TOPIK 4 (B2D5E3) NAMA: ____________________________________ SUBTOPIC HASIL P&P Soalan 1. Berikan maksud Campuran? : 4.

2 Unsur, Sebatian dan Campuran : Menyatakan maksud Campuran TINGKATAN: _____________________

Kalsium. Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam 2. Karbon. Oksigen.2 unsur sebatian dan campuran : LAKUKAN EKSPERIMEN (RUJUK BUKU TEKS M/S 97-99) : 1. Zink. Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam 3. Bandingkan ciri-ciri logam dan bukan logam logam Ciri-ciri Rupa Kemuluran Ketertempaan Kekerasan Takat lebur & takat didih Konduktor haba Konduktor elektrik Kekuatan regangan Bukan logam 2. Bromin.Topic 4 (B5D3E1) SUBTOPIK AKTIVITI HASIL P&P : 4. Magnesium. Memberi contoh logam dan bukan logam Soalan 1. Kelaskan unsur-unsur yang berikut kepada logam dan bukan logam . Kuprum. Sulfur. Plumbum logam Bukan logam . Aluminium. Neon. Hidrogen.

KARBON EMAS ALUMINIUM SULFUR IODIN BESI PERAK KLORIN 3. Kelaskan unsur-unsur di atas mengikut logam dan bukan logam berdasarkan sifat-sifatnya LOGAM BUKAN LOGAM .

4. Berikan contoh-contoh logam dan bukan logam Contoh Logam Bukan logam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful