Anda di halaman 1dari 98

Modul Perdagangan Tingkatan 4

Edisi 2012

oleh Pn. Maggie Low SMJK Phor Tay

Bab 1 - Asas Kepada Perdagangan


Peta Minda ASAS KEPADA PERDAGANGAN

Keperluan & Kehendak Manusia

Faktor-Faktor Pengeluaran

Sistem Barter

Keperluan Sesuatu yang mesti ada untuk hidup. Tetap dan terhad. Mudah dipuaskan. Contoh: makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Kehendak Tidak semestinya ada untuk hidup. Pelbagai dan tidak terhad. Susah dipuaskan. Contoh: rumah banglo, kereta mewah, peti sejuk dan televisyen

Tanah Buruh Modal Usahawan

Kelebihan Sistem Barter Barang diperoleh secara terus Tidak melibatkan wang Tidak memerlukan orang tengah

Pengeluaran

Pengkhususan
Kekurangan Sistem Barter Tiada kemahuan serentak Kesukaran pembahagian barang kepada unit yang lebih kecil Kesukaran menentukan nilai pertukaran Masalah membawa barang Barang tidak tahan lama

Sempurna Kendiri Penghargaan Diri

Jenis Pengkhususan Mengikut profesion Mengikut proses Mengikut kawasan Antarabangsa Aktiviti untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan yang memuaskan keperluan dan kehendak manusia. Ekstraktif Perkilangan Perusahaan Pembinaan Khidmat Langsung Perniagaan Perdagangan Bantuan Perniagaan

Kasih Sayang Keselamatan Asas

mlpl/smjkpt

Page 1

Nota Ringkas
1.1 Keperluan dan Kehendak Manusia Keperluan Wajib ada untuk hidup Dipenuhi terlebih dahulu Untuk terus hidup Tiada pilihan dan sama untuk semua (jika memerlukan, seseorang tak pilih) Makanan, pakaian, tempat tinggal Ciri yang dibezakan Kepentingan Urutan memenuhi Tujuan Pilihan Contoh Kehendak Tidak semestinya ada Dipenuhi kemudian Untuk keselesaan dan kepuasan Banyak pilihan dan tidak sama (Tiada batasan) Makanan sedap, pakaian berjenama, tempat tinggal mewah

1. 2.

3. 4. 5.

6.

Keperluan manusia adalah sesuatu yang diperlukan oleh tubuh badan manusia untuk terus hidup. Terdapat 2 jenis keperluan manusia. a) Keperluan asas Adalah keperluan yang harus dipenuhi untuk terus hidup. Contohnya :- makanan, pakaian dan tempat tinggal. b) Keperluan lain Adalah keperluan lain untuk hidup dengan lebih selesa dan sempurna. Contohnya:- pendidikan, perubatan, pengangkutan, elektrik dan lain-lain. Kehendak manusia pula adalah pelengkap atau lanjutan kepada keperluan manusia. Kehendak ini bukan untuk terus hidup tetapi untuk hidup lebih selesa, mewah dan senang. Kehendak-kehendak manusia tidak mempunyai batasan dan sukar dipuaskan. Sebaik kehendak lama dipenuhi, timbul pula kehendak yang lama. Terdapat 2 jenis kehendak manusia. a) Kehendak terhadap barang Contohnya :- televisyen, telefon bimbit, pendingin udara dan lain-lain. b) Kehendak terhadap perkhidmatan Contohnya :- hiburan, melancong, ahli kelab eksklusif dan lain-lain. Mengikut ahli sosiologi, Abraham Maslow, keperluan manusia boleh dijelaskan melalui Hierarki Keperluan Manusia iaitu keperluan manusia boleh dibahagikan kepada 3 tahap atau keutamaan.

Sempurna Kendiri Penghargaan Diri Kasih Sayang Keselamatan

Keperluan Rohani

Keperluan Sosial

Keperluan Fisiologi Asas

Rajah 1.1 - Model Hierarki Keperluan Maslow 7. Hierarki Keperluan Maslow boleh dibahagikan kepada 3 tahap iaitu a) Keperluan Fisiologi Terdiri daripada keperluan yang paling asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh manusia sebelum keperluan lain dipenuhi. Contohnya :- makanan, pakaian, tempat tinggal. Keperluan keselamatan juga merupakan sebahagian daripada keperluan fisiologi untuk bebas dari segala ancaman bahaya seperti jenayah, peperangan dan rusuhan. b) Keperluan Sosial Meliputi keperluan kasih sayang dan penghargaan diri. Keperluan kasih sayang ialah keperluan terhadap persahabatan, kasih sayang dan kemesraan antara manusia. Keperluan penghargaan diri pula diperlukan supaya mendapat penghormatan dan disanjungi oleh masyarakat.

mlpl/smjkpt

Page 2

c)

Keperluan Rohani Merupakan keperluan sempurna kendiri iaitu keinginan seseorang untuk memenuhi hasrat dan citacitanya.

1.2 Pengeluaran 1. Pengeluaran ialah proses ataupun kegiatan yang menghasilkan barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. 2. Bukan semua kegiatan dianggap sebagai pengeluaran. Hanya kegiatan produktif sahaja dapat memuaskan kemahuan manusia dianggap sebagai pengeluaran. 3. Pengeluaran dapat dikelaskan kepada 2 jenis. a) Pengeluaran Langsung Pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang tanpa bantuan orang lain. Pengeluaran langsung ini diamalkan dalam masyarakat sara diri pada zaman dahulu. b) Pengeluaran Tidak Lansung Pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang dengan kerjasama atau bergantung antara satu sama lain. 4. Aktiviti pengeluaran boleh dibahagikan kepada 3 cabang yang utama iaitu a) Perusahaan Merangkumi daya usaha manusia untuk mendapatkan bahan mentah dan memproseskan kepada barang siap. Perusahaan dibahagikan kepada 3 bentuk industri iaitu i) Industri Ekstraktif atau Primer Meliputi kegiatan pengeluaran bahan-bahan mentah dari bumi dan laut seperti perlombongan, perikanan, pertanian, pembalakan dan penternakan. ii) Industri Perkilangan Industri sekunder ini memproses dan menukarkan bahan-bahan mentah keluaran industri primer menjadi barangan separuh siap atau barangan siap. iii) Industri Pembinaan Industri ini menggunakan bahan-bahan separuh siap atau barang siap untuk aktiviti pembinaan atau pemasangan barang-barang yang besar dan mahal. Contohnya :- memasang kereta, bangunan, jambatan. b) Perdagangan Adalah semua aktiviti yang terlibat dalam pengagihan dan pemindahan bahan mentah, barang separuh siap serta barang siap. Perdagangan terbahagi kepada dua iaitu i) Perniagaan Aktiviti jual-beli untuk mendapatkan keuntungan. ii) Bantuan Perniagaan Aktiviti yang dijalankan untuk melicinkan operasi perniagaan. Terdiri daripada perbankan, insurans, pergudangan, komunikasi, pengangkutan, dan promosi c) Khidmat langsung i) Meliputi semua perkhidmatan peribadi yang diberikan secara langsung oleh pengeluar kepada pengguna. Contohnya :- perkhidmatan yang diberikan oleh doktor, guru, peguam dan akauntan. ii) Sungguhpun perkhidmatan peribadi ini tidak menghasilkan sebarang barangan, ia juga dianggap sebagai produktif kerana dapat memenuhi kehendak manusia. 5. Pengeluaran juga ditakrifkan sebagai penciptaan nilai faedah iaitu menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai dan faedah kepada manusia. Terdapat 4 jenis nilai faedah iaitu a) Nilai faedah bentuk perubahan daripada bentuk yang tidak diperlukan kepada bentuk yang dikehendaki kayu yang diubah menjadi perabot b) Nilai faedah tempat mengagihkan dari tempat yang tidak memerlukan produk ke tempat yang memerlukannya ikan diagih dari kampong nelayan ke bandar c) Nilai faedah masa menyimpan produk sehingga ke masa produk berkenaan diperlukan kad ucapan Hari Natal yang dikeluarkan pada bulan Januari disimpan hingga ke bulan Disember untuk dipasarkan d) Nilai faedah milikan Bertukar tangan daripada pihak yang tidak memerlukan produk ke tangan pihak yang memerlukannya

mlpl/smjkpt

Page 3

Seorang murid darjah lima menjual Buku Ulangkaji SPM diberikan kepada murid tingkatan lima

Pengeluaran

Perusahaan

Ekstraktif

Pembinaan

Perkilangan

Industri Agihan atau Perdagangan

Industri Perkhidmatan Langsung

Peniagaan nn

Bantuan Perniagaan

Rajah 1.2 Kegiatan Pengeluaran 1.3 Faktor-Faktor Pengeluaran 1. Pengeluaran tidak boleh dijalankan tanpa faktor-faktor pengeluaran. 2. Faktor pengeluaran boleh dibahagikan kepada 4 iaitu a) Tanah Faktor ini merujuk kepada sumber hasil bumi atau hasil kurniaan Tuhan. Contoh : bahan galian, hasil laut, tanaman dan lain-lain. b) Buruh Faktor ini merujuk kepada tenaga manusia sama ada secara fizikal atau mental yang mengusahakan kurniaan Tuhan. Contoh : penoreh getah, nelayan, buruh dan lain-lain. c) Modal Faktor ini merujuk kepada wang atau harta benda yang diperlukan untuk membayar upah buruh dan juga aset yang diperlukan untuk memudahkan proses mengusahakan hasil bumi. d) Usahawan Merupakan orang yang mentadbir dan menguruskan perniagaan dan berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan. Usahawan bertanggungjawab menggabungkan faktor modal, tanah dan buruh untuk menghasilkan produk akhir. Peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara a) Mencipta peluang pekerjaan b) Menyediakan pelbagai pilihan barang atau perkhidmatan c) Menghasilkan penemuan dan ciptaan baru d) Meningkatkan taraf hidup masyarakat e) Mempelbagaikan ekonomi negara f) Mengurangkan perbelanjaan negara g) Meningkatkan pendapatan negara dalam pemungutan cukai h) Mengharumkan nama negara Perbezaan antara usahawan dan peniaga Usahawan Bijak dan berani mengambil risiko dan peluang untuk memajukan diri Mementingkan kebajikan masyarakat Mengutamakan nama baik dan sumbangan Peniaga Kurang inisiatif untuk mengambil risiko bagi memajukan diri Mementingkan keuntungan diri sendiri sahaja Kurang memberi perhatian pada nama baik atau sumbangan yang diberikan

1.4 Pengkhususan 1. Pengkhususan boleh didefinasikan sebagai penumpuan masa dan tenaga oleh seseorang pekerja atau individu untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam kerja itu.

mlpl/smjkpt

Page 4

2. Pengkhususan dibahagikan kepada 4 jenis a) Pengkhususan mengikut profesion atau pekerjaan b) Pengkhususan mengikut proses c) Pengkhususan mengikut kawasan d) Pengkhususan antarabangsa 3. Sebab pengkhususan diamalkan dalam pengeluaran: a) keperluan dan kehendak manusia tidak terbatas b) kemahiran dan kebolehan manusia berbeza c) terdapatnya lebihan dalam pengeluaran d) pembahagian kerja meningkatkan kecekapan e) perbezaan iklim, bentuk muka bumi dan bahan mentah 4. Kelebihan pengkhususan terhadap pengeluaran ialah a) Menjimatkan masa. b) Meningkatkan kecekapan dan kemahiran. c) Membolehkan penggunaan mesin. d) Mengeksploitasi sepenuhnya bahan mentah. e) Meningkatkan pengeluaran dengan kos yang lebih rendah. 5. Kekurangan pengkhususan dalam pengeluaran adalah a) Membosankan pekerja. b) Hilang seni pertukangan dan daya kreativiti. c) Risiko pengangguran yang tinggi. d) Saling bergantungan yang keterlaluan. e) Hasil keluaran yang standard. 1.5 Sistem Barter 1. Pada zaman dahulu, manusia mengamalkan pengeluaran sistem sara diri. Kemudian, manusia mula menukarkan barangan yang berlebihan dengan barangan yang diperlukan daripada orang lain. Proses pertukaran barang dengan barang lain ini mewujudkan sistem perniagaan tanpa wang yang juga dikenali sebagai Sistem Barter. 2. Sistem Barter dianggap sebagai asas sektor perdagangan. 3. Terdapat 2 syarat yang perlu dipenuhi sebelum boleh berlakunya Sistem Barter: a) Mesti ada barang yang berlebihan untuk ditukarkan. b) Mesti ada kemahuan serentak. 4. Sistem Barter mempunyai beberapa kebaikan iaitu a) Barang diperolehi secara terus. b) Tidak melibatkan penggunaan wang. c) Tidak melibatkan orang tengah. 5. Sistem Barter mempunyai beberapa kekurangan iaitu a) Masalah mencari kehendak yang serentak. b) Sukar menentukan nilai pertukaran. c) Sukar membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil. d) Masalah penyimpanan barang yang mudah rosak dan tidak tahan lama. e) Masalah membawa barang yang besar dan berat.

mlpl/smjkpt

Page 5

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Lengkapkan Hierarki Keperluan Manusia Abraham Maslow di bawah. a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________ d) ______________________ e) ______________________ 2. Beri tiga contoh keperluan Rohani. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ Nyatakan 3 ciri-ciri Sistem Barter. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ Terangkan makna pengeluaran tidak langsung. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Mengapakah usahawan dianggap sebagai faktor pengeluaran yang amat penting? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Nyatakan 4 kekurangan pengkhususan dalam pengeluaran. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ d) _____________________________________

3.

4.

5.

6.

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan. 1.1 Keperluan dan Kehendak Manusia 1. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang keperluan manusia? A. Keperluan manusia tidak terbatas. B. Keperluan manusia adalah tidak tetap. C. Keperluan manusia sentiasa berubah. D. Keperluan fisiologi adalah paling utama. Ciri-ciri berikut wujud dalam Model Hierarki Keperluan Maslow kecuali I Psikologi II Keselamatan III Sosiologi IV Fisiologi A. II dan IV C. I dan III B. II dan III D. I dan IV

2.

mlpl/smjkpt

Page 6

3.

Pilih pernyataan yang menerangkan kehendak manusia. A. tempat tinggal B. kepuasan C. pakaian D. makanan dan minuman

Soalan 4 dan 5 adalah berdasarkan Model Hierarki Manusia Maslow.

Q P O M L 4. Antara yang berikut, kombinasi yang manakah yang berkaitan dengan Q? A. Kesenian dan pendidikan B. Kasih sayang dan kesenian C. Kesenian dan keagamaan D. Makanan dan tempat tinggal 5. Antara yang berikut, perkara yang manakah berkaitan dengan keperluan P? A. Kesihatan B. Makanan C. Keselamatan diri D. Persahabatan Dari segi apakah Maslow menganggap keperluan dan kehendak manusia berbeza? A. Dari segi permintaannya B. Dari segi penawarannya C. Dari segi pengeluarannya D. Dari segi kepentingannya

6.

7. Pernyataan yang berikut menerangkan keperluan manusia kecuali A. mesti dipenuhi B. untuk meneruskan kehidupan C. tidak terhad D. bukan untuk keselesaan 8. Antara berikut, yang manakah merupakan susunan hierarki keperluan manusia yang betul mengikut kepentingannya? I II III A. Fisiologi Sosial Rohani B. Rohani Fisiologi Sosial C. Sosial Rohani Fisiologi D. Rohani Sosial Fisiologi

9. Setiap individu mempunyai keinginan untuk memenuhi hasrat atau cita-citanya. Pernyataan di atas merujuk A. keperluan sempurna kendiri B. keperluan keselamatan C. keperluan penghargaan D. keperluan asas 10. Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai kehendak kepada seorang pelajar sekolah? A. Makanan dan minuman

mlpl/smjkpt

Page 7

B. C. D.

Basikal baru Rumah kediaman Kesihatan

1.2 Pengeluaran 11. Setiap proses pengeluaran menghasilkan nilai faedah. Apakah yang dimaksudkan nilai faedah? A. Salah satu kos pengeluaran. B. Sesuatu barang atau perkhidmatan yang berupaya memberi kepuasan kepada manusia. C Sesuatu keuntungan pengeluaran akibat pengkhususan. D. Barang yang berupaya menghasilkan harga tinggi. 12. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang pengeluaran? I Pengeluaran merupakan aktiviti pembekalan bahan mentah daripada sumber alam untuk kegunaan pengeluaran. II Pengeluaran merupakan aktiviti produktif yang menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk memuaskan kehendak manusia. III Pengeluaran merupakan aktiviti yang dapat mencipta nilai faedah yang dapat memuaskan kehendak manusia. IV Pengeluaran merupakan proses penyempurnaan kekayaan sumber alam menjadi barang siap. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 13. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan pertambahan nilai faedah? I Kayu balak dari hutan dibawa ke kilang. II Permintaan untuk serbuk pencuci Cap X bertambah kerana promosi. III Syarikat ABC Bhd. meningkatkan pengeluaran Barang Y. IV Bulu kambing biri-biri diproses menjadi selimut. A. I dan II C. II dan IV B. I dan IV D. III dan IV 14. Pasangan yang berikut adalah betul kecuali Cabang Pengeluaran A. Ekstraktif B. Perkilangan C. Perdagangan D. Khidmat langsung 15. Kedai gunting rambut melaksanakan aktiviti A. pengeluaran langsung B. perkhidmatan tidak langsung C. pengeluaran tidak langsung D. perkhidmatan langsung 16. Antara berikut, yang manakah tidak dianggap sebagai aktiviti pengeluaran? A. Memandu teksi B. Menanam ubi untuk makan sendiri C. Menyanyi di kelab malam D. Menuba ikan secara haram 1.3 Faktor-Faktor Pengeluaran 17. Faktor-faktor pengeluaran melibatkan: I Tanah II Usahawan III Modal IV Buruh A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

Kegiatan Perhutanan Menghasilkan barang-barang siap yang mahal Pengagihan barang-barang Mengunting rambut

mlpl/smjkpt

Page 8

18. Anda menangkap ikan di sungai dengan jala yang dimilikinya. Sebahagian daripada hasil tangkapannya adalah untuk keluarga dan selebihnya dijual kepada orang kampung. Berapa jeniskah faktor pengeluaran yang terlibat dalam kegiatan tersebut? A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat Soalan 19 dan 20 adalah berdasarkan petikan di bawah. Pak Latif mempunyai dusun rambutan yang amat luas. Pokok-pokok rambutannya berbuah sangat lebat dan isinya sungguh manis. Walaupun begitu, buah rambutan yang telah masak dibiarkan begitu sahaja kerana Pak Latif telah tua dan tidak terdaya melakukan kerja-kerja di dusun. 19. Apakah faktor pengeluaran yang diperlukan agar sumber alam tidak terbazir? A. Modal B. Tanah C. Buruh D. Usahawan 20. Memandangkan dusun amat luas dan pokoknya rambutannya berbuah lebat, faktor pengeluaran apakah diperlukan untuk menukar bentuk hasil bumi ini (rambutan) kepada bentuk yang sesuai untuk dieksport? I Tanah II Buruh III Modal IV Usahawan A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 21. Contoh yang diberikan untuk setiap faktor pengeluaran di bawah adalah betul, kecuali A. B. C. D. Tanah Buruh Modal Usahawan Ikan, bijih timah, sayur-sayuran Tenaga manusia, tenaga binatang Wang, asset, kepakaran Usaha orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan keluaran.

1.4 Pengkhususan dalam Pengeluaran Soalan 22, 23 dan 24 adalah berdasarkan petikan di bawah. Encik Cheah Fei Bien ialah pengusaha kilang papan di Perak. Kilangnya mengimport mesin dari Hong Kong untuk memproses papan. Encik Cheah mendapatkan bahan mentahnya dari kawasan-kawasan pendalaman negeri Perak. Para pekerjanya bekerja dalam kumpulan yang mengendalikan proses-proses yang berlainan. Setiap kumpulan telah mengikuti latihan yang diberikan. Hasil latihan menyebabkan mutu pengeluaran dan output kilang meningkat walaupun bilangan mesin dan pekerja tidak berubah. Hasilnya dieksport ke luar negara.

22. Apakah bidang pengeluaran yang telah diceburi oleh Encik Cheah? A. ekstraktif dan perdagangan B. ekstraktif dan perkilangan C. perkilangan dan perdagangan D. perniagaan 23. Apakah bukti yang menyokong pernyataan bahawa pekerja menjadi lebih mahir daripada pengkhususan kerja? A. pekerja amat mahir dalam bidang tertentu sahaja B. output kilang tidak berubah C. pekerja perlu dihantar untuk mendapatkan latihan

mlpl/smjkpt

Page 9

D.

produktiviti kilang meningkat

24. Para pekerja bekerja dalam kumpulan dan setiap kumpulan mengikuti latihan. Apakah jenis pengkhususan yang terlibat? A. Pengkhususan kawasan B. Pengkhususan antarabangsa C. Pengkhususan ikut proses D. Pengkhususan ikut pekerjaan 25. Apakah jenis pengkhususan yang mungkin dijalankan dalam sebuah kilang membuat kemeja? I Pengkhususan antara kawasan II Pengkhususan mengikut proses III Pengkhususan mengikut masa kerja IV Pengkhususan mengikut jenis pekerjaan A. II dan IV C. I dan IV B. I dan III D. II dan III 26. Apakah kelebihan pengkhususan dari aspek penggunaan buruh? I Pekerja menjadi lebih mahir dalam pekerjaannya. II Pekerja lebih berminat dalam kerjanya. III Pekerja menjadi lebih produktif. IV Pekerja dilatih dalam masa singkat. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. II, III dan IV D. I, II dan IV 27. * Pengkhususan ini berlaku kerana terdapatnya perbezaan kesuburan tanah tanih di tempat-tempat yang berlainan. * Sumber alam yang terdapat dalam sesebuah negara tertumpu pada sesuatu tempat sahaja. * Taburan bilangan pekerja dan kemudahan infra-struktur juga mempengaruhi jenis pengkhususan ini. Kenyataan-kenyataan di atas menerangkan pengkhususan mengikut A. jenis pekerjaan B. sektor C. kawasan D. antarabangsa

28. Kenyataan-kenyataan berikut adalah kekurangan pengkhususan jenis pekerjaan kecuali A. Pekerja merasa jemu dan bosan. B. Pekerja akan mudah mencari pekerjaan kerana mahir. C. Pengkhususan ini menyebabkan saling bergantungan antara satu sama lain. D. Daya kreativiti di kalangan pekerja akan hilang. 29. Pengkhususan antarabangsa wujud kerana perbezaan I geografi II pekerjaan III teknologi IV masa bekerja A. I dan IV C. II dan IV B. II dan III D. I dan III 30. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang pengkhususan? A. Meningkatkan kecekapan pekerja. B. Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran. C. Mengurangkan risiko pengangguran. D. Memungkinkan penggunaan mesin 31. Pengkhususan dapat diamalkan oleh I firma II perusahaan III kawasan IV orang perseorangan

mlpl/smjkpt

Page 10

A. B.

I, II dan IV II, III dan IV

C. D.

I, II dan III II dan IV

32. Pak Ngu ialah seorang nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia. Semasa musim tengkujuh pula, beliau mengambil upah bekerja di lading tebu kepunyaan saudaranya di Perlis. Pak Ngu telah terlibat dalam pengkhususan A. B. C. D. Pekerjaan dan proses Kawasan dan proses Kawasan dan antarabangsa Pekerjaan dan kawasan

1.5 Sistem Barter 33. Sistem barter boleh berlaku dalam keadaan-keadaan berikut kecuali A. Wang tidak menjadi perantaraan bagi pertukaran barang. B. Satu barang hendak ditukarkan dengan barang yang lain tanpa menghiraukan penawarannya. C. Wujudnya kemahuan yang serentak. D. Menukarkan hasil yang tidak habis digunakan dengan barang yang tidak dapat dikeluarkan. 34. Sistem barter hanya dapat berjaya di bawah syarat-syarat berikut I II III IV A. B. terdapat kehendak serentak wujudnya lebihan keluaran kehendak manusia tidak terhad adanya media pertukaran I dan II C. III dan IV II dan III D. I dan IV

35. Babu mahir menangkap ikan tetapi tidak tahu membuat perahu. Babu telah bersetuju untuk memberi bekalan ikan kepada keluarga jirannya yang membuat perahu untuknya. Lama-kelamaan, Babu telah memberi bekalan ikan yang semakin berkurangan. Ini menyebabkan mereka saling tidak puas hati. Apakah masalah yang dihadapi oleh mereka? A. Kemahuan serentak B. Pembahagian barang C. Penyimpanan barang D. Penentuan nilai barang 36. Pilih pernyataan yang betul sahaja. I Sistem barter boleh diamalkan semasa permintaan manusia tidak kompleks. II Cara pertukaran barang melalui sistem barter lebih menjimatkan. III Sistem ini tidak melibatkan wang. IV Sistem ini diamalkan apabila nilai mata wang turun. A. I dan II C. I dan III B. II dan III D. II dan IV 37. Mengapakah sistem barter tidak dapat diamalkan hari ini? A. Terdapat tempat simpanan yang moden B. Kehendak manusia semakin kompleks. C. Telah wujud wang. D. Keperluan asas manusia masih sama. 38. Antara berikut, yang manakah bukan kelebihan sistem barter? A. Pihak yang terlibat mudah berpuas hati dengan apa yang diperolehi. B. Pihak yang terlibat mudah memenuhi kemahuan serentak masing-masing. C. Medium pertukaran tidak diperlukan dalam sistem barter. D. Orang tengah dikecualikan dalam proses pertukaran. 39. Apakah masalah sistem barter yang boleh diatasi pada zaman moden sekarang?

mlpl/smjkpt

Page 11

A. B. C. D.

Masalah menyimpan nilai Masalah kemahuan serentak Masalah nilai pertukaran Masalah pembahagian

40. Sistem barter yang diamalkan pada zaman sekarang berbeza daripada zaman dahulu kerana A. Orang tengah tidak diperlukan. B. Barang boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. C. Pengkhususan berasaskan lebihan barang D. Tiada masalah penetapan nilai barang

Praktis Soalan Esei


1. (a) Apakah makna pengeluaran? (b) i) Bezakan antara pengeluaran langsung dengan pengeluaran tidak langsung. ii) Mengapakah dikatakan pengeluaran langsung itu kurang baik berbanding dengan pengeluaran tidak langsung? (c) Pengeluaran dapat dijalankan dengan lancar dengan wujudnya pengkhususan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya pengkhususan dalam pengeluaran? 2. (a) Huraikan proses pengeluaran. (b) Bincangkan sebab faktor-faktor pengeluaran penting dalam menjayakan satu pengeluaran. (c) Terangkan jenis-jenis pengeluaran. 3. (a) Apakah sistem barter? (b) Walaupun sistem barter penting pada zaman dahulu kala, namun terdapat pelbagai kesulitan yang tidak dapat dinafikan. Huraikan kesulitan-kesulitan tersebut. (c) Huraikan perbezaan antara keperluan dan kehendak manusia (5 markah)

(10 markah)

(10 markah) (8 markah) (7 markah) (10 markah) (5 markah)

(10 markah) (10 markah)

mlpl/smjkpt

Page 12

Bab 2 - Unsur Perdagangan


Peta Minda UNSUR PERDAGANGAN

Perniagaan

Bantuan Perniagaan

Aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan. Untuk mendapatkan keuntungan.

Merupakan pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk melicinkan aktiviti perdagangan

Perniagaan Dalam Negeri

Borong Runcit Import

Perniagaan Antarabangsa

Eksport Entreport

PERBANKAN Kemudahan Pinjaman dan Overdraf Kemudahan penyimpanan Kemudahan pembayaran Memberi khidmat nasihat Menjadi pihak rujukan

PROMOSI Memperkenalkan, memujuk dan menyampaikan maklumat barang dan perkhidmatan baru. Mewujudkan permintaan baru. Mengekal dan meluaskan pasaran. Meningkatkan jualan.

PERGUDANGAN Aktiviti penyimpanan dan penstoran barang sementara menunggu agihan. Menjamin kewujudan bekalan barang yang berterusan. Mengelakkan kerosakan dan kecurian. Menstabilkan harga barang di pasaran.

KOMUNIKASI Penyampaian dan penyebaran maklumat dan berita. Terdapat pelbagai media perantaraan sama ada secara lisan atau bercetak. Perkhidmatan pos menghantar surat dan bungkusan. Telekomunikasi moden seperti telefon, telefaks, sidang video dll.

INSURANS Melindungi peniaga daripada kerugian disebabkan risiko. Membayar ganti rugi yang boleh diinsuranskan seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan lain-lain.

PENGANGKUTAN Melibatkan pergerakan fizikal barang dari satu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis pengangkutan adalah melalui udara, darat, air atau saluran paip.

mlpl/smjkpt

Page 13

Nota Ringkas
2.1 Perdagangan 1. Perdagangan bermaksud segala kegiatan pembelian, penjualan dan pengagihan bahan-bahan mentah, barang siap dan perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir. 2. Perdagangan adalah satu bahagian utama yang membentuk proses pengeluaran. 3. Perdagangan merangkumi 2 bidang a) Perniagaan b) Bantuan Perniagaan Perdagangan

Perniagaan

Bantuan Perniagaan Bank

Dalam Negeri Borong Runcit

Antara bangsa

Insurans Pergudangan Komunikasi Pengangkutan Promosi

Import Eksport Entrepot

Rajah 2.1 Unsur-Unsur Perdagangan Perniagaan 1. Perniagaan bermaksud aktiviti-aktiviti membeli dan menjual barang-barang dan perkhidmatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 2. Perniagaan terdiri daripada a) Perniagaan Dalam Negeri Adalah aktiviti jual beli yang dijalankan dalam negeri. Perniagaan dalam negeri terdiri daripada perniagaan borong dan perniagaan runcit. b) Perniagaan Antarabangsa Adalah perniagaan yang dijalankan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Perniagaan antarabangsa terdiri daripada perniagaan import, eksport dan entrepot. Perbezaan antara perdagangan dan perniagaan Perdagangan Pengagihan barang daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir tepat pada masa, tempat, hargha dan kuantiti yang diperlukan Merangkumi bidang yang luas, iaitu perniagaan dan bantuan perniagaan Berasal daripada cabang pengeluaran Membolehkan pengguna membeli barang atau perkhidmatan secara tidak langsung

Perniagaan Kegiatan jual beli barang atau perkhidmatan untuk tujuan mencari keuntungan Hanya merangkumi kegiatan jual beli barang dan perkhidmatan sahaja Berasal daripada cabang perdagangan Melibatkan penjualan dan pembelian barang dan perkhidmatan secara langsung

Bantuan Perniagaan 1. Bantuan perniagaan adalah perkhidmatan yang disediakan untuk membantu melicinkan aktiviti perniagaan. 2. Bantuan perniagaan terdiri daripada a) Bank Menyediakan empat jenis perkhidmatan, iaitu:

mlpl/smjkpt

Page 14

i) ii)

iii) iv)

Penyimpanan yang terdiri daripada akaun simpanan biasa, akaun simpanan tetap dan akaun semasa Pembayaran memudahkan pelanggan bank membuat pembayaran seperti : Kemudahan Kegunaan Perintah Sedia Ada Membuat pembayaran amaun sama yang tetap dan berulang pada tarikh yang sama setiap bulan Pindahan Kredit Majikan membayar gaji bulanan kepada pekerja Draf Bank Mengirim wang dengan selamat Debit Terus Membayar hutang tetapi jumlah dan tarikhnya tidak tetap Pembiayaan terdiri daripada pinjaman dan overdraf Perkhidmatan Lain disediakan untuk memudahkan pelanggan bank seperti pertukaran wang asing, peti simpan selamat, peti simpanan malam dan kad kredit

Insurans Merupakan skim yang memberi perlindungan kepada insured dengan syarat insured membayar sejumlah wang yang dipanggil premium untuk mendapatkan perlindungan. Berdasarkan konsep mengumpul dan menyebarkan risiko antara semua insured yang membeli polisi insurans daripada syarikat insurans yang dipanggil insurer. Terdapat dua jenis skim insurans, iaitu Insurans Konvensional yang ditakbir berlandaskan prinsip i. kepentingan boleh insurans ii. penuh kepercayaan mutlak iii. indemniti Insurans Islam atau Takaful yang diuruskan secara Islam yang mengharamkan unsure berikut i. Riba ii. Gharar iii. Maisir Jenis insurans yang ditawarkan untuk pembelian ialah: Insurans Am terdiri daripada insurans kebakaran, kemalangan, marin dan penerbangan Insurans Hayat merangkumi Insurans Hayat Seumur Hidup, Insurans Hayat Sementara dan Insurans Endowmen Insurans Lain seperti kecurian, jaminan setia, kesihatan, pendidikan dan gadaian Memberi sumbangan kepada individu, peniaga dan negara c) Promosi Adalah kaedah memperkenalkan, menyampaikan maklumat, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli suatu produk yang baru ataupun yang lama. Matlamat promosi adalah mencipta permintaan, meluaskan, mengekalkan dan meningkatkan pasaran. 4 jenis promosi adalah v) Pengiklanan vi) Promosi Jualan vii) Jualan Langsung viii) Publisiti d) Pergudangan Adalah aktiviti penyimpanan dan penstoran barang lebihan di gudang supaya selamat. Pergudangan dapat menyelaraskan permintaan dan penawaran pengguna dan seterusnya menstabilkan harga barang. Juga menjamin kewujudan bekalan barang yang berterusan. Jenis-jenis gudang adalah i) Gudang berbon ii) Gudang pemborong iii) Gudang pengilang iv) Gudang peruncit v) Gudang kerajaan vi) Penyetoran sejuk e) Komunikasi Adalah proses penyebaran dan penyampaian maklumat, pesanan atau berita daripada seorang kepada seorang yang lain dengan pantas.

b)

mlpl/smjkpt

Page 15

f)

Mempunyai peranan berikut: Melicin dan mempercepat aktiviti perniagaan Meluaskan pasaran Menyebarkan maklumat Mengelakkan kerugian dan kerosakan Memudahkan kawalan perniagaan Memudahkan kegiatan promosi Perkhidmatan yang ditawarkan termasuklah: Televisyen dan radio Perkhidmatan pos Perkhidmatan telekomunikasi Perkhidmatan kurier Pengangkutan Melibatkan pergerakan fizikal barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis-jenis pengangkutan adalah i) Pengangkutan darat Jalan Rel ii) Pengangkutan laut Kapal kerentan Kapal kargo Kapal pesisir pantai Kapal penumpang iii) Pengangkutan udara Kapalterbang Helicopter iv) Saluran paip untuk mengangkut bahan cecair, gas dan bijiran sahaja

2.2 Kaitan Pengeluaran, Perdagangan dan Perniagaan Pengeluaran

Perusahaan

Ekstraktif

Pembinaan

Perkilangan

Perdagangan (Industri Agihan)

Industri Perkhidmatan

Peniagaan nn

Bantuan Perniagaan

Rajah 2.2 Pengeluaran, Perdagangan dan Perniagaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sektor pengeluaran akan mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Perdagangan yang terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan adalah salah satu cabang pengeluaran. Perniagaan yang merupakan urusan jual beli, tidak akan dapat dilakukan tanpa bantuan-bantuan perniagaan. Sebagai contoh, ketiadaan promosi (salah satu bantuan perniagaan) akan mengakibatkan permintaan terhadap barang jualan menurun. Ini akan menjejaskan perniagaan. Para pengeluar pula tidak perlu mengeluarkan begitu banyak barang lagi sekiranya tiada permintaan terhadap barang itu. Ringkasnya pengeluaran mempunyai perhubungan yang amat rapat dengan perdagangan, perniagaan dan bantuan perniagaan.

mlpl/smjkpt

Page 16

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Lengkapkan rajah ini. Perniagaan

Dalam Negeri

Antarabangsa

2.

Senaraikan 3 perkhidmatan yang diberikan oleh bank untuk melicinkan perjalanan perniagaan. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ Nyatakan 5 jenis bantuan perniagaan. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ d) _____________________________________ e) _____________________________________ Bagaimanakah promosi membantu peniaga? a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

3.

4.

5.

6.

mlpl/smjkpt

Page 17

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan. 2.1 Perdagangan 1. Huraian-huraian berikut menjelaskan perdagangan kecuali A. Perdagangan merupakan semua kegiatan yang menolong memindahkan barang-barang lebihan daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir. B. Perdagangan adalah satu cabang daripada seluruh proses pengeluaran. C. Perdagangan merupakan urusan menjual dan membeli dengan tujuan mendapat keuntungan. D. Perdagangan wujud kerana barang lebihan dihasilkan dalam satu kegiatan ekonomi moden. A. B. I dan III II dan III C. D. I dan IV II dan IV

4. Pilih pernyataan yang benar. A. Kegiatan Y penting dengan terdapatnya promosi pada peringkat antarabangsa. B. Untuk menjalankan kegiatan Z, pengalaman tidak diperlukan. C. Masalah global seperti terrorisme dan peperangan menjejaskan kegiatan Y. D. Masalah global seperti terrorisme dan peperangan menjejaskan kegiatan Z. 5. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang perdagangan? A. Meliputi perniagaan dan bantuan perniagaan. B. Meliputi perniagaan dalam negeri dan perniagaan luar negeri. C. Meliputi bantuan perniagaan. D. Meliputi kegiatan pembelian dan penjualan barang-barang. Apakah perkhidmatan sokongan yang dapat menjayakan aktiviti perniagaan? A. Bantuan perniagaan B. Jualan terus C. Perkhidmatan langsung D. Layanan peribadi

Soalan 2, 3 dan 4 berdasarkan rajah di bawah. X 6.

Runcit 2.

Borong

Eksport

Ciri X yang benar adalah I Merupakan proses mengeluarkan barang siap daripada bahan mentah. II Kegiatan X pada zaman dahulu dikenali sebagai sistem barter. III Hanya dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya bantuanbantuan seperti promosi, pengangkutan dan lain-lain. IV Adalah cabang perdagangan. A. II, III dan IV C. I, II dan IV B. I, II dan III D. Kesemuanya Pilih perbandingan yang tepat antara Y dan Z. Y Z I Lebih mudah Lebih kompleks. dijalankan. II Melibatkan modal Melibatkan modal yang lebih besar. yang lebih kecil. III Merangkumi Merangkumi kegiatan sektor kegiatan sektor ladang sahaja. barang siap sahaja. IV Tidak Melibatkan memerlukan banyak begitu banyak dokumentasi. dokumentasi.

3.

7. Antara berikut yang manakah menerangkan perniagaan? I Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapat keuntungan. II Perkhidmatan dan barangan yang berbayar dengan wang. III Aktiviti perniagaan dianggap sebagai sebahagian daripada kegiatan perdagangan. IV Dibahagikan kepada perniagaan import, eksport dan entreport. A. I dan II C. II dan III B. I dan III D. II dan IV 8. Pilih pernyataan yang benar tentang perniagaan. I Perniagaan ialah proses menghasilkan barang dan perkhidmatan. II Perniagaan mencipta nilai faedah ke atas barang-barang dari segi tempat dan masa. III Perniagaan bertujuan mencari untung dalam usaha memenuhi kehendak manusia. IV Perniagaan merupakan sebahagian

mlpl/smjkpt

Page 18

A. B.

daripada perdagangan. I dan II C. II dan III I dan IV D. III dan IV

9. Perniagaan dianggap sebagai cawangan perdagangan kerana aktiviti perniagaan A. Bermotifkan keuntungan. B. Meningkatkan mutu barang. C. Melibatkan urusan kewangan. D. Melibatkan agihan keluaran. 10. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang perniagaan entreport. A. Merupakan kegiatan mengimport untuk mengeksport semula untuk mencari keuntungan. B. Dijalankan di pelabuhan bebas. C. Kegiatan membeli secara pukal untuk dijual semula secara runcit. D. Gudang berbon merupakan bantuan besar dalam perniagaan jenis ini. 11. Pilih kegiatan yang melibatkan urusan perniagaan. I Menerima pembayaran dengan cek. II Mengimport bahan mentah untuk diproses menjadi barang siap. III Mengeksport getah keping ke Amerika Syarikat. IV Menghantar bunga orkid dengan menggunakan kapalterbang. A. I dan II C. II dan III B. III dan IV D. II dan IV 12. Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti bantuan perniagaan? A. Berniaga secara runcit. B. Berniaga secara borong. C. Bertugas sebagai pemandu teksi. D. Berkhidmat sebagai doktor di klinik kerajaan. 13. Berikut adalah kelebihan-lebihan pergudangan, kecuali A. Menjamin bekalan barang yang berterusan ke pasaran. B. Menyelaraskan penawaran dan permintaan untuk menstabilkan harga barangan. C. Memastikan barang dapat sampai dengan cepat kepada pengguna. D. Membolehkan kerja-kerja akhir seperti pembungkusan semula dilakukan. 14. Berikut adalah kegiatan bantuan-bantuan perniagaan, kecuali A. komunikasi B. pengangkutan C. promosi D. eksport

15. Pilih risiko yang boleh diinsuranskan. I Kebakaran bangunan pencakar langit II Kerugian perniagaan III Perubahan fesyen IV Kemalangan udara A. I, II dan III C. II dan IV B. I dan IV D. II dan III 16. Kemudahan-kemudahan berikut dikaitkan dengan kemudahan pembayaran, kecuali I Debit langsung II Pindahan kredit III Nota kredit IV Nota debit A. I dan II C. I dan III B. III dan IV D. II dan IV Soalan 17, 18 dan 19 berdasarkan rajah di bawah. Pak Ali menanam banyak pokok pisang. Hasil tanamannya tidak ada permintaan di kampungnya kerana hampir setiap keluarga mempunyai pokok buah-buahan. 17. Apakah bantuan perniagaan yang dapat menolong Pak Ali membawa hasil tanamannya ke bandar untuk dijual? A. Komunikasi B. Pengangkutan C. Promosi D. Gudang 18. Sebelum Pak Cun membawa hasilnya ke bandar, dia mesti memastikan bahawa ada pihak yang mahu membeli hasil-hasilnya itu. Apakah bantuan perniagaan yang dapat menolong Pak Ali? A. Insurans B. Pengangkutan C. Bank D. Komunikasi 19. Apakah pula bantuan perniagaan yang diperlukan untuk memastikan Pak Cun tidak mengalami kerugian daripada rompakan? I Bank II Insurans III Gudang IV Komunikasi A. I dan II C. I dan III B. II, III dan IV D. II dan IV 20.

Pemujukan Iklan Hadiah Percuma

Cara-cara jualan di atas adalah sebahagian daripada

mlpl/smjkpt

Page 19

A. B. C. D.

Perniagaan Pengeluaran Promosi Perdagangan

21. Untuk memastikan seseorang peniaga dapat menumpukan perhatian kepada perkembangan perniagaannya tanpa merisaukan kemungkinan kerugian yang akan dialami, peniaga itu perlu ada A. Gudang B. Insurans C. Sistem komunikasi yang baik D. Pengalaman 22. Hasil kurniaan Tuhan seperti tanaman bermusim dan hasil laut adalah tertakluk kepada faktor cuaca. Untuk memastikan bekalan tidak terputus dan menjamin kestabilan harga pasaran, seseorang peniaga memerlukan A. Sistem komunikasi yang baik B. Sistem pengangkutan yang baik C. Gudang yang baik D. Promosi 23. Mendapat pinjaman untuk memulakan perniagaan. Memastikan ketepatan tarikh pembayaran. Mengurangkan risiko rompakan. Faedah-faedah seperti di atas disediakan oleh A. Syarikat pemfaktoran B. Syarikat bantuan kredit C. Sistem perbankan D. Majlis Amanah Rakyat (MARA) 24. Apakah ciri persamaan yang nyata di antara bantuan-bantuan perniagaan yang berikut?

Bantuan perniagaan yang menepati ciri-ciri di atas ialah A. Bank B. Pengangkutan C. Insurans D. Gudang 26. Apakah kesan langsung sekiranya promosi dihentikan? A. Permintaan terhadap barang menjadi kurang. B. Pembeli mengalami kerugian. C. Pengeluar mengalami kerugian. D. Peniaga mengalami kerugian. 27. Antara aktiviti yang berikut, manakah yang melibatkan kegiatan pembantu perniagaan? A. Encik Zambre mengendalikan perniagaan menjual telefon bimbit. B. Encik Alex menghantar barang jualan ke rumah pelanggannya. C. Encik Gopal berniaga di pasar tani. D. Encik Tan mengendalikan sebuah agensi pengiklanan. 28. Antara yang berikut, manakah yang benar mengenai perniagaan? A. Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. B. Aktiviti menambah nilai barang. C. Aktiviti pengeluaran barang daripada bahan mentah kepada barang pengguna. D. Aktiviti untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. 29. Yang manakah merupakan fungsi bantuan perniagaan? A. Bantuan perniagaan terlibat dalam perniagaan secara tidak langsung. B. Bantuan perniagaan merupakan kegiatan jual beli untuk mendapat keuntungan. C. Bantuan perniagaan membantu mengagihkan barang. D. Bantuan perniagaan dianggap sebagai aktiviti pemasaran. 30. Antara pernyataan berikut, yang manakah salah tentang bantuan perniagaan? A. Dikelaskan sebagai satu cabang perniagaan. B. Dibahagikan kepada enam jenis bantuan perniagaan. C. Berfungsi melicinkan aktiviti perniagaan. D. Merupakan salah satu cabang perdagangan. 31. Antara bantuan perniagaan berikut, yang manakah memberi jaminan ganti rugi? A. Promosi

Insurans Komunikas Sistem perbankan

A. B. C. D. 25.

Menjalankan promosi untuk mendapat pelanggan. Memberi hadiah istimewa kepada pelanggan. Memberi diskaun untuk menarik pelanggan. Dikawal oleh bank pusat.

Sistem penyimpanan yang teratur. Terdapat banyak di pintu masuk sesebuah negara. Keadaannya bergantung kepada sifat barang.

mlpl/smjkpt

Page 20

B. C. D.

Pengangkutan Insurans Komunikasi

2.2 Kaitan Pengeluaran, Perdagangan dan Perniagaan 32. Pilih pernyataan yang betul. A. Oleh sebab perniagaan adalah satu cabang perdagangan, maka sebarang kegiatan perniagaan termasuk dalam bidang perdagangan. B. Kesemua bantuan perniagaan terlibat secara langsung dalam urusan jual-beli. C. Gudang berbon boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja untuk menyimpan stoknya. D. Perdagangan adalah satu bidang yang lebih sempit berbanding dengan perniagaan. 33. Pilih pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai perniagaan. I Pengeksport bahan mentah II Ejen insurans III Pemborong ikan IV Pembaca berita A. I sahaja C. II sahaja B. I dan III D. II dan IV 34. Vinodtha adalah seorang peniaga entrepot. Beliau terlibat dalam perniagaan A. Dalam negeri B. Antarabangsa C. Borong D. Runcit 35. Pilih pernyataan yang betul. A. Tanpa pengeluaran, peniaga akan rugi. B. Tanpa pengeluaran, perdagangan tetap boleh dijalankan. C. Ketidak hadiran satu daripada bantuan perniagaan akan menjejaskan perniagaan. D. Ketidak hadiran perniagaan tidak memberi kesan kepada pengeluaran. Soalan 36 dan 37 berdasarkan rajah di bawah. P

36. P dalam rajah di atas ialah A. Perdagangan B. Pengeluaran C. Pembinaan D. Perkilangan 37. Pilih pernyataan yang betul. A. Q tidak dapat dijalankan tanpa bantuan perniagaan. B. Q tidak dapat dijalankan tanpa wang. C. Q tidak dapat dijalankan tanpa unsur perkhidmatan. D. Q tidak dapat dijalankan tanpa perusahaan. 38. Mengapakah kegiatan perniagaan dianggap sebagai satu cabang perdagangan? A. Kegiatan perniagaan berdasarkan keuntungan. B. Kegiatan perniagaan melibatkan pengagihan keluaran. C. Kegiatan perniagaan terlibat dalam urusan kewangan. D. Kegiatan perniagaan dapat meningkatkan keluaran. 39. Apakah perkaitan antara perdagangan dengan perniagaan dalam proses pengeluaran? A. Kedua-duanya terlibat dalam proses penciptaan nilai faedah. B. Kedua-duanya terlibat dalam urusniaga kewangan. C. Kedua-duanya melibatkan jualan borong. D. Kedua-duanya melibatkan pengkhususan. 40. Antara berikut, apakah persamaan antara perniagaan dan perdagangan? A. Perniagaan dan perdagangan meningkatkan nilai faedah. B. Perniagaan dan perdagangan perlu beroperasi dalam sebuah bangunan. C. Perniagaan dan perdagangan melibatkan urus niaga dalam kewangan. D. Perniagaan dan perdagangan melibatkan pengkhususan.

Perusahaan n Perniagaan

Perkhidmatan

Bantuan Perniagaan

mlpl/smjkpt

Page 21

Praktis Soalan Esei


1. (a) Jelaskan maksud perdagangan? (b) Apakah perbezaan antara perniagaan tempatan dengan perniagaan antarabangsa? 2. Nifhail Zambre bertugas sebagai jurutera di sebuah kilang terkemuka selepas memperolehi Ijazah Kejuruteraan Mekanikal dari Universiti Malaya. Selepas lima belas tahun berkerja, beliau telah meletakkan jawatan dan memulakan perniagaan sendiri, iaitu sebuah syarikat yang membekalkan alat-alat mekanikal kepada kilang-kilang di Zon Perdagangan Bebas. Dengan modal sebanyak RM200,000 dan pinjaman bank sebanyak RM300,000, syarikat beliau telah menikmati kejayaan yang mengkagumkan. Walaupun begitu, akibat kemelesetan ekonomi dunia, syarikat beliau telah mengalami tamparan yang hebat apabila kilang-kilang yang menjadi pelanggan utama beliau telah ditutup satu demi satu. Pada masa ini, Nifhail terus mengusahakan perniagaannya tanpa menerima gaji. Dua tahun kemudian, syarikat beliau telah dibangunkan semula dan seterusnya Syarikat NZ telah menubuhkan kilang untuk memproses sendiri alat-alat mekanikalnya. Nilai eksport syarikat ini ke Eropah telah mencapai RM20 juta. Seterusnya, beliau telah dianugerahkan Anugerah Usahawan Paling Berjaya di Malaysia. (7 markah) (18 markah)

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan-soalan yang berikut. (a) Nyatakan dan terangkan bagaimana perkhidmatan bank, pengangkutan, pergudangan dan insurans dapat membantu Nifhail memajukan Syarikat NZ ? (10 markah) (b) Bayangkan akibat yang akan dihadapi oleh Nifhail sekiranya tiada sistem komunikasi. (c) Bincangkan penglibatan Nifhail dari segi pengeluaran, perdagangan dan perniagaan? 3. (a) Huraikan perbezaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa? (b) Apakah yang akan berlaku kepada sektor pengeluaran sekiranya tiada perdagangan? (5 markah) (10 markah) (12 markah) (13 markah)

mlpl/smjkpt

Page 22

Bab 3 Perniagaan Dalam Negeri


Peta Minda PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Perniagaan Runcit

Pemborong Saudagar

Saluran Agihan

Peruncit Kecil-kecilan

Peruncit Tanpa Kedai Penjaja Pegerai Peruncit Berkedai Kedai Am Kedai Khusus Pemborong Saudagar Kedai Sejaras Pasar Raya Pasar Raya Hyper Gedung Aneka Jabatan Koperasi Runcit

Pemborong Berfungsi Penuh Pemborong Am Pemborong Khusus Pemborong Satu Barisan Pemborong Berfungsi Terhad Pemborong Jober Para Pemborong Bayar dan Bawa Pemborong Pesanan Mel Pemborong Pesanan Berwakil Pemborong Perkhidmatan Pengangkutan

Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna Pengeluar Ejen Peruncit Pengguna Pengeluar Pemborong Pengguna Pengeluar Peruncit Pengguna Pengeluar Pengguna

Peruncit Besar-besaran

Bentuk Lain Peruncitan

Jualan Langsung Pesanan Mel Mesin Peruncitan Automatik Francais E-Dagang Televisyen Interaktif Kedai Katalog

Ejen

Ejen Penjual Ejen Pengeluar Broker

mlpl/smjkpt

Page 23

Nota Ringkas
3.1 Perniagaan Dalam Negeri 1. Perniagaan dalam negeri merujuk kepada urusan jual-beli yang dilakukan dalam negara sendiri. 2. Ini termasuk perniagaan runcit dan perniagaan borong. Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan Runcit Peruncit Kecilkecilan Peruncit Besarbesaran Bentuk Lain Peruncitan

Perniagaan Borong Pemborong Berfungsi Penuh Pemborong Berfungsi Terhad Agen dan Broker

Rajah 3.1- Perniagaan Dalam Negeri 3.2 Saluran Agihan 1. Keluaran mestilah diagihkan pada masa, tempat dan harga yang dikehendaki oleh pengguna. 2. Jika barang keluaran tidak disampaikan ke tempat yang betul pada masa yang tepat, besar kemungkinan barang itu tidak akan laku. 3. Terdapat 5 jenis saluran agihan, iaitu : a) Saluran Pengeluar Pengguna (i) Cara pengagihan ini melibatkan pengagihan barang terus daripada pengeluar kepada pengguna. (ii) Contoh barangan yang menggunakan saluran ini ialah : - Hasil pertanian - Barang yang dibuat menurut tempahan b) Saluran Pengeluar Peruncit Pengguna (i) Cara pengagihan ini melibatkan pengagihan barang daripada pengeluar terus kepada peruncit dan pengguna tanpa melalui pemborong. (ii) Contoh barang yang menggunakan saluran ini ialah : - Barang runcit yang dijual oleh peruncit besar-besaran. c) Saluran Pengeluar Ejen Peruncit Pengguna (i) Cara pengagihan ini berlaku apabila pengeluar melantik ejen untuk mencari peruncit untuk memasarkan barangnya kepada pengguna. (ii) Contoh barang yang dijual dengan cara ini ialah petroleum atau barang elektrik yang diedarkan oleh ejen kepada peruncit. d) Saluran Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna (i) Cara pengagihan ini berlaku apabila barang-barang diedarkan daripada pengeluar melalui pemborong dan peruncit kepada pengguna. (ii) Contoh barang yang menggunakan saluran ini ialah barang-barang yang dikeluarkan dengan banyak oleh pengeluar tetapi diperlukan dalam kuantiti yang kecil seperti pensel, pembaris dan getah pemadam. e) Saluran Pengeluar Ejen Pemborong Peruncit Pengguna (i) Cara ini sering digunakan untuk pengagihan barang-barang import. (ii) Contoh barang yang menggunakan saluran ini ialah teh dan kopi yang diimport. 3.3 Perniagaan Runcit 1. Perniagaan runcit ialah aktiviti membeli barang-barang daripada pengeluar atau pemborong dan menjualnya kepada pengguna dalam kuantiti yang kecil. 2. Perniagaan runcit adalah sebahagian daripada perniagaan dalam negeri.

mlpl/smjkpt

Page 24

3.3.1 Fungsi-Fungsi Peruncit Peruncit mempunyai fungsi-fungsi yang berikut:1. Menjual beraneka jenis barang untuk pilihan pengguna. 2. Menjual dalam kuantiti yang kecil mengikut keperluan pengguna. 3. Mengagihkan barang-barang bagi pengeluar dan pemborong. 4. Memberikan kredit kepada pengguna. 5. Meletakkan kedainya berhampiran dengan pengguna. 6. Memberi perkhidmatan selepas jualan. 7. Memberi nasihat, maklumat dan layanan peribadi kepada pelanggan. 8. Menyampaikan maklumat pasaran kepada pemborong dan pengeluar. 9. Menyimpan dan mempamerkan stok untuk memenuhi permintaan pengguna. 3.3.2 Jenis-Jenis Perniagaan Runcit Perniagaan Runcit

Peruncit Kecilkecilan

Peruncit Besarbesaran

Bentuk Lain Peruncit

Tanpa Kedai

Tanpa Kedai

Rajah 3.2 Perniagaan Runcit 1. Perniagaan runcit terbahagi kepada 2 jenis iaitu a) Perniagaan runcit kecil-kecilan Peruncit kecil-kecilan meliputi i) Peruncit Tanpa Kedai seperti penjaja, pegerai dan penggalas. ii) Peruncit Tunggal seperti kedai serba ada dan kedai khusus. b) Perniagaan runcit besar-besaran Peruncit besar-besaran meliputi i) Gedung aneka jabatan ii) Pasaraya iii) Kedai sejaras iv) Koperasi runcit v) Kompleks membeli belah c) Bentuk-bentuk lain peruncitan i) Mesin Peruncitan Automatik - Mesin peruncitn automatik ialah mesin yang berisi barang-barang seperti makanan, minuman tin dan surat khabar. - Pengguna membeli dengan memasukkan wang dan menekan butang tertentu. ii) Pesanan Mel - Ini merupakan kaedah urusan jual beli terus kepada pengguna yang dilakukan melalui pejabat. iii) Francais - Francais ialah cara menjalankan sesuatu jenis perniagaan dengan menggunakan nama atau jenama perniagaan yang sudah terkenal. - Contoh perniagaan jenis ini ialah Pizza Hut, KFC dan Mc Donald. iv) Jualan Langsung - Jualan langsung ialah cara menjual atau memasarkan barang-barang secara terus kepada pengguna melalui jurujual atau agen. - Contoh perniagaan yang dijalankan dengan cara ini ialah Amway, Cosway dan Tupperware. v) E-dagang - E-dagang merujuk kepada urus niaga yang dilakukan melalui laman web. - Para peniaga akan mengiklan melalui laman web dan bakal pembeli akan menempah terus pada laman web atau menghubungi penjual untuk keterangan lanjut.

mlpl/smjkpt

Page 25

- Contoh urus niaga yang dijalankan dengan cara ini termasuklah penempahan hotel dan tiket penerbangan. vi) Televisyen Interaktif (TVi) - Pengiklanan dilakukan melalui televisyen dan nombor telefon dipaparkan pada skrin. - Bakal pembeli boleh menghubungi penjual dan tempahan terus boleh dilakukan. - Contohnya ialah alat senaman dan aksesori kereta. 3.3.3 Ciri-Ciri Perniagaan Runcit 1. Ciri-ciri-perniagaan runcit kecil-kecilan. a) Memerlukan modal yang kecil. b) Mudah ditubuhkan kerana modal yang kecil. c) Pengurusan dan pentadbiran tidak rumit. d) Membeli secara kecil-kecilan daripada pemborong. e) Memberi layanan peribadi. 2. Ciri-ciri-perniagaan runcit besar-besaran. a) Memerlukan modal yang besar. b) Barang-barang dibeli secara pukal daripada pengeluar. c) Mengamalkan pengkhususan dan pembahagian kerja dalam pengurusan dan pentadbiran. d) Jualan adalah secara tunai sahaja dan biasanya mengamalkan perkhidmatan layan diri. e) Menyediakan pelbagai kemudahan seperti tempat letak kereta, tandas dan berhawa dingin.

3.4 Perniagaan Borong 1. Perniagaan borong ialah kegiatan membeli barang dalam kuantiti yang besar (pukal) daripada pengeluar dan menjualnya dalam kuantiti yang kecil kepada peruncit. 3.4.1 Fungsi-Fungsi Pemborong dalam Saluran Agihan 1. Pemborong mempunyai fungsi-fungsi yang berikut:a) Membeli barang secara pukal dan memecahkan pukal. b) Mengadakan kemudahan pergudangan. c) Menjadi pemodal dengan membekalkan barang dahulu. d) Menyediakan kemudahan pengangkutan. e) Menyumbang maklumat tentang pasaran. f) Mengagihkan barang dagangan. g) Mencari dan memperluaskan peluang pasaran. h) Mengadakan promosi. 2. Perkhidmatan pemborong kepada peruncit. a) Menjual dalam kuantiti yang diperlukan. b) Menjual beraneka jenis barang. c) Memberi kemudahan kredit. d) Mengadakan kemudahan pengangkutan e) Mengadakan kemudahan pergudangan. f) Memberi penerangan dan nasihat. g) Menyediakan barang-barang dalam bentuk yang lebih mudah dijual. h) Memudahkan peruncit mendapat bekalan. 3. Perkhidmatan pemborong kepada pengguna. a) Mengedarkan berbagai-bagai jenis barang. b) Membantu menyampaikan maklumat bagi menyesuaikan pengeluaran mengikut kehendak pengguna. c) Menstabilkan harga barang-barang. d) Menyediakan bekalan barang sepanjang tahun. 4. Perkhidmatan pemborong kepada pengeluar. a) Membeli secara pukal serta memecahkan pukal. b) Membayar dengan segera. c) Melakukan kerja-kerja akhir. d) Menyampaikan maklumat-maklumat mengenai pasaran. e) Mengadakan kemudahan pergudangan. f) Mempromosi, mencari serta memperluas pasaran. 3.4.2 Jenis-Jenis Pemborong Pemborong boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu

mlpl/smjkpt

Page 26

Pemborong Berfungsi Penuh 1. Pemborong berfungsi penuh menjalankan semua fungsi pemborong, iaitu: a) Membeli barang b) Menyediakan pengangkutan c) Menyediakan gudang d) Memberi kredit kepada peruncit e) Memberi nasihat kepada peruncit dan pengeluar f) Memberi perkhidmatan selepas jualan 2. Pemborong jenis ini boleh dibahagikan kepada a) Pemborong Am yang mengendalikan urusan jual beli pelbagai jenis barang yang tiada kaitan antara satu sama lain seperti menjual makanan, barang hiasan dan pakaian. b) Pemborong Khusus menjalankan perniagaan yang melibatkan sejenis barang yang tertentu sahaja seperti teh, kopi atau beras. c) Pemborong Satu Barisan menjalankan urusan dalam beberapa jenis barang yang berkaitan seperti memborong hasil ternakan. Pemborong Berfungsi Terhad 1. Pemborong ini tidak menjalankan semua fungsi pemborong. 2. Pemborong ini menjalankan fungsi-fungsi yang terhad untuk mengurangkan belanja kendalian supaya dapat bersaing dengan pemborong-pemborong lain. 3. Antara pemborong yang tergolong dalam kumpulan ini termasuklah : a) Pemborong Bayar dan Bawa seperti Makro tidak menyediakan kemudahan kredit dan pengangkutan tetapi pembeli bebas memilih barang-barang jualan yang dipamerkan. b) Pemborong Pesanan Berwakil menjadi orang tengah antara pengeluar dan pembeli; iaitu menghantar pesanan secara terus daripada pembeli kepada pengeluar contohnya ialah memesan bahan binaan daripada pengeluar. c) Pemborong Jober Para membekalkan barang-barang yang sudah terkenal seperti minuman Coca-Cola dan roti High Five kepada peruncit. Pemborong itu memberi perkhidmatan menjaga dan mengekalkan stok di atas rak atau para yang disediakan dalam kedai peruncit. d) Pemborong Perkhidmatan Pengangkutan akan menawarkan perkhidmatan pengangkutan kepada pengilang dengan mengangkut barang-barang dalam kuantiti yang besar seperti Kontena Nasional. e) Pemborong Pesanan Mel menerima pesanan melalui pos dan menghantar barang-barang yang dipesan kepada peruncit melalui pos juga. Agen dan Broker 1. Pemborong jenis ini merupakan orang tengah yang mewakili pengeluar untuk menjual barang kepada pembeli. 2. Agen atau broker tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang dijual. 3. Ganjaran yang ditrima ialah komisen. 4. Pemborong jenis ini termasuklah: a) Broker yang tidak memberi sebarang perkhidmatan kewangan, menyimpan atau menghantar barang. Biasanya terlibat dalam urusan jual beli harta seperti bangunan, rumah dan tanah. b) Agen Penjual menjalankan fungsi pemasaran untuk pengeluar yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang pemasaran. c) Agen Pengeluar dilantik oleh pengeluar untuk memasarkan barang keluarannya. Agen ini menjual mengikut harga dan syarat yang ditetapkan oleh pengeluar. 3.4.3 Pengambilalihan Fungsi Pemborong Keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan pemborong diambil alih ialah: Wujudnya mesin peruncitan automatik. Wujud perniagaan runcit besar-besaran. Tertubuhnya koperasi-koperasi oleh para pengguna dan pengeluar. Pengeluar membuka kedai runcit sendiri. Barang-barang yang perlu dibuat secara khusus. Pengeluar melantik ejen. Wujudnya Lembaga Pemasaran. Barang-barang yang mempunyai pasaran terhad.

mlpl/smjkpt

Page 27

3.5 Dokumen-dokumen Perniagaan Dalam Negeri 1. Dokumen perniagaan adalah catatan atau rekod perniagaan dalam bentuk bertulis yang menyenaraikan segala maklumat tentang sesuatu urus niaga. 2. Dokumen ini penting kerana ia menunjukkan bukti bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku antara penjual dan pembeli. 3.5.1 Jenis-jenis Dokumen Perniagaan Dalam Negeri Dokumen perniagaan boleh dikelaskan kepada 3 peringkat, iaitu: a) Peringkat sebelum proses jual beli. b) Peringkat semasa proses jual beli. c) Peringkat selepas proses jual beli. Peringkat Sebelum Proses Jual Beli 1. Jurnal Perniagaan Jurnal perniagaan adalah bahan bercetak atau majalah mengenai sesuatu perniagaan. Jurnal ini mengandungi maklumat tentang sumber-sumber bekalan dan pengeluaran. 2. Surat Tanya Surat tanya adalah surat yang dikirim oleh peruncit kepada pemborong untuk meminta maklumat atau keterangan lanjut mengenai sesuatu barang jualan. 3. Surat Jawapan Selepas menerima surat tanya daripada peruncit, pemborong akan membalas dengan menghantar surat jawapan. Surat jawapan ini memberi keterangan lanjut mengenai barang-barang jualan pemborong dan disertakan dengan katalog, senarai harga dan sebut harga. 4. Sebut Harga Sebut harga adalah senarai harga yang menerangkan syarat-syarat jualan barang-barang tertentu yang diminta oleh peruncit sahaja. 5. Senarai Harga Senarai harga ialah dokumen yang menyatakan harga bagi semua jenis barang yang dijual oleh pemborong. 6. Katalog Katalog adalah dokumen atau buku bercetak yang mempunyai gambar serta maklumat-maklumat mengenai barang. 7. Risalah Risalah adalah helaian kertas bercetak yang menunjukkan harga, gambar atau ilustrasi mengenai barangbarang. Peringkat Semasa Proses Jual Beli 1. Borang Pesanan Setelah meneliti sebut harga, peruncit akan membuat pesanan. Borang pesanan adalah arahan rasmi oleh peruncit kepada pemborong untuk memesan barang-barang yang dikehendaki. 2. Surat Rujukan Perniagaan Surat rujukan perniagaan ialah maklumat tentang kedudukan kewangan seseorang peruncit yang diberikan oleh referi (bank peruncit berkenaan). 3. Nota Makluman Nota makluman dikirimkan kepada peruncit oleh pemborong bagi memaklumkan peruncit bahawa barangbarang itu telah dihantar atau sedang dalam perjalanan. 4. Nota Serahan Nota serahan mencatatkan jenis dan kuantiti barang yang dihantar kepada peruncit. Harga barang tidak dinyatakan. 5. Nota Kiriman Nota kiriman adalah dokumen mengenai penghantaran barang-barang dengan pengangkutan awam. Ia dikeluarkan oleh syarikat kurier atau pengangkutan awam sebagai bukti penerimaan barang-barang untuk diangkut kepada peruncit. 6. Invois Invois adalah dokumen yang mencatatkan maklumat lengkap mengenai semua jenis barang yang telah dijual kepada pelanggan dan jumlah hutangnya. 7. Invois Pro-forma Adalah sama bentuknya dengan invois biasa tetapi tujuannya adalah untuk: a) Meminta bayaran secara sopan sebelum barang-barang dihantar. b) Pengesahan setelah barang-barang dihantar kepada pelanggan untuk diuji dan dicuba sebelum dibeli. Jika pembeli bersetuju membelinya, invois pro-forma ini akan berubah menjadi invois biasa.

mlpl/smjkpt

Page 28

8.

9.

c) Digunakan sebagai senarai harga sementara. d) Dijadikan invois asal untuk dikemukakan kepada pihak kastam sebagai bukti mengenai barang-barang yang dieksport untuk tujuan pengiraan duti eksport. Nota Debit Nota debit digunakan oleh penjual kepada pelanggan untuk membetulkan kesilapan di dalam invoisnya. Melalui nota debit, hutang pelanggan bertambah apabila akaunnya didebitkan. Nota Kredit Nota kredit dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli memberitahunya bahawa akaunnya telah dikreditkan untuk membetulkan kesilapan di dalam invoisnya. Hutang pelanggan menjadi kurang apabila akaunnya dikreditkan.

Peringkat Selepas Proses Jual Beli 1. Penyata Akaun Penyata akaun adalah satu salinan ringkasan urus niaga yang telah berlaku di antara penjual dan pembeli dalam bulan itu. 2. Resit Resit adalah bukti atau pengesahan bahawa sejumlah pembayaran telah diterima daripada pembeli untuk menjelaskan hutangnya. 3.5.2 Butir-butir Lain Dalam Dokumen Perniagaan Dalam Negeri 1. Diskaun Niaga Diskaun niaga adalah potongan harga daripada harga di senarai harga atau sebut harga. Diskaun diberikan dalam bentuk peratus dan ditolak daripada jumlah harga di dalam senarai harga atau sebut harga katalog. 2. Diskaun Tunai Diskaun tunai adalah potongan wang tunai yang diberikan kepada pelanggan untuk menggalakkannya menjelaskan hutangnya dengan segera ataupun apabila barang dibeli secara tunai. Diskaun tunai ditolak daripada jumlah hutang di dalam invois hanya semasa pembayaran dibuat. 3. Masa Serahan Masa serahan memaklumkan masa dan tarikh barang-barang dapat diserahkan kepada pembeli. Terdapat 3 jenis masa serahan iaitu a) Serahan hadapan b) Serahan sedia c) Serahan segera 4. Syarat Serahan Syarat serahan memberitahu sama ada pihak pembeli atau penjual yang membayar kos serahan seperti tambang, kos pemunggahan dan lain-lain. Jenis-jenis syarat serahan adalah seperti berikut:a) Angkutan Dibayar (Ang. Dib.) b) Angkutan Hadapan (Ang. Had.) c) Kos, Insurans, Tambang (K.I.T.) d) Percuma ke Dalam Kapal (P. ke D.K.) e) Angkutan Tambahan f) Tanpa Kerja dan Tanpa Gudang g) Percuma ke Dalam Gerabak (P. ke D.G.) h) Percuma di Sisi Trak (P. di T.) i) Percuma di Sisi Kapal (P. di K.) j) Percuma Sampai Dermaga (P.S.D.) 5. Syarat Pembayaran Syarat pembayaran memberitahu pembeli cara pembayaran yang harus dilakukan. Antara syarat-syarat pembayaran ialah:a) Bayar Waktu Terima (B.W.T.) Pembeli mesti menjelaskan bayaran semasa menerima barang. b) Tunai Waktu Pesanan (T.W.P.) Bayaran mestilah dikirim bersama-sama dengan borang pesanan. c) Tunai Segera Bayaran mesti dibuat dalam masa beberapa hari selepas barang-barang diterima. Ini membolehkan pembeli memeriksa barang-barang sebelum menghantar bayaran. d) Tunai Bersih Ini bermaksud jumlah amaun yang mesti dibayar setelah dipotong semua elaun dan diskaun. Selalunya, masa untuk menjelaskan bayaran dinyatakan, contohnya Tunai Bersih 7 hari.

mlpl/smjkpt

Page 29

3.6 Kaedah Jualan Kaedah Jualan

Jualan Kredit

Jualan Tunai

Jualan Pra bayar

Jualan Konsainan

Sewa beli

Bayaran Tertunda

3.6.1 Jualan Kredit 1. Ini bererti jualan sudah dibuat tetapi bayaran dilakukan kemudiannya. a) Sewa Beli adalah satu cara menjual barang-barang tahan lama dan mempunyai nilai jualan semula yang tinggi seperti motokar, piano dan motosikal. Pembeli tidak memiliki barang sehingga dia habis membayar semua ansuran. Penjual berhak merampas balik barang sekiranya pembeli tidak boleh bayar b) Bayaran Tertunda adalah satu cara untuk menjual barang-barang yang bernilai rendah, tidak tahan lama dan tidak mendatangkan faedah kepada penjual jika barang itu dirampas balik. Di sini pembeli akan mempunyai milikan terhadap barang itu sebaik sahaja dia membayar ansuran pertama. Penjual mengambil tindakan undang-undang sekiranya pembeli tidak membayar Kelebihan Jualan Kredit Kepada Pembeli Dapat menikmati barang mahal dan mewah. Menggunakan barang yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan atau mencari pendapatan. Boleh berjimat untuk menjelaskan ansuran Menikmati taraf hidup yang lebih tinggi Kepada Penjual Kuantiti jualan bertambah Harga jualan tinggi Menikmati untung yang lebih Kekurangan Jualan Kredit Kepada Pembeli Harga barang mahal. Terikat dengan hutang ansuran. Terdorong untuk membeli barang melebihi kemampuan Terbeli barang yang tidak diperlukan Kepada Penjual Risiko hutang lapuk tinggi Modal lebih besar Mungkin terpaksa belanja lebih untuk kos guaman

3.6.2 Jualan Tunai 1. Jualan tunai bererti pembeli akan membayar sebelum memiliki barang atau menikmati perkhidmatan yang dibeli. 2. Contohnya: membeli barang di pasar raya dan kedai yang dibayar dengan tunai, cek, draf atau kad kredit Kelebihan Jualan Tunai Kekurangan Jualan Tunai
Kepada Pembeli Tidak terlebih belanja Harga barang lebih murah berbanding jualan kredit Tidak terikat dengan hutang Kepada Penjual Risiko hutang lapuk rendah Modal tidak perlu begitu besar Kurangnya kerja mengutip hutang Kepada Pembeli Tidak dapat menikmati barang mewah dan mahal Taraf hidup lebih rendah Kepada Penjual Harga jualan rendah Kuantiti jualan lebih rendah Risiko rompakan

3.6.3 Jualan Prabayar 1. Pembeli akan membuat bayaran dahulu sebelum memiliki barang atau menikmati perkhidmatan. 2. Contohnya ialah kad prabayar untuk perkhidmatan telefon dan kad Touch n Go.

mlpl/smjkpt

Page 30

Kelebihan Jualan Prabayar Kepada Pembeli Dapat mengawal perbelanjaan-kad fon Menjimatkan masa kerana tidak perlu membuat bayaran setiap kali menggunakannya- kad touch n go, smart tag
Kepada Penjual Dapat mengutip bayaran terlebih dahulu Tiada risiko hutang lapuk- tiada penghutang Tidak perlu mengutip bayaran ansuran-jimat bayaran pekerja tambahan, urusan kutip hutang

Kekurangan Jualan Prabayar Kepada Pembeli


Membebankan orang miskin- duit terikat Boleh ditipu-bayaran dibuat, tiada perkhidmatan Terdedah pada risiko kerugian jika barang (kad

prabayar) hilang sebelum digunakan. Kepada Penjual Kuantiti jualan rendah, tidak ramai yang mampu. Melibatkan belanja tambahan untuk mencetak kad atau kerja-kerja berdokumen Terikat dengan hutang kepada pembeli

3.6.4 Jualan Konsainan 1. Peruncit (konsaini) akan dibekalkan barang oleh pembekal (konsainor) yang biasanya terdiri daripada pengilang. 2. Peruncit tidak perlu membayar untuk stok yang dibekalkan. 3. Sekiranya peruncit berjaya menjual barang yang dibekalkan itu, pembekal akan membayarnya sedikit bayaran atau komisen. 4. Peruncit tidak terikat dengan barang atau memiliki barang yang dijualnya secara konsainan; oleh itu peruncit boleh mengembalikan barang-barang kepada pembekal pada bila-bila masa sahaja.

Kelebihan Jualan Konsainan Kepada Peruncit (konsaini) Tidak perlu mengeluarkan wang membeli stok. Boleh mengmbalikan barang pada bila-bila masa. Akan menerima komisen untuk barang yang dijualnya. Kepada Pembekal (konsainor) Boleh mendapat kuantiti jualan yang besar kerana membekalkan kepada banyak konsaini di merata tempat. Jimat dari segi belanja pengiklanan. Bebas mengambil balik barang daripada konsaini pada bila-bila masa sahaja.

Kekurangan Jualan Konsainan Kepada Peruncit (konsaini) Bertanggungjawab atas kehilangan barang dan juga kerosakan barang Tidak memiliki barang yang dijual- tiada kebebasan untuk ubah suai barang Kepada Pembekal (konsainor) Risiko kerugian jika konsaini enggan mengembalikan barang atau hasil jualan. Mesti mempunyai modal yang besar untuk membiayai konsaini-konsaini-tidak dapat bayaran segera

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Lengkapkan rajah dibawah. Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan Borong

Peruncit Kecilkecilan

Pemborong Berfungsi Penuh

2. Nyatakan empat jenis saluran agihan.

mlpl/smjkpt

Page 31

a) b) c) d)

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

3. Nyatakan empat kelebihan pasar raya. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________ 4. Huraikan 4 ciri peruncit tanpa kedai. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________

5. Bagaimanakah peruncit membantu pengguna? a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________ e) ___________________________________________________________________________________ 6. Senaraikan 5 fungsi pemborong? a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________ e) ___________________________________________________________________________________

7. Bagaimanakah pemborong membantu peruncit? a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ 8. Nyatakan empat sebab tugas pemborong boleh diambil alih. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________ Senaraikan dokumen-dokumen yang bertukar tangan sebelum proses pembeli. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________________ e) ___________________________________________________________________________________

9.

10. Nyatakan dua persamaan antara invois dan nota debit. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ 11. Apakah perbezaan antara diskaun niaga dan diskaun tunai? Diskaun Niaga Diskaun Tunai a) a) b) b) c) c) 12. Nyatakan tiga fungsi resit. a) ___________________________________________________________________________________

mlpl/smjkpt

Page 32

b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ 13. Apakah ciri-ciri jualan konsainan? a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________________ 14. Tuliskan dua kelemahan jualan konsainan kepada peruncit (konsaini). a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 3.1 Perniagaan Dalam Negeri 1. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan perniagaan dalam negeri. A. Perniagaan yang berlaku dalam sesebuah negeri sahaja. B. Urusan jual beli yang dilakukan dalam negara sendiri. C. Urusan jual beli yang berlaku antara rakyat asli sesebuah negara sahaja. D. Perniagaan barang-barang keluaran tempatan sahaja. Pilih perniagaan yang tergolong sebagai perniagaan dalam negeri. I Import II Perniagaan borong. III Perniagaan runcit IV Perniagaan entrepot A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. II dan IV Dijalankan dalam negara sendiri. Menolong pengguna membeli barang mengikut kuantiti yang dikehendaki. C. Menjalankan perniagaan tunai sahaja. D. Membekalkan pelbagai jenis barang daripada pelbagai pengeluar. Aras 1 : Mengenalpasti Pilih perniagaan yang tergolong dalam perniagaan L. I Pasar raya II Pegerai III Kedai sejaras IV Penjaja A. I dan II C. I dan III B. II dan III D. II dan IV Pemborong T menjalankan fungsi-fungsi berikut. I Menyediakan gudang. II Membiayai peruncit dan pengeluar. III Menyediakan pelbagai jenis barang daripada pelbagai pengeluar. IV Menghantar barang ke kedai peruncit. A. I, II dan III C. I, II dan IV B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV A. B.

4.

2.

5.

Soalan 3 hingga 5 adalah berdasarkan rajah yang berikut. Perniagaan Dalam Negeri

3.2 Saluran Agihan M Perniagaan Borong T 6. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan agihan. A. Agihan adalah cara barang-barang dibahagikan atau disampaikan daripada pengeluar kepada pengguna. B. Agihan adalah pengangkutan barang dari kilang ke kedai runcit. C. Agihan adalah proses menggerrakkan barang dari satu bahagian kilang ke bahagian yang lain. D. Agihan merujuk kepada strategi mengangkut barang supaya barang selamat sampai ke destinasinya. Pengeluar Peruncit Pengguna

Peruncit Kecilkecilan L

Pemborong Berfungsi Terhad Agen dan Broker

Bentuk Lain Peruncitan

3.

Berikut adalah ciri-ciri M, kecuali

mlpl/smjkpt

Page 33

7.

Saluran agihan di atas sesuai untuk mengagih A. Petrol B. Cermin hiasan C. Kopi brazil D. Barang tahan lama Saluran agihan yang manakah sesuai untuk memasarkan hasil-hasil pertanian? I Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna II Pengeluar Peruncit Pengguna III Pengeluar Ejen Peruncit Pengguna IV Pengeluar Pengguna A. I dan II C. I, II, III dan IV B. I dan IV D. II, III dan IV

C. D.

Memberi layanan peribadi. Menjual secara kecil-kecilan.

* Menerima kredit daripada pembekal. * Memberi kredit kepada pelanggan. 13. Pernyataan di atas biasanya merujuk kepada A. Pengeluar B. Pemborong C. Peruncit D. Pengguna * * * * Mempunyai premis yang tetap. Biasanya dibantu oleh ahli keluarga. Memberi kredit dan layanan peribadi. Biasanya dimiliki oleh seorang peniaga.

8.

Soalan 9 dan 10 berdasarkan rajah yang berikut. Pengeluar Ejen Pemborong Peruncit Pengguna 9. Saluran agihan ini sesuai digunakan untuk A. Barang-barang cepat laris. B. Barang-barang yang diimport. C. Barang-barang yang dikehendaki oleh pengguna-pengguna. D. Surat khabar.

14. Pernyataan di atas berkaitan dengan perniagaan runcit. Apakah jenis perniagaan runcit tersebut? A. Penjaja B. Pasar raya C. Kedai serba ada D. Kedai koperasi 15. Bani menjual pakaian di pasar malam. Dia merupakan seorang I peruncit berkedai II peruncit tanpa kedai III peruncit kecil-kecilan IV peruncit besar-besaran A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 16. Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan perniagaan runcit secara kecilkecilan? A. Keuntungan bersih yang besar. B. Mudah berkembang. C. Kerugian yang kecil kerana dikawal sendiri. D. Dapat ditubuhkan di luar bandar. 17. Antara yang berikut, yang manakah tergolong dalam perniagaan runcit besar-besaran? I Gedung aneka jabatan II Kedai runcit III Kedai sejaras IV Koperasi runcit A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

10. Sekiranya fungsi pemborong diambil alih dalam saluran agihan di atas, peruncit terpaksa menjalankan langkah-langkah di bawah, kecuali A. Menyediakan gudang untuk menyimpan barang-barang yang diimportnya. B. Membeli dari banyak ejen untuk mendapatkan kepelbagaian dalam stoknya. C. Mengupah ejennya sendiri untuk membeli daripada pengeluar. D. Menanggung kos pengangkutan untuk mengagihkan barang ke gudangnya sendiri. 3.3 Perniagaan Runcit 11. Peruncit kecil-kecilan masih wujud walaupun menghadapi persaingan hebat daripada peruncit besar-besaran. Mengapa? A. Berhampiran dengan pelanggan. B. Setiap peniaga mempunyai bilangan pelanggan yang ramai. C. Mampu memberi kemudahan setanding dengan peniaga besar-besaran. D. Tiada hutang lapuk. 12. Mengapakah peruncit digelar peruncit? A. Menjual barang-barang keperluan harian. B. Menjual secara kredit.

* Sebuah organisasi. * Ditubuhkan oleh pengguna-pengguna secara sukarela. * Menjalankan perniagaan runcit.

mlpl/smjkpt

Page 34

3.4 Perniagaan Borong 18. Penerangan di atas sesuai menggambarkan sebuah A. Kedai sejaras B. Pasar raya C. Koperasi runcit D. Kedai serba ada 19. Ciri persamaan yang ketara antara perniagaan runcit besar-besaran dan kecil-kecilan ialah A. memberi kemudahan kredit. B. menjual dalam kuantiti kecil. C. memerlukan modal yang kecil. D. memberikan perkhidmatan layan diri. 20. Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan ciri utama layan diri? A. Barang-barang dijual dengan harga yang mahal. B. Barang-barang disusun secara teratur. C. Pelanggan memilih dan mengambil barang sendiri. D. Pelanggan tidak berhutang. Soalan 21 hingga 23 adalah berdasarkan petikan yang berikut. Encik Zambre berniaga dari premis rumah kediamannya sahaja. Beliau telah mencetak dan mengedarkan katalog dan borang pesanan kepada bakal-bakal pelanggan. 24. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang fungsi pemborong? A. Premisnya berhampiran dengan tempat kediaman pembeli. B. Tugasnya mencari dan meluaskan pasaran. C. Memudahkan urusan jual beli. D. Memberi dan menerima maklumat. 25. Pemborong memerlukan modal yang besar kerana I menikmati margin keuntungan yang kecil. II menyediakan kemudahan pergudangan. III membiayai pengeluar dan peruncit. IV menjalankan kempen promosi. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 26. Pemborong dapat membantu pengguna melalui cara-cara berikut kecuali A. menjamin kestabilan harga. B. membantu menyediakan berbagai-bagai jenis barang. C. memberi kemudahan kredit. D. menasihati pengeluar supaya mengeluarkan barang menurut kehendak-kehendak pengguna. 27. Salah satu fungsi pemborong adalah menyediakan kemudahan pengangkutan. Antara berikut, pemborong yang manakah tidak menjalankan fungsi tersebut? A. Pemborong jober para B. Pemborong bayar dan bawa C. Pemborong satu barisan D. Pemborong khusus Soalan 28 dan 29 adalah berdasarkan petikan yang berikut. Alu dan Ala adalah 2 orang peniaga yang memerlukan perkhidmatan pemborong. Alu mengusahakan kedai runcit kecil-kecilan di kawasan perumahan. Ala pula membuka kedai yang menjual peralatan memancing. 28. Siapakah yang dapat memenuhi keperluan Encik Alu? A. Pemborong satu barisan B. Pemborong am C. Pemborong khusus D. Pemborong jober para 29. Bagaimanakah Encik Ala memperolehi bekalan stoknya? A. Pemborong am B. Pemborong bayar dan bawa

21. Apakah jenis perniagaan yang dijalankan oleh Encik Zambre? A. Perniagaan pesanan komputer. B. Perniagaan pesanan mel. C. Perniagaan mesin peruncitan automatik. D. Perniagaan jualan tak langsung. 22. Berikut adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang mungkin digunakan oleh Encik Zambre dalam menjalankan perniagaannya kecuali A. Bayar Waktu Terima (BWT) B. Perkhidmatan pinjaman bank C. Perkhidmatan wang pos D. Perkhidmatan kurier 23. Mengapakah Encik Zambre dapat beroperasi dari premis rumah kediamannya? A. Pelanggan tidak mengutamakan keadaan kedainya. B. Pelanggan cuma pentingkan harga yang rendah. C. Premis rumah kediamannya lebih selesa. D. Pelanggan-pelanggan tidak mengunjungi premis untuk membeli barang.

mlpl/smjkpt

Page 35

C. D.

Pemborong jober para Pemborong khusus

D.

sendiri. Peruncit membeli terus daripada pengeluar.

30. Jober para ialah A. pemborong yang membekalkan barangbarang kepada peruncit dengan mengawasi pergerakan stok barang. B. pasar borong di mana peruncit dapat membeli barang secara pukal dengan harga rendah. C. peniaga yang membeli pelbagai jenis barang daripada pelbagai pengeluar dan menjualnya kepada peruncit. D. peniaga yang menyediakan kemudahan penyimpanan, pengangkutan dan memberi kredit kepada pelanggan. 31. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan pemborong bayar dan bawa? I Pemborong menjual secara tunai. II Pemborong menjual secara layan diri. III Pemborong menyediakan pengangkutan untuk pembeli. IV Pemborong menyediakan perkhidmatan lepas jualan. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 32. Berikut menerangkan ciri-ciri seorang ejen kecuali A. mengurus pembelian barang bagi pihak prinsipal. B. mengambil alih hak milik ke atas barang yang diperniagakan. C. menerima komisen ke atas usahanya. D. mengkhusus mengikut jenis keluaran. 33. Mengapakah pemborong memberi diskaun niaga kepada peruncit? A. Mengurangkan kos B. Menggalakkan pembayaran yang cepat C. Menggalakkan pembelian yang banyak D. Adalah amalan biasa 34. Mengapakah pemborong membeli barang secara pukal daripada pengeluar? A. Mempunyai gudang yang luas. B. Menikmati diskaun yang tinggi. C. Mempunyai modal yang besar. D. Menjual secara pukal kepada peruncit. 35. Dalam pemasaran barang perkilangan, beberapa usaha telah dilakukan oleh masyarakat untuk menyingkir pemborong. Antara berikut, yang manakah paling sukar dilaksanakan? A. Pengguna menubuhkan koperasi runcit. B. Pengeluar memasarkan sendiri keluarannya. C. Pengeluar mewujudkan kedai runcit

Soalan 36 hingga 38 adalah berdasarkan ciri-ciri berikut: * Peruncit memilih barang secara layan diri. * Peruncit membayar tunai. * Peruncit menyediakan pengangkutan sendiri. 36. Ciri-ciri di atas merujuk kepada A. pemborong satu barisan B. pemborong bayar dan bawa C. pemborong jober para D. pemborong khusus 37. Berikut menunjukkan kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh pemborong di atas, kecuali A. menjimatkan kos. B. mengelakkan hutang lapuk. C. dapat memujuk peruncit membeli dengan banyak. D. keperluan modal dapat dikurangkan. 38. Apakah faedah yang diperolehi oleh peruncit yang membeli daripada pemborong di atas. A. Barang yang dijual oleh pemborong ini cepat laris. B. Bebas memilih dan membeli pada bilabila masa. C. Menjimatkan kos pengangkutan. D. Memerlukan modal yang lebih besar. 39. Apakah faedah yang dinikmati oleh peruncit jika membenarkan jober para memperagakan stok dalam kedainya? A. Boleh menjual dengan banyak. B. Tidak perlu mengeluarkan modal untuk mendapatkan stok. C. Ruang kedai tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. D. Kedainya menjadi seperti gudang. 3.5 Dokumen Perniagaan Dalam Negeri 40. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual dalam keadaan berikut? I Membetulkan kesilapan dalam invois. II Pembeli telah dikenakan harga yang lebih rendah daripada yang sepatutnya. III Penjual memulangkan botol kosong . IV Penjual menerima pulangan barang rosak. A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 36

41. Dokumen yang berfungsi untuk membetulkan kesilapan dalam invois ialah I sebut harga II nota debit III nota kredit IV invois pro-forma A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV 42. Butir-butir yang terdapat dalam nota serahan ialah I nama dan alamat penjual II nama dan alamat pembeli III butir barang dan kuantiti IV harga barang-barang A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 43. Apakah maksud K. & K.D.K. (E.&O.E.)? A. Barangan yang telah dijual tidak boleh dipulangkan semula. B. Pembeli berhak membetulkan kesilapan invois. C. Penjual berhak membetulkan kesilapan invois. D. Kos angkutan ditanggung oleh penjual. 44. Apakah kesan kepada pembeli sekiranya tidak tercatat angkutan dibayar dalam invois? A. Pembeli dikenakan kos angkutan. B. Kos angkutan ditanggung oleh penjual. C. Kos angkutan sudah dibayar oleh pembeli. D. Harga barangan sudah termasuk kos angkutan. Soalan 45 dan 46 berdasarkan penerangan yang berikut. * Dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. * Membetulkan kesilapan dalam invois. * Hutang pembeli berkurang. 45. Apakah dokumen yang dimaksudkan di atas? A. Nota debit B. Nota kredit C. Invois pro-forma D. Nota makluman 46. Apakah ciri perbezaan yang ketara di antara dokumen ini dan dokumen-dokumen yang lain? A. Dikirim dalam 3 salinan. B. Ditandatangani oleh penjual. C. Berwarna merah. D. Dilekatkan setem. 47. Pilih pasangan yang betul. Nota Debit Nota Kredit A. Untuk Untuk

B. C.

D.

mengurangkan jumlah dalam invois. Berwarna merah. Untuk membetulkan kekurangan caj dalam invois. Pengeluar sahaja yang boleh mengurangkannya.

menambahkan jumlah dalam invois. Berwarna hitam. Untuk pulangan barang yang dibuat oleh pembeli. Pembeli sahaja yang boleh mengeluarkannya.

48. Apakah tujuan dikirimkan nota makluman oleh penjual kepada pembeli? A. Meminta pembeli menyiapkan bayaran. B. Memberitahu pembeli bahawa barang itu sudah dihantar dan sedang dalam perjalanan. C. Sebagai bukti serahan barang. D. Untuk memberitahu pembeli bahawa barang itu dihantar dengan menggunakan pengangkutan awam. 49. Pilih dokumen yang bertukar tangan mengikut urutan yang betul semasa proses membeli. A. Nota makluman, nota serahan, penyata akaun, invois. B. Nota serahan, nota makluman, invois, penyata akaun. C. Nota makluman, invois, nota serahan, penyata akaun. D. Nota makluman, nota serahan, invois, penyata akaun. Untuk soalan 50 hingga 52, anda dikehendaki memilih jawapan seperti di dalam jadual di bawah. Pilihan A. B. C. D. 50. I. Pernyataan I Betul Salah Salah Betul Pernyataan II Salah Betul Salah Betul

Resit merupakan bukti atau pengakuan rasmi bahawa sejumlah bayaran telah diterima. II. Setiap resit wajib dilekatkan setem. Diskaun niaga adalah potongan daripada harga yang dinyatakan dalam senarai harga atau katalog. II. Diskaun tunai adalah potongan daripada harga yang dinyatakan dalam invois.

51. I.

52. I. Pemberian diskaun tunai tertakluk pada kuantiti barang yang dibeli. II. Diskaun niaga membolehkan penjual menambahkan kuantiti barang yang akan dijualnya.

mlpl/smjkpt

Page 37

Soalan 53 dan 54 adalah berdasarkan maklumat di bawah. 53. Kedai elektrik Murni telah menerima sebut harga daripada seorang pemborong. Antara maklumat yang terkandung di dalamnya adalah seperti berikut: Pembersih hampagas Megatop @ RM1,800 setiap satu Diskaun Niaga 15% Syarat: 10% 7 hari; 5% 14 hari Pengurus kedai itu mengambil keputusan membeli dua pembersih hampagas dan menjelaskan bayarannya lima hari kemudian. Berapakah yang perlu dibayarnya? A. RM1,377 B. RM2,754 C. RM3,060 D. RM3,240 54. Mengapakah kadar diskaun tunai semakin kurang apabila bilangan hari membayar bertambah, seperti contoh di atas, 10% 7 hari, 5% 14 hari? A. Untuk menggalakkan penghutang menjelaskan hutang dengan cepat. B. Untuk memberi keuntungan tambahan kepada pembeli. C. Untuk menggalakkan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyak. D. Untuk bersaingan dengan peniaga lain yang tidak memberi diskaun tunai. 3.5 Kaedah Jualan 55. Berikut adalah kelebihan jualan prabayar kepada penjual, kecuali A. dapat mengawal jualan. B. dapat mengutip bayaran terlebih dahulu. C. tiada risiko hutan lapuk. D. memudahkan kerja-kerja perancangan. * Membenarkan orang yang tidak dikenali membeli secara kredit. * Menandatangani perjanjian bertulis. * Penjual dilindungi oleh undang-undang. 56. Berdasarkan ciri-ciri di atas, apakah jenis jualan yang dilakukan? A. Jualan langsung B. Menjual secara sewa beli C. Jualan murah D. Menjual secara pukal 57. Pilih pernyataan yang benar tentang sewa beli. I Pembeli mempunyai hak sepenuhnya ke

II

III IV

A. B.

atas barang yang disewa beli. Penjual berhak merampas balik barang sekiranya pembeli gagal membayar ansuran. Penjual memerlukan modal yang besar untuk membiayai sewa beli. Adalah cara untuk menjual barang yang bernilai rendah, tidak tahan lama dan tidak mendatangkan faedah kepada penjual jika dirampas balik. I dan II C. III dan IV II dan III D. II dan IV

58. Zaidah ialah seorang penyelia kilang. Dia menjual gincu, bedak dan alat perhiasan wanita kepada pekerja-pekerjanya yang hanya mampu membayar apabila menerima gaji pada hujung bulan. Apakah cara terbaik untuk Zaidah menjual kepada mereka? A. Sewa beli B. Jualan kredit C. Jualan tunai D. Bayaran tertunda 59. Pernyataan-pernyataan berikut adalah kelemahan sewa beli kepada pembeli, kecuali A. Memungkinkan orang ramai memiliki barang mewah. B. Harga barang adalah lebih mahal sebab bunga dan lain-lain kos ditambahkan. C. Pembeli masih tidak memiliki barang walaupun sudah membayar beberapa kali ansuran. D. Seseorang biasanya terdorong membeli barang-barang melebihi kemampuannya melalui sistem ini. 60. Berikut adalah cara-cara membuat bayaran apabila kita membeli secara tunai, kecuali A. Cek B. Wang tunai C. Draf bank D. Bayaran tertunda

mlpl/smjkpt

Page 38

Praktis Soalan Esei


1. (a) Huraikan permahaman anda tentang perniagaan pesanan mel. Bagaimanakah perniagaan jenis ini dijalankan. (10 markah) (b) Huraikan secara ringkas kebaikan dan keburukan perniagaan francais dan jualan langsung. (15 markah) 2. (a) Takrifkan maksud perniagaan runcit besar-besaran. (b) Huraikan persamaan antara gedung aneka jabatan dan pasar raya. (c) Apakah kelebihan-kelebihan memiliki perniagaan runcit besar-besaran. 3. Setelah 20 tahun bertugas sebagai guru, Encik Arriff bercadang mengubah kerjaya. Dengan wang simpanan RM 100,000.00 dan pinjaman bank RM 150,000.00 Encik Arriff telah memulakan Perniagaan Arif Sendirian Berhad yang mengendalikan urusan jual beli pelbagai jenis alat tulis dan keperluan pelajar-pelajar sekolah. Encik Arriff telah menyewa sebuah gudang di Taman Suci, Pulau Pinang untuk menyimpan lebihan stok dan melakukan kerja memecah pukal seperti membungkus dan menjenama dalam pembungkus syarikatnya. Untuk melicinkan perjalanan perniagaan, Encik Arrif telah mengupah beberapa orang pembantu untuk mengangkut barang-barang yang dibeli daripada pengeluar dan menghantar barangbarang kepada peruncit alat-alat tulis. Encik Arriff telah membeli pelbagai jenis barang daripada pengeluar-pengeluar yang berbeza. Beliau terpaksa membayar pengeluar-pengeluar berkenaan dalam kadar segera. Sebaliknya, beliau memberi tempoh kredit yang lebih panjang kepada pelanggannya. Sebagai seorang bekas guru, beliau memang peka terhadap keperluan pelajar dan sering menasihati pengeluar-pengeluar tentang barang keluaran mereka. (7 markah) (8 markah) (10 markah)

(a) Nyatakan perkhidmatan yang disediakan oleh Perniagaan Arif Sendirian Berhad kepada pelangganpelanggannya. (10 markah) (b) Terangkan caranya Perniagaan Arif Sendirian Berhad dapat memberi perkhidmatan kepada penggunapengguna secara tidak langsung. (8 markah) (c) Apakah masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pelanggan-pelanggan Encik Arriff tanpa perkhidmatannya? (7 markah) 4. (a) Jelaskan ejen-ejen berikut : (i) Broker (ii) Ejen Del Credere (iii) Ejen Pengeluar (b) Huraikan persamaan antara fungsi pemborong dengan fungsi peruncit besar-besaran. 5. Terangkan menegnai perkara-perkara berikut:(a) Nota kredit (b) Invois pro-forma (c) Nota kiriman (d) Resit 6. (a) i. Apakah invois? (4 markah) ii. Terangkan butir-butir yang terdapat dalam invois. (b) Bagaimanakah kesilapan-kesilapan dalam invois boleh dibetulkan. (c) Bezakan antara diskaun niaga dan diskaun tunai. 7. (a) i. Apakah Penyata Akaun?

(4 markah) (4 markah) (4 markah) (13 markah)

(7 markah) (7 markah) (7 markah) (4 markah)

(7 markah) (6 markah) (8 markah) (4 markah)

mlpl/smjkpt

Page 39

ii. Terangkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyediakan Penyata Akaun. (b) Huraikan fungsi-fungsi Penyata Akaun. (c) Terangkan maksud perkara-perkara yang berikut i) K dan K di K ii) Bayar Waktu Terima (BWT) iii) Percuma ke Dalam Gerabak iv) Tanpa Kerja dan Tanpa Gudang 8. (a) Apakah maksud kaedah jualan? (b) Huraikan keadah-kaedah jualan yang ada dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. (c) Terangkan secara ringkas kelebihan jualan konsainan kepada pembeli.

(8 markah) (5 markah)

(2 markah) (2 markah) (2 markah) (2 markah) (4 markah) (16 markah) (5 markah)

Perbezaan antara Pemborong dan Peruncit

Perniagaan Borong
Peruncit Tidak perlu menghias premis perniagaan Tidak semestinya dekat pelanggan

Ciri Pelanggan Perhiasan premis

Perniagaan Runcit
Pengguna akhir Perlu menghias premis perniagaan untuk menarik perhatian pelanggan Dekat dengan kediaman pelanggan adalah satu kelebihan Hanya menyediakan pengangkutan jika diminta oleh pengguna pada keadaan tertentu Tidak semestinya ada gudang

Lokasi premis

Menyediakan pengangkutan untuk menghantar produk kepada peruncit

Perkhidmatan penghantaran

Gudang penting untuk menyimpan produk yang dibeli secara banyak Secara bandingan dengan peruncit, modal adalah lebih banyak kerana perlu membiayai peruncit dan pekilang

Gudang

Modal

Modal adalah lebih kecil secara bandingan kerana biasanya mendapat perkhidmatan kredit daripada pemborong

mlpl/smjkpt

Page 40

Bab 4 Perniagaan Antarabangsa


Peta Minda PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Jenis Perniagaan Antarabangsa

Kepentingan Perniagaan Antarabangsa


Jenis Nyata Melibatkan pembelian atau penjualan barang berbentuk kebendaan yang boleh dilihat dan disentuh. Contoh: kereta, kerusi, radio, makanan dll. Jenis Tak Nyata Melibatkan pembelian atau penjualan perkhidmatan manusia yang bukan merupakan kebendaan. Contoh: perkhidmatan kedoktoran, guaman dll. Memenuhi keperluan & kehendak pengguna Meluaskan pilihan Meningkat taraf hidup Produk bermutu pada harga murah Mencipta peluang pekerjaan Meluaskan pasaran Pengeluaran berskala besar Pertukaran pengetahuan dan teknologi Menjamin sumber bekalan yang berterusan Persaingan yang sihat Pendapatan negara bertambah Mendapat pertukaran asing Mengurang kadar penganggura n Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan kepakaran Kerjasama 2 hala antara negara

Dokumen Perniagaan Antarabangsa


Dokumen Perniagaan Inden Invois eksport Invois konsular Resit nakhoda Resit pemilik dermaga Dokumen Pengangkutan Bil muatan Bil udara Nota perkapalan Nota berat Nota kiriman Dokumen Insurans Polisi insurans Dokumen Kastam Borang perakuan kastam a) Borang kemasukan barang bercukai b) Borang kemasukan barang percuma Dokumen Pembayaran Bil kredit berdokumen Bil perintah bayar

Perniagaan Import

Kepada Pengguna

Perniagaan Eksport

Kepada Pengeluar

Perniagaan Entreport

Kepada Negara

Dokumen Yang Lain Waran limbungan Janji carter

mlpl/smjkpt

Page 41

Nota Ringkas
4.1 Perniagaan Antarabangsa 1. Perniagaan antarabangsa didefinasikan sebagai kegiatan jual beli yang berlaku antara sesebuah negara dengan negara yang lain secara dual hala. 2. Perniagaan antarabangsa terdiri daripada 3 jenis yang utama iaitu a) Perniagaan import b) Perniagaan eksport c) Perniagaan entrepot Semua import dan eksport boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu a) Nyata b) Tidak Nyata Sebab-sebab wujudnya perniagaan antarabangsa a) Perbezaan sumber alam b) Perbezaan teknologi c) Pengkhususan d) Hubungan diplomatik antara negara e) Perbezaan kos pengeluaran f) Faktor cuaca g) Memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang berlainan Kepentingan perniagaan antarabangsa a) Faedah kepada pengguna i) Meningkatkan pilihan barang dan Perkhidmatan. ii) Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. iii) Memperolehi barang bermutu pada harga rendah. iv) Meninggikan taraf hidup pengguna. v) Menambahkan peluang pekerjaan b) Faedah kepada Pengeluar i) Menggalakkan pengkhususan dan pengeluaran berskala besar-besaran. ii) Pasaran yang luas menambahkan keluaran dan keuntungan. iii) Pertukaran teknologi dan pengetahuan. iv) Menambahkan sumber bekalan. c) Faedah kepada negara i) Menambahkan pendapatan negara. ii) Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa. iii) Menggalakkan pengkhususan antarabangsa. iv) Meningkatkan pengaliran masuk pertukaran wang asing. v) Mengatasi masalah kekurangan sumber alam. 6. Kekurangan permiagaan antarabangsa adalah seperti berikut: i) kebergantungan kepada negara lain ii) sekatan, peraturan dan undang-undang yang ketat iii) Faedah yang lebih kepada negara maju iv) Kesan buruk terhadap nilai kebudayaan masyarakat

3.

4.

5.

4.2 Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot 1. Maksud perniagaan import, eksport dan entrepot a) Perniagaan Import i) Merujuk kepada aktiviti pembelian barangan dari negara lain. ii) Import nyata merujuk kepada barang-barang import yang dapat dilihat dan disentuh seperti mesin, jam tangan, kereta, buah-buahan dll. iii) Import tak nyata pula merujuk kepada perkhidmatan yang diimport yang tidak dapat dilihat seperti perkhidmatan pelancongan, insurans, pengangkutan dan perbankan. b) Perniagaan Eksport i) Merujuk kepada aktiviti penjualan barangan kepada negara lain.

mlpl/smjkpt

Page 42

c)

ii) Eksport nyata merujuk kepada barang-barang eksport yang dapat dilihat dan disentuh. iii) Eksport tak nyata pula merujuk kepada perkhidmatan yang dieksport. Perniagaan Entrepot i) Perniagaan entrepot merupakan kegiatan sebuah negara mengimport barang dan menjual semula ke negera yang lain untuk mendapat keuntungan.

2. Prosedur import dan eksport a) Prosedur Import Berikut adalah tatacara import mengikut aturan langkah-langkah iaitu i) Menghantar inden. ii) Mengesahkan dokumen. iii) Ketibaan barang dan urusan prosedur kastam. iv) Pembayaran kepada pengeksport. b) Prosedur Eksport Berikut adalah tatacara eksport : i) Menerima inden dan melaksanakan inden. ii) Mengendalikan pembungkusan dan penandaan barang-barang. iii) Menempah ruang di dalam kapal atau kapal terbang. vi) Menyediakan dokumen-dokumen lain yang perlu. vii) Menghantar barang-barang ke pelaburan. viii) Memuatkan barang-barang ke dalam kapal dan pemeriksaan bantuan. ix) Mengirim dokumen-dokumen penting kepada pengimport. x) Mendapat pembayaran daripada pengimport. 3. Halangan dalam perniagaan antarabangsa Pengeksport dan pengimport banyak menghadapi masalah semasa menjalankan perniagaan import dan eksport. Masalah-masalah yang dihadapi adalah i) Prosedur kastam dan sekatan. ii) Penggunaan bahasa yang berlainan. iii) Penggunaan mata wang yang berlainan. iv) Sukatan, ukuran dan timbangan yang berbeza. v) Cara pembayaran berbeza. vi) Banyak dokumentasi yang rumit. vii) Risiko yang tinggi. viii) Perbezaan standard. ix) Situasi politik sukar diramalkan. x) Kebudayaan dan cita rasa yang berbeza.

4.

Perbezaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa Perniagaan dalam Negeri Perbezaan Perniagaan Antarabangsa Borong dan runcit Aktiviti Import, eksport dan entrepot Rel dan jalanraya Pengangkutan Laut dan udara Tiada banyak sekatan Sekatan Sekatan seperti tariff, kuota, embargo dll Dijalankan dalam sempadan negara sahaja Lingkungan kawasan Merentasi sempadan negaradan tiada sempadan Penggunaan matawang negara sendiri Mata wang Penggunaan pelbagai mata wang asing Dokumentasi yang agak mudah Dokumentasi Penggunaan dokumentasi yang banyak 4.3 Dokumen-dokumen Perniagaan Antarabangsa Dokumen-dokumen eksport dan import boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan mengikut fungsinya iaitu 1. Dokumen perniagaan a) Inden pesanan bertulis yang dibuat oleh pengimport kepada pengeksport atau ejennya untuk membeli barang - Mengandungi butir berikut : o Jenis dan kuantiti barang o Anggaran harga barang o Cara pembayaran o Tarikh dan cara serahan barang o Syarat perkapalan o Cara perlabelan dan pembungkusan barang - Dikelaskan kepada inden terbuka dan inden tertutup

mlpl/smjkpt

Page 43

2.

b) Invois eksport mengandungi butir berikut: o jenis barang o jumlah bungkusan o nama penerima o nombor kontrak o lesen import c) Invois konsular- diperolehi dari pejabat kedutaan pengimport di negara pengeksport - Mengesahkan barang tersebut diberi kebenaran untuk dibawa masuk ke negara pengimpot - Dibuat dalam tiga salinan , yang perlu disimpan oleh syarikat perkapalan, pihak konsul dan Jabatan Kastam d) Sijil asal usul- member maklumat asal produk yang dikeluarkan oleh negara pengeluar e) Resit dokumen yang mengesahkan hutang diselesaikan atau dibayar - terdapat pelbagai jenis resit : o Resit pemilik dermaga dikeluarkan oleh dernaga sebagai bukti menerima barang untuk dimuatkan ke dalam kapal o Resit nakhoda dikeluarkan oleh nakhoda apabila barang dipindah dari bot atau tongkang untuk dimuatkan ke dalam kapal Dokumen pengangkutan a) Bil Muatan hanya digunakan jika menggunakan pengangkutan kapal untuk mengangkut barang - merupakan dokumen hak milik - barang tidak boleh dituntut dari kapal tanpa adanya dokumen ini - butir yang terdapat ialah: o nama kapal dan maklumat lengkap syarikat perkapalan o jenis, saiz, ukuran dan timbangan tentang barang o nama dan alamat pengimport serta konsainor o tanda yang ada pada kotak atau peti kontena o destinasi pelabuhan - fungsinya termasuklah: o dokumen hak milik , iaitu pemilik bil menjadi pemilik sah atas barang o boleh dijadikan cagaran kepada bank untuk memohon pinjaman o bukti pengakuan penerimaan barang oleh pemilik kapal o menjadi resit, kontrak atau nota maklumat b) Bil Udara dokumen yang digunakan untuk penghantaran barang yang menggunakan kapal terbang - dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada pengeksport - merupakan satu contoh nota kiriman - menjalankan fungsi berikut: o Bukti pengakuan penerimaan barang o Bukti kontrak o Nota makluman o Nota serahan - tidak berfungsi sebagai dokumen hak milik c) Nota perkapalan- dihantar oleh syarikat perkapalan kepada Lembaga Pelabuhan - meminta pihak pelabuhan agar memuatkan barang ke dalam kapal tertentu yang dinamakan - mengandungi butir berikut: o Nama kapal o Jumlah bungkusan, peti aatu kontena o Jumlah nilai kargo o Kandungan dalam setiap bungkusan atau kontena d) Nota berat bukti barang telah selamat sampai ke dalam pelabuhan - mencatatkan berat dan ukuran barang, yang digunakan sebagai asas untuk mengira tambang e) Nota kiriman kontrak pengiriman barang antara pengeksport dan agensi pengangkutan seperti syarikat pengangkutan lori ataupun KTM

3.

Dokumen insurans a) Polisi insurans dikeluarkan oleh insurer untuk membuktikan perlindungan yang diperolehi oleh peniaga untuk melindunginya daripada risiko tertentu yang diinsuranskan

mlpl/smjkpt

Page 44

4.

Dokumen kastam a) Borang Penentuan Kastam o Perlu diisi untuk menentukan barang yang diimport itu perlu dikenakan cukai ataupun sebaliknya o Tujuan borang ini diperlukan ialah untuk : menyediakan maklumat mengenai barang import dan barang eksport memudahkan tugas Jabatan Kastam dalam menentukan kadar duti dan membuat pemeriksaan o Terdapat dua jenis borang penentuan kastam, iaitu: Borang Kemasukan Barang Percuma untuk barang yang tidak dikenakan cukai import Borang Kemasukan Barang Bercukai untuk barang yang dikenakan duti import dan terbahagi kepada dua jenis borang lagi iaitu: i. Borang Kemasukan bagi Pergudangan yang perlu diisi sekiranya barang dimasukkan ke dalam gudang berbon dan pembayaran cukai ditangguhkan ii. Borang Kemasukan Kegunaan dalam Negeri yang perlu diisi sekiranya barang import tersebut dikeluarkan dengan segara dan duti import dijelaskan b) Borang Pengakuan Kastam diisi oleh: o pengeksport yang mengeksport barang yang tidak dikenakan duti eksport o peniaga yang terlibat dalam perniagaan entrepot Dokumen pembayaran a) Bil perintah bayar o Perintah bertulis o Dikeluarkan oleh pengeksport kepada pengimport o Mengarahkan pengimport membayar dalam tempoh yang ditentukan o Boleh dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank o Boleh didiskaunkan di bank untuk mendapatkan bayaran segera b) Kredit berdokumen o Merupakan surat kredit o Dikeluarkan oleh bank negara pengimport kepada pengeksport o Untuk menjelaskan semua bil pembayaran yang dikemukakan oleh pengeksport c) Surat cagaran o Merupakan surat yang dihantar oleh pengeksport kepada bank di negara pengimport o Memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang yang enggan diterima oleh pengimport o Bertujuan meminimakan kerugian pengeksport Dokumen Lain a) Waran limbungan o Juga dikenali sebagai waran gudang o Dikeluarkan oleh pemilik gudang kepada pengimport yang menyimpan barang dalam gudang di limbungan o Merupakan dokumen hak milik o Boleh dipindah milik melalui pengendosan o Mesti diserahkan kepada pemilik gudang semasa menuntut barang b) Janji Carter o Kontrak antara pemilik kapal dengan penyewa kapal (pencarter) untuk menyewa kapal tersebut o Bukan dokumen hak milik o Tidak boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman bank o Butir-butir yang terkandung di dalamnya adalah seperti berikut: i. Nama penyewa kapal dan pemilik kapal ii. Nama kapal dan nakhodanya iii. Jenis kargo yang hendak diangkut iv. Destinasi kapal v. Tempoh carter dan bayaran tambahan sekiranya perlu vi. Kadar tambang o Terdapat dua jenis carter, iaitu carter mengikut masa dan carter mengikut perjalanan

5.

6.

mlpl/smjkpt

Page 45

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Senaraikan empat faedah perniagaan antarabangsa kepada pengeluar a) __________________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________________ d) __________________________________________________________________________________

2. Mengapa perniagaan antrabangsa berlaku? a) __________________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________________ d) __________________________________________________________________________________ e) __________________________________________________________________________________ 3. Beri huraian ringkas tentang dokumen-dokumen berikut a) Invois Konsul __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ b) Janji Carter __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ c) Inden __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

4.

Nyatakan lima persamaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa. a) __________________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________________ d) __________________________________________________________________________________ e) __________________________________________________________________________________ Tuliskan tiga Fungsi nota kosainan. a) __________________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________________ Senaraikan lima dokumen pengangkutan. a) __________________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________________ d) __________________________________________________________________________________ e) __________________________________________________________________________________

5.

6.

mlpl/smjkpt

Page 46

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 4.1 Perniagaan Antarabangsa 1. Nilai Eksport (RM juta) Pertanian 16,740 Pengangkutan & insurans 630 Pendapatan dari pelaburan 1,779 Galian 13,158 Barang kilang 46,170 Pelancongan 1,274 Hitungkan nilai eksport tak nyata. A. RM1,904 juta B. RM3,683 juta C. RM76,068 juta D. RM79,751 juta 2. Berikut adalah pernyataan mengenai perniagaan antarabangsa, kecuali A. Cara pembiayaan merupakan satu masalah yang sering dihadapi oleh pengeksport Malaysia. B. Duti keutamaan kastam merupakan persetujuan bersama antara negara tertentu. C. Dijual dalam kuantiti yang diperlukan oleh pengguna. D. Peranan ejen komisen penting dalam promosi eksport Malaysia. Nyatakan persamaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa. A. Bebas daripada sekatan dan duti. B. Penggunaan sukatan dan timbangan yang sama. C. Cara pembayaran yang sama. D. Memerlukan bantuan perniagaan yang sama. Perniagaan antarabangsa berlaku apabila I Lebihan keluaran dieksport ke luar negeri. II Mengimport barang yang dikehendaki tetapi tidak dikeluarkan dalam negara sendiri. III Negara memberi tumpuan pada pengeluaran barang yang dapat dihasilkan dengan cekap untuk dieksport. IV Negara mempunyai banyak sumber alam. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV Perniagaan antarabangsa penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Jenis Eksport Kepentingan itu secara langsung berkaitan dengan A. Menambahkan pengkhususan B. Mengeratkan hubungan antarabangsa C. Mendapat pilihan barang yang luas D. Meluaskan pasaran 6. Apakah faedah yang diperolehi oleh pengeluar daripada perniagaan antarabangsa? A. Mendapat barang yang lebih berkualiti pada harga yang rendah. B. Mendapat hasil daripada kutipan cukai kastam. C. Mendapat pelbagai pilihan barang dan jenama barang. D. Memperbesarkan lagi perniagaan dan menambah keuntungan.

Soalan 7 dan 8 adalah berdasarkan petikan di bawah. Pak Latib adalah seorang nelayan yang mengusahakan ternakan ikan dalam sangkar. Beliau telah berusaha membela ikan kod di Pantai Timur Semenanjung Malaysia tetapi tidak berjaya. Akhirnya, anak Pak Latib menasihatinya supaya berhenti usahanya kerana ikan kod tidak mungkin boleh hidup di kawasan perairan kita. 7. Bagaimanakah kita di Malaysia boleh dapat menikmati kelazatan ikan kod? A. Perniagaan borong B. Sistem barter C. Perdagangan D. Perniagaan antarabangsa Apakah sebab utama kita terpaksa membeli ikan kod? A. Kekurangan teknologi untuk menangkap ikan kod. B. Faktor geografi dan cuaca menghalang kewujudan ikan kod. C. Tiada kepakaran memproses ikan kod. D. Kita hendak mengkhusus dalam penangkapan ikan tenggiri. Berikut adalah sebab-sebab wujudnya perniagaan antarabangsa. I Perbezaan sumber alam II Pengkhususan III Perbezaan teknologi IV Memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang tidak terbatas. A. I, II dan III C. I, II dan IV B. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

3.

8.

4.

9.

5.

mlpl/smjkpt

Page 47

10. Pilih pernyataan yang betul. A. Perniagaan entrepot ialah kegiatan jual beli antara sesebuah negara dengan negara yang lain. B. Import merujuk kepada kegiatan menjual barang ke negara asing. C. Perniagaan antarabangsa berlaku apabila sesebuah negara melakukan kegiatan perniagaan dengan negara lain. D. Negara-negara maju akan mengeksport dan negara-negara mundur akan mengimport. 11. Apakah faedah secara langsung perniagaan antarabangsa kepada kerajaan? A. Mengurangkan kos pengeluaran. B. Membolehkan pengkhususan dalam pekerjaan. C. Menambahkan pilihan barangan dan perkhidmatan. D. Meningkatkan pendapatan kerajaan. 12. Mengapakah tujuan kerajaan menggalakkan rakyat tempatan melancong di dalam negeri? A. Mengurangkan import tak nyata Malaysia. B. Meningkatkan eksport nyata Malaysia. C. Mengurangkan eksport tak nyata Malaysia. D. Meningkatkan pertukaran wang asing. 13. Berikut merupakan pernyataan yang benar menegenai persamaan antara perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa, kecuali I Melibatkan jual beli barang dan perkhidmatan. II Terdiri daripada perniagaan borong dan runcit. III Tertakluk kepada duti eksais. IV Dokumen-dokumen yang sama digunakan. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 4.2 Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot 14. Berikut merupakan halangan perniagaan antarabangsa, kecuali A. Masalah pertukaran asing B. Prosedur dan dokumen kastam C. Waktu siang dan malam yang berbeza D. Masalah bahasa 15. Halangan utama dalam perniagaan antarabangsa kini ialah A. Sekatan dan peraturan kastam. B. Risiko kecurian dngan kerosakan. C. Menetapkan sukatan dan timbang yang berbeza.

D.

Penentuan kedudukan kredit peniaga.

16. Untuk menjalankan urusniaga mengeksport seseorang peniaga harus melalui prosedurprosedur berikut kecuali A. Mencari pembekal yang sesuai dan menghantar pesanan belian. B. Menjalankan penyelidikan pasaran dan mendapatkan pasaran. C. Menerima inden dan melaksanakam arahan inden. D. Mengurus prosedur kastam. Soalan 17 hingga 20 adalah berdasarkan petikan di bawah. Izzat, Danial dan Nifhail mengusahakan perniagaan masing-masing dengan harapan mendapat keuntungan yang maksima. Izzat menggunakan sumber tempatan iaitu getah untuk menghasilkan pelbagai jenis keluaran untuk dijual ke negara-negara jiran. Danial pula memenuhi kehendak penggunapengguna tempatan dengan membekalkan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan di negara sendiri. Nifhail membeli keluaran daripada pengusaha di negara kurang maju untuk dibungkus semula dengan cantik sebelum dijual kepada negara-negara maju. 17. Pilih pernyataan yang betul. I Izzat terlibat dalam perniagaan import. II Danial terlibat dalam perniagaan eksport. III Nifhail melakukan perniagaan entrepot. IV Izzat terlibat dalam perniagaan dalam negeri. A. I, II dan III C. III sahaja B. IV sahaja D. II dan IV 18. Berikut merupakan halangan-halangan yang akan ditempuhi oleh Izzat, Danial dan Nifhail, kecuali A. Sekatan kastam B. Cara pembayaran yang berbeza C. Masalah bahasa D. Masalah duti eksais 19. Aturkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Danial mengikut aturan yang betul. I Ketibaan barang dan menguruskan prosedur kastam. II Menghantar inden III Membuat pembayaran IV Pengesahan dokumen A. II, III, IV, I C. IV, II, I, III B. II, IV, I, III D. I, IV, II, III

mlpl/smjkpt

Page 48

20. Langkah-langkah berikut boleh diambil oleh Nifhail untuk memaksimakan keuntungannya. I Mencari pembekal yang dapat membekal pada harga yang lebih rendah. II Menjual pada kuantiti yang kecil. III Menghiasi premis dengan cantik. IV Mencari lebih ramai pembeli. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV Soalan 21 adalah berdasarkan maklumat di bawah

26. Apakah kesan langsung kepada pengeluar tempatan di pasaran antarabangsa jika kadar pertukaran mata wang asing sentiasa berubahubah? A. Pengeluar akan menghadapi masalah menetapkan harga pasaran dan perancangan tahap pengeluaran. B. Pengeluar akan mengalami kerugian. C. Pengeluar terpaksa menyimpan stok bahan mentah yang berlebihan. D. Pengeluar menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. 27. Dalam perniagaan antarabangsa antara negara Malaysia dengan Amerika Syarikat, akan terdapat seorang ejen eksport di Amerika Syarikat yang mewakili syarikat di Malaysia sebagai wakil A. Pengimport Malaysia di Amerika Syarikat B. Pengimport Amerika Syarikat di Malaysia C. Pengeksport Malaysia di Amerika Syarikat D. Pengeksport Amerika Syarikat di Malaysia 28. Antara berikut, yang manakah merupakan import tak nyata? A. Pelajar tempatan melanjutkan pelajaran ke Australia. B. Membeli keju dari New Zealand. C. Pelancong China melawat ke Malaysia. D. Syarikat insurans tempatan menjual insurans kepada rakyat asing. 4.3 Dokumen-dokumen Perniagaan Antarabangsa 29. Encik Teoh berurusniaga alat ganti komputer dengan Encik Kng dari Taiwan. Encik Kng telah mengarahkan Encik Teoh membeli alat ganti komputer daripada syarikat yang telah ditetapkan olehnya. Apakah dokumen pesanan yang diterima oleh Encik Teoh? A. Inden tertutup B. Inden terbuka C. Invois konsular D. Invois eksport Soalan 30 dan 31 adalah berdasarkan maklumat di bawah.

Menerima inden dan melaksanakan inden. Mengendalikan pembungkusan dan penandaan barang. Menempah pengangkutan. 21. Apakah prosedur di atas? A. Import B. Eksport C. Perniagaan borong D. Perniagaan runcit 22. Apakah pengangkutan yang sesuai untuk perniagaan antarabangsa? A. Kapal terbang dan lori B. Kapal dan kereta api C. Van dan kapal D. Kapal dan kapal terbang 23. Berikut adalah kelebihan-kelebihan perniagaan antarabangsa, kecuali A. Pengguna dapat memuaskan kehendak masing-masing. B. Menimbulkan lebih peluang pekerjaan. C. Wujudnya kadar pertukaran wang yang sentiasa berubah-ubah. D. Wujudnya hubungan baik antara negara-negara dalam dunia. 24. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah utama import dan eksport yang dihadapi oleh para peniaga antarabangsa ASEAN dengan negara Eropah? I Cara pembayaran II Kadar pertukaran asing III Prosedur dan sekatan kastam IV Timbangan dan sukatan A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. II dan IV 25. Antara berikut, yang manakah ditakrifkan sebagai perniagaan tak nyata? A. Minyak mentah B. Motosikal C. Pendapatan dari pelancongan D. Makanan

Merupakan dokumen hak milik. Digunakan sebagai bukti kontrak antara syarikat perkapalan dengan pengeksport. Boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

mlpl/smjkpt

Page 49

30. Dokumen di atas ialah A. Nota Perkapalan B. Bil Muatan C. Resit Pemilik Dermaga D. Resit Nakhoda 31. Butir-butir berikut perlu diisi dalam dokumen di atas, kecuali A. Nama dan alamat pengeksport. B. Nama kapal. C. Destinasi yang ditujui. D. Kandungan atau ramuan barang. 32. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai invois konsulor? I Dokumen ini merupakan satu kebenaran kerajaan negara pengimport kepada pengeksport atau mengeksport barangbarang tertentu ke negara lain. II Dokumen ini digunakan sebagai bukti nilai barang yang diisytiharkan adalah benar. III Dokumen ini memerlukan pengendorsan konsul negara pengimport yang berpejabat di negara pengeksport. IV Dokumen ini dikeluarkan untuk barangbarang yang tidak dikenakan sebarang duti. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV 33. Sijil asal usul digunakan oleh pengeksport untuk A. Membuktikan tempat asal barangbarang eksport. B. Menerangkan barang-barang dieksport adalah terjamin. C. Membuktikan barang-barang yang dieksport bukan barang tiruan. D. Menerangkan tentang barang-barang yang dieksport. 34. Kamal ialah seorang pengeksport bahan mentah. Apakah dokumen yang perlu disediakan oleh Kamal sebelum dia mengeksport bahan mentahnya? I Inden terbuka II Sijil asal usul III Janji Carter IV Invois konsular A. I dan II C. I, II dan III B. II dan III D. II dan IV 35. Pernyataan berikut benar tentang Janji Carter, kecuali A. Adalah perjanjian yang dibuat oleh pengeksport dengan pemilik kapal untuk menyewa sebahagian atau seluruh kapal.

