Anda di halaman 1dari 111

?

hamzah fansuri penyair sufi aceh

BIBLIOTHEEK KITLV

0053 7751

ogs \eo nolo

HAMZAH FANSURI
PENYAIR SUPI ACEH

iL .

- A/

HAMZAH FANSURI
PENYAIR SUF ACEH

Penyunting

ABDUL HADI W.M. L.K. ARA

KATA PENGANTAR
PROF. A.HASMY

VOOR

U, ;

Penerbit LOTKALA

HAMZAH FANSURI SASTRAWAN SUFI ABAD XVII Oleh A. Hasmy I Fansuri dua bersaudara itu, Ali dan Hamzah, berasal dari Parsia. Pada zaman Kerajaan Islam Samudra/Pasai diperintah Sulthan Alaiddin Malikussalih (659 - 688 H. = 1261 - 1289 M.) banyak Ulama Besar dari Negeri Parsi yang datang ke sana, baik untuk mengajar pada pusat-pusat Pendidikan Islam yang bernama "'Dayah", maupun untuk menyumbangkan tenaganya pada lembagalembaga pemerintahan. Salah seorang di antara Ulama Besar, yaitu "nenekmoyangnya" Ali dan Hamzah, dipercayakan oleh Kerajaan untuk memimpin Pusat Pendidikan yang bernama DAYAH BLANG PRIA. Ulama Besar tersebut terkenal dengan nama Syekh Al Fansuri, hatta keturunannya yang menjadi Ulama memakai "Fansuri" di ujung namanya. Pada masa Sulthan Alaiddin Riayat Syah Saidil Mukammil memerintah Kerajaan Aceh Darussalam (997 1011 H. = 1589 1604 M.), dua orang Ulama turunan Syekh Al Fansuri mendirikan dua buah Pusat Pendidikan Islam di pantai barat Tanah Aceh, yaitu di Daerah Singkel. Ali yang telah menjadi Syekh Ali Fansuri mendirikan Dayah Lipat Kajang di Simpang Kanan, sementara adiknya, Hamzah, yang telah menjadi Syekh Hamzah Fansuri mendirikan Dayah Oboh di Simpang Kiri Rundeng. / = Dalam tahun 1001 H. = 1592 M., Syekh Ali Fansuri dikurniai seorang putera dan diberi nama Abdurrauf, yang kemudian Cf menjadi seorang Ulama Besar yang bergelar Syekh Abdurrauf Fansuri dan lebih terkenal dengan lakab Teungku Syiahkuala. Abdurrauf Syiahkuala kemudian menjadi lawan terbesar dari "Filsafat Ketuhanan" Wahdatul Wujud yang dianut pamannya, Syekh Hamzah Fansuri, dan Khalifahnya yang terkenal Syekh 5

Syamsuddin Sumatrani. Syek Abdurrauf Fansuri dan Nuruddin Ar Raniri adalah dua tokoh Ulama Besar penganut dan penegak Filsafat Ketuhanan Isnainiyatul Wujud. Apabila dan dimana tempat lahir Hamzah Fansuri, belum diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan di Samura/Pasai dan ada pula yang mengatakan di Singkel. Dalam serangkum sajaknya, Hamzah menjelaskan tentang asal-usulnya : Hamzah ini asalnya Fansuri, Mendapat wujud di tanah Syahr Nawi, Beroleh khilafat ilmu yang 'ali, Daripada Abdulqadir Saiyid Jailani. Dalam sajak tersebut, kecuali menerangkan bahwa nenekmoyangnya ialah Syekh Al Fansuri, juga Hamzah menjelaskan bahwa beliau adalah pengikut Tharikat Abdulqadir Jailani, seorang Ulama Tasauwuf terkenal. Dalam sajak yang lain, dijelaskan bahwa beliau hidup pada masa Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sulthan Alaiddin Riayat Syah IV Saiyidil Mukammil (997 1011 H = 1 5 8 9 - 1 6 0 4 M.) : Hamba mengikat syair ini, Dibawah hadlarat raja wali. Syah Alam raja yang adil, Raja kutub sempurna kamil, Wali Allah sempurna wasil, Raja arif lagi Mukammil. Dalam sajak yang lain, yang diciptakannya waktu Hamzah sedang berada di Kota Quddus (Baital Maqdis/Darussalam) Palestina, dijelaskan bahwa tanah airnya adalah Tanah Aceh :

Hamzah gharib Uanggas Quddusi, Akan rumahnya Baitul Makmuri,


6

Kursinya sekalian kapuri, Di Negeri Fansuri minal asyjari. Waktu sedang di rantau (Kota Quddus, Palestina), Hamzah menerangkan bahwa rumahnya (tempat lahirnya) di Baitul Makmur, nama lain dari Aceh Darussalam, tegasnya di Kampung Oboh Simpang Kiri (Singkel) yang telah berubah namanya menjadi "Negeri Fansuri", semenjak Hamzah mendirikan Dayah (Pusat Pendidikan Islam) di kampung tersebut. II Pengarang buku "The Mysticcism of Hamzah Fansuri", Prof. Dr. Naguib Alatas, dalam sebuah ceramahnya di depan para sarjana di Darussalam Banda Aceh pada awal tahun tujuhpuluhan, menerangkan bahwa Hamzah Fansuri adalah Pujangga Melayu terbesar dalam abad XVII, Penyair Sufi yang tidak ada taranya pada zaman itu. Hamzah Fansuri adalah "Jalaluddin Rumi"-nya Kepulauan Nusantara, demikian Naguib Alatas menegaskan, yang selanjutnya mengatakan bahwa Hamzah Fansuri adalah pencipta bentuk pantun pertama dalam bahasa Melayu. Tentang Syekh Hamzah Fansuri sebagai seorang Pujangga Melayu dan Penyair Sufi di Rantau Asia Tenggara, adalah suatu kebenaran yang dibuktikan fakta-fakta sejarah. Pengetahuannya yang luas, yang ditimbangnya di Dayah Biang Pria Samudra/Pasai, India, Parsia dan Arabia telah mengangkat beliau ke tempat kedudukan yang tinggi. Penguasaannya akan bahasa Arab, bahasa Urdu dan bahasa Parsia telah membantu beliau untuk memahami dan menghayati tasauwuf/thariqat dan filsafat Ibnu Arabi, Al Hallaj, Al Bistami, Maghribi, Syah Nikmatullah, Dalmi, Abdullah Jilli, Jalaluddin Rumi, Abdulqadir Jailani dan lain-lainnya. Dalam Filsafat Ketuhanan, Hamzah Fansuri menganut aliran "Wahdatul Wujud", dan sebagai seorang Penyair Sufi beliau menjadi pengikut dan pemuka Thariqat Qadiriyah. Pengembaraannya yang jauh ke negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Jawa, India, Parsia, Arabia dan sebagainya, telah membuat Hamzah Fansuri mempunyai cakrawala yang sejauh ufuk langit, sehingga beliau menjadi seorang pengarang/ 7

sastrawan, yang karya tulisnya berisi padat dan penuh dengan butir-butir filsafat, tetapi halus dan enak dibaca. Sebagaimana lazimnya "Penyair Sufi", maka sajak-sajak Hamzah Fansuri penuh dengan rindu-dendam; rindu kepada Mahbubnya, Kekasihnya, Khaliqnya, Allah Yang Maha Esa. Sedemikian rindunya, hatta dia merasa seperti telah bersatu/ menjadi satu dengan Kekasihnya itu, sehingga Hamzah seakanakan berbicara dengan Lidah Khaliqnya, mendengar dengan Telinga Khaliqnya, melihat dengan Mata Khaliqnya, mencium dengan Hidung Khaliqnya, karena jasadnya telah luluh ke dalam Khaliqnya; Mahbub yang dirindukannya itu. Karena itulah, maka "Karya Tulis" Hamzah Fansuri sukar dimengerti dan dipahami oleh orang yang tidak banyak membaca dan mendalami buah pikiran dan filsafat Ulama Tasauwuf/Penyair Sufi. Sepanjang yang saya ketahui, ada lima buah Karya Tulis dari Syekh Hamzah Fansuri, dan yang tidak saya ketahui kemungkinan besar lebih dari sepuluh. Kelima Karya Tulisnya yang saya ketahui, yaitu : Asraarul Arifiin Fi Bayani Ilmis Suluk wat-Tauhid, yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu thariqat. Dalam kitab ini tersimpan ajaran-ajaran beliau. 2. Syaraabul Asyiqin, yang membicarakan masalah-masalah thariqat, syariat, haqiqat dan makrifat. 3. Al Muntahi, yang membicarakan masalah-masalah tasauwuf. 4. RubaH Hamzah Fansuri, syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. 5. Syair Burung Unggas, juga sajak sufi yang dalam maksudnya. Menurut Hamzah Fansuri, bahwa manusia yang telah menjadi "Insan Kamil" tidak ada lagi pembatas antara dia dan Mahbubnya, karena Insan Kamil telah menfanakan dirinya ke dalam diri Kekasih yang dirindukannya v Mahbubmu itu tiada berhasil, Pada ainama tawallu jangan mau ghafil, Fa samma Wajhullah sempurna wasil, Inilah jalan orang kamil. 8 /.

Kekasihmu dlahir terlalu terang, Pada kedua alam nyata terbentang, Ahlul Makrifah terlalu menang, Wasilnya daim tiada berselang. Hempaskan akal dan rasamu, Lenyapkan badan dan nyawamu, Pejamkan hendak kedua matamu, Di sana lihat peri rupamu. III Tujuan utama Prof. Dr. Saiyid Naguib Alatas ke Aceh pada awal tahun tujuhpuluhan, yaitu untuk mencari naskah "Ruba'i Hamzah Fansuri" yang lengkap. Telah dicarinya ke Negeri Belanda, Inggeris, Prancis dan lain-lain negeri Eropah, tetapi tidak dijumpainya; yang didapatinya hanya sejumlah rangkum-rangkumnya yang terpisah-pisah. Yang dicari itu, juga di Aceh tidak dijumpainya, sekalipun beliau telah mengunjungi beberapa perpustakaan tua, seperti Perpustakaan Day ah Tanoh Abey yang masih menyimpan lebih 1000 buah naskah tua tulisan Arab Melayu. Waktu saya mencari bahan-bahan untuk penyusunan sebuah buku (sedang dalam penyiapan), saya berhasil mendapati dua naskah tua Karya Tulis Syekh Hamzah Fansuri, yaitu Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri dan Syair Burung Unggas. Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri, yaitu Ruba'i yang telah disyarahkan oleh Syekh Saymsuddin Sumatrani, Khalifahnya yang utama, saya dapati dalam kumpulan beberapa Karya Tulis karangan Syekh Abdurrauf Syiahkuala, yang saya pinjam dari Almarhum Teungku Muhammad Yunus Jamil. Syarah Ruba'i Hamzah Fansuri setelah saya fotokopikan, kemudian menganalisanya menjadi sebuah buku dengan judul : Ruba'i Hamzah Fansuri Karya Sastra Sufi Abad XVII, dan dalam tahun 1976 telah diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka. Naskah tua Syair Burung Unggas, saya dapati dalam tumpukan puing-puing naskah tua, sisa Perpustakaan Teungku Chik Kutakarang, tidak berapa jauh dari Banda Aceh. Menurut setahu saya, Naskah Syair Burung Unggas belum pernah diterbitkan. Mungkin
9

sekali saya orang pertama yang menemunya di Indonesia. Sungguhpun tidak begitu panjang, namun mempunyai arti yang penting. Beberapa rangkum dari Syair Burung Unggas, saya turunkan di bawah ini : Unggas itu yang amat burhana, Daimnya nantiasa di dalam astana, Tempatnya bermain di Bukit Tursin, Majnun dan Laila adalah di sana. Unggas itu bukannya nuri, Berbunyi ia syadda kala hari, Bermain tamasya pada segala negeri, Demikianlah murad insan sirri. Unggas itu bukannya balam, Nantiasa berbunyi siang dan malam, Tempatnya bermain pada segala alam, Di sanalah tamasya melihat ragam. Unggas itu terlalu indah, Olehnya banyak ragam dan ulah, Tempatnya bermain di dalam Ka'bah, Pada Bukit Arafah kesudahan musyahadah.

Unggas itu terlalu pingai, Warnanya terlalu bisai, Rumahnya tiada berbidai, Duduknya daim di balik tirai. Putihnya terlalu suci, Daulahnya itu bernama ruhi, Milatnya terlalu sufi, Mushafnya bersurat Kufi. Arasy Allah akan pangkalnya, Jambullah akan tolannya,
10

Baitullah akan sangkarnya, Menghadap Tuhan dengan sopannya. Sufinya bukannya kain, Fi Mekkah daim bermain, Ilmunya lahir dan batin, Menyembah Allah terlalu rajin. Zikrullah kiri kanannya, Fikrullah rupa bunyinya, Syurbah tauhid akan minumnya, Daim bertemu dengan Tuhannya.

Pada akhir pemerintahan Sulthan Iskandar Muda Meukuta Alam (wafat 29 Rajab 1046 H. = 27 Desember 1636 M.), Syekh Hamzah Fansuri meninggal dunia di Wilayah Singkel, dekat kota kecil Rundeng. Beliau dimakamkan di Kampung Oboh Simpang Kiri Rundeng di Hulu Sungai Singkel. Saya telah dua kali ziarah ke sana. Makamnya sangat dimuliakan

Jakarta, 2 Agustus 1984

11

12

HAMZAH FANSURI BAPAK SASTRA DAN BAHASA MELAYU Oleh: Abdul Hadi W.M. Waktu dan tempat Hamzah Fansuri lahir sampai sekarang masih merupakan teka-teki. Demikian juga tahun kapan ia meninggal tak diketahui secara pasti. Namun bahwa ia merupakan seorang sufi besar yang luas pengaruhnya diwilayah Nusantara pada abad ke-17 dan sesudahnya, tidak ada yang bisa menyangkal. Justru karena luasnya pengaruh ajaran-ajarannya itulah yang membuat kita bertanya-tanya mengapa tidak ada catatan yang resmi kapan ia lahir dan meninggal. Hikayat Aceh sendiri misalnya tidak menyebut adanya seorang tokoh sastra dan ahli tasawuf bernama Hamzah Fansuri, suatu kekeliruan yang amat besar, karena dengan demikian seakan-akan tokoh Hamzah Fansuri tidak pernah muncul dalam sejarah Aceh. Namun hal itu bisa dimaklumi. Peniadaan nama Hamzah Fansuri dan jejaknya dalam sejarah memanglah disengaja dan merupakan kelanjutan dari perintah pemusnahan terhadap karya-karyanya yang dipandang penuh dengan ajaran-ajaran yang berbahaya dan menyesatkan. Ketika pengaruh Hamzah Fansuri sudah berakar dalam masyarakat Aceh pada awal abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), datanglah untuk kedua kalinya seorang ulama dari Ranir India bernama Nuruddin, yang kelak akan kita kenal dengan nama Nuruddin A raniri. Ia adalah seorang ulama ortodoks dan tidak menyukai ajaran tasawuf Hamzah Fansuri. Dalam waktu yang singkat Nuruddin Arraniri dapat mempengaruhi sultan. Setelah itu ia berhasil mendorong sultan melakukan pemusnahan terhadap ajaran-ajaran Hamzah Fansuri, sehingga seorang tokoh pribumi dengan mudah dapat disingkirkan oleh seorang pendatang. Dengan demikian penyingkiran terhadap Hamzah Fansuri, yang diikuti dengan pengejaran terhadap dirinya dan pengikut-pengikutnya serta pembakaran karya-karyanya, lebih merupakan peristiwa politik.
13

Namun sejarah tidak bisa dibohongi. Begitu Hamzah Fansuri meninggal dunia namanya tiba-tiba melejit lagi dan menjadi buah bibir orang. Pengikut-pengikutnya yang setia ternyata tidak sedikit, dan merekalah yang berhasil menyelamatkan salinan karya-karya Hamzah Fansuri sehingga sampai kepada kita sekarang ini Pertanyaan yang muncul kepada kita setelah lebih tiga abad kematiannya adalah: "Benarkah ajaran tasawuf Hamzah Fansuri sesat? Tidakk a h apa yang ia alami serupa saja dengan apa yang dialami Al-Hallaj, v yang hukuman matinya lebih merupakan peristiwa politik?" Kita tidak perlu menjawab pertanyaan itu sebelum memperhatikan sungguh-sungguh apa yang ia ajarkan dalam karya-karyanya. Sebab karya-karya Hamzah sendirilah kelak yang akan menjadi saksi atau hakim apakah ia seorang sufi yang sesat ataukah tidak. Meskipun hari dan tahun kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, ia diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-I 6 dan awal ke-17 pada masa pemerintahan raja Iskandar Muda. Karena tambahan nama di belakangnya "Fansur" itulah kita sekarang mengenalnya sebagai tokoh yang berasal dari Barus, Aceh, sebab katakata Melayu "Barus" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan menjadi "Fansur". Tapi di dalam sajak-sajaknya ia pun menyebut bahwa dirinya berasal dari Shahr Nawi, sebuah kota di Siam tempat bermukimnya pedagang dan ulama Islam dari Persia dan Arab. Jadi meskipun tidak bisa dipastikan di mana ia lahir sebenarnya, jelaslah kedua tempat ini memiliki arti yang penting dalam hidupnya. Sajak-sajaknya juga menyatakan bahwa ia telah mengembara ke berbagai tempat dan negeri seperti Jawa, Siam, Semenanjung Melayu, Pesisir Sumatra, Persia dan tanah Arab. Selain menguasai bahasa Melayu, ia mahir pula dalam bahasa-bahasa Persia dan Arab. Penguasaan bahasanya inilah agaknya yang membuat ia sangat mudah menguasai berbagai buku tasawuf dari sufi-sufi terkemuka Persia. Di dalam uraian-uraian tasawufnya misalnya tak sedikit sajak-sajak para sufi Persia itu ia kutip dalam bahasa aslinya, kemudian dibubuhi terjemahannya dalam bahasa Melayu. Malahan ia tak segan-segan menyatakan bahwa ia belajar langsung tasawuf dari sufi-sufi terkemuka di Persia. Ia juga diberitahukan telah mengunjungi Mekkah dan Medinah, dan menunaikan ibadah haji. 14

Dalam sebuah sajaknya ia menulis : Hamzah Fansuri di Negeri Melayu Tempatnya kapur di dalam kayu "Kapur" dalam sajak ini sama dengan "barus", menunjukkan tempat asal Hamzah. Agaknya ia sengaja memakai kata-kata "kapur" itu setelah baris yang menyebutkan namanya sendiri (Hamzah Fansuri), lalu ia membuat ungkapan yang menunjuk pada makrifat (uniomystika), : tempatnya kapur di dalam kayu. Di dalam sajaknya yang lain ia menulis: Hamzah Shahr-Nawi terlalu hapus Seperti kayu sekalian hangus Asalnya Laut tiada berharus Menjadi kapur di dalam Barus Sajak ini mewartakan bahwa ia seakan-akan berasal dari ShahrNawi, Siam, namun dibesarkan dan mempelajari tasawuf sampai makrifat di tanah barus. Kata-kata "kayu sekalian hangus" menunjukkan bahwa ia mencapai makrifat. Seseorang yang mencapai makrikat. atau fana hapus) dengan Tuhannya, sering dilambangkan sebagai sesuatu yang kembali ke asalnya "Laut tak berarus", suatu ungkapan yang sering digunakan juga oleh Ibn Arabi dan Jalaluddin Rumi. Laut di sini adalah lambang dzat yang maha luas. Sedang baris "menjadi kapur di dalam Barus" mewartakan bahwa ia mencapai tingkat kesufian di tanah Barus. Sebagai penyair, di sini ia berhasil memadukan tahapan pengalaman kerohanian yang ia capai dengan tempat di mana ia mencapainya. Artinya ia mampu menyatukan dunia luar dan dunia dalam yang sangat inti dalam penulisan puisi, menjadi suatu ungkapan yang utuh. berdimensi ganda, menyaran ke banyak segi. Ketika tingkat kesufian telah ia capai, maka ia tak peduli lagi pada tempat kelahirannya di dunia ini, sebab lahir di mana saja sebenarnya sama. Yang penting adalah ia telah paham bahwa ia berasal dari Dzat di luar dunia ini. Katanya : Hamzah gharib Unggas Quddusi Akan rumahnya Baytul Makmuri Kursinya sekalian ia kapuri Di negeri Fansuri minal ashjari 15

Jika sajak ini dialihkan ke dalam bahasa Indonesia masa kini, saya kira akan menjadi sebagai berikut: Hamzah asing si burung suci Rumah diamnya di Baitul Makmur Tahtanya putih ia kapuri Dari kayu di tanah Fansuri Dalam sajak ini Hamzah Fansuri menyebut dirinya orang asing atau pengembara asing di dunia ini (lihat juga Rumi). Secara hakiki ia adalah roh suci (burung suci). Dan rumah yang sebenarnya adalah di dalam hatinya. Ia memakai ungkapan "baytul makmur" untuk menyebut hati, suatu ungkapan yang biasa kita temui dalam kepustakaan sufi, yang kemudian juga dipakai di dalam tasawuf Jawa, misalnya oleh Ronggowarsito (lihat: Hidayat Jati). Berdasar sajak-sajak ini S. Naguib Al-Attas dalam bukunya "The Mysticisun of Hamzah Fansuri" (Kualalumpur: 1970) mengajukan kemungkinan tentang tempat kelahirannya. Kemungkinan, kata Al-Attas, Hamzah dilahirkan di Shar Nawi, namun ayahnya berasal dari Barus, dan menjelang ayahnya wafat ia pun kembali ke Barus. Tetapi dibagian lain ia menulis bahwa ia berasal dari Barus, dan mencapai tingkat kesufian di tanah Shahr Nawi:

Hamzah nin asalnya Fansuri Mendapat wujud di tanah Shahr Nawi Namun begitu apakah ia dilahirkan di Barus atau Shahr Nawi agaknya tidak menjadi penting lagi. Yang jelas bukan orang asing seperti Nuruddin Arraniri yang berasal dari Ranir di India itu. Seperti ia tulis dalam sajaknya: Hamzah Fansuri orang uryani Seperti Ismail menjadi qurbani Bukannya Ajami lagi Arabi Sementara wasil dengan Yang Baqi Di sini ia mewartakan bahwa ia orang fakir (uryani=telanjang), 16

telah menjalani pengorbanan sebagaimana nabi Ismail. Ia bukan orang Persia (Ajami) atau pun Arab, dan selalu manunggal (menyatu diri) dengan Tuhannya. Di bagian lain, sementara ia mengaku berasal dari Barus, dan mendapat pelajaran sufi di Shahr Nawi ia mengatakan bahwa i a ^ mendapat khilafat atau ilmu tasawuf di Bagdad. Dan ajaran tasawuf yang ia peroleh adalah ajaran Syekh Abdulkadir Jailani. Namun karya-karya Hamzah Fansuri sendiri menunjukkan bahwa bukan pengaruh Jailani yang besar kepadanya, melainkan ajaran Ibn Arabi. Di samping itu Hamzah menunjukkan bahwa dirinya sangat dekat dengan tokoh-tokoh sufi yang lain serta karya-karya puisinya, seperti: Bistami, Baghdadi, Al-Hallaj, Imam Ghazali, Mas'udi, Farid Attar, Jalaluddin Rumi, Shabistari, Maghribi, Iraqi, Sa'di, Nikmatullah, Jami dan Karim Al-Jili. Sebuah sajaknya yang terkenal yang mengabarkan keluasan daerah yang ia kunjungi dan pengakuannya bahwa rumahnya yang sejati adalah hatinya sendiri, yang dalam sajaknya terdahulu di sebut "baytul makmur" adalah ini: Hamzah Fansuri di dalam Mekkah Mencari Tuhan di Baitul Ka'bah Dari Barus ke Kudus terlalu payah Akhirnya dijumpa di dalam rumah Seperti sajak-sajaknya yang lain tempat-tempat yang mempunyai arti penting bagi hidupnya, muncul dalam sajak ini dan menjadi sangat berarti atau bermakna baik sebagai pelambang atau pembentuk nilai sajak. Kita diberi tahu di sini betapa jauhnya Hamzah Fansuri men- \s cari Tuhannya, betapa payah badan dan rohaninya, sehingga akhirnya Tuhan ia jumpai dalam dirinya. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, ia akan mengenal Tu- v hannya, kata hadits. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Hanya untuk mendapatkan Tuhan itu yang tidak mudah. Manusia harus berupaya lahir dan batin, beramal dan mengerjakan ibadah, mentaati syariah ajaran agama, serta mendalami 17

agama benar-benar. Hamzah Fansuri dalam sajak ini menunjukv kan bahwa Tuhan memang tidak jauh dari diri kita, namun untuk mencapainya manusia harus melakukan perjalanan jauh, karena begitu lahir ke dunia manusia seakan-akan asing atau jauh dari hakekat kejadiannya. Di sini jelas bahwa Hamzah Fansuri tidak ^ menolak pentingnya ibadah keagamaan, asal ia dianggap sebagai benar-benar suatu latihan kerohanian yang penting dan dijalankan dengan penuh keyakinan dan disiplin. Namun semua itu akhirnya tergantung pada manusia, apakah ia mampu bercermin pada dirinya atau tidak untuk menangkap cahaya ilahi yang tersembunyi dalam dirinya. Cahaya ilahi yang akan tersingkap bila seseorang mampu melakukan disiplin kerohanian yang keras, mau belajar sungguh-sungguh, sebab perjalanan ke dalam diri itu memang tidak mudah dan payah. Tuduhan Nuruddin Arraniri bahwa Hamzah Fansuri telah menempuh jalan yang sesat, ternyata keliru. Dalam sajak-sajaknya sendiri Hamzah Fansuri malah mengecam para sufi palsu atau pengikut-pengikutnya yang telah menyelewengkan ajaran tasawuf yang sebenarnya. Kata Hamzah : Segala muda dan sopan Segala tuan berhuban Uzlatnya berbulan-bulan Mencari Tuhan ke dalam hutan Segala menjadi "sufi" Segala menjadi "shawqi" (=pencinta kepayang) Segala menjadi Ruhi (roh) Gusar dan masam di atas bumi (menolak dunia) w\ Tasawuf yang diajarkan Hamzah Fansuri tidak menolak dunia atau aktivitas keduniaan. Dalam sajak ini jelas ia tidak setuju dengan para sufi palsu yang suka bertapa atau menyingkirkan diri ke hutan, menyiksa badan, tidak mau bergaul dengan masyarakatnya. Tuhan bisa dicari dalam diri kita sendiri dengan pemahaman dan perenungan yang dalam, dan percuma ia dicari di hutan yang 18

sepi tanpa pemahaman diri yang mendalam. Kata Hamzah dalam sajaknya yang lain: Subhani itulah terlalu ajaib Dari habbil-warid Ia qarib Indah sekali Qadi dan Khatib Demikian hampir tiada beroleh nasib Baris kedua sajak ini "habbil-warid Ia qarib" adalah kutipan dari ayat suci bahwa "Dia lebih dekat dari pembuluh darah kita". Dia begitu indah sebagai Penghulu (Qadi) dan khatib kita. Di dalam tasawufnya manusia tetap dipandang sebagai hamba dan sebagai hamba ia wajib menjalankan perintah Tuhan seperti shalat, <= hanya dalam beragama sebaiknya manusia itu tidak bertaklid, melainkan lebih mulia berijtihad: Aho segala kita bernama Abid Sembahyang dan shahadat jangan kau taqlid Dalam sajak ini, sebagaimana dalam sajak-sajaknya yang lain, tampak kemahiran Hamzah memainkan kata dan merobahnya untuk kepentingan bunyi dan sajak, tanpa merobah maknanya. Misalnya kata-kata abdi menjadi abid, dan lain sebagainya Sebagai seorang sufi, yang tak terlalu memandang tinggi dunia dan selalu berusaha menjauhkan diri dari penjajahan benda-benda, ia ternyata seorang yang populis. Ia menganjurkan murid-muridnya, untuk lebih dekat dengan orang kecil, dan selalu menjauhi, atau melawan, penguasa yang lalim. Katanya: Jikalau bersahabat dengan orang kaya Akhirnya engkau jadi binasa Anjurannya untuk dalam sajak ini: menjauhi penguasa yang lalim ia tulis

Aho segala kamu anak alim 19

Jangan bersahabat dengan yang zalim Karena Rasulullah sempurna hakim Melarangkan kita sekalian khadim Aho segala kamu yang menjadi faqir Jangan bersahabat dengan raja dan amir Karena Rasulullah badhir dan nasir Melarangkan kita saghir dan kabir Bila kita kembali kepada sajak-sajaknya mengenai mencari Tuhan, maka kita lihat di situ bagaimana seorang sufi lebih meletakkan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Seorang sufi ingin merealisir kedudukan manusia yang telah ditentukan Tuhan dalam kitab sucinya, yaitu sebagai khalifah. Ia berdaulat pada dirinya sendiri, bebas melakukan pilihan-pilihan dengan segala risikonya. Seni, sebagaimana hidup, adalah realisasi diri sepenuhnya. Begitupun jalan untuk berjumpa dengan Tuhan tidaklah bisa dicapai <e f= tanpa upaya pembentukan diri, pencarian diri dan realisasi diri. Di dalam upaya itu iradah atau kehendak memainkan peranan penting untuk ditingkatkan sehingga menyatu dengan kehendak Tuhan. Mengapa sufi mempunyai keyakinan diri yang demikian besar? Sebab hadits nabi menyatakan bahwa jika seseorang ingin menge-F nal Tuhannya, ia harus mengenal dirinya terlebih dahulu, dirinya terdalam. Di dalam diri terdalam inilah terdapat jendela untuk melihat Tuhan, terdapat cermin untuk menangkap cahaya Tuhan, terdapat alat perekam terhadap suara-suara Tuhan. Tuhan itu kreatif, karena itu manusia harus kreatif. Agaknya ia menyalin surah Annur ketika menulis sajak ini, yang menyatakan pandangannya bahwa Tuhan itu kreatif: Cahaya atharNya tiadakan padam Memberikan wujud pada sekalian Menjadikan mahluq siang dan malam IIa abadi'l-abad tiadakan karam 20

Dari sajaknya ini kita tahu bahwa Hamzah memandang Tuhan sebagai pencipta dan ada perbedaan antara manusia sebagai hamba dengan Tuhannya itu. Tapi pada hakekatnya manusia itu juga merupakan faset-faset dari wujud ilahi, karena manusia memang diciptakan menurut gambaran Tuhan. Dalam sebuah ungkapan simboliknya ia mengatakan bahwa "Wujud Tuhannya dengan wujud dirinya esa juga." Ungkapan ini harus diartikan sebagai tahap terakhir dari perjalanan seorang sufi, yaitu makrifat, di mana kehendak manusia dengan Tuhan telah menyatu, sebab kata-kata "Wujud" di sini tidak bisa diartikan sebagai ada secara fisik, melainkan sebagai "keberadaan" atau "eksistensi". Dengan kata lain seorang yang telah mencapai makrifat dengan sendirinya mampu memancarkan keberadaan Tuhan di dunia, mampu menunjukkan kebesaran Tuhan, mampu mengemban sifat-sifat ilahi yang diberikan kepadanya. Sebab kehendaknya telah menyatu dengan kehendak Tuhan, tidak berpisah dengan Tuhan. Bahwa ia menolak faham hului, faham keleburan seleburleburnya dengan Tuhan sehingga pribadinya lenyap di lautan ketuhanan, tampak dalam sajaknya ini: Aho segala kita umat Rasuli Tuntut ilmu hakikat al-wusul Karena ilmu itu pada Allah qabul I'tiqadmu jangan ittihad dan hului Seorang theolog Kristen, Dr Harun Hadiwijono dalam bukunya "Kebatinan Islam Abad XVI" (Jakarta =1975) memberi komentar tentang karya Hamzah Fansuri yang masyhur "Asrar al-Arifin" bahwa Hamzah memulai ajarannya dengan mengemukakan hal Allah yang sama dengan Allah yang diajarkan oleh para ulama Islam. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa Allah adalah Mahasuci dan Mahatinggi, yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan tetap berkedudukan sebagai pencipta. Namun sayang meskipun Harun Hadiwijono menyadari bahwa, 21

anjuran Hamzah Fansuri pada permulaan bukunya itu menganjurkan agar sekalian anak Adam yang Islam wajib mencari Tuhan yang menjadikannya sebagai tidak bertentangan dengan Islam, ia 'toh berkesimpulan juga:'Tetapi jika ajaran Hamzah ini kita selidiki lebih mendalam dan dihubungkan dengan seluruh ajarannya, maka akan tampaklah, bahwa Hamzah menyimpang dari ajaran ulama ortodoks Tuhan Allah lebih dipandang dari segi falsafah dari pada segi relegius." ig= Dengan memakai kritik para ulama ortodoks seperti Nuruddin Arraniri ia seakan-akan ingin menyatakan bahwa tasawuf itu asing dari Islam, seperti dikatakannya. "Dari segala kutipan ini jelaslah kiranya bahwa gambaran Hamzah tentang Allah tidak sama dengan gambaran Al-Qur'an." Sebab oleh Hamzah Fansuri Dzat yang Mutlak itu diibaratkan sebagai laut, baik sebagai laut batiniah (bahr al-butun) laut yang dalam (bahr al-'amiq) dan laut yang mulia (bahr al-ulyan). Memang tidak sedikit kalangan non-Islam kurang memahami hubungan yang mendalam antara tasawuf dan Islam berpendapat serupa itu, seakan-akan tasawuf itu tidak bersumber dari Islam dan asing dari ajaran Islam yang hakiki. Bahwa Tuhan juga sering diibaratkan dalam AI-Qur'an bisa dilihat misalnya dalam surah Annur ayat 35, di mana Tuhan diibaratkan sebagai cahaya di atas cahaya. Para penyair sufi kemudian tentu saja tidak terlarang menciptakan ibarat-ibarat lain sesuai dengan penemuannya sendiri. Dalam bukunya "Janji-janji Islam" (terj. HM Rasjidi, Jakarta : 1982) Roger Garaudy, melalui sebuah penelitian yang mendalam, malah membantah bahwa tasawuf asing dari ajaran Islam. Ia mengatakan bahwa tasawuf adalah suatu bentuk spiritualitas yang khas dalam Islam dan merupakan keseimbangan antara jihad besar(yaitu perjuangan melawan tiap keinginan yang membelokkan manusia dari sentrumnya, yaitu Tuhan), dan jihad kecil (yaitu usaha untuk kesatuan dan keharmonisan masyarakat Islam melawan segala bentuk kemusyrikan kekuasaan, kekayaan dan pengetahuan yang salah yang akan menjauhkan manusia dari jalan Tuhan). 22

Meskipun Roger Garaudy mengakui adanya pengaruh mistik dari agama lain terhadap tasawuf, ia tetap menyatakan bahwa tasawuf yang sejati bersumber dari Al-Qur'an. Ia memberikan contoh dua hal yang sangat pokok dari ajaran para sufi, yaitu: (1). Menanamkan rasi cinta kepada Tuhan, yang sesuai dengan ayat 31 surah Al-Imran "Katakan (hai Muhammad), jika kamu mencintai Tuhan ikutilah aku, Tuhan akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.::; (2). Tidak seperti mistik Kristen, tasawuf Islam tidak puas dengan sekedar pemikiran tentang Tuhan yang berakhir dengan rasa bersatu dengan Tuhan. Dari pengalaman bersatu dengan Tuhan, ia hanya mengambil tenaga ^ untuk mencurahkan tindakannya kepada "amar ma'ruf" kepada realisasi masyarakat manusia, sebab Al-Qur'an sendiri dalam surah Al-Imran ayat 30 menyatakan bahwa manusia itu adalah khalifahkhalifah Allah di muka bumi, yang bertanggungjawab terhadap keseimbangan dan keserasian antara alam dan manusia. Kesalahan memandang bahwa faham wujudlah yang dibawakan Hamzah Fansuri itu menyimpang dari ajaran Islam agaknya bersumber dari kenyataan bahwa faham itu melahirkan kaum zindiq yang memang menyimpang dari ajaran agama. Tapi Hamzah Fansuri melalui sajak-sajaknya telah menunjukkan bahwa ia tidak sefaham dengan kaum zindiq itu, yaitu golongan wujudlah yang berhaluan mulhidah (menyimpang dari kebenaran). Hamzah tetap berpegang pada wujudlah yang murni, yang klasik, yang belum menyimpang yang disebut muwahhidah (kesatuan dengan Tuhan). Agaknya untuk membetulkan kesalahfahaman ini perlu diterangkan mengapa mereka disebut sebagai kaum wujudlah. Disebut demikian karena dalam percakapan dan keyakinannya mereka selalu bertolak pada faham bahwa Tuhan itu immanen, di samping transenden, atau bertolak dari masalah wujud Tuhan. Keyakinan semacam itu berangkat dari kepercayaan bahwa Tiada Tuhan selain Allah (la ilahailallah). Bagi kaum sufi kalimat ini berarti: Tak ada wujud dalam diriku yang menyelamatkan wujud Tuhan yang adalah wujudku. Eesensi Tuhan, juga sifat-sifatNya, tampak dalam hasil pekerjaanNya yang kelihatan di dunia ini, dalam ruang dan waktu. 23

Hamzah Fansuri menulis dalam bahasanya sendiri sebagai berikut. WujudNya itu umpama da'irah yang buntar Nentiasa tetap, tiada berkisar Kelakuannya jua yang bertukar-tukar Mengenal Dia terlalu sukar Dalam "Syair Perahu" nya lebih jelas lagi titik tolak Hamzah Fansuri, katanya: La ilaha illallaah itu firman Tuhan itulah pergantungan alam sekalian iman tersurat pada hati insan siang dan malam jangan dilalaikan La ilaha illallaah itu tempat mengintai Tauhid ma'rifat semata-mata memandang yang gaib semuanya rata lenyapkan sekalian kita La ilaha illallaah itu jangan kaupermudah sekalian mahluk ke sana berpindah da'im dan ka'im jangan berubah khalak di sana dengan La ilaha illallaah La ilaha illallaah itu jangan kaulalaikan siang dan malam jangan kausunyikan selama hidup juga engkau pakaikan Allah dan Rasul juga yang menyampaikan Atau bait ini: La ilaha illallah itu tempat mengintai medan yang kadim tempat berdamai wujud Allah terlalu bitai siang dan malam jangan bercerai
24

Berdasar sajak-sajaknya ini, dalam pengantar terjemahan sajaksajak Iqbal "Asrar-i-khudi" (Jakarta: 1976) Bahrum Rangkuti menyetujui pandangan Dr. Van Nieuwenhuyze dalam bukunya,;: mengenai Syamsudin Al-Samatrani, sufi Aceh yang hidup sejaman ? dan sehaluan dengan Hamzah Fansuri. Menurut Nieuwenhuyze keadaan yang dialami mistik Islam memang mentakjubkan. Ia bersifatkan ikhtisar pergandaan (tweekedigheid). Di satu pihak ada wujud yang fenomenal, yang kelihatan yang disebut wahmi, di pihak lain ada wujud kesegalaan, yaitu wujud tunggal yang hadir dalam segala hal. Pada hakekatnya mistik yang demikian itu ialah "ma'rifa jami'a bainahuma" (ilmu yang melingkupi dan menjembatani keduanya). Dengan demikian cita tauhid Islam tetap terpelihara, hubungan lahir dengan Islam tidak terputus, pakaian Islam tidak hilang, sebab keadaan antara khalik dan mahluk masih tetap terpelihara, bahkan perbedaan keduanya dinyatakan sebagai positif dan negatif. Bahrum Rangkuti selanjutnya berpendapat bahwa Hamzah Fansuri dan Syamsudin Al-Syamatrani sebenarnya hendak mewujudkan bahwa segala ini berpusat pada Allah. Di sini Bahrum Rangkuti berpegang pada apa yang dinyatakan Hamzah Fansuri dalam sajak-sajaknya. Allah meliputi alam semesta, dengan tegas dinyatakan oleh Hamzah Fansuri. Tapi menusia bisa memperoleh kepribadian dan bisa sampai kepada Tuhan hanya dengan " t a r a q q i " , ^ yaitu berusaha menumbuhkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya dengan sungguh-sungguh. Hamzah Fansuri misalnya menyatakan: La ilaha illallah itu kesudahan kata tauhid ma'rifat semata-mata hapuskan hendak sekalian perkara hamba dan Tuhan tiada berbeda Menurut Bahrum Rangkuti yang dimaksud dengan bait ini ialah diselaraskannya kemauan, pikiran, amal dan cita insanul kamil dengan kemauan Tuhan, sehingga seolah-olah segala gerak cita insan itu ialah gerak cita Tuhan juga. Hanya salah pengertian saja terhadap perumpamaan-perumpamaan yang dilukiskan Ham25

zah dalam sajak-sajaknya, yang membuat Nuruddin Arraniri menentang habis-habisan ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsudin Al-Syamatrani. S S. Naguib Al-Attas dalam bukunya yang telah dikutif di bagian awal tulisan ini, lebih jauh menyatakan bahwa tasawuf yang dibawa Hamzah Fansuri pada akhir abad ke-16 itu adalah tasawuf klasik yang belum tercemar oleh ajaran yang sesat. Ini terbukti dari kutipan langsung sajak-sajak sufi Persia yang awal dalam buku\j buku Hamzah Fansuri. Namun sayang, kata Al-Attas, ketika Hamzah Fansuri berasa kembali di Indonesia, yakni sepulangnya dari Persia, pengertian tasawuf telah dikorupsi dan mengalami degenerasi. Gejala pemalsuan tasawuf ini mula-mula muncul di India pada jaman dinasti Moghul, dan kemudian oleh orang-orang India tasawuf palsu ini disebarkan pula ke Indonesia. Ketika Nuruddin Arraniri tiba di Sumatera, yaitu menjelang wafatnya Sultan Iskandar Muda, ia membawa pengertian tasawuf yang salah pula yang didapatkannya di India, khususnya faham wUjudiah. Di India ia terbiasa melihat tasawuf yang diselewengkan dengan berbagai praktek-klenik dan pedukunannya yang bertujuan menumpuk kekayaan. Hamzah Fansuri juga melihat kenyataan ini sepulang dari Persia, namun buru-buru dia sendiri memperoleh pemahaman yang salah dari Nuruddin Arraniri. Agaknya, Nuruddin belum sempat mendalami karya-karya Hamzah Fansuri secara menyeluruh sebelum melahirkan pertentangannya, atau ada halhal lain yang berlatar-belakang politik maka ia menyerang Hamzah dan Syamsuddin habis-habisan. Labih-lebih mengingat kedudukan Syamsudin sebagai kadi agung di istana Sultan Iskandar Muda, yang membuat ajarannya leluasa tersebar. Bait-bait yang dipetik dari "Syair Perahu" ini akan menunjukkan betapa Hamzah Fansuri tidak meninggalkan tauhid dan rukun iman.

1 Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah 26

membetuli jalan tempat berpindah di sanalah i'tikad diperbetuli sudah 2 Wahai muda kenali dirimu ialah, perahu tamsil tubuhmu tiadalah berapa lama hidupmu ke akhirat jua kekal diammu 3 Hai muda arif budiman hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu jua kerjakan itulah jalan membetuli insan 19 Ingati sungguh siang dan malam lautnya deras bertambah dalam anginpun keras ombaknya rencam ingati perahu jangan tenggelam 21 Sampailah Ahad dengan masanya datanglah angin dengan paksanya berlayar perahu sidang budimannya berlayar itu dengan kelengkapannya 22 Wujud Allah nama perahunya ilmu Allah akan kurungnya iman Allah nama kemudinya yakin akan Allah nama pawangnya 30 Tuntuti ilmu jangan kepalang

di dalam kubur terbaring seorang Munkar wa Nakir ke sana datang menanyakan jikalau ada engkau sembahyang 33 Kenal dirimu hai anak Adam tatkala di dunia terangnya alam sekarang di kubur tempatmu kelam tiadalah berbeda siang dan malam

Sajak-sajak ini betul-betul indah. Pemilihan imaji-imaji simboliknya tepat dan menggugah. Pemakaiannya pun konsisten dan perulangan-perulangan yang terdapat di dalamnya membawa kita pada suasana ekstase sebagaimana dalam zikir, sehingga kita membayangkan bahwa ada keserasian antara bentuk dan isi. Penamaan syair kepada sajak itu sebenarnya menimbulkan persoalan, karena bentuknya yang empat baris itu. Syair berasal dari kata-kata Arab "shi'ir" yang berarti puisi, bukan sajak empat baris. Karena itu diragukan bahwa Hamzah Fansuri menggunakan nama syair untuk sajak-sajaknya itu. Sajak empat baris semacam itu agaknya lebih kena, sebab sudah barang tentu Hamzah tidak asing dengan bentuk persajakan Persia itu. Naguib Al-Attas juga mempersoalkan hal itu. Namun masalah yang tak kalah penting yang diajukan Naguib Al-Attas ialah apakah sudah ada buku-buku uraian tasawuf dalam bahasa Melayu sebelum Hamzah Fansuri? Persoalan itu dijawab sendiri oleh AlAttas. Menurut Al-Attas memang belum diketemukan tulisan yang menguraikan tasawuf secara jelas dan terperinci dalam bahasa Melayu sebelum munculnya karya-karya Hamzah Fansuri seperti "Asrarul Arifien", "Sharabul Ashiqin" dan "Muntahi". Juga tidak diketemukan tanda-tanda semaraknya sastra Melayu sejak kedatangan Islam di Sumatera sebelum Hamzah Fansuri menulis rubayatnya seperti "Syair Perahu", "Syair Dagang", "Syair Burung Pingai" dan sebagainya. 28

Dengan Hamzah Fansuri, kata Al-Attas lebih lanjut, perkembangan bahasa Melayu menjadi pesat. Pengaruhnya luar biasa di kalangan cendikiawan Melayu. Ia banyak menambah perbendaharaan kata-kata Melayu sedemikian banyaknya karena pengetahuannya yang luas dalam bahasa Arab dan Persia. Dengan sendirinya, ia pun membawa pula pembaharuan di bidang logika atau mantiq, karena masalah bahasa bersangkut paut dengan masalah logika dan pemikiran. Pada jamannya pula tidak ada yang mampu menandingi Hamzah Fansuri dalam kesusastraan. Karya-karyanya berpengaruh besar dalam gaya maupun thema terhadap sastra Melayu berikutnya. Pada masanya, buku-buku uraian tasawuf dan keagamaan kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. Misalnya buku-buku yang disebut-sebut dalam "Sejarah Melayu" seperti "Durrul Manzum" (Benang Mutiara) dan "Al-Sayful Qati" (Pedang Tajam) Dalam bukunya "Sharabul Ashiqin", di mana ia membicarakan pentingnya syariah untuk dilaksanakan, Hamzah sendiri menyatakan bahwa ia mengerjakan karyanya dalam bahasa Melayu untuk pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab dan Persia. Dengan demikian, apabila belum juga diketemukan karyakarya berbahasa Melayu yang sama berisi dan segar bahasanya seperti karya Hamzah, maka Hamzah Fansuri sudah sepantasnya mendapatkan gelar sebagai Bapak Bahasa dan Sastra Melayu Sebutan ini layak diberikan kepadanya sebagai penghargaan terhadap jerih payah dan mutu karya-karyanya. Jakarta 12 November 1983

Daftar Bacaan

1. Syed Muhammad Naguib Al-Attas "The Mysticism of Hamzah Fansuri" (University of Malay Press, Kuala Lumpur; 1970) 2. Syed Muhammad Naguib Al-Attas "Raniri and The Wujudiyyah of 17th Century Acheh" (MBRAS, Singapore; 1966) 3. V.Y. Braginsky "Some Remarks on The Structure of The Syair Perahu By Hamzah Fansuri" (Bijdragen deel 1973) 4. J. Doerenbos "De Geschrieften van Hamzah Pansoeri" (Leiden 1933) 5. Annemarie Schimmel "Mystical Dimensions of Islam"University of North Carolina Press, Chapel Hill: 1975) 6. R.A. Nicholson "Studies in Islamic Mysticism" (Cambridge University Press 1980 - reprinted) 7. Dr. Harun Hadiwijono "Kebatinan Islam Abad XVI" (BPK Gunung Mulia, Jakarta: 1975) 8. Bahrum Rangkuti "Asrar-i-Khudi Mohamad Iqbal" (Bulan Bintang Jakarta: 1966) 9. Roger Garaudy "Janji-janji Islam" (Terj. HM Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta 1982)

30

SYAIR PERAHU

Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, disanalah i'tikat ' diperbetuli sudah Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu Hai muda arif-budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh disitu. supaya laju perahumu itu.

1 imam.

HAaaq m

Sudahlah hasil kayu dan ayar 2 angkatlah pula sauh dan layar, pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir 3 . Perteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu, banyaklah disana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Muaranya dalam, ikanpun banyak, disanalah perahu karam dan rusak, karangnya tajam seperti tombak, keatas pasir kamu tersesak. Ketahui olehmu hai anak dagang riaknya rencam * ombaknya karang, ikanpun banyak datang menyarang, hendak membawa ketengah sawang.

2 air; 3 besar. 4 kacau

memi 1

Muaranya itu terlalu sempit, dimanakan lalu sampan dan rakit, jikalau ada pedoman dikapit, sempurnalah jalan terlalu ba'id 2 . Baiklah perahu engkau perteguh, hasilkan 3 pendapat 4 dengan tali sauh, anginnya keras ombaknya cabuh 5 . pulaunya jauh tempat berlabuh. Lengkapkan pendarat dan tali sauh, derasmu banyak bertemu musuh, selebu 6 rencam 7 ombaknya cabuh, LIIA 8 akan tali yang teguh. Barang siapa bergantung disitu, teduhlah selebu yang rencam itu, pedoman betuli perahumu laju, selamat engkau ke pulau itu.

; 2 jauh; 3 ikatkan; 4 tali penambat ke darat; 5 kacau dan riuh; 6 samudera; 7 kacau dan memusingkan; 8 baca: La Uaha illa'llahu.

33

LIIA jua yang engkau ikut, di laut keras topan dan ribut, hiu dan paus dibelakang menurut, pertetaplah kemudi jangan terkejut. Laut Silan terlalu dalam, disanalah perahu rusak dan karam, sungguhpun banyak disana menyelam, larang mendapat permata nilam ' . Laut Silan wahid al kahhar 2 , riaknya rencam ombaknya besar, anginnya songsongan (mem)belok sengkar 3 , perbaik kemudi jangan berkisar. Itulah laut yang mahaindah, kesanalah kita semuanya berpindah, hasilkan bekal kayu dan juadah, selamatlah engkau sempurna musyahadah

1 sejenis batu yang indah; 2 yang berkuasa; disini laut Silan dibandingkan dengan wujud Tuhan; 3 balok atau papan melintang di kapal; 4 mengetahui dan menghadapi Tuhan dalam batin menurut ilmu suluk;

34

Silan itu ombaknya kisah 5 , banyaklah akan kesana berpindah, topan dan ribut terlalu 'azamah 6 , perbetuli pedoman jangan berubah. Laut Kulzum terlalu dalam, ombaknya muhit 7 pada sekalian alam, banyaklah disana rusak dan karam perbaiki na'am 8 , siang dan malam. Ingati sungguh siang dan malam, lautnya deras bertambah dalam, anginpun keras, ombaknya rencam, ingati perahu jangan tenggelam, Jikalau engkau ingati sungguh, angin yang keras menjadi teduh, tambahan selalu tetap yang cabuh, selamat engkau ke pulau itu berlabuh.

5 cerita; 6 hebat: 7 sangat luas, meliputi segala sesuatu; 8 na'am: ya, disini agaknya pengakuan.

Sampailah ahad dengan masanya, datanglah angin dengan paksanya, belajar perahu sidang budiman (nya), berlayar itu dengan kelengkapannya. Wujud Allah nama perahunya, ilmu Allah akan ', iman Allah nama kemudinya, "yakin akan Allah" nama pawangnya. "Taharat 2 dan istinja" 3 nama lantainya, "kufur 4 dan masiat" s air ruangnya, tawakkul akan Allah jurubatunya, tauhid itu akan sauhnya. LIIA akan talinya, kamal 6 Allah akan tiangnya, as salam alaikum akan tali lenggangnya, taat dan ibadat anak dayungnya.

1 dalam naskahnya tidak terbaca; 2 suci; 3 bersuci; 4 tidak percaya; 5 durhaka; 6 kesempurnaan.

36

Salat akan nabi tali bubutannya, istigfar ' Allah akan layarnya, "Allahu akbar" nama anginnya, subhan Allah akan lajunya. "Wallahu a'alam" nama rantaunya, "iradat 2 Allah" nama bandarnya, "kudrat Allah" nama labuhannya, "surga jannat an na'im" 3 nama negerinya. Karangan ini suatu madah, mengarangkan syair tempat berpindah, didalam dunia janganlah tarri'ah 4 , didalam kubur berkhalwat sudah. Kenal dirimu didalam kubur, badan seorang hanya tersungkur dengan siapa lawan bertutur, dibalik papan badan terhancur.

1 permintaan ampun; 2 kemauan; 3 surga yang nikmat; 4 loba;

37

Didalam dunia banyaklah mamang 5 , ke akhirat jua tempatmu pulang, janganlah disusahi emas dan uang, itulah membawa badan terbuang. Tuntuti ilmu jangan kepalang, didalam kubur terbaring seorang, Munkar wa Nakir 6 kesana datang, menanyakan jikalau ada engkau sembahyang Tongkatnya lekat tiada terhisab, badanmu remuk siksa dan azab, akalmu itu hilang dan lenyap,

6 kedua malaikat yang menurut kepercayaan menanyai orang yang mati didalam kuburannya; 7 hilang sebaris.

38

Munkar wa Nakir bukan kepalang, suaranya merdu bertambah garang tongkatnya besar terlalu panjang, cabuknya banyak tiada terbilang. Kenal dirimu, hai anak Adam! tatkala di dunia terangnya alam, sekarang di kubur tempatmu kelam, tiada berbeda siang dan malam. Kenal dirimu, hai anak dagang! dibalik papan tidur terlentang, kelam dan dingin bukan kepalang, dengan siapa lawan berbincang? LIIA itu firman, Tuhan itulah pergantungan alam sekalian, iman tersurat pada hati insap, siang dan malam jangan dilalaikan.

LIIA itu terlalu nyata, tauhid ma'rifat ' semata-mata, memandang yang gaib semuanya rata, lenyapkan kesana sekalian kita. LIIA itu jangan kaupermudah-mudah. sekalian makhluk kesana berpindah, da'im 2 dan ka'im 3 jangan berubah, khalak 4 disana dengan LIIA. LIIA itu jangan kaulalaikan, siang dan malam jangan kausunyikan, selama hidup juga engkau pakaikan, Allah dan rasul juga yang menyampaikan LIIA itu kata yang teguh, memadamkan cahaya sekalian rusuh, jin dan syaitan sekalian musuh, hendak membawa dia bersungguh-sungguh.

1 pengetahuan tentang zat Allah yang dalam; 2 kekal; 3 teguh; 4 yang dijadikan; makhluk.

LIIA itu kesudahan kata, tauhid ma'rifat semata-mata. hapuskan hendak sekalian perkara, hamba dan Tuhan tiada berbeda. LIIA itu tempat mengintai medan yang kadim ' tempat berdamai, wujud Allah terlau b i t a i 2 , siang dan malam jangan bercerai. LIIA itu tempat musyahadah, menyatakan tauhid jangan berubah, sempurnalah jalan iman yang mudah, pertemuan Tuhan terlalu susah. Dari : DE GESCHRIFTEN VAN HAMZAH (dissertatie J. Doorenbos).
1 kekal ; 2 (?) Catatan Syair ini karangan Hamzah Fansuri yaitu seorang ahlu suluk yang termasyhur, yang hidup pada penghabisan abad keenam belas dan permulaan abad ketujuh belas. Tempat kediamannya ialah Barus, ia sangat banyak mengunjungi negeri asing: Pahang, Bantan, Kudus, Syarh Nawi (tempat kedudukan raja Siam), Mekah dan Medinah. Ilmu batinnya tentang sifat Tuhan, dunia dan manusia tiada diterima ulama-ulama agama Islam zaman itu. Terutama Syech Nuru'ddin al Raniri seorang ulama Islam yang termasyhur di Aceh, selalu membantah dan memerangi ilniu Hamzah Fansuri serta Sjamsu'ddin al Sumatrani, seorang ahli suluk yang sefaham dengan Hamzah Fansuri. Demikianlah Sultan Aceh menyuruh bakar kitab-kitab karangan kedua ahli suluk itu. Tetapi meskipun demikian Hamzah Fansuri termasyhur sampai kemanamana dan pengaruhnya sampai ke pulau Jawa.

PANSOERl

41

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMI

Subhanallah terlalu kamil. ' Menjadikan insan alam dan jahil, Dengan hambaNya daim 2 la wasil Itulah Mahbub 4 bernama Adil. Mahbub itu tiada berlawan, Lagi alim lagi bangsawan, Kasihnya banyak lagi gunawan, Aulad 5 itu bisa tertawan. Bersunting bunga lagi bumalai 6 , Kainnya warna berbagai-bagai, Tau berbunyi di dalam sagai, 7 Olehnya itu orang teralah.

Ingat-ingat kau lalu-lalang, Berlekas-lekaslah jangan amang, 8 Suluh Muhammad yugia kau pasang, Supaya salim 9 jalanmu datang.
kamil (bhs Arb) sempurha. daim (bhs Arb) senantiasa. wasil (bhs Arb) sampai. mahbub (bhs Arb) kekasih. Aulab (bhs Arb) para ahak. Bumalai (bhs Mly. lama) elok. sagai hamba. amang angan-angan, salim (bhs Arb) sejahtera.

4 s

42

Rumahnya 'ali 1 berpatam birai. 2 Lakunya bijak sempurna bisai.3 Tudungnya halus terlalu pipai.4 Daim berbuni di luar tirai. Jika sungguh engkau asyik mabuk. Memakai candi 5 pergi menjaluk. 6 Ke dalam pagar supaya kau masuk. Barang ghairallah7 sekeliannya amuk. Berjalan engkau rajin-rajin. Mencari guru yang tahu akan batin Yugia kau tuntut jalan yang amin. 8 Supaya dapat lekas kau kahwin Berahimu daim akan orang kaya. Manakan dapat tiada berbahaya. Ajib segala akan hati sahaya. Hendak berdapat dengan maya raya.

4 5 6 7 8

ali (bhs Arab) yang tihggi. birai hiasan, bisai pandai. pipai licin. candi telekung. menjaluk minta. ghairallah (bhs Arb) selain dari Allah. amin (bhs Arb) yang aman.

Tiada kau tahu akan agamamu. Terlalu ghurur 9 dengan hartamu. Nafsu dan syahwat daim sertamu. Asyik dan mabuk bukan kerjamu. Rantaikan kehendak sekelian musuh. Anjing tunggal yugia kau bunuh. Dengan Mahbubmu seperti suluh. Supaya dapat berdakap tubuh. Dunia nan kau sandang-sandang. Manakan dapat ke bukit rentang. Angan-anganmu terlalu panjang. Manakan dapat segera memandang. Dunia jangan kau taruh. Supaya hampir Mahbub yang jauh. Indah segala akan kalah-kaluh. Ke dalam api pergi berlabuh.

.iggfuM nav (dtA td) .naaeiri 'uni .isbnaq iaaid E .ni-jif ieqiq * .jjnurfsfsi ibntw * .nlnim jiulinam d lialiA hub niaba (dA arid) riliBiiBdig r ghurur (bhs) tertipu.

44

Hamzah miskin hina dan karam. Bermain mata dengan Rabul Alam. Selamanya sangat terlalu dalam. Seperti mayat sudah tertanam. Allah Maujud' terlalu baqi. 2 Dari enam jihad kenahinya cali. Wa Huwal Auwalu3 sempurna 'ali.4 Wa Huwal Akhiru' daim nurani. Nurani itu hakikat khatam. Pertama terang di laut dalam. Menjadi makhluk sekelian alam. Itulah bangsa Hawa dan Adam. Tertentu awal suatu cahaya. Itulah cermin yang mulia raya. Kelihatan di sana miskin dan kaya. Menjadi dua Tuhan dan sahaya.

1 2

maujud (bhs Arb) yang ada. baqi (bhs Arb) yang kewal. Wa huwal auwalu (bhs Arb) ia yang awal. ali (bhs Arb) yang tinggi.

45

Nurani itu terlalu zahir Bernama Ahmad' dari cahaya satir.2 Peniuru alam keduanya hadir. Itulah makna awal dan akhir. Awal dan akhir asmanya 3 jarak. Zahir dan batin warnanya banyak. Sungguhpun dua ibu dan anak. Keduanya cahaya di sana banyak. Yugia kau pandang kapas dan kam, Keduanya wahid4 asmanya lain, Wahidkan hendak zahir dan batin, Itulah ilmu kesudahannya main. Anggamu5 itu asalnya tahir. 6 Batinnya arak zahirnya takir, Lagi kau saqi7 lagi kau sakir Itulah Mansyur menjadi nazir.

Ahmad - nama lain dari Nabi Muhammad. satir (bhs Arb) - yang byrsembunyi. 3 asma (bhs Arb) - nama. 4 wahid (bhs Arb) satu. * Angga-anggota. 6 tahir (bhs Arb) suci. 7 saqi (bhs Arb) yang meminum. 8 nazir (bhs Arb) peniliw.
2

46

Hunuskan mata tunukan sarung. Isbatkan 1 Allah nafikan2 patung. Laut tauhid yugia kau harung. Itulah ilmu tempat bernaung. Rupamu zahir kau sangka tanah. Itulah cermin sudah terasah. Jangan kau pandang jauh berpayah. Mahbubmu hampir serta ramah. Kerjamu mudah periksamu kurang. Kau sangka tasbih 3 membilang tulang. Ilmumu baharu berorang-orang. Lupakan fardu yang sedia hutang. Jauharmu lengkap dengan tubuh. Warnanya nyala seperti suluh. Lupakan nafsu yang sedia musuh. Manakan dapat adamu luruh.

1 2 3

isbatkan (bhs Arb) - memastikan adanya Allah. nafi (bhs Arb) - meniadawan. tasbih - buah tasbih alat penghitung zikir.

47

Jauhar yang mulia sungguhpun sangat. Akan orang muda kasih akan alat. Akan ilmu Allah hendak kau perdapat. Mangkanya sampai pulangmu rahat. 4 Hamzah Nuwi zahirnya Jawi. 5 Batinnya cahaya Ahmad yang safi.6 Sungguhpun ia hina jati. Asyiknya daim akan Zatul Bari.7 Sidang fakir empunya kata. Tuhanmu zahir terlalu nyata. Jika sungguh engkau bermata. Lihatlah dirimu rata-rata. Kenal dirimu hai anak jamu. Jangan lupa akan diri kamu. Ilmu hakikat yugia kau ramu. 8 Supaya terkenal'ali adamu.

rahat (bhs Arb) senang. Jawi maksudnya orang Mylayu. 6 safi (bhs Arb) bersih. 7 Zatul Bari (bhs Arb) Zat Allah. 8 ramu mengumpulkan bahan-bahan.
5

48

Jikalau terkenal dirimu baqi. Elokmu itu tiada berbagi. Hamba dan Tuhan daim berdami. Memandang diri jangan kau lali. Kenal dirimu hai anak dagang. Menafikan diri jangan kau sayang. Suluh isbat yugia kau pasang. Supaya dapat mudah kau datang. Dengarkan sini hai anak ratu. Ombak dan airnya asalnya satu. Seperti manikam muhith 9 - dengan batu. Inilah tamsil engkau dan ratu. Jika terdengar olehmu firman. Pada Taurat Injil dan Furqan. 3 Wa Huwa ma'akum pada ayat Quran. Bikulli syaiin muhith terlalu 'iyan. 4

1 berdami - tidak bercerai, bersatu. 2 muhith (bhs Arb) meliputi. 3 Furqan - n a m a lain dari Qurajv

^ ^

An

^^S^^^^^^i.

"

a Dan ,angit bumi m y

Allah-dan Allah itu meliputi segala sesuatu Wa Huwa Ma'akum - Allah itu bersamamu, iyan - nyata. past,.

49

Syari'at Muhammad ambilkan suluh. Ilmu hakikat yugia kau pertubuh. Nafsumu itu yugia kau bunuh. Makanya dapat sekelian luruh. 3 Mencari dunia berkawan-kawan. Oleh nafsu khabis 4 engkau tertawan. Nafsumu itu yugia kau lawan. Mangkanya sampai engkau bangsawan. Mahbubmu itu tiada berhasil.5 Fa ainama tuwallu 6 jangan kau ghafil.7 Fa samma Wajhullah8 sempurna wasil.9 Inilah jalan orang kamil.1 Kekasihmu zahir terlalu terang. Pada kedua alam nyata terbentang. Ahlul Makrifah' terlalu menang. Wasilnya daim tiada berselang.
luruh lenyap, fana. khabis (Arb) busuk, jahat, hail (Arb) tirai, pembatas. fa ainama tuwallu - kutipan ayat Quran dari surah Al Ba^arah ayat 115 yang terjemahan selengkap ayat berbunyi: "Kepunyaan Allah timur dan barat: kerana .tu, ke mana saja engkau menghadap, di sana terdapat Wajah 7 Allah: sesungguhnya Allah mempunyai ilmu yang luas" Ghafil (Arb) lupa. J fa samma Wajhullah bahagian ayat 115 surah Al Baqarah. seperti pada nota 6 ^ wasil (Arb) sampai. kamil (Arb) - s e m p u r n a , maksud di sini Insan Kamil.
4

50

Hempaskan akal dan rasamu. Lenyapkan badan dan nyawamu. Pejamkan hendak dua matamu. Di sana lihat peri rupamu. Adamu itu yugia kau serang. Supaya dapat negeri yang henang. 3 Seperti Ali tatkala perang. Melepaskan duldul tiada berkekang. Hamzah miskin orang'uryani. 4 Seperti Ismail jadi qurbani. 5 Bukannya Ajam dan A'rabi. Nantiasa wasil dengan yang baqi. Habis

henang tetap. uryani (Arb) telanjang. 5 qurbani (Arb) korban. Maksudnya: seperti Nabi Ismail yang rela mengorbankan dirinya demi memenuhi mimpi ayahnya Nabi Ibrahim.

51

SYAIR NAMA-NAMA TUHAN

Aho segala kita yang menyembah nama Yogya diketahui apa Yang Pertama Karena Tuhan kita yang Sedia Lama Dengan ketujuh sifat bersama-sama Kunjung-kunjung di bukit yang mahatinggi Kolam sebuah di bawahnya Wajib insan mengenal diri Sifat Allah pada tubuhnya Nurani haqiqat khatam Supaya terang laut yang maha dalam Berhenti angin ombak pun padam Menjadi Sultan kedua alam Tuhan kita Empunya Dhat Awwainya Hayy pertama bilang Sifat Keduanya Ilmu dan Rupa Ma'lumat Ketiga Murid 'kan sekalian Iradat

52

Keempat Qadir dengan Qudratnya tamam Kelimanya sifat bernama Kalam Keenamnya Sami' dengan AdaNya dawam Ketujuhnya Basir akan halal dan haram Ketujuhnya itu adanya qadim Akan istidat allamin sempurna Alim Karena sifat ini dengan Kamal al-hakim Bernama Bismillahi 'lRahmani 'lRahim. Ilmu ini Haqiqat Muhammad al-Nabi Menurutkan Ma'lum dengan lengkapnya qawi Daripada Haqiqatnya itu jahil dan wali Beroleh i'tibarnya dengan sekalian peri Tuhan kita itu empunya Kamal Di dalam IlmuNya tiada panah zawal Rahman dalamnya perhimpunan Jalai Beserta dengan Rahim sekalian Jamal

53

Tuhan kita itu yang bernama Aliyy Dengan sekalian sifatNya senantiasa baqi Alajamiil alamin AtharnNya jadi Daripada sittu jihat sebab itulah khali Cahaya AtharNya tiada padam memberikan wujud pada sekalian alam menjadikan mahluq siang dan malam IIa abadi 'labad tiada kan karam Tuhan kita itu seperti Bahral 'Amiq Ombaknya penuh pada sekalian tariq Laut dan ombak keduanya rafiq Akhir ke dalamnya jua ombaknya ghariq Lautnya 'Alim halunnya Ma'lum Keadaannya Qasim ombaknya Maqsum Tuhannya Hakim shu'unnya Mahkum Pada sekalian 'alamin inilah rusum

54

Jikalau sini kamu tahu akan wujud Itulah tempat kamu shuhud Buangkan rupamu daripada sekalian quyud Supaya dapat ke dalam diri qu'ud Pada wujud Allah itulah yogya kau qa'im Buangkan rupa dan namamu da'im Nafikan rasamu daripada makhdum dan khadim Supaya sampai kepada Amal yang Khatim Jika engkau belum tetap seperti batu Hukum dua lagi khadim dan ratu Setelah lupa engkau dari emas dan mati Mangkanya dapat menjadi satu Jika belum fana daripada ribu dan ratus Tiadakan dapat adamu kau hapus Nafikan rasamu daripada kasar dan halus Supaya dapat barang katamu harus

Hamzah Fansuri sungguh pun da'if Haqiqatnya hampir pada Dhat alSharif Sungguh pun habab rupanya khatif Wasilnya da'im dengan Bahr al -Latif Hamzah miskin orang uryani Seperti Ismail menjadi qurbani Bukannya Ajami lagi Arabi Senantiasa wasil dengan Yang Baqi Hamzah Fansuri terlalu karam Di dalam laut yang mahadalam Berhenti angin ombak pun padam Menjadi sultan kedua alam

56

SYAIR A'YAN THABITAH

Aho segala kamu yang bernama taulan! Tuntut ma'rifat pada mengenal a'yan Kerana disana sekalian 'arifan Barang katanya setengah dengan firman. A'yan thabitah bukankah shu'un dhatiyyah? Mengapa pulang dikata wujud 'ilmiyyah! Tatakala awwal baharu muqabalah Olehnya janggal sebab lagi mentah. A'yan thabitah bukankah suwari? Mengapa pulang dikata sifat wahyi! Tatakala awwal baharu tafsil 'ilmi Olehnya janggal tiada mengetahui. A'yan thabitah bukankah mahiyyat almumkinat? Mengapa pulang dikata mustahilat! Tatakala awwal telah bernama ma'lumat Olehnya janggal tiada mendapat.

57

A'yan thabitah bukankah makhluq? Mengapa pulang dikata ma'shuq! Tatakala awwal baharu masbuq Olehnya janggal lalu tafaruq. A'yan thabitah bukankah mir'at? Mengapa pulang dikata 'adamiyyat! Tatakala awwal bernama furuf 'aliyat Olehnya janggal menjadi dalalat. A'yan thabitah bukankah 'alam? Mengapa pulang dikata 'adam! Tatakala awwal telah sudah mutalazam Olehnya janggal penglihatnya kelam. A'yan thabitah bukankah 'ashiq? Mengapa pulang dikata Khaliq! Tatakala awwal baharu mutalahiq Olehnya janggal lalu mufariq.

58

A'yan thabitah bukankah ma'lum? Mengapa pulang dikata ma'dum! Tatakala awwal telah sudah tennaqsum Olehnya janggal tiada mafhum. A'yan thabitah bukankah faqir? Mengapa pulang dikata amir! Tatakala awwal baharu hadir Olehnya janggal menjadi khasir. A'yan thabitah bukankah ja'izul '1-wujud? Mengapa pulang dikata mumtani'u'lwujud! Tatakala awwal telah sudah mawjud Olehnya janggal menjadi juhud. A'yan thabitah bukankah sh'un thubuti? Mengapa pulang dikata 'adam mahdi! Tatakala awwal sudah mujmali Olehnya janggal menjadi Mu'tazili.

A'yan thabitah bukankah 'adam mumkin? Mengapa pulang dikata 'adam sakin! Tatakala awwal telah menjadi chermin Olehnya janggal lalu ngerin. 'Adam mimkin awwalnya ma'dum Disana faqir sekalian antum Didalam 'ilmu sekaliannya ma'lum Itulah murad wa huwa ma'akum aynama

kuntum.

Dari Hamzah's Sha'irs (Coo. Or. 2 or 6, Cod. Or. 3374, Cod. Or. 3372, Library, University of Leiden)

60

SYAIR RUH ID AFI

Ta'ayyun awwal wujud yang jami'i Pertama disana nyata Ruh Idafi Semesta 'alam sana lagi ijmali Itulah bernama Haqiqat Muhammad alNabi. Ta'ayyun thani wujud yang tamyizi Disana terperi sekalian ruhi Semesta 'alam sana tafsil yang mujmali Itulah bernama haqiqat insani. Ta'ayyun thalith wujud yang mufassali Ia itulah anugerah daripada karunia Ilahi Semesta 'alam sana tafsil fi'li Itulah bernama a'yan khariji. Rahasia ini yogya diketahui Pada kita sekalian yang menuntuti Demikianlah kelakuannya tanazzul dan taraqqi Dari sanalah kita sekalian menjadi.

Pada kunhinya itu belum berketahuan Demikianlah martabat asal permulaan Bernama wahdat tatakala zaman Itulah 'Ashiq sifat menyatakan. Wahdat itulah bernama Kamal Dhati Menyatakan sana Ruh Muhammad alNabi Tatakala itu bernama Ruh Idafi Itulah mahkota Qurayshi dan 'Arabi. Wahdat itulah sifat yang Keesaan Memberikan wujud pada sekalian insan MuhitNya lengkap pada sekalian zaman Olehnya itulah tiada Ia bermakan. Wahdat itulah yang pertama nyata DidalamNya mawjud sekalian rata MuhitNya lengkap pada sekalian anggota Demikianlah umpama chahaya dan permata.

62

Wahdat itulah bernama Kunhi Sifat Tiada bercherai dengan itlaq Ahadiyyat Tanzih dan tashbih disana ma'iyyat Demikianlah sekarang zahir [28] pada ta'ayyunat. Wahdat itulah bernama bayang-bayang Disana nyata Wayang dan Dalang MuhitNya lengkap pada sekalian padang Mushahadat disana jangan kepalang. Wahdat itulah yang pertama awwal Ijmal dan tafsil sana mujmal MuhitNya lengkap pada sekalian afal Itulah martabat usul dan asal. Wahdat itulah yang pertama tanazzul Ijmal dan tafsil sana maqbul MuhitNya lengkap pada sekalian maf'ul Itulah Haqiqat Junjungan Rasul.

63

Wahdat itulah yang pertama tajalh Tiada bercherai dengan Wujud Mutlaqi Ijmal dan tafsil didalam 'ilmi Itulah martabat kejadian Ruh Idafi. Wahdat itulah yang pertama taqayyid Disana idafat lam yulad dan lam yalid Pada sekalian ta'ayyun jangan kau taqlid Mangkanya sampai bernama tajrid. Wahdat itulah sifat yang talahuq Tanzih dan tashbih sana cluk MuhitNya nyata tatakala masuk Itulah pertemuan Khaliq dan Makhluq. Wahdat itulah sifat yang talazum Tanzih dan tashbih sana malzum MuhitNya lengap pada sekalian ma'lum Itulah pertemuan Qasim dan Maqsiim.

Wahdat itulah sifat yang taqarun Tanzih dan tashbih sana maqrun MuhitNya lengkap pada sekalian mudabbirun. Itulah murad: Wa fi anfusikuma fa la tubsirun.

65

SYAIR IBA HATI

Tuhan kita yang bernama Qadim Pada sekalian makhluq terlalu karim TandaNya qadir lagi dan hakim Menjadikan 'alam daripada alRahman alRahim. Rahman itulah yang bernama sifat Tiada bercherai dengan kunhi Dhat Dhat disana perhimpunan sekalian 'ibarat Itulah haqiqat yang bernama ma'lumat. Rahman itulah yang bernama wujud Keadaan Tuhan yang sedia ma'bud Kenyataan Islam Nasrani dan Yahud Dari Rahman itulah sekalian mawjud. Ma'bud itulah terlalu bayan Pada kedua 'alam kulla yawmin huwa fi shan Ayat ini daripada Surat alRahman Sekalian 'alam disana hayran.

66

Ma'bud itulah yang bernama haqiq Sekalian 'alam didalamnya ghariq Olehnya itulah sekalian fariq Pada kunhinya itu tiada beroleh tariq Haqiqat itulah terlalu 'ayan Pada rupa kita sekalian insanAynama tuwallu suatu burhan Fa thamma wajhu ' Llah pada sekalian makan. Insan itu terlalu 'ali Haqiqatnya Rahman yang Maha Baqi Ahsanu taqwimin itu rabbani Akan kenyataan Tuhan yang bernama Subhani. Subhani itulah terlalu 'ajib Daripada habli'lwarid puh ia qarib Indah sekali qadi dan khatib Demikian hampir tiada beroleh nasib.

67

Aho segala kita yang 'ashiqi Ingatkan ma'na insani Jika sungguh engkau bangsa ruhani Jadikan dirimu akan rupa Sultani. Kenal dirimu hai anak 'alim! Supaya engkau nentiasa salim Dengan dirimu itu yogya kau qa'im Itulah haqiqat salat dan sa'im. .Dirimu itu bernama khalil Tiada bercherai dengan Rabb[al-] Jalil Jika ma'na dirimu dapat akan dalil Tiada berguna madhhab dan sabil. Kullu man 'alayha fan/ayat min Rabbihi Menyatakan ma'na irjiH Ha aslihi Akan insan yang deroleh tawfiqi Supaya karam didalam sirru sirrihi.

Situlah wujud sekalian funun Tinggallah engkau daripada mal wa'1-banun Engkaulah 'ashiq terlalu junun Inna IVLlahi wa inna ilayhi raji'un.

69

SYAIR RUH (a) Unggas itu yang amat burhana Diamnya nentiasa didalam astana [39] Tempatnya bermain dibukit Tur Sina Majnun dan Si Layla adalah disana. Unggas itu bukannya nuri Berbunyi ia sedekala hari Bermain tamasha pada sekalian negeri Demikianlah murad al-insanu sirri. Unggas itu bukannya balam Nentiasa berbunyi siang dan malam Tempatnya bermain pada sekalian 'alam Disanalah tamasha melihat ragam. Unggas itu tahu berkata-kata Sarangnya dipadang rata Tempatnya bermain pada sekelian anggauta Ada yang bersalahan, ada yang sekata.

Unggas itu terlalu indah Olehnya banyak ragam dan ulah Tempatnya bermain [didalam] Ka'bah Pada bukit 'Arafat kesudahan mushahadah. Unggas itu bukannya merak Nentiasa bermain didalam shurga Kenyataan mu'jizat tidur dan jaga Itulah wujud meliputi rongga. Unggas itu terlalu pingai Nentiasa main dalam maligai Rupanya elok sempurna bisai Menyamarkan diri pada sekalian sakai. Unggas itu bukannya gagak Bunyinya terlalu sangat galak Tempatnya tamasha pada sekalian awak Itulah wujud menyatakan kehendak.

71

Unggas itu bukannya bayan Nentiasa berbunyi pada sekalian a'y an Tempatnya tamasha pada sekalian kawan Itulah wujud menyatakan kelakuan. Unggas itu bukannya burung Nentiasa berbunyi didalam tanglung Tempatnya tamasha pada sekalian lurung Itulah wujud menyatakan tulung. Unggas itu bukannya Baghdadi Nentiasa berbunyi didalam jasadi Tempatnya tamasha [40] pada sekalian fu'adi Itulah wujud menyatakan 'ahdi. Unggas itu yang weruh angasmu Nentiasa 'ashiq tiada kala jemu Menjadi dagang lagi ia jamu Itulah wujud menyatakan 'ilmu.

72

(hl

Tayru'l-'uryani unggas sultani Bangsanya Nur'l-Rahmani Tasbihnya Allah Subhani Gila dan mabok akan Rabbani. Unggas itu terlalu pingai Warnanya terlalu bisai Rumahnya tiada [69] berbidai Dukuknya da'im dibalik tirai. Putihnya terlalu suchi Olehnya itu bernama ruh) Muatnya terlalu sufi Mashafnya bersurat Kufi "Arsh Allah akan pangkalnya Habib Allah akan taulannya Bayt Allah akan sangkarannya Mengadap Tuhan dengan sopannya

73

Sufitnya bukannya kain Fi'1-Makkah da'im bermain 'ilmunya zahir dan batin Menyembah Allah terlalu rajin. Kitab Allah dipersandangnya Ghayb Allah akan dipandangnya 'Alam Lahut akan kandangnya Pada da'irah Huwa tempat pandangnya. Dhikr Allah kiri kanannya Fikir Allah rupa badannya Shurbat tawhid akan minumnya Da'im bertemu dengan Tuhannya Suluhnya terlalu terang Harinya tiada berpetang Jalannya terlalu hening Barang mendapat dia terlalu menang.

Chahayanya tiada berha'il Bayna'Llah dan bayna'1-amil Shari'atnya terlalu kamil Barang yang mungkir menjadi jahil. Jika kau dapat asal 'ilmunya Engkaulah yang tertahunya 'Alam nin engkau yang punya Disana-sini engkau sukunya. 'Ilmunya tiada berbagai-bagai Fardunya yogya kau pakai Tinggalkan ibu dan bapai Menyembah Tuhan jangan kau lalai. 'Ilamunya 'ilmu yang pertama Madhhabnya madhhab bernama Chahayanya chahaya yang lama Kedalam shurga bersama-sama.

(c)

Tayru'l-uryani unggas ruhani Didalam kandang hadrat rahmani Warnanya pingai rupanya safi Tempatnya Kursi yang maha 'ali Sungguh pun 'uryan bukannya gila Mengaji Qur'an dengan tartila Tempatnya mandi sungai Salsabila Didalam firdaus ra'su Zanjabila. (d) Unggas nuri asalnya chahaya Diamnya da'im di Kursi Raja Daripada nurinya faqir dan kaya Menjadi insan, Tuhan dan saya. Kuntu kanzan asal sarangnya 'Alam Lahut nama padangnya Terlalu Luas dengari lapangnya Itulah kanzam dengan lawangnya.

76

'Aqlu'l-KuUi nama bulunya Qalam al-A 'la nama kukunya Allah Ta'ala akan gurunya Oleh itulah tiada jodonya Jalai dan jamal nama kakinya Nuru'l-Awwal nama jarinya Lawh al-Mahfuz nama hatinya Menjadi jawhar dengan safinya. Itulah Ahmad awwal Nabinya Nur Allah dengan suchinya Sekalian 'alam panchar daripada nurinya Menjadi langit serta buminya.
)

Unggas Pingai terlalu 'ashiq Da'im bermain di Kursi Khaliq Bangsanya Rahman yang fa'iq Menjadi sultan terlalu la'iq.

77

Unggas itu tahu berkata Sarangnya dipadang rata Akan wujudnya sekalian mata Mengenal diri terlalu nyata. Mazhar Allah akan rupanya Asma' Allah akan namanya Mala'ikat akan tenteranya Akulah wasil akan katanya. Sayapnya bernama Furqan Tubuhnya bersurat Qur'an Kakinya Hannan dan Mannan Da'im [73] bertengger ditangan Rahman. Ruh Allah akan nyawanya Sirr Allah akan angganya Nur Allah nama matanya Nur Muhammad da'im sertanya.

78

Liqa Allah nama 'ishqinya Sawt Allah akan bunyinya Rahman-Rahim nama hatinya Menyembah Tuhan dengan safinya. Bumi-langit akan sangkarannya Makkah-Madinah akan pangkalannya Bayt Allah nama badannya Disana bertemu dengan Tuhannya. Chahayanya seperti suluh Bunyinya seperti guruh Matanya lengkap dengan tubuh Bulunya da'im sekalian luruh. Rupanya akan mahbubnya Lakunya akan marghubnya Bangsanya akan matlubnya Buraq al-Mi'raj akan markubnya.

79

'ilmu'l-yaqin nama 'ilmunya 'Aynu'l-yaqin hasil tahunya Haqqu'l-yaqin akan lakunya Muhammad nabi asal gurunya. Shari'at akan ripinya Tariqat akan budinya Haqiqat akan tirainya Ma'rifat yang wasil akan isinya. 'Alam nasut nama hambanya Perisai malakut akan katanya Duldul jabarut nama kudanya Menyerang lahut akan kerjanya. Dengarkan hai anak jamu, Unggas itu sekalian kamu!

(f) Ikan Tunggal bernama fadil Dengan air da'im ia wasil Tshqinya terlalu kamil Didalam Laut tiada bersahil. Ikan itu terlalu 'ali [87] Bangsanya Nur al-Rahmani Anggapnya rupa insani Da'im bermain di laut baqi. Bismi'Llah akan namanya Ruh Allah akan nyawanya Wajh Allah akan mukanya Zahir dan batin sertanya. Nur Allah nama bapainya Khalaqat Allah akan sakainya Raja Sulayman akan pawainya Da'im berbunyi dalam balainya.

Empat bangsa akan ibunya Summun bukmun akan tipunya Kerja Allah yang ditirunya Mengenal Allah dengan bisunya. Fana' fi'Llah akan suchinya Inni ana'Llah akan bunyinya Memakai dunya akan ruginya Radikan mati da'im pujinya. Tarku'l-dunya akan labanya Menuntut dunya akan maranya 'Abdu'l-Wahid asal namanya Da'im 'Ana'1-Haqq!' akan katanya Kerjanya mabok dan 'ashiq 'Ilmunya sempurna fa'iq Menchari air terlalu sadiq Didalam Laut bernama Khaliq.

Ikan itu terlalu zahir Olehnya da'im didalam air Sungguh pun ia terlalu hanyir Wasilnya da'im di Laut halir.

83

SYAIR MA'RIFAT

Aho segala kita ummat Nabi! Akan ma'rifat Allah yogya diketahui Kerana ma'rifat itu pada sekalian wali Mulianya sangat terlalu qawi. Ma'rifat itu yang terlalu qabul Dengan Mahbubmu da'im beroleh wusul Pakaian Mahbub yang bernama Rasul Terlalu jauh daripada zuluman jahul. Maraja'l-bahrayni yaltaqiyan Bayna huma barzakhun la yabghiyan. Bahrayn itu terlalu 'ajib Barzakh diantaranya bi Nuri'l-Habib Olehnya zahir terlalu qarib Kelihatan jauh pada sekalian [66] gharib.

Bahrayn itulah ma'nanya dalam Menyatakan pertemuan Tuhan dan 'alam Inilah rahasia Nabi yang Khatam Menyalakan 'Ashiq tiada ia padam. Bahrayn itu tiada bertating Airnya suchi terlalu hening Bukan dimata hidung dan kening Jangan dipandang disana pening! Erti qaba qawsayny aw adna Pertemuan hamba dan Tuhan yang A'la Pada ma kadhaba'l-fu adu ma ra'a Tiada lagi lain 'ala ma yura Qaba qawsayni itu suatu tamthil Ma'nanya 'ali timbangnya thaqil Babrayn didalamnya sempurna jamil Orang mengetahui dia terlalu qalil

85

Orang qaba qawsayni itu seperti kandang Tali diantaranya bukannya benang Bazrakh namanya disana terbentang Ketiganya wahid yogya kau pandang. Tuhan kita itu tiada bermakan ZahirNya nyata dengan rupa insan Man 'arafa nafsahu suatu burhan Fa qad 'arafa rabbahu terlalu bayan.

tv AL-MUNTAHI karangan Hamzah Fansuri [Naskah Leiden no. 7291 (III)] [rro] Bismi' Llahi' lrahmani' l-^rahim Alhamdu li'Llahi rabbi'l'alamin < wa'l'aqibatu li'lmuttaqin wa'lsolatu 'ala rasuli [hi] Muhammadm wa alihi ajma'in.

(1) Ketahui olehmu, hai Talib, bahwa sabda Rasulu'Llah (salla' Llahu'alayhi wa sallam!).: Man nazara ila shay 'in wa lam yara ' Llaha fihi fa huwa batilun. ya'm Barang siapa menilik kepada suatu, jika tiada dilihatnya Allah dalamnya, maka ia itu sia-sia. [111]

Kata 'Ali (radiya'Llahu 'anhu!) : Ma [ra] ' ay tu shay'an ilia wa ra'aytu'Llaha [fihi]. ya'ni : Tiada kulihat suatu melainkan kulihat Allah dalamnya. Sabda Nabi (salla'Llahu 'alayhi wa sallam!): Man 'arafa nafsahu fa qad'arafa rabbahu. ya'ni : Barang siapa mengenal dirinya maka sanya mengenal Tuhannya. S7

(2)Erti mengenal Tuhannya, dan mengenal dirinya y a m : Din kuntu kanzan makhfiyyan [itu] dirinya, dan seme[s] ta sekalian dalam 'Ihnu AUah. Seperti sebiji dan puhun; puhunnya dalam sebiji itu, sungguh'pun tiada kelihatan, tetapi hukumnya ada dalam biji itu.' Kata Shaykh Jun[ay] d (radiya'Llahu 'anhu!): Kana'Llahu wa lam yakun ma'ahushay un [Huwa J Iana kama kana. ya'ni Ada Allah dan tiada ada sertaNya suatu pun. [Ia] sekarang ini seperti AdaNya dahulu itu jua. Kerena ini maka sabda 'Ali (radiya 'Llahu 'anhu!): Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu'Llaha fini. (3) Tetapi jangan melihat seperti kain basah karena kain lain, airnya lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mahasuchi daripada demikian itu tamthilnya! Tetapi jika ditamthilkan seperti laut dan ombak, harus seperti kata sha'ir: Fa'l--bahru bahrun 'ala ma kana fi qidamin Inna'lhawaditha amwajun wa anharu La yahjibannaka as [h] kalun tushakiluha 'An man tashakkala fiha fahiya astaru. yani Yang laut itu laut jua pada sedia pertamanya, Maka yang baharu itu ombaknya dan sungainya; Jangan mend[ind]ing[i] dikau [112] segala rupa yang menyerupai dirinya, Karena dengan segala rupa itu dinding daripadanya.

Tetapi [ombak] beserta dengan laut qadim. Seperti [kata] misra'j

[Darya kuhan chu bar zand mawji nu Mawjish khwanand u dar haqiqat daryast]. Laut itu qadim; apabila berpalu, baharu ombak namanya dikata. Tetapi pada haqiqatnya laut jua Kerana laut dan ombak esa tiada dua. Seperti firman Allah Ta'ala : 88 [ya'ni:]

Wa'Llahu bi kulli shay'in muhit. ya'ni : Bahwa Allah meliput. Ta'ala dengan [segala se]suatu

Sabda Rasulu'Llah (salla'Llahu 'alayhi wa sallam!): Ana mina'Llahi wa'l'alamu minni. ya'ni Aku daripada Allah; sekalian 'alam daripadaku. Seperti matahari dengan chahayanya dengan panasnya; namanya tiga haqiqatnya suatu jua. Seperti isharat Rasulu'Llah (salla Llahu 'alayhi wa sallam!): Man 'arafa nafsahu fa qad'arafa rabbahu. ya'ni : Barangsiapa mengenal din' nya maka sanya mengenal Tuhannya. (4) Adapun dirinya itu, sungguh[pun] beroleh nama dan rupa jua, haqiqatnya rupanya dan namanya tiada. Seperti bayang-bayang dalam chermin; rupanya d[an] namanya ada [haqiqatnya tiada]. Seperti sabda Nabi (salla'Llahu 'alayhi wa sallam!): Al-mu'minu ya'ni Yang Mu'min itu mir'atu'lmu'min. ; chermin . mu min.

samanya

Ertinya ya'ni Nama Allah Mu'min. Maka hambaNya yang khas pun namanya mu'min. Jika demikian, sama-sama dengan Tuhannya, kerana hamba tiada bercherai dengan Tuhannya, dan Tuhan pun tiada bercherai dengan hambaNya. (5) Seperti firman Allah Ta'ala: Wa huwa ma'akum aynama kuntum. ya'ni : Ia itu serta kamu barang dimana ada kamu. Dan [113] lagi firman Allah Ta'ala . 89

Thalathatin ilia huwa rabi^uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum. ya'ni : Jika orang tiga, melainkan Ia jua keempatnya dengan mereka itu; dan jika ada lima, melainkan Ia keenam[nya] dengan mereka itu; dan tiada lebih dan tiada kurang daripada demikian itu melainkan Ia jua serta mereka itu. Seperti firman Allah : Wa nahnu aqrabu ilayhi min habWlwarid. ya'ni : Kami [terlebih] hampir kepadanya daripada urat lehernya yang kedua. (6) Dengarkan, hai Talib!wa huwa ma'akum tiada diluar dan tiada [di] dalam, dan tiada diatas dan tiada dibawah, dan tiada dikiri dan tiada dikanan-[Ia khali] daripada enam pihak. Seperti firman Allah Ta'ala: Wa huwa'l-awwalu wal-akhiru wa'l-zahiru wa'l batinu. ya'ni : Ia itu jua yang Dahulu dan Ia jua yang Kemudian dan Ia jua yang Nyata dan Ia jua yang Terbuni. [Lagi] pun tamthil seperti puhun kayu sepuhun. Namanya limau atau lain daripada limau. Daunnya lain, dahannya lain, bunganya lain, buahnya lain, akarnya lain. Pada haqiqatnya sekalian itu limau jua. Sungguh pun namanya dan rupanya dan warnanya berbagai, haqiqat[nya] esa jua. Jikalau demikian, hendaklah segala 'Arif mengenal Allah Ta'ala seperti [ isharat] Rasulu'Llah (salla' Llahu 'alayhi wa sallam!): Man arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbahu. seperti yang tersebut dahulu itu. 90

(7) Sebermula. Sabda Rasulu'Llah itu [114] dengan diisharatkan jua. Sungguh pun pada Shari'at rupanya berbagai-bagai pada Haqiqat esa jua. Seperti kata sha'ir Lam 'at: [Yari daram ki jism u jan surat ust Chi jism u chi jan jumlah jihan surat ust Har surat khub u ma'na pakizah Kandar nazr man ayad an surat ust] ya'ni : Bahwa ada kekasihku, tubuh dan nyawa rupanya jua, Apa tubuh, apa nyawa? sekalian 'alam pun rupanya jua; Segala rupa yang baik dan erti yang suchi itu pun rupanya jua, Segala barang yang datang kepada penglihatku itu pun rupanya jua. Seperti firman (Allah) Ta'ala: Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu'Llah. ya'ni : Barang kemana mukamu kau hadapkan, maka disana ada Dhat Allah. Tamthil seperti susu dan minyak sapi; namanya dua, haqiqatnya suatu jua. Kesudahannya susu lenyap [apabila di] putarminyak jua kekal sendirinya. (8) Sekali-kali tiada bertukar, seperti sabda Rasulu'Llah (salla' Llahu'alayhi wa sallam!): Man'arafa nafsahu bi'l-fana'i. fa qad'arafa rabbahu bVl-baqa\ ya'ni : Barang siapa mengenal diri nya [dengan] fana'nya, bahwa sanya mengenal Tuhan yang baqa'lah dan serta Tuhannya. Seperti mengetahui ruh dengan badan; muhit pada badan pun tiada dalam badan pun tiada, luar badan pun tiada. Demikian lagi Tuhan; pada sekalian 'alam pun tiada, dalam 'alam pun tiada, diluar 'alam pun tiada. Seperti permata chinchin dengan chahayannya, dalam permata pun tiada chahayanya, diluar permata pun tiada chahayanya. 91

(9) Kerana ini maka kata 'Ali (radiya'Llahu'anhu): Ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu'Llaha fihi. Tiada kulihat suatu melainkan [115] kulihat Allah dalamnya. Maka Mansur Hallaj pun berkata daripada sangat berahi ini mengatakan: Ana'1-Haqq! ya'ni: Akulah yang Sebenarnya! Maka kata (ba) Yazid pun mengatakan demikian: Subhani ma a ' zama sha 'ni! ya'ni: Maha suchi aku, dan siapa besar sebagianku! Maka Shaykh jun [ay] d Baghdadi pun mengatakan : Laysa fi jubbatisiwa'Llah! ya'ni Tiada dialam jubbahku ini melainkan Allah! Dan Sayyid Nasimi pun mengatakan: Inni ana ' Llah ! ya'ni : Bahwa akulah Allah! Dan Mas' udi pun mengatakan dengan bahasa Farsi: Anchih ham'an dhat bud bz haman dhat shud. ya'ni: Dht Allah yang Qadim itulah dhtku sekarang. 92

Dan kata Mawlna Rum 'Alam nin belum, adaku adalah Adam pun belum, adaku adalah Suatu pun belum, adaku beranikan qadimku jua. Dan kata Sultnu'l-'shiqin Shaykh 'Ali Ab'1-Wafa': Kullu'l-wujdi wujduhu l tushrikanna bibi'l-milh Fa idh nazarta lahu bihi fa'sjudhunka fa ljunh ya'ni : Segala [wujud ini] wujdNya jangan kau sekutukan dengan yang baik, Apabila kau lihatNya bagiNya dengan dia, maka sujudlah engkau sana tiada berdosha. Maka kata kita [b] Gulshan: Hai segala islam! jika kau ketahui bahwa berhala apa, Kau ketahui olehmu bahwa yang jalan itu pada menyembah berhala dikata. Jika segala kafir daripada berhalanya itu dalalnya, Ngapa maka [116] pada agamanya itu jadi sesat. (10) Sebab demikianlah maka Shaykh 'Aynu'1-Qudat menyembah anjing mengatakan. 'Hadha rabbi'ya'ni: Tnilah Tuhanku!'karena anjing tiada dilihatnya, hanya dilihatnya Tuhannya jua yang dilihatnya. Seperti orang melihat kepada chermin; muka jua yang dilihatnya, chermin gha'ib daripada penglihatannya karena 'alam ini pada penglihatannya seperti bayang juarupanya ada haqiqatnya tiada. Nisbat kepada Haqq Ta'ala tiada nisbat kepada kita adalah karena kita memandang dengan hijab. Seperti sabda Rasulu' Ilah (salla'Llahu'alayhi wa sallam!): Man 'arafa nafsahu fa qad'arafa rabbahu. dengan isharatkan jua. Pada haqiqatnya dikenal pun Ia, mengenal pun Ia. 93

(11) Seperti sabda Rasulu'Llah (salla'Llahu 'alayhi wa sallam!): Man 'arafa ' Llaha tala lisanuhu. Barangsiapa mengenal Allah lanjuti lidahnya. Pada tatakala mulanya mengetahui man 'arafa nafsahu, setelah sampai kepada fa qad'arafa rabbahu maka SendiriNya. Maka sabda pula Nabi Allah: Man 'arafa'Llaha kalla lisanu [hu]. Barangsiapa mengenal Allah hululah ertinya: tempat berkata tiada lagi lulus. lidanya.-

(12) Seperti kata Shaykh Muhyi'1-Din 'Arabi (qaddasa' Llahu sirrahu!) itu pun isharat kepada 'Man 'arafa nafsahu fa qad arafa rabbahu 'jua. Syair : Ala-haqqu 'aynu'l-khalqi in kunta dha'ayni Wa'l-khalqu 'aynu'l-haqqi in kunta dha'aqli Fa in kunta dha'aynin wa 'aqlin fama tara Fa huwa 'aynu shay'in wahidin fihi illa bi'l-shakli.

[117] ya'ni kata Muhyi'1-Din sebenarnya itu keadaan hamba Nya: Jika ada engkau orang bermata, bermula: hamba itu kenyataan Tuhan, Jika ada engkau orang berbudi maka barang segala kau lihat ini keadaanNya; [Dan jika ada engkau orang bermata dan berbudi, maka apalah yang kau lihat? ] hanya Segala suatu itu dalam Nya [melainkan] dengan segala rupa. 94

Seperti firman Allah Ta'ala: Wa huwa ma'akum aynama kuntum. ya'ni: Ia itu serta kamu barang dimana ada kamu. Lagi perka[taa]annya Shaykh Muhyi'1-Din ibn'Arabi (shi'r.) Kunna huruf fan] 'aliyatin lam nuqal Muta'alliqatin fi dhura a'la'l-qulal Anafanta] fihi wa nahnu anta [wa anta] hu Fa'l-kullu f i hu hu fasal'an man wasal. ya'ni* Kamilah huruf yang mahatinggi yang tia[da] berpindah, Dan yang tergantung dengan istananya diatas punchak gunung. Aku engkau dalamnya dan [kami engkau dan] engkau Ia, Maka sekalian dalam Itu Ia, maka bertanyalah engkau kepada barangsiapa yang wasal. (13) Hai Talib!mengetahui 'Man 'arafa nafsahu ' bukan mengenal jantung dan paru-paru, dan bukan mengenal kaki dan tangan. Ma'na 'Man 'arafa nafsahu': adanya dengan Ada Tuhannya esa jua. Seperti kata Shaykh [Junayd] Baghda [di] (rahmatu Llahi 'alayhi!): Lawnu'l-ma'i lawnu ina'ihi. ya 'ni:ya'ni: Warna air warna bejananya. Dan seperi kata sha'ir Lam 'at:
i

Laqad batanta fa lam tazhar li dhi basarin Wa kayfa yudraku man bi'l-ayni mustatiru ya'ni: Sungguhnya telah terhunilah Engkau maka tiada dapat dilihat oleh segala mata; Maka betapa dilihat oleh segala mata [118] kerana Ia terdinding dengan adaNya?
95

Lagi kata Shaykh Muhyil-Din: In ruhtu atlubuhu lam yangadi safari In ji'tu hadratahu wuhishtu fi hadari La ana arahu wa la yanfakku min basari Wa fi damiri wa la alqahu fi 'umuri. ya'ni. . ; Jika pergilah aku menuntut Dia, tiadalah berkesudahan tuntutku, Jika datang aku kehadratNya, Ia liar daripadaku, Tiada aku melihat Dia, Ia tiada jauh daripada penglihatku, Bermula: Ia ada dalamku dan tiada aku bertemu pada se'umurku.

Inilah maka kata Shaykh Jun[ay] d (rahmatu 'Llahi 'alayhi): Wujuduka dhanbun la yuqasu bihi dhanbu. ya'ni: Adamu ini dosha, tiada dosha sebagainya. (14) Barangkala engkau pun suatu wujud, Haqq [Ta'ala] pun suatu wujud, sharika lahu datang kerana Haqq Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la sharika lahu ertinya ya'ni: tiada sekutu bagiNya; ertinya tiada wujud lain hanya wujud Haqq Ta'ala jua. Seperti laut dan ombak. Seperti firman Allah Ta'ala: Fa aynama ya'ni: [Barang kemana mukamu kau hadapkan, maka disana ada] Dhat Allah. Dan kata Mawlana 'Abdu'l-Rahman Jami (rahmatu'Llahi'alayhi!): Bayt: Ham sayah u ham[ni] shin u ham rahu hamah ust [Dar dalaq gada u [dar] atlas shahi hamah ust] Dar anchuman farq nihan [k] hanah u jam' [hamah ust] Bi'Llahi hamah ust thumma bi' Llahi hamah ust. 96 tuwallu fa thamma wajhu Llah.

ya'ni: Sekampung sekedudukan sekejalanan sekalian itu [Ia] jua; Pada telekung segala minta makan dan pada atlas segala raja-raja itu pun [119] Ia jua; Pada segala perhimpunan dan percheraian dan rumah yang terbuni dan yang berhimpun itu pun Ia jua, Demi Allah sekaliannya Ia jua! Maka demi Allah sekaliannya Ia jua! (15) Tamthil seperti biji sebiji, dalamnya puhun kayu sepuhun dengan selengkapnya. Asalnya biji itu jua; setelah menjadi kayu biji sebiji itu gha'ibkayu jua kelihatan. Warnanya berbagaibagai, rasanya berbagai, [tetapi] asalnya sebiji itu jua. Seperti firman Allah Ta'ala: . . . Yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fi'l-ukuli. . . . Kami tuangkan dengan suatu air dan Kami lebihkan setengah atas setengahnya pada rasa makanan. Tamthil seperti air hujan dalam sebuah tanaman. Air i[tu] jua yang lengkap pada sekalian dan berbagai-bagai rasanya. Pada limau masam, pada tebu manis, pada mambu pahit; masing-masing membawa rasanya. Tetapi haqiqatnya air itu jua pada sekalian itu. Suatu lagi tamthil seperti matahari dengan panas. Jikalau panas kepada bunga, atau kepada chendana, tiada ia beroleh bahu daripada bunga. Jikalau najis pun demikian lagi. Jangan shakk disini kerena shakk ini itulah hijab. (16) Kerana [atas] mazhar Jalai dan atas mazhar Jamal tiada [Ia] bercherai, maka Kamal NamaNya. Nama al-Mu'izz tiada bercherai, Nama al-Latif [dan] al-Qahhar tiada bercherai. Dan shirk pun mazhar Nya jua. Seperti kata Shah Ni'matu'Llah qaddasa' Llahu sirrahu!): 97

[120] Ra'aytu 'Llaha fi'ayni bi'aynihi Wa ayni 'aynuhu fa'nzur bi'aynihi Habibi 'indaghayrighayru 'ayni Wa'indi aynuhu min haythu 'ayni. ya'ni Kulihat Allah pada keadaanku dengan penglihatNya; Bermula: keadaanku itu KeadaanNya. maka tilik kepadaNya dengan tilik daripadaNya. Kekasihku, pada segala lain daripadaku, lain daripadaku, Bermula: padaku AdaNya itu dengan keadaanku suatu jua' Inilah sifat 'Man arafa nafsahu fa qad'arafa rabbahu' itu pun permulaan jua. (17) Sebermula. Firman Allah Ta'ala: Wa'Llahu khalaqakum wa ma ta malun. ya'ni: Bahwa Allah Ta'ala menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala: Ma min dabbatin illa huwa akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi'ala siratin mustaqim. ya'ni ... T Tiada siapa dapat membawa melainkan la jua menghela rambut dahinya. Bahwa Tuhanku Esa JalanNya sebenarnya itupun.

Dan lagi sabda Nabi (salla'Llahu ' alayhi wa sallam!): La hawla wa la quwaata illa bi'Llahi'l-ahyyil'azim. ya'ni: Tiada 98 mengelilingi dan tiada quwwat seorang

melainkan dengan kuasa Allah yang Mahatinggi dan Mahabesar. Dan lagi sabda Nabi (saHa^Llahu'alayhi wa sallam!): La tataharraku dharratun illa bi idhni'Llah. ya'ni: Tiada bergerak suatu dharrat pun melainkan dengan gerak Allah Ta'ala. [Dan lagi sabda Nabi (salla'Llahu'alayhi wa sallam!)] : Khayrihi wa sharrihi mina'Llahi Ta'ala. ya'ni: Baik dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah [121] Ta'ala: Wa ma tasha ' una illa an yasha 'a Llah. ya'ni: Dan tiada berkehendak mereka itu seorang jua pun melainkan dengan [kehendak] Allah jua. (18) Sekalian dalil dan hadith ini isharat kepada Man arafa nafsahu fa qad 'arafa Rabbahu jua. Lain daripada tiada. Dan kata Shaykh Muhyi'1-Din ibnu'l-'Arabi (qaddasa'Llahu sirra ruhihi'l-' aziz!): Shi: Haramun 'ala'l-ushshaqi an yashhadu'l-siwa Idha kana wajhuH-haqqi [bVl-nuri] sha'sha'a Ma dha aqulu wa anta wahduka lam yaku Ahadun siwaka fa ma siwaka fa ka'l-haba. ya'ni. Telah haramlah atas segala yang berahi bahwakan memandang lain daripadaNya, Apabila ada keadaan Allah dengan chahayaNya gilang-gemilang. 99

Barang segala yang kukata dan bahwa Engkau jua Esa, tiada lain . Suatu pun daripadaMu maka sekarang barang lain daripadaMu itu seperti haba adanya. Seperti firman Allah Ta'ala: Kulla yawmin huma fi shaTi.
y a m

Pada segala hari Ia itu dalam kelakuanNya.

(19) Ya'ni pada zuhuNya berbagai-bagai [akan tetapi Dhat tiada hM-haeai-bagail dan tiada berubah, kerana Ia berbagai W ^ ^ ^ wa'l-zahiru wa'l-baUnu. wa%akhiru
yani

'

Ia yang Pertama dan Ia yang Kemudian dan Ia Nyata dan Ia Terbuni

AwwalNya tiada ketahuan, akhirNya tiada berkesudahan, zahir^ T T Z ^ NyTamJt terbuni dengan batinNya tiada riiriNva dengan diriNya, melihat diriNya [dengan] DhatNya de^ S A d n g J fUNy. dengan AtharNya. * namanya empat pada haqiqatnya esa. Sepert! kata Shaykh [122] Muhyi'1-Din: Tajalli bi dhatihi fi dhatihi. Menunjukkan AdaNya bagi AdaNya Lagi kata Imam Muhammad Gazzali (rahmatu'Llahialayhi!): In 'alam azust be ust baiki hamah ust.. .
yam:

'Alam ini daripadaNya dengan Dialah-tetapisekaliannya Ia.

Diikut dari Kimiya-i Sa'adat. Guft Ba Yazid: 'Wujuduna minhu wa quwwamuna


100

bihi lafarqun bayni wa bayna rabbi illa bihadha'lmarta barayu. v'nii Wujud kami daripadaNya dan quwwat kami dengan Dia. Tiada bedha antaraku dan antara Tuhanku melainkan dengan dua martabat. Inilah 'ibarat 'Man 'arafa nafsahu fa qadlarafa rabbahu.' (2) Sebermula. Allah Subhahahu wa Ta'ala tiada bertempat dan tiada bermithal. Apa akan ' tempat [apaba] lain daripadaNya tiada? Mana tempat, mana mithal, [mana] warna? Hamba pun demikian lagi hendak [nya] jangan bertempat, jangan bermithal, jangan berjihat enam, kerana sifat hamba Tuhannya: hendak[nya] maka datang kepada Idha tamma'l-faqru fa huwa'Llahu 'ayshuhu bi 'ayshi'l-Llah. ya'ni:

Apabila sempurnalah faqir maka ia itu Allah dan hidupnya dengan hidup Allah. Jami (rahmat*'Lkth

Seperti kata Mawlana 'Abdu'l-Rahman alayhU):

[Bas bi rangist yari dikhwah ay dil Qani nashawi barangi na gah ay dil Asal in hamah rangaha azan birangist Man ahsanu sibghatan mina'Llahi ay dil.] ya'ni Kepada kekasih yang tiada berwarna itu kau kehendak, hai hati; Jangan kau padamkan kepada warna mudahmudahan, hai hati: Bahwa segala warna daripada tiada berwarna datangnya, hai, hati 101

'Barangniapa mengambil warna daripada Allah itulah terlebih baik,' hai hati? f21 Ya'ni f 123] yang asalnya itu tiada berwarna dan tiada berupl S g i a n!pa y yaig dapat dilihat dan dapat d i b i c h a ^ j , sekaSn makhluq jua pada 'ibarat. Barangsiapa menyembah makhn^q ^ itu mushrik; seperti menyembah orang-orang mati T n m a i dan jantung dan paru-paru-sekalian itu berhala^ jua hukumanya. Barangsiapa menyembah berhala, ia itu kafir na'udhubi'Llah minha! Wa'Llahu a'lam! (22) Jika demikian ngapa memandang seperti ombak dan laut juga dapat? Seperti sha'ir: Fa'awwiV alayhi la siwahu fa'aynama tuwallu fa thamma wajhu 'Llahi laysa mubarqa 'an.
( 23)

(Raqqa'l-zujaju wa raqati'l-khamru Fa tashabaha wa tashakala'l-amru Fa ka'annama khamrun wa la qadahu Fa ka'annama qadahun wa la khamru. f Naqsh kacha dan hening] minuman Maka serupa keduanya dan sebagai pekerjaannya Maka sanya minuman tiada dengan piala Dan bahwa piala tiada dengan minuman.

ya m:

Ya'ni warna kecha dan warna minuman esa jua; warna minuman I L Z Z pun sebagai jua, tiada dapat dilainkan, Seperti kata Lam'at: Al-aynu wahidatun wa'l-hukmu mukhtalifu Wa dhaka sinon U ahliVmi yankashifu. ya'ni: Asalnya suatu jua warnanya berbagai-bagai

102

Rahasia ini bagi orang yang tahu jua dapat memakai dia. [Seperti kata misra : Ma'shuq u'ishq u'ashiq har sih yakyast inja Chum wasl dar na-gunjad hijran chi kar darad. ya'ni] : Berahi dan yang berahi dan yang diberahikan itu ketiganya esa jua, Sini, apabila pertemuan tiada lulus, percheraian dimanakan ada? 924) Kenapa dikata k (24) Kenapa dikata kerana sifat bertemu dan bercherai dua? Hendak [nya] pada Alim, haqiqat tiada dua. Seperti ombak dan laut esa jua, pada zahimya jua dua, teta[pi] bertemu pu[un] tiada bercherai pun tiada; didalampu[n] tiada [124] diluar pun tiada. Qala'l-ghawthu'l-a'zam: Ayyi salatin afdalu 'indaka yarabbi? Qala'Llahu Ta'ala: Salatu'l-ladhi laysa fiha siwa'i wa'l-musalli gha'ibun 'anha. ya'ni: Sembah Ghawth: 'Mana kebaktian terlebih kepadaMu ya Tuhanku? Firman Allah Ta'ala: Sembahyang yang tiada dalamnya suatu pun lain daripadaKu, dan yang menyembah gha'ib. Nyatalah [daripada ini bahwa yang] disembah pun Ia jua, yang menyembah pun Haqq. Seperti kata Masha'ikh: Ma 'arafa ' Llahu illa 'Llah ma ya'lamu'Llahu illa'Llah ma yara ' Llahu illah 'Llah. ya'ni: Tiada mengenal Allah hanya Allah, 103

tiada mengetahui Allah hanya Allah, tiada melihat Allah hanya Allah. Dan seperti kata Mawlana 'Abdul'1-Rahman Jami: Hamchunin wasil nashfas] tah pesh yari mikunad an hajr nalahai zar ta shuwad mahjib u mahrum az wasl waqif an bar ran] u malai. Orang yang wasal itu seperti orang duduk [kesal] taulannya dicheriterakannya daripada percheraiannya dan serunya dan tangisnya sehingga jadi hurum daripada wasal; terhenti [o]lehnya daripada percheraiannya dan daripada penuh dengan dukachitanya. Dan seperti kata Shibli, hendak [nya] sha'ir: Innani kadafda'un sakinatun fi'l-yammi In hiya [fahat] mala'at faha aw sakatat matt mina 'l-ghammi. yani: Akulah seperti katak diam dalam laut; jika kubukakan mulutku nischaya dipenuhi air; jika aku diam nischaya matilah aku dalam perchintaanku. [125]

(25) Isharat daripada Shaykh Sa'du'1-Din: jika lagi dituntut tiada diperoleh [jika lagi] dipandang tiada dihat, kerena fi il kita itu seperti angin dilaut. Jika berhenti angin maka ombak pulang kepada asalnya. Seperti firman Allah Ta'ala: Ya ayyatuha'l-riafsu l-mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah fa'dkhuli fi'ibadi wa'dkhuli jannati. 104

ya'ni: Hai segala kamu bernyawa mutma'innah! pulanglah kamu kepada Tuhan kamu radi kamu akan Dia dan radi Ia akan kamu. Maka masuklah shurgaKu, hai hamba-hambaKu Ertinya datangnya pun daripada laut, pulangnya pun kepada laut jua. Jannatu'l-zahidina hurun wa qusurun Jannatu'l-ashiqina fi mahalli kuntu kanzan makhfiyyan ya'ni: Shurga orang zahid anak bidyadari dan mahgai, Shurga o [rang] berahi kepada perbendaraan yang berbuni. (26) Sanalah tempat diam segala 'Ashiqin! Beranikan shurga pun tiada, dengan neraka pun tiada takut ia; kerana [pada] orang berahi yang wasal jannat itulah yang dikatakan [dalam ayat) fa'dkhuli fi 'ibadi wa'dkhuli jannati. Pulanglah ia kepada tempat kuntu kanzan makhfiyyan. Dan seperti kata Ahlu'Llah; Man 'arafa'Llahu fa huwa mushrikun. ya'ni: Itupun ia Barangsiapa mengenal [ Allah] maka ia itu mushrik. Al faqiru la yahtaju ila'Llah.

Itupun ia: Al-faqiru aswadu'l-w}hi fi'l-darayu. ya'ni: Yang faqir itu hitam mukanya pada kedua negeri.

Itupun ia: sha'ir 105

Ana'l-ghariqu [126] bi bahrin ma lahu tarafun [Qad] ghibtu fihi 'ani'l-wijdani wal-adami. ya'ni: Aku telah karamlah pada laut yang tiada bersisi, Maka lenyaplah aku dalamnya; daripada 'ada' dan 'tiada' pun aku tiadalah tahu. Itupun ia: sha'ir. Raddadtani bayna'l-maniyyati wa'l-muna Wa jama'tani bayna'l-nayati wa'l-'ana Wa akhadhta ni [minni] li dhatika faYtaqay Tu limustawa la anta fihi wa la ana. ya'ni: Kembalilah aku daripada menuntut dan yang dituntut. Dan berhimpunlah aku antara yang mengarunia dan [yang] dikarunia, Dan kembalah daripada aku bagi adaMu suatu tiga. Tiada Engkau dalamnya dan tiada aku. Lagi kata Shykh 'Attar (radiya'Llahu'anhu!): [Baz ba 'de dar tamasha tarab tan farudandi farigh az talab.] ya'ni Daripadanya kembalilah setengah daripada melihat tamasha tepuk dan tari: Nyawanya pun diberi selesaah ia daripada tuntut. Itupun ia: [Bayt: waraq sukhtah wa qalam bashkun siyahi zir dam dharkas hamin din [u] qissati Hshq ust ki dar daftar nah migunjad. ya'ni: Qartas pun ditunukan dan qalam pun dipatahkan dan da'wat pun ditumpahkan dan nafas pun di106

helakan. Inilah qissah ragam orang berahi bahwa dalam daftar tiada lulus. Ini pun ia: [Kata bayt Shaykh Ni'matu'Llah:) [Talab afdat iradat wa bila wujud hijab ast Wijdan muhal namnayi waqrub wa khiyal Hudur ghurur naf sah du dur du dur. ya'ni: Tuntut pun setru dan kehendak pun sia-sia dan wujud pun jadi dinding tiada dapat diperoleh menghendaki damping dan chita yang hadir segala ghurur nafs pun menjauhkan.

(27) Inilah kesudahan sekalian! Inah yang dikatakan : 'Fa'1-fana'u 'ani'l-fana'i ghayata'1-fana.' [127] Inilah yang dikatakan 'alam lahut pun dapat, dan dikatakan wasal pun dapat, dikatakan mahw pun dapat dikatakan. Inilah kata Shah 'Ali Barizi d [alam bahasa] Fa[r] si: Bar dar dara 'l-fana 'i kardam sujud Sar bar awardam mara ru 'i numud. ya'ni: Kepada pintu negeri yang fana sujudlah aku Kubukakanlah kepalaku pertunjukkanlah mukaMu kepadaku! Kata orang Pasai : 'Jika tiada kupho, tiada bertemu dengan kufu' ya'ni kupho pada bahasa Jawi tertutup': jika tiada tertutup, tiada bertemu dengan kufu'ya'ni ['pada] Erti pada [itu] tiada lagi lulus ia itu: ya'ni menjadi seperti dahulu tatakala dalam kuntu kanzan makhifyyan, serta dengan Tuhannya. Seperti biji dalam puhun kayu; sungguh pun zahir[nya] tiada kelihatan haqiqatnya esa jua. Sebab inah Mansur [alHalaj] mengatakan: Ana'l-Haqq/'setengah mengatakan: ['Inni] Ana'Llah!'; kerana adanya ini tiadalah dihatnya lagi. 107

(28) Inah ertinya: Idha tamma'l-faqru fahuwa'Llah. Ertinya: Yang faqir tiada suatu pun akan baginya. Maka firman Allah Ta'ala dalam Hadith Qudsi: Nawmu'l-faqiru nawmi akalu 1-faqiru akali " wa sharabu'l-faqiru sharabi ya'ni: Tidur faqir itu tidurKu, dan makan faqir itu makanKu, dan minum [faqir] itu minumKu. Dan lagi firman Allah Ta'ala: Al-insanu sirri wa an[a] sirruhu wa sifatufhuj.
ya'ni

Yang manusia rahasiaKu dan Aku rahasianya dan sifatnya. Kata U ways al-Qarani: Al-faqiru hayatuhu bi hayati'Llahi wa 'ayshuhu bi 'ayshilf'Llah]. ya'ni: Yang faqir itu hidupnya dengan hidup Allah, dan sukanya dengan kesukaan Allah. Seperti kata Masha'ikh hendak [nya] : Man 'arafa' Llaha fa huwa mushrikun wa man 'arafa nafsahu fahuwa kafirun.

108

Anda mungkin juga menyukai