Anda di halaman 1dari 9

KAEDAH PENTAKSIRAN ALTERNATIF

PEMERHATIAN

DISEDIAKAN OLEH: UMA MAGESWARI NURUL AIN ROHASLINDA

PENGENALAN
Kaedah ini adalah kaedah pentaksiran yang paling subjektif kerana ia bergantung kepada sikap peribadi dan emosi seseorang penilai. Pentaksiran melalui pemerhatian dapat membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dapat membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. Aspek yang diperhatikan a) Kognitif b) Afektif c) Psikomotor

APA ITU PENTAKSIRAN PEMERHATIAN??


Pemerhatian adalah sejenis penilaian yang senang untuk dilakukan tetapi sukar untuk menentukan kesahannya. Sejenis bentuk penilaian autentik yang menolong guru untuk membimbing murid untuk mempertingkatkan kebolehan mereka secara individu. Menurut Kamus dewan- melihat dengan teliti, mengamati, mempedulikan. Instrumen yang digunakan: Senarai semak, skala kadar, rekod profil dll

BILA PENTAKSIRAN PEMERHATIAN DIBUAT????


Pemerhatian boleh dibuat secara bila-bila masa sahaja. Pertaksiran pemerhatian boleh dibuat untuk jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. Pentaksiran secara pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan. Jangka masa untuk pentaksiran pemerhatian adalah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan.

KEKUATAN PENTAKSIRAN SECARA PEMERHATIAN


Guru Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan positif Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar Mengesan tahap penguasaan pelajar Menyimpan rekod untuk rujukan dan perancangan Dapat mengetahui sikap pelajar

Pelajar Dibuat oleh pelajar untuk melihat pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam pembelajaran. Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan atau projek. Dapat membuat refleksi terhadap keberkesanan sesuatu pembelajaran.

KELEMAHAN PENTAKSIRAN SECARA PEMERHATIAN


Susah untuk membuat kesahan Susah untuk dikendalikan dengan bilangan murid yang ramai. Ambil masa untuk membuat perancangan

CONTOH PENTAKSIRAN PEMERHATIAN


Digunakan untuk aktiviti pembelajaran, pentaksiran persembahan, dan aktiviti amali e.g. eksperimen, bengkel dan sebagainya. Hasil kerja murid seperti lukisan, buku skrap Tingkah laku murid-murid Kemahiran-kemahiran murid

SEKIAN..

Anda mungkin juga menyukai