Anda di halaman 1dari 4

PENYELARASAN GAJI BARU SSM 2012

Gaji Pokok (P1T7 RM 1795.95)


13% kenaikan ikut tangga gaji semasa = RM1795.95 + RM233.47
= RM2029.42
Tggkn SSM Baru - RM233.47 x 3 = RM700.41
Tggkn Cola - RM50 x 4 = RM200
Tggkn Math - RM23.35 x 4 = RM93.40
Elaun - Rm969.59

Gaji Baru April 2012 Selepas Penyelarasan Gaji 13%


Pokok - RM 2029.42
Elaun - RM 969.59
Tunggakan Cola - RM200.00
Tunggakan Math - RM93.40
Tunggakan SSM baru - RM 700.41
RM2029.42 + RM969.59 + RM700.41 + RM200.00 + RM93.40
RM 3992.82 ( termasuk tunggakan 4 bulan )
Gaji selepas kenaikan 13% SSM baru P1T7 RM 3072.36

KGT Dari P1T7 ke P1T8 ( Jun 2012 )


KGT DG29 = RM 180.00 ( tak pasti sebab tak ada lg dlm pekeliling )
Pokok = RM 2029.42 + RM 180.00
= RM 2209.42
Elaun = 1019.59
Elaun Math = RM 18
Gaji pokok + Elaun pada JUN 2012 P1T8 RM 3247.01 ( kiraan tanpa tunggakan )

PERGERAKAN GAJI DARI DG29 KE DG32 PADA 1.1.2013

JADUAL GAJI SSM: DGA32 (SEBELUM KENAIKAN 13%)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

P1 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16

P1T1 - RM 2416.06
Kenaikan 13% = RM 2416.06 + RM 314.08
= RM 2730.14

Pokok = RM 2730.14
Elaun IKA = RM 160.00
Elaun rumah = RM 180.00
Elaun Khas = EM 250.00
Cola = RM 250.00
Elaun Math = RM 273.01
Gaji pokok + Elaun = RM 3843.15
Gaji DG32 pada 1.1.2013 RM 3843.15 ( tanpa tunggakan )

PERGERAKAN GAJI DARI DG32 KE DG41 TAHUN 2016

JADUAL GAJI SSM: DGA32 (SEBELUM KENAIKAN 13%)


T1

T2

T4

T3

P1 2416.06 2514.37 2612.68

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16

P1T4 DG32 = RM 2710.99


Kenaikan 13% = RM2710.99 + RM 352.43
= RM 3063.42

Dari DG32 ke DG 41 = jumlah gaji DG32 P1T4 ke jumlah tangga gaji DG41 yang terhampir
Dan plus bonus satu tangga gaji DG41
P1T4 RM 3063.42 = tangga gaji DG41 yg terhampir ( P1T13 RM 3142.81 )
= Plus bonus satu tangga gaji DG41 ( P1T14 RM 3245.02 )

Pergerakan Gaji Dari DG32 ke DG 41 pada 1.1.2016


Gaji pokok RM 3245.02
Elaun IKA RM 300.00
Elaun perumahan RM240.00
Elaun Pend Khas RM 250.00
Cola RM 250.00
Elaun Math RM 324.50
Gaji pokok + elaun = RM 4609.52
Gaji DG41 pada 1.1.2016 RM 4609.52 ( tanpa tunggakan )