P. 1
Bab 9 Warisan Kesultanan Melayu

Bab 9 Warisan Kesultanan Melayu

|Views: 3,306|Likes:
Dipublikasikan oleh Lim Chin Guan

More info:

Published by: Lim Chin Guan on Aug 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

BAB 9: WARISAN KESULTANAN MELAYU

NAMA AHLI KUMPULAN:
PUAN NURULADHA BINTI ABU TALIP (SMK SERTING HILIR KOMPLEKS)
CIK EMAELLIANI BINTI MOHAMAD JOHAR (SMK DATO’ ABDUL SAMAD)
PUAN AHZAISHIMA BINTI AHMAD (SMK BAHAU)
PUAN NORIAH BINTI HAJI NAYAN (SMK BATU KIKIR MODEL KHAS)


BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU


B1D3E6
Menyatakan kesenian rakyat masyarakat Melayu tradisonal (UP)
1. Senaraikan jenis-jenis kesenian rakyat masyarakat Melayu tradisional:

i. ________________________________________________
ii. ________________________________________________
iii. ________________________________________________
iv. ________________________________________________
BAND 1


B2D3E5
Menjelaskan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Di Negeri-Negeri Melayu.
1. Lengkapkan rajah berikut yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran
di Negeri-Negeri Melayu.
PERINGKAT PENTADBIR PERANAN
Negeri (a) Raja/sultan

i. ______________________
pentadbiran negeri

(b) Pembesar Peringkat Pusat i. _______________________
perintah Sultan.
ii. Membantu ___________________
menjalankan pentadbiran.

Daerah Dan
Jajahan
c ) Pembesar Daerah Dan Jajahan i. Menjaga _________________
ii. Mempertahankan
_______________
iii. Menyerahkan sebahagian
________________ kepada
kerajaan.
iv. Menyediakan ________________


Kampung

(d) Ketua Kampung i. ________________________
ii. Membekalkan _________________
iii. Mengekalkan ________________
masyarakat kampung.

(e) Ahli Agama i. __________________________
ii. __________________________
iii.__________________________
iv.__________________________

(f) Ahli Magis i. _________________________
ii. ________________ masyarakat
kampung.BAND 2

B2D3E5
Menjelaskan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Di Negeri-Negeri Melayu.
2. Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri Sembilan.
JAWATAN PERANAN

a ) Yamtuan Besar
(a) Ketua ________________
(b) Pemerintah ______________________

b ) Undang
(a) Ketua _________ atau daerah
(b) Memerintah luak ___________, ______________,
______________ dan ______________
(c) Memilih _____________________


c ) _____________________

(a) Ketua suku atau waris
(b) Menjaga keselamatan dan keamanan , mkenyelesaikan
pertelingkahan antara anggota suku dan mengendalikan
pembahagian harta pusaka.
c ) Menjadi orang tengah dengan Undang
d ) Memilih Undang


d ) ___________________

(a) Ketua perut
(b) Memilih lembaga
(c) Menjadi tempat rujukan soal yang berkaitan adat dan
hukum
BAND 2

B2D3E6
Menjelaskan sistem perundangan tidak bertulis Kerajaan Melayu
Lengkapkan sistem perundangan tidak bertulis Kerajaan Melayu di bawah:
ADAT TEMENGGUNG CIRI-CIRI ADAT PERPATIH
Datuk Ketemenggungan Pengasas
Tempat asal
Negeri yang mengamalkan Negeri Sembilan Dan Naning
Sistem pemerintahan
Nasab Sebelah Ayah Sistem kekeluargaan
Sistem perkahwinan
Pembahagian harta pusaka
Tujuan hukuman Pemulihan


BAND 2

B2D3E7
Menjelaskan kegiatan ekonomi sara diri di Negeri-Negeri Melayu.
Lengkapkan kegiatan ekonomi sara diri di Negeri-Negeri Melayu.

KEGIATAN EKONOMI SARA DIRI DI NEGERI-NEGERI MELAYU.
PERTANIAN PERIKANAN KRAFTANGAN
a ) Jenis tanaman di Negeri-
Negeri Melayu.

a ) Peralatan menangkap ikan
secara tradisional.
a ) Daun Mengkuang, Daun
Pandan Dan Daun Nipahb ) Kawasan utama
penanaman padi sawah di
Negeri-Negeri Melayu.


b ) Tenunan

c ) Peralatan pertanian
tradisional di Negeri-Negeri
Melayu

c ) Senjatad ) Perhiasan


BAND 2


B2D3E8
Menjelaskan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Tradisional.


Lengkapkan peta konsep di bawah berkaitan dengan maklumat sistem pendidikan masyarakat
Melayu Tradisional.
PENDIDIKAN
TIDAK FORMAL
Seorang kanak-kanak
mempelajari segala
______________, _________________
dan ___________ daripada ibu
bapa atau orang dewasa yang
berpengalaman.
Dipelajari secara _____________
Disampaikan melalui
__________________, _________________,
_________________, dan
__________________
Kemahiran diajar dan diperoleh
melalui ____________________
kanak-kanak dan ___________
daripada satu generasi kepada
satu generasi yang lain seperti
_______________, ________________ dan
_________________________
PENDIDIKAN
FORMAL
Berkembang selepas
_______________
Mempelajari berkaitan
_______________, ________________,
_______________, ______________,
________________, _______________,
dan __________________ .
Diajar di ___________,
_________________, _______________,
___________, _______________ dan
________________.
Terdapat sebilangan
masyarakat melayu yang
melanjutkan pelajaran agama
ke _________________
BAND 2

B3D3E3
Menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu.