B. C. D.

Menyatakan barang-barang yang diangkut dengan terperinci. Menyatakan syarikat-syarikat berkaitan penyewaan kapal. Bukan dokumen hak milik barang.

Soalam 36 adalah berdasarkan maklumat di bawah

Digunakan apabila barang-barang import atau eksport diangkut oleh agensi pengangkutan. Merupakan kontrak pengiriman. Bukan dokumen hak milik. 36. Nota ini memberikan kebenaran kepada pengimport untuk mengimport barang A. Nota kosainan B. Waran limbungan C. Surat cagaran D. Invois konsul 37. Dokumen-dokumen berikut adalah dokumen hak milik, kecuali A. Waran gudang B. Bil muatan C. Bil udara D. Waran limbungan Soalan 38 adalah berdasarkan maklumat berikut

Disediakan oleh pengeksport untuk jumlah nilai barang yang dijualnya kepada pengimport. Meminta pengimport membayar pada satu tarikh yang akan datang. Pengeksport boleh mendiskaunkannya di bank untuk mendapatkan bayaran segera. 38. Penerangan di atas adalah tepat untuk A. Kredit berdokumen B. Bil perintah bayar C. Perincian kastam D. Surat cagaran 39. Berikut adalah perbezaan antara bil muatan dan bil udara, kecuali Bil Muatan Bil Udara A. Digunakan Digunakan apabila apabila barang-barang barang-barang diangkut dengan diangkut dengan kapal terbang. kapal. B. Adalah dokumen Bukan dokumen hak milik. hak milik. C. Boleh dipindah Tidak boleh milik. dipindah milik. D. Dikirimkan Dihantar kepada bersama-sama pengimport dengan barang. sebelum ketibaan barang.

mlpl/smjkpt

Page 50

40. Pernyataan-pernyataan berikut tepat menerangkan ciri-ciri surat cagaran, kecuali A. Dihantar oleh pengeksport ke salah sebuah bank di negara pengimport. B. Dokumen ini memberi kuasa kepada bank untuk menjual barang-barang yang telah dikirimkan sekiranya pengimport tiba-tiba enggan menerimanya.

C.

D.

Merupakan dokumen hakmilik yang boleh dicagarkan untuk mendapat pinjaman. Ia mengelakkan pengeksport daripada mengalami kerugian.

Praktis Soalan Esei


1. (a) Jelaskan makna perniagaan antarabangsa. (b) Huraikan kelebihan perniagaan antarabangsa kepada sesebuah negara. (c) Apakah prosedur yang harus dilakukan sebelum seseorang pengeksport dapat mengeksport barang kepada pelanggannya di luar negara? 2. (a) Apakah bil muatan? (b) Tuliskan perbezaan antara Bil Muatan dengan Bil Udara. (c) Huraikan fungsi Bil Muatan. (5 markah) (10 markah)

(10 markah) (7 markah) (10 markah) (8markah)

3. (a) Walaupun perniagaan antarabangsa amat menguntungkan dan membawa banyak faedah kepada pengeluar, pengguna dan negara, namun ia tidak sepi daripada menghadapi masalah. Huraikan halangan-halangan dalam perniagaan antarabangsa. (15 markah) (b) Huraikan kelebihan perniagaan antarabangsa. (10 markah)

mlpl/smjkpt

Page 51

Bab 5 Industri Kecil Dan Sederhana (IKS)


Peta Minda INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS)

Ciri-Ciri

Kepentingan IKS

Kaitan IKS Dengan Industri Berat

Masalah Yang Dihadapi Oleh IKS

Jenis Keluaran Organisasi Modal Lokasi Pekerja Teknologi Pengeluaran

Kepada Masyarakat Peluang perkerjaan Peluang menceburi bidang perusahaan Memenuhi keperluan dan kehendak manusia Kepada Negara Mengurangkan pengangguran Meningkatkan tabungan negara Pengagihan pendapatan negara Mengurangkan import Mengukuhkan struktur asas industri Menyediakan latihan untuk pekerja dan pengusaha

Pemasaran Bersepadu Pengaturan Kontrak Khas Subkontrak

Modal terhad Sukar mendapat pembiayaan Produktiviti pekerja rendah Kekurangan bahan mentah Pasaran terhad Pengurusan kurang cekap dan kurang inovasi Hubung jalin dengan industri berat belum kukuh

Jenis Kegiatan IKS

Cara Mengatasi Masalah

Berasaskan Sumber Komponen Elektrik dan Elektronik Berasaskan Logam Pemprosesan Makanan Berasaskan Plastik Komponen Automotif Industri Pembuatan Yang Lain

Program Rantaian Industri (ILP) Program R&D Program Pembangunan Pasaran Program Pembangunan Kemahiran Pekerja Program Bantuan Kewangan Program Pembangunan Infraskruktur

mlpl/smjkpt

Page 52

Nota Ringkas
5.1 1. 2. 3. Industri Kecil dan Sederhana Industri Kecil dan Sederhana (IKS) ialah perindustrian tempatan yang berskala kecil. Walaupun industri ini berskala kecil, IKS merupakan penggerak kepada pembangunan ekonomi negara. Tidak terdapat definisi umum tentang IKS. Selalunya definisi ini dibuat berasaskan ukuran kuantitatif seperti jumlah output, bilangan pekerja, jentera yang digunakan dan stok modal atau aset. 4. Mengikut Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC), IKS didefinasikan sebagai syarikat perkilangan yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi 150 orang. 5. Selain daripada 2 syarat diatas, syarikat IKS juga perlu diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965. Ciri-Ciri Industri Kecil dan Sederhana IKS boleh dikenal pasti menerusi ciri-ciri berikut : 1. Jenis Keluaran IKS mengeluarkan pelbagai jenis barang keperluan orang ramai yang tidak dapat dihasilkan oleh industri berat. Jenis keluaran IKS merangkumi : pemerosesan makanan tekstil kejuteraan ringan barang kraf tangan kompenan elektrik komponen kenderaan perabot bahan plastik 2. Organisasi Organisasi IKS lebih mudah dan berasaskan unit keluarga Biasanya syarikat IKS bersifat syarikat persendirian ataupun perkongsian Tidak mengamalkan pengkhususan dan seseorang pekerja biasanya memikul tanggungjawab yang banyak 3. Modal Mempunyai modal yang terhad untuk mengembangkan perniagaannya Sukar untuk memohon pinjaman daripada institusi kewangan Kekurangan modal mengakibatkan sektor IKS mengamalkan pengeluaran berintensifkan buruh Tidak mampu mendapatkan mesin moden untuk memajukan proses pengeluaran 4. Lokasi Terletak di merata-rata tempat seperti kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan perumahan Kurang bergantung pada kemudahan infrastruktur Ada ramai pengusaha yang menggunakan rumah kediaman sendiri sebagai tapak perusahaan mereka 5. Pekerja Pekerja terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara dan jiran Berkelayakan akademik rendah dan kurang mahir Bilangan pekerja penuh masa tidak melebihi 150orang Pekerja sambilan biasanya dibayar gaji mengikut jumlah jam bekerja ataupun diberikan gaji harian 6. Teknologi Pengeluaran Bercorak intensif buru Jarang melibatkan penggunaan mesin yang berteknologi tinggi Penggunaan cara lama atau tradisional Kegiatan Industi Kecil dan Sederhana Kegiatan sektor IKS terdiri daripada 1. Industri berasaskan sumber Menjalankan operasinya berasaskan bekalan bahan mentah yang mudah terdapat dari kawasan persekitarannya seperti rotan, buluh, ikan, udang dan lain-lain. 2. Industri berasaskan logam Melibatkan kepakaran dalam bidang kimpalan, faundari dan mesin untuk menghasilkan barang dan komponen logam.

mlpl/smjkpt

Page 53

3.

4.

5.

6.

7.

Industri berasaskan plastik Bahan mentah yang digunakan diperolehi dari industri petro-kimia untuk diproses menjadi komponen plastik dan bekas plastik. Industri berasaskan automotif Barang keluaran seperti tayar, bateri, kerusi, lampu dll daripada Subkontraktor dan Vendor yang diwujudkan oleh industri automotif. Industri komponen elektrik dan elektronik Firma IKS akan diberi bimbingan dan bantuan modal oleh syarikat besar untuk mengeluarkan barangan seperti papan litar, suis, kapasitor dan cip elektronik. Industri pemprosesan makanan Merupakan lanjutan kepada industri berasaskan sumber. Produk yang dihasilkan termasuklah makanan awet, sos cili, biskut, roti dan kek. Industri pembuatan lain Termasuklah industri kimia, industri kraf tangan, industri farmaseutikal, industri pakaian dan lain-lain.

Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Kepentingan IKS kepada masyarakat adalah 1. Mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. 2. Memenuhi keperluan dan kehendak masyrakat. 3. Peluang menceburi bidang perusahaan. 4. Peluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan kreativiti individu. Kepentingan IKS kepada negara adalah 1. Mengurangkan kadar pengangguran. 2. Meningkatkan jumlah simpanan dalam ekonomi negara. 3. Pengagihan pendapatan negara yang saksama. 4. Menyediakan latihan untuk pekerja, pengusaha dan bakal pengusaha IKS. 5. Mengukuhkan struktur asas industri negara. 6. Mengurangkan import barang pengguna. Kaitan IKS dengan Industri Berat 1. Sebahagian besar IKS bergantung kepada industri berat kerana (a) Menghasilkan komponen-komponen yang diperlukan oleh industri berat. (b) Membuat projek untuk industri berat secara berkontrak. (c) Menjalankan kerja-kerja pemasangan, pemerosesan atau pembersihan untuk industri berat. (d) Berfungsi sebagai pekerja industri berat kerana diberi tugas menyiapkan sebahagian daripada keseluruhan proses projek industri berat. 2. IKS meringankan industri berat kerana menghasilkan bahagian atau peranan kecil yang diperlukan oleh industri berat. 3. Industri berat pula menjadi tulang belakang kepada IKS dengan memberi pekerjaan atau projek-projek kepada IKS. 4. Terdapat 3 jalinan utama antara IKS dengan industri berat iaitu (a) Pemasaran bersepadu Juga dikenali sebagai Pemasaran Konsep Payung. Di bawah konsep ini, industri besar akan bertindak sebagai pelindung dan membeli barang keluaran IKS. Dengan ini keluaran IKS akan terjamin pasarannya. (b) Pengaturan kontrak khas Bermaksud ikatan perjanjian antara industri besar dengan IKS. Dalam perjanjian tersebut, firma IKS dikehendaki membekalkan produk mereka pada harga ynag dipersetujui, jumlah keluaran, tempoh dan kemudahan kredit yang diberikan. (c) Subkontrak Dibawah skim ini, industri besar akan menetapkan syarat, kriteria dan spesifikasi tentang produk yang diperlukan. Firma IKS dikehendaki menghasilkan produk tersebut menurut syarat dan spesifikasi yang ditetapkan. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana 1. Berikut adalah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh IKS : (a) Kekurangan modal dan pembiayaan (b) Produktiviti dan teknologi yang rendah (c) Kekurangan bahan mentah

mlpl/smjkpt

Page 54

2.

(d) Masalah pemasaran (e) Masalah pengurusan (f) Masalah lokasi perniagaan (g) Hubung jalin dengan industri berat Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) pada 2 Mei 1996 bertujuan meminimakan masalah yang dihadapi oleh IKS di samping menjalankan program untuk memajukan IKS di Malaysia seperti : (a) Program Rantaian Industri (ILP) (b) Program Pembangunan Infratruktur (c) Program Penyelidikan dan Pembangunan (d) Program Pembangunan dan Peningkatan Kemahiran Pekerja (e) Program Pembangunan Pemasaran (f) Program Bantuan Kewangan

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. 2. Dua kriteria yang kerap digunakan untuk mengukur sesuatu IKS ialah __________ dan __________ . Lengkapkan jadual di bawah untuk memperlihatkan bilangan pekerja yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan saiz sesuatu industri. Klasifikasi Industri Bilangan pekerja minima Bilangan pekerja maksima Industri kecil 50 orang Industri sederhana Industri besar tiada Industri Kecil dan Sederhana (IKS ) terletak di bawah _______________ . Antara syarat IKS yang penting ialah sekurang-kurang ______ saham IKS mestilah dipunyai oleh rakyat Malaysia. Nyatakan lima jenis IKS yang terdapat di Malaysia: a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ d) _____________________________________ e) _____________________________________ Berikan dua sebab IKS bergantung pada industri berat. a) ___________________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________________

3. 4.

5.

6.

mlpl/smjkpt

Page 55

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Apakah faktor yang diberikan perhatian sebelum menentukan taraf sesebuah industri. I Umur minima pekerjanya II Jumlah output III Tempat terletaknya tapak kilang IV 60% daripada syer yang dilaburkan mestilah dimiliki oleh warganegara Malaysia A. I sahaja C. II, III dan IV B. II sahaja D. I, III dan IV 4. Pilih pernyataan yang betul. I Fast-Max Sendirian Berhad bukanlah tergolong dalam IKS kerana bilangan pekerjanya ramai. II I-Kusyen bukanlah IKS kerana bergantung kepada industri berat untuk berkembang. III Syarikat MuruBest digolongkan sebagai IKS kerana mengusahakan industri di belakang rumah. IV Syarikat MuruBest layak digelar sebagai IKS kerana modal dan bilangan pekerjanya tidak melebihi syarat yang ditetapkan sebagai ukuran untuk IKS. A. I dan II C. I, III dan IV B. I dan IV D. II, III dan IV Pernyataan yang berikut adalah tepat, kecuali A. Walaupun tidak lagi layak digelar IKS namun Syarikat Fast-Max Sendirian Berhad tetap menyumbang kepada pendapatan negara. B. Syarikat MuruBest tergolong sebagai syarikat yang terlibat dalam industri makanan. C. Kemajuan syarkat industri berat yang memasang kereta mempunyai kesan langsung kepada I-Kusyen. D. Syarikat MuruBest berkemungkinan berkembang maju sekiranya memasarkan produk ke luar negara. Pilih pernyataan yang betul sahaja. I Industri pemasangan kereta tidak tergolong sebagai IKS II Industri acuan logam dan industri menanam dan membuat tembakau adalah antara industri IKS. III Salah satu daripada masalah IKS ialah tiada sokongan kerajaan IV Dengan melibatkan diri dalam IKS, penduduk kampung dapat menambahkan pendapatan mereka. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV Pilih pernyataan yang betul. A. Hasil IKS terdiri daripada barang siap, separuh siap dan bahan mentah. B. Industri pemerosesan minyak dan gas asli tergolong sebagai industri IKS C. Setiap hasil keluaran IKS dipasarkan di dalam dan juga di luar negara D. Kegiatan kayu IKS termasuklah perusahaan membuat kertas dan pencetakan suratkhabar.

Soalan 2 hingga 5 adalah berdasarkan maklumat di bawah. * Fast-Max Sendirian Berhad mengilang dan memproses skru dan peralatan kecil untuk dibekalkan kepada kilang-kilang di dalam dan juga dieksport. Dengan modal permulaan sebanya RM25,000 Fast-Max berkembang dengan pesat. Kini dengan pekerja sebanyak 1000 orang, Fast-Max berharap dapat menembusi pasarag gergasi seperti Jepun dan Amerika Murugian mengusahakan Syarikat MuruBest yang membuat muruku dengan modal sebanyak RM2,000. Beliau mengupah 20 orang pekerja yang teridir daripada jiran dan saudara maranya dan menggunakan kawasan belakang rumahnya sebagai tapak perusahaannya. Imah mengusahakan perushaan I-Kusyen membuat kusyen kereta. Walaupun beliau menerima tempahan daripada individu, namun perniagaannya. Beliau dibantu oleh pekerjanya seramai 68 orang. Perusahaan manakah tergolong dalam Industri Kecil dan Sederhana ? A. I-Kusyen dan Syarikat MuruBest B. Fast-Max Sendirian Bhd dan I-Kusyen C. Syarikat MuruBest dan Bast-Max Sendirian Berhad D. I-Kusyen dan Syarikat MuruBest Antara yang berikut, ciri manakah yang diperhatikan sebelum menggolongkan sesebuah industri sebagai Industri Kecil dan sederhana I Bilangan pekerja II Aset bersih III Jenis keluaran IV Tempat industri berkenaan A. I dan II C. II dan IV B. I, II dan III D. II, III dan IV 7. 6.

5.

2.

3.

mlpl/smjkpt

Page 56

8. * * * Memperluaskan penggunaan sumber tempatan Memenuhi cita rasa pengguna Membuka peluang pekerjaan

B. C. D.

mengisi masa lapang penduduk kampungnya. memenuhi cita rasa penduduk tempatan. menambahkan pendapatan negara.

Telitikan pernyataan-pernyataan di atas. Apakah perhubungan pernyataan di atas dengan IKS? A. Merupakan kegiatan IKS. B. Merupakan masalah IKS. C. Adalah sumbangan IKS kepada negara. D. Adalah ciri IKS. 9. Mengapakah kegiatan Industri Kecil dan Sederhana memainkan peranan penting dalam pembangunan negara ? I Mewujudkan taburan pendapatan yang lebih baik. II Mengurangkan peranan syarikat gergasi antarabangsa. III Membawa masuk teknologi moden ke negara kita. IV Mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

12. Perusahaan Aiman telah membawa faedah berikut: I Mengurangkan kadar pengangguran setempat II Meningkatkan pendapatan negara III Meningkatkan pekerja mahir di negara kita IV Mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara A. I, dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 13. Apakah perubahan yang kemungkinan berlaku di tempat tinggal Aiman seterlah beliau memulakan perusahaan kecilnya? I Harga barang kraf tangan akan jatuh harganya. II Kadar jenayah kecil dalam kampungnya akan menurun. III Wujudnya banyak gerai makanan dan miunuman di sekitar tapak perusahaannya. IV Pendapatan penduduk kampung bertambah. A. I, dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 14. Apakah masalah utama IKS di negara kita? A. Pemasaran B. Kekurangan modal C. Tenaga pekerja D. Kekurangan bahan mentah 15. Secara bangdingan, IKS memainkan peranan yang lebih penting daripada industri berat dalam memajukan perusahaan perindustrian di negara kita. Mengapakah keadaan ini berlaku? A. Sumbagan pendapatan sektor IKS adalah lebih tinggi daripada sumbangan sektor industri berat. B. IKS akan lebih menggunakan bahan mentah tempatan berbanding dengan sektor industri berat yang menggunakanbahan mentah yang diimport. C. Cukai yang dibayar oleh sektor IKS adalah jauh lebih tinggi berbanding jumlah cukai yang dibayar oleh manamana sektor dalam negara kita. D. IKS yang wujud di seluruh negara akan dapat menghasilkan lebih ramai tenaga mahir yang akan diperlukan untuk memajukan sektor perindustrian kita.

Soalan 10 hingga 13 adalah berdasarkan petikan di bawah. Aiman mengusahakan perusahaan kraf tangan di kampungnya. Beliau telah mengupah jiran tetangga dan sanak saudaranya untuk membantunya mengumpul daun mengkuang, membersihkannya serta menjalankan kerja- kerja menganyam beg dan lain-lain kraf tangan. Beliau juga mengalu-alukan kedatangan para pelancong yang ingin melihat proses pembuatan hasil kraf tangannya. Pada musim cuti, Aiman akan memerlukan lebih pekerja kerana pertambahan bilangan pelancong juga bererti pertambahan permintaan terhadap kraf tangannya. 10. Apakah sumbangan Aiman? I Naikkan taraf hidup penduduk kampungnya. II Memperluaskan penggunaan sumber tempatan. III Memindahkan teknologi canggih ke negara kita IV Menggalakkan industri pelancongan A. I dan II C. II, III dan IV B. I, II dan III D. I, II,III dan IV 11. Hasil kraf tangan Aiman yang dijual kepada para pelancong asing, telah A. mewujudkan taburan pendapatan yang seimbang

mlpl/smjkpt

Page 57

16. IKS mempunyai perhubungan yang penting dengan sektor pelancongan. Apakah perkaitan yang boleh dianggapkan paling penting ? A. Menghasilkan cendera hati yang mencerminkan warisan bangsa kita. B. Menyediakan tempat penginapan C. Menyediakan pemandu pelancong D. Menghasilkan makanan yang sedap 17. Apakah perhubungan utama antara pengusaha IKS dengan pengusaha industri berat? I Kerajaan mewajibkan IKS bekerjasama dengan industri berat II IKS menghasilkan komponen yang diperlukan oleh industri berat III IKS mengambil alih sebahagian daripada keseluruhan proses industri berat IV Industri berat memberikan pasaran tetep kepada IKS A. I, dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 18. Pemasaran Bersepadu mempunyai perhubungan yang rapat dengan pengusaha IKS. Apakah faedah yang diterima oleh pengusaha IKS daripada konsep pemasaran bersepadu ini? I Mendapatkan pasaran yang terjamin terhadap keluarannya II Mempunyai masa yang lebih untuk melayan para pelanggannya III Tidak terikat dengan hutang kerana boleh menerima bayaran yang segera IV Memerlukan aliran modal yang kecil A. I dan II C. II dan IV B. I dan III D. III dan IV 19. Dengan adanya IKS, beban kerja industri berat juga diringankan. Bagaimanakah keadaan ini berlaku? A. Menyediakan pasaran untuk keluaran mereka B. Menghasilkan bahagian-bahagian yang diperlukan oleh industri tersebut C. Menyediakan bekalan tenaga yang diperlukan oleh industri berkenaan D. Membeli sebahagian atau keseluruhan keluaran yang dihasilkan oleh mereka Perhatikan rajah di bawah, kemudian jawab soalan yang berikutnya. tayar cermin n Paip eksos kusyen

20. Produk-produk di atas dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha IKS. Bidang IKS yang manakah yang menghasilkan keluaran di atas untuk dibekalkan kepada industri berat? A. Industri berasaskan logam B. Industri berasaskan plastik C. Insdustri komponen automatif D. Industri elektrik 21. Salah satu daripada kegiatan IKS ialah industri pembuatan yang menghasilkan barang pengguna. Bidang industri ini memperoleh bahan mentahnya daripada industri pertokimia. Bidang IKS yang dimaksudkan di atas ialah A. Industri berasaskan logam B. Industri berasaskan plastik C. Insdustri komponen automatif D. Industri berasaskan sumber 22. Kerajaan telah menghulurkan pelbagai jenis bantuan kepada sektor IKS. Antaranya termasuklah program:

Membantu industri berat mendapat komponen secara berterusan Membekalkan komponen secara vendor

Apakah program di atas? A. Penyelidikan dan pembangunan IKS B. Program pembangunan pasaran C. Program pembangunan infrastruktur D. Rantaian industri 23. Pilih pernyataan yang benar mengenai Industri Kecil dan Sederhana A. Industri komponen elektronik dan elektronik menghasilkan komponen wayar dan lampu yang diperlukan oleh kilang berat pemasangn kereta., B. Industri berasaskan sumber memperolehi bahan mentahnya daripada industri petrokimia untuk memproses barang keperluan harian C. Industri kimia dan farmaseutikal tergolong dalam industri pembuatan yang lain. D. IKS bertumpu di kawasan berdekatan dengan kilang industri berat 24. Masalah utama IKS ialah kekurangan modal. Selain kekurangan itu, apakah faktor lain yang menghalang perkembangannya? A. Masalah memperolehi bekalan. B. Kesukaran memperolehi tapak yang sesuai. C. Kerajaan tidak menyokong IKS. D. Tidak ramai yang berminat.

IKS

Rim tayar

mlpl/smjkpt

Page 58

25. Penwujudan IKS telah memberikan bantuan sumbangan kepada masyarakat tempatan. Apakah lelebihan yang telah diperolehi masyarakat? I Peluang menceburi bidang perusahaan II Meningkatkan tabungan dalam ekonomi negara III Peluang menggunakan kebolehan dan kreativiti individu IV Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat A. II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan III D. I, II, III dan IV 26. Kemajuan dan perkembangan IKS bergantung besar pada bantuan yang diterimanya, khususnya daripada kerajaan. Berikut merupakan bantuan yang akan dapat memajukannya. I Kenaikan kadar faedah untuk pinjaman II Program melatih pekerja IKS III Projek pembinaan infrastruktur yang lebih baik IV Pengurangan industri berat A. II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan III D. I, II, III dan IV Soalan 27 dan 28 adalah berdasarkan keluhan di bawah.
Kerepek syarikat saya sedap. Ubi ladang saya juga dari baka yang baik, tetapi saya tidak tahu cara untuk memasarkannya.

27. Pak Aji Addinass kemungkinan besar terlibat dalam industri A. pemerosesan makanan B. komponen automatif C. Pembuatan lain D. berasaskan sumber 28. Apakah badan yang dapat membantu menyelesaikan masalah Pak Aji Addinass? A. BERNAS B. MATRADE C. PKKM D. FAMA 29. Mengapakah sektor IKS dapat mengurangkan kadar pengangguran ? A. Kuranng menggunakan mesin dan jentera B. Kebanyakannya bertumpu di kawasan kampung atau kawasan pedalaman C. Mengeluarkan pelbagai jenis barang dalam kuantiti yang banyak D. Menghasilkan keluaran yang mencerminkan warisan turun-temurun 30. Firma IKS memiliki sifat berikut: I Pasaran untuk produknya agak terbatas II Premis atau tapak perusahaannya hanya bertumpu di kawasan luar bandar III Kebanyakan pekerjanya adalah kurang mahir atau yang tidak mempunyai kelulusan yang tinggi IV Modal permulaan yang diperlukan biasanya adalah tidak besar A. II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan III D. I, II, III dan IV

Pak Aji Addinass

Praktis Soalan Esei


1. (a) Tafsirkan makna Industri Kecil dan Sederhana. (10markah) (b) Apakah sumbangan IKS kepada perkembangan ekonomi negara.? (15markah) 2. (a) Apakah masalah yang menghalang perkembangan Industri Kecil dan Sederhana? (10markah) (b) Cadangkan cara memajukan sektor IKS di negara kita. (15markah) 3. (a) Huraikan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Industri Kecil dan Sederhana di Malaysia. (15markah) (b) Huraikan sebabnya Industri Kecil dan Sederhana mempunyai kaitan yang rapat dengan industri berat. (10 markah )

mlpl/smjkpt

Page 59

Bab 6 Pemilikan Perniagaan


Peta Minda PEMILIKAN PERNIAGAAN

Cara memulakan perniagaan

Pengendalian perniagaan
Pengurusan stok Pengurusan kewangan Pengurusan sumber manusia Pengurusan masa Pengurusan maklumat Pengurusan risiko Pengurusan pelanggan

Jenis milikan perniagaan

Tujuan penswastaan

Memulakan sendiri Mengambil alih Warisan Francais Diundang

Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad Koperasi Perbadanan Awam

Meringankan beban kerajaan Menggalakkan persaingan Mengurangkan kuasa monopoli Menggalakkan pelaburan

Faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan


Lokasi Modal Minat, pengetahuan dan pengalaman Persaingan pasaran Jenis dan milikan perniagaan Undang-undang dan peraturan Sumber bekalan

mlpl/smjkpt

Page 60

Nota Ringkas
6.1 Memulakan Perniagaan Cara Memulakan Perniagaan 1. Terdapat 5 cara untuk memulakan perniagaan, iaitu : (a) Memulakan sendiri (b) Ambil alih perniagaan (c) Mewarisi perniagaan (d) Francais (e) Diundang 2. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memulakan sesuatu perniagaan ialah : (a) Minat, pengetahuan dan pengalaman (b) Modal (c) Persaingan pasaran (d) Lokasi (e) Undang-undang dan peraturan (f) Jenis dan milikan perniagaan (g) Sumber bekalan Pengendalian Perniagaan 1. Pengendalian perniagaan yang cekap dan berkesan akan menjamin sesebuah perniagaan berjalan dengan lancar dan maju. 2. Aspek-aspek yang melibatkan pengendalian perniagaan adalah : (a) Pengurusan stok Stok adalah barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan yang tidak dijangka atau dijual pada masa hadapan. Terdapat 2 jenis stok iaitu : (i) Stok gerak pantas (ii) Stok gerak lambat (b) Pengurusan sumber manusia (i) Dalam pengurusan sumber manusia, perhatian perlu diberikan kepada : * Pengkhususan kerja * Mewujudkan hubungan majikan pekerja yang baik * Menyokong pembangunan kerjaya pekerja * Menjaga kebajikan kakitangan * Mematuhi undang-undang (c) Pengurusan kewangan (i) Sesebuah perniagaan memerlukan satu sistem perakaunan yang tertib dan kemas kini untuk mengelakkan kehilangan, kecurian dan penyelewengan. (ii) Berdasarkan Imbangan Duga, Penyata Kewagan akan disediakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian dan kedudukan kewangan syarikat. Pernyata Kewangan terdiri daripada * Akaun Penamat * Kunci Kira-kira (iii) Akaun Penamat disediakan untuk menentukan prestasi perniagaan dan terdiri daripada : * Akaun Perdagangan Disediakan untuk menghitung untung atau rugi kasar. * Akaun Untung Rugi Disediakan untuk menentukan untung atau rugi bersih. (iv) Kunci Kira-kira pula disediakan pada hari terakhir dalam sesuatu tempoh masa perniagaan untuk menunjukkan semua aset, liabiliti dan modal. Penyata ini menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan secara terperinci dan menyeluruh. Pengurusan masa (i) Penggunaan masa mestilah dirancang supaya aktiviti perniagaan berjalan lancar dan produktif. Pengurusan maklumat (i) Maklumat tentang pelanggan, pembekal, perakaunan dan stok perlu disimpan, dianalisis dan dikawal utnuk menjamin keberkesanan pengurusan. (i) Komputer memainkan peranan yang penting dalam pengurusan maklumat seperti : * Penyetoran maklumat * Penyebaran maklumat * Penganalisisan maklumat Mengawal risiko perniagaan (i) Risiko bermakna kerugian yang mungkin ditanggung oleh peniaga. (ii) Setiap perniagaan mempunyai risiko. Terdapat 3 jenis risiko, iaitu : * Risiko yang boleh diinsuranskan. * Risiko yang tidak boleh diinsuranskan tetapi boleh dikawal. * Risiko yang tidak boleh diinsuranskan dan tidak boleh dikawal. Pengurusan pelanggan (i) Setiap perniagaan mestilah bijak melayan pelanggan untuk meningkatkan jualan dan keuntungan syarikat. Kejayaan sesebuah perniagaan bergantung kepada kepuasan pelanggannya. (ii) Melayan pelanggan melibatkan 3 aspek, iaitu : * Mengenal pasti jenis pelanggan. * Mengetahui sifat-sifat pelanggan. * Tatatertib melayan pelanggan.

(c)

(d)

(e)

(g)

mlpl/smjkpt

Page 61

6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan Jenis pemilikan perniagaan boelh dibahagikan seperti berikut: 1. Milikan tunggal 2. Perkongsian 3. Syarikat Sendirian Berhad 4. Syarikat Awam Berhad 5. Koperasi 6. Perbadanan Awam Milikan tunggal 1. Ciri-ciri milikan tunggal (a) Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. (b) Sumbangan modal perniagaan dengan simpanan sendiri. (c) Mudah ditubuhkan kerana milikan tunggal tidak perlu mematuhi peraturan dan syarat-syarat penubuhan yang ketat. (d) Perniagaannya diurus dan dikendalikan oleh pemilik sendiri dengan bantuan ahliahli keluarganya. (e) Pemilik hanya dikenakan cukai pendapatan perseorangan ke atas keuntungan perniagaannya. (f) Pemilik menanggung liabiliti tidak terhad. 2. Kebaikan-kebaikan milikan tunggal. (a) Keperluan modal yang kecil. (b) Mudah dibentuk. (c) Mudah diurus, ditadbir dan dikawal. (d) Bebas menguruskan perniagaan mengikut kehendak sendiri. (e) Keuntungan dikenakan cukai pendapatan perseorangan. (f) Mempunyai insentif untuk bekerja keras dan memajukan perniagaannya. (g) Terletak berhampiran dengan lokasi pelanggan. (h) Mempunyai hubungan rapat dengan pelanggan. (i) Memberi kredit kepada pelanggan. 3. Kelemahan-kelemahan milikan tunggal. (a) Liabiliti yang tidak terhad (b) Modal yang terhad menyekat perkembangan perniagaan. (c) Pengurusan kurang cekap. (d) Perniagaan mungkin tidak akan kekal. (e) Menanggung beban kerja yang banyak. (f) Sukar mendapat pinjaman bank. (f) Risiko hutang lapuk tinggi. (g) Risiko perniagaan tinggi. Perkongsian 1. Ciri-ciri perkongsian. (a) Bilangan pemilik sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak melebihi 20 orang. (b) Mesti didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan Negeri. (c) Modal disumbangkan oleh setiap rakan pekongi mengikut kadar yang dipersetujui

2.

3.

dalam perjanjian perkongsian yang dikenali sebagai surat ikatan perkongsian. (d) Pengurusan dan pengawalan perkongsian biasanya dilakukan oleh pekongsi yang melaburkan modal yang terbesar. (e) Untuk perkongsian biasa, setiap pekongsi menanggung liabiliti tidak terhad manakala untuk perkongsian berhad, pekongsi menanggung liabiliti setakat jumlah modal yang dilaburkan. (f) Keuntungan perkongsian yang diperoleh oleh setiap pekongsi adalah tertakluk kadar cukai pendapatan perseorangan. (g) Pekongsi-pekongsi membahagikan untung atau rugi mengikut syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian perkongsian. Kebaikan-kebaikan perkongsian. (a) Mudah dibentuk. (b) Modal yang lebih besar. (c) Risiko perniagaan disebarkan. (d) Beban cukai pendapatan yang rendah. (e) Pembahagian kerja dan pengkhususan. (f) Liabiliti terhad bagi perkongsian berhad. (g) Boleh menambahkan idea atau pandangan untuk memajukan perniagaan. Kelemahan-kelemahan perkongsian. (a) Tindakan seseorang pekongsi akan melibatkan semua pekongsi yang lain. (b) Modal masih terhad. (c) Kekekalan syarikat tidak terjamin. (d) Liabiliti pemilik adalah tidak terhad. (e) Mungkin berlakunya perselisihan faham antara pekongsi.

Syarikat Sendirian Berhad 1. Ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. (a) Boleh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2 orang dan maksima 50 orang pemilik. (b) Modal dikumpul melalui jualan syer yang diterbitkan. Tidak menjual syernya kepada orang ramai. (c) Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan perlu berdaftar dengan Pendaftar Syarikat. (d) Tidak diwajibkan mengumumkan laporan kewangannya untuk pengetahuan orang ramai. (e) Pemilik menanggung liabliti terhad. 2. Kebaikan Syarikat Sendirian Berhad. (a) Lebih murah dan mudah ditubuhkan. (b) Liabiliti pemegang syer terhad. (c) Hal-ehwal syarikat tidak diumumkan. (d) Modal yang lebih besar. (f) Kekekalan syarikat terjamin. (g) Menikmati ekonomi bidangan. 3. Kelemahan Syarikat Sendirian Berhad. (a) Modal masih terhad. (b) Dikenakan cukai syarikat yang tinggi. (c) Kos penubuhan dan pengendalian tinggi.

mlpl/smjkpt

Page 62

(d) Bilangan anggota pemilik terhad kepada 50 orang. (e) Pemilikan dan pengurusan terpisah. (f) Pindah milik syer terbatas. (g) Penyalahgunaan kuasa oleh Lembaga Pengarah boleh berlaku. Syarikat Awam Berhad 1. Ciri-ciri Syarikat Awam Berhad. (a) Syarikat awam berhad boleh ditubuhkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak ada had maksima. (b) Orang awam dapat memiliki syarikat awam berhad dengan membeli syer-syer syarikat di pasaran saham. (c) Mendapat modal daripada orang ramai melalui penjualan syer-syer yang bernilai tetap. (d) Dikawal dan diuruskan oleh satu lembaga pengarah yang dilantik oleh para pemegang syer dalam satu mesyuarat agung tahunan. (e) Keuntungan dibahagikan kepada para pemegang syer melalui pembayaran dividen. (f) Keuntungan syarikat dikenakan cukai syarikat. (g) Mesti mengadakan mesyuarat agung syarikat. (h) Akaun-akaun syarikat wajib diaudit oleh akauntan yang bertauliah dan satu salinan mesti dihantar kepada Pendaftar Syarikat pada setiap tahun. 2. Kebaikan Syarikat Awam Berhad. (a) Menanggung liabiliti terhad. (b) Modal yang besar mudah dikumpulkan. (c) Kewujudannya syarikat terjamin. (d) Syer-syer mudah dipindah milik. (e) Berpotensi untuk berkembang maju. 3. Kelemahan Syarikat Awam Berhad. (a) Penubuhan lebih rumit dan mahal. (b) Pengurusan lebih rumit. (c) Milikan dan pengurusan adalah terpisah. (d) Hal ehwal syarikat terdedah. (e) Menanggung cukai yang tinggi. (f) Terikat dengan Akta Syarikat. (g) Penyalahgunaan kuasa oleh Lembaga Pengarah boleh berlaku. Koperasi 1. Koperasi adalah badan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan sukarelawan untuk kepentingan dan kebajikan ahlinya. 2. Ciri-ciri koperasi. (a) Menjalankan perniagaan untuk memberi faedah ekonomi sosial kepada ahliahlinya. (b) Bilangan minima anggota adalah 100 orang dan tiada had maksima.

2.

3.

(c) Modal dikumpul daripada jualan syer kepada anggotanya. (d) Setiap ahli diberi hak undi yang sama, satu ahli, satu undi, tidak kira jumlah syer yang dimilikinya (e) Mesyuarat agung tahunan mesti diadakan setiap tahun. (f) Menjual barang-barang kepada ahliahlinya dan kepada orang ramai yang bukan ahli juga. (g) Keuntungan yang diperoleh dikenali sebagai lebihan atau rizab. Lebihan ini akan diagihkan bentuk dividen yang tidak melebihi 10% kepada ahli-ahlinya. Kebaikan koperasi Kepada koperasi : (a) Mempunyai pelanggan-pelanggan tetap dan setia. (b) Menikmati faedah bidangan yang lebih besar keran saiz operasi. (c) Beban cukai yang lebih rendah daripada cukai syarikat. (d) Kewujudannya terjamin. Kepada ahli : (a) Penyingkiran orang tengah. (b) Harga barang yang berpatutan dan mendapat rebat langganan atas belian. (c) Mendapat bunga atas modal. (d) Menikmati pelbagai insentif seperti pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. (e) Menikmati untung dalam bentuk dividen. Kelemahan Koperasi (a) Pemilikan dan pengurusan yang terpisah. (b) Ahli-ahli lembaga pengarah sentiasa berubah. (c) Pertentangan pendapat dan dasar. (d) Pentadbiran yang kurang mahir. (e) Milikan syer terhad.

Perbadanan Awam 1. Ciri-ciri Perbadanan Awam (a) Ditubuhkan oleh kerajaan melalui Akta Parlimen. Dimiliki dan ditadbir sepenuhnya oleh kerajaan. (b) Bertujuan untuk memberi perkhidmatan dan kemudahan asas yang penting kepada orang awam seperti JKR dan MARA. (c) Biasanya dilkawal oleh sebuah lembaga atau majlis yang dilantik oleh seorang menteri kabinet. (d) Bukan bertujuan mencari keuntungan tetapi untuk memberi kemudahan awam kepada orang ramai. 2. Kebaikan Perbadanan Awam (a) Menyediakan pelbagai perkhidmatan sosio ekonomi dengan bayaran yang berpatutan. (b) Menyediakan kemudahan asas kepada semua golongan masyarakat.

mlpl/smjkpt

Page 63

3.

(c) Boleh mengelakkan pembaziran sumbersumber ekonomi akibat daripada persaingan yang tidak sihat. (d) Menikmati faedah ekonomi bidangan dan pembahagian kerja. Kelemahan Perbadanan Awam (a) Kurang produktif dan tidak kreatif kerana dijalankan oleh kakitangan kerajaan. Oleh kerana perbadanan ini bukan milik mereka, mereka tidak berminat untuk bekerja kuat. (b) Pengurusan adalah sukar dan rumit diuruskan kerana banyak peraturan red tape. (c) Mutu dan kecekapan yang rendah kerana tiada persaingan. (d) Dikongkong oleh motif-motif politik yang mungkin tidak menguntungkan rakyat.

yang diswastakan menjadi Telekom Malaysia Berhad dan Tenaga Nasional Berhad. Tujuan penswastaan Terdapat 5 matlamat utama dasar penswastaan seperti berikut : 1. Meringankan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan untuk menyediakan pelbagai infrastruktur awam kepada orang ramai. 2. Menggalakkan persaingan, meningkatkan kecekapan dan daya produktiviti. 3. Mengurangkan kuasa monopoli kerajaan dalam ekonomi negara. 4. Mempergiatkan pertumbuhan ekonomi. 5. Membantu mencapai matlamat Dasar Pembangunan Nasional seperti a) Mengagihkan kekayaan negara secara adil dan saksama kepada rakyat. b) Memupuk sifat keusahawanan dan menggalakkan pelaburan swasta untuk mempergiatkan pertumbuhan ekonomi negara.

6.3 Penswastaan 1. Penswastaan melibatkan proses pemindahan milik sesuatu perbadanan awam kepada sektor swasta. Kerajaan yang memiliki perbadanan awam menjual milikannya kepada pihak swasta. 2. Contoh penswastaan ialah Jabatan Telekom Malaysia Berhad dan Lembaga Letrik Negara

mlpl/smjkpt

Page 64

Halaman Pertama Borang 13A

BORANG 13A Akta Syarikat, 1965 [ Seksyen 22(6) ] PERMOHONAN CARIAN NAMA Rujukan kami : . Bayaran ... ( Tinggalkan kosong )
( dilampirkan bersama-sama ) No. Rujukan

BAHAGIAN A : UNTUK DIISI OLEH PEMOHON DENGAN HURUF BESAR *NAMA :

( MAKSIMA 50 ORANG )

TUJUAN : N - PERBADANAN BARU F PENDAFTARAN SYARIKAT ASING C PERTUKARAN NAMA PEMOHON : ALAMAT PEMOHON : NO TELEFON : TARIKH MEMOHON :

JENIS S DIHADKAN OLEH SAHAM G DIHADKAN OLEH JAMINAN U SYARIKAT TAK BERHAD

TANDATANGAN PEMOHON

BAHAGIAN B : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENDAFTARAN SAHAJA KEPUTUSAN CAINA NAMA : D DAPAT DIPEROLEH T DITOLAK P TERTAKLUK KEPADA PERTANYAAN TARIKH DIPROSES: DIPROSES OLEH : .. TARIKH DAFTAR : DIDAFTAR OLEH :

Nota : * Gunakan lampiran tambahan jika perlu

mlpl/smjkpt

Page 65

Contoh Borang 13A ( senarai nama cadangan )

PENDAFTAR SYARIKAT PEJABAT PENDAFTAR SYARIKAT TINGKAT 12, BANGUNAN SERI KINTA, JALAN SULTAN IDRIS SHAH, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. TARIKH Bersama-sama ini disertakan BORANG 13A untuk carian nama seperti yang berikut:

BIL.

NAMA

BAYARAN _________ _________ _________ _________ _________

1. ________________________________________ 2. ________________________________________ 3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 5. ________________________________________

2.

Disertakan bersama-sama ini bayaran pendaftaran sebanyak RINGGIT MALAYSIA ______________________ P.O./ M.O./ CEK : ______________________

Yang benar,

( ) No. Lesen Perniagaan : ________

mlpl/smjkpt

Page 66

Carta Aliran Penubuhan dan Pendaftaran Koperasi

Kemukakan permohonan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi berserta satu kertas kerja

Menubuhkan Jawatankuasa Penaja

Mengadakan Mesyuarat Agung Permulaan

Menyediakan dokumen berikut untuk tujuan pendaftaran : (i) Borang permohonan mendaftar koperasi yang ditandatangani oleh 10 orang Jawatankuasa Penaja. (ii) Tiga naskah Undang-undang Kecil yang ditandatangani oleh pemohon. (iii) Minit Mesyuarat Agung Permulaan yang ditandatangani sekurangkurangnya 50 orang anggota yang hadir.

Majukan dokumen di atas berserta yuran pendaftaran RM 25 kepada Ketua Pendaftar

Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi akan dikeluarkan

mlpl/smjkpt

Page 67

Pengiraan Dividen Modal dan Rebat Pelanggan 1. Keuntungan yang diperolehi koperasi dikenali sebagai lebihan. 2. Lebihan koperasi akan diagihkan seperti berikut : a. 12% disimpan sebagai Simpanan Kumpulan Wang Rizab. b. Bayaran caruman yang ditetapkan adalah seperti berikut: i. 2% daripada lebihan hendaklah disimpan sebagai Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi. ii. 10% daripada lebihan untuk Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi. c. Bakinya akan diagihkan kepada ahli dalam bentuk dividen tunai dan rebat langganan. 3. Dividen tunai ialah dividen yang dibayar pada satu kadar yang tetap berasaskan jumlah modal syer yang dilabur. 4. Mengikut Akta Koperasi, kadar dividen tidak boleh melebihi 10% kecuali dengan kebenaran Ketua Pendaftar Koperasi Malaysia. 5. Rebat langganan diberikan kepada anggota untuk menggalakkan mereka membeli lebih. Contoh Pengiraan Syarikat Koperasi Guru Berhad mempunyai lebihan RM50,000 bagi tahun perakaunan 2003. Syarikat akan menyimpan 15% sebagai rizab dan membayar dividen 10% atas modal yang berjumlah RM200,000. Bakinya dibayar sebagai rebet pelanggan. Jumlah belian tahun itu ialah RM90,000. a. b. c. d. Dividen modal = 10% x RM200,000 = RM20,000 Simpanan rizab = 15% x RM50,000 = RM 7,500 Rebat pelanggan = RM50,000 RM7,500 RM20,000 = RM22,500 Rebat untuk setiap ringgit belian = RM22,500 RM90,000 = RM0.25 e. Kirakan jumlah yang diterima sekiranya seorang ahli mempunyai modal syer RM4,000 dan telah membuat belian sebanyak RM8,000. Dividen modal = 10% x RM4,000 = RM400 Jumlah rebat = RM0.25 x RM8,000 = RM2,000 Jumlah pendapatan = RM400 + RM2,000 = RM2,400 Perbadanan Awam 1. Merupakan badan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan atau kemudahan asas kepada orang ramai. 2. Kelebihan-kelebihannya: a. menyediakan pelbagai kemudahan social b. menikmati faedah ekonomi bidangan c. menggalakkan pembaziran akibat persaingan tidak sihat d. dikecualikan daripada bayaran cukai 3. Kekurangan-kekurangannya : a. sukar dan rumit diurus b. konkongan politik c. kurang proaktif kerana pegawai dibayar gaji tetap d. berlakunya penyelewengan kerana kerugian ditanggung oleh kerajaan e. mutu dan kecekapan rendah f. kos pengurusan tinggi Penswastaan 1. Merupakan dasar kerajaan untuk menswastakan perbadanan awam 2. Proses pemindahan kuasa, kepentingan dan pelaburan kerajaan kepada sector swasta. 3. Contoh : Lembaga Letrik Negara menjadi Tenaga Nasional Berhad Perkhidmatan bekalan air dan pembentungan menjadi Syarikat Indah Water Berhad

mlpl/smjkpt

Page 68

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Cadangkan lima cara memulakan perniagaan. (a) _________________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________________ (c) _________________________________________________________________________________ (d) _________________________________________________________________________________ (e) _________________________________________________________________________________ Salah satu cara untuk seseorang peniaga tunggal mengembangkan perniagaannya ialah dengan menubuhkan perkongsian dengan bergabung bersama-sama rakan kongsi yang lain. Nyatakan empat kelebihan pergabungan ini. (a) _________________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________________ (c) _________________________________________________________________________________ (d) __________________________________________________________________________________ Berikan tiga huraian untuk menerangkan syarikat berhad. (a) _________________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________________ (c) _________________________________________________________________________________ Nyatakan empat kelebihan dan kekurangan syarikat umum berhad Kelebihan (a) ____________________________________ (b) ____________________________________ (c) ____________________________________ (d) ___________________________________ Kekurangan ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

2.

3.

4.

5.

Nyatakan tiga ciri penswastaan awam. (a) ___________________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________________ (c) ___________________________________________________________________________________

mlpl/smjkpt

Page 69

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Seseorang yang berhajat memulakan perniagaan sendiri mesti memberikan perhatian pada perkara yang berikut I Modal yang mampu dimiliki II Cara mendapatkan modal III Pengetahuan dan pengalaman sedia ada IV Nama baik perniagaannya A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

Aina : Ina ada menyimpan wang lebihan ketika bekerja di Singapura dulu. Ayah : Ina memang bijak. Pastikan perniagaan Ina lebih baik daripada Salon Ana di hujung jalan itu. 5. Apakah cara lain untuk Aina mendapatkan modal permulaan sekiranya wang simpanannya itu tidak mencukupi? I Memjual saham II Memohon pinjaman bank III Meminjam daripada keluarganya IV Menerbitkan debentur A. I dan III C. II, III dan IV B. II dan III D. I, II dan III

2. Perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik perniagaan Perlu mengikut syarat perjanjian yang ditandatangani Dapat berniaga atas jenama yang sudah terkenal

Perniagaan yang menepati ciri-ciri di atas ialah A. Milikan tunggal B. Perkongsian C. Koperasi D. Francais 3. Apakah keadaan yang menyebabkan seseorang atau sesebuah perniagaan diundang untuk menyertai pengurusan sesebuah perniagaan yang lain? I Arahan kerajaan II Pengetahuan III Pengalaman IV Status sosial A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV Aiman sedang memberikan pertimbangan pada perkara berikut: cara mendaftarkan perniagaan syarat dan peraturan borang yang perlu diisi Aiman sedang memberikan perhatian pada faktor _____________ sebelum menubuhkan perniagaannya. A. Modal B. Jenis dan milikan perniagaan C. Persaingan D. Perundangan Soalan 5 & 6 adalah berdasarkan pada perbualan di bawah Aina : Ayah, Ina hendak membuka kedai mendandan rambut. Ayah : Bagus cadangan tu, nak? Tapi adakah Ina fikir dari mana hendak mendapat modalnya?

6. Bagaimanakah Aina akan dapat mengatasi Salon Ana? I Menggalakkan Ana menyertainya sebagai rakan kongsi II Mengkaji struktur perniagaan Ana III Merancang strategi dari segi penetapan harga IV Menjalankan promosi uamg menarik dan dinamik A. I dan III C. II, III dan IV B. II dan III D. I, II, III dan IV 7. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sekiranya seseorang hendak mengambil alih sesebuah perniagaan? I Potensi perniagaan berkenaan II Persaingan III Pengurusan masa perniagaan berkenaan IV Kedudukan kewangannya A. I dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

4.

8. Pilih perniagaan yang tergolong dalam kategori perniagaan milikan tunggal. I Perniagaan Lim dan Long II Penjaja kuih di kaki lima III Kedai Runcit Aryappan IV Koperasi Sekolah Menengah Union A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. I, II, dan III

mlpl/smjkpt

Page 70

* *

Pemiliknya berinisiatif untuk mengusahakan perniagaannya kerana dia akan memperolehi segala untung kedai. Modalnya terhad dan sukar berkembang. Tiada jaminan untuk perniagaan ini diteruskan sekiranya pemilik meninggal dunia.

13. Pilih perbezaan yang ketara antara perkongsian dan syarikat berhad. A. Cara pentadbiran perniagaan B. Menjual dalam kuantiti yang diperlukan C. Bertujuan memaksimakan keuntungan D. Tidak menjual barang yang dilarang oleh undang-undang 14. Persamaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat umum berhad adalah seperti berikut, kecuali A. Ditadbir oleh lembaga pengarah B. Memperolehi modal melalui penerbitan syer C. Menerbit dan menyiarkan penyata kewangan syarikat D. Tertakluk pada cukai syarikat, iaitu semua keuntungan dicukai pada kadar rata sebanyak 20% 15. Pilih pernyataan yang tepat sahaja. A. Tataurus syarikat ialah dokumen yang memperihalkan peraturan dan prosedur dalaman syarikat. B. Tatawujud syarikat ialah dokumen yang memperihalkan corak pentadbiran syarikat C. Sijil perakuan perniagaan dikeluarkan apabila syer diterbitkan. D. Borang 12A ialah borang pencarian nama untuk syarikat 16. Walaupun syarikat awam berhad menikmati modal yang besar serta pengurusan profesional, namun, syarikat ini juga menghadapi banyak masalah. Apakah masalah yang menghalang keberkesanannya? I Ahli lembaga pengarah menyeleweng dan menyalahgunakan kuasa mereka II Terdapatnya perpisahan antara pemilik dan pentadbiran III Hal ehwal syarikat terdedah kepada pengetahuan umum IV Kekekalan syarikat terjamin A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV

9.

Apakah jenis perniagaan yang memiliki ciri di atas? A. Perkongsian B. Syarikat sendirian berhad C. Penswastaan awam D. Milikan tunggal

* *

Biasanya dibantu oleh ahli keluarga yang mengusahakan perniagaan di premis sendiri. Memberi kredit dan layanan peribadi. Biasanya dimiliki oleh seorang peniaga.

10.

Apakah jenis perniagaan runcit yang menepati ciri di atas? A. Kedai Serba Ada Leong B. Usahasama Adinas dan Adinos C. Syarikat Nicole Sendirian Berhad D. Pegerai Barang Jahitan Membenarkan namanya disenaraikan sebagai pemilik perniagaan Tidak menyumbangkan modal Biasanya terdiri daripada orang kenamaan

11.

Rakan kongsi yang memenuhi ciri di atas ialah A. Pekongsi lelap B. Pekongsi nominal C. Pekongsi aktif D. Pekongsi pasif 12. Ping dan Pong telah bergabung tenaga untuk menubuhkan Perkongsian Ping Pong yang menjual peralatan sukan. Antara kelebihan yang diterima ialah I Tindakan seorang rakan akan mengikat rakan kongsinya yang lain. II Mereka dapat berkongsi kepakaran untuk memperkembangkan perniagaan mereka III Risiko perniagaan dapat disebarkan IV Dapat mengumpul modal yang lebih besar. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

mlpl/smjkpt

Page 71

Soalan 17 dan 18 adalah berdasarkan maklumat berikut:

I II III

Syarikat Koperasi Guru-Guru Pulau Pinang mempunyai lebihan sebanyak RM20,000 bagi tahun perakaunan 31 Disember 2005. Syarikat itu menyimpan 18% daripadanya sebagai rizab dan membayar dividen sebanyak 12% ke atas 100,000 unit modal bernilai RM1.00 seunit. Bakinya akan dibayar sebagai rebat pelanggan. Jumlah belian tahun berkenaan berjumlah RM 100,000.00

IV A. B.

Persaingan akan meningkatkan mutu perkhidmatan Kebajikan rakyat miskin tidak diperlihara Pihak swasta lebih cekap dalam bidang pengurusan Berlakunya pembaziran sumber kerana wujudnya perkhidmatan bertindih I, dan III C. II, III dan IV II dan IV D. I, III dan IV

17. Hitungkan dividen modalnya A. RM20,000.00 B. RM2,400.00 C. RM3,600.00 D. RM 12,000.00 18. Rahim, yang mempunyai modal sebanyak RM 4,500 telah membuat belian sebanyak RM 2,500 sepanjang tahun tersebut. Kirakan rebat yang akan diterimanya. A. RM110.00 B. RM650.00 C. RM540.00 D. RM 810 19. Pilih pernyataan yang benar mengenai perbadanan awam I Maklumat kewangan perlu disiarkan untuk pengetahuan umum II Pengurusannya dikawal oleh lembaga yang dilantik oleh menteri kabinet III Tidak perlu membayar cukai IV Semua perbadanan awam dimiliki dan ditadbir sepenuhnya oleh kerajaan A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV 20. Penswastaan dilancarkan di negera kita pada tahun 1983. Apakah makna penswastaan? A. Perpindahan milik perbadanan awam kepada pihak swasta untuk diuruskan B. Perbadanan awam memberikan balik keuntungan yang diperolehinya kepada sektor swasta C. Sektor swasta diberikan peranan aktif dalam pembangunan negera D. Sektor swasta dikecualikan daripada pembayaran cukai 21. Penswastaan juga tidak sepi daripada menghadapi pelbagai jenis masalah. Pilih pernyataan yang tepat menyatakan masalah yang dihadapinya.

22. Pilih pernyataan yang tepat mengenai penswastaan. I Pelabuiran dalam sektor swasta hanya terbuka kepada bekas pekerja perdanan awam yang telah diswastakan sahaja II Bermatlamat untuk mempertingkatkan mutu produk kepada orang ramai III Keuntungan yang diperolehi diagihkan dalam bentuk dividen IV Mengurangkan peranan sektor awam dan menambahkan peranan sektor swasta A. I, dan III C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, III dan IV 23. Modal perkongsian disumbangkan oleh rakan-rakan kongsinya. Walaupun begitu, terdapat beberapa jenis rakan kongsi. Pilih huraian yang memberikan penjelasan yang tepat mengenai rakan-rakan kongsi berkenaan. I Rakan namaan ialah ahli yang tidak menyumbang modal tetapi bergiat aktif dalam pentadbiran perniagaan II Rakan nominal ialah ahli yang menyumbang modal dan kepakaran dalam perniagaan dan menerima gaji III Rakan aktif ialah rakan yang menyumbangkan modal dan tenaga dalam menjayakan perniagaan perkongsian yang ditubuhkan IV Rakan lelap ialah rakan yang menyumbangkan modal dan berhak mendapat bahagian untung tetapi tidak mengambil bahagian dalam perniagaan A. I, dan III C. III dan IV B. II dan IV D. I, III dan IV 24. Izzad telah diundang menjadi rakan lelap dalam Perkongsian Higly Town. Ini bermakna bahawa Izzad berhak A. Meneima gaji perkongsian B. Mengambil bahagian dalam pentadbiran Perkongsian Higly Town C. Membenarkan namanya digunakan dalam perniagaan tetapi tidak perlu menyumbang modal D. Berkongsi kerugian sekiranya Perkongsian Higly Town gagal dalam perniagaan mereka

mlpl/smjkpt

Page 72

D. 25. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan cara penswastaan dilakukan. A. Meningkatkan kualiti produk yang akan dijual kepada orang ramai B. Memindahkan semua sektor kerajaan kepada sektor awam C. Menjadikan sektor swasta sebagai pemangkin dalam pembangunan ekonomi negara D. Pengambil alihan sebahagian pelaburan kerajaan dalam sektor tertentu oleh sektor swasta. 26. Nemo hendak membuka sebuah kedai runcit serba ada di taman perumahannya. Antara faktor-faktor berikut, faktor manakah penting dan perlu pertimbangkannya? A. Tahap pelajarannya B. Keadaan ekonomi negara C. Pengalamannya D. Kelulusan pekerja yang akan diupahnya 27. Setelah berniaga selama beberapa tahun sebagai peniaga pemilik tunggal perniagaan runcitnya, akhirnya, Nema membuat keputusan untuk mempelawa jirannya, Dory yang juga seorang pemilik runcit tunggal untuk menyertainya dan bersama-sama menubuhkan Pasar Mini Nery. Apakah kelebihan yang boleh diperolehi daripada pergabungan ini? I Modal yang lebih besar II Dapat menjamin kekekalan perniagaan III Berkongsi pengalaman IV Kurangkan persaingan A. I dan III C. I, II dan IV B. II dan IV D. I, III dan IV 28. Setelah bekerja makan gaji selama 15tahun, Sebatian bercadang untuk berniaga. Beliau lebih suka mengambil alih perniagaan yang sedia ada daripada menubuhkan perniagaan sendiri yang baru. Mengapa? A. Kos penubuhan adalah kurang berbanding dengan menubuhkan perniagaan baru B. Sudah ada nama baik jika mengambilalih perniagaan yang maju C. Tidak memerlukan banyak dokumen berbandin dengan menubuhkan perniagaan baru D. Cukai yang perlu dibayar adalah lebih rendah berbanding dengan menubuhkan sebuah perniagaan baru. 29. Ganjaran yang akan diterima oleh seorang pemegang syer syarikat berhad ialah _______ A. Komisen B. Dividen C. Faedah

Bunga

30. Mario telah mendapat keuntungan yang amat lumayan dalam perniagaan yang ditubuhkan dan dimilkinya sendiri. Namun begitu setelah berfikir panjang lebar, Marion membuat keputusan untuk menukarkannya menjadi sebuah syarikat berhad . Apakah sebab utama yang mendorong Mario mengambil tindakan itu? A. Keuntungan yang lebih B. Masih dapat memiliki semua keuntungan perniagaan C. Tidak perlu menanggung liabiliti yang tidak terhad D. Syarikat akan lebih disegani dan mendapat lebih pelanggan 31. Permohonan Leeho untuk menubuhkan peniagaan milik tunggal telah diluluskan. Dengan itu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah mendaftarkan perniagaan tersebut. Apakah sijil yang akan dikeluarkan kepadanya? A. Borang A B. Borang B C. Borang C D. Borang D 32. Di antara yang berikut, perniagaan yang manakah yang perlu mengumumkan penyata kewangannya? A. Syarikat Fast-max Berhad B. Warung Kek Leeho C. Firma Akauntan Saiful dan rakan-rakan D. Pasar Mini Nemo Sendirian Berhad 33. Pengurusan stok yang tidak cekap akan menyebabkan masalah lebihan stok. Keadaan ini akan merugikan pengusaha serta menyebabkan I Kadar pusingan stok perlahan II Kos pengendalian meningkat III Modal terikat IV Kadar jualan merosot A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV 34. Terdapat banyak cara sesebuah perniagaan mendapatkan modal tambahan untuk mngembangkan perniagaannya. Antara berikut, perniagaan manakah yang mungkin sekali terpaksa bergantung pada wang simpanan sendiri untuk mengembangkan perniagaannya? A. Koperasi Guru Pulau Pinang B. Warung Kek Leeho C. Syarikat Fast-Max Berhad D. Perkongsian Amogi dan Amigi

mlpl/smjkpt

Page 73

35. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan syarikat umum berhad sebagai badan korporat yang sah. A. Ditadbir dan diuruskan oleh lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan B. Syarikat ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan berdaftar dengan pendaftar syarikat C. Dimiliki oleh pemegang syer syarikat D. Syarikat mempunyai taraf perundangan yang sah dan boleh mendakwa, didakwa serta memiliki harta atas namanya sendiri. 36. Selain menerbitkan syer, Syarikat SureAmaz Berhad juga boleh menerbitkan ___________ sebagai langkah untuk menambahkan modal bagi mengembangkan perniagaannya. A. Debentur B. Pinjaman C. Bon D. Baucer 37. Borang Pencarian nama yang juga dikenali sebagai Borang 13A perlu diisi dan diserahkan bersama bayaran sebanyak __________ untuk memohon kebenaran menggunakan nama syarikat yang dicadangkan. A. RM60 B. RM50 C. RM40 D. RM30 38. Barney berhajat untuk menubuhkan perniagaan sendiri. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkannya? I Modal yang mencukupi II Strategi mendapat keuntungan maksima III Sumber bekalannya IV Lokasi yang strategik untuk perniagaannya A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV

39. BJ dan Barney berstuju untuk menubuhkan perkongsian untuk menerbit filem rancangan kegemaran kanak-kanak. Apakah syarat yang perlu dipertimbangkan oleh mereka? I Liabiliti yang ditanggung oleh mereka adalah tidak terhad II Mereka perlu mencari sekurangkurangnya 50 orang rakan kongsi III Penyumbangan modal adalah mengikut syarat yang akan mereka tetapkan dalam perjanjian perkongsian mereka IV Pembahagian keuntungan mereka dalam bentuk dividen A. I dan III C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, III dan IV 40. Setelah mendapat keuntungan yang begitu lumayan dalam perkongsian mereka, BJ dan Barney bercadang untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tahap syarikat berhad. Sekiranya hajat mereka menjadi kenyataan, siapakah yang akan mengawal menguruskan perniagaan ? A. Pekerja syarikat mereka B. Pemegang syer syarikat C. Ahli lembaga pengarah D. Pembekal utama syarikat

mlpl/smjkpt

Page 74

Praktis Soalan Esei


1. (a) Chok ingin memulakan perniagaan sendiri tanpa bergabung dengan sesiapapun. Terangkan ciri-ciri perniagaannya. (b) Jelaskan kepada Chok mengenai kelebihan dan kekurangan perniagaannya itu. 2. Beng yang pada dasarnya memiliki Perniagaan RuncitBeee sepenuhnya. Dua tahun kemudian Beng telah bersama-sama dengan Bong, ingin bergabung modal dan tenaga untuk menubuhkan Perniagaan Runcit B Kuasa Dua (c) Apakah jenis milikan perniagaan Beng dan Bong? Huraikan ciri-cirinya. (b) Apakah yang menjadi pendorong utama yang menyebabkan Beng menjemput Bong untuk menubuhkan perkongsian? (c) Jelaskan ciri rakan perkongsian berikut. ii. Rakan Umum iii. Rakan Berhad 3. (a) Takrifkan syarikat sendirian berhad. (b) Jelaskan kelebihan syarikat sendirian berhad. (c) Huraikan sebabnya syarikat ini kurang digemari berbanding dengan syarikat umum berhad. (10markah) (9markah) (16markah)

(7markah)

12markah) (6markah)

(5markah) (10markah)

mlpl/smjkpt

Page 75

Bab 7 Pelaburan
Peta Minda PELABURAN
Tindakan menangguhkan penggunaan wang pada masa sekarang dengan tujuan mendapat pulangan atau keuntungan pada masa hadapan

Pelabur

Spekulator

Individu yang bertindak secara rasional semasa melaburkan wang mereka dengan harapan mendapatkan pulangan atau keuntungan dalam jangka masa panjang.

Individu yang bertindak mengikut khabar angin semasa melaburkan wang mereka dengan harapan mendapatkan pulangan atau keuntungan dalam jangka masa pendek.

Jenis Pelaburan
Biasa Tetap

Faktor penting dalam nelabur

Akaun Simpanan

Mendapatkan maklumat Kecairan

Harta Tanah Saham Saham

Disenaraikan Tidak disenaraikan Biasa Syer Keutamaan Risiko dalam pelaburan

Pulangan atas modalnya Modal sedia ada

Unit Amanah

Amanah Saham Amanah Harta Tanah Gilts

mlpl/smjkpt

Page 76

Nota Ringkas
7.1 Pelaburan 1. Pelaburan merupakan penggunaan lebihan wang atau simpanan pada masa sekarang dengan mengharapkan pulangan yang menguntungkan pada masa akan datang. 2. Terdapat 2 jenis keuntungan yang boleh diperolehi daripada pelaburan, iaitu : (a) Pendapatan semasa Merupakan pendapatan yang diterima dalam suatu tempoh pelaburan yang tetap seperti faedah akaun simpanan tetap atau sewa. (b) Keuntungan modal Merupakan peningkatan nilai pelaburan daripada jumlah asal seperti kenaikan harga saham, peningkatan nilai rumah dll. Pelabur dan Spekulator 1. Pelabur (a) Seseorang yang membelanjakan sejumlah wang pada masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan pulangan pada masa hadapan. (b) Bertindak rasional dan mengutamakan keuntungan untuk jangka masa panjang. (c) Mencari keuntungan berdasarkan risiko yang dapat dijangkakan. (d) Mengambil risiko berdasarkan kemampuan kewangan sendiri. 2. Spekulator (a) Bertindak mengikut sentimen semasa melabur untuk mencari keuntungan dalam jangka masa pendek. (b) Spekulator tidak bersifat rasional dan hanya mengutamakan keuntungan yang cepat. (c) Mencari keuntungan tanpa mengambil kira kemampuan diri. 7.2 Jenis Pelaburan Jenis-jenis pelaburan terdiri daripada yang berikut : 1) Akaun Simpanan (a) Wang lebihan boleh disimpan di dalam bank atau institusi kewangan untuk mendapatkan faedah. (b) Simpanan adalah jenis pelaburan yang paling selamat dan tanpa risiko. (c) Terdapat 2 jenis simpanan iaitu : i. Simpanan biasa ii. Simpanan tetap (d) Kadar faedah yang didapati daripada simpanan tetap adalah lebih tinggi daripada simpanan biasa. 2) Harta Tanah 1. Pelaburan dalam harta tanah meliputi pembelian aset tetap seperti tanah, rumah kedai, kondominium dan lain-lain. 2. Keuntungan modal akan tercapai jika nilai harta meningkat. 3) Saham 1. Saham merupakan gabungan semua syer yang telah dibayar sepenuhnya oleh pemegang syer dan digunakan sebagai modal oleh syarikat berhad yang menerbitkan saham tersebut. 2. Segala urus niaga saham perlu dilakukan di pasaran saham, BSKL. 3. Saham dapat dibahagikan kepada 2 kumpulan utam iaitu (a) Saham yang tersenarai (b) Saham yang tidak tersenarai 4. Saham diniagakan di BSKL dalam satu lot yang mengandungi 100 unit syer. (a) Jenis saham

SYER

Syer Keutamaan

Syer Biasa

Penyertaan Kumulatif

Boleh tebus Boleh tukar

Jenis Saham Syarikat Berhad mengeluarkan dua jenis syer, iaitu : (i) Syer keutamaan yang dibayar kadar dividen yang tetap semasa syer ini diterbitkan. Terdapat empat jenis syer keutamaan: * Syer keutamaan penyertaan * Syer keutamaan kumulatif * Syer keutamaan boleh tebus * Syer keutamaan boleh tukar (ii) Syer biasa mendapat dividen hanya setelah dividen dibayar kepada syer keutamaan.

mlpl/smjkpt

Page 77

(b) Pulangan atas saham Pulangan atas saham 4.

* *

Keuntungan Kewangan

Faedah-faedah Lain

Keuntungan Modal

Mendapat Dividen

Mudah tunai

Cebur diri dalam perniagaan

Memiliki hakhak tertentu

Seseorang yang melaburkan wangnya dalam saham akan memperolehi pulangan keuntungan dan faedah-faedah lain, iaitu : (i) Keuntungan kewangan seperti : * Keuntungan modal apabila harga saham naik * Mendapat dividen apabila syarikat mendapat keuntungan. (ii) Faedah-faedah lain selain pulangan dalam bentuk wang ialah : * Memiliki hak-hak tertentu seperti kuasa melantik ahli lembaga pengarah, menerima syer, bonus dan lain-lain. * Saham adalah pelaburan mudah tunai yang boleh dijual pada bila-bila sahaja. * Berpeluang menceburkan diri dalam perniagaan. (c) Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) menjalankan tugas-tugas berikut :(i) Menyediakan tempat untuk memudahkan syer dipindah milik. (ii) Membolehkan syer ditunaikan (iii) Membantu mengumpul modal untuk perkembangan ekonomi (iv) Menjamin mewujudkan harga syer yang realistik (v) Memberi maklumat yang kemas kini dan penting kepada orang ramai (vi) Melindungi para pelabur dengan : * mengenakan syarat penyenaraian yang ketat. * mengawasi tingkah laku brokerbroker. * mewajibkan para broker menyumbang kepada Tabung Pampasan untuk membayar pelabur yang tertipu

* Unit Amanah a) Unit amanah adalah wang yang dikumpulkan daripada orang ramai dan diletakkan di bawah pengurusan profesional yang membuat pelaburan bagi pihak orang ramai. b) Cara pelaburan ini adalah sesuai bagi pelabur yang kurang mahir dalam pelaburan. c) Terdapat 3 jenis unit amanah, iaitu : (i) Unit amanah saham * Unit amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh penguruspengurus profesional. * Wang yang dikumpulkan daripada para pelabur dilaburkan ke dalam pelbagai syarikatsyarikat awam berhad yang disebut portfolio pelaburan. * Contoh : ASN, ASB, AS WAWASAN 2020, dan lain-lain. (ii) Unit amanah HartaTanah * Wang yang dikumpulkan daripada para pelabur dilaburkan oleh syarikat unit amanah harta tanah ke dalam bidang harta tanah seperti hotel, bangunan, estet dan sebagainya. * Pemegang unit akan menerima pendapatan semasa dalam bentuk dividen serta keuntungan modal. (iii) Gilts * Gilts adalah sejenis pelaburan yang melibatkan pembelian sekuriti kerajaan. * Contoh bil perbendaharaan(j.pdk) bon kerajaan.(j.pjg)

mengawal gerak-geri syarikat umum berhad memaktubkan undang-undang untuk mencegah penipuan mengawasi kegiatan spekulasi.

7.3 Panduan Am Melabur 1. Panduan asas membuat pelaburan (a) Mendapatkan maklumat yang lengkap (i) Pelabur mesti mempunyai maklumat yang cukup dan lengkap mengenai bidang pelaburan yang hendak diceburi. (ii) Maklumat boleh diperolehi melalui buku laporan ekonomi, risalah pelaburan, prospektus syarikat dan media massa. 2. Pulangan atas modal (a) Pelabur mesti tahu jumlah pulangan yang akan diperolehi daripada pelaburan itu.

mlpl/smjkpt

Page 78

3.

4.

(b) Pulangan ini boleh diperoleh sama ada dalam bentuk (i) Pendapatan semasa (ii) Keuntungan modal Risiko dalam pelaburan (a) Pelabur perlu peka kepada kemungkinan kerugian yang akan ditanggungnya. (b) Semakin besar risiko, semakin tinggi pulangannya. (c) Terdapat dua jenis risiko dalam pelaburan iaitu : (i) Pelaburan bebas risiko seperti simpanan tetap. (ii) Pelaburan berisiko seperti pelaburan di pasaran saham. Modal yang sedia ada (a) Pelabur patut melabur mengikut kemampuan modal yang ada padanya. (b) Jika pelabur bermodal sedikit bolehlah melabur dalam akaun simpanan tetap, unit amanah dan bon. Jika pelabur bermodal

5.

besar, bolehlah dia melabur dalam pasaran saham ataupun harta tanah yang mahal. Sifat kecairan modal (a) Mudah cair bermakna pelaburan itu mudah ditukar kepada bentuk wang tunai dengan mudah dan cepat. (b) Pelaburan yang mudah cair merangkumi (i) Akaun Simpanan Tetap (ii) Saham (iii) Amanah saham (c) Pelaburan kurang cair pula adalah seperti harta tanah.

Praktis Kefahaman
Arahan : Jawab soalan-soalan yang berikut. 1. Namakan empat jenis pelaburan. (a) _________________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________________ (c) _________________________________________________________________________________ (d) _________________________________________________________________________________ Huraikan secara ringkas. (a) Pelabur _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (b) Spekulator _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Senaraikan empat jenis syer keutamaan (a) _____________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________ (d) _____________________________________________________________________________ Nyatakan empat peranan Bursa Malaysia. (a) _____________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________

2.

3.

4.

mlpl/smjkpt

Page 79

Praktis Soalan Objektif


Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan. 1. Angelina Oli membeli 5,000 unit syer biasa Syarikat Autoways Berhad pada harga RM 30 setiap unit. Nilai tara syer tersebut ialah RM5. Jika diisytiharkan 10% dividen untuk tahun tersebut, kirakan jumlah pulangan yang akan diterima oleh Angelina Oli. A. RM15,000.00 B. RM25,000.00 C. RM150,000.00 D. RM2,500.00 5. Pilih perbezaan antara syer biasa dan syer keutamaan yang tepat. Syer Biasa Syer Keutamaan Kadar dividen tetap. Kadar dividen I bergantung kepada keuntungan syarikat. Dividen tidak Dividen kumulatif. II kumulatif. Pemegang syer Pemegang syer tidak berhak mengundi berhak mengundi dan III dan mengendalikan mengendalikan syarikat. syarikat. Jika syarikat Jika syarikat dibubarkan, dibubarkan, pemegang pemegangsyer diberi keutamaan IV pemegang syer dalam bayaran balik adalah kumpulan modal. terakhir dibayar balik modalnya. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

2. Pelabur adalah sama dengan spekulator dalam keadaan-keadaan berikut: I Cuba mencari keuntungan dengan mengambil risiko II Bersifat rasional dan berhati-hati dalam mencari keuntungan III Telah mempertaruhkan sejumlah wang untuk mencari keuntungan IV Mencari keuntungan dengan mengambil peluang keadaan harga saham dalam pasaran A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 3 dan 4 adalah berdasarkan pada maklumat di bawah Encik Amrit Singh Amar telah melabur dalam Syarikat Amoda Sendirian Berhad dengan mempunyai milikan berikut : I 8,000 syer keutamaan 8% RM5 sesyer II 10,000 syer biasa RM4 sesyer III 500 debentur 12% RM12 seunit 3. Kirakan pendapatan Encik Amrit Singh Amar jika syarikat membayar dividen 10% untuk syer biasa. A. RM7920.00 B. RM3200.00 C. RM4000.00 D. RM7200.00 Sekiranya Syarikat Amoda Sendirian Berhad tidak mendapat keuntungan yang lumayan untuk tahun 2005 dan membayar dividen bertimbun tambah pada 2006, kirakan pendapatan Wncik Amrit pada 2006. Andaikan pemegang syer biasa tidak menerima dividen pada tahun 2006. A. RM6400.00 B. RM720.00 C. RM3920.00 D. RM7120.00

6. Puan Amelina membeli 100,000 unit syer Syarikat Automobil Berhad pada harga RM14.00 seunit. Tiga hari kemudian beliau telah menjual kesemua syer tersebut pada harga RM23.00 seunit. Puan Amelina terlibat dalam aktiviti A. Spekulasi B. Pelaburan C. Pembelian modal D. Pemasaran 7. Setelah bekerja selama sepuluh tahun, Anna telah mempunyai simpanan sebanyak RM200,000. Anna hendak melaburkan wang itu tetapi takut akan risiko kerugian. Pilih cara yang selamat untuk Anna melaburkan wangnya. I Membeli rumah II Membeli saham III Membeli gilts IV Membeli komoditi A. I dan III C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV Amelia dan Angelia mempunyai falsafah yang berlainan sekali mengenai cara membuat pelaburan. Amelia hendak mendapat keuntungan yang cepat dan lebih menggemari pelaburan berisiko tinggi. Angelia pula berpendapat sebaliknya. Apakah jenis pelaburan yang sesuai untuk Angelia? I Gilts

4.

8.

mlpl/smjkpt

Page 80

II III IV A. B.

Unit amanah Saham Simpanan tetap I, II dan III I, II dan IV

II C. D. II, III dan IV I, II, III dan IV III

Soalan 9 hingga 11 adalah berdasarkan maklumat di bawah IV Alauddin Aladin telah membeli rumah teres dua tingkat pada harga 200,000. Beliau telah menyewanya pada kadar RM1200 sebulan untuk 3 tahun. Selepas itu beliau telah menjual rumah tersebut pada harga RM282,000. 9. Kirakan pendapatan semasa Alauddin. A RM3,600.00 B. RM82,000.00 C. RM43,200.00 D. RM14,400.00 A. B.

kadar dividen yang tetap Dividen syer keutamaan kumulatif akan dibayar pada tahun berikutnya sekiranya syarikat tidak dapat membayar pada tahun semasa Syer keutamaan boleh tebus boleh dibeli semula oleh syarikat pada harga tertentu Syer keutamaan boleh tukar boleh ditukarkan kepada syer biasa. I, II dan III C. II, III dan IV I, II dan IV D. I, II, III dan IV

10. Keuntungan modal yang diperlolehi oleh Alauddin berjumlah A. RM282,000.00 B. RM200,000.00 C. RM82,000.00 D. RM14,400.00 11. Jumlah pendapatannya adalah A. RM282,000.00 B. RM296,400.00 C. RM125,200.00 D. RM200,000.00 12. Pilih pernyataan yang menunjukkan perbezaan antara syer dengan saham yang tepat. Saham Syer I. Gabungan syer Unit-unitnya tidak yang dibayar boleh dibahagikan penuh dan boleh kepada pecahan dikira dalam lagi sebarang pecahan unit II. Tidak Perlu di bayar semestinya penuh dibayar penuh III. Tidak oleh Boleh dipindah dipindah milik milik dan dalam pecahan diniagakan dalam unit sebarang pecahan unit IV Tiada nombor Mempunyai siri yang nombor siri yang berasingan berasingan A. I dan III C. I dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV 13. Pilih pernyataan yang tepat sahaja I Syar keutamaan penyertaan dibayar

14. Bursa Malaysia menjalankan peranan yang berikut, kecuali A. Menarik minat pelabur untuk melabur di pasaran saham B. Membolehkan saham syarikat ditunaikan C. Menyediakan dan menyebarkan maklumat kewangan syarikat D. Memastikan pelabur memperolehi keuntungan maksima daripada pelaburan mereka 15 Apakah faktor yang mempengaruhi harga saham? I Keadaan ekonomi negara II Keadaan politik negara III Kegiatan spekulasi IV Pulangan alternatif yang lain A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 16. Sebaik sahaja Alimin mengambil tempat lembaga pengarah Syarikat A-Marta Berhad, harga sahamnya semakin turun. Penurunan harga ini boleh dikaitkan dengan A. Spekulasi B. Faktor ekonomi C. Kualiti pengurusan perniagaan D. Keadaan politik 17. Bear atau penelah turun dan Bull atau penelah naik, dikaitkan dengan A. Faktor spekulasi B. Faktor kualiti pengurusan C. Penawaran dan permintaan D. Kestabilan ekonomi sesebuah negara 18. Akneeta yang baru menerima bonus sebanyak RM4,567 ingin membuat pelaburan dalam bidang hartanah tetapi mendapati bahawa dia tidak dapat berbuat demikian. Apakah faktor yang menjadi penghalangnya? A. Modal sedia ada B. Modal mudah cair C. Pulangan jangka panjang D. Kadar bunga yang tidak tetap

mlpl/smjkpt

Page 81

19. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan stag. A. Merupakan spekulator yang membeli syer terbitan baru dengan harapan menjualnya pada harga yang lebih tinggi apabila syer disenaraikan B. Merupakan spekulator yang menjual syer dalam kuantiti pukal dengan jangkaan harga syer akan terus turun C. Adalah spekulator yang membeli syer dalam kuantiti pukal dengan harapan harga akan terus naik. D. Merupakan orang membuat pelaburan dengan berhati-hati untuk mendapat keuntungan jangka masa panjang 20. Telitikan perbezaan antara syer keutamaan dan syer biasa di bawah. Pilih pasangan yang menunjukkan perbezaan yang tepat. Syer keutamaan Syer biasa I Kadar dividen Kadar dividen tetap bergantung pada keuntungan II Tiada dividen Dividen diberi kumulatif secara kumulatif III Pemegang syer Penerima syer akan menerima hanya menerima dividen terlebih dividen setelah dahulu pemegang syer keutamaan menerima dividen IV Diberi Dibayar balik keutamaan modal akhir sekali dalam bayaran apabila syarikat balik modal dibubarkan A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, III dan IV Soalan 21 hingga 23 adalah berdasarkan perbualan di bawah: Saya hendak melabur 70% daripada wang simpanan saya Pastikan anda tahu mengenai latar belakang syarikat, risiko yang dihadapi serta tahu akan pulangannya. Aisyah 21. Apakah maklumat yang diberikan oleh Aisyah kepada adiknya Aiman? A. Perlu mendapatkan maklumat yang lengkap sebelum membuat pelaburan B. Peka terhadap jenis risiko yang akan dihadapi C. Harus menyimpan sekurang-kurangnya 70% daripada wang untuk kegunaan

D.

waktu kecemasan Perlu peka terhadap sifat kecairan pelaburan

22. Dari manakah boleh Aiman dapati maklumat yang diperlukannya? I Buku laporan ekonomi II Risalah pelaburan III Buku dan majalah kewangan IV Propektus syarikat A. I dan II C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV 23. Selain maklumat di atas, apakah lagi maklumat yang perlu diperolehi sebelum seseorang membuat pelaburan? I Pulangan atas modal II Risiko dalam pelaburan III Modal yang sedia ada IV Sifat kecairan sesuatu pelaburan A. I dan II C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV 24. Apakah bentuk pulangan yang akan diperolehi oleh pemegang syer yang disenaraikan dalam Bursa Malaysia? I Syer bonus II Faedah III Dividen IV Pendapatan modal A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 25. Mengapakah maklumat lengkap mengenai pelaburan yang dipilih dianggap penting? A. Agar para pelabur tidak mengelakkan pembayaran cukai pendapatan B. Supaya setiap pelabur melabur dengan amanah C. Untuk membolehkan pelabur memberi sokongan pada syarikat yang besar dan kukuh sahaja D. Agar pelabur dapat memaksimakan pulangan 26. Antara berikut, yang manakah pelaburan yang paling tidak mudah cair? A. Hartanah B. Saham C. Unit amanah D. Simpanan dalam akaun tetap 27. Selain memberikan perhatian pada pulangan yang bakal diterima, seorang pelabur yang bijak juga akan memberikan perhatian pada perkara berikut: I Keadaan ekonomi dunia II Risiko yang mungkin timbul III Sifat kecairan pelaburannya IV Nama syarikat yang akan dilaburkannya

Aiman

mlpl/smjkpt

Page 82

A. B.

I dan II II dan III

C. D.

III dan IV I, II, III dan IV

28. Pilih amalan yang boleh dianggap sebagai pelaburan. A. Ashikin menyimpan wangnya dalam bekas beras di rumahnya untuk mengelakkannya daripada dicuri B. Asraf memasukkan RM 5000.00 ke dalam akaun semasanya C. Asahi membeli saham Syarikat Ashino D. Amelina memebeli sebuah kereta mewah untuk anak kesayangannya 29. Perubahan harga saham dalam pasaran saham ditentukan oleh banyak faktor. Apakah faktor utama perubahan sesuatu harga saham? A. Perubahan perti pemimpin sesebuah negara B. Keadaaan ekonomi semasa C. Faktor penawaran dan permintaan saham berkenaan D. Perubahan kadar pinjaman dan kadar simpanan oleh bank Negara 30. Pada Januari 2004, Agatha telah membeli bon kerajaan pada nilai muka sebanyak RM2000 dengan kadar faedah 5% setahun. Berapakah wang yang akan ditebus balik oleh Agatha pada akhir tahun 2008? A. RM 500 B. RM 2500 C. RM 3000 D. RM 2000 31. Autoways Automotto Berhad telah mengalami kerugian yang teruk dan hendak dibubuarkan. Pihak manakah yang akan menerima bayaran balik terlebih dahulu? A. Pemegang syer keutamaan B. Pemegang syer biasa C. Lembaga pengarah D. Pengarah urusan syarikat 32. Perhatikan maklumat di bawah. Pilih pasangan yang paling tepat menggantikan M dan L. Tahap risiko Tinggi Rendah A. B. C. D. M Rendah Tinggi Pulangan modal Tinggi L

bank untuk memperolehi faedah, membeli hartanah dan lain-lain. Mengapa? A. Pelaburan dalam saham adalah pelaburan yang paling mudah cair B. Simpanan dalam bank tidak dijamin oleh kerajaan C. Pelaburan saham memungkinkan pelabur mendapat pulangan tinggi dalam masa yang singkat D. Sukar untuk mencari hartanah seperti rumah atau tanah yang sesuai untuk di beli sebagai pelaburan 34. Sebelum membuat pelaburan, perkara berikut perlu dipertimbangkan, kecuali A. Kemampuan modalnya B. Pencapaian akademiknya C. Kecairan pelaburannya D. Pulangan yang akan diterimanya 35. Amnah hendak membeli saham Syarikat Aminuddin Berhad. Apakah faktor yang akan dipertimbangkannya? I Spekulasi tentang perkembangan dan pencapaian syarikat II Pengurusan syarikat yang cekap III Kenaikan indeks di bursa saham IV Rekod prestasi syarikat dalam perniagaan yang pernah diceburinya A. I dan II C. II, III dan IV B. II dan IV D. I, II, III dan IV 36. Mengapakah wang yang disimpan dalam akaun semasa tidak dianggap sebagai pelaburan? A. Akaun semasa menggunakan cek dan bukannya wang tunai B. Tidak ada kontrak yang ditandatangani antara pelabur dan pihak bank C. Pelabur tidak menyimpan wang untuk jangka yang panjang D. Penyimpan tidak mendapat pulangan daripada simpanan itu 37. Pilih tahap risiko jenis pelaburan di bawah serta jenis kecairannya yang tepat. Jenis Pelaburan Harta tanah Saham Bon Debentur Risiko Tinggi Rendah Rendah Tinggi Kecairan Tinggi Tinggi Rendah Rendah

Kecairan, rendah Nilai peburan, rendah Pendapatan semasa, tinggi Pendapatan semasa, rendah

A. B. C. D.

33. Alexious tetap hendak melaburkan wangnya dalam pasaran saham meskipun terdapat pelaburan jenis lain seperti menyimpan dalam

38. Apakah pelaburan? A. Wang lebihan yang disimpan untuk kegunaan masa hadapan B. Wang lebihan yang disimpan untuk mendapat pulangan pada masa hadapan

mlpl/smjkpt

Page 83

C. D.

Wang lebihan yang digunakan untuk membeli saham sahaja Wang lebihan yang disimpan dalam peti simpan selamat di bilik kebal dalam bank

Mac April Mei Jun

Belian 0.50 0.70

Jualan 1.00 1.50

39. Puan Amanda menerima wang pencennya sebanyak RM 64,000.00 dan hendak membuat pelaburan. Beliau sanggup menerima faedah atau pulangan yang rendah asalkan pelaburannya itu berisiko paling rendah dan mudah ditunaikan. Apakah jenis pelaburan yang sesuai untuk Puan Amanda? A. Hartanah B. Saham C. Unit amanah D. Komoditi 40. Encik Ambri menjalankan urusniaga saham untuk mencari keuntungan tambahan. Berikut adalah urusan belian dan jualan saham yang dimilikinya, iaitu saham Syarikat Anacoda Berhad. Harga yang ditunjukkan di bawah adalah harga untuk seunit saham

Setiap belian dan jualan melibatkan 8000 unit saham. Kirakan keuntungan modal yang diperolehi oleh Encik Ambri. A. RM 4000.00 B. RM 6400.00 C. RM 10400.00 D. RM 11400.00

mlpl/smjkpt

Page 84

Praktis Soalan Esei


1. a) Andy, Asaithambi dan Ammirudin telah memilih untuk meletakkan jawatan secara sukarela dan menerima pampasan daripada kilang semasa kilang mereka menjalankna operasi untuk mengurangkan bilangan pekerja semasa ekonomi meleset. Dengan itu masing-masing telah menerima pampasan sebanyak RM100,000. Mereka mempunyai pandangan yang berlainan untuk melaburkan wang mereka. Andy membeli gilts, Asaithambi memyimpan dalam akaun simpanan tetap sementara Ammirudin melabur dalam pasaran saham i. Nyatakan jenis pulangan yang akan diterima oleh mereka (6markah) ii. Huraikan risiko yang akan mereka hadapi. (9 markah) (10markah) (5markah) (10markah) (10markah) (10markah)

b) Nyatakan perkara yang perlu diberikan pertimbangan sebelum membuat pelaburan. 2. a) Apakah pelaburan?

b) Nyatakan faktor yang mempengaruhi harga saham. c) 3. a) b) c) Senaraikan peranan pasaran saham kepada kerajaan. Berikan perbezaan antara syer keutamaan dan syer biasa. Apakah perbezaan antara simpanan biasa dengan simpanana tetap. (8 markah)

Salah satu daripada perkara yang perlu diberikan perhatian sebelum membuat pelaburan ialah mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai aspek pelaburan yang akan diceburi. Senaraikan : i) Empat maklumat yang perlu diperolehi ii) Tiga sumber maklumat diperolehi ( 7 markah)

mlpl/smjkpt

Page 85

MODEL KERTAS SPM 1


KERTAS 1 : 1 Jam 15 minit Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja.Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. ____________________________________________________________________________________________________ 1. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan kehendak manusia. I Kehendak manusia adalah banyak dan tidak dapat dipuaskan. II Kehendak manusia wajib dipenuhi untuk seseorang meneruskan hidupnya. III Kehendak merujuk kepada keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan untuk hidup dengan senang, selesa dan mewah. IV Keinginan membeli alat solek ialah kehendak perkhidmatan. A. I dan II C. I dan III B. II dan III D. II dan IV Pilih pernyataan yang betul sahaja. A. Makanan, pakaian dan pengangkutan merupakan keperluan asas manusia. B. Keperluan asas ialah keperluan yang wajib ada untuk manusia hidup di dunia ini. C. Hiburan, pelajaran dan perubatan tergolong sebagai kehendak manusia. D. Keperluan fisiologi merujuk kepada keperluan untuk mendapat kasih sayang dan perhatian. Daniel berasa bangga dan puas hati setelah berjaya mendapat pingat emas dalam acara renang 100 meter gaya kupu-kupu dalam Sukan Olimpik. Daniel dikatakan berjaya memenuhi A. Keperluan rohani B. Keperluan fisiologi C. Keperluan sosial D. Kehendak hati

5.

Sekiranya Alex Tan hidup dalam masyarakat kita kini, masalahnya boleh diatasi dengan adanya I Wang II Sistem gudang yang baik III Sistem penangkapan ikan yang baik IV Kandang lembu yang dilengkapi peralatan moden A. I, II dan III C. I dan II B. II, III dan IV D. III dan IV PADI

6.

2.

BERAS

BUBUR

NASI

KUIH

3.

Dengan merujuk rajah di atas, pilih pernyataan yang benar. A. Nilai faedah bagi beras adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai faedah bagi padi. B. Nilai faedah bagi bubur, nasi dan kuih akan bertambah tinggi apabila permintaan terhadap beras naik. C. Nilai faedah bagi padi berkurang apabila dicipta nasi, bubur dan kuih. D. Perubahan bentuk bahan mentah turut mengurnagkan nilai faedahnya. Soalan 7 dan 8 adalah berdasarkan rajah di bawah. Pengeluaran

Soalan 4 dan 5 berdasarkan petikan di bawah. Alex Tan, seorang pemburu yang mahir. Dia berjaya menangkap beberapa ekor lembu hutan dan ingin menukarkan tangkapannya dengan ikan. 4. Apakah masalah yang akan dihadapi oleh Alex Tan? I Kemahuan serentak II Kesulitan menetapkan kadar pertukaran III Tiada wang IV Kerosakan barang tukaran A. I, II dan III C. I, II dan IV B. II, III dan IV D. III dan IV N

Perkhidmatan

Pembinaan Perkilangan 7. Peniagaan Q n Antara berikut, kombinasi yang paling tepat tentang M dan N ialah M N A. Semua kegiatan Mengeluarkan Page 86

mlpl/smjkpt

B.

mengagih dan memindahkan bahan mentah. Usaha manusia untuk mendapatkan sumber-sumber alam. Cara manusia mendapatkan sumber kurnian Tuhan. Meliputi semua kerja memproses bahan mentah.

hasil bumi. B. Menumpukan kegiatan produktif kepada sesuatu bidang pengeluaran yang tertentu. Mengeluarkan kurnian Tuhan dri bumi. Meliputi kerja pemasangan bahan separuh siap.

C.

D.

berbelanja. Usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan kepada masyarakat. Usahawan sentiasa berusaha untuk mencipta pembaharuan serta berpandangan jauh. Usahawan cermat dan peka terhadap keperluan masyarakat.

C.

D.

8.

Berikut adalah penerangan yang tepat untuk P dan Q, kecuali A. Q adalah sama untuk perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. B. Tanpa Q, P tidak laku. C. Q adalah cabang P dan P adalah cabang pengeluaran. Oleh itu P dan Q juga adalah sebahagian daripada pengeluaran. D. P tetap akan berlaku tanpa kehadiran Q. Pilih perbezaan yang tepat menggambarkan sifat peniaga dan usahawan. Peniaga Usahawan A. Matlamat utama Tujuan utamanya ialah menolong ialah mencari masyarakat keuntungan. mendapat kepuasan. B. Mementingkan Mementingkan keuntungan sahaja keuntungan di dan tidak samping mengutamakan mengutamakan sumbangan sumbangan bakti kepada kepada masyarakat. masyarakat dan Negara. C. Berusaha untuk Menjalankan maju. aktiviti jual beli tanpa merisaukan pembaharuan. D. Akan menderma Akan memberi dengan banyak tumpuan pada demi kepentingan perkembangan masyarakat dan perniagaan sendiri negara. sahaja.

11. Saya tidak mungkin memenuhi semua kehendak saya sendiri. Saya akan mengajar dan daripada gaji saya, saya akan membeli baju daripada pembuat pakaian dan membayar tambang kepada pemandu teksi untuk membawa saya ke tempat tujuan saya. Apakah pengkhususan yang diamalkan di atas? A. Pengkhususan ikut proses B. Pengkhususan ikut kawasan C. Pengkhususan peribadi D. Pengkhususan ikut profesion 12. Dapat menggunakan mesin Menjimatkan masa Pekerja bertambah mahir Ciri-ciri di atas merujuk kepada A. Kelebihan industri kecil B. Kelebihan industri besar C. Kelebihan pengkhususan D. Kelemahan pengkhususan Soalan 13 dan 14 adalah berdasarkan petikan di bawah. Encik Hamdan merupakan seorang pengusaha kilang nanas di Johor. Beliau memiliki ladang nanas yang luas dan pekerja yang ramai. Ada yang menjalankan kerja di ladang dan ada pula yang memproses nanas untuk ditinkan di kilang. 13. Encik Hamdan terlibat dalam bidang pengeluaran A. Perniagaan dan perdagangan B. Ekstraktif dan perkilangan C. Perdagangan dan ekstraktif D. Ekstraktif dan perdagangan 14. Bantuan-bantuan berikut akan diperlukan oleh Encik Hamdan untuk membolehkan nanas yang ditinkan iti dijual di pasar raya. I Pengangkutan II Pergudangan III Insurans IV Bank A. I dan II C. II, III dan IV B. II dan III D. I, II, III dan IV 15. Pilih pernyataan yang betul sahaja. A. Pengeluaran meliputi kegiatan pengagihan barang dan perkhidmatan Page 87

9.

10. Kita memerlukan lebih usahawan daripada peniaga. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat di atas untuk menjamin pembangunan negara, kecuali A. Usahawan menggalakkan masyarakat mlpl/smjkpt

B. C.

D.

daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir. Perniagaan merupakan cabang perbankan. Bantuan perniagaan adalah perkhidmatan yang melicinkan aktiviti perniagaan. Tanpa perniagaan, pengeluaran tidak boleh berlaku.

II III IV A. B.

Menyediakan pengangkutan sendiri Mengilang keluaran sendiri Membeli terus dari pekilang I, II dan III C. I, III dan IV I, II dan IV D. I, II, III dan IV

16. Kenyataan-kenyataan berikut adalah betul, kecuali A. Tanpa pengeluaran, perniagaan tidak akan berlaku. B. Tanpa bantuan perniagaan, perdaganagan tidak berlaku. C. Tanpa perdagangan, segala kerja pengeluaran akan mengalami pembaziran. D. Tanpa wang, perniagaan antarabangsa tetap berlaku. 17. Walaupun pasar raya Cosmart telah didirikan, namun Kedai Runcit Mamat terus mendapat sambutan. Keadaaan ini berlaku kerana Kedai Runcit Mamat I Memberi perkhidmatan kredit II Menyediakan perkhidmatan penghantaran barang III Lebih cantik dan selesa IV Memberi nasihat kepada pelanggan. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 18. Aminuddin hendak membeli lima batang pembaris dan tiga buah buku tulis. Apakah saluran agihan yang mungkin sekali membolehkan Aminuddin memperolehi barangbarang yang ingin dibelinya? A. Pengeluar Ejen Peruncit Pengguna B. Pengeluar Pengguna C. Pengeluar Ejen Pemborong Peruncit Pengguna D. Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna 19. Berikut adalah perkhidmatan pemborong kepada pengguna, kecuali A. Menyediakan pelbagai pilihan barang B. Menstabilkan harga C. Menyediakan bekalan sepanjang tahun D. Memberi kemudahan kredit 20. Cun seorang peruncit yang mendapat bekalan stoknya daripada Arasoo, seorang pemborong am. Anak Cun mencadangkan supaya Cun mengambil alih tugas Arasoo untuk memperolehi untung yang lebih. Bagaimanakah Cun dapat mengambil alih tugas Arasoo? I Mendirikan gudang mlpl/smjkpt

21. Antara yang berikut, pemborong manakah tidak menyediakan pengangkutan? A. Pemborong bayar dan sewa B. Pemborong jobber para C. Pemborong satu barisan D. Pemborong am 22. Mengapakah pemborong memerlukan modal yang besar? I Membiayai pengeluar dan peruncit. II Menyediakan kemudahan pengangkutan dan pergudangan. III Perbelanjaan menghias premis adalah tinggi. IV Kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti hawa dingin, muzik dan hadiah istimewa memakan belanja yang besar. A. I, II dan IV C. I dan II B. I, II dan III D. I, II, III dan IV 23. Dokumen yang dikirim oleh pemborong kepada peruncit untuk memberitahunya bahawa barang yang ditempah sedang dalam perjalanan ke kedainya ialah A. Invois B. Nota serahan C. Nota makluman D. Nota kiriman 24. Jualan konsainan menguntungkan peruncit kerana A. tidak perlu mengeluarkan wang terlebih dahulu untuk membeli stok. B. dijamin akan mendapat keuntungan yang banyak. C. tidak pelu bertanggungjawab ke atas kehilangan stok yang dibekalkan. D. stok yang dibekalkan pasti laris. 25. Barangan berikut diperolehi secara prabayar, kecuali A. Kad telefon B. Rumah C. Pakej percutian D. Kad touch n go 26. Barang-barang berikut dapat dihasilkan oleh pengusaha industri kecil dan sederhana I Makanan II Kereta III Pakaian IV Jentera A. I dan II C. I, III dan IV B. I dan III D. II dan IV Page 88

27. Pilih pernyataan yang palsu tentang Janji Carter. I Merupakan dokumen hak milik atau resit yang boleh dipindah milik. II Boleh dicagarkan untuk mendapat pinjaman. III Merupakan knotrak antara penuewa dan pemilik kapal. IV Menyatakan semua syarat berkaitan penyewaan kapal dan jenis kargo yang dibawa. A. I dan II C. I, II dan IV B. III dan IV D. II, III dan IV 28. Antara berikut, yang manakah merupakan import tak nyata Malaysia? A. Jurubahasa kita dihantar ke Perancis. B. Beberapa orang pelajar ijazah lanjutan dari Morocco sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia. C. Sekumpulan guru sedang bercuti di New Zealand. D. Membeli komponen computer dari Amerika. 29. Mempunyai pelanggan tetap Menikmati faedah perniagaan besar-besaran Keuntungan tidak dikenakan cukai pendapatan. Ciri-ciri di atas merupakan kelebihan A. Perbadanan awam B. Koperasi C. Syarikat berhad D. Syarikat swasta 30. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan perkongsian. I Liabiliti pekongsi-pekongsi biasa tidak terhad. II Pada akhir tahun, rakan kongsi akan berkongsi dividen. III Tiada bilangan ahli yang maksima dalam sesebuah perkongsian. IV Jumlah minima untuk perkongsian ialah dua orang rakan kongsi. A. I dan II C. I, II dan IV B. II dan III D. I dan IV 31. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas manusia yang mesti dipenuhi terlebih dahulu? A. Pakaian, penghormatan dan tempat tinggal B. Tempat tinggal, kasih sayang dan penghormatan C. Makanan, pakaian dan tempat tinggal D. Kasih sayang, keselamatan dan makanan mlpl/smjkpt

32. Susun semula Hierarki Keperluan Manusia mengikut kepentingannya. I Keperluan kasih sayang II Keperluan sempurna kendiri III Keperluan asas IV Keperluan penghargaan dan penghormatan diri V Keperluan keselamatan A. I, II, III dan IV C. III, V, I dan IV B. III, I, V dan II D. V, III, IV dan I 33. Yang manakah antara berikut, bukan merupakan kebaikan pengkhususan? A. Produktiviti meningkat B. Hasil yang standard C. Peluang untuk mengasah bakat D. Menjimatkan masa 34. Menyimpan barang lebihan supaya dapat dibekalkan apabila diperlukan. Antara nilai faedah berikut, yang manakah menerangkan pernyataan di atas? A. Nilai faedah tempat B. Nilai faedah milikan C. Nilai faedah bentuk D. Nilai faedah masa 35. Antara berikut, yang manakah bukan menjadi masalah dalam sistem barter? A. Kemahuan serentak B. Pembahagian C. Kerosakan barang D. Pengiklanan 36. Antara berikut, yang manakah paling tepat tentang perdagangan? A. Adalah proses pengeluaran. B. Mengeluarkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. C. Mengagihkan barangan dan perkhidmatan dari pengeluar asal kepada pengguna akhir pada masa dan harga kuantiti dan tempat yang sesuai. D. Mengagihkan barangan dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna akhir. 37. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang perniagaan secara francais, kecuali A. Kebenaran diberi oleh firma induk kepada firma yang lain untuk menjual sesuatu jenis barangan. B. Penerimaan francais perlu menggunakan tanda perdagangan kepunyaan syarikat induk. C. Francaisi ialah penerima francais.

Page 89

D.

Penerima francais akan menjelaskan bayaran komisen kepada pemberi francais apabila barang dijual. 40.

A. B.

I, II, III dan IV I, II dan III

C. D.

II, III dan IV I, III dan IV

38. Peruncit kecil-kecilan dapat bersaing dengan peruncit besar-besaran kerana faktor berikut, kecuali A. Peruncit kecil-kecilan menyediakan berbagai-bagai kemudahan kepada pelanggan kerana mempunyai modal yang besar. B. Peruncit kecil-kecilan dapat membekalkan beraneka jenis barangan. C. Perbelanjaan lebih rendah dan dapat menjual barangan dengan harga yang murah. D. Peruncit kecil-kcilan memberi layanan dan nasihat kepada pelanggan. 39. Yang manakah antara berikut, merupakan ciri-ciri pasar raya? I Para pelanggan boleh membeli secara kredit. II Menyediakan kemudahan layan diri. III Menyediakan pelbagai kemudahan. IV Membeli dari pengeluar secara pukal.

Peniaga terdiri daripada pengilang, pengimport atau peruncit besar-besaran. Melantik ejen penjual. Mengadakan seminar dan program latihan. Ejen dibayar komisen mengikut hasil jualannya. Antara berikut, perniagaan yang manakah mempunyai ciri-ciri seperti di atas? A. Perniagaan francais B. Perniagaan pesanan mel C. Perniagaan jualan terus D. Perniagaan mesin automatik

mlpl/smjkpt

Page 90

KERTAS 2 : 2 Jam Arahan: Jawab 3 soalan daripada Bahagian A dan 1 soalan daripada Bahagian B Bahagian A : Jawab mana-mana tiga soalan dalam bahagian ini. 1. (a) Beri huraian tentang sistem barter. (b) Huraikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam sistem barter (c) Tunjukkan perbezaan antara keperluan dengan kehendak manusia. 2. (a) Jelaskan persamaan antara pemborong dan peruncit besar-besaran. (b) Bincangkan sebab-sebab pemborong menjadi semakin tidak penting. 3. (a) Huraikan perbezaan antara akaun semasa dan akaun simpanan. (b) Mengapakah akaun semasa penting kepada seorang peniaga. (c) Apakah pula kelemahan memiliki akaun semasa. 4. (a) Jelaskan maksud perdagangan. (b) Terangkan perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 5. Tuliskan nota-nota ringkas. (a) Invois (b) Perniagaan francais (c) Akaun simpanan tetap (d) Ejen del credere (e) Jober para (5 markah) (10 markah) (10 markah) (13 markah) (12 markah) (10 markah) (10 markah) (5 markah) (10 markah) (15 markah)

(5 markah) (5 markah) (5 markah) (5 markah) (5 markah)

Bahagian B : Bahagian ini mengandungi satu soalan yang wajib dijawab. . Encik Senyum dan Puan Ketawa mengusahakan Kedai Runcit Gembira di Bayan Lepas, Pulau Pinang dengan bantuan daripada anak-anak mereka, Riang dan Ria. Encik Senyum hampir diserang penyakit jantung apabila mendengar berita pembukaan Sunshine Square beberapa tahun yang lalu kerana takut mata pencarian mereka akan terjejas. Kini, mereka dapati bahawa Sunshine Square tidak menjejaskan perniagaan mereka malah merupakan satu kelebihan kepada mereka.

(a) Apakah jenis perniagaan Kedai Runcit Gembira? Huraikan ciri-cirinya. (b) Terangkan kelebihan yang dinikmati serta kelemahan yang ditanggung oleh Encik Senyum dan Puan Ketawa sebagai pemilik perniagaan jenis ini.

(8 markah)

(10 markah)

(c) Huraikan kelebihan yang dimiliki oleh pasar raya Sunshine Square sebagai sebuah syarikat umum berhad. (7 markah)

mlpl/smjkpt

Page 91

MODEL KERTAS SPM 2


KERTAS 1 : 1 Jam 15 minit Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja.Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. ____________________________________________________________________________________________________ 1. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan kehendak manusia. I Kehendak manusia adalah banyak dan tidak dapat dipuaskan. II Kehendak manusia wajib dipenuhi untuk seseorang meneruskan hidupnya. III Kehendak merujuk kepada keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan untuk hidup dengan senang, selesa dan mewah. IV Keinginan membeli alat solek ialah kehendak perkhidmatan. A. I dan II C. I dan III B. II dan III D. II dan IV Pilih pernyataan yang betul sahaja. A. Makanan, pakaian dan pengangkutan merupakan keperluan asas manusia. B. Keperluan asas ialah keperluan yang wajib ada untuk manusia hidup di dunia ini. C. Hiburan, pelajaran dan perubatan tergolong sebagai kehendak manusia. D. Keperluan fisiologi merujuk kepada keperluan untuk mendapat kasih sayang dan perhatian. Daniel berasa bangga dan puas hati setelah berjaya mendapat pingat emas dalam acara renang 100 meter gaya kupu-kupu dalam Sukan Olimpik. Daniel dikatakan berjaya memenuhi A. Keperluan rohani B. Keperluan fisiologi C. Keperluan sosial D. Kehendak hati

5.

Sekiranya Alex Tan hidup dalam masyarakat kita kini, masalahnya boleh diatasi dengan adanya I Wang II Sistem gudang yang baik III Sistem penangkapan ikan yang baik IV Kandang lembu yang dilengkapi peralatan moden A. I, II dan III C. I dan II B. II, III dan IV D. III dan IV PADI

6.

2.

BERAS

BUBUR

NASI

KUIH

3.

Dengan merujuk rajah di atas, pilih pernyataan yang benar. A. Nilai faedah bagi beras adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai faedah bagi padi. B. Nilai faedah bagi bubur, nasi dan kuih akan bertambah tinggi apabila permintaan terhadap beras naik. C. Nilai faedah bagi padi berkurang apabila dicipta nasi, bubur dan kuih. D. Perubahan bentuk bahan mentah turut mengurnagkan nilai faedahnya. Soalan 7 dan 8 adalah berdasarkan rajah di bawah. Pengeluaran

Soalan 4 dan 5 berdasarkan petikan di bawah. Alex Tan, seorang pemburu yang mahir. Dia berjaya menangkap beberapa ekor lembu hutan dan ingin menukarkan tangkapannya dengan ikan. 4. Apakah masalah yang akan dihadapi oleh Alex Tan? I Kemahuan serentak II Kesulitan menetapkan kadar pertukaran III Tiada wang IV Kerosakan barang tukaran A. I, II dan III C. I, II dan IV B. II, III dan IV D. III dan IV M P Perkhidmatan

Pembinaan Perkilangan Peniagaan n Q

7.

Antara berikut, kombinasi yang paling tepat tentang M dan N ialah M N A. Semua kegiatan Mengeluarkan Page 92

mlpl/smjkpt

B.

mengagih dan memindahkan bahan mentah. Usaha manusia untuk mendapatkan sumber-sumber alam. Cara manusia mendapatkan sumber kurnian Tuhan. Meliputi semua kerja memproses bahan mentah.

hasil bumi. B. Menumpukan kegiatan produktif kepada sesuatu bidang pengeluaran yang tertentu. Mengeluarkan kurnian Tuhan dri bumi. Meliputi kerja pemasangan bahan separuh siap.

C.

D.

berbelanja. Usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan kepada masyarakat. Usahawan sentiasa berusaha untuk mencipta pembaharuan serta berpandangan jauh. Usahawan cermat dan peka terhadap keperluan masyarakat.

C.

D.

8.

Berikut adalah penerangan yang tepat untuk P dan Q, kecuali A. Q adalah sama untuk perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. B. Tanpa Q, P tidak laku. C. Q adalah cabang P dan P adalah cabang pengeluaran. Oleh itu P dan Q juga adalah sebahagian daripada pengeluaran. D. P tetap akan berlaku tanpa kehadiran Q. Pilih perbezaan yang tepat menggambarkan sifat peniaga dan usahawan. Peniaga Usahawan A. Matlamat utama Tujuan utamanya ialah menolong ialah mencari masyarakat keuntungan. mendapat kepuasan. B. Mementingkan Mementingkan keuntungan sahaja keuntungan di dan tidak samping mengutamakan mengutamakan sumbangan sumbangan bakti kepada kepada masyarakat. masyarakat dan Negara. C. Berusaha untuk Menjalankan maju. aktiviti jual beli tanpa merisaukan pembaharuan. D. Akan menderma Akan memberi dengan banyak tumpuan pada demi kepentingan perkembangan masyarakat dan perniagaan sendiri negara. sahaja.

11. Saya tidak mungkin memenuhi semua kehendak saya sendiri. Saya akan mengajar dan daripada gaji saya, saya akan membeli baju daripada pembuat pakaian dan membayar tambang kepada pemandu teksi untuk membawa saya ke tempat tujuan saya. Apakah pengkhususan yang diamalkan di atas? A. Pengkhususan ikut proses B. Pengkhususan ikut kawasan C. Pengkhususan peribadi D. Pengkhususan ikut profesion 12. Dapat menggunakan mesin Menjimatkan masa Pekerja bertambah mahir Ciri-ciri di atas merujuk kepada A. Kelebihan industri kecil B. Kelebihan industri besar C. Kelebihan pengkhususan D. Kelemahan pengkhususan Soalan 13 dan 14 adalah berdasarkan petikan di bawah. Encik Hamdan merupakan seorang pengusaha kilang nanas di Johor. Beliau memiliki ladang nanas yang luas dan pekerja yang ramai. Ada yang menjalankan kerja di ladang dan ada pula yang memproses nanas untuk ditinkan di kilang. 13. Encik Hamdan terlibat dalam bidang pengeluaran A. Perniagaan dan perdagangan B. Ekstraktif dan perkilangan C. Perdagangan dan ekstraktif D. Ekstraktif dan perdagangan 14. Bantuan-bantuan berikut akan diperlukan oleh Encik Hamdan untuk membolehkan nanas yang ditinkan iti dijual di pasar raya. I Pengangkutan II Pergudangan III Insurans IV Bank A. I dan II C. II, III dan IV B. II dan III D. I, II, III dan IV 15. Pilih pernyataan yang betul sahaja. A. Pengeluaran meliputi kegiatan pengagihan barang dan perkhidmatan Page 93

9.

10. Kita memerlukan lebih usahawan daripada peniaga. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat di atas untuk menjamin pembangunan negara, kecuali A. Usahawan menggalakkan masyarakat mlpl/smjkpt

B. C.

D.

daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir. Perniagaan merupakan cabang perbankan. Bantuan perniagaan adalah perkhidmatan yang melicinkan aktiviti perniagaan. Tanpa perniagaan, pengeluaran tidak boleh berlaku.

II III IV A. B.

Menyediakan pengangkutan sendiri Mengilang keluaran sendiri Membeli terus dari pekilang I, II dan III C. I, III dan IV I, II dan IV D. I, II, III dan IV

16. Kenyataan-kenyataan berikut adalah betul, kecuali A. Tanpa pengeluaran, perniagaan tidak akan berlaku. B. Tanpa bantuan perniagaan, perdaganagan tidak berlaku. C. Tanpa perdagangan, segala kerja pengeluaran akan mengalami pembaziran. D. Tanpa wang, perniagaan antarabangsa tetap berlaku. 17. Walaupun pasar raya Cosmart telah didirikan, namun Kedai Runcit Mamat terus mendapat sambutan. Keadaaan ini berlaku kerana Kedai Runcit Mamat I Memberi perkhidmatan kredit II Menyediakan perkhidmatan penghantaran barang III Lebih cantik dan selesa IV Memberi nasihat kepada pelanggan. A. I, II dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV 18. Aminuddin hendak membeli lima batang pembaris dan tiga buah buku tulis. Apakah saluran agihan yang mungkin sekali membolehkan Aminuddin memperolehi barangbarang yang ingin dibelinya? A. Pengeluar Ejen Peruncit Pengguna B. Pengeluar Pengguna C. Pengeluar Ejen Pemborong Peruncit Pengguna D. Pengeluar Pemborong Peruncit Pengguna 19. Berikut adalah perkhidmatan pemborong kepada pengguna, kecuali A. Menyediakan pelbagai pilihan barang B. Menstabilkan harga C. Menyediakan bekalan sepanjang tahun D. Memberi kemudahan kredit 20. Cun seorang peruncit yang mendapat bekalan stoknya daripada Arasoo, seorang pemborong am. Anak Cun mencadangkan supaya Cun mengambil alih tugas Arasoo untuk memperolehi untung yang lebih. Bagaimanakah Cun dapat mengambil alih tugas Arasoo? I Mendirikan gudang mlpl/smjkpt

21. Antara yang berikut, pemborong manakah tidak menyediakan pengangkutan? A. Pemborong bayar dan sewa B. Pemborong jobber para C. Pemborong satu barisan D. Pemborong am 22. Mengapakah pemborong memerlukan modal yang besar? I Membiayai pengeluar dan peruncit. II Menyediakan kemudahan pengangkutan dan pergudangan. III Perbelanjaan menghias premis adalah tinggi. IV Kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti hawa dingin, muzik dan hadiah istimewa memakan belanja yang besar. A. I, II dan IV C. I dan II B. I, II dan III D. I, II, III dan IV 23. Dokumen yang dikirim oleh pemborong kepada peruncit untuk memberitahunya bahawa barang yang ditempah sedang dalam perjalanan ke kedainya ialah A. Invois B. Nota serahan C. Nota makluman D. Nota kiriman 24. Jualan konsainan menguntungkan peruncit kerana A. tidak perlu mengeluarkan wang terlebih dahulu untuk membeli stok. B. dijamin akan mendapat keuntungan yang banyak. C. tidak pelu bertanggungjawab ke atas kehilangan stok yang dibekalkan. D. stok yang dibekalkan pasti laris. 25. Barangan berikut diperolehi secara prabayar, kecuali A. Kad telefon B. Rumah C. Pakej percutian D. Kad touch n go 26. Barang-barang berikut dapat dihasilkan oleh pengusaha industri kecil dan sederhana I Makanan II Kereta III Pakaian IV Jentera A. I dan II C. I, III dan IV B. I dan III D. II dan IV Page 94

27. Pilih pernyataan yang palsu tentang Janji Carter. I Merupakan dokumen hak milik atau resit yang boleh dipindah milik. II Boleh dicagarkan untuk mendapat pinjaman. III Merupakan knotrak antara penuewa dan pemilik kapal. IV Menyatakan semua syarat berkaitan penyewaan kapal dan jenis kargo yang dibawa. A. I dan II C. I, II dan IV B. III dan IV D. II, III dan IV 28. Antara berikut, yang manakah merupakan import tak nyata Malaysia? A. Jurubahasa kita dihantar ke Perancis. B. Beberapa orang pelajar ijazah lanjutan dari Morocco sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia. C. Sekumpulan guru sedang bercuti di New Zealand. D. Membeli komponen computer dari Amerika. 29. Mempunyai pelanggan tetap Menikmati faedah perniagaan besar-besaran Keuntungan tidak dikenakan cukai pendapatan. Ciri-ciri di atas merupakan kelebihan A. Perbadanan awam B. Koperasi C. Syarikat berhad D. Syarikat swasta 30. Pilih pernyataan yang tepat menerangkan perkongsian. I Liabiliti pekongsi-pekongsi biasa tidak terhad. II Pada akhir tahun, rakan kongsi akan berkongsi dividen. III Tiada bilangan ahli yang maksima dalam sesebuah perkongsian. IV Jumlah minima untuk perkongsian ialah dua orang rakan kongsi. A. I dan II C. I, II dan IV B. II dan III D. I dan IV 31. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas manusia yang mesti dipenuhi terlebih dahulu? A. Pakaian, penghormatan dan tempat tinggal B. Tempat tinggal, kasih sayang dan penghormatan C. Makanan, pakaian dan tempat tinggal D. Kasih sayang, keselamatan dan makanan mlpl/smjkpt

32. Susun semula Hierarki Keperluan Manusia mengikut kepentingannya. I Keperluan kasih sayang II Keperluan sempurna kendiri III Keperluan asas IV Keperluan penghargaan dan penghormatan diri V Keperluan keselamatan A. I, II, III dan IV C. III, V, I dan IV B. III, I, V dan II D. V, III, IV dan I 33. Yang manakah antara berikut, bukan merupakan kebaikan pengkhususan? A. Produktiviti meningkat B. Hasil yang standard C. Peluang untuk mengasah bakat D. Menjimatkan masa 34. Menyimpan barang lebihan supaya dapat dibekalkan apabila diperlukan. Antara nilai faedah berikut, yang manakah menerangkan pernyataan di atas? A. Nilai faedah tempat B. Nilai faedah milikan C. Nilai faedah bentuk D. Nilai faedah masa 35. Antara berikut, yang manakah bukan menjadi masalah dalam sistem barter? A. Kemahuan serentak B. Pembahagian C. Kerosakan barang D. Pengiklanan 36. Antara berikut, yang manakah paling tepat tentang perdagangan? A. Adalah proses pengeluaran. B. Mengeluarkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. C. Mengagihkan barangan dan perkhidmatan dari pengeluar asal kepada pengguna akhir pada masa dan harga kuantiti dan tempat yang sesuai. D. Mengagihkan barangan dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna akhir. 37. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang perniagaan secara francais, kecuali A. Kebenaran diberi oleh firma induk kepada firma yang lain untuk menjual sesuatu jenis barangan. B. Penerimaan francais perlu menggunakan tanda perdagangan kepunyaan syarikat induk. C. Francaisi ialah penerima francais. D. Penerima francais akan menjelaskan Page 95

bayaran komisen kepada pemberi francais apabila barang dijual. 40. 38. Peruncit kecil-kecilan dapat bersaing dengan peruncit besar-besaran kerana faktor berikut, kecuali A. Peruncit kecil-kecilan menyediakan berbagai-bagai kemudahan kepada pelanggan kerana mempunyai modal yang besar. B. Peruncit kecil-kecilan dapat membekalkan beraneka jenis barangan. C. Perbelanjaan lebih rendah dan dapat menjual barangan dengan harga yang murah. D. Peruncit kecil-kcilan memberi layanan dan nasihat kepada pelanggan. 39. Yang manakah antara berikut, merupakan ciri-ciri pasar raya? I Para pelanggan boleh membeli secara kredit. II Menyediakan kemudahan layan diri. III Menyediakan pelbagai kemudahan. IV Membeli dari pengeluar secara pukal. A. I, II, III dan IV C. II, III dan IV

B.

I, II dan III

D.

I, III dan IV

Peniaga terdiri daripada pengilang, pengimport atau peruncit besar-besaran. Melantik ejen penjual. Mengadakan seminar dan program latihan. Ejen dibayar komisen mengikut hasil jualannya. Antara berikut, perniagaan yang manakah mempunyai ciri-ciri seperti di atas? A. Perniagaan francais B. Perniagaan pesanan mel C. Perniagaan jualan terus D. Perniagaan mesin automatik

mlpl/smjkpt

Page 96

KERTAS 2 : 2 Jam Arahan: Jawab 3 soalan daripada Bahagian A dan 1 soalan daripada Bahagian B Bahagian A : Jawab mana-mana tiga soalan dalam bahagian ini. 1. (a) Beri huraian tentang sistem barter. (b) Huraikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam sistem barter (c) Tunjukkan perbezaan antara keperluan dengan kehendak manusia. 2. (a) Jelaskan persamaan antara pemborong dan peruncit besar-besaran. (b) Bincangkan sebab-sebab pemborong menjadi semakin tidak penting. 3. (a) Huraikan perbezaan antara akaun semasa dan akaun simpanan. (b) Mengapakah akaun semasa penting kepada seorang peniaga. (c) Apakah pula kelemahan memiliki akaun semasa. 4. (a) Jelaskan maksud perdagangan. (b) Terangkan perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 5. Tuliskan nota-nota ringkas. (a) Invois (5 markah) (b) Perniagaan francais (5 markah) (c) Akaun simpanan tetap (5 markah) (d) Ejen del credere (5 markah) (e) Jober para (5 markah) (5 markah) (10 markah) (10 markah) (13 markah) (12 markah) (10 markah) (10 markah) (5 markah) (10 markah) (15 markah)

Bahagian B : Bahagian ini mengandungi satu soalan yang wajib dijawab. 6. Encik Senyum dan Puan Ketawa mengusahakan Kedai Runcit Gembira di Bayan Lepas, Pulau Pinang dengan bantuan daripada anak-anak mereka, Riang dan Ria. Encik Senyum hampir diserang penyakit jantung apabila mendengar berita pembukaan Sunshine Square beberapa tahun yang lalu kerana takut mata pencarian mereka akan terjejas. Kini, mereka dapati bahawa Sunshine Square tidak menjejaskan perniagaan mereka malah merupakan satu kelebihan kepada mereka.

(a) Apakah jenis perniagaan Kedai Runcit Gembira? Huraikan ciri-cirinya. (b) Terangkan kelebihan yang dinikmati serta kelemahan yang ditanggung oleh Encik Senyum dan Puan Ketawa sebagai pemilik perniagaan jenis ini.

(8 markah)

(10 markah)

(c) Huraikan kelebihan yang dimiliki oleh pasar raya Sunshine Square sebagai sebuah syarikat umum berhad. (7 markah)

mlpl/smjkpt

Page 97