HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

SASARAN KERJA TAHUNAN
(SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT))
PEGAWAI YANG DINILAI PEGAWAI PENILAI PERTAMA

Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KANDUNGAN
Bil.
1

Isi Kandungan
ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) TAMBAH AKTIVITI/PROJEK TAMBAH PETUNJUK PRESTASI KEMASKINI AKTIVITI/PROJEK HAPUS AKTIVITI/PROJEK PAPARAN FORMAT KESELURUHAN LAPORAN/ULASAN OLEH PYD PAPAR LAPORAN/ULASAN OLEH PPP SELENGGARA DOKUMEN SOKONGAN 21 22 5 8 12 14 16 18 1

Muka Surat
3

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

20 25 26

7 11 13 15 17 19 22 24

2.8.1 MUATNAIK DOKUMEN SOKONGAN 2.8.2 PAPAR DOKUMEN SOKONGAN 2.8.3 HAPUS DOKUMEN SOKONGAN 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 SALIN SKT DARIPADA TAHUN SEBELUMNYA SALIN DARIPADA SKT PYD PEMBERITAHUNAN KEPADA PEGAWAI PENILAI PERTAMA PAPARAN SKT YANG DITAMBAH MENGGUGURKAN AKTIVITI/PROJEK PAPARAN SKT YANG DIGUGURKAN PENGESAHAN SKT PEGAWAI YANG DINILAI PENGESAHAN AKTIVITI/PROJEK PAPAR LAPORAN/ULASAN OLEH PPP PENGESAHAN SKT SECARA PUKAL PENGESAHAN SKT BARU (GUGUR SKT LAMA) MEMBUAT ATURAN SKT MENCETAK SKT

27 28 32

35 36 38

28 31 33

39 45 47 49 53 55

52 -

44 46 48 51 54 56

1. MODUL PENGURUSAN PRESTASI : ALIRAN PROSES PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Mula Penyediaan SKT Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak SKT yang Disediakan Bersetuju
YA

PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP

Pengesahan SKT Kajian Semula SKT Pertengahan Tahun
PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP YA

Pertambahan / Pengguguran SKT Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak SKT yang Di Tambah/Gugur Bersetuju Pengesahan SKT Tambah/Gugur Memasukkan Pencapaian Sebenar SKT

PYD TIDAK (Hantar Untuk Pindaan) PPP YA

Hantar untuk Semakan dan Pengesahan Semak Pencapaian Sebenar SKT Bersetuju Pengesahan SKT

PYD / PPP

Memasukkan Laporan/ Ulasan PYD & PPP Tamat

1 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

KETERANGAN
Entiti Terlibat Aktiviti

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Tindakan

Kaedah Pelaksanaan HRMIS

Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Menetapkan SKT melalui sistem HRMIS. · · Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi

Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. · Menyemak SKT yang disediakan. · Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. · Mengesahkan SKT jika bersetuju. Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

Kajian Semula SKT Pertengahan Tahun Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) Menambah dan menggugurkan SKT melalui sistem HRMIS. · · Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi Pegawai Yang Dinilai (PYD) HRMIS

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. · Menyemak SKT yang ditambah/digugurkan. · Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. · Mengesahkan SKT jika bersetuju. Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

2 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

MODUL PENGURUSAN PRESTASI

Entiti Terlibat

Aktiviti

Tindakan

Kaedah Pelaksanaan HRMIS

Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

Memasukkan Pencapaian Sebenar SKT. · · · Pencapaian Sebenar Peratus Pencapaian Ulasan

Pegawai Yang Dinilai (PYD)

Hantar SKT kepada PPP untuk semakan dan pengesahan. Membuat pindaan SKT jika diarahkan oleh PPP. Menyemak Pencapaian Sebenar SKT. · · · Pencapaian Sebenar Peratus Pencapaian Ulasan Pegawai Penilai Pertama (PPP) HRMIS

Menghantar SKT kepada PYD untuk dipinda jika tidak bersetuju. Mengesahkan SKT jika bersetuju.

3 Cawangan Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM MEWUJUDKAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI YANG DINILAI Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 2 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 4 Cawangan Pengurusan Maklumat. 2. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 2. pilih penilaian prestasi tahunan. Rajah 1 : Menu Sasaran Kerja Tahunan 3. Langkah-langkah: 1. Dari Menu Utama HRMIS. klik Sasaran Kerja Tahunan pilih Pegawai Yang Dinilai. Klik butang Teruskan. Klik Sasaran Kerja Tahunan. klik Laporan Penilaian Prestasi . Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan Menu Sasaran Kerja Tahunan.2. Pengguna akan melihat Menu Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 1. MEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD) Fungsi ini membolehkan pengguna menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). klik Pengurusan Prestasi .

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun.1 TAMBAH AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menambah Aktiviti / Projek yang hendak dilaksanakan oleh pegawai bagi tahun yang dinilai selaras dengan Perancangan Tahunan dan Perancangan Kerja Tahunan.2. Langkah 2 Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI Langkah 1 Klik butang Tambah Rajah 3 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 5 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . klik pada butang Tambah (lihat Rajah 3). Langkah-langkah: 1.

2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI. Rajah 4 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 6 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 4.

Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Tambah telah selesai dilakukan (lihat Rajah 5). Setelah mengisi semua maklumat .3. Kementerian Pelajaran Malaysia . • Petunjuk Prestasi : Pilih ‘Masa’ atau ‘Kuantiti’ atau ‘kualiti’ atau ’kos’ atau ‘lain-lain’. Langkah 6 Klik butang Tambah KPI untuk tambah Langkah 5 Klik butang Tambah Rajah 5 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Tambah 5. Klik butang Tambah KPI untuk tambah KPI (Langkah 6). 6. • Sasaran Kerja • Pencapaian Sebenar • Ulasan 4. klik butang Simpan. 7. Klik butang Tambah untuk tambah Aktiviti /Projek /Keterangan (Langkah 5). Isikan maklumat-maklumat berikut: • Aktiviti / Projek / Keterangan • Petunjuk SKT: Pilih ‘SKT yang dirancang’ atau ‘SKT yang ditambah’ o ‘SKT yang dirancang’ adalah SKT telah dirancang pada Penetapan SKT. o ‘SKT yang ditambah’ adalah SKT yang ditambah selepas Kajian Semula. Klik Batal untuk keluar dari skrin. 7 Cawangan Pengurusan Maklumat.

2 TAMBAH PETUNJUK PRESTASI Operasi ini membolehkan pengguna menambah Petunjuk Prestasi bagi Sasaran Kerja Tahunan yang dikehendaki.2. Contoh: Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul Langkah 1 Klik butang Tambah KPI Rajah 6: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 8 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik butang Tambah KPI bagi SKT yang dikehendaki (lihat Rajah 6). Langkah-langkah: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia . Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.

Kementerian Pelajaran Malaysia .Petunjuk Prestasi seperti di Rajah 7. Pengguna akan melihat tab Tambah . Tab Petunjuk Prestasi yang telah ditambah Rajah 7: Skrin Tambah – Petunjuk Prestasi 3.2. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Kategori Petunjuk Prestasi: Pilih dari senarai drop-down • Sasaran Kerja • Pencapaian Sebenar • Ulasan 9 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik butang Tambah KPI untuk menambah Petunjuk Prestasi yang seterusnya untuk Aktiviti tersebut. 10 Cawangan Pengurusan Maklumat. Atau klik pada kotak KPI dan klik butang Hapus KPI untuk menghapus KPI . Lihat Rajah 8 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Langkah 6 Klik butang Tambah KPI Langkah 7 Klik butang Hapus KPI Langkah 5 Klik Simpan Rajah 8: Skrin Tambah – Petunjuk Prestasi Yang Telah Diisi 5. Klik Simpan. 7.4. 6.

Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Tambah telah selesai dilakukan (lihat Rajah 9). 11 Cawangan Pengurusan Maklumat. Penunjuk Prestasi yang baru ditambah Rajah 9: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Tambah 9. Klik Batal untuk keluar dari skrin.8. Kementerian Pelajaran Malaysia .

2. 4.bagi tujuan pelaksanaan modul dan peluasan pelaksanaan HRMIS Maklumat yang hendak dikemaskini Rajah 10 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2.3 KEMASKINI AKTIVITI / PROJEK Operasi membolehkan pengguna melihat dan mengemaskini Aktiviti / Projek yang sedia ada. 12 Cawangan Pengurusan Maklumat. Contoh: Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul . jika perlu: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah-langkah: 1. Ulasan Contoh: Tukar maklumat Aktiviti / Projek / Keterangan kepada ‘Membantu Menyediakan Khidmat Kepakaran Teknikal Modul’ 3. Petunjuk Prestasi : Pilih ‘Masa’ atau ‘Kuantiti’ atau ‘kualiti’ atau ’kos’ atau ‘lain-lain’. Aktiviti / Projek / Keterangan 2. Kemaskini maklumat-maklumat berikut. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Klik Simpan. Petunjuk SKT: Pilih ‘SKT yang dirancang’ atau ‘SKT yang ditambah’ 3. Sasaran Kerja 5. Pencapaian Sebenar 6. klik Aktiviti / Projek yang dikehendaki (lihat Rajah 10).

Klik Batal untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Kemaskini telah selesai dilakukan (lihat Rajah 11).4. 13 Cawangan Pengurusan Maklumat. Maklumat yang telah dikemaskini Rajah 11 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Kemaskini 5.

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah-langkah: 1. Klik butang Hapus.4 HAPUS AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menghapus rekod aktiviti / projek yang tidak lagi berkenaan. 14 Cawangan Pengurusan Maklumat.(Draf) Langkah 1 Klik kotak Aktiviti / Projek yang hendak dihapus Langkah 2 Klik butang Hapus Rajah 12 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2.2. klik pada kotak aktiviti / projek yang hendak dihapus (lihat Rajah 12). Contoh: Pemantauan penambahbaikan aplikasi HRMIS .

Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Batal untuk keluar dari skrin. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 13.3. 15 Cawangan Pengurusan Maklumat. Aktiviti / projek yang dihapus telah dikeluarkan dari senarai. Rajah 13: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Hapus 4.

Langkah-langkah: 1. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Paparan Format Keseluruhan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 14: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 16 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik Paparan Format Keseluruhan (lihat Rajah 14).2.5 PAPARAN FORMAT KESELURUHAN Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan Format Keseluruhan bagi Sasaran Kerja Tahunan bagi tahun yang dikehendaki.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 17 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik Keluar untuk keluar dari skrin.2. Rajah 15: Skrin Paparan Format Keseluruhan 3. Pengguna akan melihat skrin Paparan Format Keseluruhan seperti di Rajah 15.

Langkah-langkah: 1. klik Laporan / Ulasan Oleh PYD (lihat Rajah 16).2. 18 Cawangan Pengurusan Maklumat.6 LAPORAN / ULASAN OLEH PYD Operasi ini membolehkan pengguna membuat Laporan atau ulasan oleh Pegawai Yang Dinilai terhadap Pemilik Kompetensi. Kementerian Pelajaran Malaysia . Isikan maklumat Laporan / Ulasan. Dari skrin Sasaran Kerja Tahunan. Rajah 17: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD 3. Langkah 1 Klik Laporan / Ulasan Oleh PYD Rajah 16: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD seperti di Rajah 17.

Langkah 5 Klik Simpan Rajah 18: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PYD Yang Telah Diisi 5. Lihat Rajah 18 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi.4. 19 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Simpan.

2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP seperti di Rajah 20. 20 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP (lihat Rajah 19). Rajah 20: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP 3. Klik Batal untuk keluar dari skrin.7 PAPAR LAPORAN / ULASAN OLEH PPP Operasi ini membolehkan pengguna memaparkan laporan atau ulasan oleh Pegawai Penilaian Pertama terhadap Pemilik Kompetensi. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Langkah 1 Klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP Rajah 19: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Langkah-langkah: 1.

Rajah 22: Skrin Dokumen Sokongan 21 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Dokumen Sokongan.2. klik Dokumen Sokongan (lihat Rajah 21). Pengguna akan melihat skrin Dokumen Sokongan seperti di Rajah 22. Langkah 1 Klik Dokumen Sokongan Rajah 21: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.8 SELENGGARA DOKUMEN SOKONGAN Operasi ini membolehkan pengguna menyelenggara (muat naik. Langkah-langkah: 1. papar dan hapus) dokumen sokongan.

Dari skrin Dokumen Sokongan. Dari skrin ini. Langkah-langkah: 1. Klik Browse untuk muat naik Nama Fail.1 Muat Naik Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna memuat naik Dokumen Sokongan sebagai maklumat tambahan. Rajah 24: Skrin Muat Naik Dokumen 3. Pengguna akan melihat skrin Choose File seperti di Rajah 25. 4. klik Muat Naik (lihat Rajah 23).3. Pengguna akan melihat skrin Muat Naik Dokumen seperti di Rajah 24.8. pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Muat Naik Dokumen Sokongan • Papar Dokumen Sokongan • Hapus Dokumen Sokongan 2. Kementerian Pelajaran Malaysia . 22 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah 1 Klik Muat Naik Rajah 23: Skrin Dokumen Sokongan 2.

11. 7. 9. 23 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan kembali ke skrin Muat Naik Dokumen yang menunjukkan maklumat Nama Fail yang telah diisi seperti di Rajah 26. Isikan maklumat Keterangan. Pengguna akan kembali ke skrin Dokumen Sokongan yang menunjukkan operasi Muat Naik telah selesai dilakukan (lihat Rajah 28). Pilih fail yang dikehendaki. Klik Simpan. Klik Open. Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 26: Skrin Muat Naik Fail 8. Lihat Rajah 27 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Langkah 10 Klik Simpan Rajah 27: Skrin Muat Naik Fail Yang Telah Diisi 10. Contoh: LAMPIRAN A 6.Rajah 25: Skrin Choose File 5.

Kementerian Pelajaran Malaysia . (lihat Rajah 29).Dokumen Sokongan yang telah dimuat naik Rajah 28: Skrin Dokumen Sokongan Setelah Operasi Muat Naik 12. Rajah 29: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun Setelah Operasi Muat Naik 24 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun yang memaparkan ikon dokumen sokongan menunjukkan operasi muat naik telah selesai dilakukan. 13. Klik Batal untuk keluar dari skrin.

Rajah 31: Skrin Tetingkap Dokumen 3. klik Nama Fail (lihat Rajah 30).pdf Langkah 1 Klik Nama Fail Rajah 30: Skrin Dokumen Sokongan 2.2 Papar Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna melihat fail Dokumen Sokongan yang telah dimuat naik. Langkah-langkah: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia .2. Klik untuk keluar dari skrin.8. Dari skrin Dokumen Sokongan. 25 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan melihat skrin tetingkap dokumen seperti di Rajah 31. Contoh: Lampiran A.

3 Hapus Dokumen Sokongan Operasi ini membolehkan pengguna menghapus Dokumen Sokongan yang tidak lagi berkenaan. Dari skrin Dokumen Sokongan. klik di petak bagi rekod yang hendak dihapus (lihat Rajah 32). Pengguna akan kembali ke skrin Dokumen Sokongan seperti di Rajah 33.2. 26 Cawangan Pengurusan Maklumat. Rekod yang dihapus telah dikeluarkan dari senarai. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Yes untuk menghapus rekod. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Langkah-langkah: 1. 3. atau klik No untuk membatalkan operasi.8. Contoh: Bil – 1 Langkah 1 Klik di petak bagi rekod yang hendak dihapus Langkah 2 Klik Hapus Rajah 32: Skrin Dokumen Sokongan 2. 4. Rajah 33: Skrin Dokumen Sokongan Setelah Operasi Hapus 5. Klik Hapus.

9 SALIN SKT DARIPADA TAHUN SEBELUMNYA Operasi ini membolehkan pengguna menyalin sasaran kerja tahunan daripada tahun yang sebelumnya. pilih tahun dan klik Salin (lihat Rajah 34). Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan skrin Salin Sasaran Kerja Tahunan Langkah-langkah: 1. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Kementerian Pelajaran Malaysia .2. Langkah 1 Pilih tahun dan klik Salin Rajah 34: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 27 Cawangan Pengurusan Maklumat.

2. klik Pengurusan Prestasi . pilih penilaian prestasi tahunan. 2. Dari Menu Utama HRMIS. Klik Sasaran Kerja Tahunan. 2. Rajah 35: Skrin Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Salin 3. 28 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan melihat Menu Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 36. Klik Batal untuk keluar dari skrin. klik Sasaran Kerja Tahunan pilih Pegawai Yang Dinilai. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi Salin telah selesai dilakukan (lihat Rajah 35). klik Laporan Penilaian Prestasi . Kementerian Pelajaran Malaysia .10 SALIN DARIPADA SKT PYD Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai yang dikehendaki. Langkah-langkah: 1.

Klik pada Nama yang dikehendaki atau guna fungsi Cari.Rajah 36 : Menu Sasaran Kerja Tahunan 3. Klik butang Teruskan. Langkah 3 Klik Salin dari SKT PYD Rajah 37 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 4. Langkah 5 Klik Nama yang dikehendaki Rajah 38 : Skrin Senarai Pegawai Bawahan 5. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Senarai Pegawai Bawahan seperti di Rajah 38. Langkah 5 Klik Teruskan 29 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 37. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan seperti di Rajah 39 dan klik butang Teruskan. Klik pada butang Salin SKT daripada PYD.

Langkah 7 Klik Salin dari SKT PYD Rajah 40 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 8. Pengguna akan melihat skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 40 dan Klik Salin dari SKT PYD. klik pada kotak untuk pilih aktiviti/projek yang hendak di salin dan klik butang Salin. Kementerian Pelajaran Malaysia . Skrin Dokumen Sokongan akan dipaparkan. seperti Rajah 41.Rajah 39 : Skrin Pengesahan 7. Langkah 8 Klik Salin Klik pada kotak untuk salin aktiviti/projek Rajah 41 : Skrin Dokumen Sokongan 30 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Klik Batal untuk keluar dari skrin. 31 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah 9 Klik Simpan Rekod yang baru disalin Rajah 42 : Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 10. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun yang menunjukkan operasi Salin telah selesai dilakukan dan Klik Simpan (lihat Rajah 42).9.

Langkah-langkah: 1. klik pada butang Hantar (lihat Rajah 43). 32 Cawangan Pengurusan Maklumat.2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah 9 Klik butang Hantar Rajah 43: Skrin Sasaran Kerja Tahunan 2. atau klik No untuk membatalkan operasi. Klik Yes untuk menghantar.11 PEMBERITAHUAN KEPADA PEGAWAI PENILAI PERTAMA Operasi ini membolehkan pengguna menghantar mesej kepada pegawai untuk mengesahkan Tambahan Aktiviti / Projek dan Petunjuk Prestasi yang baru diwujudkan. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.

33 Cawangan Pengurusan Maklumat. Rekod yang mempunyai status Draf telah bertukar kepada Memerlukan Pengesahan.3. Klik Keluar. Klik Batal untuk keluar dari skrin. pengguna akan melihat Mesej Aliran Kerja seperti di Rajah 44. Rajah 44: Skrin Mesej Aliran Kerja 4. Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. Jika memilih Yes. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan seperti di Rajah 45. Status aktiviti bertukar kepada Memerlukan Pengesahan Rajah 45: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Pemberitahuan Kepada Pegawai Penilai Pertama 6.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM TAMBAH DAN GUGUR AKTIVITI/PROJEK SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI YANG DINILAI Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Langkah-langkah: 1. SKT yang Ditambah dan telah Disahkan Langkah 1 Klik Paparan SKT yang Ditambah Rajah 46: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Keluar untuk keluar dari skrin.2. Aktiviti / projek yang berstatus Disahkan sahaja yang boleh dipaparkan. Rajah 47: Skrin Aktiviti / Program SKT Yang Ditambah 3. Pengguna akan melihat skrin Aktiviti / Projek SKT Yang Ditambah seperti di Rajah 47. klik Paparan SKT yang Ditambah (lihat Rajah 46).12 PAPARAN SKT YANG DITAMBAH Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan senarai SKT yang telah ditambah. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. 35 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Kementerian Pelajaran Malaysia . Langkah-langkah: 1. Aktiviti / projek yang berstatus Disahkan sahaja yang boleh digugurkan. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.13 MENGGUGURKAN AKTIVITI / PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna menggugurkan aktiviti / projek yang tidak lagi berkenaan. Contoh: Membantu Menyediakan kepakaran Teknikal Modul Langkah 1 Klik Pegguguran SKT Rajah 48: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. klik Pengguguran SKT pada aktiviti yang dikehendaki (lihat Rajah 48). Pengguna akan melihat ruangan Alasan untuk pengguna memasukkan alasan mengapa aktiviti tersebut hendak digugurkan. 36 Cawangan Pengurusan Maklumat.2.

Klik butang Simpan untuk menggugurkan aktiviti item SKT. Klik Batal untuk keluar dari skrin. Aktiviti / Projek yang telah digugurkan Rajah 50: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Menggugurkan Aktiviti / Projek 6. Isikan maklumat Alasan. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan operasi menggugurkan Aktiviti / Projek telah selesai dilakukan (lihat Rajah 50). 37 Cawangan Pengurusan Maklumat. Lihat Rajah 49 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Kementerian Pelajaran Malaysia . Ruangan alasan yang perlu diisi Rajah 49: Skrin Alasan Menggugurkan Aktiviti / Projek Yang Telah Diisi 4.3. 5.

klik Paparan SKT yang Digugurkan (lihat Rajah 51). 38 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Rajah 52: Skrin Aktiviti / Program SKT Yang Digugurkan 3. Klik Keluar untuk keluar dari skrin. Aktiviti / projek yang digugurkan dan telah disahkan sahaja boleh dipapar Langkah-langkah: 1.2.14 PAPARAN SKT YANG DIGUGURKAN Operasi ini membolehkan pengguna melihat paparan senarai SKT yang telah digugurkan. Pengguna akan melihat skrin Aktiviti / Projek SKT Yang Digugurkan seperti di Rajah 52. Langkah 1 Klik Paparan SKT yang Digugurkan Rajah 51: Skrin Sasaran Kerja Tahunan 2. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.

Kementerian Pelajaran Malaysia .HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENGESAHAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (SUBMODUL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)) PEGAWAI PENILAI PERTAMA Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 Cawangan Pengurusan Maklumat.

3 PENGESAHAN SKT PEGAWAI YANG DINILAI Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama (PPP) membuat pengesahan SKT bagi Pegawai Yang Dinilai. Melalui Peti Pesanan Pengguna Langkah-langkah: 1. klik pada Peti Pesanan HRMIS (lihat Rajah 53). << Klik Peti Pesanan HRMIS Rajah 53: Menu Utama HRMIS 40 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Operasi ini boleh dilakukan melalui dua kaedah capaian iaitu melalui Peti Pesanan Pengguna atau melalui Menu Sasaran Kerja Tahunan. Dari Menu Utama HRMIS.

Pengguna akan melihat Skrin Pengesahan. klik Teruskan untuk membuat pengesahan SKT. Kementerian Pelajaran Malaysia . klik pada Subjek untuk membuat pengesahan SKT (lihat Rajah 54). (lihat Rajah 55). Pengguna akan melihat Skrin Peti Pesanan.2. Rajah 55: Skrin Pengesahan 41 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik Subjek Rajah 54: Skrin Peti Pesanan 3.

Klik Batal untuk keluar dari skrin. 42 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah 4 Pilih samada aktiviti/projek ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’ Rajah 56: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 5. pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Pengesahan Aktiviti/Projek • Pengesahan Sasaran KPI • Paparan Format Keseluruhan • Papar Laporan / Ulasan oleh PYD • Laporan / Ulasan oleh PPP • Papar Dokumen Sokongan • Salin dari SKT PYD • Pengesahan SKT Secara Pukal • Paparan SKT yang Ditambah • Paparan SKT yang Digugurkan 6.4. Pengguna akan melihat Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun seperti di Rajah 56. Klik pada bahagian Pengesahan untuk mengesahkan Ativiti/Projek/Keterangan. Kementerian Pelajaran Malaysia . Dari skrin ini.

Tindakan PPP Status SKT Draf. Disahkan Memerlukan Pengesahan. Langkah 1 Klik Pegawai Penilai Pertama Rajah 57: Menu Sasaran Kerja Tahunan 2. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Nama yang dikehendaki atau gunakan fungsi Cari Status a. Langkah 3 Klik Nama yang dikehendaki Rajah 58: Skrin Senarai Pegawai Bawahan 3. klik Pegawai Penilai Pertama (lihat Rajah 57). Dari Menu Sasaran Kerja Tahunan.Melalui Menu Sasaran Kerja Tahunan Langkah-langkah: 1. Pengguna akan melihat skrin Senarai Pegawai Bawahan seperti di Rajah 58. Tidak Perlu Tindakan b. Cadangan SKT Digugurkan 43 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Klik Batal untuk keluar dari skrin. 44 Cawangan Pengurusan Maklumat. Rajah 59: Skrin Pengesahan 5. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan seperti di Rajah 59. pengguna boleh melakukan operasi-operasi berikut: • Pengesahan Aktiviti/Projek • Pengesahan Sasaran KPI • Paparan Format Keseluruhan • Papar Laporan / Ulasan oleh PYD • Laporan / Ulasan oleh PPP • Papar Dokumen Sokongan • Salin dari SKT PYD • Pengesahan SKT Secara Pukal • Paparan SKT yang Ditambah • Paparan SKT yang Digugurkan 6.4. Dari skrin ini. Kementerian Pelajaran Malaysia .

(Lihat Rajah 60) Contoh: Membantu menyediakan khidmat kepakaran teknikal modul.3.1 PENGESAHAN AKTIVITI/PROJEK Operasi ini membolehkan pengguna membuat pengesahan aktiviti/projek Sasaran Kerja Tahunan bagi Pegawai Yang Dinilai. Langkah 2 Pilih samada aktiviti/ projek ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’ dan Masukkan Catatan jika perlu Langkah 3 Klik Simpan Rajah 60: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Langkah-langkah: 1. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Status Pengesahan: Pilih dari senarai drop-down • Catatan 3. Kementerian Pelajaran Malaysia . 45 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. pada Aktiviti/ Projek/ Keterangan yang dikehendaki terdapat ruangan Pengesahan dan pilih pada senarai samada ‘Disahkan’ atau ‘Tidak Disahkan’. Klik Simpan.

Klik Batal untuk keluar dari skrin. 46 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan yang dipilih telah disahkan (lihat Rajah 61). Kementerian Pelajaran Malaysia .4. Sasaran Kerja Tahunan telah disahkan Rajah 61: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Setelah Operasi Pengesahan Aktiviti/Projek 5.

47 Cawangan Pengurusan Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia . Pengguna akan melihat skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP seperti di Rajah 63. Langkah 1 Klik Papar Laporan / Ulasan Oleh PPP Rajah 62: Skrin Pengesahan 2.2 PAPAR LAPORAN / ULASAN OLEH PPP Operasi ini membolehkan Pegawai Penilai Pertama memberi ulasan kepada Pegawai Yang Dinilai.3. Isikan maklumat Laporan / Ulasan. Langkah-langkah: 1. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. klik Papar Laporan /Ulasan Oleh PPP (lihat Rajah 62). Rajah 63: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP 3.

Langkah 5 Klik Simpan Rajah 64: Skrin Laporan / Ulasan Oleh PPP Yang Telah Diisi 5. Lihat Rajah 64 yang menunjukkan contoh maklumat yang telah diisi. Klik Keluar untuk keluar dari skrin. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Simpan.4. 6. 48 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. Langkah 1 Klik Pengesahan SKT Secara Pukal Rajah 65: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun 49 Cawangan Pengurusan Maklumat. Langkah-langkah: 1. klik Pengesahan SKT Secara Pukal (lihat Rajah 65).3 PENGESAHAN SKT SECARA PUKAL Operasi ini membolehkan pengguna mengesahkan sasaran kerja tahunan secara pukal.3. Kementerian Pelajaran Malaysia .

50 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik Simpan. Kementerian Pelajaran Malaysia .2. Klik Tanda Semua untuk mengesahkan semua Aktiviti/Projek atau klik di petak (satu atau lebih) Aktiviti/Projek yang dikehendaki. 4. Pengguna akan melihat skrin Pengesahan SKT (TAMBAH) seperti di Rajah 66. Langkah 3 Klik Tanda Semua atau pada petak yang dikehendaki (satu atau lebih) Langkah 4 Klik Simpan Rajah 66: Skrin Pengesahan SKT (TAMBAH) 3.

Pengguna akan kembali ke skrin Pengesahan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan telah disahkan (lihat Rajah 67).5. 51 Cawangan Pengurusan Maklumat. Klik Keluar untuk keluar dari skrin. SKT yang telah disahkan secara pukal Rajah 67: Skrin Pengesahan 6. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Klik Simpan. Pengguna akan kembali ke skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan yang menunjukkan Sasaran Kerja Tahunan yang dipilih telah disahkan 52 Cawangan Pengurusan Maklumat. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahun. Langkah 2 Pilih samada aktiviti/ projek ‘Pengesahan SKT Baru’ atau ‘SKT Baru Tidak Disahkan’ dan Masukkan Catatan jika perlu Langkah 3 Klik Simpan Rajah 68: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2.(Lihat Rajah 68) Contoh: Memantau Peralihan data agensi ke sistem HRMIS.4 PENGESAHAN SKT BARU (GUGUR SKT LAMA) Operasi ini membolehkan pengguna membuat pengesahan aktiviti/projek Sasaran Kerja Tahunan yang digugurkan bagi Pegawai Yang Dinilai. pada Aktiviti/Projek/Keterangan yang dikehendaki terdapat ruangan Pengesahan dan pilih pada senarai samada ‘Pengesahan SKT Baru’ atau ‘SKT Baru Tidak Disahkan’. Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. Langkah-langkah: 1.3. Isikan maklumat-maklumat berikut: • Status Pengesahan: Pilih dari senarai drop-down • Catatan 3.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. Aktiviti / projek yang telah disahkan sahaja boleh diatur Langkah-langkah: 1.3. Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Atur SKT mengikut keutamaan(lihat Rajah 70).5 MEMBUAT ATURAN SKT Operasi ini membolehkan pengguna mengatur SKT mengikut keutamaan. Langkah 1 Klik hyperlink Aturan SKT untuk ‘sorting’ SKT Rajah 69: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2. Klik Simpan 53 Cawangan Pengurusan Maklumat. klik Aturan SKT (lihat Rajah 69).

Kementerian Pelajaran Malaysia .Langkah 2 Atur SKT mengikut keutamaan Langkah 3 Klik Simpan Rajah 70: Skrin Aturan SKT 54 Cawangan Pengurusan Maklumat.

Dari skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. klik Paparan Format Keseluruhan (lihat Rajah 71).5 MENCETAK SKT Operasi ini membolehkan pengguna mencetak SKT. Aktiviti / projek yang telah disahkan sahaja boleh dicetak Langkah-langkah: 1. Langkah 1 Klik hyperlink Paparan Format Keseluruhan untuk paparan SKT Rajah 71: Skrin Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 55 Cawangan Pengurusan Maklumat.3. Kementerian Pelajaran Malaysia .

3.2. Langkah 2 Pilih format laporan Langkah 3 Klik Export Rajah 72: Skrin Laporan SKT 56 Cawangan Pengurusan Maklumat. Pilih format fail laporan yang dikehendaki. Kementerian Pelajaran Malaysia . Klik Export untuk muat turun.