Anda di halaman 1dari 36

UC-HRLF

5108

>
r

>

>
m
73

Wc
JVIAIiAY

^r?

READER
for

(ROMANIZED)
the

Use

of
in

Pupils
the

Vernacular
of

Schools
\
the

STRAITS

SETTLEMENTS.

Standard
THIRD
EDITION.
,

2.

SINGAPORE:

PRINTED FOR THE EDUCATION


i>v

OFFICE

KELLY
32,

&

WALSH.
194,

LIMITED,
Orchard R

Raffles Place and

1904.

>5

JVIALiAY

READER
fop

(ROMANIZED)
the

Use

of
in

Pupils
the

SECOND
of

STANDARD
the

Vernacular
of

Schools

the

STRAITS

SETTLEMENTS

THIRD

EDITION.

PRINTED

FOR

SINGAPORE: THE EDUCATION OFFICE


B"V

KELLY
32,

&

WALSH,
194,

LIMITED,
Orchard K

Raffles Place and

1904.

yi>!y

e^.^*"

uV

>

^7

j#**

hle.rvp Co\i

MALAY
No.

READER.
2.

M3
'?*?

>0
I.

A-ra
[

Ba-ba tiuai* Ta-wa


A4^-*^
<>A*~~

^u7

//v

Ra-ta

^^
/V%N

a- la

Da-ya^**^*

4-

Cha-ra
Ba-bi
pl-Wl

Ta-nya

Nga-nga^^^ Ma-na La-ma f*f^ Nya-ta


Ka-li

^U/U-

/"-)

Sa-ri^^^
Ka-mi

4uJ*y*.

W
/

^^

Ma-ri

Ma-ti ^**^

Ra-mi
Pa-ri

Nya-nyi ^j Ga-ji /wrt^v" A-bu *a)ma A-nuJ*^* Ba-hu -Wiw Ma-hu v*^
>

Na-di Ba-tu

^^
"-Ur*.

A-lu
Bi-sa

K"
1
f

Ra-tu
Ji-ka

*^**

Mi-na ^^^
Ni-la "***

Bi-a

fr^

Ja-mu Da-du
Bi-la

A4sJr

La-bu ***L y****? J 7 A-chu


Ka-yu
Ti-ba
Ri-a
Chi-ta
~-rv~+'

Wu*v

rryvAtko

Ri-ba

luo z
(

Y~il<U

Bi-ru

^~
r*u/w

Si-a *vi&|v* I-bu /vwcn'v><\

Mi-sa ^f^
I-tu

Ri-bu
I-nu
<k<**Sr

1*^*4^

Ngi~lu

Si-ku <-^tr

Ti-ru

Di-ku t*v
[.si

Bi-ku
Bi-si
I-ni

(*+***"
******

Bi-su
Ki-ri

Li-ku
Di-ri

;u

>

<^

Si-ti

Di-ni

Bi-ni
Bi-ri

Bi-bi

Ki-si
*
*tU*cU-

Lu-ka

Ru-sa

Tu-ba
*

Su-ka

^ ^

Si-si (hjUoU

Chu-ra /"^^Tu-ha
Pu-ja

Tu-ma
Bu-ka
Bu-hi
Nu-ri
Tu-li

Lu-sa djriAVy~ Pu-ra^*"*'


Su-ji

Pu-nva
Gu-si *****

Ku-li corUi

Chu-chi
Pu-ji
*4***

U-di
Gu-ri
'''

^Su-di
U-bi
Ju-ru

/^^
/k^O L
->-

Ul-ngu ^4^ic U-lu

+<<ka^

Tu-nu

Mu-tu Ku-ku
Borla

kiA4ul*
1 '-'

Bu-ku
Pu-ru

J)u-ku
-' lJ

yji Gu-ru

^^
^^

Bo-ta

'

Ro-da
Jo-ri

Ko-ta &i*w<Ro-ti

Ku-yu tU<L Bu-lu Cho-ba To-ya Go-da *+uu*< To- ka

Ko-di

Jo-do

II.

Le-la

Hu-nus

Sorkong ba-wa re-bah. La-yar tim-pa ti-ang.


Ju-al
he-ras ba-sah.

An-jing u-lang bang-kai

Bang-sa ba-lor Hu-tang ka-yu


Da-pat
Sa-kit

li-at.

a-ra.

te-bu

re-bah.

pa-ha ka-nan,
ki-ri.

Pe-deh pa-ha

Bu-nga pun lu-roh, Pu-teh pun lu-roh. Man-di bi-ar ba-sah. Mu-lut ba-wa ma-du, Pan-tat ba-wa se-ngat. Lo-bok ja-di pan-tai,
Pan-tai ja-di
lo-bok.
;

Di-gan-tong ting-gi Di-ren-dam ba-sah


Di-ba-kar ha-ngus
Di-ju-al
ja-uh.
;

Re-bus ta'-em-poh

Ren-dam

ta'-ba-sah

Ba-kar ta'-ha-ngus.

VI.
dengan kuku. Bagai kunyet dengan kapor. Bagai pinang di-belah dua. Bagai bulan di-pagar bintang.
Bagai
isi

chembul dengan tutup-nva. Bagai bulan dengan mata-hari. Bagai raja ddngan munteri. Bagai susu dengan shukar. Bagai chinchin dengan permata.
i

makan kapor. Bagai gunting makan di-hujong. Bagai parang mata dua.
Bagai
chichak

Bagai yu

kia

kia.

Bagai gergaji dua mata. Bagai talam dua muka.


Bagcti

kudong dapat chinchin.


lalat

Bagai kera dapat bunga.


Bagai
Bagai
Bagai
chari

puru.

gajah

tumpah minyak.

kadok naik junjong.


aver dalam
tikus

Bagai aur di-tarek songsang.


Bagai
ternang.
ka-heras.

Bagai

jatoh

Bagai rabok dengan api. Bagai api makan sekam. Bagai *erbau di-chuchok hidong.
Asal
sireh

pulang ka-gagang.

A sal
Asal

j)inang

pulang ka-tampok.

belut

pulang ka-lumpor.
pulang ka-lobok.
;

Asal
I

ikan

fcagai

Alah

orang main judi hen dak balas,


lagi.
;

Menang hendak
Bagai
golok
ta'-laku.

kayu

Tetak ta'-makan,
Jual

Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga

ken a tuba, ayam di-makan tungau. budak sapu hingus.


ikan

toman makan anak-nya.


kera

dapat changgong.

anjing dapat pasir. denai gajah lalu. saga di-atas talam.


ular

Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga Baga

kena palu.

rusa kena tambat.

gajah masok kampon<^. rusa masok benua.

kumbang putus

tali,

gagak gunggong telor. gagak pulang ka-benua.


telor

di-hujong tandok.

bongkok bahru betul. buta bahru chelek.

VII.
Ikan gantong kuching tunggu.
Itek
di-ajar

bernang.

Ada padang ada belalang. Ada laut ada-lah perompak. Ada ayer ada-lah ikan.
Enggang
lalu

ranting patah.

Tidak beban batu di-galas. Takut hantu pelok bangkai. Ringan tulang berat perut.

Sireh naik junjong patah.

Pachat hendak jadi

ular.
lidi.

Gajah

di-telan ular

Langit runtoh bumi chayer. Mati segan hidop ta-mahu.

Km pat
Alah

ganjil

lima

genap.
biasa.

bisa

menang

Umpan

habis ikan

ta-dapat.

Kuat burong kerna sayap, Kuat ketam kerna sepit. Lain bengkak lain menanah. Mujan turun basah juga. Udang hendak kata ka-ikan.

Kapal pechah yu kennyang. Tolong anjing ter-sepit.

Ta mahu koyak kulit, Koyak kain mahu juga.


