SULIT

PJK
PKSR 1
2009
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN RAZAK (1),
JALAN YAACOB LATIF,
CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR.

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
(PKSR 1)
TAHUN 2009

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 4
MASA: 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
2.
3.
4.

Kertas soalan ini mengandungi 3 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B
BAHAGIAN A ada 20 soalan objektif. Jawab semua soalan.
Bulatkan jawapan pada jawapan yang betul sahaja.
BAHAGIAN B ada 3 soalan subjektif. Jawab semua soalan.

5. Jawab semua soalan dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang
disediakan.

NAMA :........................................................................................................................
..................................................
TAHUN
:..............................................................................
............................................................................................
MARKAH :....................../100

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 7 halaman tidak bercetak BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF [ Lihat sebelah SULIT PKSR2 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

Kecuali.. PKSR3 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 ..

PKSR4 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

PKSR5 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

BAHAGIAN B: SOALAN SUBJEKTIF PKSR6 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

PKSR7 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

...................... Rohana binti Che Hassan) GPK.. ... Abdullah) Guru Panitia PJK Ketua Panitia PJK SK..... ........ Bandar Tun Razak (1) SK.... (En.. Bandar Tun Razak (1) Cheras...... ..... 1 (Tadbir dan Kurikulum) SK......... (Pn....... Che Yusof bin Che Lah) (En..........Disediakan oleh..... Kuala Lumpur Disahkan oleh.... Mohd Fairuz Azwad b.............. Disemak oleh.... Kuala Lumpur Cheras..... Kuala Lumpur PKSR8 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 ..................................... ............... Bandar Tun Razak (1) Cheras........................

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.