ISI KANDUNGAN

1. 3. 4. VISI , MISI KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN GURU SUBJEK
 BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI

 JAWI TAHUN 3 BESTARI  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 BESTARI  PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 BESTARI

MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA AGENSI KOD SEKOLAH ALAMAT POSKOD NO. TELEFON : : : : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM XBA 1323 PETI SURAT 279, TENOM 89908 087 – 302415

VISI
“Sepakat dan Kreatif ke arah melahirkan pelajar yang berketrampilan dan berhemah tinggi”

MISI
Warga Pendidik Sekolah Ini Ingin:
 Menghasilkan pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum;  Memantapkan suasana persekitaran sekolah yang merangsang P & P;  Memastikan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat serta berfokus;  Saling hormat menghormati sesama;  Mempunyai sikap kekitaan;

FAIL MEJA KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. KEB. MELALAP, TENOM KETUA PANITIA PJK

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2.

Menyediakan perancangan / aktiviti tahunan bagi Panitia PJK; Melaksanakan aktiviti/program yang dapat merangsangkan minat murid dalam mata pelajaran PJK; Menyediakan HSP dan menghebahkan sukatan yang terkini kepada guru-guru PJK; Membuat analisi keputusan Ujian Bulanan/Semester PJK dan mencari punca penyelesaian;

3.

4.

CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Saibah Sabin PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Pn. Sunaryoh Sipon . Justina Hassan KETUA PANTIA PSK En. Rahimin Rajadi PENOLONG KANAN HEM Pn.Painah Gapid PENOLONG KANAN 1 Pn.

Meyediakan HSP Merancang & melaksanakan aktiviti/program Panitia PJK seperti perancangan asal Meminjamkan HSP yang ada dalam fail ketua Panitia dan berusaha mendapatkan HSP yang tiada dalam fail Ketua Panatia PSK Mendapat keputusan ujian PKBS daripada semua guru PJK Penolong Kanan Pentadbiran Guru PJK PJK untuk kegunaan semua guru PJK 3. Mengangalisa keputusan dan mencari jalan penyelesaian kepada permasalah murid 6. Menerima dan mengisi borang penerimaan barang Perbincangan dengan semua guru PJK untuk mencari alternatif lain yang lebih berkesan Meminjam barang-barang PJK dengan mengisi Buku Rekod Penggunaan/Pengeluaran Barang . Menyediakan Soalan Ujian/PKBS 4. Menyediakan & Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan melengkapkan fail-fail yang berkaitan dengan Panatia PJK 2. Merekod keputusan pencapaian murid. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN 1.SENARAI TUGAS. 5.

CARTA ALIRAN KERJA Membuat pelan tindakan Panatia PSK ( 1 tahun) Hantar kepada PK 1 untuk disemak Membuat rujukan semula dengan PK 1 Ya Minta Pengesahan PK 1 Menghantar salinan kepada Guru Besar .

3. 2. 4. 3. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti / Program Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Buku Inventori Barang PJK Buku Penggunaan Barang PJK . SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. 5. 2. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. Jawatankuasa KuriKulum Sekolah 2008 Ketua Panatia PJK Guru Subjek PJK SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01.

Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 02. Membuat Pelan Tindakan Melaksankan aktiviti/program yang telah dirancang semasa P & P di dalam dan di luar kelas Penyediaan menudahan untuk sesi P & P di dalam dan luar kelas 1 minggu Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Tahap 1 & 2 03.NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Bil. .

Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid.FAIL MEJA GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3 BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. TENOM GURU SUBJEK BAHASA MELAYU OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 1. . MELALAP. KEB. 2. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 3. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar.

Kanan 1 Pn. Kanan KoKum Pn.Rahimin Rajadi Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn.Sunaryoh Sipon .CARTA ORGANISASI GURU BESAR En. Kanan HEM Pn. Painah Gapid Pen. Justina Hassan Guru Subjek BM 3B En. Saibah Sabin Pen.

Penolong Kanan Pentadbiran 2. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 4. Merekod keputusan pencapaian murid. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.SENARAI TUGAS. 3. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. Mengajar subjek BM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 1. 1. Menyediakan soalansoalan latihan. 6. 2. Menyediakan BBB P & P Bahasa Melayu. Memeriksa jawapan murid. 3. 4. Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. Menyemak latihan murid. 5. .

CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 .

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 4. 5. 2. 6. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Bahasa Melayu SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 01. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Bahasa Melayu Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA . 3.

02. 720 minit 210 unit FAIL MEJA . 03. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 04.TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK BAHASA MELAYU TAHUN 3B Bil. 07. 720 minit 210 unit 08. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid.

. 5. TENOM GURU SUBJEK JAWI OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 4. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. MELALAP. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. KEB. 6.GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid.

Painah Gapid Pen. Kanan 1 Pn. Justina Hasan Guru Subjek Jawi 3B En.CARTA ORGANISASI GURU BESAR En.Rahimin Rajadi Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN .Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Kanan KoKum Pn. Kanan HEM Pn. Saibah Sabin Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia BM Pn.

Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS.Menyemak latihan murid. Penolong Kanan Pentadbiran 8. Memeriksa jawapan murid. Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. Menyediakan BBB P & P Jawi 9. Mengajar subjek Jawi bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Merekod keputusan pencapaian murid. 12. Menyediakan soalansoalan latihan.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 7. 11. 10. 1. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 4. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian . meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 3. 2.

Menyemak jadual waktu agar tidak ada pertembungan Membuat rujukan semula dengan PK 1 Buat pembetulan Semak semula Sah Tiada pertembungan Meminta Pengesahan daripada PK1 Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Bahasa Melayu Guru Subjek Jawi SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 4. 9. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 7. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP Jawi Borang Aktiviti/Program Panitia Bahasa Melayu NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . 5. 8. 6.01.

Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 04. 03. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 02. 07. 720 minit 210 unit 08. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL .GURU SUBJEK JAWI TAHUN 3BESTARI Bil.

8. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. KEB.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. TENOM GURU SUBJEK PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 7. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. CARTA ORGANISASI . 9. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. MELALAP.

Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS.GURU BESAR En. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN . Painah Gapid Pen.Rahimin Rajadi Pen. Kanan KoKum Pn. Kanan HEM Pn. Kanan 1 Pn. Justina Hassan Guru Subjek PM 4B En. Saibah Sabin Ketua Panitia PM Pn. Minnie Mukui Pen.

Merekod keputusan pencapaian murid. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan . 18. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 1. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. Memeriksa jawapan murid. 17.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. 3. 16. 2.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 13. Penolong Kanan Pentadbiran 14.Menyediakan soalansoalan latihan. Menyediakan BBB P & P PM 15. 4.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. Mengajar subjek PM bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir.Menyemak latihan murid.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Moral Guru Subjek Pendidikan Moral SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 7. 12.01. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 11. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 10. 8. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PM Borang Aktiviti/Program Panitia PM NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI GURU SUBJEK PM TAHUN 4 BESTARI . 9.

kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05. 720 minit 210 unit FAIL MEJA GURU SUBJEK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 6 . 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 04. Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 02. 03. 07.Bil. 720 minit 210 unit 08.

KEB. 11. CARTA ORGANISASI . Mengesan kelemahan murid dan menjalankan aktiviti pemulihan semasa di dalam kelas serta memberi bimbingan kepada semua murid. MELALAP. Membuat penilaian kepada semua murid melalui ujian bulanan/peperiksaan semester untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran yang diajar. TENOM GURU SUBJEK PJK OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 10.ORGANISASI BAHAGIAN UNIT : : SEK. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan tahunan dan harian yang telah disediakan. 12.

Rahimin Rajadi Pen.Sunaryoh Sipon SENARAI TUGAS. Justina Hasan Guru Subjek PJK 6D En.Sunaryoh Sipon Pen. Saibah Sabin Ketua Panitia PJK En.GURU BESAR En. Kanan KoKum Pn. Kanan 1 Pn. Kanan HEM Pn. Painah Gapid Pen. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN .

24. CARTA ALIRAN KERJA Menerima jadual waktu kelas dan persendirian Menyemak Membuat Meminta Sah rujukan semula Pengesahan jadual waktu Tiada pertembungan agar tidakPK1 daripadaPK 1 dengan ada Semak semula pertembungan Buat pembetulan .Menyediakan soalansoalan latihan. Mengajar subjek PJK bagi kelas yang ditetapkan oleh pihak Pentadbir. 22.TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN Menerima arahan daripada Guru Besar berdasarkan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan 19.Menyediakan dan melengkap rancangan tahunan dan harian. Menyediakan BBB P & P PJK 21. 23.Menyediakan soalansoalan ujian bulanan dan PKBS. 1. Penolong Kanan Pentadbiran 20.Merekod keputusan pencapaian murid. Memeriksa jawapan murid. 3. meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. 2.Menyemak latihan murid. membuat analisis untuk menilai pencapaian murid-murid. 4.

Menghanta r salinan jadual waktu kepada PK 1 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN .

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 2008 Panitia Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Guru Subjek Pendidikan Jasmani Dan kesihatan SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10. Borang Analisi Ujian/Ujian Peperiksaan Borang Peminjaman HSP PJK Borang Aktiviti/Program Panitia PJK NORMA KERJA TUGAS YANG DIJALANKAN SEBAGAI . SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13. 11. Pekeliling-pekeliling Am Pentadbiran. 12.01. 15. 14.

Menyediakan rekod pengajaran Menyediakan BBB Membuat soalan-soalan latihan Memeriksa buku latihan dan buku kerja murid Menyediakan soalan-soalan untuk kerja rumah Menyemak kerja rumah yang telah dibuat dirumah Membuat soalan ujian bulanan dan peperiksaan PKBS Menyemak murid. 720 minit 210 unit . 02. kertas jawapan 150 minit 60 minit 60 minit 300 minit 24 unit 96 unit 210 unit 96 unit 05.GURU SUBJEK PJK TAHUN 6 Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil (Minit) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 01. 60 minit 210 unit 210 unit 300 minit 06. 07. 04. 720 minit 210 unit 08. 03.

Butir-Butir Diri Guru .

Sekolah/ Tempat Bertugas Sekolah SK Melalap. Kelulusan : (i) Akademik (ii) Ikhtisas (iii) Opsyen 8.1995 Akhir 14. No. Melalap. Tenom Mula 03. Jantina 3. No Fail Jabatan 5. Tarikh disahkan dalam jawatan 11. Nama 2. No.2000 7.2000 13.08. Tarikh Mula Mengajar di Sekolah ini : 15.97 : 10. Cukai : : : : : SUNARYOH SIPON Lelaki 700101-12-6743 JB(sb)C2-04/24420 7329207. Tarikh Mula Berkhidmat : 13. Keb.08. Alamat Penuh : Sek. & KESIHATAN JAWI Tahun 3 BESTARI 4 BESTARI 6BESTARI & DINAMIK 3 BESTARI .08. Tarikh Lantik dan Jawatan : 13.1.08. KWSP : 61149623 : : : SPM SIJIL PERGURUAN MALAYSIA PSR – PM 9. Tenom Tel. Tarikh Masuk Ke Jawatan Pencen : 12. Mata Pelajaran Yang Diajar : Mata Pelajaran BAHASA MELAYU PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN JAS. No. Rumah : 13.12. Kad Pengenalan 4.97 11.07 6.