SULIT

PJK
PKSR 1
2009
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN RAZAK (1),
JALAN YAACOB LATIF,
CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR.

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH
(PKSR 1)
TAHUN 2009

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 4
MASA: 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
2.
3.
4.

Kertas soalan ini mengandungi 3 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B
BAHAGIAN A ada 20 soalan objektif. Jawab semua soalan.
Bulatkan jawapan pada jawapan yang betul sahaja.
BAHAGIAN B ada 3 soalan subjektif. Jawab semua soalan.

5. Jawab semua soalan dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang
disediakan.

NAMA :........................................................................................................................
..................................................
TAHUN
:..............................................................................
............................................................................................
MARKAH :....................../100

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak dan 7 halaman tidak bercetak BAHAGIAN A: SOALAN OBJEKTIF [ Lihat sebelah SULIT PKSR2 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

PKSR3 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .Kecuali...

PKSR4 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

PKSR5 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

BAHAGIAN B: SOALAN SUBJEKTIF PKSR6 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

PKSR7 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 .

.............................. Che Yusof bin Che Lah) (En. .... .... Kuala Lumpur Disahkan oleh... Bandar Tun Razak (1) Cheras............ ...... Kuala Lumpur Cheras........................ Rohana binti Che Hassan) GPK... ..... Bandar Tun Razak (1) SK.. Mohd Fairuz Azwad b.. 1 (Tadbir dan Kurikulum) SK.........Disediakan oleh....... Abdullah) Guru Panitia PJK Ketua Panitia PJK SK........................... Disemak oleh. (En........... (Pn.............................. Bandar Tun Razak (1) Cheras.... Kuala Lumpur PKSR8 1 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 4 ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful