Anda di halaman 1dari 13

GURU DAN CABARAN SEMASA

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA GEJALA SOSIAL

DEFINISI
Gejala bermaksud: tanda-tanda (akan terjadinya sesuatu),

alamat atau petanda. Menurut contoh yang terdapat dalam kamus dan istilah, memang padanan yang kerap diberikan adalah gejala (petanda) yang membawa masalah. Walau bagaimanapun, ia boleh digunakan untuk maksud yang bukan mendatangkan masalah seperti gejala klinikal dan gejala tunggal (istilah perubatan)

Sosial ialah kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan

masyarakat dan kemasyarakatan

Gejala sosial ialah tanda-tanda, alamat atau petanda

tentang segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan atau hal yang berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang.

MASALAH GEJALA SOSIAL


Seks bebas dan jenayah seksual

Samseng dan gengsterisme


Ponteng sekolah Black metal Dadah dan merokok Lari rumah Vendalisme

PUNCA GEJALA SOSIAL


Punca punca utama yang mendatangkan

gejala sosial adalah globalisasi dan modenasasi. Perubahan-perubahan pantas tahap nasional berlaku kerana perubahan pada arus global yang digelar globalisasi. Globalisasi tidak saja ditandai dengan dominasi ekonomi tetapi ia merentasi ke arah budaya dan pemikiran. Pembudayaan kota (cityculture) menuruti landasan Barat berlaku dengan lebih pantas dan agresif dengan adanya teknologi maklumat dan multi media sebagai kenderaan yang amat berkesan untuk melakukan agenda globalisasi

Media Massa
Pengaruh modenisasi dan globalisasi in lebih terasa dan

ketara dengan bantuan berbagai alat media-massa yang serba canggih. Media massa merupakan sumber maklumat yang cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi. Golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat, namun tidak semua maklumat- maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat disekeliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaaningin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton.

Internet
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga

turut menyumbang kepada pemaparan gejalagejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara. Melalui internet umpamanya, masyarakat yang berfikiran kurang sihat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus kearah pemikiran negatif

Institusi Kekeluargaan Yang Goyah


Institusi kekeluargaan yang bermasalah juga boleh

menimbulkan gejala sosial. Ibu bapa seharusnya menerap dan mendidik anak-anak mereka dari kecil. Sekiranya, ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap pendidikan agama anak-anak mereka, ini akan menjadi satu faktor punca gejala sosial. mereka, masa diluangkan untuk keluarga itu terhad. Ini akan membuatanak - anak kurang mendapat kasih sayang dan tidak mustahil mereka akan mencarialternatif lain untuk mengisi kegersangan kasih sayang. Selain daripada itu, rumahtanggayang bermasalah juga, seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remajauntuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat

Dengan bertambahnya komitmen ibu bapa terhadap kerjaya

Cara Berpakaian
Jika kita perhatikan pakaian sesetengah golongan

muda di masa ini cukup memalukan.Cara berpakaian mereka bertentangan dengan cara pakaian budaya melayu sekali gus bertentangan dengan cara pemakaian yang digariskan Islam, agama rasmi negara kita.

Tidak semua dapat menerima pendapat bahawa

mereka ada memainkan peranan dalam melonjaknya jumlah kes rogol dan seks bebas.

Dunia Cinta Remaja


Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang

bukan mahram telah dilihat sebagai satu kemajuan dalam pembentukan masyarakat yang lebih maju tetapi bukan sebagai pelanggaran perintah Allah SWT. dan sebagainya.Bercinta tidak pernah dianggap salah malahan orang yang tidak percaya akan cinta kepada insan lain dan pencipta-Nya merupakan golongan manusia yang rugi.

Gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina

Terlalu Banyak Masa Lapang


Sekiranya masa lapang golongan belia

terbatas,mereka akan rasa kurang berminat pada kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Pengisian masa lapang yang kurangterarah, akan mendesak remaja untuk melakukan aktiviti yang tidak bermanfaatseperti perbuatan negatif

KESAN GEJALA SOSIAL


Kesan kepada individu

Kesan kepada keluarga


Kesan kepada masyarakat Kesan kepada negara

CARA MENANGANI
Perananan ibu bapa

Pendekatan akademik
Mewujudkan sistem perundangan di sekolah Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak

berkuasa seperti polis Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting

Kesimpulan Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi.