Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA PENGURUSAN PENJUALAN TANAH NT.

023137297

Bahawa saya:

HUSAINI B SAHARI NO. K/P 670302-12-5929

Beralamat di Kg Ulu Putatan. Pemilik Tanah No. NT.023137297 seluas 12.12 ekar yang terletak di Kg Benoni dengan ini mengesahkan penjualan tanah tersebut dengan harga RM70,000.00 seekar. Dalam urusan ini saya memberi kebenaran kepada penama berikut untuk mengurus penjualan tanah tersebut bagi pihak saya. Saya bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian ini seperti yang ternyata di bawah : 1) Saya Pemilik Tanah NT.023137297 seluas 12.12 ekar yang telah memberi kuasa kepada agen tersebut berjanji tidak akan mengganggu atau menuntut apa-apa bayaran tambahan daripada mereka. Jika tanah tersebut berjaya dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang saya tawarkan.

2) Saya bersetuju untuk memberikan sagu hati sekiranya tanah tersebut dapat dijual dengan harga yang telah saya tawarkan/tetapkan.

Nama agen yang diberi kuasa dan diberi kepercayaan untuk mengurus penjualan ini adalah seperti berikut : PEMILIK TANAH AGEN

........................................... HUSAINI B SAHARI (670302-12-5929)

............................................... SUDIAN MAJANUN (610130-12-5409)

Pada haribulan ___ tahun ______ menadatangani Surat Perjanjian di hadapan saksi.

DISAKSIKAN OLEH, Nama : ............................................. Tandatangan :................................... Tarikh :.............................................