P. 1
Kertas Kerja Kbs Tahap 1 Fasa 1 Kem 1 2012

Kertas Kerja Kbs Tahap 1 Fasa 1 Kem 1 2012

|Views: 169|Likes:
Dipublikasikan oleh Amar Asyraf Rahman

More info:

Published by: Amar Asyraf Rahman on Aug 02, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial
Harga Terdaftar: $4.99 Beli Sekarang

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/21/2015

$4.99

USD

pdf

text

original

KERTAS KERJA

KEM BESTARI SOLAT
TAHAP 1
2012
FASA 1
SK RKT SRI LEDANG
MUAR JOHOR
KERTAS KERJA
KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1
FASA 1
SK RKT SRI LEDANG MUAR
PENDAHULUAN
Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab, dan Fardu Ain (j-QAF) Peringkat
Kebangsaan anjuran Kementerian Pelajaran Malasia ang telah berlangsung
!ada "-# Ma$ %&&' telah memutuskan su!aa M(del Bestari S(lat dilaksanakan
se$ara rintis bersama m(del-m(del !r(jek j-QAF ang lain bagi menguji sejauh
mana kelemahan dan kekuatanna)
TAKRIF
Kem Bestari S(lat adalah akti*iti !erkhemahan ang dilaksanakan untuk
memastikan murid b(leh menunaikan s(lat dengan sem!urna dari segi ba$aan
dan !erbuatan) Akti*iti ini dilaksanakan se$ara intensi+ di satu tem!at khas
mengikut kesesuaian sesebuah sek(lah)
3. OBJEKTIF
Sele!as melaksanakan kem bestari s(lat ini murid da!at berwuduk
dengan sem!urna, mengetahui bilangan rakaat s(lat-s(lat +ardu, melaksanakan
semua !erbuatan serta ba$aan dalam s(lat dengan betul dan lan$ar)
4. KUMPULAN SASAR
Murid ,aha! - seramai ./ (rang)
5. TARIKH, HARI DAN TEMPAT
Pada %- A!ril %&-% ( 0snin ) 1i Sek) Keb) 2K, Sri 3edang
6. JAWATANKUASA PELAKSANA KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1
Penan! " 4n) Abd 5ha+ar Bin 6j Kasim
Pen!e#$% " ,n 6j 0smail Bin A 6amid
Na%& Pen!e#$% 1 " Pn 6jh Ma7nah Binti Ali 8sman
Na%& Pen!e#$% ' " Pn 6elen Murni Binti Sulaiman
Se(%a$a)a 1 " 4n) M(hd Amar Asra+ Bin Abd 2ahman
Ben*a)a#% " ,n 6j A 2ahim Bin Sarbini
A)+% Ja,a(an-a$a"
U#$e(%a "-) Pn) 9arillah Bt) Senin
%) Pn) Fai7ah Bt) Md 1(m
Pen*a.(a#an "-) Pn) Siti 2(snah Bt) Selamat
%) Pn) :(rema Bt) 6ashim
Ma-anan *an /%n/an "-) Pn) Salmiah Bt) A) 2ahim
%) Pn) A7lina Bt) Abu Bakar
Fa$%+a(a(0# "-) ,n 6j A)2ahim Bin Sarbini
%) 4n M(hd Amar Asra+ Bin Abd 2ahman
") Puan Fae7ah binti Md) 1(m
Ke$e+a/a(an1-e&a2%-an1*%$%3+%n "-) 4n) M(hd Fattah Bin M(hd Seth
") Pn) :ur7amrina Bt) Sa!iai
D0-/en(a$%1 3en%+a%an "-) ,n 6j A) 2ahim Bin Sarbini
%) M(hd Amar Asra+ Bin Abd 2ahman
S%a#a4a 5 P&+%$%(% "-) 4n) Md) A7mi Bin Mamat
Te-n%- 5 Pe#a+a(an "-) 4n) Suhaimi Bin Muhammad
%) 4n 2i7al Bin Sulehan
S%2%+ 5 )a*%a) "-) Puan Fae7ah binti Md) 1(m
%) Pn) A7lina Bt) Abu Bakar
") Ahmad :urran bin Khamis

6. ANGGARAN BELANJAWAN
KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1
B%+ Pe#-a#a J/+a) Tn((an J/+a) Be$a#
1 Makanan ; Minuman 2M %)#& < ./ 8rang Murid 2M %%%)#&
' Alatan 1an Bahan =etak - -
J/+a) Ke$e+#)an
2M %%%)#&
Ja*a+ A-(%7%(% Ke/ Be$(a#% S0+a( Ta)a3 1
Ma$a 1
Ha#%
8.99 a/ : 1.993/ '.99 3/ ; 5.99 3/
ISNIN
'1141'91'
LDK 1, ', Dan 3 LDK 4 <PRAKTIKAL SOLAT=
D%$e*%a-an 0+e) "
LDK 1 - Anggota, Niat Dan Cara Berwuduk
LDK 2 - Amali Wuduk
LDK 3 - Niat Solat & Bacaan endek Dalam Solat
LDK ! - erlakuan Solat & Amali Solat "#$ian erlakuan Dan Bacaan Dalam Solat%

HARI DAN TEMPAT Pada 21 April 2012 ( Isnin ) Di Sek. RKT Sri Ledang . Bahasa Arab. 4. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. OBJEKTIF Selepas melaksanakan kem bestari solat ini murid dapat berwuduk dengan sempurna. dan Fardu Ain (j-QAF) Peringkat Kebangsaan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah berlangsung pada 3-5 Mac 2004 telah memutuskan supaya Model Bestari Solat dilaksanakan secara rintis bersama model-model projek j-QAF yang lain bagi menguji sejauh mana kelemahan dan kekuatannya. KUMPULAN SASAR Murid Tahap 1 seramai 89 orang. TARIKH. Keb. 5.KERTAS KERJA KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1 FASA 1 SK RKT SRI LEDANG MUAR PENDAHULUAN Seminar Jawi. melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu. TAKRIF Kem Bestari Solat adalah aktiviti perkhemahan yang dilaksanakan untuk memastikan murid boleh menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. 3. al-Quran.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->