Anda di halaman 1dari 6

Gemilang Sejarah PMR 2009 Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat 1 Apakah kesan dari peristiwa

berikut? Persidangan Pemuda Komunis Asia di Calcutta, India Penubuhan Malayan Races Liberation Army (MRLA)

A B C D 2

Melancarkan pemberontakan Melumpuhkan kegiatan ekonomi Menyebarkan ideologi komunis Memelihara kedaulatan negara

Dialog berikut mungkin menunjukkan reaksi orang Melayu terhadap fahaman komunis.

Mengapakah mereka bersikap sedemikian? I Bersikap ganas dan zalim II Tidak mengakui kewujudan tuhan III Mengenakan cukai yang tinggi IV Orang Melayu menolak ideologi Barat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 3 Rajah berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu.

Mengapakah darurat diisytiharkan ? A B C D Menjamin kestabilan politik Mengekalkan keamanan Negara Melindungi kepentingan ekonomi British Mengekalkan perpaduan kaum

Seramai 400 000 orang penduduk setinggan Cina telah dipindahkan ke 400 buah kampung baru di Tanah Melayu Maklumat berikut merujuk kepada pemindahan setinggan Cina ke kampung baru.

Gemilang Sejarah PMR 2009

Mengapakah Britsh bertindak demikian? A B C D 5 Meneroka tanah pertanian Membanteras kegiatan subversif Melumpuhkan pergerakan Min Yuen Menyeragamkan pentadbiran imigran

Peta berikut menunjukkan kedudukan tempat berlakunya mogok di Selangor

Apakah kesan daripada peritiwa mogok tersebut? A B C D 6 Membubarkan MPAJA Melancarkan sabotaj Melumpuhkan ekonomi Brtish Menghantar pemimpin terlibat ke China

Maklumat berikut merujuk kepada strategi untuk membanteras ancaman komunis Apakah X? A B C D Membentuk Pasukan Wataniah Menubuhkan Pasukan Home Guard Melancarkan Rancangan Bringgs Melancarkan Perang Saraf

Maklumat berikut merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha membanteras ancaman komunis. Apakah X? A B C D Undang-undang tentera Undang-undang darurat Rancangan Bringgs Rancangan Templer

Gemilang Sejarah PMR 2009

Rajah berikut merujuk kepada tujuan PKM menubuhkan Min Yuen .

Apakah tindakan Brtitish yang telah berjaya melumpuhkan gerakan tersebut? A B C D 9 Menjalankan siasatan Menubuhkan Home Guard Menambah bilangan tentera Mewujudkan kampung baru

Apakah nilai yang dapat disemai dalam usaha berikut?

A B C D 10

Memupuk perpaduan Mendisiplinkan diri Kebebasan bersuara Kreativiti rakyat

Apakah tindakan Sir Gerald Templer untuk menarik sokongan imigran menyokong perang saraf. A B C D Melonggarkan syarat kerakyatan Mewujudkan kawan hitam dan putih Memindahkan penduduk ke kampung baru Memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan

11 Penggunaan kekerasan dan senjata semata-mata tidak akan berjaya menghapuskan komunis. Sir Gerald Templer- Pesuruhjaya Tinggi British. Mengapakah tokoh tersebut berpendapat demikian ? A B C D 12 Komunis mahir taktik gerila British kekurangan tentera terlatih British memerlukan sokongan rakyat Komunis mempunyai kelengkapan perang

Apakah faktor yang membawa kepada kegagalan pertemuan di atas ?

Gemilang Sejarah PMR 2009

A B C D 13

Kesetiaan ahli PKM diragui Keenggganan mengiktiraf PKM Ketiadaan tawaran pengampunan Keengganan membayar ganti rugi

Gambar berikut menunjukkan petikan undang-undang darurat

Apakah kesan dari pengisytiharan Darurat 1948 kepada Tanah Melayu? I Mempupuk perpaduan kaum II Membendung gerakan berhaluan kanan III Menarik minat orang Cina dalam politik IV Mempercepat langkah ke arah berkerajaan sendiri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 14 Apakah tindakan Sir Gerald Templer untuk menarik sokongan imigran menyokong perang saraf. A B C D 15 Melonggarkan syarat kerakyatan Mewujudkan kawan hitam dan putih Memindahkan penduduk ke kampung baru Memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan

Maklumat berikut merupakan salah satu tindakan British untuk menghapuskan komunis

Tujuan kerajaan British berbuat demikian adalah bertujuan supaya orang bukan Melayu A B C D Memihak kepada komunis Menyokong pemerintahan British Menetap secara kekal di Tanah Melayu Melibatkan diri dalam bidang politik

Gemilang Sejarah PMR 2009 16 Rajah berikut merupakan rancangan yang dilaksanakan bagi membanteras ancaman Komunis Usaha X

Kawasan putih Kawasan hitam

Siapakah X? A B C D 17 Sir Ralph Hone Sir Henry Gurney Sir Gerald Templer Sir Harold Mac Michael

Maklumat berikut merujuk kepada usaha British untuk membanteras komunis Tarikh Perkara 1948-1949 Penduduk yang tinggal di pinggir hutan selalu dikunjungi oleh ahli PKM untuk memujuk mereka menyertai Min Yuen. Apakah usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah di atas? A B C D Membekalkan senjata Menempatkan di kem pertahanan Memindahkan ke petempatan baru Mengisytiharkan perintah berkurung

18

Apakah tujuan penubuhan Parti Komunis Malaya pada tahun 1930 di Tanah Melayu? A B C D Membela nasib kaum Cina Melumpuhkan ekonomi Menentang tentera Jepun Menubuhkan Republik Komunis Malaya

19

Sekolah berikut telah ditubuhkan oleh tentera Jepun di Singapura pada pertengahan kurun ke-20. Penubuhan sekolah ini membuktikan A B C D Perubahan strategi perjuangan PKM Kelemahan pertahanan Tanah Melayu Kerjasama antara PKM dengan British Pengenalan pentadbiran ke atas Tanah Melayu

20

Maklumat berikut merupakan tindakan pengganas komunis pada tahun 1948.

Gemilang Sejarah PMR 2009 Membakar kilang Menyerang balai polis Merosakkan landasan kereta api

Mengapakah mereka bertindak demikian? I Menamatkan Malayan Union II Melumpuhkan ekonomi III Menubuhkan kerajaan republik IV Menentang pentadbiran Jepun A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Skema Jawapan No Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jawapan A A C C D B B D A A C B D A C C C D C C Rujukan Muka Surat Ms 90 Ms 87 Ms 91 Ms 94 Ms 88 Ms 93 Ms 91 Ms 94 Ms 98 Ms 94 Ms 98 Ms 107 Ms 109 Ms 100 Ms 100 Ms 100 Ms 94 Ms 87 Ms 89 Ms 88