Anda di halaman 1dari 1

KAJIAN TINDAKAN: PENGGUNAAN KAD TERBANG DAPAT MENINGKATKAN

KEMAHIRAN MENCATAT NOTA PADA BORANG PENGURUSAN GRAFIK


Pemerhatian Tidak Berstruktur
Nama Murid

: ...........

Kelas

: .......

Tajuk

: ..........................................................................................

Masa

:....

Tarikh

: .......

Peristiwa

Catatan