Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Sains tahun 6 Hari Tarikh Kelas Masa Bilangan murid Matapelajaran Tema Tajuk Objektif

pembelajaran : Isnin : 9 Januari 2012 : 6 Usaha : 10.00 10.30 pagi (30 minit) : 30 orang : Sains Tahun 6 : Menyiasat Alam Kehidupan : Interaksi Antara Hidupan : Memahami bahawa sebahagian haiwan hidup secara berkumpulan dan sebahagian yang lain hidup bersendirian. Hasil pembelajaran : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini diharapkan murid dapat : i) Menyatakan bahawa ada haiwan hidup secara berkumpulan dan ada yang secara bersendirian. ii) Memberi dua contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan dan bersendirian. iii) Memberikan satu kepentingan menagapa haiwan hidup secara bersendirian dan berkumpulan. Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui sebahagian haiwan disekeliling ada yang bersendirian dan berkumpulan. Kemahiran Proses Sains Nilai Murni Kaedah : Mengelas, memerhati dan mendefinisi secara operasi : Kerjasama, bersifat ingin tahu, menghargai haiwan, keyakinan : Aktiviti hands-on, perbincangan

Fasa Pengajaran

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid Murid mengumpul maklumat dan memberi respon. Teknik:

Catatan

Fasa Orientasi ( 3 minit)

Interaksi Antara Hidupan

Guru menunjukkan video Kepelbagaian Haiwan Yang Hidup di Hutan mengenai haiwan yang hidup secara berkumpulan dan haiwan yang hidup secara bersendirian.

Kaedah: Perbincangan

Soal jawab

BBM: Tayangan Video

Guru bersoal-jawab dengan murid: 1. Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam video yang ditayangkan? 2. Sebutkan nama haiwan yang terdapat dalam video tersebut. Harimau Gajah Singa

KPS: Memerhati, berkomunikasi

Nilai: berani bertanya soalan,keyakinan sewaktu soalan

untuk

menjawab

Fasa Pencetusan Idea (5 minit)

Contoh haiwan yang hidup secara berkumpulan dan haiwan yang hidup bersendirian

Berdasarkan respon murid, guru mengaitkan dengan kehidupan haiwan yang berada di persekitaran murid. Soal jawab: 1. Berikan contoh haiwan yang berada di persekitaran kamu? 2. Adakah haiwan tersebut hidup secara berkumpulan atau bersendirian. 3. Mengapakah haiwan hidup secara berkumpulan

Cadangan jawapan murid

Kaedah: Perbincangan

BBM: Tayangan Video Kucing

KPS: Memerhati

Haiwan tersebut hidup secara berkumpulan dan bersendirian. Haiwan hidup secara berkumpulan untuk mendapatkan perlindungan. serta keselamatan.

4. Guru membimbing murid membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian Murid membuat pemerhatian, membuat pengelasan tentang apa yang mereka dapati serta menyesuaikannya dengan kategori yang terdapat dalam lembaran kerja yang diberikan. ABM Kad imbasan bergambar Manila kad KPS: mengelas, mendefinisi operasi - hidup secara berkumpulan - hidup secara bersendirian. secara

Fasa penstrukturan semula idea (idea) (10 minit)

Pengelasan haiwan

1. Guru membahagikan murid dalam kumpulan 2. Setiap kumpulan diberikan kad bergambar yang mempunyai gambar haiwan. 3. Guru memberi arahan kepada murid untuk mengelaskan kad imbasan mengikut kategori di dalam kad manila seterusnya menamakan haiwan tersebut.

Kaedah: Aktiviti Hands-on Perbincangan

Lembaran kerja 4. Guru meminta wakil kumpulan untuk membentangkan dapatan mereka. Murid membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. 5. Guru menerangkan serta merumuskan tentang sebagahagian haiwan yang hidup secara berkumpulan dan bersendirian Nilai: kerjasama dalam kumpulan, menghargai haiwan

KPS Memerhati Mengelas

Aplikasi idea (8 minit)

Kad imbasan bergambar

1. Guru menyediakan beberapa kad imbasan bergambar.

Murid diminta untuk tampil ke hadapan dan melakukan aktiviti tersebut.

Kaedah: Perbincangan

Lembaran kerja

2. Guru meminta murid untuk menyesuaipadankan kad imbasan bergambar tersebut

BBM: -lembaran kerja -kad bergambar imbasan

dengan kategori haiwan itu sama ada bersendirian atau berkumpulan. 3. Seterusnya guru menyediakan latihan lembaran kerja secara individu dengan menggunakan contoh-contoh haiwan lain. Tahap kognitif Pengetahuan Aplikasi Murid melakukan lembaran kerja yang diverikan oleh guru. KPS Membuat pemerhatian Membuat pengelasan Nilai: KPS: Memerhati

Nilai murni Kerjasama dalam kumpulan Menyayangi haiwan

Refleksi (3 minit)

Pengukuhan kognitif tentang cara hidup haiwan

1. Guru menyediakan jadual tentang cara hidup haiwan secara bersendirian dan berkumpulan.

Beberapa orang murid menyenaraikan contoh-contoh haiwan yang hidup secara bersendirian dan berkumpulan di dalam jadual tersebut..

Kaedah: Berpusatkan murid

Teknik: Soal jawab

BBM: Kertas mahjung Papan putih Buku Teks Buku Aktiviti

2. Guru meminta murid menceritakan tentang apa yang telah dipelajari. 3. Guru merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut. 4. Guru meminta murid membuat bacaan lanjutan di dalam Buku Teks dan kerja rumah di dalam Buku Aktiviti.

Murid menceritakan apa yang telah dipelajari.

KPS:

Nilai:

Tahap kognitif Pengetahuan Aplikasi