HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

SASARAN KERJA TAHUNAN
(SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT))
PEGAWAI YANG DINILAI PEGAWAI PENILAI PERTAMA

Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KANDUNGAN
Bil.
1

Isi Kandungan
ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) TAMBAH AKTIVITI/PROJEK TAMBAH PETUNJUK PRESTASI KEMASKINI AKTIVITI/PROJEK HAPUS AKTIVITI/PROJEK PAPARAN FORMAT KESELURUHAN LAPORAN/ULASAN OLEH PYD PAPAR LAPORAN/ULASAN OLEH PPP SELENGGARA DOKUMEN SOKONGAN 21 22 5 8 12 14 16 18 1

Muka Surat
3

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

20 25 26

7 11 13 15 17 19 22 24

2.8.1 MUATNAIK DOKUMEN SOKONGAN 2.8.2 PAPAR DOKUMEN SOKONGAN 2.8.3 HAPUS DOKUMEN SOKONGAN 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 SALIN SKT DARIPADA TAHUN SEBELUMNYA SALIN DARIPADA SKT PYD PEMBERITAHUNAN KEPADA PEGAWAI PENILAI PERTAMA PAPARAN SKT YANG DITAMBAH MENGGUGURKAN AKTIVITI/PROJEK PAPARAN SKT YANG DIGUGURKAN PENGESAHAN SKT PEGAWAI YANG DINILAI PENGESAHAN AKTIVITI/PROJEK PAPAR LAPORAN/ULASAN OLEH PPP PENGESAHAN SKT SECARA PUKAL PENGESAHAN SKT BARU (GUGUR SKT LAMA) MEMBUAT ATURAN SKT MENCETAK SKT

27 28 32

35 36 38

28 31 33

39 45 47 49 53 55

52 -

44 46 48 51 54 56

1. MODUL PENGURUSAN PRESTASI : ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Mula Penyediaan SKT Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak SKT yang Disediakan Bersetuju
YA

PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP

Pengesahan SKT Kajian Semula SKT Pertengahan Tahun
PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP YA

Pertambahan / Pengguguran SKT Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak SKT yang Di Tambah/Gugur Bersetuju Pengesahan SKT Tambah/Gugur Memasukkan Pencapaian Sebenar SKT

PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP YA

Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak Pencapaian Sebenar SKT Bersetuju Pengesahan SKT

PYD / PPP

Memasukkan Laporan/ Ulasan PYD & PPP Tamat

1 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

KETERANGAN
Entiti Terlibat Aktiviti

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Tindakan

Kaedah Pelaksanaan HRMIS

Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Menetapkan SKT melalui sistem HRMIS. · · Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi

Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. · Menyemak SKT yang disediakan. · Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. · Mengesahkan SKT jika bersetuju. Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

Kajian Semula SKT Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) Menambah dan menggugurkan SKT melalui sistem HRMIS. · · Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai (PYD) HRMIS

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. · Menyemak SKT yang ditambah/digugurkan. · Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. · Mengesahkan SKT jika bersetuju. Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

2 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Entiti Terlibat

Aktiviti

Tindakan

Kaedah Pelaksanaan HRMIS

Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Memasukkan Pencapaian Sebenar SKT. · · · Pencapaian Sebenar Peratus Pencapaian Ulasan

Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. Menyemak Pencapaian Sebenar SKT. · · · Pencapaian Sebenar Peratus Pencapaian Ulasan Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. Mengesahkan SKT jika bersetuju.

3 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM MEWUJUDKAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI YANG DINILAI Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) Fungsi ini membolehkan pengguna menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). klik Laporan Penilaian Prestasi . Langkah-langkah: 1. Rajah 1 : Menu Sasaran Kerja Tahunan 3. klik Sasaran Kerja Tahunan pilih Pegawai Yang Dinilai. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan Menu Sasaran Kerja Tahunan. klik Pengurusan Prestasi . Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 2. Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. pilih penilaian prestasi tahunan. Rajah 2 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 4 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari Menu Utama HRMIS.2. Klik Sasaran Kerja Tahunan. Klik butang Teruskan. Pengguna akan melihat Menu Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 1.

1 TAMBAH AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menambah Aktiviti / Projek yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan. Langkah 2 Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI Langkah 1 Klik butang Tambah Rajah 3 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 5 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah-langkah: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia .2. klik pada butang Tambah (lihat Rajah 3). Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun.

2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 4. Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI. Rajah 4 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 6 Cawangan Pengurusan Maklumat.

3. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Aktiviti / Projek / Keterangan • Petunjuk SKT: Pilih ‘SKT yang dirancang’ atau ‘SKT yang ditambah’ o ‘SKT yang dirancang’ adalah SKT telah dirancang pada Penetapan SKT. Kementerian Pelajaran Malaysia . 7. Klik butang Tambah untuk tambah Aktiviti /Projek /Keterangan (Langkah 5). o ‘SKT yang ditambah’ adalah SKT yang ditambah selepas Kajian Semula. Klik Batal untuk keluar dari skrin. 6. 7 Cawangan Pengurusan Maklumat. • Petunjuk Prestasi : Pilih ‘Masa’ atau ‘Kuantiti’ atau ‘kualiti’ atau ’kos’ atau ‘lain-lain’. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Tambah telah selesai dilakukan (lihat Rajah 5). Setelah mengisi semua maklumat . klik butang Simpan. • Sasaran Kerja • Pencapaian Sebenar • Ulasan 4. Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI (Langkah 6). Langkah 6 Klik butang Tambah KPI untuk tambah Langkah 5 Klik butang Tambah Rajah 5 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Tambah 5.

2 TAMBAH PETUNJUK PRESTASI Operasi ini membolehkan pengguna menambah Petunjuk Prestasi bagi Sasaran Kerja Tahunan yang dikehendaki. Kementerian Pelajaran Malaysia . Contoh: Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul Langkah 1 Klik butang Tambah KPI Rajah 6: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 8 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik butang Tambah KPI bagi SKT yang dikehendaki (lihat Rajah 6). Langkah-langkah: 1.2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.

Pengguna akan melihat tab Tambah . Isikan maklumat-maklumat berikut: • Kategori Petunjuk Prestasi: Pilih dari senarai drop-down • Sasaran Kerja • Pencapaian Sebenar • Ulasan 9 Cawangan Pengurusan Maklumat.Petunjuk Prestasi seperti di Rajah 7. Tab Petunjuk Prestasi yang telah ditambah Rajah 7: Skrin Tambah – Petunjuk Prestasi 3. Kementerian Pelajaran Malaysia .2.

7. Klik Simpan. Klik butang Tambah KPI untuk menambah Petunjuk Prestasi yang seterusnya untuk Aktiviti tersebut. 6. Lihat Rajah 8 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi.4. Atau klik pada kotak KPI dan klik butang Hapus KPI untuk menghapus KPI . Langkah 6 Klik butang Tambah KPI Langkah 7 Klik butang Hapus KPI Langkah 5 Klik Simpan Rajah 8: Skrin Tambah – Petunjuk Prestasi Yang Telah Diisi 5. 10 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Penunjuk Prestasi yang baru ditambah Rajah 9: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Tambah 9. 11 Cawangan Pengurusan Maklumat.8. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Batal untuk keluar dari skrin. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Tambah telah selesai dilakukan (lihat Rajah 9).

Ulasan Contoh: Tukar maklumat Aktiviti / Projek / Keterangan kepada ‘Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul’ 3. Petunjuk Prestasi : Pilih ‘Masa’ atau ‘Kuantiti’ atau ‘kualiti’ atau ’kos’ atau ‘lain-lain’. jika perlu: 1. 12 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Kemaskini maklumat-maklumat berikut.2. Contoh: Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul .bagi tujuan pelaksanaan modul dan peluasan pelaksanaan HRMIS Maklumat yang hendak dikemaskini Rajah 10 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. klik Aktiviti / Projek yang dikehendaki (lihat Rajah 10). Sasaran Kerja 5. Petunjuk SKT: Pilih ‘SKT yang dirancang’ atau ‘SKT yang ditambah’ 3. 4. Klik Simpan.3 KEMASKINI AKTIVITI / PROJEK Operasi membolehkan pengguna melihat dan mengemaskini Aktiviti / Projek yang sedia ada. Langkah-langkah: 1. Aktiviti / Projek / Keterangan 2. Pencapaian Sebenar 6.

Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Kemaskini telah selesai dilakukan (lihat Rajah 11).4. 13 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Batal untuk keluar dari skrin. Maklumat yang telah dikemaskini Rajah 11 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Kemaskini 5.

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia .4 HAPUS AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menghapus rekod aktiviti / projek yang tidak lagi berkenaan.(Draf) Langkah 1 Klik kotak Aktiviti / Projek yang hendak dihapus Langkah 2 Klik butang Hapus Rajah 12 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2.2. 14 Cawangan Pengurusan Maklumat. Contoh: Pemantauan penambahbaikan aplikasi HRMIS . Langkah-langkah: 1. klik pada kotak aktiviti / projek yang hendak dihapus (lihat Rajah 12). Klik butang Hapus.

15 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 13. Aktiviti / projek yang dihapus telah dikeluarkan dari senarai. Rajah 13: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Hapus 4. Klik Batal untuk keluar dari skrin.3.

2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. klik Paparan Format Keseluruhan (lihat Rajah 14). Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 14: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 16 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah-langkah: 1. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Paparan Format Keseluruhan.5 PAPARAN FORMAT KESELURUHAN Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan Format Keseluruhan bagi Sasaran Kerja Tahunan bagi tahun yang dikehendaki.

17 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan melihat skrin Paparan Format Keseluruhan seperti di Rajah 15. Rajah 15: Skrin Paparan Format Keseluruhan 3. Klik Keluar untuk keluar dari skrin.2. Kementerian Pelajaran Malaysia .

6 LAPORAN / ULASAN OLEH PYD Operasi ini membolehkan pengguna membuat Laporan atau ulasan oleh Pegawai Yang Dinilai terhadap Pemilik Kompetensi. Langkah 1 Klik Laporan / Ulasan Oleh PYD Rajah 16: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Dari skrin Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD seperti di Rajah 17. klik Laporan / Ulasan Oleh PYD (lihat Rajah 16). Langkah-langkah: 1. Rajah 17: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD 3. 18 Cawangan Pengurusan Maklumat.2. Isikan maklumat Laporan / Ulasan.

Klik Simpan. Langkah 5 Klik Simpan Rajah 18: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD Yang Telah Diisi 5. Kementerian Pelajaran Malaysia . 19 Cawangan Pengurusan Maklumat.4. Lihat Rajah 18 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi.

2. Langkah-langkah: 1. 20 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.7 PAPAR LAPORAN / ULASAN OLEH PPP Operasi ini membolehkan pengguna memaparkan laporan atau ulasan oleh Pegawai Penilaian Pertama terhadap Pemilik Kompetensi. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah 1 Klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP Rajah 19: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP seperti di Rajah 20. Rajah 20: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP 3. klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP (lihat Rajah 19).

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Langkah 1 Klik Dokumen Sokongan Rajah 21: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Dokumen Sokongan. klik Dokumen Sokongan (lihat Rajah 21).8 SELENGGARA DOKUMEN SOKONGAN Operasi ini membolehkan pengguna menyelenggara (muat naik. papar dan hapus) dokumen sokongan. Pengguna akan melihat skrin Dokumen Sokongan seperti di Rajah 22. Langkah-langkah: 1. Rajah 22: Skrin Dokumen Sokongan 21 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .2.

pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Muat Naik Dokumen Sokongan • Papar Dokumen Sokongan • Hapus Dokumen Sokongan 2. Pengguna akan melihat skrin Muat Naik Dokumen seperti di Rajah 24. klik Muat Naik (lihat Rajah 23). 22 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari skrin ini. Klik Browse untuk muat naik Nama Fail. Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Muat Naik Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna memuat naik Dokumen Sokongan sebagai maklumat tambahan. Dari skrin Dokumen Sokongan. Rajah 24: Skrin Muat Naik Dokumen 3. Pengguna akan melihat skrin Choose File seperti di Rajah 25. 4. Langkah-langkah: 1. Langkah 1 Klik Muat Naik Rajah 23: Skrin Dokumen Sokongan 2.3.8.

Rajah 25: Skrin Choose File 5. Lihat Rajah 27 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. 9. Klik Simpan. Klik Open. Rajah 26: Skrin Muat Naik Fail 8. Pilih fail yang dikehendaki. Pengguna akan kembali ke skrin Dokumen Sokongan yang menunjukkan operasi Muat Naik telah selesai dilakukan (lihat Rajah 28). Contoh: LAMPIRAN A 6. 23 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Isikan maklumat Keterangan. 7. 11. Langkah 10 Klik Simpan Rajah 27: Skrin Muat Naik Fail Yang Telah Diisi 10. Pengguna akan kembali ke skrin Muat Naik Dokumen yang menunjukkan maklumat Nama Fail yang telah diisi seperti di Rajah 26.

(lihat Rajah 29). Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun yang memaparkan ikon dokumen sokongan menunjukkan operasi muat naik telah selesai dilakukan. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia . 13. Rajah 29: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun Setelah Operasi Muat Naik 24 Cawangan Pengurusan Maklumat.Dokumen Sokongan yang telah dimuat naik Rajah 28: Skrin Dokumen Sokongan Setelah Operasi Muat Naik 12.

2. klik Nama Fail (lihat Rajah 30). Langkah-langkah: 1. Pengguna akan melihat skrin tetingkap dokumen seperti di Rajah 31.8.pdf Langkah 1 Klik Nama Fail Rajah 30: Skrin Dokumen Sokongan 2.2 Papar Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna melihat fail Dokumen Sokongan yang telah dimuat naik. Contoh: Lampiran A. 25 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia . Dari skrin Dokumen Sokongan. Rajah 31: Skrin Tetingkap Dokumen 3.

Dari skrin Dokumen Sokongan. atau klik No untuk membatalkan operasi. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Klik Hapus.8. klik di petak bagi rekod yang hendak dihapus (lihat Rajah 32). Pengguna akan kembali ke skrin Dokumen Sokongan seperti di Rajah 33. Klik Yes untuk menghapus rekod. Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 26 Cawangan Pengurusan Maklumat.2. 3. Rajah 33: Skrin Dokumen Sokongan Setelah Operasi Hapus 5. Contoh: Bil – 1 Langkah 1 Klik di petak bagi rekod yang hendak dihapus Langkah 2 Klik Hapus Rajah 32: Skrin Dokumen Sokongan 2.3 Hapus Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna menghapus Dokumen Sokongan yang tidak lagi berkenaan. Rekod yang dihapus telah dikeluarkan dari senarai. Langkah-langkah: 1.

Kementerian Pelajaran Malaysia . Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Langkah 1 Pilih tahun dan klik Salin Rajah 34: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 27 Cawangan Pengurusan Maklumat.9 SALIN SKT DARIPADA TAHUN SEBELUMNYA Operasi ini membolehkan pengguna menyalin sasaran kerja tahunan daripada tahun yang sebelumnya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Salin Sasaran Kerja Tahunan Langkah-langkah: 1.2. pilih tahun dan klik Salin (lihat Rajah 34).

klik Laporan Penilaian Prestasi . Langkah-langkah: 1. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Salin telah selesai dilakukan (lihat Rajah 35). klik Sasaran Kerja Tahunan pilih Pegawai Yang Dinilai.10 SALIN DARIPADA SKT PYD Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai yang dikehendaki. Dari Menu Utama HRMIS. Pengguna akan melihat Menu Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 36. Rajah 35: Skrin Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Salin 3. Klik Sasaran Kerja Tahunan. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia . 2. 2. pilih penilaian prestasi tahunan. 28 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik Pengurusan Prestasi .2.

Klik pada Nama yang dikehendaki atau guna fungsi Cari. Pengguna akan melihat skrin Senarai Pegawai Bawahan seperti di Rajah 38. Langkah 5 Klik Teruskan 29 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik pada butang Salin SKT daripada PYD. Langkah 5 Klik Nama yang dikehendaki Rajah 38 : Skrin Senarai Pegawai Bawahan 5.Rajah 36 : Menu Sasaran Kerja Tahunan 3. 6. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan seperti di Rajah 39 dan klik butang Teruskan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah 3 Klik Salin dari SKT PYD Rajah 37 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 4. Klik butang Teruskan. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 37.

Kementerian Pelajaran Malaysia . klik pada kotak untuk pilih aktiviti/projek yang hendak di salin dan klik butang Salin. Langkah 7 Klik Salin dari SKT PYD Rajah 40 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 8. Skrin Dokumen Sokongan akan dipaparkan. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 40 dan Klik Salin dari SKT PYD. Langkah 8 Klik Salin Klik pada kotak untuk salin aktiviti/projek Rajah 41 : Skrin Dokumen Sokongan 30 Cawangan Pengurusan Maklumat.Rajah 39 : Skrin Pengesahan 7. seperti Rajah 41.

Langkah 9 Klik Simpan Rekod yang baru disalin Rajah 42 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 10. Kementerian Pelajaran Malaysia . 31 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun yang menunjukkan operasi Salin telah selesai dilakukan dan Klik Simpan (lihat Rajah 42).9. Klik Batal untuk keluar dari skrin.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 32 Cawangan Pengurusan Maklumat.2.11 PEMBERITAHUAN KEPADA PEGAWAI PENILAI PERTAMA Operasi ini membolehkan pengguna menghantar mesej kepada pegawai untuk mengesahkan Tambahan Aktiviti / Projek dan Petunjuk Prestasi yang baru diwujudkan. atau klik No untuk membatalkan operasi. Langkah 9 Klik butang Hantar Rajah 43: Skrin Sasaran Kerja Tahunan 2. Langkah-langkah: 1. klik pada butang Hantar (lihat Rajah 43). Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Klik Yes untuk menghantar.

Klik Keluar. Kementerian Pelajaran Malaysia . Status aktiviti bertukar kepada Memerlukan Pengesahan Rajah 45: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Pemberitahuan Kepada Pegawai Penilai Pertama 6. pengguna akan melihat Mesej Aliran Kerja seperti di Rajah 44. Jika memilih Yes. Rajah 44: Skrin Mesej Aliran Kerja 4. Rekod yang mempunyai status Draf telah bertukar kepada Memerlukan Pengesahan. Klik Batal untuk keluar dari skrin. 5. 33 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 45.3.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM TAMBAH DAN GUGUR AKTIVITI/PROJEK SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI YANG DINILAI Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Kementerian Pelajaran Malaysia . SKT yang Ditambah dan telah Disahkan Langkah 1 Klik Paparan SKT yang Ditambah Rajah 46: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Klik Keluar untuk keluar dari skrin. Langkah-langkah: 1. Pengguna akan melihat skrin Aktiviti / Projek SKT Yang Ditambah seperti di Rajah 47. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. klik Paparan SKT yang Ditambah (lihat Rajah 46).12 PAPARAN SKT YANG DITAMBAH Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan senarai SKT yang telah ditambah.2. 35 Cawangan Pengurusan Maklumat. Aktiviti / projek yang berstatus Disahkan sahaja yang boleh dipaparkan. Rajah 47: Skrin Aktiviti / Program SKT Yang Ditambah 3.

13 MENGGUGURKAN AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menggugurkan aktiviti / projek yang tidak lagi berkenaan. Pengguna akan melihat ruangan Alasan untuk pengguna memasukkan alasan mengapa aktiviti tersebut hendak digugurkan. Contoh: Membantu Menyediakan kepakaran Teknikal Modul Langkah 1 Klik Pegguguran SKT Rajah 48: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. klik Pengguguran SKT pada aktiviti yang dikehendaki (lihat Rajah 48).2. 36 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah-langkah: 1. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Aktiviti / projek yang berstatus Disahkan sahaja yang boleh digugurkan.

Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi menggugurkan Aktiviti / Projek telah selesai dilakukan (lihat Rajah 50). 37 Cawangan Pengurusan Maklumat. Ruangan alasan yang perlu diisi Rajah 49: Skrin Alasan Menggugurkan Aktiviti / Projek Yang Telah Diisi 4. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Batal untuk keluar dari skrin. Lihat Rajah 49 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Aktiviti / Projek yang telah digugurkan Rajah 50: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Menggugurkan Aktiviti / Projek 6.3. Klik butang Simpan untuk menggugurkan aktiviti item SKT. Isikan maklumat Alasan. 5.

Klik Keluar untuk keluar dari skrin. Langkah 1 Klik Paparan SKT yang Digugurkan Rajah 51: Skrin Sasaran Kerja Tahunan 2. Aktiviti / projek yang digugurkan dan telah disahkan sahaja boleh dipapar Langkah-langkah: 1. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.14 PAPARAN SKT YANG DIGUGURKAN Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan senarai SKT yang telah digugurkan. Pengguna akan melihat skrin Aktiviti / Projek SKT Yang Digugurkan seperti di Rajah 52. Rajah 52: Skrin Aktiviti / Program SKT Yang Digugurkan 3.2. Kementerian Pelajaran Malaysia . klik Paparan SKT yang Digugurkan (lihat Rajah 51). 38 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Kementerian Pelajaran Malaysia .HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENGESAHAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI PENILAI PERTAMA Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Operasi ini boleh dilakukan melalui dua kaedah capaian iaitu melalui Peti Pesanan Pengguna atau melalui Menu Sasaran Kerja Tahunan. Dari Menu Utama HRMIS. Melalui Peti Pesanan Pengguna Langkah-langkah: 1. << Klik Peti Pesanan HRMIS Rajah 53: Menu Utama HRMIS 40 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .3 PENGESAHAN SKT PEGAWAI YANG DINILAI Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama (PPP) membuat pengesahan SKT bagi Pegawai Yang Dinilai. klik pada Peti Pesanan HRMIS (lihat Rajah 53).

Kementerian Pelajaran Malaysia . klik Teruskan untuk membuat pengesahan SKT. (lihat Rajah 55). Pengguna akan melihat Skrin Peti Pesanan. Klik Subjek Rajah 54: Skrin Peti Pesanan 3. klik pada Subjek untuk membuat pengesahan SKT (lihat Rajah 54).2. Pengguna akan melihat Skrin Pengesahan. Rajah 55: Skrin Pengesahan 41 Cawangan Pengurusan Maklumat.

4. Klik pada bahagian Pengesahan untuk mengesahkan Ativiti/Projek/Keterangan. 42 Cawangan Pengurusan Maklumat. pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Pengesahan Aktiviti/Projek • Pengesahan Sasaran KPI • Paparan Format Keseluruhan • Papar Laporan / Ulasan oleh PYD • Laporan / Ulasan oleh PPP • Papar Dokumen Sokongan • Salin dari SKT PYD • Pengesahan SKT Secara Pukal • Paparan SKT yang Ditambah • Paparan SKT yang Digugurkan 6. Pengguna akan melihat Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 56. Langkah 4 Pilih samada aktiviti/projek ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’ Rajah 56: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 5. Dari skrin ini. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Cadangan SKT Digugurkan 43 Cawangan Pengurusan Maklumat. Disahkan Memerlukan Pengesahan. Dari Menu Sasaran Kerja Tahunan. klik Pegawai Penilai Pertama (lihat Rajah 57). Klik Nama yang dikehendaki atau gunakan fungsi Cari Status a. Tindakan PPP Status SKT Draf. Langkah 3 Klik Nama yang dikehendaki Rajah 58: Skrin Senarai Pegawai Bawahan 3. Pengguna akan melihat skrin Senarai Pegawai Bawahan seperti di Rajah 58. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah 1 Klik Pegawai Penilai Pertama Rajah 57: Menu Sasaran Kerja Tahunan 2.Melalui Menu Sasaran Kerja Tahunan Langkah-langkah: 1. Tidak Perlu Tindakan b.

Dari skrin ini. Kementerian Pelajaran Malaysia .4. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan seperti di Rajah 59. 44 Cawangan Pengurusan Maklumat. Rajah 59: Skrin Pengesahan 5. pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Pengesahan Aktiviti/Projek • Pengesahan Sasaran KPI • Paparan Format Keseluruhan • Papar Laporan / Ulasan oleh PYD • Laporan / Ulasan oleh PPP • Papar Dokumen Sokongan • Salin dari SKT PYD • Pengesahan SKT Secara Pukal • Paparan SKT yang Ditambah • Paparan SKT yang Digugurkan 6. Klik Batal untuk keluar dari skrin.

Langkah 2 Pilih samada aktiviti/ projek ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’ dan Masukkan Catatan jika perlu Langkah 3 Klik Simpan Rajah 60: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Klik Simpan.(Lihat Rajah 60) Contoh: Membantu menyediakan khidmat kepakaran teknikal modul. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Status Pengesahan: Pilih dari senarai drop-down • Catatan 3. Langkah-langkah: 1.1 PENGESAHAN AKTIVITI/PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna membuat pengesahan aktiviti/projek Sasaran Kerja Tahunan bagi Pegawai Yang Dinilai.3. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. Kementerian Pelajaran Malaysia . 45 Cawangan Pengurusan Maklumat. pada Aktiviti/ Projek/ Keterangan yang dikehendaki terdapat ruangan Pengesahan dan pilih pada senarai samada ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’.

Klik Batal untuk keluar dari skrin. 46 Cawangan Pengurusan Maklumat. Sasaran Kerja Tahunan telah disahkan Rajah 61: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Pengesahan Aktiviti/Projek 5. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan yang dipilih telah disahkan (lihat Rajah 61). Kementerian Pelajaran Malaysia .4.

Langkah 1 Klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP Rajah 62: Skrin Pengesahan 2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.3. Langkah-langkah: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 63: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP 3. 47 Cawangan Pengurusan Maklumat.2 PAPAR LAPORAN / ULASAN OLEH PPP Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama memberi ulasan kepada Pegawai Yang Dinilai. Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP seperti di Rajah 63. klik Papar Laporan /Ulasan Oleh PPP (lihat Rajah 62). Isikan maklumat Laporan / Ulasan.

4. Klik Simpan. 48 Cawangan Pengurusan Maklumat. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia . Lihat Rajah 64 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Langkah 5 Klik Simpan Rajah 64: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP Yang Telah Diisi 5. Klik Keluar untuk keluar dari skrin.

Langkah-langkah: 1.3 PENGESAHAN SKT SECARA PUKAL Operasi ini membolehkan pengguna mengesahkan sasaran kerja tahunan secara pukal. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. Langkah 1 Klik Pengesahan SKT Secara Pukal Rajah 65: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 49 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik Pengesahan SKT Secara Pukal (lihat Rajah 65). Kementerian Pelajaran Malaysia .3.

50 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik Simpan. Langkah 3 Klik Tanda Semua atau pada petak yang dikehendaki (satu atau lebih) Langkah 4 Klik Simpan Rajah 66: Skrin Pengesahan SKT (TAMBAH) 3. 4. Klik Tanda Semua untuk mengesahkan semua Aktiviti/Projek atau klik di petak (satu atau lebih) Aktiviti/Projek yang dikehendaki.2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Pengesahan SKT (TAMBAH) seperti di Rajah 66.

Klik Keluar untuk keluar dari skrin. SKT yang telah disahkan secara pukal Rajah 67: Skrin Pengesahan 6. Pengguna akan kembali ke skrin Pengesahan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan telah disahkan (lihat Rajah 67). Kementerian Pelajaran Malaysia . 51 Cawangan Pengurusan Maklumat.5.

3. pada Aktiviti/Projek/Keterangan yang dikehendaki terdapat ruangan Pengesahan dan pilih pada senarai samada ‘Pengesahan SKT Baru’ atau ‘SKT Baru Tidak Disahkan’. Langkah 2 Pilih samada aktiviti/ projek ‘Pengesahan SKT Baru’ atau ‘SKT Baru Tidak Disahkan’ dan Masukkan Catatan jika perlu Langkah 3 Klik Simpan Rajah 68: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. 4. Klik Simpan.4 PENGESAHAN SKT BARU (GUGUR SKT LAMA) Operasi ini membolehkan pengguna membuat pengesahan aktiviti/projek Sasaran Kerja Tahunan yang digugurkan bagi Pegawai Yang Dinilai. Langkah-langkah: 1. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Status Pengesahan: Pilih dari senarai drop-down • Catatan 3. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan yang dipilih telah disahkan 52 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .(Lihat Rajah 68) Contoh: Memantau Peralihan data agensi ke sistem HRMIS.

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. 3.5 MEMBUAT ATURAN SKT Operasi ini membolehkan pengguna mengatur SKT mengikut keutamaan. Kementerian Pelajaran Malaysia .3. Aktiviti / projek yang telah disahkan sahaja boleh diatur Langkah-langkah: 1. Langkah 1 Klik hyperlink Aturan SKT untuk ‘sorting’ SKT Rajah 69: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Atur SKT mengikut keutamaan(lihat Rajah 70). klik Aturan SKT (lihat Rajah 69). Klik Simpan 53 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Langkah 2 Atur SKT mengikut keutamaan Langkah 3 Klik Simpan Rajah 70: Skrin Aturan SKT 54 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .

5 MENCETAK SKT Operasi ini membolehkan pengguna mencetak SKT. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah 1 Klik hyperlink Paparan Format Keseluruhan untuk paparan SKT Rajah 71: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 55 Cawangan Pengurusan Maklumat.3. Aktiviti / projek yang telah disahkan sahaja boleh dicetak Langkah-langkah: 1. klik Paparan Format Keseluruhan (lihat Rajah 71). Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.

3. Pilih format fail laporan yang dikehendaki. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Export untuk muat turun.2. Langkah 2 Pilih format laporan Langkah 3 Klik Export Rajah 72: Skrin Laporan SKT 56 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful