Takwim Unit Akademik 2012

PPD Bentong

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2012

Pengg
Cuti dan Hari Persekolahan
al

Mula

Akhir

Hari Persekolahan

04.01.201 31.01.201
2
2

20

Hari Persekolahan

01.02.201 29.02.201
2
2

21

Hari Persekolahan

01.03.201 09.03.201
2
2

07

Jumlah Hari

48

Cuti Pertengahan Penggal I

10.03.20 18.03.20
12
12

09

Hari Persekolahan

19.03.201 31.03.201
2
2

10

Hari Persekolahan

01.04.201 30.04.201
2
2

21

Hari Persekolahan

01.05.201 25.05.201
2
2

19

I

Jumlah Hari

II

Har
i

50

Cuti Pertengahan Tahun

26.05.20 10.06.20
12
12

16

Hari Persekolahan

11.06.201 30.06.201
2
2

15

Hari Persekolahan

01.07.201 31.07.201
2
2

22

Hari Persekolahan

01.08.201 17.08.201
2
2

13

Jumlah Hari

50

Cuti Pertengahan Penggal II

18.08.20 26.08.20
12
12

09

Hari Persekolahan

27.08.201 31.08.201
2
2

05

Hari Persekolahan

01.09.201 30.09.201
2
2

20

Hari Persekolahan

01.10.201 31.10.201

23

kurikulumppdbtg@yahoo.com

201 2 2 Hari Persekolahan Jumlah Hari 07 55 10.11.5 AKHIR TAHUN UJIAN 1 TAHUN 6 TARIKH 5-9/3/2012 21 – 25/5/2012 (Sebelum cuti) 09 – 11/10/2012 (Tamat 4 minggu sebelum cuti) 5-9/3/2012 PENGESANAN 24–26/4/2012 PERCUBAAN UPSR 24 – 6/7/2012 PEPERIKSAAN UPSR UJIAN 1 PERALIHAN/ PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1 2 21 – 25/5/2012 (Sebelum cuti) 15-19/10/2012 AKHIR TAHUN TINGKATAN 3 5-9/3/2012 UJIAN 1 PERTENGAHAN kurikulumppdbtg@yahoo.20 12 13 Cuti Akhir Tahun 53 Jumlah 290 Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 203 Jumlah Hari Cuti Penggal 77 TARIKH PEPERIKSAAN 2012 TAHUN / TINGKATAN PEPERIKSAAN UJIAN 1 PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 3 .01.11.com (Tamat 3 minggu sebelum cuti) 5-9/3/2012 21 – 25/5/2012 .201 09.20 01.11.Takwim Unit Akademik 2012 PPD Bentong 2 2 01.

com (Tamat 3 minggu sebelum cuti) 27/2--9/3/2012 09 – 25/5/2012 (Sebelum cuti) 03-14 & 18-19/9/2012 (Selepas cuti) .Takwim Unit Akademik 2012 PPD Bentong PERCUBAAN PMR 07-09 & 15-16/8/2012 PEPERIKSAAN PMR UJIAN 1 PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4 27/2--9/3/2012 09-25/5/2012 (Sebelum cuti) 08 – 23/10/2012 AKHIR TAHUN UJIAN 1 PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 & 6 PERCUBAAN SPM & STPM PEPERIKSAAN SPM & STPM kurikulumppdbtg@yahoo.