Anda di halaman 1dari 25

Jerman & Perancis (abad ke-16-18)

By PresenterMedia.com

Hasil Pembelajaran
1Menghuraikan system ekonomi: ii.Fedualisme di Eropah-Jerman & Perancis (abad ke-16-18)

Sisem Ekonomi Fedual di Eropah


land tennure Vassal

Sistem Ekonomi feudalisme di Eropah berasaskan kepada hak pemegangan tanah (land tennure) Dalam sistem ini seorang vassal akan menerima sekeping tanah (fief) daripada pembesarnya iaitu loard Vassal mempunyai hak terhadap rakyat biasa (serf) yang tiggal menetap ditanah milik fief. Serf yang tidak memiliki tanah akan menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang Kegitan ekonomi dan sosial berpusat di Minor iaitu petempatan pertanian Minor menempatkan tanah, bangunan, peralatan dan pertanian Sistem tukar barang turut diamalkan
Sistem ekonomi fedualisme merosot dengan perkembangan pertanian dagang dan aktiviti perdagangan dan diganti dengan ekonomi kepitalisme

Serf Pertanian& Penternak an Manor Petempat an pertanian barter Kapitalism e

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


Pertanian

1.Pertanian merupakan sumber utama 2.Pertanian secara primitif kerana dikongkong oleh tuan-tuan tanah dan sistem perhambaan 3.Mengamalkan sistem tiga bidang pertanian 4.Tanaman utama seperti gandum, barli,oat dan kekacang 5.Peralatan-teggala, sabit dan binatang 6.Petani-petani dibebani cukai tanah oleh tuan tanah dan tidak bebas 7.Tuan-tuan tanah, paderi dan bangsawan melakukan penindasan hingga membawa kepada pemberontakan Bundschuh dan Armer Konrad

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


Pertanian

8.Selepas Perang 3o Tahun berlaku perubahan dalam bidang pertanian seperti: Pembinaan Terusan Frederick William Pengecualian cukai kepada petani selama 10 tahun Galakan pertanian lembu tenusu Pembahagian tanah pertanian Menggalakkan migrasi penduduk, pengecualian cukai, penghapusan buruh, pembukaan tanah pertanian Penggabungan tanah-tanah pertanian

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


Pertanian 9.Langkah yang diambil menyebabkan pertambahan penduduk di Jerman Timur dari 3 juta pada 1700 kepada 10 juta pada 1780an 10.Golongan tuan tanah masih berkuasa malah memiliki kuasa perundangan dan pentadbiran ke atas petani 11.Penghapusan sistem serf di Jerman hanya berakhir oada 1763 oleh Raja Frederick

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


INDUSTRI

1.Industri tekstil-diusahakan secara besar-besaran pada abad ke16 2.Jerman megusahakan perusahaan sutera 3.Masyarakat desa mengeluarkan pakaian berasaskan kain bulu dan linen manakala masyarakat bandar menggunakan mesin untuk mewarnakan dan memutihkan kain dan kemudian memasarkanya. 4.Luberk, Hamburg, Bermen menjadi pusat perdagangan. 5.Pelabuhan Hanseatic di Vanice menerima barangan seperti logam, bulu binatang, barangan kulit, kain bulu dari utara dan Eropah barat 6.Barangan ukiran Jerman di eksport ke luar negara 7.Perkembangan industri memaksa tentera digaji sebagai pekerja kilang kain bulu dan kain kapas semasa pemerintahan Raja Frederick William I 8.Bohemia menjadi pusat perkembangan kilang pelunturan dan pewarnaan kain

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


INDUSTRI

9.Kilang senjata di Spandau, Berlin 10.Kilang cermin-di Neuhaus,Austria 11.Industri kraftangan-berkembang di kawasan pedalaman Jerman 12.Perkembangan ekonomi perdagangan antarabangsa, perniagaan dan perusahaan mengukuhkan kedudukan golongan saudagar atau borjois. 14.Golongan borjois menubuhkan pelbagai organisasi perniagaan tradisional seperti kesatuan tukang dan kesatuan saudagar

Sistem Ekonomi Feudalisme di Jerman


INSTITUSI KEWANGAN

1.Bank-bank Jerman menyumbang bantuan kewangan dan modal perdagangan kepada pedagang Jerman untuk menjalankan perdagangan di Sepanyol. 2.Jerman dapat memasarkan buatan Kilang di Lisbon dan Sevile. 3.Frankfurt menjadi pusat perbankan dan institusi kewangan selain Augsburg, 4.Keluarga Fuggers merupakan contoh keluarga yag kaya raya di Jerman dan terlibat dalam institusi kewangan di Jerman

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERTANIAN

Kegiatan pertanian di Perancis masih dikuasai sistem manor yang dikuasai tuan-tuan tanah dan bangsawan. Petani mempunyai kewajiban:

Tinggal di tanah kepunyaan tuan tanah Mengusahakan tanah Membekalkan kayu api ke rumah manor Membaiki jalan jika diminta oleh manor Membayar cukai hasil pertanian

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERTANIAN

Kaedah pertanian open field atau tanah lapang iaitu tanah dibahagi kepada 3 bahagian untuk pusingan dalam proses penanaman

Peringkat 1-oat dan bali ditanam (musim bunga) Peringkat 2-gandum (musim luruh) Peringkat 3- dibiarkan kosong

Pada abad ke-16, berlaku perubahan dalam pertanian apabila bangsawan mula memajakkan tanah kepada petani sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan. Petani tidak lagi menjadi hamba/serf tetapi sebagai penyewa tanah yang bebas

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERTANIAN

Mereka di gelar metayers .Mereka menjalankan pertanian, penternakan dan memasarkan hasil Semasa Zaman Raja Henry IV melalui menterinya Duke Sully bidang pertanian mengadakan pembaharuan seperti:

Menghapus cara kebiasaan yang diguna petani di kawasan pedalaman Memberi bijih benih secara percuma Membiayai kegiatan penternakan Melarang pemusnahan hutan rimba dan mengeringkan paya Membina jalan raya dan jambatan serta merancang sistem terusan

Duke Sully

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERTANIAN

Pembaharuan membuahkan hasil apabila bijirin dan anggur merah menjadi bahan dagangan utama di pelabuhan Brugers,Belanda. Raja Henry IV juga mengusahakan tanaman pokok mulberi dan penternakan ulat sutera Pada zaman Raja Louis XIV, menterinya Jean-Baptiste Colbert memajukan bidang pertanian seperti:

Tidak membenarkan peralatan dirampas jika petani mempunyai hutang Menggalakkan penternakan lembu dan kuda Membaiki jalan raya di kawasan pedalaman Merancng dan membina terusan Languedoc Menyelaras cukai mengangkut hasil pertanian antara sesebuah wilayah

Jean-Baptiste Colbert

Banyak memberi sumbangan dalam pembaharuan bidang pertaian di Perancis

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERTANIAN

Walaupun pertanian berkembang tetapi golongan tuan tanah dan bangsawan masih mengaut keuntungan kerana petani dibebankan cukai;

Cukai langsung-cukai pendapatan,cukai keluarga,cukai harta Cukai tidak langsung-cukai garam dan cuaki seigneur

Selepas kemerosotan ekonomi pada 1787-1789 , petani bangkit menentang kerajaan dan menumbangkan sistem fedual.

Raja Henry IV

Raja Henry IV banyak memberi sumbangan dalam memajukan bidang Pertanian dan perdagangan

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


PERDAGANGAN

Perdagangan mengalami kepesatan semasa pemerintahan Raja Henry IV apabila angkatan tentera laut diguna untuk melindungi perdagangan. Perancis turut bersaing dengan Belanda dan British dalam bidang perdagangan Perancis membuka pusat perdagangan di India dan Amerika Utara Perancis memonopoli perdagangan bulu dan hak pembukaan petempatan Perancis di Amerika 1642, Perancis membuka bandar Montreal Champagne,Lyon dan Beaucaire muncul sebagai bandar perdagangan

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


Perkembangan perdagangan turut dibantu oleh usaha Jean-Baptiste Colbert dan Raja Louis XIV Industri kraftangan berdasarkan daerah meningkat seperti industri gelas di Paris, sutera di Lyon, pakaian bersulam . Membuka ladang tebu d San Domingo, Martinique dan Guadeloupe Perancis meningkatkan hubungan perdagangan dengan Sepanyol Peperangan yang berlaku pada akhir abad ke-18 merencatkan perdagangan di Perancis

PERDAGANGAN

Raja Louis XIV

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


INSTITUSI KEWANGAN

Pada tahun 1500, wang tidak perlu dibawa dengan banyak untuk melakukan urusan perdagangan Urusan mengutip cukai dipermudah Perkembangan sistem perbankan dengan penubuhan Paris Bourse (1724),CaissedEscompte (1776), Loterie Royale (1783) 1788 Syarikat Perancis perkenal insuran kesihatan

Sistem Ekonomi Fedualisme di Perancis


INDUSTRI

Industri tekstil diusahaan secara besar-besaran pada abad ke-16 untuk pasaran tempatan dan eksport. Industri pengeluaran kainberkembang di Tuscany khususnya berasaskan kain bulu dan linen Kewujudan journeyman serta kesatuan tukang meningkatkan lagi kualiti industri. Selepas 1750, Perancis tidak menyokong penubuhan kesatuan tukang kerana tidak menepati keperluan ekonomi kapitalisme dan tidak memenuhi kehendak pasaran. Golongan saudagar dan borjois semakin kukuh malah membolehkan mereka muncul sebagai satu kuasa politik yang menyaingi kedudukan golonga aristokrat

Soalan Latihan
1.Bincangkan perkembangan sistem ekonomi fedualisme di Jerman dan Perancis pada abad ke 16-18.

Picture Page Layout