Alah sabong menang sorak. Api kechil baik padam.
Bujor
lalu

lintang

patah.

jadi abu arang. Terong bertunang ikan kering. Gulai sedap, nasi mentah
;

Sudah

Nasi sedap, gulai mentah.

Tetak ayer mana-kan putus.

Choba jemor belulang kering. Endah khabar dari rupa. Tahu makan tahu simpan.
Takut Rosak
titek lalu

tumpah.
ragi.

tapai

kerna

Hendak kerja golok keling, Hendak makan parang puting.

Pechah kapi putus

suai.

Potong hidong rosa muka. Pukul anak sindir menantu.


Putus timba tinggal Kerbau punya susu,
Sapi
tali.

punya nama. Lepas bantal ber-ganti


tidor

tikar.

Mata Tabor
Kechil

bantal

ber-jaga.

bijan

ka-tasek.
laut.

Buang garam ka-dalam


anak besar onak.

Minum

ayer sa-rasa duri.

Mati ikan kerna umpan. Antan patah lesong hilang.


Anjing galak babi berani. Anak baik menantu molek.

Batu kechil berguling naik. Batu besar berguling turun. Beri betis hendak paha.

Tahan jerat sorong Malu makan perut

kepala.
lapar.

Segan ber-kayoh perahu hanyut, Segan ber-tanva sesat jalan.

VIII.
Bagai kadok kena ayer tahi. Bagai kera kena belachan.

Bagai bujok lepas dari bubu. Bagai minum chuka pagi hari.

Bagai hujan jatoh ka-pasir.

Bagai bersuloh tengah

hari.

Bagai kapak masok meminang. Bagai pipit menelan jagong.

Bagai gantong rambut sa-lai. Bagai katak di-bawah tempurong. Bagai keroncho dengan belangkas. Bagai perahu di-lambong ombak. Bagai pahat dengan pemukul. Bagai harimau beranak muda.
Bagai upas berhulam rachun. Bagai kechubong berhulam ganja. Bagai onta menyerahkan diri. Bagai tandok bersendi gading.

Bagai mas yang sudah tersepoh.

Bagai ombak membanting


Bagai kambing
di-kuliti.

diri-nya.

Bagai kapor di-hujong telunjok. Bagai selodang menolakkan mayang. Bagai si-chabul hendak menchapai bulan.
Bagai embun di-hujong rumput.
Bagai lang menyongsong angin. Bagai chaching menelan naga.
Bagai kapak naik pemidang.

Bagai layang-layang putus tali-nya. Bagai orang buta ke-hilang-an tongkat.


Bagai anak ay am ke-hilang-an
ibu.

Bagai

aur gantong ka-tebing;

Bagai tebing gantong ka-aur. Bagai timun dendang; di-luar

merah,

di-

dalam

pahit.

Bagai tabut keling; di-luar kulat, di-dalam


berongga.

io

IX.
Tek'htcki,

Ayam
Malam

puteh lompat pagar.


;

2)

Siang jadi yu
jadi

pari.
;

Siang ka-tepi

(4)

Malam ka-tengah. * Daun bagai pedang; Buah bagai pemukul Daun bagai emping Buah bagai peluru.
;

gong.

(6)

(7)
(

Naik kuda tabor bunga. Gajah puteh tengah rumah.


Putri
tiga
sa-bilek.

Orang

tua

bongkok,
besi.

Pakai baju
(to)

Orang tua bongkok,

Bawa tombak rambu.


(11)

Ber-payong bukan

raja

Hendak
(12)

ber-jalan

kaki

tiada.

Tang tilok, tang tilan, Tandok dua, kaki lapan.


Burong chindera-waseh, Ekor panjang, dada puteh,
Terbang turun buleh, Terbang naik ta-buleh.

(13)

(14)

Buah

bagai gelok, Ka-luar lada hitam.


di-tepi

(15)

Bangau melengong
Tut-tut
aver

kolam

kerinsf.

II

Maka jawab-nya
(4) (7)

(i)

aver

lior

(2)

tikar

(3)

palita

nanas;

(5)

huah
(8)
;

belinggas;

(6)
;

kukor

nyior

kelambu;

(10)

hudang galah

tepong bungkus (9) clicndawan kulat (11)


;

kura-kura
(12)

ketam

(13)
(15)

upeh luroh dari-pada mayang palita jerap minyak.

(14)

buah betck

Sayang ka-rumput buang padi Sayang ka-padi buang rumput. Hujan keris lembing negri kita Hujan mas perak, negri orang.
;

Hendak

ber-sahabat,

Chari sama babat.

Ada-kah buaya menolak-kan bangkai


Ikut
hati

mati

ikut

rasa

binasa.

Ta-tumboh
ta-patok, Sayangkan kain

ta-melata,
ta-kata.

Ta-sunggoh orang

Ayam

itek

ta-sudu.

Sayangkan

buangkan baju, buangkan aku. Pelabor habis, Pelembang ta'-alah.


lain

Kikir pari,

Rendam
Kechil

belulang kering, tujoh hari ta-basah. kechil anak harimau.


dari

Kemudi

haluan.

Telan mati mak, ludah mati bapa. Lagi tongkat lagi senjata.
Lagi lauk
lagi

nasi.

M
lang

Lagi

terang

lagi

ber-suloh.

Lang punggok,
Tidor siahg,

berikan,

berjaga

malam.

Merajok aver di-ruang, In gat an tara belum kena, Jimat antara belum habis. Ayam terlepas tangan bau

tahi.

Biar jatoh terletak, jangan jatoh ter-hempas. Tiada rotan akar pun berguna.

Hidong ta'-manchong pipi ter-sorong-sorong. Hujan ter-balek naik ka-langit. Kalau bunga bukan sa-kuntum, Kalau kumbang bukan sa-ekor.

Harap ka-hitam, puteh ta'-bjileh. Harap ka-burong terbang,


Kura-kura di-kaki lepas buang. Sarang tebuan jangan di-jolok.

Kalau alang kepalang, biar jangan. Sampah masok mata sendiri.

Rumah

terbakar tikus

habis

ka-luar.
;

Hendak kata ka-dulang paku serepeh Hendak kata ka-orang sendiri yang lebeh. Pelepah bawah luroh, pelepah atas jangan
gelak.

Chubit paha kanan paha kiri rasa Mandi ombak, mandi angin,

sakit.

Keroh

ayer,

ayer laut.

Masak

di-luar

mentah di-dalam.

Koyak baju mahu ukor badan. Puteh-puteh hudang kepai, Hitam hitam gajah.
Sa-tali

dua wang juga.

13

Rimau bertempek ta-makan orang. Rimau sembunyi kuku. Sudah di-arang hendak minyak pula.
Kain lama di-champak buang, Kain bahru pula di-chari.

Laut mana ta'-berombak

? ?

Bumi mana
Koyak

ta'-timpa

hujan

ra'-berbunyi.

Bakar ta'-berbau. Kain ta'-bertepi. Lepas dari-pada mulut buaya, Masok ka-dalam mulut harimau. Ayer pun ada pasang surut. Di-mana kayu bongkok, di-situ-lah hendak
meniti.

Yang

telinga

lembut, ya-itu-lah orang hen-

dak pulas. Terlangsong perahu buleh balek, Terlangsong chakap ta-buleh balek.

Gendang raya bunyi

deras,

Ta-tahu diri-nya berongga.


Si-bodoh makanan si-cherdek.

Anjing salak bukit, bukit mahu-kah runtoh

Daun dapat melayang, Buah jatoh ka-perdu juga.


Untong sabut timbul, Untong batu tenggelam.

Luka sudah

hilang,

Parut ada-kah hilang ? Hendak bertunas sudah di-petek

Lama-lama mati-lah pokok. Belum di-gesek biola hendak menari dahulu.

14

Ta'-tahu menari, katakan tanah tinggi rendah.

Sebab pulut santan binasa, Sebab mulut badan binasa.


Bagai-mana tepok, bagitu-lah
Keris
tari.

lembing
senjata

tiada

tajam,

Lidah manusia terlcbeh lajam.


Pisau
tiada
bisa,

Bisa lagi mulut manusia.

Lemah

santan,

manis gula.

Sudah gaharu chendana pula, Sudah tahu bertanya pula. I si lemah dapat ka-orang
;

Tulang

bulu

pulang

ka-kita.

Luka tangan tuboh, badan dapat Tuah ayam, buleh tengok sisek Tuah manusia si-apa tahu. Kata pipit lang buleh-kah sama ?
; :

di-ubat.

Kera lotong terlalu makan, Tupai di-julai timpa perasan. Sadikit hujan, banyak yang basah. Di-lempar bunga, di-balas lempar tahi. Tanam chempedak, tumboh nangka. Ta-sebab kulit bercherai-lah tulang.

Minyak dengan ayer buleh-kah berchampor Patah tumboh hilang berganti.

Ayer tenang, jangan di-sangka tiada buaya. Pasang palita siang hari. Orang mengantok di-sorongkan bantal. Ukor baju di-badan sendiri.

Ayer di-genggam, tiada tiris. Berapa berat mata memandang, Berat lagi bahu memikul.

15

Malu, berani

mati,

takut.

Bunga

di-petek,

perdu di-tendang.

Bintang di-langit dapat di-bilang, Tiada sedar muka-nya arang.


Jual
sutra,
beli

mastuli.
lang,
lang.
besi.

Di-tempat

tiada
:

Rata belalang aku-lah Dahulu timah sekarang

Dudok

saperti kuching

Melompat saperti harimau.


Behasa menunjokkan bangsa. Usui menunjokkan asal.
Satu
di-tetak,

sa-puloh
tujoh.

rebah.

Sa-duit

di-belah

Sudah berjanggut, tiada berjubbah. Patah kemudi dengan bam-nya. Ketam menyurohkan anak-nya berjalan
betul.

Gajah sama gajah berjuang, Pelandok mati di-tengah-tengah. Langit ber-kelikir, bumi ber-temberang
Salah-salah
pikir,

menjadi
hitam.

hamba

orang.

Berdawat

biar-lah

Hutang mas buleh di-bayar. Hutang budi di-bawa mati. Yang di-kejar tiada dapat, Yang di-kandong berchichiran.
Tolak tangga berayun kaki. Meryam di-atur, perang ta-jadi.
Jangan di-sesal gunong berlari, Hiking kabut tampak-lah dia. Kasihan-kan raja berusong.

i6

Anak

anjing
jebat.

buleh-kah jadi anak

musang

Ber-hakim ka-pada berok.


[

Tanam

tebu di-bibir mulut.

Retak menanti pechah. Retak menchari belah.


datang Sa-puloh jong ekor juga.
anjing

berchawat

Telinga rabek di-pakai-kan subang Kaki untut di-pakai-kan gelang.

Siapa makan chabai dia-lah merasa pedas.

Jauh api pada pemanggang. Mati pejam mata ta-rapat. Chakapan sa-jengkal di-bawa satu hesta. Sambil menyelam, sambil makan aver. Tetak dahan baji-kan pangkal. Tepok dada tanya selera. Laksana jong tersarat, Entah ka-timor, entah ka-barat. Laksana buah kepayang, Di-makan mabok, di-buang sayang. Laksana dawat dengan kartas
;

Bila buleh

renggang terlepas.

XI.
Teki-tcki.

i.

Kechil-kechil

pakai

kain,

Besar-besar
2.

telanjang.
di-tepi
laut,

Serai

sa-gembak

3-

Sunggoh
buleh.

dekat

pandang

sendiri

tiada

**yudc
kaki-nya,

4.

Ku

rapat

Ku
Ku
5.
I

dapat kaki-nya,
turiam
kaki-nya.
ka-luar
ni'tarn

Sorong
)i-pukul

merah,
darah.

pula
jadi

ka-luar

6.

Di-kulum

manikam,
Allah,

Di-luah jadi
7.

sekam.

Hairan sunggoh perhuatan

Ber-savap ber-paroh sa-perti sewah, Badan di-atas, nyawa di-bawah.


'

8.

Huah ti Da tang
Tinggal

di-atas
ti

ti,
ti.

makan

ti.

/Yv%**-v^\
;

9.

Ber-dengong,

bukan kumbang Belalai, bukan gajah Ber-terbang, bukan burong Ber-kaki, bukan kuda. w
;

10.

Ada satu per-buatan ratu, Dudok di-atas goa batu,


datarig angin m'enumpu, K> Jatoh-lah dia di-bandar satu.

Jikalau

'>

11.

Kalau tuan tombak renchana,

Ambil gantang sukat


Kalau
Hari
tuan bijak
hari

padi,

laksana,

Apa binatang
12.

tandok di-kaki

^4

ka-rumah Qbe Tarn, Lihat prang mejnojtong tebu,


binatang darah-nva hitam,
?

A.pa

Janggut-nya dulapan, tulang-nya satu

i8

XII.
Buwah rumiah
Mari
S.i

dari

Pet. mi,
;

di-pileh

masak muda
dunya

bagai-mana
Pijat

ta'-sunyi

ber-perang dengan

gerda.

Pijat

berseru di-tengah

tnedan
;

Memegang tombak meminta lawan


Terkejut

Gerda
Misai

singa di-dalam hutan, lari ka-kaki awan.

di-penaik janggut

di-hurut

Menunjok pendekar tanda berani, Gendang perang ber-bunyi, kelam kabut,


Dia-lah

dahulu

membawa

diri,

A .mi
\

katek
taji

6kor-nya

pandak,
ka-kuku,

Al.ih

sampai menani; sorak, Bujang juara ta'-mahu mengaku.


s;iboni;\

Bentok

Apa guna kepok


Kalau tidak
Kalau
tidak

di-ladang,

berisi

padi
mati.

Apa guna berambut


berani

panjang<

Punggok berperang unggas dewata, Perang dengan si-Rajawali


;

Besi

burok di-buat
sehaja

senjata,
jadi.

Ugut
As.ip

to'*apa

api

bergulong-gulong
;

Anak buaya telempai-lempai Niat hati berpelok gunbng; Apa upaya tangan ta'-sampai.

19

I'ntus
W'.ui

tali

melambong wau,
pa

di-lambong saberang
hati

Putufl

pandang ka-pulau

Pulau

tidak

menanggong sahya,
Kelantan
ber-daulat;

Dan

Perak

langsong
raja

Mengadap
Berolak

tinggi

ayer ku sangka ikan, Pukat ku taboh, ikan ta'-dapat.

trang

raenanggok ikan sepat, Dapat sa-ekor di-sawah padi


kiri

Terlepas

kanan

ta'-dapat.
kaki.

Tolak tangga ber-ayun

Luroh upeh
Seru

pergam datang,
buali

Pertain makan

pemali
hati.

puteh
rta

hitam datang,

datang menyakit
ulu

Pisau

raut,

bertatah,
;

Akan peraut bingkai tudong


Ikan
di-laut

sudah-lah

latah

Menengok umpan
Hilir

di-atas

gunong.

dari

sun^ai

Singgah

Jambi, bermain terangan


di-hati

bulan;
ikan.

Sangat

hairan

kami

Burong terbang di-sambar


Tahi

kelawar di-buat sendawa Ubatan thampor bunga api; Siamang mengilai ma was Naga tertawan si-ular Lidi.
t<
i

20

Sangat^lah salah orang berkata, Melihat king menjadi gerda, Berok di-hutan memachu kuda,

Tuma melompat
Tanam
Jangan-lah

bertepok da da.

Che Ambong orang Melaka,


peria
di-tepi

sombong

pantai orang berkata


;

Ada-kah buava tolak-kan bangkai


Dari
bukit

turun

ka-kampong,
;

sabut Orang pintal Pipit hendak telan jagong,


tali

Telan

ta'-lepas

mati

tersangkut.

Bintang tujoh
Jatoh
sa-biji

tinggal

enam,
;

di-Manjapahit,

Hiking sepoh nampak senam, Bahru ku tahu mas ta'-baik.

Anak raja mudek ka-I)aik, Masok ka-taman mandi di-kolam

Kalau asal baja yang baik Sadikit di-chanai ber-tambah tajam

Laksamana

pergi

mendekut,
;

Dapat sa-ekor punai gading Ada-kah singa memakan rum put, Ada-kah lembu memakan daging
Kapal perang angkat
Sinsjgah
teringkit,

berlaboh di-kuala

Berma
?

Lain lang, lain-lah pipit, Ada-kah puleh terbang bersama

21

masak seraya, Pisang raja masak di-hujong, Orang kaya sama kaya,
Pi sang

raya

Qraing

miskin

membawa

untong.

Anak merak di-kampong China Chari makan kepala titi


;

Mas perak kebesaran dunya

Budi yang baik di-bawa mati.

lembu chelup sama'. Mari buat tapak kasut, Harta dunya jangan tama',
Kulit

Kalau mati tidak

di-ikut.

Masok hutan rimba kelilinsf, o' Hendak chari rotan sega

Dunya
Luar

laksana tabut
kilat,

keling,

dalam-nya berongoa.

Anak berok di-tepi pantai Masok kabendang makan


Biar burok kain
Asal pandai
di-pakai,

padi

mengambil

hati.

Pisang mas bawa belayar,

Masak

sa-biji di-atas

peti

Hutang mas buleh di-bayar, Hutang budi di-bawa mati.


Perigi

di-katakan

telaga,
;

Tempat budak berulang mandi Mas merah ada berherga, Budi behasa sukar di-chari.

22

Jangat jangat daun mengkuang, Jangan jangat batang ijok


;

Ingat

sekarang, manis, hati-nya busok. Mulut-nya


ingat

zaman

Kakiu ada bengkal di-hulu, Buleh di-buat perapatan

Kalau ada menyesal dahulu, Buleh di-buat pendapatan.


Bangsal di-hutan kerapatan Sayang durian gugor bunga-nya
;

Sesal dahulu, pendapatan Sesal kemudian, ada guna-nya


;

Merpati kepak-nya berselang Turun ka-tanah makan padi ? Simpan di-peti takut-kan hilang,
;

Baik kau simpan di-dalam

hati.

Orang Daik memachu kuda,

Kuda

di-pachu deras sa-kali

Buat baik ber-pada-pada, Buat jahat jangan sa-kali.

Anak China bertimbang madat, Dar Mangkasar langsong ka-Deli


Hidop di-dunya Behasa tidak
diar

ber-adat,
beli.

ber-jual

Buah
Kering

jering

di-atas

para,
ber-lari
;

Ambil budak sambil


laut

tanah

Melaka,
janji.

Beharu

kita

munkir

23

Apa puteh di-tengah padang,

Ham pas
Hiir-l<ih

tebu di-gunggong dendang


tulang di-padang,

puteh

Malu jangan di-bawa pulang.


Burong merpati terbang saujana, Singgah mandi dalam telaga Puteh tulang di-kandong tanah Budi yang baik di-kenang juga.
;

Kerekup kerekap bunyi di-tutup, Kunchi pintu malam malam Aver laut hijau siapa chelup,
;

Duri di-hutan siapa pertajam

Tiada buleh menetak

jati

Papan

di-Jawa di-belah-belah

Tiada buleh sa-kehendak hati, Kita di-bawah perentah Allah.

Wttgaport

KELLY & WALSH, LIMITED,


PRINTERS,
32,

Raffles Place and

194,

Orchard Road.

1904.

u 3J&
^, to AesV-

-PS,

date

\pi v

.iooiw^*

M300607

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY