Anda di halaman 1dari 2

SOALAN MATEMATIK TAHUN 4 1. Bundarkan 56 929 kepada puluh terdekat. Jawapan : 56 930 2.

Pada bulan Jun 2012,sebanyak 43 orang murid berkunjung ke perpustakaan SK St John Taee pada waktu pagi dan 28 orang murid berkunjung pada waktu petang.Cari jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Jun 2012. Jawapan : 71 orang pengunjung perpustakaan pada bulan Jun 2012. 3. Sebuah kedai menjual 100 tin minuman.Sebanyak 38 tin telah rosak.Berapakah bilangan tin yang masih elok? Jawapan : 62 tin minuman. 4. Darabkan 9 dengan 5. Jawapan : 45 5. 2 buah sekolah menyertai sukan tahunan peringkat daerah Serian.Setiap sekolah menghantar 30 orang atlet.Berapakah jumlah atlet semuanya. Jawapan : 60 orang atlet. 6. Tambahkan pecahan berikut.

+ =
Jawapan : 7. Ali membaca membaca daripada sebuah buku cerita pada hari Isnin.Seterusnya dia

daripada buku itu pada hari Rabu.Apakah pecahan bagi bahagian

buku yang dibacanya? Jawapan:

8. Tolakkan pecahan berikut.

- =
Jawapan : 9. 0.3 + 0.5 = Jawapan : 0.8 10. 1.2 0.6 = Jawapan : 0.6 11. Ada berapa jamkah dalam setengah hari? Jawapan : 12 jam 12. 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam.72 jam bersamaan dengan berapa hari? Jawapan : 3 hari 13. Tukarkan 4 jam kepada minit. 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit. Jawapan : 240 minit 14. Anwar menyimpan RM 0.50 setiap hari.Berapakah wang simpanannya dalam masa 1 minggu? Jawapan : RM3.50 15. Nelly berusia 11 tahun.Ayahnya berusia 4 kali lebih tua daripadanya.Berapakah usia ayahnya? Jawapan : 44 tahun.