ISI KANDUNGAN

1. 3. 4. VISI , MISI KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN GURU SUBJEK
 BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI

 JAWI TAHUN 3 BESTARI  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 BESTARI  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 BESTARI

MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA AGENSI KOD SEKOLAH ALAMAT POSKOD NO. TELEFON : : : : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM XBA 1323 PETI SURAT 279, TENOM 89908 087 – 302415

VISI
“Sepakat dan Kreatif ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dan berhemah tinggi”

MISI
Warga Pendidik Sekolah Ini Ingin:
 Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum;  Memantapkan suasana persekitaran sekolah yang merangsang P & P;  Memastikan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus;  Saling hormat menghormati sesama;  Mempunyai sikap kekitaan;

FAIL MEJA KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM KETUA PANITIA PJK

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2.

Menyediakan perancangan / aktiviti tahunan bagi Panitia PJK; Melaksanakan aktiviti/program yang dapat merangsangkan minat murid dalam mata pelajaran PJK; Menyediakan HSP dan menghebahkan sukatan yang terkini kepada guru-guru PJK; Membuat analisi keputusan Ujian Bulanan/Semester PJK dan mencari punca penyelesaian;

3.

4.

Sunaryoh Sipon . Rahimin Rajadi PENOLONG KANAN HEM Pn.Painah Gapid PENOLONG KANAN 1 Pn.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Saibah Sabin PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Pn. Justina Hassan KETUA PANTIA PSK En.

Menerima dan mengisi borang penerimaan barang Perbincangan dengan semua guru PJK untuk mencari alternatif lain yang lebih berkesan Meminjam barang-barang PJK dengan mengisi Buku Rekod Penggunaan/Pengeluaran Barang . 5. Mengangalisa keputusan dan mencari jalan penyelesaian kepada permasalah murid 6. Menyediakan Soalan Ujian/PKBS 4. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN 1.SENARAI TUGAS. Meyediakan HSP Merancang & melaksanakan aktiviti/program Panitia PJK seperti perancangan asal Meminjamkan HSP yang ada dalam fail ketua Panitia dan berusaha mendapatkan HSP yang tiada dalam fail Ketua Panatia PSK Mendapat keputusan ujian PKBS daripada semua guru PJK Penolong Kanan Pentadbiran Guru PJK PJK untuk kegunaan semua guru PJK 3. Menyediakan & Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan melengkapkan fail-fail yang berkaitan dengan Panatia PJK 2. Merekod keputusan pencapaian murid.

CARTA ALIRAN KERJA Membuat pelan tindakan Panatia PSK ( 1 tahun) Hantar kepada PK 1 untuk disemak Membuat rujukan semula dengan PK 1 Ya Minta Pengesahan PK 1 Menghantar salinan kepada Guru Besar .

2. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. 5. 3. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti / Program Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Buku Inventori Barang PJK Buku Penggunaan Barang PJK . 2. 3. 4.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. Jawatankuasa KuriKulum Sekolah 2008 Ketua Panatia PJK Guru Subjek PJK SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1.

.NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Bil. Membuat Pelan Tindakan Melaksankan aktiviti/program yang telah dirancang semasa P & P di dalam dan di luar kelas Penyediaan menudahan untuk sesi P & P di dalam dan luar kelas 1 minggu Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Tahap 1 & 2 03. 02. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01.

. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. KEB. 3. MELALAP. 2.FAIL MEJA GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. TENOM GURU SUBJEK BAHASA MELAYU OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid.

Kanan 1 Pn. Painah Gapid Pen.Sunaryoh Sipon . Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn. Kanan KoKum Pn. Kanan HEM Pn. Saibah Sabin Pen.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En.Rahimin Rajadi Pen. Justina Hassan Guru Subjek BM 3B En.

3. 4. . Penolong Kanan Pentadbiran 2. 4. Merekod keputusan pencapaian murid. Menyemak latihan murid. Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. Menyediakan BBB P & P Bahasa Melayu. 3. 5. Mengajar subjek BM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 2. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 1. 6. Menyediakan soalansoalan latihan. 1. Memeriksa jawapan murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid.SENARAI TUGAS.

CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 .

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 4. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 5.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. 3. 6. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Bahasa Melayu SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Bahasa Melayu Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA . 2.

04. 02.TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3B Bil. 720 minit 210 unit 08. 07. 03. 720 minit 210 unit FAIL MEJA . 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid.

GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. . MELALAP. KEB. TENOM GURU SUBJEK JAWI OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 4. 5. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. 6. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan.

Rahimin Rajadi Pen. Painah Gapid Pen. Kanan 1 Pn.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Saibah Sabin Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Kanan HEM Pn. Kanan KoKum Pn.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Justina Hasan Guru Subjek Jawi 3B En. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn.

2.Merekod keputusan pencapaian murid.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 10. 11. 3. Penolong Kanan Pentadbiran 8. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 7. 12. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian .Menyemak latihan murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 4. Mengajar subjek Jawi bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 1. Menyediakan BBB P & P Jawi 9. Memeriksa jawapan murid. Menyediakan soalansoalan latihan.

Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

5. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Jawi SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 4. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 7. 6. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Jawi Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 9. 8. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran.01.

02.GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI Bil. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL . kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 04. 03. 720 minit 210 unit 08. 07. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid.

ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. CARTA ORGANISASI . TENOM GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 7. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. MELALAP. KEB. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 9. 8.

Kanan KoKum Pn.Rahimin Rajadi Pen. Kanan HEM Pn. Kanan 1 Pn.GURU BESAR En. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN .Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Justina Hassan Guru Subjek PM 4B En. Saibah Sabin Ketua Panitia PM Pn. Minnie Mukui Pen. Painah Gapid Pen.

Menyediakan soalansoalan latihan. 4.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 13. Mengajar subjek PM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 16. 3.Menyemak latihan murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 17.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 2. Menyediakan BBB P & P PM 15. 1. 18. Penolong Kanan Pentadbiran 14. Memeriksa jawapan murid.Merekod keputusan pencapaian murid.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 10. 9. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Moral Guru Subjek Pendidikan Moral SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 7. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PM Borang Aktiviti/Program Panitia PM NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK PM TAHUN 4 BESTARI . 8.01. 12. 11.

60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 02. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 07.Bil. 720 minit 210 unit 08. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 04. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 03. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 .

CARTA ORGANISASI . Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. TENOM GURU SUBJEK PJK OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 10. KEB.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. 12. 11. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. MELALAP.

Sunaryoh Sipon Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia PJK En.GURU BESAR En. Painah Gapid Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN .Rahimin Rajadi Pen. Kanan 1 Pn. Justina Hasan Guru Subjek PJK 6D En.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Kanan KoKum Pn. Kanan HEM Pn.

Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 1. 4. 22. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . 24.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 19.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 3.Menyediakan soalansoalan latihan. 2. Memeriksa jawapan murid. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. Mengajar subjek PJK bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Merekod keputusan pencapaian murid. Penolong Kanan Pentadbiran 20. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 23. Menyediakan BBB P & P PJK 21.Menyemak latihan murid.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

15. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Guru Subjek Pendidikan Jasmani Dan kesihatan SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10. 14. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti/Program Panitia PJK NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI .01. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13. 11. 12.

GURU SUBJEK PJK TAHUN 6 Bil. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 03. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 720 minit 210 unit 08. 04. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 02. 720 minit 210 unit . 07.

Butir-Butir Diri Guru .

Cukai : : : : : SUNARYOH SIPON Lelaki 700101-12-6743 JB(sb)C2-04/24420 7329207. No. Tenom Tel. Tarikh Lantik dan Jawatan : 13.08. No. & KESIHATAN JAWI Tahun 3 BESTARI 4 BESTARI 6BESTARI & DINAMIK 3 BESTARI .2000 13.2000 7. Kelulusan : (i) Akademik (ii) Ikhtisas (iii) Opsyen 8.08. Tarikh disahkan dalam jawatan 11.07 6. Kad Pengenalan 4. No. Alamat Penuh : Sek. Tarikh Mula Berkhidmat : 13. Tarikh Masuk Ke Jawatan Pencen : 12. Tenom Mula 03.12. KWSP : 61149623 : : : SPM SIJIL PERGURUAN MALAYSIA PSR – PM 9. Keb. Jantina 3.1995 Akhir 14.1. Tarikh Mula Mengajar di Sekolah ini : 15. Melalap. Nama 2.08. Mata Pelajaran Yang Diajar : Mata Pelajaran BAHASA MELAYU PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JAS.08. Sekolah/ Tempat Bertugas Sekolah SK Melalap. Rumah : 13.97 : 10.97 11. No Fail Jabatan 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful