Anda di halaman 1dari 39

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

APA ITU MEDIA??

Ikhtiar untuk memperolehi, memprosa atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elektronik atau cara mekanik.

8/12/12

PENGKELASAN MEDIA
MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan

MEDIA UNJURAN
MEDIA

Bahan-bahan elektronik dan tidak bercetak seperti radio, pita perakam gambar bergerak, televisyen, mesin-mesin media, komputer dan lain-lain.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

ABM bukan unjuran boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan bentuk binaan dan penggunaan alat itu.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

Bahan 2D

Gambar Foto

Bentuk manusia Tempat Benda

Bahan Bercetak Buku Akhbar Majalah Brosur Katalog Journal

Grafik

Poster Lukisa n Carta Graf Kartun

8/12/12

2D bahan bercetak

8/12/12

2D gambar foto

8/12/12

2D - grafik

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

Bahan 3D atau tiga dimensi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar

Realia Diorama Akuarium

Model

Bahan 3D

Boneka

Mobile 8/12/12

Topeng

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN


3.

PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran adalah media yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan isi, bahan pengajaran dan maklumat
1.

Papan kapur Papan putih Papan magnet Papan gulung Papan plastik (plastigraph)

2.

3.

4.

5.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN


4.

PAPAN PAMER Papan serbaguna atau papan kenyataan atau buletin jenis papan pamer
Papan Lembut Papan Lubang

8/12/12

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


1. -

Pemilihan bahan-bahan sedia ada Untuk membuat pilihan berbentuk ini, guru boleh berpandukan kepada beberapa faktor;
-

Tahap pencapaian murid Bentuk objektif pengajaran dan pembelajaran Kaedah pengajaran yang digunakan Kelemahan/kekurangan semasa

8/12/12-

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


2. -

Olah Semula Bahan Sedia Ada bahan-bahan yang dibekalkan oleh syarikat swasta selalunya tidak mengikut kehendak kurikulum. Guru boleh mengolah semula bahan-bahan tersebut sesuai dengan tujuan dan objektif pengajaran.

8/12/12

Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh guru termasuklah; Memperbaiki kaption atau label pada poster atau grafik Mengubahsuai aras rakaman audio pada rakaman kaset dan radio Menyunting teks, grafik visual atau rakaman Membuat atau melukis semula grafiknya

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


3.
-

Membuat Bahan Baru


Guru adalah sumber yang paling baik untuk menghasilkan bahan-bahan yang baik, sempurna dan sesuai dalam situasi Pengajaran dan Pembelajaran.

Beberapa perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum membuat bahan baru;

Objektif pengajaran Penonton/pelajar Perbelanjaan

8/12/12 Kepakaran atau kemahiran teknikal

Beberapa perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum membuat bahan baru; Objektif pengajaran Click to edit Master subtitle style Penonton/pelajar Perbelanjaan Kepakaran atau kemahiran teknikal

8/12/12

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


ISI

Adakah bahan itu mengandungi bahan kurikulum sekolah? Adakah isinya di kemaskini? Adakah isinya betul dan tepat? Adakah isinya sesuai dengan tahap pencapaian pelajar yang bakal menggunakannya?
TUJUAN

8/12/12

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


KESESUAIAN

Adakah bahan itu sesuai untuk menyampaikan mesejnya? Jika mesejnya ada melibatkan warna, adakah bahannya berwarna? Jika mesejnya ada pergerakan, adakah media itu menunjukkan kesan pergerakan?
KUALITI TEKNIK PENGHASILAN

8/12/12 Adakah hasil itu baik, tinggi mutu penghasilan?

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


KAEDAH PENGGUNAAN

Bolehkah media atau bahan itu digunakan dengan baik dalam situasi-situasi yang berlainan? Adakah ia sesuai untuk kumpulan atau individu?
KOS

Adakah ia mempunyai nilai pembelajaran yang sepadan dengan kos bahan tersebut?
8/12/12 Mungkinkah ada pilihan yang lebih baik dan murah?

APA ITU MEDIA??

Ikhtiar untuk memperolehi, memprosa atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elektronik atau cara mekanik.

8/12/12

PENGKELASAN MEDIA
MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan

MEDIA UNJURAN
MEDIA

Bahan-bahan elektronik dan tidak bercetak seperti radio, pita perakam gambar bergerak, televisyen, mesin-mesin media, komputer dan lain-lain.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

ABM bukan unjuran boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan bentuk binaan dan penggunaan alat itu.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

Bahan 2D

Gambar Foto

Bentuk manusia Tempat Benda

Bahan Bercetak Buku Akhbar Majalah Brosur Katalog Journal

Grafik

Poster Lukisa n Carta Graf Kartun

8/12/12

2D bahan bercetak

8/12/12

2D gambar foto

8/12/12

2D - grafik

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN

Bahan 3D atau tiga dimensi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar

Realia Diorama Akuarium

Model

Bahan 3D

Boneka

Mobile 8/12/12

Topeng

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN


3.

PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran adalah media yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan isi, bahan pengajaran dan maklumat
1.

Papan kapur Papan putih Papan magnet Papan gulung Papan plastik (plastigraph)

2.

3.

4.

5.

8/12/12

JENIS-JENIS MEDIA BUKAN UNJURAN


4.

PAPAN PAMER Papan serbaguna atau papan kenyataan atau buletin jenis papan pamer
Papan Lembut Papan Lubang

8/12/12

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


1. -

Pemilihan bahan-bahan sedia ada Untuk membuat pilihan berbentuk ini, guru boleh berpandukan kepada beberapa faktor;
-

Tahap pencapaian murid Bentuk objektif pengajaran dan pembelajaran Kaedah pengajaran yang digunakan Kelemahan/kekurangan semasa

8/12/12-

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


2. -

Olah Semula Bahan Sedia Ada bahan-bahan yang dibekalkan oleh syarikat swasta selalunya tidak mengikut kehendak kurikulum. Guru boleh mengolah semula bahan-bahan tersebut sesuai dengan tujuan dan objektif pengajaran.

8/12/12

Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh guru termasuklah; Memperbaiki kaption atau label pada poster atau grafik Mengubahsuai aras rakaman audio pada rakaman kaset dan radio Menyunting teks, grafik visual atau rakaman Membuat atau melukis semula grafiknya

Click to edit Master subtitle style

8/12/12

BAGAIMANA HENDAK MEMILIH MEDIA BANTUAN?


3.
-

Membuat Bahan Baru


Guru adalah sumber yang paling baik untuk menghasilkan bahan-bahan yang baik, sempurna dan sesuai dalam situasi Pengajaran dan Pembelajaran.

Beberapa perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum membuat bahan baru;

Objektif pengajaran Penonton/pelajar Perbelanjaan

8/12/12 Kepakaran atau kemahiran teknikal

Beberapa perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum membuat bahan baru; Objektif pengajaran Click to edit Master subtitle style Penonton/pelajar Perbelanjaan Kepakaran atau kemahiran teknikal

8/12/12

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


ISI

Adakah bahan itu mengandungi bahan kurikulum sekolah? Adakah isinya di kemaskini? Adakah isinya betul dan tepat? Adakah isinya sesuai dengan tahap pencapaian pelajar yang bakal menggunakannya?
TUJUAN

8/12/12

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


KESESUAIAN

Adakah bahan itu sesuai untuk menyampaikan mesejnya? Jika mesejnya ada melibatkan warna, adakah bahannya berwarna? Jika mesejnya ada pergerakan, adakah media itu menunjukkan kesan pergerakan?
KUALITI TEKNIK PENGHASILAN

8/12/12 Adakah hasil itu baik, tinggi mutu penghasilan?

PEMILIHAN MEDIA DAN ALAT BANTU MENGAJAR


KAEDAH PENGGUNAAN

Bolehkah media atau bahan itu digunakan dengan baik dalam situasi-situasi yang berlainan? Adakah ia sesuai untuk kumpulan atau individu?
KOS

Adakah ia mempunyai nilai pembelajaran yang sepadan dengan kos bahan tersebut?
8/12/12 Mungkinkah ada pilihan yang lebih baik dan murah?