ISI KANDUNGAN

1. 3. 4. VISI , MISI KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN GURU SUBJEK
 BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI

 JAWI TAHUN 3 BESTARI  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 BESTARI  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 BESTARI

MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA AGENSI KOD SEKOLAH ALAMAT POSKOD NO. TELEFON : : : : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM XBA 1323 PETI SURAT 279, TENOM 89908 087 – 302415

VISI
“Sepakat dan Kreatif ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dan berhemah tinggi”

MISI
Warga Pendidik Sekolah Ini Ingin:
 Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum;  Memantapkan suasana persekitaran sekolah yang merangsang P & P;  Memastikan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus;  Saling hormat menghormati sesama;  Mempunyai sikap kekitaan;

FAIL MEJA KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM KETUA PANITIA PJK

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2.

Menyediakan perancangan / aktiviti tahunan bagi Panitia PJK; Melaksanakan aktiviti/program yang dapat merangsangkan minat murid dalam mata pelajaran PJK; Menyediakan HSP dan menghebahkan sukatan yang terkini kepada guru-guru PJK; Membuat analisi keputusan Ujian Bulanan/Semester PJK dan mencari punca penyelesaian;

3.

4.

Saibah Sabin PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Pn.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Sunaryoh Sipon . Rahimin Rajadi PENOLONG KANAN HEM Pn.Painah Gapid PENOLONG KANAN 1 Pn. Justina Hassan KETUA PANTIA PSK En.

Merekod keputusan pencapaian murid. 5.SENARAI TUGAS. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN 1. Mengangalisa keputusan dan mencari jalan penyelesaian kepada permasalah murid 6. Menyediakan Soalan Ujian/PKBS 4. Menerima dan mengisi borang penerimaan barang Perbincangan dengan semua guru PJK untuk mencari alternatif lain yang lebih berkesan Meminjam barang-barang PJK dengan mengisi Buku Rekod Penggunaan/Pengeluaran Barang . Meyediakan HSP Merancang & melaksanakan aktiviti/program Panitia PJK seperti perancangan asal Meminjamkan HSP yang ada dalam fail ketua Panitia dan berusaha mendapatkan HSP yang tiada dalam fail Ketua Panatia PSK Mendapat keputusan ujian PKBS daripada semua guru PJK Penolong Kanan Pentadbiran Guru PJK PJK untuk kegunaan semua guru PJK 3. Menyediakan & Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan melengkapkan fail-fail yang berkaitan dengan Panatia PJK 2.

CARTA ALIRAN KERJA Membuat pelan tindakan Panatia PSK ( 1 tahun) Hantar kepada PK 1 untuk disemak Membuat rujukan semula dengan PK 1 Ya Minta Pengesahan PK 1 Menghantar salinan kepada Guru Besar .

2. 3. 4. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. Jawatankuasa KuriKulum Sekolah 2008 Ketua Panatia PJK Guru Subjek PJK SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. 2. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti / Program Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Buku Inventori Barang PJK Buku Penggunaan Barang PJK . 3. 5. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01.

NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Bil. 02. . Membuat Pelan Tindakan Melaksankan aktiviti/program yang telah dirancang semasa P & P di dalam dan di luar kelas Penyediaan menudahan untuk sesi P & P di dalam dan luar kelas 1 minggu Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Tahap 1 & 2 03. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01.

KEB. 3. 2. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. . TENOM GURU SUBJEK BAHASA MELAYU OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1.FAIL MEJA GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. MELALAP.

Saibah Sabin Pen. Kanan KoKum Pn.Sunaryoh Sipon .Rahimin Rajadi Pen. Justina Hassan Guru Subjek BM 3B En. Painah Gapid Pen.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Kanan HEM Pn. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn. Kanan 1 Pn.

Merekod keputusan pencapaian murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 5. 2.SENARAI TUGAS. Penolong Kanan Pentadbiran 2. Mengajar subjek BM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 4. 6. . 1. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 4. Memeriksa jawapan murid. Menyediakan BBB P & P Bahasa Melayu. 3. Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. Menyediakan soalansoalan latihan. 3. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 1. Menyemak latihan murid.

CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 .

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Bahasa Melayu SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. 6. 5. 3. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Bahasa Melayu Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA . 2. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 4. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran.

60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 03. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 02. 07.TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3B Bil. 720 minit 210 unit 08. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 720 minit 210 unit FAIL MEJA . 04.

MELALAP. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid.GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. 6. 5. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. KEB. . Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. TENOM GURU SUBJEK JAWI OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 4.

KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn. Painah Gapid Pen. Kanan KoKum Pn. Kanan HEM Pn.Rahimin Rajadi Pen. Justina Hasan Guru Subjek Jawi 3B En.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Kanan 1 Pn. Saibah Sabin Pen.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En.

10. 4.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 1.Merekod keputusan pencapaian murid. Mengajar subjek Jawi bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 11.Menyemak latihan murid. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. Memeriksa jawapan murid. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian . meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 3. Penolong Kanan Pentadbiran 8. 12. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. Menyediakan BBB P & P Jawi 9.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 7. Menyediakan soalansoalan latihan. 2.

Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 7. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Jawi Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 6. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Jawi SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 4. 9. 5.01. 8.

03. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL .GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 07. 720 minit 210 unit 08. 04. 02.

8. MELALAP. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 9.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. KEB. CARTA ORGANISASI . TENOM GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 7. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar.

Kanan HEM Pn.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS.GURU BESAR En. Kanan 1 Pn. Kanan KoKum Pn. Painah Gapid Pen. Minnie Mukui Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Justina Hassan Guru Subjek PM 4B En. Saibah Sabin Ketua Panitia PM Pn.Rahimin Rajadi Pen.

Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 18. Menyediakan BBB P & P PM 15. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . 3. 17. Penolong Kanan Pentadbiran 14.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 13. Mengajar subjek PM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Merekod keputusan pencapaian murid. 16. 4.Menyemak latihan murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 2. Memeriksa jawapan murid.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS.Menyediakan soalansoalan latihan. 1.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Moral Guru Subjek Pendidikan Moral SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 7.01. 12. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 11. 8. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PM Borang Aktiviti/Program Panitia PM NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK PM TAHUN 4 BESTARI . SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 10. 9.

Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 02. 07. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 04. 03. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 .Bil. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 720 minit 210 unit 08.

TENOM GURU SUBJEK PJK OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 10. 12.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. MELALAP. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. CARTA ORGANISASI . 11. KEB.

Justina Hasan Guru Subjek PJK 6D En. Kanan 1 Pn. Saibah Sabin Ketua Panitia PJK En. Painah Gapid Pen.Rahimin Rajadi Pen. Kanan KoKum Pn. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN .Sunaryoh Sipon Pen.GURU BESAR En.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Kanan HEM Pn.

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 19. Penolong Kanan Pentadbiran 20.Merekod keputusan pencapaian murid. 24. 2. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Memeriksa jawapan murid.Menyemak latihan murid. 3. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 1. 22. 23. Mengajar subjek PJK bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Menyediakan soalansoalan latihan.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. Menyediakan BBB P & P PJK 21. 4.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran.01. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti/Program Panitia PJK NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 14. 12. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13. 15. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Guru Subjek Pendidikan Jasmani Dan kesihatan SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10. 11.

Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01.GURU SUBJEK PJK TAHUN 6 Bil. 02. 720 minit 210 unit . kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 04. 720 minit 210 unit 08. 07. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 03. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06.

Butir-Butir Diri Guru .

No. Jantina 3. Mata Pelajaran Yang Diajar : Mata Pelajaran BAHASA MELAYU PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JAS. Alamat Penuh : Sek.97 11.07 6.08.2000 13. Tarikh Mula Berkhidmat : 13. Kelulusan : (i) Akademik (ii) Ikhtisas (iii) Opsyen 8. Rumah : 13.08. Sekolah/ Tempat Bertugas Sekolah SK Melalap. Tarikh Lantik dan Jawatan : 13. No Fail Jabatan 5. Keb. Tarikh disahkan dalam jawatan 11. KWSP : 61149623 : : : SPM SIJIL PERGURUAN MALAYSIA PSR – PM 9.97 : 10. & KESIHATAN JAWI Tahun 3 BESTARI 4 BESTARI 6BESTARI & DINAMIK 3 BESTARI . Tenom Tel. Melalap. Cukai : : : : : SUNARYOH SIPON Lelaki 700101-12-6743 JB(sb)C2-04/24420 7329207. Kad Pengenalan 4.12.1995 Akhir 14.08.08. Tenom Mula 03.2000 7. Nama 2.1. No. No. Tarikh Masuk Ke Jawatan Pencen : 12. Tarikh Mula Mengajar di Sekolah ini : 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful