Anda di halaman 1dari 2

HARI/MASA/ PERKARA

ISI KANDUNGAN

Tema: 4 - (HIDUP BAHAGIA) Tajuk: Unit 19 Gagak Yang Sombong Standard Kandungan; 1.3:Mendengar, memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan RPH KSSR RAR 1 pesanan yang didengar dengan betul BERLIAN 2011 1.4; Bertutur, berbual dan menyatkan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Standard Pembelajaran 1.3.2: Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pebagai soalan bertumpu. 1.4.1:.Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. Fokus Sampingan: Standard kandungan;. 2.4: Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat darpada pelbagai bahan untuk member respon dengan betul 2.6:Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. AHAD 3.5:Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber BAHASA 5.1: Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MALAYSIA Standard Pembelajaran; 2.4.2: Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat 12.15 1.15 klasifikasi yang betul 1 DELIMA 2.6.1::-Membaca dan memahami pelbagai bahan didik hibur untuk memperkayakan kosa kata. 3.5.2: Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasi dengan pelbagai sumber 5.1.7: Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. Objektif: Pada akhir pengajaran murid dapat; 1. Membaca ayat tunggal daripada bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul .

3. Menulis perkataan dan ayat berdasarkan gambar dengan betul. Langkah Pengajaran:: 1. 2. 3. 4. 5.
Murid membaca petika n tentang cerita Gagak Yang Sombong teks.halaman 88. Murid meneliti gambar dan bercerita sifat yang tidak baik perkataan sendiri. di dalam buku dengan menggunakan

Guru membimbing murid mendapatkan maklumat tentang sifat yang baik di dalam petikan tersebut. Murid meneliti gambar dan menyatakan maklumat yang terdapat di dalam gambar di dalam buku teks. Murid membaca dan mengeja perkataan-perkataan yang terdapat didalam petikan tesebut contohnya Kering,musang ,gagak ,cadangan ,berbincang ,meninggalkan ,menggali ,memberi ,menyesal ,berjanji ,maafkan,membantu .mencari ,perigi . Murid membaca petikan dan menggaris perkataan yang sukar dieja. . Murid melakonkan dan membaca petikan tersebut dengan nada dan intonasi yang sesuai dengan cerita. .

6. 7. 8.

Murid melengkapkan kata dasar yang betul berpandukan perkataan di berikan . Contohnya mencari = cari , menggali = gali , meninggalkan = tinggal . Murid membina ayat dari perkataan di berikan berpandukan gambar di dalam buku aktiviti. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Kesihatan Nilai: Hormat-menghormati, berhati-hati KBT: KB-Menjana idea KP- Interpersonal EMK ; Kreatif dan inovatif Pentaksiran: Berdasarkan keupayaan murid dapat menulis perkataan yang berkaitan dengan suasana hidup berjiran. Sistem Bahasa: Kata nama Media: Buku teks, Buku aktiviti. Refleks

Bidang; Nombor dan Operasi Tajuk: Unit 5: Nombor hingga 100

UJIAN

LINUS

MATEMATIK SARINGAN 2 1 BAIDURI