Lengkapkan jadual berikut untuk menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Negeri-
negeri Melayu
Ciri-ciri NEGERI- NEGERI MELAYU
Jenis sistem
perundangan

Diketuai
Dibantu 1.

2.

3.


Tugas
1. Penghulu Peringkat Kampung-

2. Pembesar Peringkat Daerah Dan Jajahan –


3. Pembesar Peringkat Negeri –

Alat kebesaran
 Tujuan
 Jenis alat

 Memperkukuhkan ...................................................
BAND 3

B3D3E4
Menerangkan sistem perundangan kerajaan Melayu
Lengkapkan gambar rajah berikut.
SISTEM PERUNDANGAN
Maksud – merupakan
.................................................................
..............................................................................
.............................................................................
Contoh – 1.
2.
3.
4.
5.
UNDANG-UNDANG
.....................
UNDANG-UNDANG
………………................
Maksud – merupakan
..........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
..........................................................................
Contoh – 1.
2.
BAND 3


B3D3E5
Menerangkan kegiatan ekonomi tradisional di negeri-negeri Melayu
Lengkapkan gambarajah berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi tradisional di negeri-negeri
Melayu

PERTANIAN - Alatan:
- Tanaman :

PERIKANAN - Alatan :
- Hasil yang berlebihan :

KRAFTANGAN - Daun mengkuang dan nipah dijadikan :
- Masyarakat Melayu pandai :
PERLOMBONGAN - Bijih timah dilombong di:
- Emas dilombong di :

PERDAGANGAN - Dilakukan secara:
- Mata wang digunakan dalam kegiatan jual beli seperti:
- Perkembangan ekonomi membawa kepada penggunaan mata wang
logam daripada :
- Barang dagangan utama ialah
- Hasil hutan seperti

BAND 3

B3D3E6
Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional (UP)
Bagi setiap soalan pilih satu jawapan yang betul.
1 Struktur masyarakat Melayu dibahagikan kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu
hierarki kedudukan. Perubahan kedudukan individu dalam struktur tersebut dapat diperoleh
melalui
i taraf sosial
ii taraf anugerah
iii taraf meningkat
iv taraf pencapaian
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv

2 Antara berikut, yang manakah tergolong dalam golongan pemerintah?
i ulama
ii pendeta
iii pawang
iv pedagang
A
B
C
D
i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv

3 Penyataan berikut berkaitan dengan satu upacara di istana.Apakah upacara tersebut?
A Pertabalan sultan
B Keputeraan sultan
C Kemangkatan raja
D Pelantikan raja baharu

4 Cerita sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik dan rebab.
Apakah kepentingan sastera lisan tersebut?
i Menghiburkan
ii Memberi nasihat
iii Memberi amaran
iv Mengekalkan tradisi
A
B
C
D
i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv
Bendera kuning diturunkan dan diganti dengan bendera putih
BAND 3


5 Penyataan berikut menerangkan pendidikan tidak formal.Pendidikan tersebut dilaksanakan melalui
i Pantun
ii Teka-teki
iii Pembacaan
iv Kelas fardu ain
A
B
C
D
i dan ii
i dan iv
ii dan iii
iii dan iv
Pendidikan tidak formal dipelajari secara tidak langsung

B4D3E5
Membandingkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan dengan negeri Melayu yang lain (KPS)
Lengkapkan jadual berikut untuk membandingkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan dan Negeri- Negeri Melayu
yang lain.
PERBEZAAN NEGERI SEMBILAN NEGERI MELAYU YANG LAIN

Jenis sistem
perundanganDiketuai

Dibantu

1

2.

3.


1.

2.

3.
Tugas

1. Buapak-
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................


2. Lembaga-
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................


3. Undang-
.......................................................................
.... ..................................................................
.......................................................................
.... .................................................................
.......................................................................
......... .............................................................
......................................................................
.......................................................................

1. Penghulu peringkat kampung-
............................................................................
............................................................................
........... ................................................................


2. Pembesar peringkat daerah dan jajahan –
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
………...............................................................
............................................................................


3. Pembesar peringkat negeri –
............................................................................
…........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.…………...........................................................
................. ..........................................................
............................................................................


Alat kebesaran
 Tujuan

 Jenis alat


 Melambangkan...............................
........................................................

 ................................................
 ..............................................
 ..............................................
 ................................................
 ................................................


 Memperkukuhkan
.................................................

 ................................................
 .................................................
 .................................................
 .................................................
 .................................................


BAND 4

B4D3E6
Membandingkan sistem perundangan bertulis dan tidak bertulis (KPS)
Lengkapkan jadual berikut untuk membandingkan ciri-ciri sistem perundangan bertulis dan tidak
bertulis
PERBEZAAN SISTEM
PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG ADAT
(TIDAK BERTULIS)
UNDANG-UNDANG
BERTULIS

MaksudCara disampaikanCiri-ciri keistimewaanContoh


1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

BAND 4


B5D1E8
Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme.

Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar yang diberikan.a ) Apakah nilai yang dapat diaplikasikan oleh
individu yang terlibat dalam kesenian tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


b ) Apakah yang dapat dibuktikan oleh
masyarakat Melayu Tradisional melalui
penghasilan barangan tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________


c ) Permainan berikut merupakan aktiviti yang
dilakukan pada masa lapang.
Apakah kepentingan aktiviti tersebut?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

BAND 5B6D1E1
Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran Negara serta dunia.
Gambar di bawah menunjukkan beberapa permainan tradisional di negara kita. Pada pendapat
anda bagaimana cara/ langkah untuk memperkenalkan permainan tradisional di peringkat
antarabangsa sebagai lambang atau identiti negara.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BAND 6

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->