Anda di halaman 1dari 6

HARI/MASA/ PERKARA

KHAMIS BAHASA MALAYSIA 1 DELIMA 11.15 12.45

ISI KANDUNGAN Tema3(HIDUP SELAMAT) Tajuk: Unit 15.- Berhati hati Di jalan Raya Fokus Utama: Standard Kandungan; 1.4. : Bertutur ,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Standard Pembelajaran 14.1 :Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila . Fokus Sampingan Standard kandungan;. 2.4: membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respon dengan betul . 5.1-Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat ,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal . Standard Pembelajaran; 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar ,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca . 5.1.6-Memahami dan membina ayat tunggal , ayat majmuk dan ayat tunggal.. Objektif: Pada akhir pengajaran murid dapat; 1. 2. Membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding , digraph dan konsonan bergabung dengan betul. Membina dan menulis perkataan , frasa dan ayat dengan betul..

Langkah Pengajaran::

1. 2. 3. 4. 5.

Murid melakonkan cara cara untuk melintas jalanraya dengan selamat . Murid menyenaraikan perkataan yang terdapat di dalam buku teks. . Murid menyatakan cara yang baik menjaga keselamatan diri contohnya dengan mengikuti peraturan di jalanraya. Murid menceritakan cara yang selamat semasa berada dijalanraya .berpandukan gambar di dalam buku teks . Murid membaca perkataan yang di berikan di dalam buku teks contohnya berhati hati melintas jalan raya , menggunakan jejantas , memandang kekiri dan kanan sebelum melintas , memastikan tiada kenderaan yang lalu semasa melintas jalan , mematuhi lampu insyarat . . . Murid membaca dan mengeja perkataan yang diberikan . Murid menyatakan cara yang sesuai beradap semasa berada di ijalanraya contohnya tidak berlari di kawasan bahaya di tepi jalan , melintas dengan mematuhi lampu insyarat , menggunakan jejantas.. Murid menyatakan cara cara yang selamat menjaga keselamatan diri dijalanraya.

6. 7. 8. 9.

Murid menulis ayat berpandukan kad gambar yang terdapat di dalam lembaran kerja di berikan . . 10. Guru membimbing murid menulis ayat berpandukan gambar di berikan di lembaran kerja . 11. Murid membaca ayat yang dibina di dalam aktiviti kumpulan masing- masing .

12. Murid memasukkan kata hubung di dalam ayat contohnya dan ,,sambil , atau .,tetapii. 13. Murid membina ayat dari perkataan untuk membentuk ayat majmuk dan ayat tunggal. 14. Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti dan buku latihan . .
Ilmu: Kesihatan Nilai: Hormat-menghormati, kasih sayang KBT: KB-Menjana idea, KP-Verval Linguistik BCB- Bacaan insentif EMK ; Kreatif dan inovatif Pentaksiran: Berdasarkan keupayaan murid dapat membaca dan menulis ayat tunggal . Sistem Bahasa: Kata kerja Media: Buku teks, buku aktiviti , kad gambar.. , Refleksi: lembaran kerja , kad perkataan , kad lukisan .

Bidang; Nombor dan Operasi Tajuk : Unit 4 Tambah dan Tolak hingga 20 Standard Kandungan; Murid dibimbing untuk;:

HARI/MASA/ PERKARA

KHAMIS PEN. SENI VISUAL 1 DELIMA 8.15 9.15

ISI KANDUNGAN Bidang: Membuat Rekaan dan Corak Tema: Alam Benda Aktiviti: Capan Tajuk: Corak alam benda) Standard Kandungan: 1. Bahasa seni visual terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual . 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni Standard Pembelajaran: Murid berkebolehan; 2.1:Persepsi Estetik; murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1: Unsur seni 2.1.1.1: rupa geometri 2.1.1.2 warna- primer dan skunder 2.1.1.3- garisan -bersilang 2.2 ;:Aplikasi seni- Murid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual. 2.2.1- Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media , 2.2.1.1 media warna air ,berus ,palet, gam , gunting , kertas lukisan ,. 2.3: Ekspreasi Kreatrif Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.4: Apresiasi Seni Murid dapat membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan Langkah Pengajaran: 1. Guru menunjukkan cara penghasilan corak dengan teknik capan. 2. Sediakan sekeping kertas lukisan . 3. Guru menyediakan motif warna dan diletakkan seperti diinginkan . 4. Guru menekap warna di atas kertas lukisan dan mengecapnya. . 5. Guru membimbing murid membuat rekaan corak dari cara capan dengan menekan bentuk yang dihasilkan . 6. Guru mempamerkan lukisan terhasil di atas kertas lukisan dengan rekaan corak mengikut kreativiti sendiri. 7. Murid mempamerkan hasil kerja masing- masing . 8. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan rakan . Pengisian Kurikulum; Ilmu: Sains Nilai: Berhati-hati dan bekerjasama EMK: Kreatif dan inovatif Media; warna air , warna poster , gam , gunting , kertas warna , model bentuk dan kertas lukisan. Refleksi;

RABU MATEMATIK 1 BAIDURI 11.45 12.45

Bidang; Nombor dan operasi Tajuk: Tambah dan tolak nombor hingga 10 Standard Kandungan; Murid dibimbing untuk;: 1.6: Tolak dalam lingkungan 10 1.6.1: Mengenalpasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; a. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang dberi b. Menyebut jumlah dua nombor

Tajuk: Unit 2 (Nombor Bulat Hingga 20 ) Standard pembelajaran : Murid murid berupaya untuk : a) Menyebut nombor 11 hingga 20 b) Mengenal pasti angka 11 hingga 20 SELASA MATEMATIK 8.45 9.45 1 BAIDURI (LINUS) c) Menulis angka 11 hingga 20 Aktiviti: A: Set Induksi: Guru meminta murid membilang nombor menggunakan pembilang. Murid menyatakan bilangan yang diberi berpandukan kad angka .. B: Langkah Pengajaran: 1. Murid membilang 1 hingga 10 menggunakan pembilang dengan bimbingan guru . 2. Guru menambah sat u - satu hingga 20 ... 3. Guru minta murid menyebut ikut urutan berpandukan kad nombor dan gambar . 4. Murid menulis perkataan dan angka yang disebut dan menulisnya di dalam lembaran kerja .5. Murid membaca perkataan berpandukan angka yang di berikan contohnya: Sebelas Dua belas Tiga belas -

5. Murid membuat latihan di lembaran kerja yang disediakan._ BBM : Pembilang , kad gambar , Nombor ,lembaran kerja . Perbendaharaan kata : Nombor ,bilangan , sebelas .. Dua puluh . Refleksi:

Sambutan Sempena Hari guru 16.05 .2011