1.

PPP

PEJABAT PENGARAH PELAJARAN

2.

SKPP PEMB SWS PYG TDP BEK PPA KAK NPT TTK PTD

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN & PEMBANGUNAN UNIT PEMBANGUNAN SWASTA PENYELENGGARAAN TANAH & PROJEK BEKALAN UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET UNIT KEWANGAN & AKAUN UNIT NAIK PANGKAT UNIT TATATERTIB & KEUTUHAN UNIT KHIDMAT PENGURUSAN PENTADBIRAN AM

JAW PKH FDR LAT

UNIT PERJAWATAN UNIT PERKHIDMATAN UNIT FAIL & REKOD UNIT LATIHAN & KEMAJUAN STAF SEKSYEN 6, SHAH ALAM

PTK

UNIT PENILAIAN TAHAP KOMPETENSI SEKSYEN 6, SHAH ALAM

HRM 3. SPA

HRMIS SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNIT BAHASA

MLY ING CNA TML MAT SAI ICT

MALAYSIA INGGERIS CINA TAMIL UNIT MATEMATIK UNIT SAINS UNIT ICT & PENGKOMPUTERAN ICT AKADEMIK

TVK SSS

UNIT TEKNIK & VOKASIONAL UNIT KAJIAN KEMASYARAKATAN

SAINS SOSIAL PRA PRA-(A) UNIT PRASEKOLAH AKADEMIK

4.

SPS MEN REN PRA

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH UNIT SEKOLAH MENENGAH UNIT SEKOLAH RENDAH UNIT PRASEKOLAH

PRA-(SEK) SEKOLAH PPN PAW UNIT PERHUBUNGAN & PENDAFTARAN UNIT PERHUBUNGAN AWAM

5.

SPK HEM KOR SUK PPDA PKN

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN UNIT HAL EHWAL MURID UNIT KOKURIKULUM UNIT SUKAN UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PUSAT KO KURIKULUM

6.

SJK

SEKTOR JAMINAN KUALITI

7.

SPSPK SWS PKS

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA & PENDIDIKAN KHAS UNIT PENDIDIKAN SWASTA UNIT PENDIDIKAN KHAS

8.

SPI

SEKTOR PENGURUSAN ISLAM

9.

SPP

SEKTOR PENILAIAN & PEPERIKSAAN

10.

ICT

SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT

11.

SPDK

SEKTOR PSIKOLOGI & KAUNSELING

Kod

Fungsi

Perihal Kumpulan rekod ini meliputi hal hal pentadbiran seperti perundangan, perhubungan awam, kerjasama dan perhubungan, laporan kemajuan kerja, arahan dan perintah jabatan, organisasi, laporan jawatankuasa, teknologi maklumat, mesyuarat, ucapan dan perutusan, surat dan maklumat, lawatan, aduan pelanggan, majlis, kerjasama dan perhubungan, kemudahan komunikasi, piawaian & kualiti, keselamatan dan sebagainya.

100

PENTADBIRAN

Sub Fungsi 100-1 PERUNDANGAN Kod Aktiviti

Mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan Pengubalan undang-undang, Khidmat Nasihat, Khidmat Guaman, Dokumen Perundangan, Akta, Arahan, Pekeliling, Peraturan, Perintah, Panduan, Enakmen, Ordinan dari dalam dan luar Jabatan

Kod

Sub Aktiviti

Kod

Sub-Sub Aktiviti

Perihal Mengandungi surat-menyurat mengenai arahan & perintah daripada Kementerian/Jabatan Luar mengenai pelbagai perkara Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran PekelilingPekeliling Am

100-1/1

Arahan & Peraturan Daripada Kementerian/Jabatan Luar

100-1/1/1

Pekeliling Am

100-1/1/2

Surat Pekeliling Am

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran surat-surat Pekeliling Am

100-1/1/2/1

Surat Pekeliling Am PraSekolah

100-1/1/2/2

Surat Pekeliling Am Unit PPDa

9

100-1/1/3

Pekeliling Perkhidmatan

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran PekelilingPekeliling Perkhidmatan

100-1/1/4

Surat Pekeliling Perkhidmatan

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran Surat-Surat Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan

100-1/1/5

Pekeliling Perbendaharaan

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran PekelilingPekeliling Perbendaharaan

100-1/1/6

Surat Pekeliling Perbendaharaan

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran Surat-Surat Pekeliling Perbendaharaan

100-1/1/7

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran PekelilingPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

100-1/1/8

Surat Pekeliling Perolehan & Pengurusan Aset

100-1/1/9

Surat Pekeliling Bahagian Akaun Mengandungi surat-menyurat mengenai penerimaan dan pengedaran PekelilingPekeliling, Surat-Surat Pekeliling dan maklumat dari Kementerian Pelajaran Malaysia.

100-1/2

Arahan & Peraturan Kementerian Pelajaran Malaysia

10

100-1/2/1

Arahan Pentadbiran

Mengandungi surat-menyurat dan edaran Arahan Pentadbiran

100-1/2/2

Arahan Jabatan

Mengandungi surat-menyurat dan edaran Arahan Jabatan

100-1/2/3

Arahan Kerja Lebih Masa

Mengandungi surat arahan mengenai kerja lebih masa

100-1/2/4

Arahan Perbendaharaan

Sub Fungsi 100-2 PERHUBUNGAN AWAM Kod Aktiviti

Mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan program-program Jabatan seperti lawatan, pertanyaan orang awam, aduan pelanggan, jemputan menghadiri program anjuran pelbagai Kementerian, Jabatan dan majlis-majlis anjuran Jabatan Pelajaran Selangor dan sebagainya.

Kod

Sub Aktiviti

Kod

Sub-Sub Aktiviti

Perihal

100-2/1

Pelanggan

Mengandungi surat-menyurat mengenai halhal pelanggan seperti aduan pelanggan, hari bertemu pelanggan dan sebagainya.

100-2/1/1

Aduan

Mengandungi surat-menyurat mengenai pelbagai aduan Mengandungi surat menyurat aduan tentang ketidaksempurnaan skop perkhidmatan kebesihan bangunan dan kawasan/ketidakpuasan prestasi perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan dari sekolah/PPD dan surat

100-2/1/1/1

Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan

11

100-2/1/1/2

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Mengandungi surat-menyurat mengenai pelbagai aduan kawalan keselamatan Mengandungi surat-surat aduan mengenai ketidakpuasan/ketidaksempurnaan penghantaran, pemasangan dan pengujian peralatan PPSMI daripada pihak sekolah dan PPD serta maklumbalas ke atas adual tersebut. Mengandungi surat-menyurat mengenai pelbagai aduan tentang disiplin murid

100-2/1/1/3

Aduan Bekalan PPSMI

100-2/1/1/4

Disiplin Murid

100-2/1/1/5

Tadika Dan IPS

100-2/1/1/6

Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Di Sekolah

100-2/1/1/7

Maklumbalas Aduan

100-2/1/1/8

Laporan Aduan

100-2/1/1/9

Aduan Pembekalan Perabot Dan Peralatan (Menengah)

12

jemputan. penggubalan dan pelaksanaan piagam pelanggan dan sebagainya 100-2/1/3 Hari Bersama Pelanggan Mengandungi surat-menyurat mengenai hebahan program. 100-2/1/4 Maklumbalas Pelanggan Mengandungi surat-menyurat Maklum Balas Pelanggan 100-2/1/4/1 Tahap Kepuasan Pegawai dan Staf 100-2/1/5 Lawatan Dari Agensi Luar Lawatan daripada Agensi Kerajaan atau Swasta dan lawatan daripada Luar Negara 100-2/1/6 Aktiviti Promosi Dan Jualan Permohonan dari syarikat kerajaan dan swasta yang ingin mempromosikan barangan dan aktiviti yang dijalankan oleh syarikat tersebut 13 .100-2/1/1/10 Aduan Pembekalan Perabot Dan Peralatan (Rendah) 100-2/1/1/11 Aduan Pembekalan Perabot Dan Peralatan (Asrama) 100-2/1/2 Piagam Pelanggan Mengandungi surat-menyurat mengenai pengkajian.jadual dan sebagainya.

borang pencalonan AK.100-2/1/7 Soalan DUN Dan Parlimen Menjawab soalan dari Dewan Undangan Negeri Selangor. Dewan Rakyat dan Dewan Parlimen 100-2/1/8 Hari Guru Peringkat Negeri Selangor Menguruskan Program Hari Guru bagi Peringkat Negeri Selangor pada setiap tahun 100-2/1/8/1 Perayaan Hari Guru 100-2/1/9 Praktikal Menerima permohonan menjalankan praktikal oleh institusi kerajaan dan swasta 100-2/1/10 Ucapan Penghargaan Surat-surat penghargaan daripada agensi kerajaan dan swasta 100-2/1/11 Penggambaran Di Sekolah 100-2/2 Majlis Mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan Majlis-majlis anjuran Jabatan Pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lain-lain Kementerian dan lainlain Jabatan Mengandungi surat panggilan mesyuarat. agenda & minit mesyuarat. mesyuarat panel 100-2/2/1 Hari Kualiti JPS 14 .

buku aturcara. dokumentasi bahan penyertaan 100-2/2/3/1 Anugerah Tokoh Pekerja Bulanan Jabatan Pelajaran Selangor 100-2/2/4 Majlis Bersama Jabatan Mengandungi surat-mesyuarat. minit untuk Majlis Bersama Jabatan 100-2/2/5 Anugerah Kualiti 100-2/2/6 Majlis Jabatan 100-2/2/7 Majlis Pengetua Cemerlang Kebangsaan (MPCK) 100-2/2/8 Majlis Persaraan 15 . senarai kehadiran dan laporan perhimpunan 100-2/2/3 Anugerah Khidmat Cemerlang Mengandungi surat jemputan menghadiri taklimat. memo. panggilan mesyuarat.100-2/2/2 Perhimpunan Pagi Bulanan Mengandungi surat/memo siaran.

pertandingan. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi Laporan Tahunan/Laporan Kemajuan/Laporan Prestasi. maklumat tahunan kad perakam waktu 100-3/1 Tahunan 100-3/1/1 Kad Perakam Waktu 100-3/1/1/1 Senarai Tugas Harian/Mingguan Bulan Jam Perakam Waktu 100-3/1/2 Kawalan Keselamatan Mengandungi surat-menyurat .lencana dan pakaian sekolah 100-2/3/1 100-2/4 Pertukaran Ketua Jabatan. Pendaftaran Logo.Telefon Jabatan dan Kementerian Sub Fungsi 100-3 LAPORAN Kod Aktiviti Mengandungi laporan kemajuan kerja bulanan. Kebersihan Kawasan. syarat penyertaan dan sebagainya.100-2/3 Logo.bendera. laporan kewangan dan sebagainya. 16 . alamat Jabatan dan No. laporan kedatangan.jadual maklumat tugasan dan sebagainya. Alamat Jabatan.lagu. Telefon Mengandungi surat-menyurat mengenai pertukaran Ketua Jabatan. laporan . Laporan Tugasan/Laporan Kerja bagi unit dan Jabatan Mengandungi surat-menyurat . Lagu & Bendera Mengenai surat-menyurat mengenai cadangan baru bagi logo. No. lagu dan bendera. suku tahun dan tahunan laporan prestasi Kawalan Keselamatan.

100-3/1/3 Laporan Prestasi Perbelanjaan Laporan tahunan prestasi perbelajaan 100-3/1/3/1 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 100-3/1/3/2 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 100-3/1/3/3 Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 100-3/1/4 Pembersihan Kawasan 100-3/1/5 Laporan Prestasi Kontraktor 100-3/1/5/1 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 100-3/1/5/2 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 17 .

18 .100-3/1/6 Penilaian Prestasi 100-3/1/6/1 Penilaian Prestasi Kontraktor Suku Tahun Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Penilaian Prestasi Kontraktor Suku Tahun Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Mengandungi Laporan Suku Tahunan/Laporan Kemajuan/Laporan Prestasi. Laporan Tugasan/Laporan Kerja bagi unit dan Jabatan 100-3/1/6/2 100-3/2 Suku Tahun 100-3/2/1 Pengurusan Aset & Stor 100-3/2/2 Laporan Pembayaran Elaun Khas 100-3/2/3 Laporan Pelan Integriti Organisasi 100-3/3 Petikan Akhbar Mengandungi kes-kes aduan pelajar atau guru dalam negeri Selangor atau program yang melibatkan Pengarah.

minit yang diadakan di Jabatan Mengandungi memo panggilan mesyuarat. senarai kehadiran. agenda. mengenai surat panggilan. agenda mesyuarat. minit mesyuarat 100-4/1 Dalam Jabatan 100-4/1/1 Mesyuarat Pengurusan JPN 100-4/1/1/1 Mesyuarat Pengurusan Unit Perkhidmatan 100-4/1/1/2 Mesyuarat Pengurusan Unit Perolehan & Pengurusan Aset 19 . memo. memo. maklumbalas dan laporan mesyuarat Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan pelbagai mesyuarat seperti surat menyurat.100-3/4 Bulanan 100-3/4/1 Laporan Prestasi Bulanan 100-3/4/1/1 Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Sub Fungsi 100-4 MESYUARAT Kod Aktiviti Meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan pelbagai mesyuarat seperti surat menyurat. panggilan mesyuarat. minit mesyuarat.

100-4/1/1/3 Mesyuarat Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid 100-4/1/1/4 Mesyuarat Pengurusan Unit PTK 100-4/1/1/5 Mesyuarat Pengurusan Unit PraSekolah 100-4/1/1/6 Mesyuarat Pengurusan Unit HRMIS 100-4/1/1/7 Mesyuarat Unit Pentadbiran Am 100-4/1/1/8 Mesyuarat Pengurusan Unit Maklumat 100-4/1/1/9 Mesyuarat Pengurusan Perhubungan Awam 100-4/1/1/10 Mesyuarat Pengurusan Unit PPDa 20 .

minit mesyuarat 100-4/1/3 Mesyuarat Pagi Mengandungi surat mesyuarat. panggilan mesyuarat. panggilan mesyuarat. memo. senarai kehadiran. minit mesyuarat Latihan 21 . minit mesyuarat pagi 100-4/1/4 Mesyuarat Sektor-sektor Mengandungi minit-minit mesyuarat dari semua Sektor 100-4/1/4/1 Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan 100-4/1/4/2 Sektor Pembangunan Kemanusiaan 100-4/1/4/3 Sektor Pengurusan Maklumat Dan ICT 100-4/1/4/4 Sektor Psikologi dan Kaunseling 100-4/1/5 Mesyuarat Latihan Mengandungi surat-mesyuarat. agenda. memo.100-4/1/2 Mesyuarat Penyelarasan JPN Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat.

memo. panggilan mesyuarat. panggilan mesyuarat. minit MBJ 100-4/1/6/1 Kementerian Pelajaran Malaysia 100-4/1/6/2 Jabatan Pelajaran Selangor 100-4/1/7 Mesyuarat KPM Mengandungi minit mesyuarat dari KPM. memo beserta borang maklumbalas. hasil maklumbalas 100-4/1/7/1 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus KPM 100-4/1/7/2 Mesyuarat Pengurusan PraSekolah Bersama KPM 100-4/1/7/3 Mesyuarat Pengurusan Unit PPDa Bersama KPM 100-4/1/8 Mesyuarat Perancangan Strategik Mengandungi surat-mesyuarat.100-4/1/6 Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Mengandungi surat-mesyuarat. minit untuk mesyuarat Perancangan strategik Jabatan 22 . memo.

panggilan mesyuarat. senarai kehadiran. minit mesyuarat.100-4/1/9 Mesyuarat Bersama PPD Mengandungi surat-mesyuarat. minit untuk mesyuarat bersama PPD Mengandungi surat panggilan mesyuarat kepada syarikat. 100-4/1/10 Mesyuarat Bersama Kontraktor 100-4/1/10/1 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 100-4/1/10/2 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 100-4/1/11 Mesyuarat Pengurusan Buletin Mengandungi surat panggilan mesyuarat. memo. minit mesyuarat 100-4/1/12 Mesyuarat Penyelarasan Dokumentasi Mengandungi surat panggilan mesyuarat. PPD dan sekolah. agenda. agenda. edaran minit mesyuarat dan lain-lain yang berkaitan. senarai kehadiran. minit mesyuarat 100-4/1/13 Mesyuarat Penyelarasan Dan Pengurusan Mengandungi surat/memo jemputan menghadiri mesyuarat. maklumbalas minit mesyuarat pengurusan 100-4/1/13/1 Mesyuarat Unit Perjawatan Dan Perkhidmatan 23 .

minit mesyuarat masalah kerosakan peralatan ICT Mengandungi surat/memo jemputan menghadiri mesyuarat.100-4/1/13/2 Sektor Pengurusan Sekolah 100-4/1/14 Mesyuarat Kerosakan Peralatan ICT Mengandungi surat/memo jemputan menghadiri mesyuarat. minit mesyuarat penyelenggaraan peralatan ICT dan laporan prestasi perbelanjaan waran (28000) selenggaraan peralatan ICT mengikut aktiviti 100-4/1/15 Mesyuarat Penyelenggaraan Peralatan ICT 100-4/1/16 Mesyuarat Khas Pengurusan Pendidikan KPPM 100-4/1/17 Mesyuarat Pengurusan Pendidikan KPPM 100-4/1/18 Mesyuarat Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 100-4/1/19 Mesyuarat Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 100-4/1/20 Mesyuarat Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 .

100-4/1/21 Mesyuarat Jawatankuasa Audit 100-4/1/21/1 Jabatan Pelajaran Selangor 100-4/1/22 Mesyuarat Petugas Kualiti 100-4/1/23 Mesyuarat Pemantauan Pembekalan Dan Pelaksanaan PPSMI 100-4/1/24 Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Kerajaan 100-4/1/25 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus 100-4/1/26 Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Maklumat Pegawai Staf Bermasalah 100-4/1/27 Mesyuarat Berkala Kaunselor JPN/PPD 25 .

minit untuk mesyuarat Mesyuarat Post EXCO 100-4/2/3 Mesyuarat EXCO MTES Mengandungi surat-mesyuarat. panggilan mesyuarat. panggilan mesyuarat. minit untuk Majlis Bersama Jabatan 100-4/2/1 Majlis Bersama Jabatan Mengandungi surat-mesyuarat. panggilan mesyuarat. minit untuk Mesyuarat EXCO MTES 26 . memo.100-4/1/28 Mesyuarat Data 100-4/1/29 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Jabatan 100-4/1/30 Mesyuarat Jawatankuasa pelaksanaan sistem ePerolehan diperingkat jabatan 100-4/1/31 Mesyuarat jawatankuasa pengurusan kewangan dan akaun (JPKA) JPS 100-4/2 Luar Jabatan Mengandungi surat-mesyuarat. minit untuk Majlis Bersama Jabatan 100-4/2/2 Mesyuarat Post EXCO Mengandungi surat-mesyuarat. memo. memo. panggilan mesyuarat. memo.

memo. memo. minit untuk Mesyuarat Jawatankuasa Induk Jabatan Kesihatan Selangor 100-4/2/5 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Jabatan Kesihatan Selangor 100-4/2/6 Mesyuarat Keutuhan KPM Dan Lain-lain Agensi 100-4/2/7 Mesyuarat JPN Dengan Agensi Luar 100-4/2/8 Mesyuarat Pengurusan Pendidikan PPD 100-4/2/9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Laman Web 100-4/2/10 Mesyarat Jawatankuasa Program Pembangunan Prestasi Sekolah (School Improvement Program (SIP)) Mesyuarat jawatankuasa kerja tindakan persekutuan negeri (JKTPg) 100-4/2/11 27 .100-4/2/4 Mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Selangor Mengandungi surat-mesyuarat. panggilan mesyuarat. minit untuk Mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Selangor Mengandungi surat-mesyuarat. panggilan mesyuarat.

Penghargaan/Tahniah. perayaan dan sebagainya 100-5/3 Sumbangan/ Derma 100-5/4 Surat Menyurat Am . Takziah dan sebagainya 100-5/1 Penghargaan & Takziah Mengandungi surat-menyurat. sijil penghargaan dan ucapan takziah 100-5/2 Perutusan Mengandungi surat-menyurat mengenai perutusan untuk tahun baru.100-4/2/12 Mesyuarat antara majlis peperiksaan malaysia dengan jabatan pelajaran negeri Mesyuarat jawatankuasa pengurusan aset alih kerajaan jabatan pelajaran selangor (JKPAK) 100-4/2/13 100-4/3 Maklumbalas mesyuarat Sub Fungsi 100-5 UCAPAN & PERUTUSAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi ucapan dan peruntusan untuk Tahun Baru.PPP 28 . kad ucapan. Perayaan.

Sub Fungsi 100-6 PENGURUSAN REKOD DAN FAIL Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat mengenai pengurusan rekod dan fail jabatan. 100-6/1/1 Pinjaman rekod untuk rujukan Mengandungi surat menyurat mengenai Pinjaman rekod untuk rujukan 100-6/1/2 Klasifikasi Fail Mengandungi surat-menyurat mengenai Klasifikasi Fail 100-6/1/3 Pelupusan Rekod Jabatan Mengandungi surat-menyurat dengan Sektor. Unit dan Arkid Negara mengenai pelupusan rekod jabatan dan sebagainya 100-6/1/4 Jadual Pelupusan Rekod Mengandungi surat-menyurat mengenai Pelupusan Rekod Jabatan 100-6/2 Pendaftaran Fail Mengandungi surat-menyurat mengenai Pendaftaran Fail 100-6/2/1 Permohonan Mendaftar Fail Am Mengandungi surat-menyurat mengenai Permohonan Mendaftar Fail Am 29 .pembangunan sistem fail Jabatan Pelajaran Selangor 100-6/1 Urusan Arkib Negara Mengandungi surat-surat yang berkaitan dengan urusan Arkib Negara.

100-6/2/1/1 Kod 100 Pentadbiran 100-6/2/1/2 Kod 200 Aset (Aset Tetap) 100-6/2/1/3 Kod 300 Kelengkapan & Bekalan (Aset Alih) 100-6/2/1/4 Kod 400 Kewangan 100-6/2/1/5 Kod 500 Sumber Manusia 100-6/2/1/6 Kod 600 Hal Ehwal Murid 100-6/2/1/7 Kod 700 Kurikulum 100-6/2/1/8 Kod 800 Ko-Kurikulum 30 .

Telefon Rasmi di rumah. laporan bulanan penggunaan dan sebagainya Meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan mel berdaftar dan salinan invoise pos laju Mengandungi surat-menyurat. perkhidmatan kurier. maklumat Telefon Bimbit 100-7/1/1 Penggunaan Mesin Franking 100-7/1/2 Mel Berdaftar/Pos Laju 100-7/2 Telefon 100-7/2/1 Telefon Bimbit 100-7/3 Faksimili Mengandungi surat-menyurat.100-6/2/2 Pendaftaran Fail Peribadi Sub Fungsi 100-7 KEMUDAHAN KOMUNIKASI Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat mengenai perkhidmatan pos. mesin franking. pemasangan dan penggunaan telefon pejabat. Faksimili. Panduan Alamat dan Panduan Poskod. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 100-7/1 Perkhidmatan Pos Mengandungi surat-menyurat mengenai perkhidmatanbagi penghantaran surat dan bungkusan Meliputi perkara perkara yang berkaitan dengan penggunaan mesin franking. Perkhidmatan Telefon. Buku pendaftaran surat. Buku Kiriman (Dispatch). dokumen & borang permohonan penggunaan fak 31 . dokumen & borang permohonan. dokumen dan peraturan berkaitan perkhidmatan telefon. persidangan video dan sebagainya. Telefon bimbit dan faksmili Mengandungi surat-menyurat.

konsep. ABM berkenaan permohonan pembelian aset. kertas. pembangunan laman web. surat edaran menghadiri mesyuarat. emel. program untuk membina sistem aplikasi aplikasi jabatan dan sebagainya 100-8/1/2 Perkakasan Mengandungi surat-menyurat mengenai Perkakasan 100-8/1/3 Jawatankuasa Perkomputeran/ICT Mengandungi surat-menyurat mengenai Jawatankuasa Perkomputeran/ICT Mengandungi surat-menyurat. sistem aplikasi. minit mesyuarat. internet dan sebagainya. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 100-8/1 Projek Pembangunan ICT Mengandungi surat-menyurat mengenai pembangunan ICT 100-8/1/1 Pembangunan Sistem Aplikasi Mengandungi surat-menyurat.100-7/4 Pengurusan surat menyurat Sub Fungsi 100-8 TEKNOLOGI MAKLUMAT Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat mengenai perolehan perisian dan perkakasan. borang pengesahan maklumat peralatan ICT yang dibeli dalam tahun semasa. permohonan perolehan peralatan ICT sekolah. surat edaran penggunaan sistem 100-8/1/3/1 Jawatankuasa pemandu ICT (JPICT) 100-8/1/3/2 Jawatankuasa penggunaan aplikasi ICT 32 . permohonan kelulusan pembelian peralatan ICT dan sebagainya yang berkaitan berkenaan Mengandungi surat-menyurat pelantikan ahli jawatankuasa pemantauan penggunaan splikasi ICT. pengkalan data.

100-8/2 Sistem Aplikasi Mengandungi maklumat sistem & aplikasi 100-8/2/1 SMPP/Emis Mengandungi maklumat SMPP/Emis 100-8/2/1/1 Pengurusan Sekolah Baru Mengandungi surat-menyurat pendaftaran sekolah baru. 100-8/2/2 Sistem Maklumat Staf (SMS) Mengandungi maklumat SMS 100-8/2/3 HRMIS Mengandungi maklumat HRMIS 33 . kod sekolah baru. Mengandungi surat-menyurat dan Pekelililng berkaitan dengan data dan maklumat sekolah 100-8/2/1/2 Pekililing Data 100-8/2/1/3 Analisis data dan statistik Mengandungi surat-menyurat edaran surat menghadiri mesyuarat penyelarasan buku statistik JPS dan perkara yang berkaitan. permohonan menukar nama sekolah. laporan perubahan kod sekolah dan perkara yang berkaitan.

kebenaran menjalankan kajian di sekolah-sekolah.100-8/2/4 Sistem Pemantauan Projek (SPP II) Mengandungi surat-menyurat mengenai Sistem Pemantauan Projek (SPP II) Mengandungi surat-menyurat. Mengandungi surat-menyurat berkenaan pemberitahuan perlantikan guru data. 100-8/2/5 Permintaan data 100-8/2/6 Perlantikan guru data 100-8/2/7 Pergerakan Staf 100-8/2/8 Maklumat Am 100-8/2/9 Sistem e-Pangkat 100-8/2/10 e-Tukar bukan guru 100-8/2/11 e-SPKB 34 . laporan pertukaran guru sekolah. pencalonan guru data dan sebagainya yang berkaitan. permohonan mendapat nama sekolah. surat berkenaan pengumpulan maklumat asas dan sebagainya. permohonan data jumlah pelajar di sekolahsekolah.

mesyuarat. surat menyurat berkenaan penamatan domain jpnsel. status penempatan semula router. bengkel dan sebagainya yang berkaitan 100-8/5 School Net 100-8/6 Pusat Aksess 100-8/7 Postal Maklumat JPNS Sub Fungsi 100-9 PIAWAIAN & KUALITI Kod Aktiviti Menyelaras. membina dan melaksana sistem pengurusan kualiti (piawaian) seperti yang ditetapkan dalam PKPA bagi seluruh proses kerja dalam organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 35 . alamat e-mel pegawai dan sebagainya.my. pengemaskinian postal maklumat. pengemaskinian Pusat Aksess Mengandungi surat-menyurat seperti mengahadiri taklimat. merancang. laporan konfigurasi rangkaian.100-8/2/12 e-Perolehan Mengandungi minit mesyuarat. mesyuarat. 100-8/3 Laman Web JPNS 100-8/4 Perkhidmatan Internet & E-mel 100-8/4/1 Permohonan E-mel Rasmi Mengandungi surat-menyurat berkenaan memohon pemindahan router. permohonan penambahan alamat IP. pengauditan terhadap pengurusan pusat akses sekolah.gov. surat edaran menghadiri mesyuarat jawatankuasa reka bentuk dan maklumat kandungan laman web JPNS dan sebagainya yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat mengenai penggunaan internet. kerjaMengandungi surat-menyurat seperti menghadiri taklimat.

jadual audit. senarai pemegang dokumen kualiti 100-9/1/2 Audit Kualiti Dalaman Mengandungi surat arahan pelaksanaan audit. laporan. senarai kehadiran. Sek. Harian 100-9/1/5 Tindakan Pembetulan & Pencegahan 100-9/1/6 Audit SIRIM 100-9/1/7 Audit Nilai 36 . senarai juruaudit. semakan PKP. buku program. minit mesyuarat Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat.100-9/1 Piawaian & Dokumentasi Mengandungi surat-menyurat mengenai pengkajian. agenda. buku program. instrumentasi. penggubalan dan perlaksanaan ISO 100-9/1/1 Kawalan Dokumen & Data Mengandungi penyerahan dokumen kualiti. minit mesyuarat. surat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mengandungi tindakan pembetulan/pencegahan/ulasan terhadap pemerhatian audit dalaman 100-9/1/4 Audit SIRIM Dan Bhgn. agenda. akuan penerimaan dokumen. laporan audit 100-9/1/3 Kajian Semula Pengurusan Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat.

senarai kehadiran. memo permohonan. surat siaran mesyuarat. minit mesyuarat 100-9/9 Jaminan Kualiti Mengandungai perkara-perkara berkaitan coaching & mentoring. penggunaan memo. borang buka fail 100-9/6 Kawalan Ke Atas Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan 100-9/7 Kawalan Rekod 100-9/8 Jawatankuasa Kualiti JPN/PPD Surat & memo panggilan mesyuarat. piagam.100-9/2 Manual Prosuder Kerja Mengenai surat-menyurat mengenai penyediaan dokumen MPK dan sebagainya 100-9/3 Key Performance Indicator Mengandungi surat menyurat mengenai pengkajian penggubalan dan perlaksanaan KPI 100-9/4 Fail Meja / MPK Mengandungi memo siaran arahan kemaskini dari masa ke semasa 100-9/5 Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Mengandungi surat siaran dari KPM. borang penyertaan. surat menyurat. profil kumpulan. carta organisasi. poster dan lain-lain Senarai nama fail terkini. dokumentasi bahan penyertaan Semua perkara yang tidak memenuhi keperluan perkhidmatan yang ditetapkan seperti penggunaan logo. agenda. keterangan projek. kepiawaian dan dokumentasi 37 .

dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching. 38 . maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching. dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. 100-9/9/1/2 Senarai coaching daerah Petaling Utama (SR) Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/7 Senarai coaching daerah Gombak (SM) Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/4 Senarai coaching daerah Petaling Perdana (SR) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/1 Senarai Coaching Daerah Petaling Utama (SM) Senarai nama sekolah. maklumat diri pengetua. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. 100-9/9/1/3 Senarai coaching daerah Petaling Perdana (SM) Senarai nama sekolah.100-9/9/1 Program Pembangunan Prestasi Sekolah (SIP) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/5 Senarai coaching daerah Klang (SM) Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/6 Senarai coaching daerah Klang (SR) Senarai nama sekolah. maklumat diri pengetua.

maklumat diri Langat (SR) pengetua. dapatan sesi coaching. maklumat diri Langat (SM) pengetua. 100-9/9/1/9 Senarai coaching daerah Kuala Langat (SM) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/15 Senarai coaching daerah Sepang (SM) Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. maklumat diri Selangor (SM) pengetua. 100-9/9/1/11 Senarai coaching daerah Hulu Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/12 Senarai coaching daerah Hulu Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. 39 . dapatan sesi coaching. dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching.100-9/9/1/8 Senarai coaching daerah Gombak (SR) Senarai nama sekolah. maklumat diri Selangor (SR) pengetua. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/14 Senarai coaching daerah Hulu Senarai nama sekolah. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/13 Senarai coaching daerah Hulu Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/10 Senarai coaching daerah Kuala Langat (SR) Senarai nama sekolah. maklumat diri pengetua.

contoh borang. dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/20 Senarai coaching daerah Kuala Selangor (SR) Senarai nama sekolah. maklumat diri pengetua.100-9/9/1/16 Senarai coaching daerah Sepang (SR) Senarai nama sekolah. maklumat diri pengetua. maklumat diri pengetua. 100-9/9/1/19 Senarai coaching daerah Kuala Selangor (SM) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/23 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 40 . dapatan sesi coaching. 100-9/9/1/17 Senarai coaching daerah Sabak Bernam (SM) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/18 Senarai coaching daerah Sabak Bernam (SR) Senarai nama sekolah. 100-9/9/1/21 Laporan Naziran Dapatan pemeriksaan Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti Negeri Selangor Surat Arahan. sekolah-sekolah yang terpilih. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching. senarai 100-9/9/1/22 Anugerah Sekolah Cemerlang penyertaan sekolah. dapatan sesi coaching. maklumat diri pengetua. dapatan sesi coaching.

100-9/9/1/24 Program Immersion 100-9/9/1/25 Laporan Naziran (SM) 100-9/9/1/26 Laporan Naziran (SR) 100-9/9/1/27 Coaching & Mentoring (SM) 100-9/9/1/28 Coaching & Mentoring (SR) 100-9/9/1/29 Tindakan Penambahbaikan Sekolah (SM) 100-9/9/1/30 Tindakan Penambahbaikan Sekolah (SR) 100-9/10 Sistem Pengurusan Kualiti 41 .

senarai kehadiran. perancangan strategik jabatan Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat. bahan penerbitan Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat. borang penyertaan. agenda. minit mesyuarat. bahan laporan tahunan Mengandungi surat menyurat mengenai program kerja jabatan. minit mesyuarat. agenda. senarai kehadiran. senarai kehadiran. minit mesyuarat. senarai penyertaan. agenda. agenda. keputusan laporan 100-10/4 Penerbitan JPN Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat.100-9/10/1 Sistem Pungurusan Sekolah Kualiti 100-9/11 National Key Result Area (NKRA) Sub Fungsi 100-10 PERANCANGAN STRATEGIK Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat. senarai kehadiran. minit mesyuarat.jawatankuasan perancangan strategik dan sebagainya 100-10/1 Jawatankuasa Perancangan Strategik 100-10/2 Perancangan Kerja Tahunan 100-10/3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Mengandungi surat & memo panggilan mesyuarat. agenda. surat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 100-10/5 Sistem Star Rating Anugerah Inovasi 42 . laporan.

Sepenuh Masa 100-11/2 Pas Pelawat 100-11/2/1 Pengeluaran Pas Pelawat Mengandungi perkara berkaitan kawalan keluar masuk pelawat di kawasan pejabat dan sebagainya 100-11/3 Pelekat Kenderaan Mengandungi perkara berkaitan borang permohonan. pengagihan dan akuan terima kad pengenalan petugas sukarela dan sepenuh masa. kelulusan permohonan dan sebagainya 43 . pengagihan dan akuan terima kad pengenalan pegawai tetap juga berkenaan pengwujudan dan penguatkuasaan sistem kad pengenalan jabatan surat menyurat percetakan dan Mengandungi surat-menyurat berkenaan permohonan percetakan. kelulusan permohonan dan sebagainya 100-11/3/1 Pengeluaran Pelekat Kenderaan untuk Pegawai & kakitangan PPD Mengandungi perkara berkaitan borang permohonan. pengagihan dan akuan terima kad pengenalan pegawai tetap juga berkenaan pengwujudan dan penguatkuasaan sistem kad pengenalan jabatan surat-menyurat percetakan dan Mengandungi surta-menyurat berkenaan permohonan percetakan. Mengandungi perkara berkaitan kawalan keluar masuk pelawat di kawasan pejabat dan sebagainya Mengandungi surat menyurat mengenai Program Keselamatan 100-11/1 Kad Pengenalan Jabatan 100-11/1/1 Permohonan Kad Pengenalan Jabatan Bagi Pegawai Tetap 100-11/1/2 Permohonan Kad Pengenalan Jabatan Bagi Petugas Sukarela.Sub Fungsi 100-11 KESELAMATAN PERLINDUNGAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat berkenaan permohonan percetakan.

alat pemadam api. lampu. pengedaran Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan memperolehi meteral (seal) keselamatan daripada Pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan. pengantungan alat pemadam api.100-11/4 Kawalan Keselamatan Mengandungi surat menyurat. ulangkaji mendaftar terperingkat. keselamatan sekeliling kawasan/bangunan dan sebagainya Mengandungi Jadual Tugas Pengawal Keselamatan & Surat menyurat mengenai tugas. 100-11/4/1 Jadual Pengawal Keselamatan 100-11/4/2 Kunci & Kunci Pendua 100-11/4/3 Pencegah Kebakaran 100-11/5 Keselamatan Dokumen 100-11/6 Meterai(Seal) Keselamatan 100-11/7 Tapisan Keselamatan Mengandungi surat-menyurat mengenai Tapisan Keselamatan 100. simpanan kunci/kunci pendua. penggera keselamatan alam system).11/8 Laporan Prestasi Kontraktor Kawalan Keselamatan 44 . peti keselamatan menyimpan kunci dan sebagainya. Mengandungi perkara berkaitan dengan kunci.pemeriksaan/ujian pemadam api. latihan bagi menggunakan alat pemadam api dan Mengandungi perkara perkara berkaitan dengan pelantikan pegawai bagi pengkelasan dan pengkelasan semula dokumen terperingkat. pengurusan rahsia rasmi. kunci pendua. peraturanperaturan & arahan berkaitan kawalan pintu pagar. buku daftar pergerakan kunci. peraturan. Mengandungi surat-menyurat dan dokumen berkaitan dengan latihan pencegahan kebakaran.

11/9 Laporan Pemantauan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 100-11/9/1 PPD 100.11/10 Permohonan Tambahan Pengawal Kawalan Keselamatan 45 .100.

Sub Fungsi 200-1 TANAH Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Surat berkaitan pemberimilikan dan pengambilan tanah tapak projek pendidikan dan surat-surat berkaitan daripada Pejabat Tanah. permohonan tanah. rumah guru. Men. penyelenggaraan dan pembaikan kerosakan kemudahan. KPM dan lain-lain. sewaan tanah. KPM dan lain-lain agensi teknikal. bangunan sekolah. sewaan tanah 200-1/1 Perolehan 200-1/1/1 200-1/1/2 Perolehan Tanah 200-1/1/3 Tanah Sek. Kebangsaan (SMK) 200-1/1/4 Tanah Sek. pembinaan bangunan sekolah. JKPTG. pengambilan tanah tapak projek pendidikan serta lain-lain cara perolehan tanah seperti pembelian tanah/sewa/pajak kepada/daripada Pejabat Tanah. lain-lain aset tetap. asrama. Surat-menyurat berkaitan tanah sekolah menengah Surat-menyurat berkaitan dengan tanah tapak projek pendidikan seperti pemberimilikan dan pengambilan tanah. Cadangan Tapak-Tapak Pendidikan Surat berkaitan dengan cadangan tanah tapak projek pendidikan yang akan didirikan sekolah institusi pendidikan Surat berkaitan pemberimilikan tanah.Kod Fungsi Perihal 200 ASET (ASET TETAP) Kumpulan rekod ini meliputi perkara berkaitan aset tetap jabatan seperti tanah dan bangunan. JKPTG. Kebangsaaan (SK) Surat-menyurat berkaitan tanah sekolah kebangsaan 31 . pelan bangunan dan sebagainya.

200-1/1/4/1 Sk Klang 200-1/1/4/2 Sk Telok Gadong 200-1/1/4/3 Sk Pelabuhan Klang 200-1/1/4/4 Sk Telok Menegon 200-1/1/4/5 SK Bukit Naga 200-1/1/4/6 SK Jalan Kebun 200-1/1/4/7 Sk Batu Belah.Klang 200-1/1/4/8 SK Rantau Panjang 32 .

Klang 200-1/1/4/10 Sk Kapar.Raja Uda 33 .Klang 200-1/1/4/13 Sk Pulau Indah 200-1/1/4/14 SK Tok Muda.200-1/1/4/9 Sk Sementa.Klang 200-1/1/4/15 Sk Bukit Kuda 200-1/1/4/16 Sk Sg.Klang 200-1/1/4/11 Sk Bukit Kapar 200-1/1/4/12 Sk Sungai Binjai.

Johan Setia.Klang 200-1/1/4/19 SK Sungai Serdang 200-1/1/4/20 SK (Asli) Bukit Kemandol 200-1/1/4/21 Sk Kg.Pendamar 200-1/1/4/22 Sk Telok Gong 200-1/1/4/23 SK Taman Klang Jaya 200-1/1/4/24 Sk Telok Pulai 34 .200-1/1/4/17 SK Pandamaran Jaya 200-1/1/4/18 Sk Kg.

200-1/1/4/25 SK Sungai Udang 200-1/1/4/26 SK Pelabuhan Utara 200-1/1/4/27 SK Abdul Samat 200-1/1/4/28 Sk Meru 200-1/1/4/29 SK Kampung Idaman 200-1/1/4/30 SK Taman Klang Utama 200-1/1/4/31 Sk kampung Jawa 200-1/1/4/32 SK Taman Sri Andalas 35 .

Klang 200-1/1/4/35 200-1/1/4/36 200-1/1/4/37 200-1/1/4/38 200-1/1/4/39 200-1/1/4/40 36 .200-1/1/4/33 Sk Taman Gembira.Klang 200-1/1/4/34 SK Bukit Tinggi.

200-1/1/4/41 200-1/1/4/42 200-1/1/4/43 200-1/1/4/44 200-1/1/4/45 200-1/1/4/46 200-1/1/4/47 200-1/1/4/48 37 .

200-1/1/4/49 200-1/1/4/50 200-1/1/4/51 200-1/1/4/52 200-1/1/4/53 200-1/1/4/54 200-1/1/4/55 200-1/1/4/56 38 .

200-1/1/4/57 200-1/1/4/58 200-1/1/4/59 200-1/1/4/60 200-1/1/4/61 200-1/1/4/62 200-1/1/4/63 200-1/1/4/64 39 .

200-1/1/4/65 200-1/1/4/66 200-1/1/4/67 200-1/1/4/68 200-1/1/4/69 200-1/1/4/70 200-1/1/4/71 200-1/1/4/72 40 .

200-1/1/4/73 200-1/1/4/74 200-1/1/4/75 200-1/1/4/76 200-1/1/4/77 200-1/1/4/78 200-1/1/4/79 200-1/1/4/80 41 .

200-1/1/4/81 200-1/1/4/82 200-1/1/4/83 200-1/1/4/84 200-1/1/4/85 200-1/1/4/86 200-1/1/4/87 200-1/1/4/88 42 .

200-1/1/4/89 200-1/1/4/90 200-1/1/4/91 200-1/1/4/92 200-1/1/4/93 200-1/1/4/94 200-1/1/4/95 200-1/1/4/96 43 .

200-1/1/4/97 200-1/1/4/98 200-1/1/4/99 200-1/1/4/100 200-1/1/4/101 200-1/1/4/102 200-1/1/4/103 200-1/1/4/104 44 .

200-1/1/4/105 200-1/1/4/106 200-1/1/4/107 200-1/1/4/108 200-1/1/4/109 200-1/1/4/110 200-1/1/4/111 200-1/1/4/112 45 .

200-1/1/4/113 200-1/1/4/114 200-1/1/4/115 200-1/1/4/116 200-1/1/4/117 200-1/1/4/118 200-1/1/4/119 200-1/1/4/120 46 .

200-1/1/4/121 200-1/1/4/122 200-1/1/4/123 200-1/1/4/124 200-1/1/4/125 200-1/1/4/126 200-1/1/4/127 200-1/1/4/128 47 .

200-1/1/4/129 200-1/1/4/130 200-1/1/4/131 200-1/1/4/132 200-1/1/4/133 200-1/1/4/134 200-1/1/4/135 200-1/1/4/136 48 .

200-1/1/4/137 200-1/1/4/138 200-1/1/4/139 200-1/1/4/140 200-1/1/4/141 200-1/1/4/142 200-1/1/4/143 200-1/1/4/144 49 .

200-1/1/4/145 200-1/1/4/146 200-1/1/4/147 200-1/1/4/148 200-1/1/4/149 200-1/1/4/150 200-1/1/4/151 200-1/1/4/152 50 .

200-1/1/4/153 200-1/1/4/154 200-1/1/4/155 200-1/1/4/156 200-1/1/4/157 200-1/1/4/158 200-1/1/4/159 200-1/1/4/160 51 .

200-1/1/4/161 200-1/1/4/162 200-1/1/4/163 200-1/1/4/164 200-1/1/4/165 200-1/1/4/166 200-1/1/4/167 200-1/1/4/168 52 .

200-1/1/4/169 200-1/1/4/170 200-1/1/4/171 200-1/1/4/172 200-1/1/4/173 200-1/1/4/174 200-1/1/4/175 200-1/1/4/176 53 .

200-1/1/4/177 200-1/1/4/178 200-1/1/4/179 200-1/1/4/180 200-1/1/4/181 200-1/1/4/182 200-1/1/4/183 200-1/1/4/184 54 .

200-1/1/4/185 200-1/1/4/186 200-1/1/4/187 200-1/1/4/188 200-1/1/4/189 200-1/1/4/190 200-1/1/4/191 200-1/1/4/192 55 .

200-1/1/4/193 200-1/1/4/194 200-1/1/4/195 200-1/1/4/196 200-1/1/4/197 200-1/1/4/198 200-1/1/4/199 200-1/1/4/200 56 .

200-1/1/4/201 200-1/1/4/202 200-1/1/4/203 200-1/1/4/204 200-1/1/4/205 200-1/1/4/206 200-1/1/4/207 200-1/1/4/208 57 .

200-1/1/4/209 200-1/1/4/210 200-1/1/4/211 200-1/1/4/212 200-1/1/4/213 200-1/1/4/214 200-1/1/4/215 200-1/1/4/216 58 .

Cina (SJKC) Surat-menyurat berkaitan tanah SJKC 200-1/1/6 Tanah Sek. Jenis Keb.200-1/1/4/217 200-1/1/4/218 200-1/1/4/219 200-1/1/4/220 200-1/1/5 Tanah Sek. Keb. Tamil (SJKT) Surat-menyurat berkaitan tanah SJKT 200-1/1/7 Tanah Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Surat menyurat berkaitan tanah Pejabat Pelajaran Daerah/Jabatan Pelajaran Negeri 200-1/1/7/1 Petaling Perdana 59 .

200-1/1/7/2 Petaling Utama 200-1/1/7/3 Hulu Langat 200-1/1/7/4 Kuala Langat 200-1/1/7/5 Hulu Selangor 200-1/1/7/6 Kuala Selangor 200-1/1/7/7 Sabak Bernam 200-1/1/7/8 Klang 200-1/1/7/9 Gombak 60 .

Teknik Surat-menyurat berkaitan tanah Sekolah Menengah Teknik 200-1/1/11 Tanah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Surat-menyurat berkaitan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 200-1/1/12 Tanah Sekolah Bantuan Kerajaan Surat-menyurat berkaitan Sekolah Bantuan Kerajaan 200-1/1/13 Tanah Pusat Ko-Kurokulum 200-1/2 Pemantauan Mengandungi surat-surat berkaitan pemantauan tanah-tanah pendidikan.200-1/1/7/10 Sepang 200-1/1/8 Tanah Pusat Pendidikan Guru dan Tanah Pusat Sumber Pendidikan Negeri. 61 . Surat-menyurat berkaitan tanah Pusat Kegiatan Guru dan Pusat Kegiatan Guru 200-1/1/9 Tanah Kuaters Institusi Pendidikan dan Rumah Guru (KIP/RG) Surat-menyurat berkaitan tanah KIP/RG 200-1/1/10 Tanah Sek. Men.

200-1/2/1 Sewaan Tanah Kerajaan Surat berkaitan permohonan sewa dan kelulusan penyewaan tanah 200-1/2/2 Pencerobohan Tanah Pendidikan Surat berkaitan pencerobohan tanah pendidikan 200-1/2/3 Papan Iklan Tapak Kerajaan Permohonan untuk memasang papan iklan dalam kawasan tanah tapak sekolah kerajaan Surat berkaitan dengan tanah tapak projek pendidikan yang telah menjadi milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan tetapi belum didirikan apa-apa pembinaan 200-1/2/4 Tanah Tapak Pendidikan yang belum dibangunkan 200-1/2/5 Prestasi Fizikal Dan Kewangan 200-1/2/6 Pemantauan Projek 200-1/2/7 Projek LRT Dan MRT Sub Fungsi 200-2 BANGUNAN Kod Aktiviti Surat-menyurat berkaitan projek-projek pendidikan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK-9). Kajian Separuh Penggal dan cadangan pelaksanaan projek pendidikan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10). pemantauan projek serta kebenaran membina projek Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 62 .

200-2/1 Program Pembangunan Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) 200-2/1/1 Rancangan Malaysia ke-9 (RMK-9) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-9 (RMK-9) 200-2/1/1/1 Kajian Separuh Penggal RMK.Surat-surat berkaitan Kajian Separuh 9 Penggal RMK-9 projek-projek pendidikan. 200-2/1/2 Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan rendah yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan menengah yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan asrama yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan KIP/RG yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) 200-2/1/2/1 Rendah 200-2/1/2/2 Menengah 200-2/1/2/3 Asrama 200-2/1/2/4 KIP/RG 63 .

200-2/1/2/5 USNT Surat-surat berkaitan projek-projek ubahsuai naiktaraf yang dilaksanakan dalam RMK-10. 200-2/1/2/9 Pendidikan Khas Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan khas yang dilaksanakan dalam RMK-10. Surat-surat berkaitan projek-projek pendidikan pra sekolah yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10) Surat-surat berkaitan projek-projek makmal komputer yang dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) 200-2/1/2/6 Pra Sekolah 200-2/1/2/7 Makmal Komputer 200-2/1/2/8 MPV Surat-surat berkaitan projek-projek MPV yang dilaksanakan dalam RMK-10. 200-2/1/3 Pakej Ransangan Ekonomi Ke2 200-2/1/3/1 SJKT 200-2/1/3/2 SJKC 64 .

200-2/1/3/3 Prasekolah 200-2/1/3/4 USNT 200-2/1/3/5 SABK 200-2/1/3/6 MISSION 200-2/1/4 Projek Bekalan Air Bersih 200-2/1/5 Sekolah-Sekolah Yang Berada Di Kawasan Risiko Bencana Alam 200-2/1/6 Sekolah-Sekolah Yang Pernah Terlibat Dalam Kebakaran 200-2/2 Kebenaran Bina Projek Surat menyurat berkenaan permohonan membina bangunan secara IBS. permohonan kelulusan daripada EPRD atau JPNS 65 .

utiliti setiap projek-projek pendidikan. projek bermasalah. latihan/bengkel. Mengandungi surat menyurat mengenai Sistem Pemantauan Projek (SPP II).200-2/2/1 IBS (Industrial Building System) Surat menyurat berkenaan projek pembinaan bangunan IBS (Industrial Building System) Permohonan membina bangunan dari sekolah bantuan modal yang dibiayai sendiri oleh Lembaga Pengurus Sekolah dan perlu mendapat kelulusan daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Permohonan membina bangunan seperti surau dan kerja-kerja naiktaraf dibiayai sendiri oleh pihak sekolah dan kelulusan hanya dikeluarkan oleh JPNS Mengandungi surat menyurat berkaitan pemantauan projek. laporan mengenai kemajuan projek dan prestasi kewangan Surat berkaitan projek pembinaan bangunan sekolah yang bermasalah dan tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan 200-2/2/2 EPRD (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan) 200-2/2/3 JPNS 200-2/3 Pemantauan Projek 200-2/3/1 Sistem Pemantauan Projek (SPP II) 200-2/3/2 Projek Bermasalah 200-2/3/3 Perakuan Siap Kerja (CPC) / Sijil Layak Menduduki (CF) Surat berkaitan CPC/CF untuk bangunan sekolah baru 200-2/3/4 Utiliti Surat menyurat berkaitan kemasukan bekalan elektrik. air dan talian telefon ke sekolah-sekolah baru dan sedia ada 66 .

kerosakan bangunan sekolah.200-2/3/4/1 Tanah dan Projek 200-2/3/4/2 Penyelenggaraan 200-2/3/5 Permohonan membina bangunan oleh pihak sekolah Surat-surat berkaitan permohonan membina bangunan oleh pihak sekolah. 200-2/3/6 MYSPATA 200-2/4 Bantuan Modal Surat berkaitan permohonan bantuan modal oleh sekolah-sekolah bantuan modal Sub Fungsi 200-3 BANGUNAN & PENYELENGGARAAN BANGUNAN Aktiviti Surat menyurat berkaitan dengan pembinaan bangunan. masalah elektrik dan air serta selenggaraan bangunan Kod Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 200-3/1 Sekolah Surat berkenaan bangunan sekolah rendah 200-3/1/1 Rendah Surat berkenaan bangunan sekolah rendah 67 . baikpulih bangunan.

200-3/1/1/1 SK Klang 200-3/1/1/2 SK Telok Gadong 200-3/1/1/3 SK Pelabuhan Klang 200-3/1/1/4 SK Telok Menegon 200-3/1/1/5 SK Bukit Naga 200-3/1/1/6 SK Jalan Kebun 200-3/1/1/7 SK Batu Belah 200-3/1/1/8 SK Rantau Panjang 68 .

Raja Muda 69 .200-3/1/1/9 SK Sementa 200-3/1/1/10 SK Kapar 200-3/1/1/11 SK Bukit Kapar 200-3/1/1/12 SK Sungai Binjai 200-3/1/1/13 SK Pulau Indah 200-3/1/1/14 SK Tok Muda 200-3/1/1/15 SK Bukit Kuda 200-3/1/1/16 SK Kg.

Johan Setia 200-3/1/1/19 SK Sungai Serdang 200-3/1/1/20 SK (Asli) Bukit Kemandol 200-3/1/1/21 SK Kg Pendamar 200-3/1/1/22 SK Telok Gong 200-3/1/1/23 SK Taman Klang Jaya 200-3/1/1/24 SK Telok Pulai 70 .200-3/1/1/17 SK Pandamaran Jaya 200-3/1/1/18 SK Kg.

200-3/1/1/25 SK Sungai Udang 200-3/1/1/26 SK Pelabuhan Utara 200-3/1/1/27 SK Abdul Samat 200-3/1/1/28 SK Meru 200-3/1/1/29 SK Kampung Idaman 200-3/1/1/30 SK Taman Klang Utama 200-3/1/1/31 SK Kampung Jawa 200-3/1/1/32 SK Taman Sri Andalas 71 .

200-3/1/1/33 SK Taman Gembira 200-3/1/1/34 SK Bukit Tinggi. Klang 200-3/1/1/35 SK Bukit Kemuning (2) 200-3/1/1/36 SK Meru (2) 200-3/1/1/37 SK Sungai Kapar Indah 200-3/1/1/38 SK Bukit Kemuning 200-3/1/1/39 SK Kampung Jawa (2) 200-3/1/1/40 SK Pulau Indah (2) 72 .

200-3/1/1/41 SK Bukit Rimau 200-3/1/1/42 SK Batu Unjur 200-3/1/1/43 SK Bukit Ceraka 200-3/1/1/44 SK Methodis ACS. Klang 200-3/1/1/45 SK (1) Jalan Batu Tiga 200-3/1/1/46 SK (2) Jalan Batu Tiga 200-3/1/1/47 SK Convent (1) (M) 200-3/1/1/48 SK Convent (2) (M) 73 .

Klang 200-3/1/1/53 SK Perempuan Methodist. Klang 200-3/1/1/50 SK (1) Jalan Meru 200-3/1/1/51 SK (2) Jalan Meru 200-3/1/1/52 SK Methodist (M). Klang 200-3/1/1/56 SK Perempuan Bukit Kuda.200-3/1/1/49 SK La Salle. Klang 200-3/1/1/55 SK Tengku Bendahara Azman (2). Klang 74 . Klang 200-3/1/1/54 SK Tengku Bendahara Azman (1).

Klang 200-3/1/1/60 SK Sungai Buaya. Kuala Langat 75 .200-3/1/1/57 SK (1) Simpang Lima. Kuala Langat 200-3/1/1/62 SK Sungai Manggis. Klang 200-3/1/1/59 SK ST Anne's Convent. Kuala Langat 200-3/1/1/64 SK Labohan Dagang. Kuala Langat 200-3/1/1/63 SK Olak Lempit. Klang 200-3/1/1/58 SK (2) Simpang Lima. Kuala Langat 200-3/1/1/61 SK Banadar.

Kuala Langat 200-3/1/1/66 SK Jenjarom. Kuala Langat 200-3/1/1/70 SK Sg Bumbun (A).200-3/1/1/65 SK Bukit Changgang. Kuala Langat 200-3/1/1/72 SK Bukit Tadom Asli. Kuala Langat 76 . Kuala Langat 200-3/1/1/68 SK Kebun Baharu. Kuala Langat 200-3/1/1/71 SK Sungai Judah. Kuala Langat 200-3/1/1/67 SK Telok Panglima Garang. Kuala Langat 200-3/1/1/69 SK Sijangkang.

200-3/1/1/73

SK Seri Cheding, Kuala Langat

200-3/1/1/74

SK (Asli) Bukit Cheding, Kuala Langat

200-3/1/1/75

SK Tanjung Sepat, Kuala Langat

200-3/1/1/76 SK Batu Laut, Kuala Langat

200-3/1/1/77

SK Kampong Endah, Kuala Langat

200-3/1/1/78 SK Morib, Kuala Langat

200-3/1/1/79

SK Kanchong Darat, Kuala Langat

200-3/1/1/80 SK Sungai Lang, Kuala Langat

77

200-3/1/1/81 SK Seri Lanang, Kuala Langat

200-3/1/1/82

SK Permatang Pasir, Kuala Langat

200-3/1/1/83

SK Sungai Kelambu, Kuala Langat

200-3/1/1/84

SK Kampung Medan, Kuala Langat

200-3/1/1/85

SK Jalan Tanjung, Kuala Langat

200-3/1/1/86

SK Knachong Tengah, Kuala Langat

200-3/1/1/87

SK Sijangkang Jaya, Kuala Langat

200-3/1/1/88

SK RTB Bukit Changgang, Kuala Langat

78

200-3/1/1/89 SK Jugra, Kuala Langat

200-3/1/1/90

SK Bandar Banting,Kuala Langat

200-3/1/1/91

SK Kampung Busut Ali, Kuala Langat

200-3/1/1/92 SK Methodist, Kuala Langat

200-3/1/1/93

SK Sri Langat (INTEG), Kuala Langat

200-3/1/1/94

SK Assam Jawa (INTEG), Kuala Selangor

200-3/1/1/95

SK Bukit Badong, Kuala Selangor

200-3/1/1/96

SK Bukit Kerayong, Kuala Selangor

79

200-3/1/1/97

SK Dato Maharaja Lela, Kuala Selangor

200-3/1/1/98

SK Tambak Jaya, Kuala Selangor

200-3/1/1/99 SK Jeram, Kuala Selangor

200-3/1/1/100

SK Jeram Batu 20, Kuala Selangor

200-3/1/2

Menengah

Surat berkenaan bangunan sekolah menengah

200-3/1/3

Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Surat berkenaan bangunan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

200-3/1/3/1

200-3/1/4

Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK)

Surat berkenaan bangunan Sekolah Bantuan Kerajaan

80

200-3/1/5

SM Teknik

Surat berkenaan bangunan sekolah teknik

200-3/1/6

Pendidikan Khas

200-3/1/7

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina

200-3/1/8

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil

200-3/2

Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri

200-3/2/1

Jabatan Pelajaran Selangor

Surat-surat berkaitan bangunan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

200-3/2/2

PPD Petaling Perdana

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD ) Petaling Perdana

200-3/2/3

PPD Petaling Utama

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Utama

81

200-3/2/4

PPD Klang

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Klang

200-3/2/5

PPD Hulu Langat

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat (PPD) Hulu Langat

200-3/2/6

PPD Kuala Langat

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Kuala Langat

200-3/2/7

PPD Kuala Selangor

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Kuala Selangor

200-3/2/8

PPD Hulu Selangor

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Hulu Selangor

200-3/2/9

PPD Gombak

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Gombak

200-3/2/10

PPD Sepang

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Sepang

200-3/2/11

PPD Sabak Bernam

Surat-surat berkaitan bangunan Pejabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam

82

aduan kerosakan dan bagi kerja-kerja selenggara makmal komputer Surat-surat berkaitan pembinaan kelas pendidikan khas. aduan kerosakan dan kerja-kerja selenggara kelas pra sekolah 200-3/4/1 Makmal Komputer 200-3/4/2 Pendidikan Khas 200-3/4/3 Pra sekolah 200-3/4/4 Bilik Kebal Surat-surat berkaitan pembinaan bilik kebal. aduan kerosakan dan bagi kerjakerja selenggara bilik kebal Surat-surat berkaitan pembinaan kuarters institusi pendidikan dan rumah guru.200-3/3 Merobohkan Bangunan Surat-surat berkaitan permohonan merobohkan bangunan 200-3/4 Lain-lain Bangunan Surat-surat berkaitan makmal komputer sekolah mengenai pembinaan. aduan kerosakan dan bagi kerja-kerja selenggara makmal komputer Surat-surat berkaitan makmal komputer sekolah mengenai pembinaan. aduan kerosakan dan kerja-kerja selenggara kelas pendidikan khas Surat-surat berkaitan pembinaan kelas pra sekolah. aduan kerosakan dan kerja-kerja selenggara kuarters institusi pendidikan dan rumah guru KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN RAWANG 200-3/4/5 Kuarters Institusi Pendidikan (KIP) / Rumah Guru (RG) 200-3/4/5/1 83 .

200-3/4/5/2 Kuarters Institusi Pendidikan Puchong Batu 14 200-3/4/5/3 Kuarters Institusi Pendidikan Pusat Bandar Puchong 200-3/4/5/4 Kuarters Institusi Pendidikan Seafield 200-3/4/5/5 Kuarters Institusi Pendidikan Politeknik 200-3/4/5/6 Kuarters Institusi Pendidikan SMK Pengkalan Permatang 200-3/4/5/7 Kuarters Institusi Pendidikan SM Teknik 200-3/4/5/8 Kuarters Institusi Pendidikan seksyen 17 200-3/4/5/9 Kuarters Institusi Pendidikan Seksyen 18 84 .

200-3/4/5/10 Kuarters Institusi Pendidikan seksyen 19 200-3/4/5/11 Kuarters Institusi Pendidikan Seksyen 24 200-3/4/5/12 Kuarters Institusi Pendidikan Kampung Jawa 200-3/4/5/13 Kuarters Institusi Pendidikan Batu Belah 200-3/4/5/14 Kuarters Institusi Pendidikan Jalan Kebun 200-3/4/5/15 Kuarters Institusi Pendidikan Kajang Utama 200-3/4/5/16 Kuarters Institusi Pendidikan Cheras Indah 200-3/4/5/17 Kuarters Institusi Pendidikan SM Sains Kuala Selangor 85 .

Jalan Sg. Pusu 200-3/4/5/23 Kuarters Institusi Pendidikan Sungai Buloh 200-3/4/6 Bilik Fail Bilik Fail surat-surat yang berkaitan bilik fail di sekolah 200-3/4/7 Asrama 86 .200-3/4/5/18 Kuarters Institusi Pendidikan Sg Choh 200-3/4/5/19 Kuarters Institusi Pendidikan Kelumpang 200-3/4/5/20 Kuarters Institusi Pendidikan Gedangsa 200-3/4/5/21 Kuarters Institusi Pendidikan Bandar Utama 200-3/4/5/22 Kuarters Institusi Pendidikan Batu 8.

borang penyelenggaraan. borang penyelenggaraan. pendaftaran & penempatan kenderaan di peringkat jabatan dan sekolah Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang penyelenggaraan. dokumen.200-3/4/8 Kabin 200-3/4/9 Surau 200-3/4/9/1 Jabatan Pelajaran Selangor Sub Fungsi 200-4 PENERIMAAN Kod Aktiviti Mengandungi arahan. nota minta dan sebagainya di Jabatan 200-4/1 Kenderaan Jabatan 200-4/1/1 Isuzu Trooper WJS 5076 200-4/1/2 Isuzu Trooper WJS 6605 200-4/1/3 Van Ford Econovan WKK 6195 87 . nota minta dan sebagainya di Jabatan Mengandungi surat menyurat. dokumen. borang penyelenggaraan. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. nota minta dan sebagainya di Jabatan Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. peraturan & surat menyurat berkatian penerimaan. nota minta dan sebagainya di Jabatan Mengandungi surat menyurat.

penyemwaan. pembaharuan penyewaan. peraturan & surat menyurat berkaitan permohonan. dokumen. nota minta dan sebagainya di Jabatan Mengandungi arahan. borang penyelenggaraan. servis. dokumen. servis. kemalangan dan sebagainya Mengandungi arahan. pembaikan. kemalangan dan sebagainya 200-4/1/5 Bas Coaster WQV 5501 200-4/1/6 Kereta Waja WRH 4177 200-4/1/7 Kereta Pengarah Perdana V6 200-4/1/8 Coaster BGJ 7752 200-4/1/9 Van BHA 8295 200-4/1/10 Van BHA 8302 200-4/1/11 Van BHA 8236 88 . nota minta dan sebagainya di Jabatan Mengandungi surat menyurat. pembaharuan penyewaan. borang penyelenggaraan. pembaikan. penyemwaan. maklumat mengenai kenderaan. peraturan & surat menyurat berkaitan permohonan. maklumat mengenai kenderaan.200-4/1/4 Isuzu Trooper WLH 3984 Mengandungi surat menyurat.

200-4/1/12 Van BHA 8227 200-4/1/13 Van BHA 8220 200-4/1/14 Van BHA 8307 200-4/1/15 Van BHA 8305 200-4/1/16 Van WJS 1921 200-4/1/17 Van BHA 8296 200-4/1/18 Van BHA 8258 200-4/1/19 Kia Pregio WVF 7308 89 .

borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan.200-4/2 Kenderaan Sekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah 200-4/2/1 Pajero BEQ 8337 200-4/2/2 Pajero BEQ 5602 200-4/2/3 Bas Mini TATA LP909/36 BEA 179 200-4/2/4 Pajero BDJ 4777 200-4/2/5 Lori Isuzu BDP 7742 200-4/2/6 Pajero Wagon 200-4/2/7 Bas BGN 9474 SMK Tinggi Klang 90 . maklumat mengenai kenderaan.

dokumen. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah 200-4/2/9 Bas BGN 7845 SMKA Simpang Lima Sg Besar 200-4/2/10 Van BEY 1584 SMKA Kuala Selangor 200-4/2/11 Bas BGD 9704 SMKA Maahad Hamidah Kajang 200-4/2/12 Bas BGN 8502 SMKA Kuala Selangor 200-4/2/13 Van Ford WKK 6195 200-4/2/14 Bas Hino WJY 1102 SMK Tinggi Kajang 200-4/2/15 Mitshubishi Pajero BHA 6952 91 . borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. dokumen. dokumen.200-4/2/8 Pajero BGR 6670 Mengandungi surat menyurat.

borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan.200-4/2/16 Pajero BHA 9210 Mengandungi surat-menyurat. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah 200-4/2/17 Van BEY 1586 SMKA Simpang Lima 200-4/2/18 Toyota Unser BHD 6946 200-4/2/19 Toyota BHD 6943 200-4/2/20 Kenderaan MSSD 200-4/2/21 Bas Hino WMY 4020 SMK SAAS Kajang 200-4/2/22 Kenderaan WNM 5891 200-4/2/23 Kenderaan WKN 7712 92 . dokumen. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan.

borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah 200-4/2/25 Kenderaan WPS 1410 (Bas Hino) 200-4/2/26 Perdana WMY 3607 200-4/2/27 Toyota Hilux WQV 6771 200-4/2/28 Van WQU 2242 SMK Bagan Terap 200-4/2/29 Bas WQX 3620 SMK Jalan Empat Bangi 200-4/2/30 Pregio WPL 2876 SMK Seri Tanjung 200-4/2/31 Pregio WPL 2876 93 . maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. dokumen. maklumat mengenai kenderaan. maklumat mengenai kenderaan. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat. dokumen. dokumen. dokumen. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat.200-4/2/24 Kenderaan WKN 7709 SMK Seksyen 11 Shah Alamk Mengandungi surat-menyurat. borang selenggara dan sebagainya di sekolahsekolah Mengandungi surat-menyurat.

kawalan keselamatan. keselamatan kunci-kunci Jabatan dan sebagainya Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 94 . pencerobohan. pencegahan kebakaran.200-4/2/32 Van BHA 8294 SMK Seksyen 11 Shah Alam 200-4/2/33 Van WPL 2841 SMK Munshi Abdullah 200-4/2/34 Van WPL 2792 SMK Bandar Baru Salak Tinggi 200-4/2/35 Van WQU 2570 SMK Jalan 3 Bandar Baru Bangi 200-4/2/36 Van WPS 6301 SMKA Maahad Hamidiah Kajang 200-4/2/37 Kia Pregio WVF 7216 SMKA KUALA SELANGOR 200-4/2/38 Kia Pregio WVF 7619 SMKA SIMPANG LIMA Sub Fungsi 200-5 KESELAMATAN BANGUNAN Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat berkenaan keselamatan bangunan merangkumi keselamatan bencana alam.

surat perjanjian kontrak dan sebagainya Mengandungi surat-menyurat. maklumat bencana. pemeriksaan /ujian pemadan api. tindakan dan sebagainya Mengandungi surat-menyurat berkenaan kawalam serengga/haiwan. kelulusan permohonan pelekat kenderaan dan sebagainya Mengandungi surat-menyurat dan dokumen berkaitan dengan latihan pencegahan kebakaran. kelulusan pelekat kenderaan dan sebagainya 200-5/3/2/1 Pengeluaran Pelekat Kenderaan untuk Pegawai & Kakitangan Mengandungi daftar. lampu. dokumen.200-5/1 Bencana Mengandungi surat-menyurat berkenaan keselamatan bangunan pencegahan bencana. pengantungai alat pemadam api. latihan bagi menggunakan alat pemadan api dan 200-5/3/3 Pencegah Kebakaran 95 . laporan. peraturanperaturan & arahan berkaitan kawalan pintu pagar. jadual penyemburan serengga. alat pemadam api. perkohonan penyemburan racun serengga. penggera keselamatan (Alarm Sistem). maklumat. keselamatan sekeliling kawasan/bangunan dan sebagainya Mengandungi perkara berkaitan pas keluar masuk pelawat di kawasan bangunan Jabatan Pelajaran dan sebagainya 200-5/2 Kawalan Serangga 200-5/3 Kawalan Keselamatan 200-5/3/1 Pas Pelawat 200-5/3/1/1 Pengeluaran Pas Pelawat Mengandungi perkara berkaitan pas untuk pelawat dan sebagainya 200-5/3/2 Pelekat Kenderaan Mengandungi surat-menyurat perkara berkaitan borang permohonan. aduan.

Jawatankuasa Pengurusan Aset Lembaga Pemeriksaan. surat panggilan mesyuarat. surat panggilan mesyuarat. edaran minit mesyuarat dan sebagainya Mengandungi surat-menyurat. borang berhubung Lembaga Pemeriksa 200-6/1 Jawatankuasa Pengurusan Aset 200-6/2 Lembaga Pemeriksa Sub Fungsi 200-7 PENYELENGGARAAN Kod Aktiviti Surat-menyurat berkaitan dengan menyelenggara peralatan komputer berdasarkan aduan kerosakan dari unit-unit atau sektor di Jabatan Pelajaran Selangor. minit mesyuarat. maklumbalas minit mesyuarat. dokumen. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat berkatian Jawatankuasa Pengurusan aset kerajaan. edaran minit mesyuarat dan sebagainya. minit mesyuarat. maklumbalas minit mesyuarat. buku daftar pergerakan kunci. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 96 . simpanan kunci/kunci pendua. peti keselamatan menyimpan kunci untuk keselamatan bangunan dan sebagainya 200-5/3/5 Laporan Prestasi Kontraktor Pembersihan Bangunan Dan Kawasan 200-5/3/6 Jawatankuasa Pasukan Keselamatan Sub Fungsi 200-6 PEMERIKSAAN Kod Aktiviti Mengandungi surat menyurat berkaitan pemeriksaan pengurusan aset kerajaan. panggilan mesyuarat. Melupuskan peralatan komputer yang tidak dapat dibaik pulih lagi mengikut peraturan dan kaedah yang diperuntukan.200-5/3/4 Kunci & Kunci Pendua Mengandungi perkara berkaitan dengan kunci-kunci pendua.

surat menghadiri kursus penyenggaraan komputer (Gred FT17). salinan daftarharta modal dari sekolah-sekolah.PA-9 Mengandungi salinan waran peruntukan kecil penyelenggaraan komputer. surat permohonan pelulusan peralatan ICT. Kew. kafetaria/kantin dan sebagainya Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 200-8/1 Kantin Mengandungi surat-menyurat tentang pengurusan kantin 200-8/2 Tempat Letak Kereta Mengandungi surat-menyurat tentang pengurusan tempat letak kereta 97 . salinan laporan lembaga pegawai pemeriksa aset alih 200-7/1/2 Rekod Baik Pulih Komputer 200-7/1/3 Penyenggaraan Komputer Preventif 200-7/2 Pelupusan Peralatan Komputer Sub Fungsi 200-8 KEMUDAHAN Kod Aktiviti Merangkumi perkara-perkara berkaitan pelbagai kemudahan yang di sediakan sepeti padang bola.200-7/1 Penyelenggaraan Komputer Mengandungi borang aduan kerosakan aset alih kerajaan 200-7/1/1 Aduan Kerosakan Mengandungi borang aduan kerosakan aset alih kerajaan (lampiran PKPS 10-2). gimnasium. salinan subwaran ke PPD bagi OS 28000 dan surat maklumbalas kerja-kerja yang belum Mengandungi jadual penyelenggaraan peralatan ICT (lampiran PKPS 10-1) Mengandungi surat permohonan sebagai pegawai pemeriksa bagi pelupusan komputer.

200-8/3 Surau Mengandungi surat-menyurat tentang pengurusan surau 98 .

inventori. Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan perolehan kenderaan & Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja-PA/PKPS04/L1 Mengandungi surat-menyurat berkaitan Senarai Daftar Inventori peringkat PTJ dan borangKEW. meliputi pelantikan pegawai aset. pelupusan. kehilangan. penyelenggaraan. keputusan pemesanan dan sebagainya. Laporan Verifikasi Stok & Perakuan Pegawai Pengawal 300-1/3 Verifikasi Stok 49 . hapuskira dan sebagainya. penyelenggaraan bekalan dan kelengkapan. maklumat & borang pemesanan kenderaan dari Bahagian/Negeri & Pusat. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat. Pengesahan penerimaan pemesanan pertanyaan status pemesanan. (ASET ALIH) Sub Fungsi 300-1 PENERIMAAN DAN PENYELENGGARAAN Kod Aktiviti Mengandungi surat menyurat dan dokumen berkaitan penerimaan. pengurusan stor. minit mesyuarat dan sebagainya. mengandungi dokumen.PA-5 dari PTJ Mengandungi surat-menyurat & dokumen berkaitandengan pelantikan Pemverifikasi Stok.PA-5 dari PTJ 300-1/1 Pesanan Kenderaan 300-1/1/1 Permohonan Perolehan Kenderaan 300-1/2 Inventori 300-1/2/1 Lokasi Aset Alih Jabatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan Senarai Daftar Inventori peringkat PTJ dan borangKEW. bekalan pejabat & stok dalam stor. Daftar harta modal. senarai KEWPA.Kod Fungsi Perihal 300 KELENGKAPAN & BEKALAN Kumpulan rekod ini meliputi perkara-perkara berkaitan pengurusan aset alih kerajaan seperti pengurusan harta modal.

Mengandungi arahan. penerimaan. Stor Bekalan Pejabat. 300-1/3/2/2 Kertas Pendua/Simili Bond 300-1/3/2/3 Pengiraan Stok 300-1/3/2/4 Pemeriksaan Stok 300-1/3/2/5 Verifikasi Stok 300-1/3/2/6 Katalog/senarai harga dan pengklasan barang-barang stor 50 . akuan terima dan sebagainya. dokumen dan maklumat berhubung Borang Pemesanan dan pengeluaran barang.jadual pemeriksaan. Mengandungi surat-menyurat. Mengandungi surat-menyurat. pinjaman. peraturan berkaitan pengurusan. laporan statistik dan sebagainya yang berkaitan pengurusan stor di Jabatan Pelajaran dan Mengandungi surat-menyurat. LO akuan terima dan sebagainya. senarai harga-harga barang stor dan senarai pengkelasan barang-barang untuk tujuan pemeriksaan dan verifikasi stok. edaran minit mesyuarat. pengeluaran. peraturan & surat menyurat berkaitan dengan pengiraan stok mingguan/bulanan dan tahunan. pemeriksaan penempatan. laporan verifikasi Stok & Perakuan Pengawal Pengawal Mengandungi surat-menyurat & dokumen berkaitan dengan katalog Stor Pusat. laporaqn pemeriksaan dan sebagainya. Mengandungi surat-menyurat & dokumen berkaitan dengan pelantikan Pemverifikasi stok. minit mesyuarat.300-1/3/1 Jawatankuasa Stok 300-1/3/2 Pengurusan Stor Pejabat 300-1/3/2/1 Pemesanan dan Pengeluaran Barang-Barang dari Stor Bekalan Pejabat Mengandungi surat-menyurat berkaitan Stok. sebutharga. dokumen dan maklumat berhubung Borang Pemesanan dan pengeluaran kertas pendua. arahan. maklumbalas minit mesyuarat. Mengandungi surat-menyurat & dokumen berkaitan dengan pemeriksaan stok. surat panggilan mesyuarat. edaran minit mesyuarat dan sebagainya.

Perancangan penyelenggaraan. keputusan suratmenyurat berkaitan penyelenggaraan pencegahan & pemulihan. laporan jenis bekalan dan sebagainya. Penyimpanan. Kementerian lain.300-1/3/2/7 Pesanan Barang dari Pencetakan Nasional Mengandungi surat-menyurat. 300-1/6 Bekalan / (Perolehan) 51 . manual 300-1/4 Pinjaman dan pemulangan 300-1/5 Penyelenggaraan 300-1/5/1 Penyelenggaraan PA Sistem 300-1/5/2 Penyelenggaraan Kenderaan Mengandungi arahan. unit. dokumen & maklumat berkaitan dengan pembelian barang dari percetakan Nasional 300-1/3/2/8 Senarai Pembelian BarangBarang Mengandungi surat-menyurat. dokumen & maklumat berkaitan Pemantauan Pengurusan Stok Mengandungi arahan. Surat permohonan. Jabatan. dokumen & maklumat berkaitan bekalan dari agensi luar. pengagihan bekalan. pinjaman dan pemulangan serta makluman. unit.peraturan & surat menyurat. peraturan & surat menyurat. Kementerian lain. dokumen & maklumat berkaitan dengan pemesanan barang dari percetakan Nasional 300-1/3/2/9 Laporan Pemantauan Pengurusan Stok Mengandungi surat-menyurat.senarai keperluan aset. barangan untuk penyelenggaraan . dokumen & maklumat berkaitan pinjaman dan pemulangan oleh agensi luar.peraturan &dan Meliputi arahan. Jabatan.

sebutharga. status pemesanan.O.O. status pemesanan.1/6/4/2 300-1/6/5 Alat Tulis 52 . mesyuarat. laporan. keputusan data penerimaan pakaian seragam dan Mengandungi surat menyurat. D. Dokumen pemeriksaan. pemesanan.300-1/6/1 Komputer Mengandungi surat-menyurat. L. senarai pembekal dan sebagainya. 300-1/6/2 Pakaian Seragam 300-1/6/3 Bahan Binaan 300-1/6/4 Makanan dan Minuman 300. maklumat dan borang pemesanan Bahan binaan sebutharaga mesyurat. pengesahan penerimaan. maklumat dan borang pemesanan makan minum. pengesahan penerimaan. pemesanan. maklumat dan borang pemesanan pakaian seragam. mesyuarat. maklumat berkaitan komputer di Jabatan 300-1/6/1/1 Peralatan ICT Mengandungi surat-menyurat. keputusan data penerimaan Bahan binaan dan Mengandungi surat-menyurat. laporan. pertanyaan. sebutharga. pemesanan. status pemesanan. 300. pertanyaan. pengesahan penerimaan.1/6/4/1 Laporan Prestasi Bulanan Perkhidmatan Pembekalan Makanan Bermasak Di Sekolah Laporan Pemantauan Perkhidmatan Pembekalan Makanan Bermasak Di Sekolah Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan perolehan alat tulis bagi stor bekalan pejabat & Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan. pertanyaan. akuan terima dan sebagainya. invoise. laporan.

D. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan. Borang Permohonan Bekalan Perkhidmatan. invoise. invoise. permohonan Mineral Pot. bil. bil. invoise. D.Dokumen pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan. selenggaraan surat-menyurat berkaitan Mengandungi dan sebagainya. invoise. selenggaraan dan sebagainya.O. Dokumen pemeriksaan. D. akuan terima. Dokumen pemeriksaan. D. / Dokumen pemeriksaan. Senarai number telefon bil.O. selenggaraan dan sebagainya. Senarai penempatan.O. Senarai penempatan. L.O. Senarai penempatan. D. invoise. L.Dokumen pemeriksaan.O.O. invoise. L.Senarai peminjam.O. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan. D.O. akuan terima. Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan.akuan terima.O.Dokumen pemeriksaan. D. bil. Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan.Dokumen pemeriksaan.O. akuan terima. selenggaraan dan berkaitan Mengandungi surat menyurat sebagainya. selenggaraan surat menyurat berkaitan Mengandungi dan sebagainya. Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan Mesin Photostat. akuan terima. bil. L.Senarai penggunaan. selenggaraan dan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan mesin Riso. permohonan PA System.Senarai penempatan. Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan.akuan terima. L. L.O.akuan terima. selenggaraan dan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan mesin Fax. invoise. permohonan mesin taip. 53 . invoise. L.O. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan.O.O.Senarai penempatan.akuan terima. L. bil. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan.O. D.O.300-1/6/6 Telefon 300-1/6/7 P/A Sistem 300-1/6/8 Mesin Franking 300-1/6/9 Mesin Reso 300-1/6/10 Mesin Fax 300-1/6/11 Mesin Taip 300-1/6/12 Mesin Photostat 300-1/6/13 Mineral Pot Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan telefon. selenggaraan surat menyurat berkaitan Mengandungi dan sebagainya. permohonan mesin Franking. bil.

D. L.Senarai penempatan. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan.O. arahan. permohonan Mesin Perakam Waktu. D.Senarai penempatan.bahan bercetak bagi Stor Bekalan Pejabat & Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja dan sebagainya. akuan terima.Dokumen pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan. selenggaraan dan menyurat berkaitan penyewaan Mesinbagi kegunaan tugas-tugas pejabat. invoise.Laporan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan perolehan bahan .O. surat-menyurat berkaitan Mengandungi permohonan pembelian. Mesin Rumput Dokumen pemeriksaan. invoise. kontrak penyewaan. Daftar penyewaan dan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan Runding Terus Peralatan.surat Mengandungi bil.O. Daftar Syarikat yang terlibat. D. L. Mengandungi Penyata Bulanan pengisian Bahan Bakar/ Minyak.O. Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan sebutharga Perlatan. aktiviti. majlis. suratMengandungi menyurat. rekod dan laporan berkaitan penggunaan bahan api bagi kenderaan.O. Dokumen pemeriksaan. selenggaraan dan 54 . akuan terima. Senarai sebutharga dan sebagainya. peralatan berenjin Jabatan.O. L. invoise.300-1/6/14 Mesin Pengurusan (Collator) 300-1/6/15 Mesin Perakam Waktu 300-1/6/16 Sewaan Mesin 300-1/6/17 Runding Terus Peralatan 300-1/6/18 Sebutharga Peralatan 300-1/6/19 Bahan Bakar/Minyak 300-1/6/20 Bahan Cetak 300-1/6/21 Mesin Rumput Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan Mesin Pengurusan. L. arahan. akuan terima dan sebagainya. peraturan.O. L. bil. peraturan. penggunaan. Borang Permohonan Perkhidmatan. pinjaman.O.O. Borang Permohonan sebutharga. akuan terima.O. akuan terima. mesyuarat rasmi Jabatan. penyewaan Perkhidmatan. invoise. D. D. Senarai penggunaan bil. dokumen & permohonan penyewaan. invoise. peralatan operasi. Borang Permohonan Bekalan/Perkhidmatan. selenggaraan surat-menyurat berkaitan Mengandungi dan sebagainya.

pembuatan cop di jabatan untuk Pegawai / kakitangan.a kuan terima.O. D. penggunaan. berkaitan Mengandungi surat-menyurat permohonan pembelian. L. Senarai penggunaan.O. Mengandungi surat-menyurat.Pengesahan penerimaan pemesanan.Senarai penggunaan. peraturan. penyewaan Perkhidmatan. Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pembelian.O. pinjaman.suratMengandungi dan sebagainya. invoise. penggunaan.O.akuan terima. status pengurusan perabot.O. D. berkaitan Mengandungi surat-menyurat permohonan pembelian. permohonan. bil-bil dan Mengandungi rekod dan laporan berkaitan penggunaan Sabun Mandi. invoise. lokasi Penghawa Dingin bil. penempatan bil.akuan terima. penyewaan Perkhidmatan Sanitary. Senarai pembekal dan sebagainya. Borang Permohonan Bekalan /Perkhidmatan.O. L. Dokumen pemeriksaan. selenggaraan arahan.. Dokumen pemeriksaan. pengisian. Resit bayaran. penyewaan Perkhidmatan Kleen Tax Mats. Penghawa Dingin. Borang Permohonan. pembelian perabot/kelengkapan pejabat dari bahagian. Mengandungi surat-menyurat. bil-bil dan sebagainya. D. Dokumen pemeriksaan. menyurat. Negeri. akuan terima. penempatan. Senarai penempatan.O. L. invoise. bil. senarai penempatan.300-1/6/22 Mesin Binding 300-1/6/23 Touch N go 300-1/6/24 Sabun Mandi 300-1/6/25 Perkhidmatan Sanitary 300-1/6/26 Kleen Tax Mats 300-1/6/27 Penghawa Dingin 300-1/6/28 Tempahan Cop 300-1/6/29 Perabot Pejabat Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan Mesin Binding. senarai pemegang. penempatan bil. Dokumen pemeriksaan. permohonan. dokumen berkaitan tempahan bagi penggunaan. pinjaman. D. Lokasi. rekod dan laporan berkaitan penggunaan Touch N go bagi kenderaan. invoise. Laporan penggunaan. pemeriksaan 55 . Mengandungi Penyata penggunaan.pinjaman. Senarai penggunaan.L.O. Resit bayaran. maklumat dan borang Pesanan. penggunaan.

senarai penyebut harga perabot dan sebagainya. Negeri.Mengandungi surat menyurat. senarai pembekal/perkhidmatan dan pembelian aset secara runding terus. senarai pembekal/perkhidmatan dan pembelian aset di luar Kontrak Pusat. permohonan. dokumen. maklumat dan borang Pesanan.pembelian perabot / 300-1/6/29/1 Permohonan Perabot dan Aset kelengkapan pejabat dari bahagian. 300-1/6/29/3 Kontrak Pusat Mengandungi surat-menyurat. 300-1/6/29/5 Sebutharga perabot Mengandungi surat-menyurat. senarai pembekal. 300-1/6/30 Perabot Dan Peralatan Sekolah Rendah 300-1/6/30/1 Bekalan Peralatan Sains / ICT Ke Sekolah (Rendah) 300-1/6/30/2 Bekalan Peralatan KHB / MPV Ke Sekolah 56 .s tatus pengurusan perabot. dokumen. dokumen. 300-1/6/29/2 Pembelian Di luar kontrak Pusat Mengandungi surat-menyurat. senarai pembekal/perkhidmatan dan pembelian aset di dalam Kontrak Pusat. dokumen. 300-1/6/29/4 Runding Terus Pembekal Mengandungi surat-menyurat.Pengesahan penerimaan pemesanan.

Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/3 Peralatan ke SK Kuala Ampang (2) Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/4 Peralatan ke SK Taman Desaminum Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/5 Peralatan ke SK Bandar Setia Alam Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/6 Peralatan ke SK Taman Bunga Raya 2 300-1/6/30/7 Bekalan Perabot Dan Peralatan ke SK Sri Pristana Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/8 Peralatan ke SK Taman Tun Teja Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/9 Peralatan ke SK Puncak Alam 3 Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/10 Peralatan ke SK Damansara Damai 2 57 .

300-1/6/30/11 Bekalan Perabot Dan Peralatan ke SK Desa Aman Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/12 Peralatan ke SK Putra Perdana 2 300-1/6/30/13 Bekalan Perabot Dan Peralatan ke SK Jalan U3 Bekalan Perabot Dan 300-1/6/30/14 Peralatan Bangunan Tambahan Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/15 Peralatan Daerah Sepang (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/16 Peralatan Daerah Kuala Langat (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/17 Peralatan Daerah Kuala Selangor (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/18 Peralatan Daerah Sabak Bernam (Rendah) 58 .

Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/19 Peralatan Daerah Petaling Perdana (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/20 Peralatan Daerah Petaling Utama (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/21 Peralatan Daerah Klang (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/22 Peralatan Daerah Gombak (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/23 Peralatan Daerah Hulu Langat (Rendah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/30/24 Peralatan Daerah Hulu Selangor (Rendah) Bekalan Perabot dan 300-1/6/30/25 Peralatan Bantuan Modal (Rendah) Surat Tawaran Pembekalan 300-1/6/30/26 Perabot dan Peralatan Sekolah Rendah 59 .

Surat Arahan Pengambilan Pesanan Tempatan 300-1/6/30/27 Pembekalan Perabot dan Sekolah Rendah Salinan Pesanan Tempatan 300-1/6/30/28 Pembekalan Perabot dan Peralatan Sekolah Rendah 300-1/6/30/29 SJKT Di Bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 300-1/6/31 Perabot dan Peralatan Asrama 300-1/6/31/1 Daerah Sepang 300-1/6/31/2 Daerah kuala Langat 300-1/6/31/3 Daerah Kuala Selangor 300-1/6/31/4 Daerah Sabak Bernam 60 .

300-1/6/31/5 Daerah Petaling Perdana 300-1/6/31/6 Daerah Petaling Utama 300-1/6/31/7 Daerah Klang 300-1/6/31/8 Daerah Gombak 300-1/6/31/9 Daerah Hulu Langat 300-1/6/31/10 Daerah Hulu Selangor 300-1/6/32 Perabot Dan Peralatan Sekolah Menengah Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/1 Peralatan ke SMK Dato Abu Bakar Baginda 61 .

Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/2 Peralatan ke SMK Desaminium Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/3 Peralatan ke SMK Bandar Seri Putra 300-1/6/32/4 Bekalan Perabot Dan Peralatan ke SMK Sierramas Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/5 Peralatan ke SMK Bandar Setia Alam Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/6 Peralatan ke SMK 8. Kota Damansara Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/7 Peralatan ke SMK Desa Serdang Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/8 Peralatan ke SMK Taman Tun Perak Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/9 Peralatan ke SMK Desa Putra Perdana 62 .

Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/10 Peralatan ke SMK Bukit Sentosa 2 Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/11 Peralatan ke SMK Subang Bestari Bekalan Perabot Dan 300-1/6/32/12 Peralatan ke SMK Puchong Permai Bekalan Perabot dan 300-1/6/32/13 Peralatan Bangunan Tambahan (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/14 Peralatan Daerah Sepang (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/15 Peralatan Daerah Kuala Langat (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/16 Peralatan Daerah Kuala Selangor (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/17 Peralatan Daerah Sabak Bernam (Menengah) 63 .

Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/18 Peralatan Daerah Petaling Perdana (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/19 Peralatan Daerah Petaling Utama (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/20 Peralatan Daerah Klang (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/21 Peralatan Daerah Gombak (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/22 Peralatan Daerah Hulu Langat (Menengah) Permohonan Perabot dan 300-1/6/32/23 Peralatan Daerah Hulu Selangor (Menengah) 300-1/6/32/24 Surat Tawaran Bagi Pembekalan (Menengah) 300-1/6/32/25 Surat Pengambilan Pesanan Tempatan (Menengah) 64 .

pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa. permohonan pelupusan dan sebagainya. arahan & peraturan-peraturan pelupusan.300-1/6/32/26 Pembekalan Perabot Dan Peralatan Bagi Tingkatan 6 Pembekalan Perabot Dan 300-1/6/32/27 Peralatan SMK TAMAN SIRAMBAI 300-1/6/32/28 Pembekalan Peralatan Makmal Sains (Menengah) 300-1/6/33 LIF 300-1/6/34 Maklumat PPSMI 300-1/6/35 Data Keperluan Perabot Dan Peralatan Sekolah 300-1/7 Cenderamata 300-1/8 Daftar Pembekal Sub Fungsi 300-2 Meliputi perkara-perkara berkaitan pelupusan aset. 65 .

Laporan Awal Pelupusan dan sebagainya. Mengandungi surat-menyurat.PA-19 . dokumen dan maklumat berkaitan Pelupusan aset. minit mesyuarat. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat berkaitan Pelupusan. dokumen & maklumat berkaitan dengan permohonan pelupusan. Mengandungi surat-menyurat. permohonan pelupusan dan sebagainya.PA-19. arahan & peraturan-peraturan pelupusan. maklumbalas minit mesyuarat.300-2 PELUPUSAN Kod Aktiviti Meliputi perkara-perkara berkaitan pelupusan aset. Mengandungi surat-menyurat. Mengandungi surat-menyurat.PA-20 bagi kenderaan Jabatan. Lantikan Lembaga Pemeriksaan pelupusan aset alih Mengandungi surat-menyurat. Laporan Tahunan KEW. 300-2/1 Jawatankuasa Pelupusan Aset Alih Kerajaan 300-2/1/1 Permohonan Pelupusan 300-2/1/1/1 Kenderaan Jabatan 300-2/1/1/2 Aset 300-2/1/1/3 Perabot 300-2/1/2 Laporan Pelupusan Aset 300-2/1/3 Pengurusan Aset Alih Kerajaan 66 . Sijil pelupusan KEW.PA-19. Laporan Tahunan KEW. surat panggilan mesyuarat. Sijil pelupusan KEW. Laporan Tahunan KEW. pelupusan.PA-20 dan sebagainya.pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa.dokumen & maklumat berkaitan dengan permohonan pelupusan. Sijil pelupusan KEW. dokumen & maklumat berkaitan dengan permohonan pelupusan.PA-20 perabot dan sebagainya. Laporan Tahunan KEW.PA-20 aset di Jabatan/PPD dan sebagainya. dokumen & maklumat berkaitan dengan permohonan pelupusan. Sijil pelupusan KEW. PPD dan sebagainya. pengedaran minit mesyuarat.PA-19.

Laporan awal kehilangan dan sebagainya. Memo menghadiri mesyuarat jawatankuasa penyelenggaraan dan pembangunan dan yang berkaitan dengan projek Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat status pelaksanaan pembekalan tender membekal. surat senarai sekolah bagi projek penggantian peralatan ICT di makmal komputer.PA-28) Laporan Akhir Kehilangan (KEW. Mengandungi surat-menyurat. surat pelantikan sebagai ahli jawatankuasa pemantauan penggunaan aplikasi ICT Jabatan Pelajaran Selangor. 67 . Surat edaran untuk taklimat peralatan ICT dan perabot ke makmal-makmal perkomputeran di sekolah-sekolah (projek pembangunan) Kementerian Pelajaran Malaysia. memo penggunaan webmail KPM di jabatan. Sijil Hapuskira Aset (KEW. surat kelulusan pertukaran model peralatan ICT. perlaksanaan tindakan hapuskira. Surat pelantikan ahli jawatankuasa teknikal bagi tender membekal perisian microsoft.PA-29).300-2/2 Kehilangan dan hapuskira 300-2/2/1 Laporan Kehilangan Aset Alih Kerajaan Meliputi perkara-perkara berkaitan dengan kehilangan aset. maklumat berkaitan perlaksanaan/tindakan 300-2/2/2 Hapuskira Aset Alih Kerajaan hapus kira aset alih. Sub Fungsi 300-3 PROJEK KOMPUTER Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat. Laporan Awal Kehilangan (KEW. Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Aset Alih Mengandungi kelulusan pelaksanaan projek pembinaan bangunan makmal komputer.PA-30). dokumen. menghantar. surat permohonan kemudahan penggunaan komputer dan printer. dokumen dan maklumat berkaitan dengan tindakan Surcaj/Tatatertib berkenaan surcaj/tatatertib berkenaan kehilangan aset 300-2/2/3 kehilangan aset alih.PA-31) dan sebagainya. dokumen & maklumat berkaitan dengan kehilangan aset. sijil Hapus Kira Aset Mengandungi surat-menyurat. keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib kelulusan Perbendaharaan. pelantikan Jawatankuasa Penyiasat (KEP. menguji peralatan ICT dan perabot ke makmal-makmal komputer sekolah dibawah projek penyediaan infastruktur fizikal dan pengkomputeran mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan peralatan dan bahan bantuan mengajar PPSMI 300-3/1 Makmal Komputer 300-3/2 Peralatan PPSMI 300-3/3 Mata Pelajaran ICT/ICTL Mengandungi permohonan tambahan bekalan komputer bagi mata pelajaran ICT dan ICTL 2009.

68 .

justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. laporan perangkaan perbelanjaan. cukai. 400 KEWANGAN Sub Fungsi 400-1 BAJET MENGURUS Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat mengenai penyediaan anggaran bajet mengurus. buku wang tunai. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. audit. pembayaran. Rekod-rekod transaksi sesuatu perkara kewangan contoh surat-menyurat hendaklah dikandungkan dalam fail mengikut klasifikasi perkara yang telah disediakan. perolehan bekalan. garis panduan. tuntutan. gaji. garis panduan dan arahan-arahan yang berkaitan 400-1/1 Anggaran Belanja Mengurus (ABM) 400-1/1/1 Pra Sekolah 400-1/1/2 Rendah 400-1/1/3 Menengah 400-1/1/4 Asrama 60 . yuran dan waran(rekod-rekod) kewangan. anggaran. peruntukan. perjanjian. bajet. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. elaun. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus.Kod Fungsi Perihal Kumpulan rekod ini meliputi perkara-perkara seperti akaun. hasil. perkhidmatan dan kerja. perbelanjaan. emolumen. perjawatan. arahan berkaitan organisasi. kumpulan wang disatukan. penurunan kuasa.

400-1/1/5 Pusat Kokurikulum 400-1/1/6 Pentadbiran Negeri Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan mengurus. formatformat anggaran bajet dan justifikasijustifikasi dan laporan perbelanjaan serta lain-lain yang berkaitan 400-1/1/7 Pekeliling Kewangan 400-1/1/8 Surat Pekeliling Kewangan 400-1/1/9 Pendidikan Khas 400-1/2 Waran Peruntukan Mengandungi waran peruntukan dari Kementerian Pelajaran Malaysia Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan / tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding dengan perbelanjaan sebenar. format kelulusan tambah peruntukan daripada KPM serta justifikasi yangsurat-menyurat mengenai Mengandungi menyokong permohonan permohonan / tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding dengan perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dari PPD dan justifikasi yang menyokong permohonan tersebut 400-1/2/1 Permohonan/Tambah Peruntukan 400-1/2/1/1 PPD 61 .

waran peruntukan dan lain-lain yang berkaitan Mengenai surat-menyurat mengenai permohonan dan kelulusan pindah peruntukan. borang permohonan pindah peruntukan justifikasi dan lain-lain yang berkaitan 400-1/2/2/1 PPD 400-1/2/2/2 Sekolah-Sekolah PTJ 400-1/2/3 Pindah Peruntukan 400-1/2/4 Agihan Peruntukan 400-1/2/5 Perabot Dan Peralatan Sekolah 400-1/2/5/1 Perabot Dan Peralatan Sekolah (Menengah) 62 . belanja mengurussekolah-sekolah PTJ. belanja mengurus PPD. waran peruntukan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat penurunan waran. sekolah dan lain-lain agensi kerajaan Mengandungi surat-menyurat penurunan waran.400-1/2/1/2 Sekolah-Sekolah PTJ 400-1/2/2 Sub Waran Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan / tambahan peruntukan bajet mengurus berbanding dengan perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dari sekolah-sekolah PTJ dan justifikasi yang menyokong permohonan Mengandungi surat-menyurat mengenai cadangan / pengagihan peruntukan belanja mengurus ke PPD.

maklumbalas dan lain-lain yang berkaitan 400-1/3 Prestasi Perbelanjaan Bulanan/Tahunan 400-1/3/1 Mesyuarat 63 . laporan perbelanjaan prestasi dari PPD Mengenai surat-menyurat panggilan mesyuarat.400-1/2/6 Perabot Dan Peralatan Asrama 400-1/2/7 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 400-1/2/8 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-1/2/9 Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 400-1/2/10 Permohonan menggunakan peruntukan aktiviti menengah 400-1/2/11 permohonan menggunakan peruntukan aktiviti rendah Mengenai surat-menyurat penghantaran laporan prestasi perbelanjaan bulanan/tahunan ke Kementerian Pelajaran. minit mesyuarat.

garis panduan dan arahan-arahan yang berkaitan 400-2/1 Anggaran Bajet Pembangunan 400-2/1/1 Pra Sekolah 400-2/1/2 Rendah 64 .400-1/3/2 Laporan Mengenai surat-menyurat penghantaran laporan prestasi perbelanjaan bulanan/tahunan ke Kementerian Pelajaran. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. garis panduan. arahan berkaitan organisasi. laporan perbelanjaan prestasi dari PPD Mengandungi surat-menyurat berkaitan laporan buku vot 400-1/4 Penyata Penyesuaian Buku Vot 400-1/5 Penyata Penyesuaian Kementerian Pelajaran Malaysia 400-1/6 Sistem Kecermelangan Pengurusan Kewangan (SKPK) Sub Fungsi 400-2 BAJET PEMBANGUNAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. arahan berkaitan organisasi. arahan berkaitan organisasi. garis panduan. garis panduan. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat mengenai penyediaan anggaran bajet pembangunan.

garis panduan. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. arahan berkaitan organisasi. garis panduan. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan / tambahan peruntukan bajet pembangunan berbanding dengan perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dari PPD dan justifikasi yang menyokong permohonan tersebut Mengandungi surat-menyurat mengenai permohonan / tambahan peruntukan bajet pembangunan berbanding dengan perbelanjaan sebenar yang telah dibuat sebelumnya dari PPD dan justifikasi yang menyokong permohonan tersebut 400-2/2 Waran Peruntukan 400-2/2/1 Permohonan / Tambah Peruntukan 400-2/2/1/1 Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 400-2/2/1/2 Sekolah-sekolah Pusat Tanggungjawab (PTJ) 65 . garis panduan. arahan berkaitan organisasi. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. arahan berkaitan organisasi. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. garis panduan.400-2/1/3 Menengah 400-2/1/4 Asrama 400-2/1/5 Pusat Kokurikulum 400-2/1/6 Pentadbiran Negeri Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. justifikasi-justifikasi dan laporan perbelanjaan tahunan Mengandungi waran peruntukan dari Kementerian Pelajaran Malaysia Mengandungi surat-menyurat berhubung dengan penyediaan anggaran bajet/perbelanjaan pembangunan. arahan berkaitan organisasi. garis panduan. arahan berkaitan organisasi.

400-2/2/1/3 Jabatan 400-2/2/2 Sub Waran Mengandungi surat-menyurat mengenai cadangan / pengagihan peruntukan belanja pembangunan ke PPD. waran peruntukan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat penurunan waran. laporan perbelanjaan prestasi dari PPD Mengenai surat-menyurat panggilan mesyuarat. belanja pembangunan PPD. waran peruntukan dan lainlain yang berkaitan Mengenai surat-menyurat mengenai permohonan dan kelulusan pindah peruntukan. sekolah dan lainlain agensi kerajaan Mengandungi surat-menyurat penurunan waran. minit mesyuarat. maklumbalas minit mesyuarat dan lain-lain yang berkaitan 400-2/3/1 Mesyuarat 66 . belanja pembangunan sekolahsekolah PTJ. borang permohonan pindah peruntukan justifikasi dan lain-lain yang berkaitan 400-2/2/2/1 Pejabat Pelajaran Daerah 400-2/2/2/2 Sekolah-sekolah Pusat Tanggungjawab 400-2/2/3 Pindah Peruntukan 400-2/2/4 Pentadbiran Negeri 400-2/3 Prestasi Perbelanjaan Bulanan/Tahunan Mengenai surat-menyurat penghantaran laporan prestasi perbelanjaan bulanan/tahunan ke Kementerian Pelajaran.

laporan perbelanjaan prestasi dari PPD Mengandungi surat-menyurat berkaitan laporan buku vot 400-2/4 Penyata Penyesuaian Buku Vot 400-2/5 Penyata Penyesuaian Pembangunan Mengandungi surat-menyurat mengenai pembayaran tanggunagn-tanggunagn bagi perkhidmatan dan bekalan yang telah dilaksanakan. serta surat-menyurat berhubung tuntutan bayaran hospital. barang yang diterima dan perkhidmatan yang telah diberikan sebelum penghujung tahun kewangan di bawah AP 56 dan AP 58(a).400-2/3/2 Laporan Mengenai surat-menyurat penghantaran laporan prestasi perbelanjaan bulanan/tahunan ke Kementerian Pelajaran. kadar caruman pekerja dan majikan. penceramah. pembelian. bil-bil perubatan bagi penyakit-penyakit yang diluluskan di bawah pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam. ubat-ubatan. potongan. pengembalian baucar bayaran tunai. pemberhentian caruman dan sebagainya Mengandungi surat-menyurat dan penyata berkenaan pembayaran bil-bil kepada pembekal mengikut pindaan Arahan Perbendaharaan 103. termasuk pembayaran suci hati. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. baucar bayaran gaji. penyata akaun penerimaan dan sebagainya Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat mengenai pembayaran KWSP. 7/2006 Sub Fungsi 400-3 BAYARAN Kod Aktiviti 400-3/1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 400-3/2 Pembayaran Bil 400-3/2/1 TNB 400-3/2/2 SYABAS 67 . pembayaran khidmat pakar runding. bayaran balik rawatan hospital.

400-3/2/3 PEMBENTUNGAN 400-3/2/4 TELEKOM 400-3/2/5 TOUCH N GO 400-3/2/6 POS MALAYSIA 400-3/2/6/1 mesin akaun pos 400-3/2/7 Telefon 400-3/2/8 Saman Kenderaan Mengandungi surat-menyurat berhubung tuntutan dan pembayaran yuran keahlian atau tahunan institusi di dalam dan luar negeri serta yuran persidangan termasuk resit bayaran. invois salinan bank draf dan laporan 400-3/3 Yuran Keahlian / Persidangan 68 .

senarai anggotaanggota yang layak menerima elaun. kawalan tuntutan kerja lebih masa dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat dan pekeliling bayaran penceramah. kelulusan untuk pelbagai elaun. format AP58(a). elaun ahli lembaga. Mengandungi surat-menyurat dan pekeliling arahan bayaran elaun perjalanan / perpindahan.dan lainlain yang berkaitan 400-3/4/2 Elaun Lebih Masa 400-3/4/3 Penceramah 400-3/4/4 Pelbagai Elaun dan Kemudahan 400-3/4/5 Elaun Sara Hidup (COLA) 400-3/5 AP58 (a) Mengandungi surat-menyurat permohonan. permohonan perpindahan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat dan pekeliling arahan kerja lebih masa. senarai kadar pelbagai elaun yang dibayar seperti elaun bahasa. arahan dan pekeliling dan lain-lain yang berkaitan 400-3/6 Urusan Jenazah Mengandungi surat-menyurat mengenai tuntutan urusan jenazah oleh Jabatan dan PPD 69 .400-3/4 Elaun 400-3/4/1 Perjalanan / Perpindahan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pelbagai elaun.

dokumen-dokumen sokongan pesakit dan lain-lain yang berkaitan 400-3/7/1 Hemodialisis 400-3/7/2 LPPKN 400-3/7/3 Lain-lain Penyakit Mengandungi surat-menyurat mengenai pewujudan akaun pukal dengan syarikat pembekal iaitu Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). lain-lain penyakit. surat berkenaan laporan 400-3/8 Pukal Utiliti 400-3/8/1 Letrik Mengandungi surat-menyurat dan penyata berkenaan pembayaran bil-bil elektrik dan lain-lain yang berkaitan 400-3/8/2 Air Mengandungi surat-menyurat dan penyata berkenaan pembayaran bil-bil air dan lainlain yang berkaitan 400-3/8/3 Telefon Mengandungi surat-menyurat dan penyata berkenaan pembayaran bil-bil telefon dan lain-lain yang berkaitan 70 . Tenaga Nasional Berhad. dokumendokumen sokongan pesakit dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat permohonan dan kelulusan LPPKN.400-3/7 Rawatan/Saraubat Mengandungi surat-menyurat permohonan dan kelulusan hemodialisis. Telekom Malaysia Berhad dan syarikat bekalan air. LPPKN/LainLain Saraubat ke Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat permohonan dan kelulusan hemodialisis.

resit-resit salinan sewaan bangunan dan surat-surat berkenaan sewaan bangunan oleh Jabatan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi sebutharga. resit-resit salinan sewaan bangunan dan surat-surat berkenaan sewaan bangunan oleh Jabatan dan lain-lain yang berkaitan 400-3/9 Sewaan 400-3/9/1 Bangunan 400-3/9/1/1 PPD 400-3/9/2 Peralatan / Mesin Mengandungi sebutharga. Program Susu Sekolah. Elaun Murid Khas dan lainlain yang berkaitan 400-3/9/3 Kenderaan 400-3/10 Bantuan 400-3/10/1 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 71 . resit-resit salinan sewaan kenderaan dan surat-surat berkenaan sewaan kenderaan oleh Jabatan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan SPBT.RMT.400-3/8/4 Pembentongan Mengandungi surat-menyurat dan penyata berkenaan pembayaran bil-bil pembentongan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi sebutharga.Pakaian Seragam. resit-resit salinan sewaan peralatan/mesin dan suratsurat berkenaan sewaan peralatan/mesin oleh Jabatan dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi sebutharga.

400-3/10/2 Rancangan Makan Tambahan (RMT) Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/3 Pakaian Seragam Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/4 Program Susu Sekolah Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/5 Elaun Murid Khas Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/6 Perkapita (PCG) Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/7 PIBG Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/7/1 Pendaftaran PIBG 400-3/10/7/2 Sumbangan PIBG 72 .

kelulusan pembayaran gaji GSTT dll yang berkaitan 73 .400-3/10/8 J-QAF Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/9 Biasiswa Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/10 Kursus (Guru Agama. baucarbaucar waran perjalanan udara 400-3/12 Urusan Emolumen Mengandungi surat-menyurat mengenai kelulusan gaji GSTT. Profesional) Mengandungi senarai-senarai sekolah dan surat-menyurat yang menerima bantuan dan surat-menyurat dari KPM dan PPD 400-3/10/11 PCG (Agama) Mengandungi surat-menyurat dari BPI. PTS. Gaji POOL dll yang berkaitan 400-3/13 Gaji Guru Sandaran Tidak Terlatih Mengandungi surat-menyurat mengenai gaji GSTT. JAIS bagi permohonan bantuan pengurusan dan elaun tambahan guru 400-3/10/12 Sekolah-sekolah Selangor 400-3/11 Waran Perjalanan Udara Awam Mengandungi surat-menyurat permohonan menggunakan kapal terbang. BITK.

JAIS 400-3/20 Laporan Bil-Bil Mengenai laporan bil-bil yang dihantar ke Kementerian Pelajaran Malaysia 400-3/21 Sistem perakuan secara elektronik Mengandungi surat menyurat. senarai nama pegawaipegawai PTS 400-3/15 Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) Mengandungi borang permohonan BITK.400-3/14 Gaji Pembantu Tadbir Sambilan Mengandungi surat-menyurat mengenai gaji dan elaun PTS.JAIS. senarai nama pegawai-pegawai POOL Mengandungi borang permohonan pendahuluan gaji GST dan surat-menyurat permohonan dan kelulusan pendahuluan gaji GST 400-3/17 Pendahuluan Gaji Guru Sandaran Terlatih 400-3/18 Bayaran Balik Gaji Terlebih Dipotong/terkurang bayar Mengandungi surat-menyurat mengenai gaji terlebih dipotong/terkurang bayar 400-3/19 Gaji/Tunggakkan Jabatan/JAIS Mengandungi surat-menyurat mengenai gaji /tunggakan gaji di JPN. 74 . maklumbalas minit mesyuarat dan perkara yang berkaitan. kelulusan pembayaran BITK 400-3/16 Gaji 'POOL' Mengandungi surat-menyurat mengenai gaji POOL. senarai nama pegawai-pegawai di JPN.

akaun pendahuluan/panjar. akaun deposit. penutupan akaun akhir tahun dan akaun amanah Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 400-4/1 Hasil Mengandungi surat menyurat permohonan dan rekod-rekod transaksi hasil 400-4/1/1 Belum Terima (Hasil) Mengandungi surat menyurat dan penyata hasil belum terima 75 . akaun terimaan. akaun antara jabatan.400-3/21/1 Permohonan dan kelulusan perolehan Mengandungi surat berkenaan agihan peruntukan anggaran belanja mengurus. akaun panjar wang runcit. kelulusan perolehan peralatan ICT dan perkara yang berkaitan. 400-3/22 Sijil Gaji Akhir 400-3/23 Pembatalan Tiket Penerbangan 400-3/24 Laporan Kelewatan Pembayaran Bil Bagi Pembekal 400-3/25 Laporan Prestasi Dan Jumlah Pemotong Perkhidmatan Sub Fungsi 400-4 AKAUN Kod Aktiviti Mengandungi rekod-rekod transaksi mengenai acara perakaunan. nombor kod akaun.

400-4/1/1/1 Permohonan Pelarasan Akaun Mengandungi surat menyurat permohonan Belum Terima pelarasan akaun belum terima 400-4/1/1/2 Permohonan Hapuskira Akaun Mengandungi surat menyurat permohonan Belum Terima pelarasan akaun belum terima 400-4/1/1/3 Tunggakan Bil Air. Elektrik & Telefon Mengandungi surat menyurat tunggakan bil air. PPD dan sekolah-sekolah 400-4/1/1/4 Akaun Terima yang tidak diperuntukkan Mengandungi surat menyurat dan laporan akaun terima tidak diperuntukkan 400-4/1/1/5 Akaun Belum Terima Jabatan Mengandungi surat menyurat dan laporan akaun belum terima 400-4/1/1/6 Penyata Akaun Belum Terima Mengandungi surat menyurat dan laporan Persekutuan penyata akaun belum terima persekutuan 400-4/1/1/7 Akaun Belum Terima (Am) 400-4/1/2 Belum Bayar Mengandungi surat menyurat berkaitan permohonan pelarasan akaun belum bayar 76 .elektrik dan telefon di JPS.

400-4/1/2/1 Permohonan Pelarasan Akaun Mengandungi surat menyurat berkaitan Belum Bayar permohonan pelarasan akaun belum bayar 400-4/1/2/2 Permohonan Hapuskira Akaun Mengandungi surat menyurat berkaitan Belum Bayar permohonan hapuskira akaun belum bayar 400-4/1/3 Pendahuluan Diri Mengandungi surat menyurat permohonan dan kelulusan pendahuluan diri 400-4/1/3/1 Kelulusan Permohonan Pendahuluan Diri Mengandungi surat menyurat permohonan dan kelulusan pendahuluan diri 400-4/1/3/2 Lebihan Bayaran Emolumen (KOD 53205) Mengandungi surat menyurat lebihan bayaran emolumen 400-4/1/3/3 Pendahuluan Diri Persediaan ke IPTA Mengandungi surat-menyurat permohonan dan kelulusan pendahuluan diri persediaan ke IPTA 400-4/1/3/4 Permohonan Pendahuluan diri 400-4/1/4 Fee Murid Warga Asing Mengandungi surat menyurat mengenai pungutan hasil oleh jabatan 77 .

400-4/1/4/1 Menengah Mengandungi surat menyurat mengenai pungutan hasil oleh jabatan seperti terimaan resit bayaran warga asing murid sekolah menengah Mengandungi surat menyurat mengenai pungutan hasil oleh jabatan seperti terimaan resit bayaran warga asing murid sekolah rendah Mengandungi surat menyurat mengenai pemulangan lebihan bayaran Cuti Rehat / Cuti Gantian / Cuti Tanpa Gaji / Cuti Separuh Gaji 400-4/1/4/2 Rendah 400-4/1/5 Pemulangan Lebihan Bayaran 400-4/1/5/1 Jabatan 400-4/1/6 Panggilan Telefon Persendirian Mengandungi surat menyurat pembayaran panggilan telefon persendirian 400-4/1/7 Sewaan Mengandungi surat menyurat pembayaran sewaan kantin 400-4/1/7/1 Kantin Mengandungi surat menyurat pembayaran sewaan kantin 400-4/1/7/2 Bilik Latihan Mengandungi surat menyurat pembayaran sewaan bilik latihan 78 .

400-4/1/7/3 Bilik Mesyuarat Mengandungi surat menyurat pembayaran sewaan bilik mesyuarat 400-4/1/7/4 Dewan Mengandungi surat menyurat pembayaran sewaan dewan 400-4/1/8 Penyata Penyesuaian Akaun Hasil Mengandungi surat menyurat dan laporan penyata penyesuaian akaun hasil 400-4/1/8/1 Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) 400-4/1/8/2 Sekolah-Sekolah PTJ 400-4/1/9 Daftar Kutipan Harian (Hasil) Mengandungi surat menyurat berkaitan penyediaan daftar kutipan harian (Hasil) 400-4/1/10 Penyata Bank Mengandungi surat menyurat berkaitan penyediaan dan laporan penyata bank 400-4/1/11 Jurnal Kutipan Hasil Mengandungi surat menyurat dan laporan jurnal kutipan hasil 79 .

sijil pengesahan baki. Penyata Debit Kredit.400-4/1/12 Kutipan MPM Mengandungi surat-menyurat dan rekod kutipan MPM 400-4/1/13 Kutipan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Mengandungi surat-menyurat dan rekod kutipan Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia 400-4/1/14 Penyata Kira-kira Wang Tunai (KKWT) 400-4/1/14/1 PPD 400-4/2 Amanah Mengandungi surat-menyurat. senarai sekolah terlibat. Tatacara Penubuhan dan Arahan Akaun Amanah dan Laporan Akaun Amanah dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat. Laporan buku tunai. Penyata Terimaan san bayaran akaun Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dan lain-lianmenyurat. penyata penyesuaian. penyata penyesuaian. surat kuasa Mengandungi surat yang berkaitan berbelanja. Laporan Buku Tunai. sijil pengesahan baki. sijil pengesahan baki dan Penyata Terimaan dan bayaran akaun Skim Tuisyen Felda (STF) dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat. Penyata Debit Kredit. Penyata terimaan san bayaran Akaun Terimaan Tidak Diperuntukkan (ATTD) dan lain-lain yang 400-4/2/1 Akaun Amanah Skim Tuisyen Felda (STF) 400-4/2/2 Akaun Amanah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 400-4/2/3 Akaun Amanah ATTD 80 . Penyata Penyesuaian.

00 Mengandungi surat menyurat.400-4/2/4 Akaun Amanah Deposit Bayaran Kepada Commerce (CDC) Mengandungi surat menyurat. laporan pemantauan dan lain-lain yang berkaitan 400-4/3/1 Permohonan Menukar Akaun Dan Menukar Contoh Tandatangan Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan permohonan akaun dan menukar contoh tandatangan 400-4/3/2 Kelulusan Tukar Tandatangan Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan permohonan dan kelulusan tukar tandatangan Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan permohonan dan kelulusan perbelanjaan melebihi RM10.000. Laporan buku tunai bagi Commerce Dot Com (CDC) dan lainlain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat dan laporan jurnal kutipan hasil amanah 400-4/2/5 Jurnal Kutipan Hasil Amanah 400-4/3 Pengurusan Akaun Sekolah Mengandungi surat menyurat. sijil pengesahan baki dan Penyata Debit Kredit. laporan dan permohonan hapuskira wang Awam ke Kementerian dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat permohonan pengecualian bayaran balik bantuan dari sekolah-sekolah berkenaan bantuan perkapita sekolah-sekolah Selangor 400-4/3/3 Perbelanjaan Melebihi RM10.000 400-4/3/4 Permohonan Hapuskira Kehilangan wang awam dan dokumen kewangan 400-4/3/5 Permohonan Pengecualian Pemulangan Perkapita dan Bantuan Sekolah 81 . penyata penyesuaian.

400-4/3/6 Mesyuarat Pengurusan Perkaunan Sekolah Mengandungi surat menyurat. minit mesyuarat dan lain-lain yang berkaitan 400-4/3/7 Laporan suku tahun pelupusan harta benda dan kehilangan Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan bantuan perkapita sekolah-sekolah selangor 400-4/3/8 Pindah Peruntukan 400-4/3/9 Urusan Berhubung Penyata Kewangan Dan Laporan Audit 400-4/3/10 Laporan Pemantauan Akaun Sekolah 400-4/3/11 Permohonan Hapuskira Akaun Belum Terima 400-4/4 SUWA Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan permohonan dan kelulusan menggunakan wang SUWA 400-4/4/1 Permohonan Menggunakan Wang SUWA Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah berkenaan permohonan dan kelulusan menggunakan wang SUWA 82 . memo.

Akaun Kerajaan.400-4/4/2 Perbelanjaan Pelbagai . SUWA Dan Asrama 400-4/5 Panjar Wang Runcit Mengandungi surat menyurat dari JPNS berkenaan permohonan pembukaan / penambahan panjar wang runcit 400-4/5/1 Permohonan Pembukaan dan Penambahan Panjar Wang Runcit Mengandungi surat-menyurat permohonan dari sekolah-sekolah dan surat-surat dari Kementerian Pelajaran Malaysia 400-4/5/1/1 JPNS Mengandungi surat menyurat dari JPNS berkenaan permohonan pembukaan / penambahan PWR 400-4/5/1/2 PPD Mengandungi surat menyurat dari PPD berkenaan permohonan pembukaan / penambahan PWR 400-4/5/1/3 Sekolah-Sekolah PTJ Mengandungi surat menyurat dari sekolahsekolah PTJ berkenaan permohonan pembukaan / penambahan PWR 400-4/5/2 Laporan Panjar Wang Runcit Mengandungi surat menyurat dan laporan panjar wang runcit 400-4/6 Penutupan Akaun Persekutuan 83 .

arahan pembayaran. arahan pemberhentian serta dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan. arahan pemberhentian serta dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan. penyata kira-kira untuk audit dan lain-lain yang berkaitan 84 . sokongan. pertanyaan-pertanyaan audit. 400-5/1/1 Permohonan Penggunaan Kenderaan Jabatan Mengandungi surat-menyurat mengenai kemudahan-kemudahan bagi kakitangan awam 400-5/1 Kenderaan 400-5/1/2 Pinjaman Sementara Kenderaan Mengandungi surat menyurat serta borang permohonan pinjaman kenderaan. akaun penerimaan.400-4/7 Potongan melebihi 60% daripada pendapatan Sub Fungsi 400-5 KEMUDAHAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat serta borang permohonan pinjaman . kelulusan. perjanjian. jawapan kepada audit. arahan pembayaran. perjanjian. sokongan. 400-5/2 Komputer 400-5/3 Alat Komunikasi Mudah Alih Sub Fungsi 400-6 AUDIT Mengandungi perkara-perkara berhubung urusan audit kewangan. kelulusan. akaun penerimaan.

jawapan kepada audit. Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. pertanyaan audit oleh Jabatan Hasil dan Pendaftaran. pertanyaan audit Audit Dalaman (KKDN). pertanyaan audit oleh Jabatan Audit Negara. pertanyaan audit Dalaman . laporan e-SPKB serta segala urusan yang berkaitan dengannya. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya 400-6/1 Pemerhatian dan Pertanyaan Audit 400-6/1/1 Bahagian Audit Dalam 400-6/1/2 Audit Negara 400-6/1/3 Jabatan Akauntan Negara 400-6/1/4 Naziran e-SPKB 400-6/1/5 Audit Sekolah 400-6/1/6 Jusa C 400-6/1/7 Jabatan Hasil dan Pendaftaran 85 . pertanyaan audit. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian.Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian. pertanyaan audit oleh Jabatan Akauntan Negara. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya. jawapan kepada audit. pertanyaan audit oleh Jabatan Akauntan Negara. laporan audit serta segala urusan yang berkaitan dengannya Mengandungi surat menyurat berkenaan pemerhatian.

laporan dan maklumat kehilangan cek. permohonan daripada yang tidak menerima cek. cek tamat tempoh. cek tak laku. kuasa menunaikan cek dan urusan-urusan lain berkaitan Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat mengenai pembatalan cek. cek tamat tempoh dan sebagainya 400-7/1 Urusan Cek/EFT 400-7/2 Pemulangan Cek 86 . pembatalan cek. cek hilang.400-6/1/8 Naziran e Terimaan 400-6/2 Jawatankuasa Audit 400-6/2/1 Kementerian 400-6/2/2 Jabatan Sub Fungsi 400-7 CEK Kod Aktiviti Meliputi surat-menyurat berkaitan urusan pembayaran melalui cek. aduan kesilapan maklumat. semakan sama ada cek telah ditunaikan. cek tidak laku dan lain-lain urusan yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan dengan pemulangan cek. cek palsu. penerimaan bayaran melalui cek.

permohonan tambahan bilangan pekerja. cek tamat tempoh dan sebagainya Mengandungi surat menyurat permohonan tukar tandangan cek dari sekolah-sekolah 400-7/3 Permohonan Tukar Tandatangan Cek 400-7/4 Deposit Sub Fungsi 400-8 PEROLEHAN BEKALAN. surat setuju terima. perjanjian kontrak. pendaftaran syarikat dan kelulusan pembersihan bangunan dan kawasan sekolah agama bantuan kerajaan 400-8/1 Tender 400-8/1/1 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-8/1/1/1 fail mengikut zon 87 . permohonan daripada yang tidak menerima cek. PERKHIDMATAN DAN KERJA Aktiviti Mengandungi surat-menyurat berkenaan permohonan bekalan dan perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan. perolehan kerja melalui Jabatan Teknikal dan kontrak jabatan lain dan sebagainya Kod Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandung surat-menyurat. bon pelaksanaan/jaminan bank. perjanjian kontrak. permohonan tambahan bilangan pekerja. bon pelaksanaan/jaminan bank. pendaftaran syarikat dan kelulusan pembersihan bangunan dan kawasan sekolah agama bantuan kerajaan Mengandung surat-menyurat. surat setuju terima. surat setuju terima. perkhidmatan kawan keselamatan. aduan kesilapan maklumat. aduan kesilapan maklumat. cek tamat tempoh dan sebagainya Mengandungi surat menyurat berkaitan dengan pemulangan cek. permohonan daripada yang tidak menerima cek.400-7/2/1 Ke VOT KPM 400-7/2/2 Ke VOT Hasil Mengandungi surat menyurat berkaitan dengan pemulangan cek. pendaftaran syarikat dan kelulusan pembersihan bangunan dan kawasan sekolah agama bantuan kerajaan Mengandung surat-menyurat. perjanjian kontrak. permohonan tambahan bilangan pekerja. bon pelaksanaan/jaminan bank.

surat setuju terima. permohonan tambahan bilangan pekerja.400-8/1/1/2 Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-8/1/1/3 Jaminan Bank Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-8/1/1/4 Permohonan Tambahan Bilangan Pekerja Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-8/1/1/5 Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 400-8/1/1/6 Kontrak Berkenaan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Mengandung surat-menyurat. perjanjian kontrak. perjanjian kontrak. bon pelaksanaan/jaminan bank. permohonan tambahan bilangan pekerja. surat setuju terima. bon pelaksanaan/jaminan bank. pendaftaran syarikat dan kelulusan pembersihan bangunan dan kawasan sekolah agama bantuan kerajaan 400-8/1/2 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 400-8/1/2/1 Fail mengikut zon 400-8/1/2/2 Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 88 . pendaftaran syarikat dan kelulusan perkhimatan kawalan keselamatan sekolah agama bantuan Mengandung surat-menyurat.

laporan penilaian. laporan penilaian. borangborang sebutharga. borangborang sebutharga. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. pelantikan jawatankuasa. pelantikan jawatankuasa.400-8/1/2/3 Jaminan Bank Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 400-8/1/2/4 Permohonan Tambahan Bilangan Pengawal Kawalan Keselamatan 400-8/1/2/5 Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 400-8/1/3 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Mengandung surat-menyurat dari Bahagian Buku Teks KPM dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat-menyurat mengenai perolehan perkhidmatan. bekalan dan kerja. surat tawaran dan sebagainya 400-8/1/3/1 Dewan Bahasa dan Pustaka 400-8/1/3/2 Swasta 400-8/1/4 Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 400-8/1/4/1 Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 89 . bekalan dan kerja. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. surat tawaran dan sebagainyamengenai Mengandungi surat-menyurat perolehan perkhidmatan.

minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. borangborang sebutharga.400-8/1/4/2 Jaminan Bank Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 400-8/1/4/3 Penambahan Bilangan Pelajar Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak Mengandungi surat-menyurat mengenai perolehan perkhidmatan. laporan penilaian. bekalan dan kerja. surat tawaran dan sebagainyamengenai Mengandungi surat-menyurat perolehan perkhidmatan. bekalan dan kerja. pelantikan jawatankuasa. pelantikan jawatankuasa. surat tawaran dan sebagainyamengenai Mengandungi surat-menyurat perolehan perkhidmatan. pelantikan jawatankuasa. surat tawaran dan sebagainya 400-8/2/2 Alatulis/Perkakasan 400-8/2/3 Pembaikan dan Penyelenggaraan bangunan 400-8/2/4 Pakaian Seragam 90 . borangborang sebutharga. laporan penilaian. bekalan dan kerja. surat tawaran dan sebagainyamengenai Mengandungi surat-menyurat perolehan perkhidmatan. borangborang sebutharga. laporan penilaian. bekalan dan kerja. borangborang sebutharga. surat tawaran dan sebagainya 400-8/2 Sebutharga 400-8/2/1 Peralatan Pejabat 400-8/2/1/1 SJKT (PRE) Mengandungi surat-menyurat mengenai perolehan perkhidmatan. laporan penilaian. pelantikan jawatankuasa. pelantikan jawatankuasa. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga. borangborang sebutharga. laporan penilaian. bekalan dan kerja. minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga.

400-8/2/5 Perabot Logam 400-8/2/5/1 Bagi Sekolah Baru 400-8/2/5/2 Bagi Bangunan Tambahan (Rendah) 400-8/2/5/3 Bagi Bangunan Tambahan (Menengah) 400-8/2/5/4 Asrama 400-8/2/5/5 SJKT (PRE) 400-8/2/6 Katil Besi 400-8/2/6/1 Bagi Asrama SMK Pengkalan Permatang. SMK Bukit Changgang Dan SMK Tunku Abdul Rahman Putra 91 .

K. SMK Dato Mustafa 400-8/2/7/4 Asrama sk Binjai Jaya 92 . SMK Bukit Changgang Dan SMK Tunku Abdul Rahman Putra 400-8/2/7/2 Bagi Asrama SK Bagan Terap 400-8/2/7/3 Asrama SMK Seri Sepang. Baru. SMK K.400-8/2/6/2 Bagi Asrama SK Bagan Terap 400-8/2/6/3 Asrama SMK Seri Sepang.K. SMK K. Baru. SMK Dato Mustafa 400-8/2/6/4 Asrama Sk Binjai Jaya 400-8/2/7 Tilam Dan Bantal 400-8/2/7/1 Bagi Asrama SMK Pengkalan Permatang.

400-8/2/8 Rak Buku 400-8/2/8/1 Pusat Sumber Bilik Khas Bangunan Tambahan 400-8/2/9 Peralatan Makmal Sains 400-8/2/9/1 Penubuhan Institusi Baru (KBSR) 400-8/2/9/2 Penubuhan Institusi Baru (KBSM) 400-8/2/9/3 Gantian 400-8/2/9/4 Sebutharga Peralatan Makmal Sains Bagi PIB (Rendah) Waran P41 (Sulit) 400-8/2/9/5 Sebutharga Peralatan Makmal Sains Bagi PIB (Rendah) Waran S41 (Sulit) 93 .

400-8/2/9/6 Sebutharga Peralatan Makmal Sains Bagi PIB Smk Bandar Setia Alam (Fizik) 400-8/2/9/7 Sebutharga Peralatan Makmal Sains Bagi PIB Smk Bandar Setia Alam (Biologi Dan Kimia) 400-8/2/9/8 Sebutharga Peralatan Makmal Sains Bagi PIB Smk Bandar Setia Alam (TMA Dan TMR) Sebutharga peralatan makmal sains KBSR SK DESA AMAN 2 dan SK DAMANSARA DAMAI 2 (Sulit) 400-8/2/9/9 400-8/2/10 Papan Hitam dan Softboard Bangunan Tambahan 400-8/2/10/1 Sekolah Kebangsaan (SK) 400-8/2/11 Jam Tangan 400-8/2/12 Iklan Sebutharga 94 .

400-8/2/13 Surat Setuju Terima (Sebutharga) 400-8/2/14 Sebutharga Perkhidmatan Kebersihan Dan Kawasan 400-8/2/14/1 Daerah Petaling Utama 400-8/2/15 Ahli Jawatankuasa Pembuka (Sebutharga) 400-8/2/16 Ahli Jawatankuasa Teknikal (Sebutharga) 400-8/2/17 Ahli Jawatankuasa Pemilihan (Sebutharga) 400-8/2/18 Sebutharga Peralatan ICT 400-8/2/18/1 SJKT (PRE) 95 .

400-8/2/19 Sebutharga Kerusi Berasaskan Kain 400-8/2/19/1 SJKT (PRE) 400-8/2/20 Sebutharga Alat Bantu Mengajar 400-8/2/20/1 SJKT (PRE) 400-8/2/21 Sebutharga alat permainan luar 400-8/2/21/1 Prasekolah (PRE) 400-8/2/22 Sebutharga alat penghawa dingin 400-8/2/22/1 Prasekolah (PRE) 96 .

perkhidmatan dan pembelian aset secara runding terus 400-8/3/1 Rundingan Terus Bekalan Perabot Dan Peralatan Sekolah 400-8/3/1/1 Rundingan Terus Bekalan Perabot Dan Peralatan Sekolah (Menengah) 400-8/3/1/2 Rundingan Terus Bekalan Perabot Dan Peralatan Sekolah (Asrama) 400-8/3/1/3 Rundingan Terus Bekalan Perabot Dan Peralatan Sekolah (Rendah) 97 .400-8/2/23 Sebutharga alat siaraya 400-8/2/23/1 Prasekolah (PRE) 400-8/2/24 Sebutharga Kertas A4 400-8/3 Pembelian Terus / Rundingan Terus Mengandungi surat-menyurat mengenai senarai pembekal.

400-8/3/2 Kontrak Pembelian/ Rundingan Terus 400-8/3/2/1 Runding terus perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan 400-8/3/3 Surat Setuju Terima Terus (Lantikan Terus) 400-8/4 Kontrak Pusat Mengandungi surat-menyurat mengenai perolehan barang-barang guna sama yang merujuk kepada pekeliling kontrak perbendaharan dan sebagainya 400-8/4/1 Bekalan Perabot Dan Peralatan Sekolah 400-8/5 Urusan Pakej Mengandungi surat menyurat permohonan dan kelulusan pakej ke Kementerian Pelajaran Malaysia 400-8/5/1 Latihan Dalam Perkhidmatan 400-8/5/2 Kursus Induksi SSM Sub Fungsi 400-9 Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa 98 .

. dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. surat permohonan pelantikan ahli lembaga dan kuasa lembaga. dan lain-lain yang berkaitan 400-9/4 Pelulus Pinjaman Pembelian Komputer 400-9/5 Menandatangani Waran Peruntukan/Subwaran 99 . dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. .400-9 PENURUNAN KUASA Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan dan kelulusan penurunan kuasa Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat berkaitan pelantikan jawatankuasa. dan lain-lain yang berkaitan 400-9/2 Lembaga Pemeriksa/Pelupusan 400-9/2/1 Pelantikan Pegawai Aset Alih 400-9/3 Pelulus Pinjaman Pembelian Kenderaan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. . dan lain-lain yang berkaitan 400-9/1 Jawatankuasa Tender/Sebutharga 400-9/1/1 Pelantikan Jawatankuasa Perabot Mengandungi surat menyurat berkaitan pelantikan ahli dan pengerusi lembaga. surat permohonan pelantikan jawatankuasa.

dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. . . dan lain-lain yang berkaitan 400-9/7 Kelulusan/Tandatangan Nota minta/Pesanan Tempatan 400-9/7/1 NOTA MINTA 400-9/7/2 PESANAN KERAJAAN 400-9/8 Kelulusan Perjalanan Udara Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. . . .400-9/6 Pindah Peruntukan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. . dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. dan lain-lain yang berkaitan 400-9/9 Kelulusan Pendahuluan Diri/ Pelbagai 400-9/10 Tandatangan Daftar Bil 400-9/11 Kelulusan/tandatangan baucer bayaran 100 .

400-9/12 Menerima wang kutipan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. . . dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. minit mesyuarat. . laporan maklumbalas. keputusan mesyuarat dan lain-lain urusan yang berkaitan 400-10/1 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 400-10/1/1 Kementerian 101 . keputusan mesyuarat dan lain-lain urusan yang berkaitan Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat berkenaan laporan kewangan bulanan dan suku tahun. dan lain-lain yang berkaitan 400-9/13 Menulis/tandatangan resit 400-9/14 Merekod Pungutan 400-9/15 Menyemak dan tandatangani BukuTunai 400-9/16 Menyemak dan tandatangani Buku Vot/Penyata Penyesuaian Mengurus/Hasil Sub Fungsi 400-10 MESYUARAT Kod Aktiviti Mengandungi surat menyurat berkenaan laporan kewangan bulanan dan suku tahun. dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. minit mesyuarat. . laporan maklumbalas. minit mesyuarat. . dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa. keputusan mesyuarat dan lain-lain urusan yang berkaitan Mengandungi surat menyurat dari KPM berkenaan laporan kewangan bulanan dan suku tahun. laporan maklumbalas. dan lain-lain yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berkaitan surat permohonan dan kelulusan penurunan kuasa.

pembatalan pesanan tempatan. permasalahan berkaitan sistem dll yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berhubung permohonan. pembatalan capaian.400-10/1/2 Jabatan Mengandungi surat menyurat JPNS laporan kewangan bulanan dan suku tahun. permasalahan berkaitan sistem dll yang berkaitan Mengandungi sistem pelaporan prestasi perbelanjaan kewangan Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelaksanaan sistem pembayaran dan terimaan secara elektronik 400-11/1 e-PEROLEHAN 400-11/2 e-SPKB 400-11/3 e-TERIMAAN 400-11/4 e-WPK 102 . pembatalan pesanan tempatan. manual. capaian. manual. pembatalan pesanan tempatan. minit mesyuarat. capaian. keputusan mesyuarat dan lain-lain urusan yang berkaitan 400-10/1/3 PPD 400-10/1/4 Sekolah-Sekolah PTJ Sub Fungsi 400-11 APLIKASI Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat menyurat berhubung permohonan. laporan maklumbalas. pembatalan capaian. manual. permasalahan berkaitan sistem dll yang berkaitan Mengandungi surat menyurat berhubung permohonan. latihan. capaian. latihan. pembatalan capaian. latihan.

103 .

Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 500-1/1 Penyusunan Semula Struktur Organisasi Mengandungi surat-menyurat. pertukaran. kursus. pelantikan. peperiksaan. kaunseling. laporan penilaian prestasi. kebajikan kakitangan. kesihatan. Pertukaran. penempatan. SISPEN.permohonan daripada Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah Mengandungi surat-mesyuarat dan maklumat berkaitan permohonan penwujudan pelbagai jawatan pegawai dan Anggota Kumpulan Sokongan Mengandungi surat-mesyuarat dan maklumat berkaitan permohonan penwujudan pelbagai jawatan pegawai dan Anggota Kumpulan Sokongan Mengandungi surat menyurat berkaitan Waran Perjawatan yang telah diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 500-1/2 ABM Perjawatan 500-1/2/1 Permohonan Pengwujudan Jawatan/ABM 500-1/2/2 Waran Perjawatan 500-1/2/3 Waran Perjawatan Mengandungi surat menyurat maklumat perjawatan kakitangan bukan guru yang diluluskan di sekolah-sekolah 87 . perlanjutan tempoh percubaan. pampasan dan sebagainya. pemangkuan/tanggung kerja. persaraan. HRMIS. Pengambilan. perkhidmatan. perjawatan. 500 SUMBER MANUSIA Sub Fungsi 500-1 PERJAWATAN Kod Aktiviti Mengandungi surat menyurat dan maklumat berkaitan dengan Skim Perkhidmatan. biasiswa. pengesahan dalam perkhidmatan. kenaikan pangkat. cuti. tatatertib. pelantikan. pengambilan. dan sebagainya yang melibatkan perjawatan.Kod Fungsi Perihal Kumpulan rekod ini meliputi perkara-perkara seperti perancangan sumber manusia. Pengisian. Penempatan. tapisan keselamatan. pengesahan pelantikan.

500-1/2/4 Naziran Perjawatan mengandungi surat menyurat berkaitan naziran perjawatan di sekolah-sekolah negeri Selangor Mengandungi surat menyurat dan cadangan Perjawatan yang dipohon ke Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan murid pada 31 Januari setiap tahun. pengumpulan data 500-1/4/2 Data Ahli Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan Meliputi perkara-perkara berkaitan jumlah ahli KGSK dari PPD 88 . surat dari PPD. Surat-menyurat dan maklumat berkaitan dengan skim pengurusan dan Profesional 500-1/2/5 Senarai Perjawatan-Maksud Bekalan 41/Waran Perjawatan 500-1/3 Skim Perkhidmatan 500-1/3/1 Pengurusan Dan Profesional Surat-menyurat dan maklumat berkaitan dengan skim pengurusan dan Profesional 500-1/3/2 Sokongan Surat-menyurat dan maklumat berkaitan Skim Perkhidmatan Anggota Kumpulan Sokongan 500-1/4 Data Perjawatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan data perjawatan 500-1/4/1 Data Guru Menengah Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian.

500-1/4/3 Data Guru Rendah 500-1/4/4 Data Guru PraSekolah 500-1/4/5 Data Guru Cemerlang 500-1/5 Penstrukturan Baru Mengandungi surat-menyurat berkaitan cadangan dan kelulusan penstrukturan baru Jabatan Pelajaran Negeri 500-1/5/1 Jabatan Pelajaran Negeri Mengandungi surat-menyurat berkaitan cadangan dan kelulusan penstrukturan baru Jabatan Pelajaran Negeri 500-1/5/2 Pejabat Pelajaran Daerah Mengandungi surat-menyurat berkaitan cadangan dan kelulusan penstrukturan baru Pejabat-Pejabat Pelajaran Daerah Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Tadbir yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Tadbir yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor 500-1/6 Pengambilan Anggota Kumpulan Sokongan 500-1/6/1 Pengambilan oleh SPP 89 .

500-1/6/1/1 Pembantu Tadbir 500-1/6/1/2 Pembantu Makmal 500-1/6/1/3 Pembantu Pengurusan Murid 500-1/6/1/4 Penyelia Asrama 500-1/6/1/5 Pembantu Tadbir Rendah 500-1/6/2 Pengambilan oleh JPA 500-1/6/2/1 Juruteknologi Komputer 500-1/6/2/2 Pembantu Akauntan Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Tadbir yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Makmal yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Pengurusan Murid yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Penyelia Asrama yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Tadbir Rendah yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Juruteknologi Komputer yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Juruteknologi Komputer yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan dan bilangan Pembantu Akauntan yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor 90 .

500-1/7/1 Pegawai Khidmat Singkat (PKS) 91 .500-1/6/3 Pengambilan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan Pembantu Am Pejabat yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan Pembantu Am Pejabat yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan Pemandu Kenderaan Bermotor yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan pelantikan Pekerja Rendah Awam yang diluluskan berkhidmat dibawah pentadbiran Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Mengandungi surat-menyurat berkaitan senarai calon yang ditemuduga dan jumlah calon yang diluluskan pengambilannya 500-1/6/3/1 Pembantu Am Pejabat 500-1/6/3/2 Pemandu Kenderaan Bermotor 500-1/6/3/3 Pekerja Rendah Awam 500-1/6/4 Pengambilan oleh JPN 500-1/6/4/1 Pembantu Am Pejabat Mengandungi surat-menyurat berkaitan senarai calon yang ditemuduga dan jumlah calon yang diluluskan pengambilannya 500-1/7 Pengambilan Anggota Sambilan Mengandungi surat-menyurat pemgambilan PKS dan jumlah PKS yang diluluskan pengambilannya oleh PPd dan JPN Mengandungi surat-menyurat pengambilan Pegawai Khidmat Singkat dan jumlah PKS yang diluluskan pengambilannya oleh Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

SJK C) Meliputi perkara-perkara berkaitan borang permohonan surat lantikan 92 .500-1/7/2 Pegawai Praktikal/Kontrak 500-1/8 Pengambilan Pegawai Secara Pinjaman Mengandungi surat-menyurat pelantikan secara pinjaman guru dari sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk bertugas di Jabatan Pelajaran Negeri. Mengandungi surat-menyurat pelantikan secara pinjaman Anggota Kumpuln Sokongan dari sekolah untuk bertugas di JPN 500-1/8/1 Pengurusan Dan Profesional 500-1/8/2 Sokongan 500-1/9 Lantikan Mengandungi surat-menyurat pelantikan kakitangan Anggota Kumpulan Sokongan 500-1/9/1 Kakitangan Sokongan Mengandungi surat-menyurat pelantikan kakitangan Anggota Kumpulan Sokongan 500-1/9/2 Guru Sandaran Tidak Terlatih Meliputi perkara-perkara berkaitan pelantikan guru sandaran tidak terlatih 500-1/9/2/1 Guru Sandaran Tidak Terlatih (SJK T. Mengandungi surat-menyurat pelantikan secara pinjaman guru dari sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah untuk bertugas di Jabatan Pelajaran Negeri.

surat lantikan 500-1/9/2/3 KDC Meliputi perkara-perkara berkaitan borang permohonan. surat iringan PPD. surat iringan PPD. cadangan jabatan 500-1/9/4 Cadangan Lantikan Pentadbir Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. cadangan PPD. cadangan jabatan 500-1/9/5 Guru Media Meliputi perkara-perkara berkaitan surat iringan PPD. surat iringan.500-1/9/2/2 KIV Meliputi perkara-perkara berkaitan borang permohonan. surat kementerian dan surat lantikan 500-1/9/3 Cadangan Lantikan Guru Besar Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. Senarai sepadu penempatan. guru tamat PJJ serta surat-surat dari kementerian 93 . surat pelantikan 500-1/9/6 Lantikan Guru Menengah Meliputi perkara-perkara berkaitan pelantikan guru baru dan guru sandaran tidak terkatih (GSTT) 500-1/9/7 Guru Sandaran Tidak Terlatih Meliputi semua perkara-perkara berkaitan pelantikan guru baru. surat kementerian. cadangan PPD. surat kementerian dan surat lantikan 500-1/9/2/4 LPBS Meliputi perkara-perkara berkaitan borang permohonan.

500-1/9/7/1 Tawaran Guru Sandaran Tidak Meliputi perkara berkaitan pelantikaan guru Terlatih sandaran tidak terlatih 500-1/9/7/2 Notis Penamatan Guru Sandaran Tidak Terlatih Meliputi perkara berkaitan penamatan guru sandaran tidak terlatih 500-1/9/8 Cadangan Lantikan Pengetua Meliputi perkara berkaitan cadangan lantikan pengetua dari PPD dan sekolah 500-1/9/8/1 Cadangan Penempatan Pengetua 500-1/9/9 Cadangan Lantikan Pentadbir Meliputi perkara berkaitan cadangan lantikan pentadbir dari PPD dan sekolah 500-1/9/9/1 Cadangan Lantikan Dan Penempatan Pentadbir JPS/PPD 500-1/9/9/2 Cadangan Lantikan Dan Penempatan Pentadbir Setara 500-1/9/9/3 Cadangan Lantikan Dan Penempatan Pentadbir .Hakiki 94 .

Kakitangan dan Pelajar Mengandungi surat arahan penempatan dari Bahagian Pendidikan Islam 500-1/9/11 Guru Luar Norm 500-1/9/12 Guru Dalam Latihan (GDL) 500-1/9/13 Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih dari Kementerian Mengandungi Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih dari Kementerian 500-1/9/14 Guru Dalam Latihan (GDL) JQAF Mengandungi surat arahan penempatan dari Bahagian Pendidikan Islam 500-1/9/15 Guru Sandaran Tidak Terlatih Mengandungi surat permohonan dan pelantikan 500-1/9/16 Pengurusan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) 500-1/9/17 Permohonan Pertukaran Pentadbir Keluar Negeri 95 . surat lantikan dan surat penamatan Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam. Kementerian. Pejabat Pelajaran Daerah bagi Majlis Tadarus Al-Quran Pegawai.500-1/9/10 Guru Media Meliputi perkara berkaitan lantikan guru media. borang permohonan.

500-1/9/18 Cadangan Menukar Gred Perlantikan Pentadbir 500-1/9/19 Laporan Siasatan Aduan Salah Laku Pentadbir 500-1/9/20 Pengurusan Pentadbir Sekolah Rendah 500-1/9/21 Guru Bestari 500-1/9/21/1 Guru Penyelaras Bestari 500-1/9/22 Permohonan Guru Cemerlang Siswazah Gred DG41 Ke Gred DG44 ( KUP ) 500-1/9/23 Permohonan Guru Cemerlang Siswazah Gred DG48 Ke Gred DG52 (KUP) 500-1/9/24 Permohonan Guru Cemerlang Siswazah Gred DG52 ke Gred DG54 96 .

500-1/9/25 Permohonan Guru Cemerlang Siswazah Gred DG44 Ke Gred DG48 (KUP) 500-1/9/26 Pengurusan Pengetua Cemerlang 500-1/9/27 Permohonan Pertukaran Pentadbir Masuk Negeri 500-1/9/28 Pengurusan Pentadbir Sekolah Menengah 500-1/9/29 Temuduga 500-1/9/29/1 calon pengetua/pentadbir 500-1/9/29/2 pengetua/guru cemerlang 500-1/10 Penempatan Mengandungi surat penempatan baru bagi kumpulan pengurusan dan profesional 97 .

senarai cadangan. surat penempatan semula cuti tanpa gaji 98 . surat penempatan semula cuti separuh gaji 500-1/10/2 Guru Menengah 500-1/10/2/1 Penempatan Guru Baru 500-1/10/2/2 Penempatan Semula Cuti Separuh Gaji 500-1/10/2/3 Penempatan Semula Cuti Tanpa Gaji Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat mesyuarat. minit mesyuarat Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat kementerian. minit mesyuarat Meliputi perkara berkaitan penempatan guru baru. surat mesyuarat.500-1/10/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat penempatan baru bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-1/10/1/1 Penempatan Baru Mengandungi surat penempatan baru bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-1/10/1/2 Penempatan Pertukaran Masuk Mengandungi surat penempatan pertukaran masuk bagi kumpulan pengurusan dan profesional Penempatan Pentadbir PPPS 500-1/10/1/3 Gred DG48 (KUP) / DG44 (KUP) Dan DG41 Meliputi perkara berkaitan penempatan guru baru. surat kementerian. senarai cadangan.

surat makluman pembatalan/pindaan penempatan guru Meliputi perkara berkaitan surat makluman penempatan guru-guru baru yang ditempatkan di sekolah menengah Selangor 500-1/10/2/11 Pemakluman Penempatan 99 . surat penempatan guru naik pangkat 500-1/10/2/8 Penempatan Guru Kontrak Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat penempatan semula setelah tamat cuti/kursus 500-1/10/2/5 Penempatan Semula PJJ Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat penempatan guru kontrak 500-1/10/2/9 Rayuan Penempatan Guru Meliputi perkara berkaitan borang permohonan.500-1/10/2/4 Penempatan Semula Setelah Tamat Cuti/Kursus Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat penempatan semula tamat PJJ 500-1/10/2/6 Penempatan Pertukaran Masuk Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat jawapan rayuan penempatan guru (lulus/tidak lulus) Meliputi perkara berkaitan surat 500-1/10/2/10 Pembatalan Penempatan Guru kementerian. surat pemakluman penempatan guru pertukaran masuk 500-1/10/2/7 Penempatan Guru Naik Pangkat Meliputi perkara berkaitan surat kementerian.

500-1/10/2/12 Penempatan Semula NPQH Meliputi perkara berkaitan surat kementerian. surat penempatan semula tamat KSPK 500-1/10/2/14 Permohonan Pelepasan PPPS 500-1/10/2/15 Analisis Objektif Kualiti 500-1/10/2/16 Laporan Penempatan 500-1/10/2/17 Penempatan GSST 500-1/10/2/18 Pengurusan Am Penempatan 500-1/10/2/19 Permohonan Tambah Kelas / Sesi Guru 100 . surat penempatan semula tamat NPQH 500-1/10/2/13 Penempatan Semula KSPK Meliputi perkara berkaitan surat kementerian.

500-1/10/2/20 Pertukaran Guru Cemerlang 500-1/10/2/21 Jawatan Kumpulan 500-1/10/2/22 Pindaan Penempatan Guru Pengurusan Kumpulan Guru 500-1/10/2/23 Simpanan Kebangsaan (KGSK) 500-1/10/2/24 Penempatan Guru Program Pelajar Cemerlang (PPC) 500-1/10/2/25 Penempatan Semula PPPS 500-1/10/2/26 Surat Taklimat GSST Penempatan Guru Menengah Sekolah Agama Bantuan 500-1/10/2/27 Kerajaan (SABK) Dan Sekolah Menengah Agama (SMKA) 101 .

senarai sepadu. salinan minit mesyuarat dan salinan surat penempatan Guru Pra Sekolah Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian.500-1/10/3 Guru Rendah 500-1/10/3/1 Penempatan Guru Baru Lepasan KPLI dan KDPM 500-1/10/3/2 Penempatan Guru Pra Sekolah Penempatan Guru Baru 500-1/10/3/3 Lepasan KPLI dan KDPM. senarai sepadu. senarai sepadu. senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan guru baru lepasan KPLI dan KDPM MOD KDC Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. cadangan penempatan. cadangan penempatan. senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan semula guru tamat PJJ Penempatan Guru Lepasan 500-1/10/3/4 KDPM. LPBS Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. MOD. MOD. senarai sepadu cadangan penempatan dan salinan surat penempatan semula cuti separuh gaji Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. surat mesyuarat. surat-mesyuarat. salinan minit mesyuarat dan salinan surat penempatan guru baru lepasan KPLI dan KDPM Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. cadangan penempatan. KDC 500-1/10/3/5 Penempatan Semula Cuti Separuh Gaji 500-1/10/3/6 Penempatan Cuti Tanpa Gaji Penempatan Semula Guru 500-1/10/3/7 Tamat PJJ 102 . senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan guru baru lepasan KPDPM MOD KDC Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. surat-mesyuarat. senarai sepadu cadangan penempatan dan salinan surat penempatan semula cuti tanpa gaji Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. salinan minit mesyuarat dan salinan surat penempatan guru baru lepasan KPLI dan KDPM perkara-perkara berkaitan surat Meliputi kementerian. surat-mesyuarat.

Penempatan Semula Guru 500-1/10/3/8 Tamat NPQH

Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan semula guru tamat NPQH Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan semula guru tamat KSPK Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan tamat PKPG Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan semula tamat program pensiswazahan guru besar Meliputi perkara-perkara berkaitan seurat kementerian, senarai sepadu penempatan dan salinan surat penempatan semula tamat PPS Sarjana Kepengetuaan

Penempatan Semula Guru 500-1/10/3/9 Tamat KSPK

500-1/10/3/10

Penempatan Semula Guru Tamat PKPG

Penempatan Semula Guru 500-1/10/3/11 Tamat Program Pensiswazahan Guru Besar

Penempatan Semula Guru 500-1/10/3/12 Tamat PPS Sarjana Kepengetuaan

Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kelulusan pertukaran dari kementerian, Penempatan Pertukaran Guru 500-1/10/3/13 surat meysuarat, senarai sepadu cadangan Masuk penempatan pertukaran, salinan minit mesyuarat dan salinan surat makluman Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, surat-mesyuarat, senarai Penempatan Guru Naik 500-1/10/3/14 sepadu penempatan, salinan minit Pangkat mesyuarat dan surat makluman penempatan guru naik pangkat Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu cadangan penempatan dan salinan surat penempatan guru kontrak

500-1/10/3/15 Penempatan Guru Kontrak

103

Penempatan Guru Kes 500-1/10/3/16 Tangguh

Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu cadangan penempatan dan salinan surat penempatan guru kes tangguh

Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian, senarai sepadu pembatalan 500-1/10/3/17 Pembatalan Penempatan Guru penempatan dan salinan surat pembatalan penempatan guru Meliputi perkara-perkara berkaitan surat/borang permohonan rayuan, suratmesyuarat, senarai sepadu cadangan penempatan, salinan minit mesyuarat dan salinan surat jawapan rayuan penempatan

500-1/10/3/18 Rayuan Penempatan Guru

500-1/10/3/19

Penempatan Guru Naik Pangkat Ke DGA32 Hakiki

500-1/10/3/20

Penempatan Guru Naik Pangkat Ke DGA34 Hakiki

500-1/10/3/21

Pengurusan Penempatan Guru Baru

Penempatan Guru Baru 500-1/10/3/22 Lepasan KPLI / IPT Pendidikan Khas

500-1/10/4

Kakitangan Sokongan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan penempatan baru Pembantu Tadbir N22 di JPN,PPD dan Sekolah

104

500-1/10/4/1

Penempatan Baru Pembantu Tadbir N22

Mengandungi surat-menyurat berkaitan penempatan baru Pembantu Tadbir N22 di JPN,PPD dan Sekolah Mengandungi surat menyurat berkaitan bilangan dan nama penempatan baru Pembantu Tadbir N17 dan nama PPD dan sekolah Anggota Kumpulan Sokongan ditempatkan Mengandungi surat menyurat berkaitan bilangan dan nama penempatan baru Pembantu Pengurusan Murid N17 dan nama PPD dan sekolah Anggota Kumpulan Sokongan ditempatkan Mengandungi surat-menyurat berkaitan bilangan dan nama penempatan baru Pembantu Makmal C17 dan nama PPD dan sekolah Anggota Kumpulan Sokongan ditempatkan Mengandungi surat-menyurat berkaitan bilangan dan nama penempatan baru Pembantu Tadbir Rendah N11 dan nama PPD dan sekolah Anggota Kumpulan Sokongan ditempatkan Mengandungi surat menyurat berkaitan bilangan dan nama penempatan baru Pembantu Am Pejabat dan nama PPD dan sekolah Anggota Kumpulan Sokongan ditempatkan Mengandungi surat menyurat berkaitan bilangan dan nama AKS yang diterima serta bilangan peruntukan yang ditetapkan di semua PPD

500-1/10/4/2

Penempatan Baru Pembantu Tadbir Gred N17

500-1/10/4/3

Penempatan Baru Pembantu Pengurusan Murid Gred N17

500-1/10/4/4

Penempatan baru Pembantu Makmal C17

500-1/10/4/5

Penempatan Baru Pembantu Tadbir Rendah N11

500-1/10/4/6

Penempatan Baru Pembantu Am Pejabat

500-1/10/4/7

Penempatan Pembantu Tadbir Gred N17 & Gred N22 ke Bahagian Sumber Manusia, KPM

500-1/10/4/8

Penempatan Pertukaran Masuk

Mengandungi surt menurat penempatan pertukaran masuk AKS

105

500-1/10/4/9

Penempatan Pinjaman AKS di Mengandungi surat-menyurat penempatan Jabatan dan PPD pinjaman AKS di Jabatan dan PPD

500-1/10/4/10

Penempatan Baru Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26

500-1/10/4/11

Penempatan Baru Penyelia Asrama Gred N17

500-1/10/4/12

Penempatan Baru Pembatu Tadbir Kewangan Gred W17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/13 Masuk Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/14 Masuk Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/15 Masuk Pembantu Pengurusan Murid Gred N17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/16 Masuk Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17

106

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/17 Masuk Pembantu Makmal Gred C17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/18 Masuk Pembantu Tadbir Rendah Gred N11

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/19 Masuk Pembantu Am Pejabat Gred N1

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/20 Masuk Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/21 Masuk Penyelia Asrama Gred N22

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/22 Masuk Penyelia Asrama Gred N17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/23 Masuk Pembantu Makmal Gred C22

Penempatan Baru Bagi 500-1/10/4/24 Kumpulan Sokongan Di Jabatan dan PPD

107

500-1/10/4/25

Penempatan Baru Juruteknik Komputer FT17

500-1/10/4/26

Penempatan Baru Juruteknik J17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/27 Masuk Juruteknik Komputer FT17

Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/28 Masuk Pembantu Am Pejabat Gred N4

Pindaan Penempatan 500-1/10/4/29 Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22

Pindaan Penempatan 500-1/10/4/30 Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26

500-1/10/4/31

Penempatan Semula Cuti Tanpa Gaji AKS Di Selangor

500-1/10/4/32

Penempatan Baru Pemandu R3

108

500-1/10/4/33 Penempatan Pertukaran Masuk Juruteknik J17 500-1/10/4/34 Penempatan Baru Pembantu Akauntan W17 Penempatan Pertukaran 500-1/10/4/35 Masuk Pembantu Akauntan W17 500-1/10/4/36 Penempatan Pertukaran Masuk Pemandu Gred R3 500-1/10/4/37 Penempatan Pembantu Tadbir BRP bawah JPNS 500-1/10/4/38 Penempatan baru pembantu makmal gred c22 500-1/10/5 Penempatan Guru Baru Mengandungi surat arahan penempatan dari Kementerian dan surat penempatan guru 500-1/10/6 Penempatan Semula Mengandungi surat arahan penempatan dari Kementerian dan surat penempatan guru 109 .

500-1/10/7 Penempatan Guru-guru Pendidikan Islam Program J-QAF-KPM Mengandungi surat arahan penempatan dari Kementerian dan surat penempatan guru 500-1/10/8 Penempatan Pertukaran Guru ke Selangor Mengandungi surat arahan penempatan dari Kementerian dan surat penempatan guru 500-1/10/9 Notis Tamat Guru Sandaran Tidak Terlatih Mengandungi surat tamat jawatan dari jabatan 500-1/10/10 Perletakan Jawatan Guru Sandaran Tidak Terlatih Mengandungi surat permohonan perletakan dari guru dan sekolah serta surat kelulusan peletakan dari jabatan 500-1/10/11 Pelepasan Guru Sekolah Rendah 500-1/10/12 Guru Besar Dan Pengelola Cemerlang 500-1/10/13 Guru Cemerlang 500-1/10/13/1 Keputusan Urusan Guru Cemerlang 110 .

500-1/11 Pertukaran Antara Negeri Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pertukaran pegawai pengurusan dan profesional antara negeri/kementerian Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pertukaran pegawai pengurusan dan profesional antara negeri/kementerian Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pertukaran pegawai pengurusan dan profesional antara negeri/kementerian Mengandungi surat-menyurat berkaitan kelulusan pertukaran pegawai pengurusan dan profesional antara negeri /kementerian 500-1/11/1 Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/11/1/1 Permohonan Pertukaran 500-1/11/1/2 Kelulusan Pertukaran 500-1/11/1/3 Rayuan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat berkaitan rayuan pertukaran pegawai pengurusan dan profesioal antara negeri/kementerian 500-1/11/2 Guru Menengah Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara negeri bagi sekolah menengah 500-1/11/2/1 Permohonan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara negeri bagi sekolah menengah 500-1/11/2/2 Kelulusan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kelulusan dari kementerian. surat makluman pertukaran 111 .

senarai sepadu penempatan dan salinan surat pembatalan 500-1/11/2/5 Arahan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. surat jawapan rayuan 500-1/11/2/4 Pembatalan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. senarai sepadu penempatan dan salinan surat arahan pertukaran 500-1/11/2/6 Pemakluman Pertukaran Keluar Negeri Meliputi perkara berkaitan salinan surat mekluman pertukaran keluar negeri 500-1/11/2/7 Pindaan Penempatan Pertukaran 500-1/11/2/8 Pengurusan Pertukaran Pertukaran antara negeri guru menengah sekolah agama 500-1/11/2/9 bantuan kerajaan (SABK) dan Sekolah menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara negeri bagi sekolah rendah 500-1/11/3 Guru Rendah 112 .500-1/11/2/3 Rayuan Pertukaran Meliputi perkara berkaitan borang permohonan.

salinan minit mesyuarat dan salinan surat makluman penempatan Meliputi perkara-perkara berkaitan surat/borang permohonan rayuan. salinan minit mesyuarat dan salinan surat jawapan rayuan Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. senarai sepadu cadangan penempatan pertukaran.500-1/11/3/1 Permohonan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara negeri bagi sekolah rendah Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kelulusan dari kementerian. surat menyurat. senarai sepadu pembatalan pertukaran dan salinan surat pembatalan pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat kementerian. senarai sepadu cadangan penempatan arahan pertukaran dan salinan surat arahan pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan senarai sepadu kelulusan pertukaran dari Kementerian dan salinan surat makluman pertukaran keluar negeri 500-1/11/3/2 Kelulusan Pertukaran 500-1/11/3/3 Rayuan Pertukaran 500-1/11/3/4 Pembatalan Pertukaran 500-1/11/3/5 Arahan Pertukaran 500-1/11/3/6 Pemakluman Pertukaran Keluar Negeri 500-1/11/3/7 Pengurusan Pertukaran Guru 500-1/11/4 Kakitangan Sokongan Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pertukaran kakitangan sokongan antara negeri yang dipanjangkan ke KPM 113 . senarai sepadu cadangan penempatan.

500-1/11/4/1 Permohonan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat berkaitan permohonan pertukaran kakitangan sokongan antara negeri yang dipanjangkan ke KPM Mengandungi suat-menyurat kelulusan pertukaran kakitangan sokongan antar anegeri yang diluluskan oleh KPM 500-1/11/4/2 Kelulusan Pertukaran 500-1/11/4/3 Rayuan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat rayuan pertukaran kakitangan sokongan yang perlu dipanjangkan ke KPM 500-1/11/4/4 Pembatalan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat dan salinan surat pembatalan pertukaran bagi kakitangan sokongan Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/5 Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/6 Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/7 Antara Negeri Pembantu Makmal Gred C22 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/8 Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 114 .

Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/9 Antara Negeri Pembantu Tadbir Kewangan Gred W17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/10 Antara Negeri Pembantu Makmal Gred C17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/11 Antara Negeri Juruteknik Komputer Gred FT17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/12 Antara Negeri Penyelia Asrama Gred N22 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/13 Antara Negeri Penyelia Asrama Gred N17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/14 Antara Negeri Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/15 Antara Negeri Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/16 Antara Negeri Pembantu Am Pejabat Gred N1 115 .

Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/17 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/18 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/19 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Makmal Gred C22 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/20 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/21 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir Kewangan Gred W17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan Pertukaran Antara Negeri Pembantu Makmal Gred C17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan Pertukaran Antara Negeri Juruteknik Komputer FT17 500-1/11/4/22 500-1/11/4/23 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/24 Pertukaran Antara Negeri Penyelia Asrama Gred N22 116 .

Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/25 Pertukaran Antara Negeri Penyelia Asrama Gred N17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/26 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/27 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/11/4/28 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Am Pejabat Gred N1 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/29 Antara Negeri Pembantu Am Pejabat Gred N4 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran/ Pembatalan Pertukaran Antara Negeri Pembantu Am Pejabat N4 500-1/11/4/30 500-1/11/4/31 Permohonan Pertukaran Antara Negeri Pemandu R3 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan 500-1/11/4/32 Pertukaran Antara Negeri Pemandu R3 117 .

500-1/11/4/33 Permohonan Pertukaran Antara Negeri Juruteknik J17 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan 500-1/11/4/34 Pertukaran Antara Negeri Juruteknik J17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/35 Negeri Pembantu Akauntan W17 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan 500-1/11/4/36 Pertukaran Antara Negeri Pembantu Akauntan W17 Permohonan Pertukaran 500-1/11/4/37 Antara Negeri Pembantu Tadbir BRP bawah JPNS Permohonan Pertukaran Antara Negeri Pembantu Tadbir N17 dan N22 Bahagian Sumber Manusia KPM 500-1/11/4/38 Kelulusan pertukaran/rayuan pertukaran/pembatalan 500-1/11/4/39 pertukaran antara negeri pembantu tadbir BRP bawah JPN Kelulusan pertukaran/rayuan pertukaran/pembatalan pertukaran antara negeri 500-1/11/4/40 pembantu tadbir gred N17 dan gred N22 bahagian pusat sumber KPM 118 .

500-1/11/5 Pertukaran Guru Keluar Selangor Mengandungi borang permohonan tukar dari Pejabat Pelajaran Daerah dan surat jabatan ke Bahagian Pendidikan Islam 500-1/11/6 Kelulusan Pertukaran Guru Keluar Selangor Mengandungi surat kelulusan pertukaran dari Bahagian Pendidikan Islam 500-1/12 Pertukaran Antara Daerah Mengandungi surat permohonan pertukaran dari Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/12/1 Pegawai Pengurusan dan Profesional Mengandungi surat permohonan pertukaran dari Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/12/1/1 Permohonan Pertukaran Mengandungi surat permohonan pertukaran dari Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/12/1/2 Kelulusan Pertukaran Mengandungi surat kelulusan pertukaran bagi Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/12/1/3 Rayuan Pertukaran Mengandungi surat rayuan pertukaran bagi Pegawai Pengurusan dan Profesional 500-1/12/2 Guru Menengah Meliputi perkara-perkara berkaitan senarai sepadu. senarai cadangan. minit mesyuarat 119 .

surat jawapan rayuan 500-1/12/2/4 Pembatalan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan senarai sepadu arahan pembatalan dan salinan surat pembatalan 500-1/12/2/5 Arahan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan senarai sepadu arahan pertukaran dan salinan surat arahan pertukaran 500-1/12/2/6 Pindaan Penempatan Pertukaran Pertukaran antara daerah guru menengah sekolah agama 500-1/12/2/7 bantuan kerajaan (SABK) dan sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara daerah bagi sekolah rendah 500-1/12/3 Guru Rendah 120 . minit mesyuarat 500-1/12/2/2 Kelulusan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat maklumat pertukaran 500-1/12/2/3 Rayuan Pertukaran Meliputi perkara berkaitan borang permohonan.500-1/12/2/1 Permohonan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan senarai sepadu. senarai cadangan.

senarai sepadu cadagnan arahan pertukaran dan salinan surat arahan pertukaran Mengandungi surat-menyurat kakitangan sokongan yang memohon pertukaran antara daerah 500-1/12/3/2 Kelulusan Pertukaran 500-1/12/3/3 Rayuan Pertukaran 500-1/12/3/4 Pembatalan Pertukaran 500-1/12/3/5 Arahan Pertukaran 500-1/12/4 Kakitangan Sokongan 500-1/12/4/1 Permohonan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat kakitangan sokongan yang memohon pertukaran antara daerah 500-1/12/4/2 Kelulusan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat kakitangan sokongan yang telah diluluskan pertukaran antara daerah 121 . senarai sepadu cadangan penempatan. senarai sepadu permohonan pembatalan dan salian surat pembatalan pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan surat iringan PPD dan Jabatan. salinan minit mesyuarat dan salinan surat makluman penempatan pertukaran antara daerah Meliputi perkara-perkara berkaitan surat/borang rayuan. surat mesyuarat.500-1/12/3/1 Permohonan Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran guru terlatih antara daerah bagi sekolah rendah Meliputi perkara-perkara berkaitan surat mesyuarat. salinan minit mesyuarat dan salinan surat jawapan rayuan Meliputi perkara-perkara berkaitan surat permohonan pembatalan pertukaran. senarai sepadu cadangan penempatan pertukaran.

500-1/12/4/3 Rayuan Pertukaran Mengandungi surat-menyurat berkaitan rayuan pertukaran antara daerah Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/4 Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/5 Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/6 Antara Daerah Pembantu Makmal Gred C22 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/7 Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/8 Antara Daerah Pembantu Tadbir Kewangan Gred W17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/9 Antara Daerah Pembantu Makmal Gred C17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/10 Antara Daerah Juruteknik Komputer Gred FT17 122 .

Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/11 Antara Daerah Penyelia Asrama Gred N22 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/12 Antara Daerah Penyelia Asrama Gred N17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/13 Antara Daerah Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/14 Antara Daerah Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/15 Antara Daerah Pembantu Am Pejabat Gred N1 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/16 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/17 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/18 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Makmal Gred C22 123 .

Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/19 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/20 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Tadbir Kewangan Gred W17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/21 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Makmal Gred C17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/22 Pertukaran Antara Daerah Juruteknik Komputer FT17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/23 Pertukaran Antara Daerah Penyelia Asrama Gred N22 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan Pertukaran Antara Daerah Penyelia Asrama Gred N17 500-1/12/4/24 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/25 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/26 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 124 .

Kelulusan Pertukaran / Rayuan Pertukaran / Pembatalan 500-1/12/4/27 Pertukaran Antara Daerah Pembantu Am Pejabat Gred N1 Permohonan Pertukaran Antara Daerah Pemandu R3 500-1/12/4/28 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan 500-1/12/4/29 Pertukaran Antara Daerah Pemandu R3 500-1/12/4/30 Permohonan Pertukaran Antara Daerah Juruteknik J17 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan 500-1/12/4/31 Pertukaran Antara Daerah Juruteknik J17 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/32 Antara Daerah Pembantu Akauntan W17 Kelulusan Pertukaran/Rayuan Pertukaran/Pembatalan Pertukaran Antara Daerah Pembantu Akauntan W17 500-1/12/4/33 Permohonan Pertukaran 500-1/12/4/34 Antara Daerah Pembantu Tadbir BRP Bawah JPNS 125 .

Permohonan Pertukaran Antara Daerah Pembantu 500-1/12/4/35 Tadbir N17 dan N22 Bahagian Sumber Manusia KPM Kelulusan pertukaran/rayuam pertukaran/pembatalan 500-1/12/4/36 pertukaran antara daerah pembantu tadbir BRP bawah JPN Kelulusan pertukaran/rayuam pertukaran/pembatalan 500-1/12/4/37 pertukaran antara daerah PRA Gred R11 Permohonan pertukaran 500-1/12/4/38 antara daerah pekerja rendah awam Gred R1 Mengandungi surat-menyurat berkaitan surat kelulusan pertukaran pengurusan dan profesional antara Kementerian dan Jabatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan surat kelulusan pertukaran pengurusan dan profesional antara Kementerian dan Jabatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan kelulusan pertukaran kakitangan sokongan antara kementerian dan Jabatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan kelulusan pertukaran setara bagi gred PPPS Gred DG48 (KUP)/DG44 (KUP) dan DG41 500-1/13 Pertukaran Antara Kementerian/Jabatan 500-1/13/1 Pengurusan Dan Profesional 500-1/13/2 Sokongan 500-1/14 Pertukaran Setara 126 .

500-1/14/1 PPPS Gred DG48 (KUP) / DG44 (KUP) dan DG41 Mengandungi surat-menyurat berkaitan kelulusan pertukaran setara bagi gred PPPS Gred DG48 (KUP)/DG44 (KUP) dan DG41 Mengandungi surat-menyurat berkaitan kelulusan pertukaran setara bagi PPPLD ke DGA32 500-1/14/2 PPPLD ke Gred DGA32 500-1/14/3 Pertukaran Setara Gred DGA34 500-1/15 Senarai Tugas dan Diskripsi Tugas Mengandungi senarai perjawatan Pengurusan Tertinggi di JPN 500-1/15/1 Pengurusan Tertinggi Mengandungi senarai perjawatan Pengurusan Tertinggi di JPN 500-1/15/2 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi senarai perjawatan Pengurusan dan Profesional 500-1/15/3 Sokongan Mengandungi senarai perjawatan kumpulan sokongan 500-1/16 Iklan Jawatan Kosong di lainlain Kementerian Mengandungi surat-menyurat dan iklan jawatan kosong pengurusan dan profesional di lain-lain Kementerian 127 .

500-1/17 Panel Temuduga Mengandungi surat-menyurat Panel Temuduga bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-1/17/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat Panel Temuduga bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-1/17/2 Gunasama Dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat Panel Temuduga bagi kumpulan Gunasama Dan Sokongan 500-1/18 Pertukaran Dalam Jabatan Dan PPD 500-1/18/1 Pertukaran Dalam Jabatan Bagi Pengurusan Dan Profesional 128 .500-1/16/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan iklan jawatan kosong pengurusan dan profesional di lain-lain Kementerian 500-1/16/2 Sokongan 1 Mengandungi surat-menyurat dan iklan jawatan kosong Anggota Kumpulan Sokongan 1 dan lain-lain kementerian 500-1/16/3 Sokongan 2 Mengandungi surat-menyurat dari iklan jawatan kosong Anggota kumpulan Sokongan 2.

500-1/18/2 Pertukaran Dalam Jabatan Bagi Sokongan Pertukaran Dalaman Jabatan 500-1/18/2/1 Dan PPD Bagi Jawatan Kumpulan Sokongan 500-1/18/3 Pertukaran Dalam Jabatan Bagi PPPS Dan PPLD Pertukaran Dalaman PPPS 500-1/18/3/1 Dan PPLD Di Jabatan Dan PPD 500-1/19 Mesyuarat 500-1/19/1 Mesyuarat Dalaman Di Jabatan Pelajaran Selangor 500-1/19/2 Mesyuarat Penempatan AKS Bersama PPD 500-1/20 Pusingan Kerja 129 .

500-1/20/1 Pusingan Kerja Anggota Kumpulan Sokongan 500-1/21 Pengisian Jawatan Profesional Dan Kumpulan Sokongan Di Jabatan Dan PPD 500-1/22 Pengambilan Kakitangan Kontrak 500-1/22/1 Pelantikan Pegawai Dan Kakitangan Secara Kontrak Di Jabatan Dan PPD 500-1/23 Penjumudan Skim Perkhidmatan 500-1/23/1 Penjumudan Skim Perkhidmatan Gred N14.N11 Dan OMPD F11 Ke Skim PT(P/O) Gred N17 500-1/23/2 Penjumudan Skim Perkhidmatan Jaga 500-1/23/3 Penjumudan Skim Perkhidmatan PRA Gredn R1 130 .

persaraan. elaun permohonan tambang percuma mengunjungi wilayah asal. cuti. pelarasan gaji.500-1/24 Pengisian jawatan AKS di sekolah 500-1/25 Pertukaran Dalam Daerah 500-1/25/1 Guru Menengah Sekolah agama bantuan kerajaan (SABK) Dan sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Sub Fungsi 500-2 PERKHIDMATAN Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat. penamatan perkhidmatan. pengesahan dalam perkhidmatan. perlanjutan tempoh percubaan. maklumat berkaitan dengan pengesahan lantikan. surat aku janji. majlis bersama jabatan dan sebagainya yang melibatkan perkhidmatan Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan untuk Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan untuk Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pengesahan dalam perkhidmatan Gunasama Dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemberian taraf berpencen untuk Pengurusan Dan Profesional 500-2/1 Pengesahan Dalam Perkhidmatan 500-2/1/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/1/2 Gunasama Dan Sokongan 500-2/2 Pemberian Taraf Berpencen 131 . permohonan jawatan kosong. permohonan melawat keluar negara. pemberian taraf berpencen. perletakan/pelepasan jawatan.

500-2/2/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemberian taraf berpencen untuk Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemberian taraf berpencen untuk Gunasama Dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pegawai pengurusan dan profesional yang memerlukan perlanjutan tempoh percubaan dalam perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pegawai pengurusan dan profesional yang memerlukan perlanjutan tempoh percubaan dalam perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pegawai gunasama dan sokongan yang memerlukan perlanjutan tempoh percubaan dalam perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan surat akujanji bagi pegawai Pengurusan Dan Profesional 500-2/2/2 Gunasama Dan Sokongan 500-2/3 Perlanjutan Tempoh Percubaan 500-2/3/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/3/2 Gunasama Dan Sokongan 500-2/4 Surat Aku Janji 500-2/4/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan surat akujanji bagi pegawai Pengurusan Dan Profesional 500-2/4/2 Gunasama Dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan surat akujanji bagi pegawai gunasama dan sokongan 132 .

500-2/5 Cuti Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan cuti rehat tahunan 500-2/5/1 Cuti Rehat Tahunan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan cuti rehat tahunan 500-2/5/1/1 Gantian Cuti Rehat (GSR) 500-2/5/2 Cuti Sakit Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti sakit 500-2/5/3 Cuti Tanpa Rekod Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti tanpa rekod 500-2/5/4 Cuti Tanpa Gaji Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti tanpa gaji Bab C 14 500-2/5/4/1 Cuti Tanpa Gaji Bab C 14 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti tanpa gaji Bab C 14 500-2/5/4/2 Mengandungi surat-menyurat dan Cuti Tanpa Gaji Menyusu Anak maklumat berkaitan permohonan cuti tanpa gaji menyusu anak 133 .

500-2/5/5 Cuti Belajar Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti belajar bergaji penuh 500-2/5/5/1 Cuti Belajar Bergaji Penuh Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti belajar bergaji penuh 500-2/5/5/2 Cuti Belajar Separuh Gaji Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti belajar separuh gaji 500-2/5/5/3 Cuti Belajar Tanpa Gaji Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti belajar tanpa gaji 500-2/5/5/4 Cuti Belajar Tanpa Biasiswa 500-2/5/6 Cuti Bersalin Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan cuti bersalin Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan permohonan pengajian jarak jauh untuk sarjana dan lain-lain kumpulan bagi pegawai-pegawai di jabatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan OUM Pengajaran 500-2/6 Pengajian Jarak Jauh (PJJ) 500-2/6/1 IPTA 134 .

500-2/6/1/1 Mengandungi surat-menyurat dan Permohonan OUM Pengajaran maklumat berkaitan urusan OUM Pengajaran 500-2/6/1/2 Mengandungi surat-menyurat dan Permohonan OUM Pendidikan maklumat berkaitan urusan OUM Pendidikan 500-2/6/1/3 Perlanjutan Tempoh Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan PJJ 500-2/6/2 IPTS 500-2/7 Pelarasan Gaji Mengandungi surat-menyurat berkaitan urusan melangkah titik peningkatan 500-2/7/1 Melangkah Titik Peningkatan (MTP) Mengandungi surat-menyurat berkaitan urusan melangkah titik peningkatan 500-2/7/2 Gaji Tidak Teratur Mengandungi surat menyurat berkaitan urusan gaji tidak teratur 500-2/8 Permohonan Tambang Percuma Mengunjungi Wilayah Asal Mengandungi surat menyurat berkaitan urusan permohonan pegawai/kakitangan yang memohon tambang percuma mengunjungi wilayah asal 135 .

500-2/9 Persaraan Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan wajib 500-2/9/1 Persaraan Wajib Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan wajib 500-2/9/2 Persaraan Pilihan Sendiri Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan pilihan sendiri 500-2/9/3 Persaraan Atas Sebab Kesihatan Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan atas sebab kesihatan 500-2/9/4 Persaraan Atas Sebab Penswastaan Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan atas sebab penswastaan 500-2/9/5 Penghapusan Jawatan Mengandungi maklumat berkaitan urusan penghapusan jawatan 500-2/9/6 Persaraan Atas Sebab Kepentingan Awam Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan atas sebab kepentingan awam 500-2/9/7 Persaraan atas sebab Penyusunan semula Organisasi Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi 136 .

500-2/9/8 Memberi Maklumat Palsu Mengandungi maklumat berkaitan urusan memberi maklumat palsu 500-2/9/9 Kepentingan Negara Mengandungi maklumat berkaitan urusan memberi maklumat palsu 500-2/9/10 Surat penghargaan bagi pegawai siswazah yang bersara Mengandungi maklumat berkaitan urusan persaraan wajib 500-2/10 Pertukaran Perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat berkaitan urusan pertukaran perkhidmatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-2/10/1 Pengurusan Dan Profesional Mengandungi surat-menyurat berkaitan urusan pertukaran perkhidmatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-2/10/2 Gunasama dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat berkaitan urusan pertukaran perkhidmatan bagi kumpulan gunasama dan sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan perletakan/ pelapasan jawatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan perletakan/ pelapasan jawatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional 500-2/11 Perletakan/Pelepasan Jawatan 500-2/11/1 Pengurusan Dan Profesional 137 .

500-2/11/2 Gunasama dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan perletakan jawatan / pelepasan jawatann bagi kumpulan gunasama dan sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan penamatan perkhidmatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan penamatan perkhidmatan bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan penamatan perkhidmatan bagi kumpulan gunasama dan sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan rasmi bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan rasmi bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan rasmi bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan rasmi bagi kumpulan gunasama dan sokongan 500-2/12 Penamatan Perkhidmatan 500-2/12/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/12/2 Gunasama dan Sokongan 500-2/13 Permohonan Lawatan Keluar Negara 500-2/13/1 Urusan Rasmi 500-2/13/1/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/13/1/2 Gunasama dan Sokongan 138 .

500-2/13/2 Urusan Persendirian 500-2/13/2/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/13/2/2 Gunasama dan Sokongan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan persendirian bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan persendirian bagi kumpulan pengurusan dan profesional Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan permohonan melawat keluar negara atas urusan persendirian bagi kumpulan gunasama dan sokognan 500-2/13/2/3 Daerah Petaling Perdana 500-2/13/2/4 Daerah Petaling Utama 500-2/13/2/5 Daerah Hulu Langat 500-2/13/2/6 Daerah Kuala Langat 500-2/13/2/7 Daerah Hulu Selangor 139 .

500-2/13/2/8 Daerah Kuala Selangor 500-2/13/2/9 Daerah Sabak Bernam 500-2/13/2/10 Daerah Klang 500-2/13/2/11 Daerah Gombak 500-2/13/2/12 Daerah Sepang 500-2/14 Buku Rekod Perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat penerima dan penghantaran Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) antara negeri 500-2/14/1 Penerimaan dan Penghantaran BRP Mengandungi surat-menyurat penerima dan penghantaran Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) antara negeri 500-2/14/1/1 Antara Negeri Mengandungi surat-menyurat penerima dan penghantaran Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) antara negeri 140 .

pengesahan dalam perkhidmatan. pemberian taraf berpencen. pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulansurat -menyurat dan Mengandungi pengurusan dan profesional maklumat berkaitan urusan pelantikan. pemberian taraf berpencen. pengesahan dalam perkhidmatan. kenaikan pangkat. kenaikan pangkat. kenaikan pangkat. pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulansurat-menyurat dan Mengandungi pengurusan dan profesional maklumat berkaitan urusan pelantikan. pengesahan dalam perkhidmatan. pemberian taraf berpencen. pengesahan dalam perkhidmatan. pengesahan dalam perkhidmatan. Zahri B.500-2/14/1/2 Pejabat Pelajaran Daerah Mengandungi surat-menyurat penerima dan penghantaran Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) pejabat pelajaran daerah 500-2/14/2 Pemulangan BRP Keluar Negeri Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pelantikan. Taha 500-2/15/2 Sokongan 1 141 . pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulansurat-menyurat dan Mengandungi pengurusan dan profesional maklumat berkaitan urusan pelantikan. Aziz 500-2/15/1/2 Baijuri B. Hj. kenaikan pangkat. Abdullah 500-2/15/1/3 Mohd B. kenaikan pangkat. pengesahan dalam perkhidmatan. pemberian taraf berpencen. pemberian taraf berpencen. pemberian taraf berpencen. pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulan sokongan 1 500-2/15 Fail Peribadi 500-2/15/1 Pengurusan Dan Profesional 500-2/15/1/1 Dr. kenaikan pangkat. pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulansurat-menyurat dan Mengandungi pengurusan dan profesional maklumat berkaitan urusan pelantikan. pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulansurat-menyurat dan Mengandungi pengurusan dan profesional maklumat berkaitan urusan pelantikan.

jadual kursus. tenaga pengajar. penceramah jemputan dan laporan menjalani kursus-kursus tersebut 142 . pinjaman perumahan dan lain-lain bagi kumpulan sokongan 2 500-2/15/4 kakitangan Unit Pentadbiran Am 500-2/16 Permohonan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bersara Wajib (Kontrak) Mengandungi maklumat berkaitan urusan Permohonan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bersara Wajib (Kontrak) 500-2/16/1 Bayaran Kontrak Mengandungi maklumat berkaitan urusan Permohonan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bersara Wajib (Kontrak) 500-2/17 Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Mengandungi surat menyurat mengenai bayaran Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) 500-2/17/1 Data Mengandungi surat menyurat mengenai bayaran Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) 500-2/18 Jawatan Kumpulan 500-2/18/1 Jawatankuasa Pengendalian Pegawai Bermasalah Sakit Mental Di Peringkat Jabatan Sub Fungsi 500-3 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kursus/Seminar/Bengkel Anjuran Jabatan dan lain-lain Agensi. kenaikan pangkat. Kursus Induksi Umum. pengesahan dalam perkhidmatan. Biro Tatanegara. pemberian taraf berpencen. Lawatan Sambil Belajar Keluar Negara.500-2/15/3 Sokongan 2 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pelantikan. senarai peserta.

jadual kursus. Lawatan Sambil Belajar Keluar Negara. penceramah PEMBANGUNAN KERJAYA jemputan dan laporan menjalani kursus-kursus tersebut Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kursus/Seminar/Bengkel Anjuran Lain-Lain Kementerian /Agensi Kerajaan Kursus/Seminar/Bengkel Anjuran Lain-Lain Kementerian/Agensi Kerajaan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kursus/Seminar/Bengkel Anjuran Lain-Lain Kementerian /Agensi Kerajaan Kod 500-3/1 Kursus /Latihan/Seminar dan Bengkel 500-3/1/1 500-3/1/1/1 Kursus/Seminar/Bengkel (JU dan GURU) 500-3/1/1/2 Kursus/Seminar/Bengkel (Pentadbir) 500-3/1/2 Kursus/Seminar/Lawatan Sambil Belajar Ke Luar Negara Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kursus/seminar/lawatan sambil belajar ke luar negara Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kursus/seminar anjuran Institut Aminuddin Baki (IAB) 500-3/1/3 Kursus/Seminar Anjuran IAB 500-3/1/4 Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu 143 . senarai peserta. Biro Tatanegara. tenaga pengajar. Kursus Induksi Umum.500-3 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kursus/Seminar/Bengkel Anjuran Jabatan dan lain-lain Agensi.

500-3/1/5 Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) 500-3/1/6 Kursus Kenegaraan Di Bawah SSM Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kursus Kenegaraan di Bawah SSM 500-3/1/7 Kursus Perkembangan Staf Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Perkembangan Staf 500-3/1/8 Kursus Induksi SSM Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengecualian Kursus Induksi SSM 500-3/1/8/1 Pengecualian Kursus Induksi SSM Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengecualian Kursus Induksi SSM 500-3/1/9 Kursus Dalam Perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Dalam Perkhidmatan 500-3/1/9/1 Kakitangan Bukan Guru 500-3/1/10 Program Khas Pensarjanaan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Khas Pensarjanaan 144 .

500-3/1/10/1 Program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran OUM (SMP) 500-3/1/10/2 Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan OUM 500-3/1/11 Program Khas Pensiswazahan Lepasan Diploma Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Khas Pensiswazahan Lepasan Diploma 500-3/1/12 Program Khas Pensiswazahan Guru Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Khas Pensiswazahan Guru 500-3/1/12/1 Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) 500-3/1/13 Program Perkembangan Staf Sekolah Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Perkembangan Staf Sekolah 500-3/1/14 Biasiswa Hadiah Latihan Di Bawah Peruntukan Persekutuan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Biasiswa Hadiah Latihan Di Bawah Peruntukan Persekutuan 500-3/1/14/1 Hadiah Latihan Persekutuan 145 .

500-3/1/15 Program Dasar Pandang Ke Timur Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Dasar Pandang Ke Timur 500-3/1/16 Kursus Conversion Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Conversion 500-3/1/17 Kursus Pendek Anjuran IPG Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Pendek Anjuran IPG 500-3/1/18 Kursus Kejurulatihan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Khidmat Jurulatih 500-3/1/18/1 Khidmat Jurulatih Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Khidmat Jurulatih 500-3/1/18/2 Kepakaran Jurulatih Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kepakaran Jurulatih 500-3/1/18/3 Program Jurulatih Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Program Jurulatih 500-3/1/19 Kursus Khas Guru Pendidikan Islam Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Khas Guru Pendidikan Islam 146 .

500-3/1/20 Kursus Tatatertib Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Kursus Tatatertib 500-3/1/21 Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Skolah-Sekolah Malaysia (PEKDIS) Mengandungi surat dari Bahagian Pendidikan Islam. Kementerian dan surat panggilan kursus dari jabatan 500-3/1/22 Kursus Anjuran Agensi Swasta 500-3/1/23 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar 500-3/1/24 Latihan Dalam Perkhidmatan 500-3/1/25 Kursus Dan Latihan Anjuran Unit Sukan 500-3/1/26 Kursus/Program Unit PPDa 500-3/1/26/1 Kursus/Program PPDa (Murid) 147 .

500-3/1/26/2 Kursus/Program PPDa (Guru) 500-3/1/27 Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) 500-3/1/28 Pengurusan Program Orientasi GST 500-3/1/29 Kad pelaporan latihan 500-3/2 Perkhidmatan Kaunseling 500-3/2/1 Rekod Sesi Kaunseling Individu 500-3/2/2 Rekod Sesi Kaunseling Kelompok 500-3/2/3 Pengurusan Pentadbiran Psikologi Dan Kaunseling 148 .

6/1760) 500-4/1/3 Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Bagi Urusan Tingkatan 6 500-4/1/4 Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG48 (Guru Akademik Tingkatan 6) 500-4/1/5 Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG48 (Penolong Kanan Tingkatan 6) 149 .6/1760) Mengandungi surat menyurat dan maklumat berkaitan Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG52 (Guru Akademik Tingkatan 6) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG48 (Guru Akademik Tingkatan 6) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG48 (Penolong Kanan Tingkatan 6) 500-4/1/2 Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG52 (Pengetua SMK TING. pengurusan pemangkuan dan pengurusan tanggung kerja Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 500-4/1 Pemangkuan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan penyediaan laporan Jusa C dan Pengetua Cemerlang 500-4/1/1 Penyediaan laporan Jusa C dan Pengetua Cemerlang Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan penyediaan laporan Jusa C dan Pengetua Cemerlang Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG52 (Pengetua SMK TING.500-3/2/4 Maklumat Guru Bermasalah (Disiplin) Sub Fungsi 500-4 NAIK PANGKAT Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pengurusan kenaikan pangkat.

500-4/1/6 Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG44 (Guru Akademik Tingkatan 6) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat PPPS Gred DG44 (Guru Akademik Tingkatan 6) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemangkuan PPPS Gred DG48 ke Gred DG32 (Bidang Umum) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Teknikal) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Pendidikan Islam) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Umum) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat secara hakiki bagi PPPLD Gred DGA29 ke Gred DG32 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat DGA32 (KUP) ke Jawatan Hakiki DGA32 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat kakitangan bukan guru 500-4/1/7 Urusan Pemangkuan PPPS Gred DG48 ke Gred DG52 (Bidang Umum) 500-4/1/8 Urusan Pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Teknikal) 500-4/1/9 Urusan pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Pendidikan Islam) 500-4/1/10 Urusan Pemangkuan PPPS Gred DG44 ke Gred DG48 (Bidang Umum) 500-4/1/11 Urusan Kenaikan Pangkat Secara Hakiki bagi PPPLD Gred DGA29 ke Gred DG32 500-4/1/12 Urusan Kenaikan Pangkat DGA32 (KUP) ke Jawatan Hakiki DGA32 500-4/1/13 Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Guru 150 .

500-4/1/14 Urusan Pemangkuan PPPS Gred DG41 ke Gred DG44 (Bidang Umum) 500-4/1/15 Urusan Pemangkuan PPPS Gred DG41 ke Gred DG44 (Bidang Teknikal) 500-4/1/16 Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Siswazah 500-4/1/17 Urusan Pengesahan Pemangkuan DGA29 Ke DGA32 Hakiki 500-4/1/18 Urusan Pemangkuan Pegawai Cemerlang PPPLD DGA32/DGA34/DGA38 500-4/1/19 Urusan Pemangkuan Pegawai Cemerlang PPPS DG44/DG48/DG52/DG54 500-4/1/20 Urusan Pemangkuan Guru Cemerlang Gred DGA34 Ke DGA38 (KUP) 500-4/1/21 Urusan Pemangkuan PPPLD Guru Cemerlang Gred DGA32 Ke Gred DGA34 (KUP) 151 .

500-4/1/22 PERMOHONAN GURU CEMERLANG GRED DGA29 KE GRED DGA32 (KUP) URUSAN PEMANGKUAN PENGETUA CEMERLANG GRED DG52 KE GRED54 (KUP) Urusan Pemangkuan Guru PPPLD Guru Cemerlang Gred DGA34 Ke DGA38 (KUP) 500-4/1/23 500-4/1/24 500-4/2 Time Based Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat secara Time Based DG48 500-4/2/1 Kenaikan Pangkat secara Time Based DG48 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat secara Time Based DG48 500-4/2/2 Kenaikan Pangkat secara Time Based Gred DG44 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat secara Time Based DG44 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan kenaikan pangkat Guru Besar Gred DG41 ke Gred DG44 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kenaikan Pangkat Secara Time Based PPPLD Gred DGA29 ke Gred DGA32 (KUP) 500-4/2/3 Kenaikan Pangkat Guru Besar Gred DG41 Ke Gred DG44 500-4/2/4 Kenaikan Pangkat Secara Time Based PPPLD Gred DGA29 ke Gred DGA32 (KUP) 152 .

500-4/3 Pengesahan Kenaikan Pangkat Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pengesahan jawatan Guru Besar Cemerlang Gred DGA38 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pengesahan jawatan Guru Besar Cemerlang Gred DGA38 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pengesahan jawatan Guru Besar Cemerlang PPPLD Gred DGA34 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pengesahan jawatan Guru Besar PPPLD Gred 34 Hakiki 500-4/3/1 Pengesahan Jawatan Guru Besar Cemerlang Gred DGA38 500-4/3/2 Pengesahan Jawatan Guru Besar Cemerlang PPPLD Gred DGA34 500-4/3/3 Pengesahan Jawatan Guru Besar PPPLD Gred 34 Hakiki 500-4/3/4 Pengesahan Jawatan Guru Besar PPPLD Gred 32 Hakiki Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pengesahan jawatan Guru Besar PPPLD Gred 32 Hakiki 500-4/3/5 Pengesahan Pemangkuan PPPS Gred DG52/DG48/DG44 500-4/4 Keputusan Kenaikan Pangkat Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Keputusan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA34 500-4/4/1 Keputusan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA34 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Keputusan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA34 153 .

500-4/4/2 Keputusan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA32(KUP) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Keputusan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA32(KUP) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Kes Rayuan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA29 ke PPPLD Gred DGA32 dan ke {PPPLD Gred DGA34 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Prestasi Tahunan 500-4/4/3 Kes Rayuan Kenaikan Pangkat PPPLD Gred DGA29 ke PPPLD Gred DGA32 dan ke PPPLD Gred DGA34 500-4/5 Prestasi Tahunan 500-4/6 Pergerakan Gaji Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Pergerakan Gaji 500-4/7 Anjakan Gaji Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Anjakan Gaji 500-4/8 Anugerah/Pingat Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Anugerah Khidmat Cemerlang 500-4/8/1 Anugerah Khidmat Cemerlang Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Anugerah Khidmat Cemerlang 154 .

500-4/8/2 Pingat Persekutuan (Agong) 500-4/8/3 Pingat Negeri (Sultan) 500-4/8/4 Tokoh Guru 500-4/8/5 Anugerah Guru Cemerlang 500-4/9 Elaun Tanggungjawab Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Elaun Tanggungjawab 500-4/10 Elaun Tanggung Kerja Mengandungi surat menyurat dan maklumat berkaitan urusan Elaun Tanggung Kerja 500-4/10/1 Daerah Petaling Perdana 500-4/10/2 Daerah Petaling Utama 155 .

500-4/10/3 Daerah Klang 500-4/10/4 Daerah Hulu Langat 500-4/10/5 Daerah Kuala Langat 500-4/10/6 Daerah Hulu Selangor 500-4/10/7 Daerah Kuala Selangor 500-4/10/8 Daerah Sabak Bernam 500-4/10/9 Daerah Gombak 500-4/10/10 Daerah Sepang 156 .

PPD dan sekolah mengenai kes tindakan tatatertib berkaitan urusan Pengurusan Kenaikan Pangkat. Lembaga dan sebagainya 500-5/1 Kes Tindakan Tatatertib & Pindaan 500-5/1/1 Laporan Sekolah Menengah 500-5/1/2 Laporan Sekolah Rendah 157 . Pengurusan Pemangkuan dan Pengurusan Mengandungi laporan sekolah menengah mengenai kes tindakan tatatertib berkaitan urusan Pengurusan Kenaikan Pangkat. Pengurusan Pemangkuan dan Pengurusan Tanggung Kerja Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan tindakan tatatertib. Pengurusan Pemangkuan dan Pengurusan Tanggung Kerja Mengandungi laporan sekolah rendah mengenai kes tindakan tatatertib berkaitan urusan Pengurusan Kenaikan Pangkat. dokumen dan surat mengenai tindakan tatatertib daripada Ketua Sektor.500-4/10/11 Jabatan 500-4/11 Guru naik pangkat 500-4/11/1 Sekolah rendah 500-4/11/2 Sekolah menengah Sub Fungsi 500-5 TATATERTIB Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi maklumat.

500-5/1/3 Laporan Kes PPD 500-5/1/3/1 Petaling Perdana 500-5/1/3/2 Petaling Utama 500-5/1/3/3 Hulu Langat 500-5/1/3/4 Kuala Langat 500-5/1/3/5 Hulu Selangor 500-5/1/3/6 Kuala Selangor 500-5/1/3/7 Sabak Bernam 158 .

2) 500-5/2 Kes Surcaj Mengandungi maklumat dokumen dan surat mengenai tindakan surcaj yang diterima daripada kementerian.500-5/1/3/8 Klang 500-5/1/3/9 Gombak 500-5/1/3/10 Sepang 500-5/1/4 Laporan Tatatertib KPM 500-5/1/5 Mesyuarat Lembaga Tatatertib Kumpulan Sokongan (No. sekolah dan PPD Mengandungi maklumat. PPD dan Nazir Mengandungi dokumen mengenai pelantikan Ahli Lembaga Tatatertib 500-5/3 Kes-kes Ketidakpatuhan Kepada Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuan Sekolah 500-5/4 Pelantikan Ahli Lembaga Tatatertib 159 . dokumen dan surat mengenai kes-kes ketidakpatuhan kepada tatacara pengurusan kewangan dan perakuan sekolah daripada sekolah.

surat kelulusan mengenai permohonan kerja luar 500-5/6 Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Politik Mengandungi maklumat dokumen . borang permohonan mengambil bahagian dalam politik 500-5/7 Permohonan Kebenaran Untuk Memilik Tanah Kerajaan Mengandungi maklumat dokumen . Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL). borang. Ujian Khas dan sebagainya yang melibatkan peperiksaan Tahap Kecekapan Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat-menyurat dan makluman berkaitan urusan Penel Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi pegawai dan kakitangan jabatan. Peperiksaan Subjek Jabatan. Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK). 500-6/1 Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 160 .500-5/5 Permohonan Kerja Luar Mengandungi maklumat dokumen . Surat Siaran Peperiksaan. borang permohonan kebenaran untuk memilik tanah kerajaan 500-5/8 Pengisytiharan Harta Mengandungi maklumat borang pengisytiharan harta 500-5/9 Hadiah 500-5/10 Keterhutangan Kewangan Yang Serius Sub Fungsi 500-6 PEPERIKSAAN Kod Aktiviti Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Peperiksaan Perkhidmatan. Peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA).

W22. DG54 dan 26 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/2/1 Mengandungi surat-menyurat dan Keputusan Peperiksaan Tahap maklumat berkaitan urusan Penilaian Kecekapan Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/2/2 Permohonan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/2/3 Pelantikan Pengawas Peperiksaan (PTK) 161 . N22. C17. DG48. DGA29. C22. DG17. DG52. DG27.500-6/1/1 Penilaian Tahap Kecekapan DG44. DGA34. W17. N17. J22 dan J17 Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/1/1 Mengandungi surat-menyurat dan Keputusan Peperiksaan Tahap maklumat berkaitan urusan Penilaian Kecekapan Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/1/2 Permohonan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/1/3 Pelantikan Pengawas Peperiksaan (PTK) 500-6/1/2 Penilaian Tahap Kecekapan PPP Gred DGA32.

500-6/1/2/4 Permohonan Pemberian Nilai Taraf 500-6/1/2/5 Pengecualian Peperiksaan Ptk 500-6/1/3 Ujian Khas (Temuduga) bagi Kakitangan Khidmat Sokongan Lulusan PMR ke bawah Mengandungi surat menyurat dan maklumat berkaitan urusan Ujian Khas (Temuduga) 500-6/1/3/1 Keputusan Peperiksaan Tahap Kecekapan 500-6/1/3/2 Permohonan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) 500-6/1/3/3 Pelantikan Pengawas Peperiksaan (PTK) 500-6/2 Peperiksaan Perkhidmatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Peperiksaan Perkhidmatan 500-6/2/1 Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Staf Sokongan Untuk Pengesahan Jawatan Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan Peperiksaan Perkhidmatan 162 .

500-6/2/2 Peperiksaaan Perkhidmatan Pembantu Makmal (Pelajaran) Gred C17 500-6/2/3 Peperiksaan Perkhidmatan Juruteknik (Pelajaran) Gred J17 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) (Pelajaran) Gred N17 Peperiksaaan Perkhidmatan Penyelia Asrama (Pelajaran) Gred N17 500-6/2/4 500-6/2/5 500-6/2/6 Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid (Pelajaran) Gred n17 Peperiksaaan Khas (KPSL) Untuk Memasuki Skim Penyelia Asrama / Pembantu Makmal Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah (Pelajaran) Gred N11 500-6/2/7 500-6/2/8 500-6/2/9 Ujian Menaip Bagi Pembantu Tadbir Gred N17 (Perkeranian / Operasi) 163 .

i 500-6/2/10 Ujian Kederasan Menaip Bagi Pembantu Tadbir Rendah (Pelajaran) Gred N11 500-6/2/11 Pelantikan Pengawas Peperiksaan (Peperiksaan Perkhidmatan) 500-6/2/12 500-6/2/13 Peperiksaan perkhidmatan pembantu tadbir (kewangan) gred w17 500-6/2/14 Ujian menaip bagi pembantu tadbir (kewangan) gred w17 164 .

165 .

166 .

Kod Fungsi Perihal 600 HAL EHWAL MURID Kumpulan rekod ini meliputi perkara berkaitan dengan pengurusan murid dari aspek pendaftaran. bantuan dan disiplin. Sub Fungsi 600-1 PENDAFTARAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Semua aktiviti. aktiviti kokurikulum. pertukaran. aktiviviti sukan. penempatan. aktiviti motivasi. program dan surat kebenaran permohonan berkaitan dengan sekolah 600-1/1 Kes Khas Meliputi permohonan murid bersekolah semula tanpa mengikut had umur 600-1/2 Mengulang Tingkatan 5 Meliputi permohonan murid yang tidak lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan tidak mengambil peperiksaan tersebut 600-1/3 Permohonan ASBS/Borang M Meliputi permohonan murid dari Sekolah Persendirian/Swasta 600-1/3/1 Penempatan Murid Bersekolah Semula Tingkatan 1 Hingga 3 (ASBS) 600-1/3/2 Penempatan Murid Bersekolah Semula Tingkatan 4 Dan 5 (ASBS) 130 .

menentukan Sekolah Feeder Tingkatan Enam. Data Tingkatan Enam dan lain-lain Meliputi perkara-perkara berkaitan penyelarasan dan data 600-1/7 Tukar Jurusan Tingkatan 6 600-1/8 Permohonan Kelas Rancangan Khas 600-1/9 Permohonan Tambahan Kelas/Sesi/Guru Meliputi perkara-perkara berkaitan penyelarasan dan data 600-1/9/1 Kelulusan Kelas/Sesi/Guru 600-1/10 Sekolah Model Khas Meliputi perkara-perkara berkaitan penyelarasan dan data 131 .600-1/4 Pemilihan Pelajar Tingkatan 1 & 4 Ke SBP Meliputi perkara-perkara berkaitan Penyelarasan dan Data 600-1/5 Pertukaran Murid Menengah Meliputi permohonan murid untuk pertukaran sekolah Antara Negeri dan Sekolah Berasrama Penuh ke sekolah harian biasa 600-1/6 Penempatan Murid Tingkatan 6 Meliputi permohonan penempatan murid Tingkatan 6 Meliputi perkara-perkara berkaitan tukar Jurusan Tingkatan Enam. Buka Pusat Tingkatan Enam.

Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah mengenai penempatan pelajar Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam.600-1/11 Sekolah Kluster Meliputi perkara-perkara berkaitan penyelarasan dan data 600-1/12 Sekolah Seni Malaysia Meliputi perkara-perkara berkaitan penyelarasan dan data 600-1/13 Pertukaran Sekolah Menengah Teknik & Vokasional Meliputi permohonan murid untuk pertukaran dari Sekolah Menengah Teknik & Vokasional ke sekolah harian biasa Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam. Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah mengenai penempatan pelajar Mengandungi surat-surat dari sekolah mengenai permohonan dan kelulusan penubuhan Kelas Asas Fardhu Ain (KAFA) dari jabatan 600-1/14 Kemasukan Murid Ke Tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Kemasukan Murid Ke Tingkatan 1 Kelas Aliran Agama (KAA) 600-1/15 600-1/16 Kemasukan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 600-1/17 Kemasukan Pelajar Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 600-1/18 Penubuhan Kelas Asas Fardhu Ain (KAFA) Di Sekolah Kebangsaan 132 . Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah mengenai penempatan pelajar Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam. Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah mengenai penempatan pelajar Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam.

600-1/19

Pendidikan Khas & Pemulihan Khas

Meliputi permohonan pertukaran murid kelas integrasi Pendidikan Khas

600-1/20

Pertukaran Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah bagi permohonan pertukaran dan kelulusan Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian dan Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah bagi permohonan pertukaran dan kelulusan Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah

600-1/21

Pertukaran Pelajar Kelas Aliran Agama (KAA) Rancangan Khas

600-1/22

Permohonan Pertukaran Pelajar SABK Keluar Selangor

600-1/22/1

Kelulusan Pertukaran Pelajar SABK Masuk Selangor

Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian mengenai kelulusan pertukaran pelajar

600-1/23

Pertukaran Pendidikan Khas & Pemulihan Khas

Meliputi permohonan pertukaran murid kelas integrasi pendidikan khas

600-1/24

Penempatan Murid Khas Ke Tingkatan 1

Meliputi permohonan penempatan murid khas ke Tingkatan 1

600-1/25

Penempatan Murid Khas Ke Tingkatan 4

Meliputi permohonan penempatan murid khas ke Tingkatan 4

133

600-1/26

Penempatan Murid Ke Pra Sekolah

Meliputi permohonan penempatan murid ke Pra Sekolah

600-1/27

Temuduga

Meliputi surat panggilan temuduga murid ke kelas integrasi pendidikan khas

600-1/27/1

Pendidikan Khas

Meliputi surat panggilan temuduga murid ke kelas integrasi pendidikan khas

600-1/27/2

Pemulihan Khas

Meliputi Data dan Penyelarasan Pemulihan Khas

600-1/27/3

Disleksia

Meliputi Data dan Penyelarasan Disleksia

600-1/27/4

Penangguhan Persekolahan Pendidikan Khas

600-1/28

Penempatan Murid Warga Asing Ke Sekolah Kerajaan

Mempunyai kelayakan yang diperlukan mengikut syarat-syarat yang ditentukan

600-1/29

Penempatan Murid Balik Dari Luar Negara

Ibubapa yang berkhidmat di luar negara yang Berbadankan Kerajaan yang membawa anak-anak mereka bersama

134

600-1/30

Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM)

600-1/31

Pengurusan Kewangan HEM

600-1/32

Pengurusan Latihan Personal

600-1/33

Pekeliling Dan Surat Siaran HEM

600-1/34

Pertukaran Murid SBP/MRSM

600-1/34/1

Pertukaran Murid SBP

600-1/34/2

Pertukaran Murid MRSM

600-1/35

Pengurusan Am SBP

135

600-1/36

Sekolah Berprestasi Tinggi

600-1/37

Sekolah Bestari

600-1/38

Yayasan Selangor

600-1/39

Sekolah Amanah

600-1/40

Program Pembangunan Prestasi Rendah

600-1/41

Pengurusan Sekolah Orang Asli

600-1/42

Projek Khas KPM

600-1/43

Majlis Guru Besar Selangor

136

600-1/44

Pembukaan Program Pendidikan Khas

600-1/45

Aktiviti PPD Yang Melibatkan Kutipan Wang

600-1/46

Penerbitan Majalah

600-1/47

Kelulusan Mengadakan Aktiviti disekolah

600-1/48

Pengurusan Permata Pintar

600-1/49

Kajian Di Sekolah

600-1/50

Pengurusan Kelas Rancangan Khas

600-1/50/1

Penempatan/Pertukaran Murid Kelas Rancangan Khas

137

600-1/51

Penggunaan Premis

600-1/52

Pengurusan Tingkatan Enam

600-1/53

Pengurusan Murid Menengah

600-1/54

sekolah dalam hospital

Sub Fungsi 600-2 DISIPLIN Kod Aktiviti

Mengandungi surat program, mesyuarat program disiplin, jemputan sebagai peserta seminar, mesyuarat penyelarasan, mesyuarat pengurusan disiplin, waran peruntukan kecil kepada Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), undangan sebagai penceramah.

Kod

Sub Aktiviti

Kod

Sub-Sub Aktiviti

Perihal

600-2/1

Rayuan Bersekolah Semula

Mengandungi surat permohonan dari Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Surat kelulusan rayuan.

600-2/1/1

Lanjutan

138

Pertandingan KPJ. lantikan sebagai jurulatih kursus Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Mengandungi surat pelaksanaan program pelajar 600-2/3 Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) 600-2/4 Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 600-2/5 Program Pengurusan Pelajar 600-2/5/1 Program Bersama SUK 600-2/6 Sekolah Selamat 600-2/7 Pengurusan Disiplin 600-2/8 Pekeliling Dan Surat Siaran Disiplin 139 . lantikan sebagai penceramah Mengandungi surat penghantaran data dan maklumat dari Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). surat menghadiri program. sub waran ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).600-2/2 Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) Meliputi surat menyertai seminar. surat pelaksanaan program. penghantaran CD data SSDM ke Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Mengandungi surat-mesyuarat penyelarasan. laporan status aktiviti. lantikan sebagai guru pengiring. laporan aktiviti.

program homestay pelajar muda. Mengandungi surat pelaksanaan program maju diri di sekolah-sekolah. pelaksanaan program maju diri sekolah rendah dan menengah. surat menghadiri program. program sekolah 600-3/1/3/1 Lawatan Pelajar Dalam Negara / Luar Negara Mengandungi surat pelaksanaan program maju diri di sekolah-sekolah.Sub Fungsi 600-3 BIMBINGAN & KAUNSELING Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat pelaksanaan program maju diri di sekolah-sekolah. surat lantikan panel temuduga program pertukaran pelajar. pelaksanaan program maju diri sekolah rendah dan menengah. 600-3/1 Program Sekolah 600-3/1/1 Program Maju Diri 600-3/1/2 Program Hari Kanak-kanak 600-3/1/3 Program Lawatan & Pertukaran Pelajar 600-3/1/3/2 Lawatan Pelajar Dari Luar Negara Pelajar Dari Luar Negara 140 . program pertukaran pelajar. pelaksanaan program maju diri sekolah rendah dan menengah. Meliputi surat lawatan pelajar dan guru. Mengandungi surat panggilan mesyuarat. surat lantikan guru pengiring. jadual program. permohonan mengadakan lawatan pertukaran pelajar.

laporan program. taklimat program matrikulasi. seminar Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). seminar pencegahan. kursus kepimpinan pengawas sekolah rendah dan menengah. Meliputi surat seminar literasi. surat jemputan ke pameran kaunseling dan kerjaya dan lain-lain surat yang berkaitan seminar kerjaya. program outreach hala tuju.600-3/1/4 Program Pendidikan Kerjaya 600-3/1/5 Program Kepimpinan Pelajar 600-3/1/6 Program Perkembangan Ikhtisas Guru Kaunseling Meliputi surat permohonan ke program matrikulasi. surat panggilan kursus. kursus pembangunan. taklimat kaunseling bagi kaunselor. lantikan panel Mengandungi surat panggilan mesyuarat. Kebenaran Membuat Program Kaunseling 600-3/1/6/1 600-3/1/7 Pertandingan Aktiviti Pendidikan Kerjaya Meliputi surat pertandingan karnival kerjaya. program kepimpinan Tun Razak. surat penyelarasan pertandingan kuiz kerjaya dan surat berkaitan dengan program pameran pendidikan kerjaya. surat lantikan penceramah. 600-3/1/8 TUNAS PPDa 600-3/1/9 Program Dakwah 600-3/1/10 Program Dakwah Bilhal 141 .

Mengenai surat lantikan kaunselor. minit mesyuarat. surat rayuan. surat permohonan dari sekolah mengenai kaunselor sekolah menengah. mesyuarat bulan aktiviti. 600-3/2/1 Jawatankuasa Negeri surat panggilan mesyuarat. surat panggilan mesyuarat kaunselor. laporan mesyuarat. Mengenai surat lantikan kaunselor. surat rayuan. 600-3/2/2 Kaunselor Sekolah Menengah 600-3/2/3 Guru Bimbingan Sekolah Rendah 600-3/2/4 Unit Bimbingan Dan Kaunseling 142 .600-3/1/11 Program Maal Hijrah 600-3/1/12 Program Israk Mikraj 600-3/1/13 Program Maulidur Rasul 600-3/2 Laporan Tahunan Laporan tahunan bimbingan kaunseling. surat permohonan dari sekolah mengenai kaunselor sekolah rendah. surat panggilan mesyuarat kaunselor.

Transmittal report pembayaran dan Penyata Akaun Bank. surat pemberitahuan pembayaran biasiswa ke sekolah-sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah. Surat-surat yang berurusan dengan pihak Bank Simpanan Nasional (BSN) seperti pembukaan nombor akaun kelompok. Meliputi semua urusan berkaitan bantuan murid 600-4/1 Pengurusan Biasiswa 600-4/1/1 Bank Simpanan Nasional 143 .600-3/3 Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan (MGKK) 600-3/4 Pelantikan Guru Bimbingan Kaunseling Sepenuh Masa 600-3/5 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling 600-3/6 Pekeliling Dan Surat Siaran Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Sub Fungsi 600-4 BANTUAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi surat tawaran biasiswa.

600-4/4 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 600-4/4/1 Pengurusan Kebajikan 600-4/4/2 Pekeliling Dan Surat Siaran Kebajikan 144 . Seni Dan Kokurikulum. arahan ke Bahagian Kewangan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan surat-surat lain berkaitan Biasiswa Sukan. 600-4/1/3 Biasiswa Sukan 600-4/1/4 Biasiswa Agensi Lain 600-4/2 Pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Meliputi semua surat. Surat daripada Bahagian Sukan. Mengenai surat tawaran untuk Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) ke sekolah-sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). borang-borang aduan mengenai kes Program Susu Sekolah. Cawangan Bantuan. Meliputi surat-surat tawaran biasiswa daripada Badan-Badan Berkanun dan NGO. surat pemberitahuan pembayaran biasiswa ke sekolah-sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah. borang-borang aduan mengenai kes Rancangan Makanan Tambahan 600-4/3 Program Susu Sekolah (PSS) Meliputi semua surat.600-4/1/2 Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) / Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) Meliputi surat tawaran biasiswa.

Mengenai surat tawaran untuk Jaket Keselamatan ke sekolah-sekolah dan PPD. surat pelupusan buku teks dari sekolah. Cawangan Bantuan. Cawangan Bantuan. Laporan kutipan hasil pelupusan buku teks SPBT dari kontraktor. maklumbalas tentang aduan.600-4/5 Skim Bantuan Tuisyen (SBT) Surat panggilan mesyuarat. Mengandungi surat aduan dari sekolah mengenai masalah kekurangn buku teks. arahan ke Bahagian Kewangan. borang maklumat kakitangan sumber. arahan ke Bahagian Kewangan. Mengandungi surat pelantikan kakitangan sumber SPBT. sub waran ke Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan berkaitan dengan Skim Bantuan Tuisyen (SBT). laporan penyiasatan aduan buku teks. 600-4/6 Jaket Keselamatan 600-4/7 Elaun Murid Khas 600-4/8 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 600-4/8/1 Kakitangan Sumber SPBT 600-4/8/2 Permohonan Dan Kelulusan Pelupusan Buku Teks 600-4/8/2/1 Laporan Hasil Pelupusan 600-4/8/2/2 Sebutharga Pelupusan Buku Teks 145 . Mengenai surat tawaran untuk Elaun Murid Khas ke sekolah-sekolah dan PPD. senarai kakitangan sumber dari daerah.

taklimat pengurusan SPBT. 600-4/8/4 Mesyuarat Pengurusan SPBT 600-4/8/5 Pekeliling Dan Surat Siaran SPBT 600-4/8/6 Pengurusan Kewangan SPBT 600-4/8/7 Perjanjian Penerbit SPBT 600-4/8/7/1 Pesanan Penerbit Buku Teks 600-4/8/8 Laporan Stok Daerah 600-4/9 Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) 146 . surat jemputan penceramah.600-4/8/3 Program Dan Aktiviti Pengurusan SPBT Mengandungi maklumat data pelajar dari daerah dan sekolah. majlis anugerah SPBT. maklumat buku info SPBT. Rumusan murid layak. jadual pelaksanaan pesanan buku teks dan lainlain surat yang berkaitan dgn BBT/PPD. seminar kecemerlangan SPBT. Meliputi surat mesyuarat penyelarasan.

data agihan RKM.Sub Fungsi 600-5 KEBAJIKAN & KESIHATAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi surat pemeriksaan dan penilaian 3K. majlis anugerah 3K. mesyuarat pengurusan kesihatan. Mengandungi surat penyelarasan program. senarai nama sekolah. waran peruntukan. minit mesyuarat pengurusan kesihatan. surat pelaksanaan program. buku panduan 3K. pelaksanaan projek rintis. 600-5/1 Pengurusan Kesihatan 600-5/2 Pelaksanaan Program 3K 600-5/3 Anugerah Kecemerlangan Pelajar Penganugerahan kepada pelajar-pelajar sekolah yang berjaya dalam pelajaran Mengandungi surat panggilan kursus. surat anugerah 3K. jemputan sbg penceramah dan surat pelepasan anggota PBSS. 600-5/4 Program Kesihatan 600-5/4/1 Program Anti Rokok 600-5/4/2 Kempen/Hari Anti Dadah 147 . program kesihatan diri. Mengandungi surat panggilan mesyuarat dan taklimat mengenai pengurusan 3K. laporan jangkitan penyakit. borang pemantauan 3K.

surat lantikan penceramah. 148 . memo yang berkaitan dengan asrama. minit mesyuarat. minit mesyuarat pengurusan kesihatan. laporan mingguan. laporan bulanan. Mengandungi laporan program.600-5/5 Kuiz Kesihatan 600-5/6 Program Bebas Denggi Meliputi surat mengendalikan kuiz dari JPN. maklumatbalas aktiviti. aktiviti gerak gempur. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan di sekolah. 600-5/9 Sistem Maklumat Murid (SMM) 600-5/10 Sistem Maklumat Kantin Sub Fungsi 600-6 ASRAMA Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi segala surat. mesyuarat pengurusan kesihatan. Meliputi surat panggilan mesyuarat. maklumat pelajar. surat ke PPD dan sekolah bagi menyertai kuiz kesihatan peringkat kebangsaan. 600-5/7 Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah 600-5/8 Pengurusan Kantin Mengandungi surat penyelarasan program. minit mesyuarat dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor.

Surat penghantaran Dokumen Perjanjian Kontrak Bekalan Makanan Bermasak ke asrama sekolah-sekolah yang berkenaan. 600-6/3 Kontrak Bekalan Makanan Bermasak 600-6/4 Sistem Maklumat Asrama Mengenai Sistem Maklumat Asrama 600-6/5 Kelulusan Lantikan Warden Asrama Surat Kelulusan permohonan Lantikan Warden ke asrama berkenaan. 600-6/6 Penggunaan Wang Lebihan Makanan Asrama Surat Kelulusan Menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama 600-6/7 Pelaksanaan Bantuan Makanan Asrama Kelulusan Pelaksanaan Bantuan Makanan Asrama 600-6/8 Aktiviti Dan Program Pelajar Asrama Mengenai Aktiviti Pelajar Asrama di negeri dan kebangsaan 149 .600-6/1 Pengurusan Kewangan Asrama Mengenai Bekalan Makanan Bermasak ke sekolah-sekolah berasrama 600-6/2 Pelepasan Jaminan Bank Surat pelepasan daripada sekolah untuk pembekal makanan bermasak dan surat dari jabatan untuk pelepasan jaminan bank kepada pihak bank dan pembekal.

600-6/9 Pengurusan Asrama Meliputi segala surat. Mengenai kes-kes pelajar yang memerlukan bantuan dan aduan yang memerlukan siasatan. Mengandungi surat aduan dari sekolah mengenai masalah kekurangn buku teks. memo yang berkaitan dengan asrama. borang-borang aduan mengenai kes Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah. 600-7/1 Aduan / Keracunan Kantin 600-7/2 Aduan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 600-7/3 Kes Kebajikan Pelajar 600-7/4 Aduan Disiplin Murid Mengandungi surat menyurat mengenai pelbagai aduan tentang disiplin murid 150 . 600-6/10 Pekeliling Dan Surat Siaran Asrama Sub Fungsi 600-7 ADUAN Kod Aktiviti Mengandungi surat menyurat aduan tentang ketidaksempurnaan skop perkhidmatan kebesihan bangunan dan kawasan/ketidakpuasan prestasi perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan dari sekolah / PPD dan surat maklumbalas ke atas aduan tersebut. maklumbalas tentang aduan. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi semua surat. laporan penyiasatan aduan buku teks.

laporan Flying Squad. laporan pemeriksaan kantin dan lawatan ke sekolah berkaitan kantin. laporan pemeriksaan dan lawatan ke sekolah berkaitan 600-8/1 Laporan Penyeliaan Kantin 600-8/2 Pemantauan Disiplin Sekolah 151 .600-7/5 Aduan Biasiswa 600-7/6 Aduan Asrama 600-7/7 Laporan Pembekal Asrama 600-7/8 Aduan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sub Fungsi 600-8 PEMANTAUAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi surat. pemantauan. hasil pemantauan sekolah mengenai disiplin murid Meliputi surat. Mengandungi hasil laporan. Pemantauan kebersihan.

hasil pemantauan sekolah mengenai Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 600-8/5 Pemantauan Pengurusan Kebajikan Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai Skim Bantuan Tuisyen (SBT) 600-8/9 Pemantauan Program 3K Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai kebersihan 152 .600-8/3 Asrama Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 600-8/6 Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai kebersihan 600-8/9/1 Kebersihan Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 600-8/7 Projek Susu Sekolah (PSS) Mengandungi hasil lapuran. hasil pemantauan sekolah mengenai asrama 600-8/4 Penilaian / Pemantauan SPBT Mengandungi hasil lapuran. hasil pemantauan sekolah mengenai Projek Susu Sekolah (PSS) 600-8/8 Skim Bantuan Tuisyen (SBT) Mengandungi hasil laporan.

600-8/9/2 Keselamatan Mengandungi hasil laporan. hasil pemantauan sekolah mengenai kesihatan 600-8/10 Pemantauan Prestasi Penerima Biasiswa 600-8/11 Pemantauan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling 600-8/12 Sekolah 600-8/13 Laporan Aktiviti Dan Program HEM 600-8/14 Analisis Pembekal 600-8/15 Laporan Pemantauan 153 . hasil pemantauan sekolah mengenai keselamatan 600-8/9/3 Kesihatan Mengandungi hasil laporan.

600-8/15/1 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 600-8/15/2 Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan 600-8/15/2/1 PPD 600-8/15/3 Perkhidmatan Membekal Makanan Bermasak 600-8/16 Pemantauan Pengurusan Bilik PPDa 600-8/17 Pemantauan Program dan Aktiviti Sektor Psikologi dan Kaunseling 600-8/18 Pemantauan School Improvement Programme (SIP) Sub Fungsi 600-9 PENDIDIKAN SWASTA Mengandungi surat-surat mengenai pendaftaran kepada Institusi Pendidikan Swasta dari aspek lokasi premis pemilik. kursus. guru. 154 . yuran murid dan sebagainya. pentadbir.

600-9/1 Pendaftaran Institusi 600-9/1/1 Sekolah Sepenuh Masa 600-9/1/2 Pusat Tuisyen Menerima permohonan dan pendaftaran Pusat Tuisyen daripada institusi tersebut. 600-9/1/6 Pusat Kemahiran 155 . 600-9/1/4 Pusat Komputer Menerima permohonan dan pendaftaran Pusat Komputer daripada institusi tersebut. Menerima kelulusan permohonan dan mendaftarkan daripada BPS & permohonan pendaftaran sekolah swasta sepenuh masa daripada institusi. Menerima permohonan dan pendaftaran Pusat Kemahiran daripada institusi tersebut. 600-9/1/3 Pusat Bahasa Menerima kelulusan permohonan dan mendaftarkan daripada BPS & permohonan pendaftaran Pusat Bahasa daripada institusi.Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Menerima kelulusan permohonan dan mendaftarkan daripada BPS & permohonan pendaftaran sekolah swasta sepenuh masa daripada institusi. 600-9/1/5 Pusat Perkembangan Minda Menerima kelulusan permohonan dan mendaftarkan daripada BPS & permohonan pendaftaran Pusat Perkembangan Minda daripada institusi.

600-9/3 Pendaftaran Pewartaan 600-9/4 Pengurusan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Pengurusan data dan maklumat Institusi Pendidikan Swasta (IPS) 600-9/4/1 Data dan maklumat institusi Pendidikan Swasta Pengurusan data dan maklumat Institusi Pendidikan Swasta (IPS) 156 . 600-9/2 Pendaftaran Permit Mengajar Menerima permohonan pendaftaran permit/kebenaran mengajar daripada sekolah tersebut. 600-9/2/3 Tadika Menerima permohonan dan pendaftaran Pusat Kemahiran daripada Tadika tersebut. 600-9/2/2 Institusi Pendidikan Swasta Menerima permohonan pendaftaran permit/kebenaran mengajar daripada Institusi Pendidikan Swasta (IPS) tersebut. 600-9/2/1 Sekolah Menerima permohonan pendaftaran permit/kebenaran mengajar daripada sekolah tersebut.600-9/1/7 Tadika Menerima permohonan dan pendaftaran Tadika daripada institusi tersebut. Pengurusan pendaftaran pewartaan pegawai-pegawai JPN dan PPD sebagai pendaftar dan penolong pendaftar sekolah dan guru.

600-9/5 Cuti Upacara Menerima permohonan dan kelulusan cuti upacara bagi semua Institusi Pendidikan Swasta (IPS) 600-9/5/1 Permohonan Menerima permohonan dan kelulusan cuti upacara bagi semua Institusi Pendidikan Swasta (IPS) 600-9/6 Lawatan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Menerima permohonan dan kelulusan lawatan sambil belajar bagi semua Institusi Pendidikan Swasta (IPS) 600-9/6/1 Lawatan Sambil Belajar Menerima permohonan dan kelulusan lawatan sambil belajar bagi semua Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Sub Fungsi 600-10 RENDAH Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi perkara-perkara berkaitan pertukaran dan penempatan murid di Negeri Selangor 600-10/1 Pendaftaran Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan Home Schooling ke Kementerian Pejaran Malaysia (KPM) 600-10/1/1 Home Schooling (Tambahan) Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan Home Schooling ke Kementerian Pejaran Malaysia (KPM) 157 .

balik luar negara ke sekolah kerajaan 158 . sekolah agama.600-10/1/2 Pengecualian Pendidikan Wajib (Tambahan) Meliputi perkara-perkara berkaitan pengecualian ke Kementerian Pejaran Malaysia (KPM) 600-10/1/3 Pendidikan Wajib 600-10/1/4 Murid Tanpa Sijil Lahir 600-10/1/5 Data Murid Sekolah Rendah 600-10/2 Penempatan Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran murid dari luar masuk ke Selangor 600-10/2/1 Sekolah Biasa Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran murid dari luar masuk ke Selangor 600-10/2/2 Sekolah Awal Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan bersekolah awal 600-10/2/3 Bersekolah Semula Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan bersekolah semula dari sekolah swasta.

600-10/3 Pertukaran Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran murid dari luar masuk ke Selangor 600-10/3/1 Sekolah Biasa Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran murid dari luar masuk ke Selangor 600-10/3/1/1 Pertukaran sama aliran 600-10/3/2 Bahasa Penghantar Meliputi perkara-perkara berkaitan permohonan pertukaran murid dari luar masuk ke Selangor dan kelulusan tukar aliran dari Kementerian Pejaran Malaysia (KPM) 600-10/3/3 Pertukaran Bahasa Penghantaran 600-10/4 Data Murid Sekolah Rendah 600-10/5 PERMATA 159 .

Peperiksaan Bertulis dan Keputusan Peperiksaan Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 700-1/1 Peperiksaan Awam Meliputi hal-hal pengurusan peperiksaan awam dan keputusan peperiksaan 700-1/1/1 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) Mengandungi pekeliling. keperluan calon istimewa. Calon Pindah. Operasi Angkut. Calon Hospital/Tahanan. surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta 700-1/1/1/1 Pendaftaran UPSR Mengandungi pekeliling. tambah masa peperiksaan dan pengecualian kerja kursus 700-1/1/1/2 Calon Istimewa 700-1/1/1/3 Calon Lewat / Cicir Mengandungi surat menyurat. senarai nama. senarai pusat peperiksaan.Kod Fungsi Perihal 700 KURIKULUM Mengandungi perkara yang berkaitan dengan pemantauan pengurusan dan aktiviti kurikulum dan pelaksanaan program di peringkat PPD & sekolah Sub Fungsi 700-1 PEPERIKSAAN Kod Aktiviti Mengandungi perkara-perkara Pendaftaran Peperiksaan. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta Mengandungi surat menyurat. senarai pusat peperiksaan. permohonan calon lewat dan pelajar bawah umur 148 . Kerja kursus. surat menyurat. Calon Istimewa. Petugas Peperiksaan.

jadual operasi dan edaran kertas soalan 700-1/1/1/11 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat dan keputusan markah kerja kursus 149 .700-1/1/1/4 Calon Pindah Pusat (Dalam Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (dalam negeri) 700-1/1/1/5 Calon Pindah Pusat (Antara Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (antara negeri) 700-1/1/1/6 Calon Pindah Pusat (Keluar Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (keluar negeri) 700-1/1/1/7 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang 700-1/1/1/8 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat. permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/1/9 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/1/10 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. senarai petugas.

pemeriksa kertas peperiksaan. bilik gerakan SPP. Inden. markah analisis item. surat menyurat.700-1/1/1/12 Peperiksaan Percubaan Mengandungi surat menyurat dan keputusan peperiksaan percubaan 700-1/1/1/13 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/1/14 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. permohonan calon lewat dan pelajar bawah umur 150 . keputusan peperiksaan dan analisis peperiksaan 700-1/1/2 Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. jadual waktu peperiksaan. keperluan calon istimewa. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta 700-1/1/2/1 Pendaftaran PMR Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. senarai nama. tambah masa peperiksaan dan pengecualian kerja kursus 700-1/1/2/2 Calon Istimewa 700-1/1/2/3 Calon Lewat/Cicir Mengandungi surat menyurat. skrip jawapan 700-1/1/1/15 Keputusan Peperiksaan Mengandungi surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta Mengandungi surat menyurat. senarai pusat peperiksaan.

permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/2/11 Bantah mata pelajaran Mengandungi surat menyurat.700-1/1/2/4 Calon Pindah Pusat (Dalam Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (dalam negeri) 700-1/1/2/5 Calon Pindah Pusat (Antara Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (antara negeri) 700-1/1/2/6 Calon Pindah Pusat (Keluar Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah pusat (keluar negeri) 700-1/1/2/7 Calon Menumpang (Dalam Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang (dalam negeri) 700-1/1/2/8 Calon Menumpang (Antara Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang (antara negeri) 700-1/1/2/9 Calon Menumpang (Keluar Negeri) Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang (keluar negeri) 700-1/1/2/10 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat. gugur subjek. tambah subjek dan tukar subjek peperiksaan 151 .

700-1/1/2/12 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat. senarai pusat peperiksaan. jadual operasi dan edaran kertas soalan 700-1/1/2/14 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat dan keputusan markah kerja kursus 700-1/1/2/15 Peperiksaan Percubaan Mengandungi surat menyurat dan keputusan peperiksaan percubaan 700-1/1/2/16 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/2/17 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. surat menyurat. Inden. bilik gerakan SPP. skrip jawapan Mengandungi surat menyurat. analisis peperiksaan. senarai petugas. jadual waktu peperiksaan. markah analisis item. taklimat peperiksaan 700-1/1/2/13 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. keputusan peperiksaan. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta 700-1/1/2/18 Keputusan Peperiksaan 700-1/1/3 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 152 . senarai pelajar cemerlang dan penerimaan dan penghantaran sijil peperiksaan Mengandungi pekeliling. pemeriksa kertas peperiksaan. lantikan petugas.

gugur subjek. jadual operasi dan edaran kertas soalan 700-1/1/3/8 Bantah mata pelajaran Mengandungi surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon sekolah swasta Mengandungi surat menyurat.700-1/1/3/1 Pendaftaran SPM Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. tambah subjek dan tukar subjek peperiksaan 153 . surat menyurat. permohonan calon lewat dan pelajar bawah umur 700-1/1/3/2 Calon Istimewa 700-1/1/3/3 Calon Lewat / Cicir 700-1/1/3/4 Calon Pindah Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah 700-1/1/3/5 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang 700-1/1/3/6 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/3/7 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. senarai petugas. tambah masa peperiksaan dan pengecualian kerja kursus Mengandungi surat menyurat. senarai nama. keperluan calon istimewa.

senarai pusat peperiksaan. keputusan peperiksaan dan penerimaan sijil peperiksaan 700-1/1/3/13 Keputusan Peperiksaan 700-1/1/4 Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) Mengandungi pekeliling. jadual waktu peperiksaan.700-1/1/3/9 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat dan keputusan markah kerja kursus 700-1/1/3/10 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat. pemeriksa kertas peperiksaan. jumlah calon dan bayaran yuran calon 700-1/1/4/1 Pendaftaran SPMU Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. senarai nama. jumlah calon dan bayaran yuran calon Mengandungi surat menyurat. skrip contoh & skrip segera Mengandungi surat menyurat. Inden. tambah masa peperiksaan dan pengecualian kerja kursus 700-1/1/4/2 Calon Istimewa 154 . markah analisis item. permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/3/11 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/3/12 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. surat menyurat. keperluan calon istimewa.

permohonan calon lewat. pelajar bawah umur 700-1/1/4/4 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang 700-1/1/4/5 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/4/6 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/4/10 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 155 . keputusan markah kerja kursus dan ujian lisan 700-1/1/4/9 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat. senarai petugas. tambah subjek dan tukar subjek peperiksaan 700-1/1/4/8 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat.700-1/1/4/3 Calon Lewat / Cicir Mengandungi surat menyurat. gugur subjek. jadual operasi dan edaran kertas soalan 700-1/1/4/7 Bantah mata pelajaran Mengandungi surat menyurat.

senarai pusat peperiksaan. keperluan calon istimewa. senarai nama. markah analisis item. surat menyurat. permohonan calon lewat. jumlah calon dan bayaran yuran calon 700-1/1/5/1 Pendaftaran STPM Mengandungi pekeliling. Inden. pemeriksa kertas peperiksaan. keputusan peperiksaan. senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. skrip contoh & skrip segera Mengandungi surat menyurat. tambah masa peperiksaan dan pengecualian kerja kursus 700-1/1/5/2 Calon Istimewa 700-1/1/5/3 Calon Lewat Mengandungi surat menyurat. senarai pelajar cemerlang dan penerimaan sijil peperiksaan 700-1/1/4/12 Keputusan Peperiksaan 700-1/1/5 Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) Mengandungi pekeliling. jumlah calon dan bayaran yuran calon Mengandungi surat menyurat. 700-1/1/5/4 Calon Pindah Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah 700-1/1/5/5 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang 156 .700-1/1/4/11 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. jadual waktu peperiksaan.

skrip contoh & skrip segera Mengandungi surat menyurat. jadual waktu peperiksaan.700-1/1/5/6 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/5/7 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/5/11 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/5/12 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. senarai petugas. jadual operasi dan edaran kertas soalan 700-1/1/5/8 Bantah mata pelajaran Mengandungi surat menyurat. keputusan peperiksaan dan penerimaan sijil peperiksaan 700-1/1/5/13 Keputusan Peperiksaan 157 . Inden. pemeriksa kertas peperiksaan. gugur subjek. markah analisis item. tambah subjek dan tukar subjek peperiksaan 700-1/1/5/9 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat dan keputusan markah kerja kursus 700-1/1/5/10 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat.

senarai pusat peperiksaan. senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. senarai nama serta keperluan calon istimewa 700-1/1/6/3 Calon Lewat Mengandungi surat menyurat dan borang permohonan calon lewat 700-1/1/6/4 Calon Pindah Mengandungi surat menyurat dan permohonan borang permohonan calon pindah 700-1/1/6/5 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon menumpang 700-1/1/6/6 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/6/7 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/1/6/2 Calon Istimewa Mengandungi surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/1/6/1 Pendaftaran STAM Mengandungi pekeliling.700-1/1/6 Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. senarai petugas. jadual operasi dan edaran kertas soalan 158 .

skrip contoh & skrip segera Mengandungi surat menyurat. semua kerja kursus Pra Sekolah 700-1/1/7/2 Ujian Penilaian Sekolah Rendah Mengandungi pekeliling. surat menyurat. surat menyurat.700-1/1/6/8 Markah Kerja Kursus Mengandungi surat menyurat dan keputusan markah kerja kursus 700-1/1/6/9 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat dari sekolah berkenaan pembetulan maklumat calon calon peperiksaan 700-1/1/6/10 Calon Hospital Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/6/11 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat. semua kerja kursus PBS 700-1/1/7/1 PRA Sekolah Mengandungi pekeliling. keputusan peperiksaan dan penerimaan sijil peperiksaan 700-1/1/6/12 Keputusan Peperiksaan 700-1/1/7 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. pemeriksa kertas peperiksaan. markah analisis item. semua kerja kursus UPSR 159 . Inden. jadual waktu peperiksaan.

ujian lisan berasaskan sekolah KKQ Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Mengandungi pekeliling. semua kerja kursus PMR 700-1/1/7/4 Sijil Pelajaran Malaysia Mengandungi pekeliling. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/1/8/1 Pendaftaran Mengandungi pekeliling. Ujian Tilawah Hafazan. surat menyurat. ujian tilawah hafazan. surat menyurat. semua kerja kursus STAM 700-1/1/8 Malaysian University English Test (MUET) Mengandungi pekeliling. Ujian Lisan Berasaskan Sekolah Mengandungi surat dari lembaga peperiksaan malaysia. penempatan calon. surat menyurat. senarai pusat peperiksaan. jumlah calon dan bayaran calon 160 . Kementerian. penempatan calon. semua kerja kursus STPM 700-1/1/7/7 700-1/1/7/8 Sijil Tinggi Agama Malaysia Mengandungi pekeliling.700-1/1/7/3 Penilaian Menengah Rendah Mengandungi pekeliling. Penilaian Perkara Asas Fardu Pejabat Pelajaran daerah dan sekolah Ain. surat menyurat. KPM. semua kerja kursus SPM 700-1/1/7/5 700-1/1/7/6 Mengandungi surat-surat dari Lembaga Peperiksaan Malaysia. surat menyurat. mengenai Penilaian Perkara Asas Fardu Ain(PAFA). senarai pusat peperiksaan. PPD dan sekolah-sekolah mengenai penilaian PBS Pendidikan Islam perkara asas fardhu ain (PAFA). surat menyurat.

pengecualian kerja kursus 700-1/1/8/3 Pindah Pusat Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah 700-1/1/8/4 Calon Menumpang Mengandungi surat menyurat dan permohonan borang permohonan calon menumpang 700-1/1/8/5 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/1/8/6 Pembetulan Maklumat Calon Mengandungi surat menyurat.700-1/1/8/2 Calon Istimewa Mengandungi surat menyurat. tambah masa peperiksaan. senarai petugas. keperluan calon istimewa. senarai nama. permohonan pembetulan maklumat calon dan keputusan kemaskini maklumat calon 700-1/1/8/7 Calon Hospital/Tahanan Mengandungi surat menyurat berkenaan calon hospital dan tahanan 700-1/1/8/8 Bahan-Bahan Peperiksaan Mengandungi pekeliling. jadual operasi dan edaran kertas soalan 161 . surat menyurat dan agihan bahan-bahan peperiksaan 700-1/1/8/9 Operasi Angkut dan Buka Kotak Mengandungi surat menyurat.

Pusat Peperiksaan.700-1/1/8/10 Keputusan Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan keputusan peperiksaan 700-1/1/8/11 MUET AM Mengandungi surat menyurat pelbagai 700-1/1/8/12 Peperiksaan Bertulis 700-1/2 Peperiksaan Luar Negeri Mengandungi perkara-perkara Pekeliling. Petugas Peperiksaan. tempahan pusat peperiksaan dan bayaran pusat peperiksaan 700-1/2/1/3 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 162 . senarai pusat peperiksaan. senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. Penyerahan Skrip dan Summary Claim 700-1/2/1 The Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/1/2 Pusat Peperiksaan Mengandungi surat menyurat . jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/1/1 Pekeliling Mengandungi pekeliling.

700-1/2/1/4 Penyerahan Skrip Mengandungi surat menyurat dan menerima skrip soalan dan jawapan 700-1/2/1/5 Summary Claim Mengandungi elaun petugas peperiksaan 700-1/2/1/6 Peperiksaan Bertulis 700-1/2/2 The Association Of Business Executives (ABE) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. senarai pusat peperiksaan. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/2/2 Pusat Peperiksaan Mengandungi surat menyurat . surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/2/1 Pekeliling Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. tempahan pusat peperiksaan dan bayaran pusat peperiksaan 700-1/2/2/3 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/2/2/4 Penyerahan Skrip Mengandungi surat menyurat dan menerima skrip soalan dan jawapan 163 .

jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/3/1 Pekeliling Mengandungi pekeliling. surat menyurat. tempahan pusat peperiksaan dan bayaran pusat peperiksaan 700-1/2/3/4 Penyerahan Skrip Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/2/3/5 Summary Claim Mengandungi surat menyurat dan menerima skrip soalan dan jawapan 164 . surat menyurat. surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/3/3 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat . jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/3/2 Pusat Peperiksaan Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. senarai pusat peperiksaan.700-1/2/2/5 Summary Claim Mengandungi elaun petugas peperiksaan 700-1/2/2/6 Peperiksaan Bertulis 700-1/2/3 The Institute Of Chartered Secretaries And Administrators (ICSA) Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan.

senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/4/1 Pekeliling Mengandungi pekeliling. surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/4/2 Pusat Peperiksaan Mengandungi surat menyurat . senarai pusat peperiksaan.700-1/2/3/6 Peperiksaan Bertulis 700-1/2/4 The Association Of International Accountants (AIA) Mengandungi pekeliling. tempahan pusat peperiksaan dan bayaran pusat peperiksaan 700-1/2/4/3 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/2/4/4 Penyerahan Skrip Mengandungi surat menyurat dan menerima skrip soalan dan jawapan 700-1/2/4/5 Summary Claim Mengandungi elaun petugas peperiksaan 700-1/2/4/6 Peperiksaan Bertulis 165 .

surat menyurat. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/5/2 Pusat Peperiksaan Mengandungi surat menyurat . senarai pusat peperiksaan. tempahan pusat peperiksaan dan bayaran pusat peperiksaan 700-1/2/5/3 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/2/5/4 Penyerahan Skrip Mengandungi surat menyurat dan menerima skrip soalan dan jawapan 700-1/2/5/5 Summary Claim Mengandungi elaun petugas peperiksaan 700-1/2/5/6 Peperiksaan Bertulis 700-1/2/6 Associated Board Of The Royal Schools Of Music (ABRSM) Mengandungi pekeliling. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/5/1 Pekeliling Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan.700-1/2/5 City And Guilds Of London Institute (C&G) Mengandungi pekeliling. surat menyurat. senarai pusat peperiksaan. jumlah calon dan bayaran calon 166 . surat menyurat.

700-1/2/6/1 Pendaftaran Mengandungi pekeliling. senarai pusat peperiksaan. surat menyurat. surat menyurat dan agihan bahan-bahan peperiksaan mengikut pusat 700-1/2/6/5 Petugas Peperiksaan Mengandungi surat menyurat dan lantikan petugas peperiksaan 700-1/2/6/6 Edar Soalan Mengandungi surat menyurat berkaitan edaran surat ke bilik bekal 700-1/2/6/7 Peperiksaan Bertulis Mengandungi surat menyurat dan jadual waktu 700-1/2/6/8 Keputusan Peperiksaan Mengandungi surat menyurat. penempatan calon dan senarai pusat peperiksaan 700-1/2/6/3 Pindah Pusat Mengandungi surat menyurat dan permohonan calon pindah 700-1/2/6/4 Bahan-Bahan Peperiksaan Mengandungi pekeliling. jumlah calon dan bayaran calon 700-1/2/6/2 Penempatan Pusat Calon Mengandungi surat menyurat. keputusan peperiksaan dan penerimaan sijil peperiksaan 167 .

Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Laporan Pemantauan. Perancangan Pemantauan. Instrument Pemantauan.700-1/2/6/9 Peperiksaaan Amali Sub Fungsi 700-2 PEMANTAUAN Kod Aktiviti Sumber Kuasa .Surat Arahan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Perancangan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Laporan Pemantauan. Perancangan Pemantauan. Laporan Pemantauan. Perancangan Pemantauan. Instrument Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Laporan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Laporan Pemantauan. Instrument Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Perancangan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya 700-2/1 Pengurusan Kurikulum Dan Pengajaran & Pembelajaran 700-2/1/1 Unit Bahasa Malaysia 700-2/1/2 Unit Bahasa Inggeris 700-2/1/3 Unit Bahasa Cina 700-2/1/4 Unit Bahasa Tamil 700-2/1/5 Unit Sains 168 . Laporan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Sumber Kuasa . Instrument Pemantauan. Instrument Pemantauan. Perancangan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Laporan Pemantauan. Instrument Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Instrument Pemantauan. Perancangan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan.

Laporan Pemantauan. Perancangan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Laporan Pemantauan. Instrument Pemantauan. Instrument Pemantauan. Laporan Pemantauan. Instrument Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Instrument Pemantauan.700-2/1/6 Unit Matematik 700-2/1/7 Unit Teknik & Vokasional 700-2/1/8 Unit ICT 700-2/1/9 Unit Kajian Kemasyarakatan 700-2/1/10 Unit Pra Sekolah Sumber Kuasa . Perancangan Pemantauan. Laporan Pemantauan. Perancangan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Analisis Pemantauan dan sebagainya 700-2/1/11 Pemantauan Pendidikan Khas 700-2/1/12 Pemantauan Pemulihan Khas 700-2/1/13 KSSR Pendidikan Khas 169 . Instrument Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Perancangan Pemantauan.Surat Arahan Pemantauan. Analisis Pemantauan dan sebagainya Sumber Kuasa . Perancangan Pemantauan. Laporan Pemantauan.

Senarai Inventori dan sebagainya Mengandungi kertas konsep. ujian penapisan.700-2/2 Pengurusan Bilik Khas Mengandungi Peraturan Keselamatan Makmal. Rekod Penggunaan Bengkel. pengajaran & pembelajaran dan sebagainya Mengandungi kertas konsep. Rekod Penggunaan Makmal. Senarai Inventori dan sebagainya 700-2/2/1 Makmal Sains Mengandungi Peraturan Keselamatan Makmal. Senarai Inventori dan sebagainya 700-2/2/2 Makmal Komputer 700-2/2/3 Bengkel Kemahiran Hidup / ERT 700-2/2/4 Pusat Sumber Mengandungi Peraturan Keselamatan Pusat Sumber. ujian penapisan. pengajaran & pembelajaran dan sebagainya Mengandungi kertas konsep. modul. ujian penapisan. PROTIM & PROBIM 700-2/3/1/1 Unit Bahasa Malaysia 170 . pelan tindakan/pengurusan. Rekod Penggunaan Pusat Sumber. pelan tindakan/pengurusan. pengajaran & pembelajaran dan sebagainya 700-2/3 Program Khas 700-2/3/1 KIA2M. Senarai Inventori dan sebagainya Mengandungi Peraturan Keselamatan Bengkel. Rekod Penggunaan Makmal. modul. modul. pelan tindakan/pengurusan. Senarai Inventori dan sebagainya Mengandungi Peraturan Keselamatan Bilik Komputer. Rekod Penggunaan Bilik Komputer.

700-2/3/2 PROTIM & PROBIM Mengandungi kertas konsep. pengajaran & pembelajaran dan sebagainya Mengandungi kertas konsep. modul. pelan tindakan/pengurusan. ujian penapisan. modul. ujian penapisan. pengajaran & pembelajaran dan sebagainya Mengandungi program Sistem Bimbingan Taulan dalam membantu guru-guru PPSMI dalam Bahasa Inggeris 700-2/3/2/1 Unit Matematik 700-2/3/3 SisBT 700-2/3/4 PPSMI Mengandungi program Pengajaran & Pembelajaran Sains & Matematik dalam Bahasa Inggeris 700-2/3/5 Kajian Tindakan 700-2/3/6 Kelas Bimbingan SPM Anjuran Yayasan GPMS Sub Fungsi 700-3 PENERIMAAN & PENYEBARAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum mengikut unit 171 . pelan tindakan/pengurusan.

700-3/1 Unit Bahasa Malaysia Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Bahasa Malaysia 700-3/2 Unit Bahasa Inggeris Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Bahasa Inggeris 700-3/3 Unit Bahasa Cina Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Bahasa Cina 700-3/4 Unit Bahasa Tamil Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Bahasa Tamil 700-3/5 Unit Sains Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Sains 700-3/6 Unit Matematik Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Matematik 700-3/7 Unit Teknik & Vokasional Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Teknik & Vokasional 700-3/8 Unit ICT Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum ICT 172 .

700-3/9 Unit Kajian Kemasyarakatan Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Kajian Kemasyarakatan 700-3/10 Unit Pra Sekolah Mengandungi proses penerimaan & penyebaran bahan Kurikulum Pra Sekolah 700-3/11 Pendidikan Khas Penerimaan Dan Penyebaran Kurikulum Pendidikan Khas Sub Fungsi 700-4 PROGRAM PENINGKATAN Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Mengandungi program peningkatan prestasi mengikut unit 700-4/1 Unit Bahasa Malaysia Mengandungi program peningkatan prestasi unit Bahasa Malaysia 700-4/2 Unit Bahasa Inggeris Mengandungi program peningkatan prestasi unit Bahasa Inggeris 700-4/3 Unit Bahasa Cina Mengandungi program peningkatan prestasi unit Bahasa Cina 700-4/4 Unit Bahasa Tamil Mengandungi program peningkatan prestasi unit Bahasa Tamil 173 .

pengurusan Tingkatan Enam & projek-projek khas. pengurusan Guru GSTT. data dan analisis kebangsaan. pelajar cadangan pentadbir sekolah. Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal Meliputi semua maklumat.700-4/5 Unit Sains Mengandungi program peningkatan prestasi unit Sains 700-4/6 Unit Matematik Mengandungi program peningkatan prestasi unit Matematik 700-4/7 Unit Teknik & Vokasional Mengandungi program peningkatan prestasi unit Teknik & Vokasional 700-4/8 Unit ICT Mengandungi program peningkatan prestasi unit ICT 700-4/9 Unit Kajian Kemasyarakatan Mengandungi program peningkatan prestasi unit Kajian Kemasyarakatan 700-4/10 Unit Pra Sekolah Mengandungi program peningkatan prestasi unit Pra Sekolah Sub Fungsi 700-5 PENGURUSAN SEKOLAH Kod Aktiviti Mengandungi surat-surat penempatan dan pertukaran guru. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/1 Rendah 174 . pengurusan sekolah kluster & sekolah berasrama penuh.

data dan analisis kebangsaan. data dan analisis kebangsaan. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/2/1 Sekolah Menengah Kebangsaan 175 . data dan analisis kebangsaan. data dan analisis kebangsaan. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/1/2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina 700-5/1/3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil 700-5/1/4 Swasta 700-5/1/5 Pakej 700-5/1/6 Sar kafa 700-5/2 Menengah Meliputi semua maklumat.700-5/1/1 Sekolah Kebangsaan Meliputi semua maklumat. data dan analisis kebangsaan. data dan analisis kebangsaan.

700-5/2/1/1 Sistem Pemantauan Persediaan Akhir & Awal Tahun (dBLAT) 700-5/2/1/2 Pemantauan Persediaan Sekolah Awal Tahun (PPSAT) 700-5/2/1/3 Pemantauan KRK/Modek Khas 700-5/2/1/4 Pemantauan Program Khas 700-5/2/1/5 Pemantauan KGSK 700-5/2/1/6 Pemantauan Tingkatan 6 700-5/2/1/7 Kelas aliran agama 700-5/2/1/8 Kemasukan pelajaran tingkatan 4 kelas aliran agama (KAA) 176 .

700-5/2/2 SABK Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/2/2/1 Pengurusan sekolah agama bantuan kerajaan (SABK) 700-5/2/2/2 Pertukaran Pelajar sekolah agama bantuan kerajaan(SABK) 700-5/2/2/3 Kemasukan pelajar tingkatan 6 (SABK) 700-5/2/3 Sekolah Teknik Meliputi semua maklumat. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun Pemantauan Matapelajaran Vokasional / Teknikal Di Sekolah Menengah Harian / SABK / SMT Meliputi semua maklumat. data dan analisis kebangsaan. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/2/3/1 700-5/2/4 Sekolah berasrama penuh(SBP) 177 . data dan analisis kebangsaan. data dan analisis kebangsaan.

data dan analisis kebangsaan. negeri dan daerah serta surat menyurat berkaitan pemantauan sekolah wal dan akhir tahun 700-5/2/6 Persatuan Pengelola SekolahSekolah Malaysia Cawangan Selangor 700-5/2/7 sekolah menengah agama (SMKA) 700-5/3 Perhimpunan pagi Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/1 Rendah Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/1/1 Sekolah Kebangsaan Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/1/2 Sekolah Jenis Kebangsaan (China) Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/1/3 Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 178 .700-5/2/5 Swasta Meliputi semua maklumat.

700-5/3/1/4 Swasta Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2 Menengah Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2/1 Sekolah Menengah Kebangsaan Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2/2 Sekolah Bantuan Agama Kerajaan (SBAK) Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2/3 Sekolah Teknik Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2/4 SBP Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/2/5 Swasta Meliputi semua maklumat perhimpunan pagi jabatan dan sekolah dipantau serta surat menyurat berkaitan 700-5/3/3 Pemantauan Awal Tahun Sekolah Swasta Pengurusan pemantauan awal tahun sekolah-sekolah swasta 179 .

700-5/4 Pemantauan Dasar Pengurusan pemantauan dasar sekolahsekolah swasta 700-5/4/1 Sekolah Swasta Pengurusan pemantauan dasar sekolahsekolah swasta 700-5/4/2 Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Pengurusan pemantauan dasar IPS 700-5/4/3 Tadika Pengurusan pemantauan dasra Tadika 700-5/5 PraSekolah 700-5/5/1 Pengurusan PraSekolah 700-5/5/2 Pengurusan Pakej PraSekolah 700-5/5/3 Pusat Anak Permata Negara (PAPN) 180 .

700-5/5/4 Data sistem maklumat prasekolah kebangsaan 700-5/6 Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah (PKPSM) 700-5/7 700-5/8 181 .

minit mesyuarat. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya 177 . rancangan dan sebagainya 800-1/2/1 Takwim & Perancangan MSSM Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. kejohanan dalam takwim. pembangunan sukan dan sebagainya Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 800-1/1 Pengurusan & Perancangan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. takwim. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya 800-1/1/1 Mesyuarat Pengurusan & Perancangan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat.Kod Fungsi Perihal 800 KO-KURIKULUM Mengandungi perkara yang berkaitan dengan pemantauan pengurusan dan aktiviti ko-kurikulum dan pelaksanaan program di peringkat PPD & sekolah Sub Fungsi 800-1 SUKAN Kod Aktiviti Mengandungi perkara-perkara berkaitan pengurusan dan perancangan. rancangan dan sebagainya 800-1/2 Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. kertas cadangan. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya 800-1/1/2 Mesyuarat Teknikal MSSS / MSSM Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. minit mesyuarat.

800-1/3/2 Olahraga Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya.800-1/2/2 Pengelolaan MSSM Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/3/3 Bola Sepak Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/2/2 Pra Sekolah Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. kertas cadangan. 800-1/3/2/1 Pendidikan Khas Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. rancangan dan sebagainya 800-1/2/3 Laporan Prestasi Sukan MSSM Meliputi segala surat-meyurat/laporan perbelanjaan dan sebagainya 800-1/3 Pertandingan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/1 Pesta MSSS Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. minit mesyuarat. 178 .

800-1/3/5 Bola Baling Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/6 Bola Tampar Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/11 Badminton Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/8 Bola Lisut / Softball Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/10 Tenis Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya.800-1/3/4 Bola Jaring Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/9 Bola Tenpin Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/7 Bola Keranjang Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 179 .

180 . 800-1/3/16 Kriket Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya.800-1/3/12 Skuasy Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/19 Gimnastik Artistik Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/13 Ping Pong Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/17 Ragbi Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/15 Hoki Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/14 Sepak Takraw Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/18 Gimrama Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya.

800-1/3/23 Golf Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/25 Catur Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. 800-1/3/21 Perahu Layar Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/22 Merentas Desa Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya.800-1/3/20 Akuatik Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. 800-1/3/24 Memanah Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat dan sebagainya. minit mesyuarat. 181 . kertas cadangan. 800-1/3/26 Balapan Dan Padang 800-1/4 Pertandingan Dengan Agensi Luar Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat.

800-1/4/1 Majlis Sukan Negara Malaysia Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. rancangan dan sebagainya. minit mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. rancangan dan sebagainya. kertas cadangan. 800-1/4/8 Program Khas Meliputi segala surat-menyurat/program aktiviti bersama agensi berkaitan dan sebagainya. kertas cadangan. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. minit mesyuarat. rancangan dan sebagainya. 800-1/4/6 MSKPPM Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. 800-1/4/7 Persatuan Sukan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. 800-1/4/3 Majlis Kerajaan Tempatan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/4/5 PSKPP Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. rancangan dan sebagainya. 182 . rancangan dan sebagainya. 800-1/4/2 Majlis Sukan Negeri Selangor Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/4/4 Pusat Pengajian Tinggi Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat.

minit mesyuarat.800-1/4/9 Tajaan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat.Rendah Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. 800-1/5/6 Sukan Mini . kertas cadangan. 800-1/5 Pembangunan Sukan Meliputi segala surat-menyurat/program diperingkat antarabangsa dan sebagainya. maklumat pemilihan atlet dan sebagainya. kertas cadangan. 800-1/5/1 Program Sukan MSSM / Kebangsaan / Antarabangsa Meliputi segala surat-menyurat/program diperingkat antarabangsa dan sebagainya. Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/5/2 Program Pembangunan MSSS Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat/ pelepasan murid ke kejohanan / surat tawaran kepada atlet dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. 800-1/5/5 Projek Khas Meliputi segala surat-menyurat/program aktiviti bersama agensi berkaitan dan sebagainya. 800-1/5/3 Mengenalpasti Bakat (TID) 800-1/5/4 Sukan Sekolah Primer Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. program pertandingan dan sebagainya. 183 .

rancangan dan sebagainya. 800-1/6/4 Gimnastik Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. rancangan dan sebagainya. 800-1/6/2 Sepak Takraw Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. rancangan dan sebagainya. kertas cadangan. 800-1/6/1 Bola Sepak Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/6/6 Badminton Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat.800-1/5/7 Sukan Mini . rancangan dan sebagainya. minit mesyuarat. 800-1/6 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 184 . kertas cadangan. kertas cadangan. minit mesyuarat.Menengah Meliputi segala surat menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. kertas cadangan. kertas cadangan. 800-1/6/5 Olahraga Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. kertas cadangan. minit mesyuarat. 800-1/6/3 Gimrama Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. rancangan dan sebagainya. minit mesyuarat. rancangan dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya. kertas cadangan. minit mesyuarat. minit mesyuarat.

minit mesyuarat. 800/1/6/8 Hoki 800-1/6/9 Balapan Dan Padang 800-1/7 Sekolah Sukan Negeri Meliputi surat-menyurat tawaran sekolah/maklumat atlet dan sebagainya. Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat/borang maklumat data sekolah/aktiviti sekolah /atlet/Jurulatih dan sebagainya. Meliputi surat-menyurat/program sukan/ aktiviti dan kejohanan bagi atlet sekolah sukan negeri dan sebagainya Meliputi surat-menyurat/waran peruntukan/maklumat anggaran belanja mengurus dan sebagainya. rancangan dan sebagainya. 800-1/7/2 Program Sukan 800-1/7/3 Peruntukan Sekolah Sukan Negeri 800-1/8 Data Sukan 185 . kertas cadangan.800-1/6/7 Memanah Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/7/1 Pengambilan Atlet Meliputi surat-menyurat tawaran sekolah/maklumat atlet dan sebagainya.

800-1/9/2 Yuran Meliputi segala surat-menyurat/pekeliling pemberitahuan bayaran yuran dan sebagainya. rancangan dan sebagainya.800-1/8/1 MSS Negeri Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat/borang maklumat data sekolah/aktiviti sekolah /atlet/Jurulatih dan sebagainya. minit mesyuarat. 800-1/9/2/1 Bayaran Tambahan 800-1/9/3 Ahli Gabungan Meliputi segala surat-menyurat/borang pendaftaran keahlian dan sebagainya. 186 . Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat/borang maklumat data sekolah/aktiviti sekolah/atlet/Jurulatih dan sebagainya. Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. 800-1/8/2 MSSM/Kebangsaan 800-1/8/3 Prasarana & Kemudahan Sukan 800-1/9 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor (MSSS) 800-1/9/1 Anugerah Sukan Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat. minit mesyuarat. kertas cadangan. Meliputi segala surat-menyurat panggilan mesyuarat/borang maklumat data sekolah/aktiviti sekolah /atlet/Jurulatih dan sebagainya. kertas cadangan. rancangan dan sebagainya.

program. Pertandingan perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Badan Beruniform Agensi Kerajaan (NGO's) mengandungi surat-menyurat.800-1/10 Pemantauan mengandungi borang laporan pemantauan hasil pemantauan sekolah mengenai prasarana. program. kursus. kursus. program. mengandungi surat-menyurat. Pertandingan perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Badan Beruniform Agensi Kerajaan (NGO's) 800-1/10/1 Program Sukan 800-1/10/2 Pertandingan Sukan 800-1/10/3 Kelab/Persatuan 800-1/10/4 Badan Beruniform 800-1/10/5 Koko Akademik 800-1/11 Aduan Sub Fungsi 800-2 PENGURUSAN KOKURIKULUM Mengandungi perkara yang berkaitan dengan pemantauan pengurusan dan aktiviti kokurikulum dan pelaksanaan program di peringkat PPD & sekolah 187 . kemudahan dan peralatan sukan mengandungi borang laporan pemantauan hasil pemantauan sekolah mengenai prasarana. kemudahan dan peralatan sukan mengandungi surat-menyurat. kursus. Pertandingan perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan Agensi Kerajaan (GO's). kemudahan dan peralatan sukan mengandungi borang laporan pemantauan hasil pemantauan sekolah mengenai prasarana.

Kod Aktiviti Kod Sub Aktiviti Kod Sub-Sub Aktiviti Perihal 800-2/1 Pengurusan & Penubuhan Mengandungi surat-menyurat yang berkaitan dengan pengurusan dan penubuhan aktiviti ko-kurikulum 800-2/1/1 Pengurusan Pasukan Badan Beruniform 800-2/1/1/1 Pasukan Kadet Berssatu Malaysia (D) 800-2/1/1/2 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (L) 800-2/1/1/3 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (U) 800-2/1/1/4 Kadet Polis 800-2/1/1/5 Kadet Bomba 188 .

800-2/1/1/6 Kadet Remaja Sekolah 800-2/1/1/7 Pasukan Pertahanan Awam 800-2/1/1/8 Pengakap 800-2/1/1/9 Pasukan Bulan Sabit Merah 800-2/1/1/10 St.John Ambulans 800-2/1/1/11 Pancaragam 800-2/1/1/12 Pandu Puteri 800-2/1/1/13 Puteri Islam 189 .

800-2/1/1/14 Seni Bela Diri 800-2/1/1/15 Kadet Koreksional 800-2/1/1/16 Kadet Koreksional 800-2/1/2 Penubuhan Pasukan Badan Beruniform 800-2/2 Kelab & Persatuan Mengandungi surat-menyurat mesyuarat. perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat-menyurat mesyuarat. kursus. pertandingan. kursus. pertandingan. perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan Agensi Kerajaan (GO's) 800-2/2/1 Sekolah/Agensi Kerajaan 800-2/2/1/1 Kelab Koperasi 800-2/2/1/2 Kelab Keselamatan Lalu Lintas 190 .

800-2/2/1/3 Kelab Rukun Negara 800-2/2/1/4 Kelab Sukan Dan Permainan 800-2/2/1/5 Kelab Setia 800-2/2/1/6 Kelab Pengguna 800-2/2/1/7 Kelab Kewangan 800-2/2/1/8 Kelab Pencinta Alam 800-2/2/1/9 Kelab Menabung 800-2/2/1/10 Kelab Akuatik 191 .

800-2/2/1/11 Kelab Haiwan Peliharaan 800-2/2/1/12 Kelab Doktor Muda 800-2/2/1/13 Kelab Koperasi Sekolah 800-2/2/1/14 Kelab Memasak 800-2/2/1/15 Kelab Video/Fotograph 800-2/2/1/16 Kelab Komputer 800-2/2/2 Agensi Bukan Kerajaan Mengandungi surat-menyurat daripada agensi luar yang berkaitan dnegan Kelab dan Persatuan 800-2/2/3 Koperasi Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan koperasi 192 .

800-2/3

Badan Beruniform

Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelab dan Persatuan Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat-menyurat daripada agensi luar yang berkaitan dnegan Kelab dan Persatuan Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Seni Bela Diri Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Bahasa Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Bahasa Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Bahasa Agensi Kerajaan (GO's) Mengandungi surat-menyurat daripada agensi luar yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Bahasa

800-2/3/1

Sekolah / Agensi Kerajaan

800-2/3/2

Agensi Bukan Kerajaan

800-2/3/3

Seni Bela Diri (Tenaga Pakar Luar)

800-2/4

Ko-Kurikulum Akademik

800-2/4/1

Bahasa

800-2/4/1/1

Sekolah/Agensi Kerajaan

800-2/4/1/2

Agensi Bukan Kerajaan

193

800-2/4/1/3

Aktiviti J-Qaf

Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah bagi Majlis Khatam Al-Quran, Ihtifal dan Kem Bestari Solat Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah untuk bahasa arab

800-2/4/1/4

Mukhaiyam Bahasa Arab

800-2/4/1/5

Musabaqah Pendidikan Khas

800-2/4/2

Penggalakan Sains Matematik & Teknologi

Mengandungi surat-menyurat yang berkaitan dengan Penggalakan Sains Matematik dan Teknologi Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Penggalakan Sains Matematik dan Teknologi Mengandungi surat-menyurat daripada agensi luar yang berkaitan dengan Penggalakan Sains Matematik dan Teknologi

800-2/4/2/1

Agensi Kerajaan

800-2/4/2/2

Agensi Bukan Kerajaan

800-2/4/3

Kebudayaan

Mengandungi surat-menyurat yang berkaitan dengan Kebudayaan

800-2/4/3/1

Sekolah/Agensi Kerajaan

Mengandungi surat-menyurat mesyuarat, kursus, pertandingan, perkhemahan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Kebudayaan

194

800-2/4/3/2

Agensi Bukan Kerajaan

Mengandungi surat-menyurat daripada agensi luar yang berkaitan dengan Kokurikulum Akademik Kebudayaan Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah bagi Majlis Tadarus Al Quran Pegawai, Kakitangan dan Pelajar Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah bagi pertandingan peringkat negeri dan daerah Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah bagi pertandingan peringkat negeri dan daerah

800-2/4/3/3

Tadarus

800-2/4/3/4

Kompang Selawat & Berzanji Marhaban

800-2/4/3/5

Festival Nasyid

800-2/4/4

Program Khas

Mengandungi surat-menyurat, kertas cadangan rancangan dan sebagainya

800-2/4/4/1

Hari Kebangsaan

Mengandungi surat-menyurat mesyuarat dan sebagainya yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri dan Kebangsaan

800-2/4/4/2

Mengandungi surat-menyurat mesyuarat Hari Keputeraan DYMM Sultan dan sebagainya yang berkaitan dengan Selangor Hari Keputeraan DYMM Sultan Selangor Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah uuntuk aktiviti Maal Hijrah, Maulidur Rasul dan Ihya' Ramadan

800-2/4/4/3

Hari Kebesaran Islam

195

800-2/4/4/4

Dakwah Bilhal

Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah untuk aktiviti pelajar asli Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah untuk Mengandungi surat-menyurat dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian, Pejabat Pelajaran Daerah untuk aktiviti pelajar cemerlang dan bermasaalah

800-2/4/4/5

Gemilang Pendidikan Islam

800-2/4/4/6

Nadwah Kepimpinan Pelajar

800-2/4/4/7

Karnival PraSekolah

800-2/4/5

Program Kebangsaan

800-2/4/5/1

Hari Pahlawan

800-2/4/5/2

Hari Kebangsaan

800-2/4/6

Program Negeri

196

800-2/4/7

Program Daerah dan Sekolah

800-2/4/8

Program GO dan NGO

800-2/4/9

Keusahawanan

800-2/5

Anugerah

Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan anugerah

800-2/5/1

Anugerah Ko-Kurikulum

Mengandungi surat-menyurat dan maklumat berkaitan urusan anugerah kokurikulum

800-2/6

Pusat Ko-Kurikulum

Menerima permohonan dan pendaftaran Pusat Ko-kurikulum

800-2/6/1

Perkhemahan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan perkhemahan

800-2/6/1/1

Agensi Kerajaan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan perkhemahan dengan Agensi Kerajaan (GO's)

197

800-2/6/1/2

Mengandungi surat-menyurat berkaitan Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dengan perkhemahan dengan Agensi Bukan Kerajaan (NGO's)

800-2/6/2

Pertandingan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan pertandingan

800-2/6/2/1

Agensi Kerajaan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan pertandingan dengan Agensi Kerajaan (GO's)

800-2/6/2/2

Mengandungi surat-menyurat berkaitan Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dengan pertandingan dengan Agensi Bukan Kerajaan (NGO's)

800-2/6/3

Kursus Murid

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan kursus murid

800-2/6/3/1

Agensi Kerajaan

Mengandungi surat-menyurat berkaitan dengan kursus murid dengan Agensi Kerajaan (GO's)

800-2/6/3/2

Mengandungi surat-menyurat berkaitan Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dengan kursus murid dengan Agensi Bukan Kerajaan (NGO's)

198

199 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful