Anda di halaman 1dari 4

Perbandingan antara Kitaran Pembelajaran 5E dengan Format Umum

Persamaan: Satu model pengajaran yang digunakan oleh guru. Tidak menekankan langkah keselamatan.

Tidak menerapkan nilai saintifik.

Perbandingan antara Kitaran Pembelajaran 5E dengan Format Umum


Perbezaan:
Kitaran Pembelajaran 5E Mempunyai 5 fasa Dimulakan dengan fasa penglibatan Fasilitator Menggalakkan murid untuk membuat refleksi Memerlukan pengatahuan sedia ada murid Topik Fasa Permulaan kelas Peranan guru Refleksi Format Umum Tidak mempunyai fasa Dimulakan dengan mengajar konsep Pengajar Tidak menggalakkan murid untuk membuat refleksi Tidak memerlukan pengetahuan sedia ada murid

Pengetahuan sedia ada

Perbandingan antara Kitaran Pembelajaran 5E dengan Format Umum


Perbezaan:
Kitaran Pembelajaran 5E Topik Format Umum

Berpusatkan murid Komunikasi sedia ada Lebih khusus. Memberi peluang kepada murid untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri

Kaedah Bentuk komunikasi Fasa meneroka

Berpusatkan guru Komunikasi sehala Lebih umum. Tidak memberi peluang untuk meneroka pengetahuan dengan sendiri.

Perbandingan antara Kitaran Pembelajaran 5E dengan Format Umum


Perbezaan:
Kitaran Pembelajaran 5E Mengalakkan murid untuk mengaplikasi idea yang dipelajari. Topik Fasa pengaplikasi idea Format Umum Tidak mengalakkan murid untuk mengaplikasi idea yang dipelajari.

Guru menarik minat ataupun perhatian murid.

Minat murid

Guru tidak menarik minat ataupun perhatian murid.

Anda mungkin juga menyukai