ISI KANDUNGAN

1. 3. 4. VISI , MISI KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN GURU SUBJEK
 BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI

 JAWI TAHUN 3 BESTARI  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 BESTARI  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 BESTARI

MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA AGENSI KOD SEKOLAH ALAMAT POSKOD NO. TELEFON : : : : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM XBA 1323 PETI SURAT 279, TENOM 89908 087 – 302415

VISI
“Sepakat dan Kreatif ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dan berhemah tinggi”

MISI
Warga Pendidik Sekolah Ini Ingin:
 Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum;  Memantapkan suasana persekitaran sekolah yang merangsang P & P;  Memastikan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus;  Saling hormat menghormati sesama;  Mempunyai sikap kekitaan;

FAIL MEJA KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM KETUA PANITIA PJK

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2.

Menyediakan perancangan / aktiviti tahunan bagi Panitia PJK; Melaksanakan aktiviti/program yang dapat merangsangkan minat murid dalam mata pelajaran PJK; Menyediakan HSP dan menghebahkan sukatan yang terkini kepada guru-guru PJK; Membuat analisi keputusan Ujian Bulanan/Semester PJK dan mencari punca penyelesaian;

3.

4.

Rahimin Rajadi PENOLONG KANAN HEM Pn.Painah Gapid PENOLONG KANAN 1 Pn. Sunaryoh Sipon .CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Justina Hassan KETUA PANTIA PSK En. Saibah Sabin PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Pn.

Merekod keputusan pencapaian murid. Menyediakan & Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan melengkapkan fail-fail yang berkaitan dengan Panatia PJK 2.SENARAI TUGAS. Mengangalisa keputusan dan mencari jalan penyelesaian kepada permasalah murid 6. Menerima dan mengisi borang penerimaan barang Perbincangan dengan semua guru PJK untuk mencari alternatif lain yang lebih berkesan Meminjam barang-barang PJK dengan mengisi Buku Rekod Penggunaan/Pengeluaran Barang . 5. Menyediakan Soalan Ujian/PKBS 4. Meyediakan HSP Merancang & melaksanakan aktiviti/program Panitia PJK seperti perancangan asal Meminjamkan HSP yang ada dalam fail ketua Panitia dan berusaha mendapatkan HSP yang tiada dalam fail Ketua Panatia PSK Mendapat keputusan ujian PKBS daripada semua guru PJK Penolong Kanan Pentadbiran Guru PJK PJK untuk kegunaan semua guru PJK 3. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN 1.

CARTA ALIRAN KERJA Membuat pelan tindakan Panatia PSK ( 1 tahun) Hantar kepada PK 1 untuk disemak Membuat rujukan semula dengan PK 1 Ya Minta Pengesahan PK 1 Menghantar salinan kepada Guru Besar .

Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 2. 4. 3. 5. 3. 2. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. Jawatankuasa KuriKulum Sekolah 2008 Ketua Panatia PJK Guru Subjek PJK SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti / Program Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Buku Inventori Barang PJK Buku Penggunaan Barang PJK .

Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 02.NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Bil. Membuat Pelan Tindakan Melaksankan aktiviti/program yang telah dirancang semasa P & P di dalam dan di luar kelas Penyediaan menudahan untuk sesi P & P di dalam dan luar kelas 1 minggu Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Tahap 1 & 2 03. .

Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar.FAIL MEJA GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. TENOM GURU SUBJEK BAHASA MELAYU OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1. MELALAP. . 3. 2. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. KEB.

Painah Gapid Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn. Kanan KoKum Pn. Kanan 1 Pn. Justina Hassan Guru Subjek BM 3B En. Saibah Sabin Pen.Rahimin Rajadi Pen.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En.Sunaryoh Sipon . Kanan HEM Pn.

6. 3. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 4.SENARAI TUGAS. Memeriksa jawapan murid. Mengajar subjek BM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 2. 4. 5. Penolong Kanan Pentadbiran 2. Menyediakan soalansoalan latihan. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. . Menyediakan BBB P & P Bahasa Melayu. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. Merekod keputusan pencapaian murid. Menyemak latihan murid. Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 1. 3. 1.

CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 .

6. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Bahasa Melayu Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 2. 5. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 4. 3. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Bahasa Melayu SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1.

60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 720 minit 210 unit FAIL MEJA .TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3B Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 04. 02. 720 minit 210 unit 08. 07. 03. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05.

KEB. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. 6. .GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. 5. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. TENOM GURU SUBJEK JAWI OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 4. MELALAP.

CARTA ORGANISASI GURU BESAR En.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS.Rahimin Rajadi Pen. Saibah Sabin Pen. Kanan KoKum Pn. Kanan 1 Pn. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn. Justina Hasan Guru Subjek Jawi 3B En. Painah Gapid Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Kanan HEM Pn.

Memeriksa jawapan murid. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian . Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian.Merekod keputusan pencapaian murid. Penolong Kanan Pentadbiran 8. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 10.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 3. Menyediakan soalansoalan latihan. 12. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 2. 4. Menyediakan BBB P & P Jawi 9.Menyemak latihan murid. 1. Mengajar subjek Jawi bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 11.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 7.

Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

5. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Jawi Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 9. 8. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 7.01. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Jawi SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 4. 6.

02.GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI Bil. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL . 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 07. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 04. 720 minit 210 unit 08. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 03. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05.

8. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 9. CARTA ORGANISASI .ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. MELALAP. TENOM GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 7. KEB. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid.

Kanan HEM Pn. Kanan KoKum Pn. Kanan 1 Pn.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Saibah Sabin Ketua Panitia PM Pn.Rahimin Rajadi Pen.GURU BESAR En. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Justina Hassan Guru Subjek PM 4B En. Painah Gapid Pen. Minnie Mukui Pen.

Penolong Kanan Pentadbiran 14. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Memeriksa jawapan murid. Menyediakan BBB P & P PM 15.Merekod keputusan pencapaian murid.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . 18. Mengajar subjek PM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS.Menyemak latihan murid.Menyediakan soalansoalan latihan. 17. 4. 1. 3.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 13. 2. 16.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Moral Guru Subjek Pendidikan Moral SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 7. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PM Borang Aktiviti/Program Panitia PM NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK PM TAHUN 4 BESTARI . Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 12. 11. 8. 9.01. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 10.

Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 03. 02. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 . kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06.Bil. 04. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 07. 720 minit 210 unit 08.

Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 12. MELALAP. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. KEB. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. CARTA ORGANISASI . 11.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. TENOM GURU SUBJEK PJK OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 10.

Sunaryoh Sipon Pen. Painah Gapid Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia PJK En. Kanan HEM Pn.Rahimin Rajadi Pen. Kanan KoKum Pn. Kanan 1 Pn.GURU BESAR En. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Justina Hasan Guru Subjek PJK 6D En.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS.

Menyediakan soalansoalan latihan. 2. 3.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian.Menyemak latihan murid. Penolong Kanan Pentadbiran 20. Menyediakan BBB P & P PJK 21. 23.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 24. Memeriksa jawapan murid. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid.Merekod keputusan pencapaian murid. 4. 22. 1. Mengajar subjek PJK bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 19. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan .

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13. 11.01. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti/Program Panitia PJK NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 12. 15. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Guru Subjek Pendidikan Jasmani Dan kesihatan SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 14.

kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 03. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 02. 720 minit 210 unit 08. 07.GURU SUBJEK PJK TAHUN 6 Bil. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 04. 720 minit 210 unit .

Butir-Butir Diri Guru .

Tarikh Mula Berkhidmat : 13. & KESIHATAN JAWI Tahun 3 BESTARI 4 BESTARI 6BESTARI & DINAMIK 3 BESTARI . Alamat Penuh : Sek. Kelulusan : (i) Akademik (ii) Ikhtisas (iii) Opsyen 8. Nama 2.08.08. Sekolah/ Tempat Bertugas Sekolah SK Melalap.08. Tarikh Mula Mengajar di Sekolah ini : 15. Keb. KWSP : 61149623 : : : SPM SIJIL PERGURUAN MALAYSIA PSR – PM 9.97 11. Jantina 3. Rumah : 13. Cukai : : : : : SUNARYOH SIPON Lelaki 700101-12-6743 JB(sb)C2-04/24420 7329207. No. Melalap. No.12.2000 13. Tenom Mula 03.08. Tarikh disahkan dalam jawatan 11. Mata Pelajaran Yang Diajar : Mata Pelajaran BAHASA MELAYU PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JAS.97 : 10. No Fail Jabatan 5.07 6.2000 7. No. Tenom Tel. Tarikh Masuk Ke Jawatan Pencen : 12. Kad Pengenalan 4. Tarikh Lantik dan Jawatan : 13.1995 Akhir 14.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful