Anda di halaman 1dari 6

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

6.0

BORANG SOAL SELIDIK

DEMOGRAFI RESPONDEN 1. Jantina a. Lelaki b. Perempuan

2. Umur a. 18 tahun 23 tahun b. 24 tahun 29 tahun c. 30 tahun 35 tahun d. 36 tahun dan ke atas

3. Bangsa a. Cina b. India c. Melayu


d. Lain-lain (Sila Nyatakan) _______________________

4. Pekerjaan a. Pelajar
17

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

b. Pekerja kilang
c. Pekerja binaan

d. Pekerja Perubatan e. Lain-lain(sila nyatakan pekerjaan anda) _______________________

TAHAP PENGETAHUAN 1. Tahukah anda mengenai Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan (OSH) ? a. Tidak tahu b. Tahu c. Sangat tahu

2. Sekiranya anda tahu mengenai OSH, apakah tanggungjawab OSH dalam sesebuah industri ?
a. Merupakan badan perlindungan bagi mencegah kerosakan mesin/jentera.

b. Memastikan suasana tempat kerja adalah selamat daripada risiko penyakit dan kemalangan semasa Pekerja sedang menjalankan aktiviti kerja. c. Sebagai Pengawal keselamatan yang menjaga sesebuah kawasan dalam industri.

3. Pada pendapat anda, apakah tujuan jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini diwujudkan?
18

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

a. Sebagai Penyelia dalam memastikan sesebuah pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar.
b. Memastikan sebarang risiko kemalangan dan penyakit yang disebabkan oleh

pekerjaan tidak berlaku kepada para pekerja termasuk orang awam yang datang melawat. c. Kematian dan kemalangan yang berlaku dalam sesebuah industri disebabkan oleh kekurangan pengetahuan mengenai cara kerja yang selamat yang semakin meningkat menyebabkan kebimbangan kepada pekerja serta orang ramai.

4. Pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan kemalangan atau penyakit semasa berada ditempat kerja ? a. Kecuaian pekerja sendiri yang tidak mengambil berat mengenai aspek keselamatan sebelum memulakan sesuatu kerja. b. Kecuaian majikan sendiri kerana tidak menyediakan peralatan perlindungan diri yang mencukupi kepada para pekerja. c. Sikap pekerja dan majikan sendiri yang tidak menghadiri/menyediakan kursus keselamatan dan kesihatan sebelum bermula bekerja.

19

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

5. Kemalangan dan Penyakit dapat berlaku di tempat kerja, adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? a. Tidak setuju b. Bersetuju c. Sangat setuju

PENGALAMAN DAN RISIKO DI TEMPAT KERJA 1. Pernahkah anda atau sesiapa yang anda kenali mendapat kemalangan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya ? a. Ya b. Tidak Pernah.

2. Jika ya (Pada Soalan 1), apakah kemalangan atau penyakit yang telah berlaku pada anda atau orang yang anda kenali itu? a. Terjatuh b. Dihempap benda berat c. Kebakaran
d. Jangkitan Penyakit berjangkit [Tuberculosis(TIBI),Kolera(taun)]

e. Needlestick Injury. f. Lain-lain (Sila Nyatakan) ______________________

20

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

3. Adakah anda pernah menerima latihan/kursus/taklimat mengenai Keselamatan dan kesihatan pekerjaan ? a. Ada b. Tiada

4. Jika

ADA, adakah latihan tersebut membantu dalam memastikan anda mengelakkan

daripada mendapat risiko penyakit dan kemalangan di tempat kerja? a. Ya b. Tidak

LANGKAH KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

1. Adakah pihak majikan anda/Tempat kerja anda menyediakan latihan/ceramah/kursus keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada para pekerja? a. Ada b. Tiada

2. Jika ADA, adakah anda mengikuti setiap langkah keselamatan dan kesihatan semasa

bekerja? a. Ya b. Tidak

21

Bachelor Of Environmental Health And Safety (HONS)

3. Jika anda menjawab TIDAK( pada soalan 2) nyatakan alasan anda berbuat demikian. a. Tempat kerja anda tidak dilengkapi dengan peralatan perlindungan keselamatan diri (PPE). Contohnya: (safety boots, Jaket keselamatan, topi keselamatan, glove, mask.) b. Anda ingin menyiapkan kerja dengan lebih cepat dan terpaksa meninggalkan langkah keselamatan yang diperlukan semasa bekerja. c. Lain-lain. (sila berikan alasan/pendapat anda). ___________________________________________________________________ _________________________________________________________________

4. Apakah cadangan Tuan/puan bagi mengatasi masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan

pekerjaan yang boleh berlaku di tempat kerja anda ? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ulasan daripada Pengkaji : Cadangan daripada pengkaji:

22