Akuan Terima : Surat Akuan Terima Permohonan Nama Pemohon Sekolah Tarikh

: : :

PERAKUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) GRED DGA29, DGA32 DAN DGA34 YANG TELAH BERKHIDMAT SELAMA SEPULUH (10), SEMBILAN (9), LAPAN (8) DAN LIMA (5) TAHUN PADA TAHUN 2012 DI KEMENTEIRAN PELAJARAN MALAYSIA BIL PERKARA UNTUK KEGUNAA N SEKOLAH (Tandakan /) UNTUK KEGUNAA N JABATAN (JPNT) Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada Ada / Tiada CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Format I,II dan III Salinan Kad Pengenalan (Salinan yang jelas) Salinan Surat Pelantikan Rasmi Gred DGA29 Salinan Surat Pengesahan Jawatan Gred DGA29 Salinan Surat Kenaikan Pangkat ke Gred DGA32 (Time Based dan Hakiki) Salinan Surat Kenaikan Pangkat ke Gred DGA34 Markah LNPT empat (4) tahun terakhir bagi 2008, 2009,2010 dan 2011 (Lampiran B) Kenyataan oleh Ketua Jabatan (Lampiran B) Butir-butir Calon bagi tujuan tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) (Lampiran TI) Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi / Tabung Pendidikan (Lampiran E) Salinan Surat Kelulusan Perisytiharan Harta Terkini ( Tahun 2008 ke atas)

Salinan Buku Rekod Perkhidmatan Ada / Tiada (BRP) yang terkini termasuk Kenyataan Cuti (Sila lengkapkan senarai semak dan lampirkan bersama-sama permohonan) Untuk Kegunaan Jabatan :

BIL 1 2

PERKARA Permohonan lengkap dan diambil tindakan Permohonan tidak lengkap dan dikembalikan semula

TARIKH TERIMA

CATATAN

Catatan : Sila kembalikan maklumat dan dokumen yang diperlukan dalam tempoh 1 minggu dari tarikh surat akuan penerimaan ini. …………………................... Nama & Tandatangan Pegawai bertugas (JPNT) . ….………………………… Tarikh