberikan anak - anak mereka ____________ sayang yang sempurna 5. Keluarga Encik Chong saling ___________________ apabila berlaku perselisihan faham.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND PERNYATAAN STANDARD

5
Mengaplikasikan pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran.

DESKRIPTOR

B5D3
Menghargai ibu bapa dan ahli keluarga

EVIDENS

B5D3E1
Menunjukkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa dan keluarga

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar mereka kad ucapan sempena hari istimewa ahli keluarga. 2. Murid membina kad ucapan tersebut.

Soalan Reka satu kad ucapan sempena hari istimewa ahli CONTOH ITEM

keluarga anda.

Contoh :

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

BAND

6
secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

PERNYATAAN STANDARD Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik

DESKRIPTOR

B6D3
Membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa

EVIDENS

B6D3E1
Bertingkah laku mulia ke arah pembentukkan keluarga bahagia.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru meminta pelajar melengkapkan cerita pendek berkaitan pembentukkan keluarga bahagia. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dalam borang yang disediakan. Sambungkan ayat di bawah menjadi satu cerita yang lengkap.

CONTOH ITEM

Apabila saya dewasa kelak, saya ingin membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa saya dengan .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ..........................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai