Anda di halaman 1dari 8

Sains Sukan

Click to edit Master subtitle style

Gender dan sukan

8/11/12

Peratusan perbandingan penglibatan wanita dan lelaki diperingkat kebangsaan


berubah dari tahun ke tahun.

Peratusan penglibatan wanita dan lelaki dalam sukan

Contohnya pada tahun 1996 peratusan wanita

melibatkan diri dalam sukan 36.6% pada peringkat kebangsaan.

Penglibatan lelaki dalam peringkat kebangsaan lebih

ramai berbanding wanita.

8/11/12

Faktor-faktor wanita mempunyai isu dalam penglibatan sukan


Pengaruh Persekitaran:-

v latarbelakang keluarga yang tidak berminat kepada

aktiviti fizikal, pengaruh teknologi sepertitelevisyen dan komputer yang menghalang mereka dari melakukan aktiviti fizikal, keadaancuaca yang tidak sesuai, dan masalah perbelanjaan kewangan yang tinggi. belajar (87%) dan kekurangan masa keranamelaksanakan tanggungjawab di rumah (30.5%).

v kekurangan masa kerana banyak kerja dan sibuk

8/11/12

Faktor Sosiologi:-

v penumpuan kepada kerja-kerja lain yang lebih penting. v kurangnya sokongan dari kawan-kawan, adik-beradik,

atau keluarga.
v pengaruh daripada individu yang terlibat dengan

aktiviti fizikal tidak menunjukkan kesan positif atau peningkatan.


v Wanita kini lebih suka kepada benda-benda yang

cantik. menurut mereka kecantikan itu adalah suatu aspek yang penting dalam kehidupan sebagai seorang wanita.
v kekurangan pengetahuan dan maklumat tentang

aktiviti fizikal, tidak berminat dalam sukan, tidak mendapat sokongan dari masyarakat, masalah pakaian 8/11/12 sukan yang tidak sesuai, menganggap tidak ada

Faktor Psikologi:v kurang yakin dengan kemampuannya terutama

dari aspek fizikal, rasa tidak selesa dengan pendidikan luar, dan masalah kurang yakin dengan kemampuan did yang sebenar. melakukan aktiviti fizikal kerana bimbang badan mereka akan berotot seperti lelaki.

v terdapat juga di antara wanita yang tidak aktif

v wanita yang menyertai sukan dan berlatih

denganserius akan dianggap mannish atau kelakian danunfeminine atau tidak kewanitaan. tidak sesuai dengan peranan jantina mereka.
8/11/12

v perasaan malu dalam penyertaan sukan yang

Rumusan perbezaan antara penglibatan lelaki dan wanita.

Rumusannya dari segi gender lelaki lebih banyak

melibatkan diri daripada wanita.

Wanita mempunyai perbezaan dari segi fizikal dan

mental menyebabkan penglibatan mereka ke dalam sukan berbeza dari lelaki.

Penglibatan lelaki dalam sukan cenderung kepada

sukan extrem berbanding wanita.

8/11/12

Penglibatan seorang wanita ke dalam sukan juga

dipengaruhi dari segi latar belakang keluarga mereka.

Dari segi luaran pula, wanita lebih cenderung untuk

memiliki rupa paras yang cantik, oleh itu menglibatkan diri dalam sukan boleh membawa kesan dan menjejaskan rupa paras mereka.

8/11/12

Kesimpulan
v

Aktiviti fizikal merupakan suatu aktiviti pergerakan yang perlu dilaksanakan oleh semua manusia tanpa mengira kaum atau jantina. Faedah dan kepentingan dari aktiviti ini tidakdapat dinafikan lagi. Melalui aktiviti fizikal seseorang individu itu dapat memelihara kesihatan badan secara keseluruhannya. Sehubungan dengan itu berbagai penyakit yangberkaitan akan dapat dihindarkan.Semua penduduk sarna ada lelaki atau perempuan merupakan generasi yang pentingdalam membantu membangunkan negara. Oleh yang demikian satu langkah yang drastikpcrlu diambil bagi menjamin kualiti kehidupan penduduk masa kini. Di antara langkah tersebut termasuklah mengadakan usaha-usaha dalam diri individu masingmasing.

8/11/12