Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 SJK

MINGGU/ TARIKH TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM STANDARD PRESTASI/ KECUKUPAN LATIHAN
S.PRESTASI BAND 1 : B1DL1E1 Mengajuk bunyi yang didengar B1DL1E2 Menentukan arah bunyi yang didengar B1DB1E1 Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan B1DB1E2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dan tertutup B1DT1E1 Menulis huruf, S.PRESTASI/ suku kata dan KECUKUPAN perkataan

MINGGU 1 DAN 3 ~ PROGRAM TRANSISI 3 JANUARI 2012- 20 JANUARI 2012


Sistem Bahasa 4 30 JANUARI 2012 HINGGA 3 FEBRUARI 2012 TEMA 1 KEKELUARG AAN TAJUK Keluarga Unit 1 1.2 Keluarga Saya Mendengar, mengecam, dan menyebut bahasa , iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Asas membaca dengan sebutan yang betul. 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatangkan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. 1.1 Asas mendengar dan memberikan respon dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1. Morfologi - Struktur kata - Kata nama 2. Kosa kata EMK -Ilmu - Sains - Muzik -Nilai -Mendengar arahan. -Kerjasama -Kerajinan -Kemahiran Bernilai Tambah 1. KBT -Kontekstual -Visual-ruang 2. KP - Kinestetik

1.1.2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA KSSR TAHUN 1 S.J.K


2.1 2.1.1 2.1.3 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 3.1.2

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG


MINGGU/ TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TARIKH PANEL PENGGUBAL RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA NEGERI PAHANG 2012
Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui unsur seni dalam lagu Unit Bahasa Melayu Jabatansecara Pelajaran nyanyian secara didik hibur. Negeri Pahang TAJUK/TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN melalui nyanyian didik hibur. 5.1 5.1.1 Memahami dan menggunakan 4.1

PENGISIAN KURIKULUM

LATIHAN

MINGGU/ TARIKH

3. KB -Menghubungkaitkan PENGISIAN - Membanding dan membeza KURIKULUM

1 S.PRESTASI/ KECUKUPAN Penulisan -melakar bentuk LATIHAN

Beri Nilai