Anda di halaman 1dari 9

Format pelan tindakan dan pelan operasi kokurikulum

Untuk tindakan 7/3/11 hingga 21/3/11


1.

Guru-guru boleh download format pelan tindakan dan pelan operasi kokurikulum dari laman web sekolah / minta softcopy daripada Puan Tan Seoah Chee dengan menggunakan pen-drive. Sila lengkapkan pelan tindakan dan pelan operasi, hantar softcopy pelan tindakan dan pelan operasi yang telah siap kepada Pn Azlina/Puan Tan Seoah Chee melalui email: kokusmkds@hotmail.com atau menggunakan pen-drive selewat-lewatnya pada 21/3/11 (Isnin). Bilangan pelan operasi yang perlu disediakan adalah mengikut bilangan aktiviti dalam pelan tindakan. Contoh: 5 pelan operasi perlu disediakan sekiranya terdapat 5 aktiviti dalam pelan tindakan. Tarikh laksana dalam pelan tindakan hanya perlu diisi setelah aktiviti dilaksanakan.

2.

3.

4.

5.

Pelan operasi hanya perlu dilengkapkan dari Nama Projek sampai Proses kerja sahaja, Kekangan hingga Penambahbaikan akan dilengkapkan setelah aktiviti dilaksanakan.

PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM SMK DESA SKUDAI TAHUN 2011

MATLAMAT 3.0 : Meningkatkan kokurikulum melalui modal insan yang berketrampilan STRATEGI 3.1: Menggunakan bakat dan minat murid secara berfokus dan berkesan 3.1.1 Mendaftarkan murid mengikut bakat dan minat dalam ketiga-tiga bidang kokurikulum 3.1.2 Murid dapat mempamerkan dan mengembangkan potensi dalam sukan permainan, Kokurikulum dan Koakademik 3.1.3 Merancang aktiviti kokurikulum dengan berfokus untuk mencapai objektif 3.1.4 Meningkatkan kemahiran sosial murid pelbagai kaum berdasarkan Modul RIMUP 3.1.5 Pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dan aktif dalam bidang kokurikulum. STRATEGI 3.2 Melahirkan modal insan berminda kelas pertama dan perkembangan secara menyeluruh 3.2.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum yang berunsurkan perpaduan 3.2.2 Memberi kursus kepimpinan kepada murid melalui Kelab dan Persatuan 3.2.3 Mendedahkan dan membimbing pelajar kearah bekemahiran menyelesaikan masalah serta membuat keputusan secara berkesan 3.2.4 Meningkatkan tahap keterampilan diri, kesihatan, fizikal dan mental 3.2.5 Melahirkan murid dengan sifat-sifat kecemerlangan diri seperti kepimpinan, daya saing, jati diri, kreatif dan kritis

STRATEGI 3.3 Memperkasa profesionalisme guru dari segi pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan sikap 3.3.1 Menjalankan bengkel, latihan dan kursus kejurulatihan 3.3.2 Melaksanakan tugas berdasarkan kepakaran dan minat guru 3.3.3 Merancang dan melaksanakan pemantauan yang berterusan dan berkesan 3.3.4 Melahirkan guru yang kreatif dan berinovasi untuk meningkatkan kecemerlangan kokurikulum 3.3.5 Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam pencapaian kokurikulum

STRATEGI 3.4

Meningkatkan pengurusan aktiviti kokurikulum secara kolaboratif 3.4.1 Melaksanakan pemuafakatan secara kolaboratif 3.4.2 Menerapkan pelbagai kemahiran kognitif, psikomotor dan efektif 3.4.3 Meningkatkan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah dalam aktiviti yang dirancang mengikut sukatan

STRATEGI 3.5

Mewujudkan sekolah berwatak berdasarkan kekuatan dan potensi sekolah 3.5.1 Mengenalpasti potensi sekolah dan menetapkan watak (kebitaraan) 3.5.2 Menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh sekolah berwatak 3.5.3 Menempatkan guru yang berkemahiran tinggi sesuai dengan watak sekolah 3.5.4 Memupuk penghayatan sekolah berwatak kepada warga sekolah 3.5.5 Pengantarabangsaan sukan / sukan berprestasi tinggi 3.5.6 Memperkasakan sukan di sekolah 3.5.7 Enhancement Wellness programme (Program Peningkatan Kesihatan)

STRATEGI 3.6 Membina jaringan kerja efektif dengan NGO, Ibu Bapa serta masyarakat setempat 3.6.1 Merancang dan melaksanakan program bersama Alumni, PIBG, badan berkanun dan NGO 3.6.2 Melibatkan murid dalam program yang dianjurkan oleh pihak luar

PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM PERSATUAN: BAHASA MELAYU SMK DESA SKUDAI TAHUN 2011
Bil Strategi

Aktiviti

Pegawai Bertanggungjawab

Sasaran

Tarikh Jangka

Tarikh Laksana

KPI

TOV

ETR

Catatan

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM - PERSATUAN BAHASA MELAYU Nama Projek: Objektif:

Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan:

Kekangan hingga
Pemantauan:

Penambahbaikan akan dilengkapkan setelah aktiviti dilaksanakan.

Penilaian:

Penambahbaikan :