Anda di halaman 1dari 14

IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG DARUL MAKMUR

KERTAS KERJA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (MATA PELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL SEKOLAH RENDAH - SEMESTER 4)

TARIKH : 18 & 19 SEPTEMBER 2012

TEMPAT : SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA TEMBELING

1.0

TAJUK

Kertas Kerja MALAYSIA OUR PRIDE 2.0 TEMA

AMALAN SIVIK MELESTARIKAN SEKOLAH

3.0

PENGENALAN

MALAYSIA OUR PRIDE merupakan satu program yang dianjurkan oleh PISMP Pengajian Sosial Semester 4. Program ini adalah satu projek kewarganegaraan yang dijalankan sebagai tugasan amali bagi subjek major kami iaitu Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah. Projek ini merangkumi tema Malaysia Negaraku yang meliputi aspek-aspek seperti kenali Malaysia, berbangga dengan identiti negara, perjuangan tokoh-tokoh kebanggaan negara serta tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan. Projek ini dinamakan sebagai MALAYSIA OUR PRIDE bersempena dengan permainan yang dijalankan seiring dengan sambutan bulan kemerdekaan. Projek ini juga merupakan salah satu usaha kami untuk menerapkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar di samping menghargai pengorbanan tokoh-tokoh perjuangan pada suatu masa dahulu.

4.0

RASIONAL

Amalan Sivik dapat ditafsirkan sebagai sikap atau tingkah laku positif iaitu tingkah laku yang dapat diterima oelh norma masyarakat.Lestari pula dapat ditafsirkan sebagai sesyatu yang kekal dan tidak berubah. Oleh yang demikian, dapatlah ditakrifkan secara keseluruhan bahawa Amalan Sivik Melestarikan Sekolah ialah tingkah laku positif yang dapat mengekalkan peranan sekolah sebagai institusi pendidikan. Marcapada ini, amalan-amalan sivik dalam kalangan remaja semakin hari semakin pudar. Justeru itu, sebagai institusi pendidikan, sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk

generasi yang cemerlang bukan sahajandari segi akademik,tetapi juga dari segi sahsia atau tingkah laku yang positif.untuk memupuk tingkah laku yang positif ini, ia haruslah bermula dari peringkat sekolah rendah lagi. Maka, tema projek ini yang dipilih amatlah bersesuaian kerana usaha memupuk amalan sivik yang bermuladari sekolah rendah dapat mengekalakan tingkah laku positif dalam kalangan murid.

5.0

MATLAMAT

Projek MALAYSIA OUR PRIDE ini bermatlamat untuk menyemai semangat cintakan negara kepada guru pelatih, dan khususnya pelajar tahap dua di SK TEMBELING di samping memperkayakan pengetahuan sedia ada berkaitan dengan tanah air. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi impak positif kepada generasi masa kini supaya menghargai nikmat kemerdekaan yang dikecapi pada masa kini.

6.0

OBJEKTIF 4.1 4.2 4.3 Memupuk nilai patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Memupuk rasa bangga terhadap negara Malaysia Menambah pengetahuan para pelajar mengenai negara Malaysia

7.0

SASARAN Pelajar Tahap 2

8.0

TARIKH/MASA 19 September 2012 (9.00am-10.30am)

9.0

KOS PERBELANJAAN

Hadiah Peralatan Anggaran Jumlah

: RM 30.00 : RM 20.00 :RM50.00 (Perbelanjaan sendiri)

10.0

JAWATANKUASA PELAKSANA Penasihat En. Teoh Eng Seah

Pengerusi Mohd. Saruddin Bin Mat Zin

Naib Pengerusi Muhammd Aliff Haikal Bin Zaidi Setiausaha Abdul Raqib Bin Md. Hanipah Bendahari Raja Amirah Binti Raja Mazlan Ketua Aktiviti Kumarajeevan A/LDarmalingam Ahli Jawatankuasa Guru Pelatih Unit Pengajian Sosial Semester 4 * rujuk lampiran 5

11.0

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA Rujuk Lampiran 1 TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran 2

12.0

13.0

SENARAI AKTIVITI Rujuk Lampiran 3 dan 4

14.0

PENUTUP Semoga program yang diadakan ini dapat berjalan dengan lancar sekali gu mencapai objektif yang disenarai dengan jayanya. Dengan adanya projek Malaysia Our Pride

ini juga diharapkan agar mampu memberi kesan positif kepada seluruh warga sekolah.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

.................................................. (DZULWAQAR B. DZULKARNAIN) PISMP Pengajian Sosial Semester 4,

.................................................. (ENCIK TEOH ENG SEAH) Pensyarah Pembimbing, Jabatan Sains Sosial,

Diluluskan oleh,

.................................................. (ENCIK JAAFAR BIN IDRIS ) Pengarah, IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang.

Lampiran 1

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA

BIL. 1.

JAWATANKUASA KERJA Pelancaran Memastikan

TUGAS perjalanan program

berjalan lancar Meninjau tapak booth Menyediakan peralatan yang penting di tapak booth Mengambil program. Merekod dapatan gambar sepanjang

2.

Persediaan Tempat

3.

Dokumentasi

Lampiran 3

Pelaksanaan Permainan a) b) c) d) e) Permainan ini melibatkan seramai 40 orang pelajar Pelajar akan dibahagikan kepada 8 kumpulan Setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli Setiap kumpulan akan diawasi oleh seorang guru pelatih yang telah ditugaskan Setiap checkpoint akan diawasi oleh 2 orang petugas

Peraturan permainan a) Setiap kumpulan perlu berkumpul di checkpoint pelepasan untuk memulakan permainan b) Setiap checkpoint akan diberikan klu oleh petugas setelah Berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan. c) *Sekiranya kumpulan tersebut gagal melaksanakan tugasan yang diberikan, kumpulan tersebut akan didenda dan diberikan penalti masa ( rujuk lampiran tugasan di setiap checkpint) d) Setiap kumpulan perlu melalui semua checkpoint dan melakukan tugasan yang disediakan. e) Tiga kumpulan yang terawal menghabiskan tugasan disetiap checkpoint dan paling kurang penalti masa akan dikira pemenang.

Lampiran 4 Tugasan di setiap Checkpoint CHECKPOINT TOPIK TUGASAN :1 : KENALI MALAYSIA : MENGENAL PASTI BENDERA NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint akan menunjukkan kad-kad imbasan yang

mengandungi gambar-gambar bendera bagi setiap negeri di Malaysia. 2. Setiap pasukan dikehendaki meneka setiap gambar yang ditunjukkan oleh petugas/penjaga checkpoint tersebut. 3. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 2 minit untuk meneka kesemua gambar gambar yang ditunjukkan oleh petugas/penjaga checkpoint. 4. Pasukan yang gagal meneka akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 2 minit untuk sekeping kad imbasan yang gagal diteka dengan tepat. 5. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK

CHECKPOINT TOPIK TUGASAN

:2 : BERBANGGA DENGAN IDENTITI : MENYIAPKAN JIGSAW PUZZLE JATA-JATA NEGERI

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint akan memberikan beberapa kotak yang

mengandungi puzzle Jata Negeri. 2. Setiap kotak mengandungi puzzle Jata Negeri yang berlainan 3. Setiap pasukan dikehendaki mencantum puzzle yang terdapat dalam kotak yang telah dipilih oleh mereka petugas/penjaga checkpoint tersebut. 4. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 2 minit untuk mencantum kesemua puzzle tersebut. 5. Pasukan yang gagal yang gagal mencantum puzzle mengikut masa yang ditetapkan akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 2 minit untuk sekeping kad imbasan yang gagal diteka dengan tepat. 6. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK

CHECKPOINT TOPIK TUGASAN

:3 : SISTEM PEMERINTAHAN :MENYUSUN CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN DI MALAYSIA

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint akan memberikan beberapa kad yang mengandungi jawatan dalam system pentadbiran di peringkat Negara dan negeri 2. Setiap kad mengandungi satu jawatan 3. Setiap pasukan dikehendaki menyusun jawatan tersebut mengikut heiraki yang betul. 4. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 3 minit untuk menyusun kesemua kad tersebut. 5. Pasukan yang gagal menyusun kad mengikut masa yang ditetapkan akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 2 minit untuk sekeping kad yang gagal disusun dengan tepat. 6. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK

CHECKPOINT TOPIK TUGASAN

:4 : KENALI DAN HORMATI PEMIMPIN : MENCARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint memberikan satu kertas yang mengandungi perkataan yang tersembunyi 2. Kertas tersebut mengandungi 10 perkataan yang tersembunyi 3. Setiap pasukan dikehendaki mencari kesemua perkataan tersebut 4. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 4 minit untuk mencari kesemua perkataan tersebut 5. Pasukan yang gagal mencari mengikut masa yang ditetapkan akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 2 minit untuk untuk satu perkataan yang tidak djumpai. 6. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK

CHECKPOINT TOPIK TUGASAN

:5 : KEMERDEKAAN : MELUKIS POSTER KEMERDEKAAN

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint akan memberikan sehelai kertas lukisan kepada setiap kumpulan beserta krayon dan pensil 2. Setiap pasukan dikehendaki melukis poster bertemakan kemerdekaan 3. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 15 minit untuk melukis poster tersebut 4. Pasukan yang gagal menyiapkan lukisan dalam masa yang ditetapkan akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 5 minit. 5. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK

CHECKPOINT TOPIK TUGASAN

:6 : SEMANGAT PETRIOTISME : MENULIS KEMBALI LIRIK LAGU PATRIOTIK

PERLAKSANAAN : 1. Petugas/penjaga checkpoint akan memainkan lagu patriotic secara berulangulang sebanyak 3 kali untuk setiap pasukan 2. Setiap pasukan dikehendaki menyalin kembali lirik tersebut diatas kertas yang disediakan 3. Setiap pasukan hanya diperuntukkan selama 5 minit untuk menyalin kembali lirik tersebut 4. Pasukan yang gagal menyalin dengan betul dan tidak mengikut masa yang ditetapkan akan didenda serta dikenakan penalti masa sebanyak 5 minit. 5. Klu untuk checkpoint seterusnya akan diberikan setelah pasukan tersebut selesai menjalankan tugasan atau dendaan yang diberikan. DENDA : NYANYIAN LAGU PATRIOTIK