PIDATO MENYAMBUT BULAN RAMADHAN

‫السل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ ‫الحمد ِل الذي أنعمنا بدين السلم واليمن وجعل شهر رمضان وسيلة فى نيل الغف سران. والص سلة والس س َم علسسى س سيدنا‬ َِ ّ َ ََ ُ ‫َ ْ َ ْ ِ ِ ّ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ً ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ّ َ ُ َ ّ ل‬ ُ ٍّ َ ُ ‫محمد‬ ‫افضل النسان. و على اله واصحابه المتمسكين بالقرآن.أ ما بعد‬ ّ َ ْ َ ْ ِ ّ َ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ ِ ِ َ َ َ َ َ ِْ ْ ِ َ َْ Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat, Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW, poro ahli keluarga lan poro sohabatipun. Poro Rawuh, monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun, shoho nebihi dateng laranganipun, dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing wulan Romadhon, Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an : Ingkang artosipun : “Hei wong-wong kang podo iman, den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Supoyo siro podo taqwa” (Al-Baqarah : 183). Pramilo saking meniko, monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan, tadarrus Al-Qur’an, Shodaqoh dateng fakir miskin, lan sanessanesipun. Dene ingkang pokok inggih meniko, wonten ing wulan Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah, shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Kados dene guneman ingkang awon, ngrasani tiyang sanes, lan lintu-lintunipun. Kranten menurut sebagian Ulama’, tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ‫ صسوم‬ingkang hurufipun ٌْ َ wonten tigo. Inggih meniko huruf Shod, huruf Wawu lan huruf Mim. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambak-piyambak. Dene ingkang No. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum (‫ )ص سمت‬ingkang artosipun ٌ ْ ُ meneng. Berarti tiyang poso, meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon, utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun.

ٌ ََ tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawis-perkawis ingkang ndadosaken batalipun poso. kranten kanjeng ingkang sahe. ‫و بال التو فيق و الهداية‬ ‫والسل م عليكم ورحمة ال وبر كا ته‬ . Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat” Poro rawuh…. Ingkang maksudipun bilih ٌ ََ tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan. Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur. manggo sepindah malih. III (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (‫ )ملك‬ingkang artosipun ngeker. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (‫ )ورع‬utawi Wiro’i. kranten kanjeng Nabi dawuh : ِ ِْ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ً َ ِْ َ ً َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ‫من قام رمضان إيمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه‬ Ingkang artosipun : “Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin. sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito.No. utawi perkawisperkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’. datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. utawi mencegah. No.