Anda di halaman 1dari 1

BEATRICE TRACY MADAN

TAJUK UTAMA ARTIKEL Tajuk ulasan (kasi bold) Artikel ini berkaitan dengan cabarn guru dalam era globalisasi (Pang & Walter, 2012)
Jadual 1 1

Artikel dari newspaper, ulasan-metodologi-kaedah penyampaian maklumat/pendekatan, jurnal,artikel dll 1.1 Pendahuluan 1.2 Perbincangan 1.2.1 Abstrak Tujuan,metodologi,respondedan dapatan kajian artikel 1.2.2 Sasaran artikel 1.2.3 Gaya penulisan-laras bahasa, sokongan dari sumber lain (kalo newspaperulas penggunaan laras bhsa yg digunakan cth science,go, dll)) 1.2.4 Kaitan artikel dengan tajuk yang dikaji 1.2.5 Kekuatan artikel 1.2.6 Kekurangan artikel dan cadangan penambahbaikan 1.2.7 Penutup-Kaitan dengan FPK/FPG/Isu semasa /dasar Bibliography Pang, V., & Walter, Q. (2012). Alive in wonderland. Kota kinabalu: dewan bahasa dan pustaka.