Anda di halaman 1dari 25

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(Kemahiran Hidup)
Bil 1 Tajuk Kemahiran Hidup Tahun 6 Baikpulih dan Penyenggaraan Kemahiran Hidup Tahun 4 Tanaman Hiasan Kemahiran Hidup Tahun 4 Tanaman Hiasan Penjagaan Tanaman Hiasan Kemahiran Hidup Tahun 6 Mempromosi Jualan Mempromosi Katalog Kemahiran Hidup Tahun 4 Perniagaan dan Keusahawanan Mempromosi Jualan Muka surat 2

11

15

20

Subjek Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Topik Sub Topik

: Kemahiran Hidup : 5 April 2010 (Isnin) : 9.00 pagi 10.00 pagi (1 jam) : 6 Harmoni : 35/35 orang : (1.5) Baikpulih dan Penyenggaraan : (b) Penyenggaraan dan Membaiki Kerosakan Pada Mesin Mudah : Aras 1 Menyenggara dan baik pulih pam basikal dan bahagian basikal seperti loceng dan brek basikal serta mengetahui alatan tangan yang diperlukan dalam proses penyenggaraan.

Kemahiran

Pengetahuan Sedia Ada

:Murid-murid pernah menunggang basikal dan mengetahui setiap komponen basikal.

Hasil Pembelajaran Umum :Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenalpasti setiap bahagian yang perlu dibaikpulih dan memilih alatan tangan yang sesuai untuk kerja baik pulih.

Hasil Pembelajaran Khusus : Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1) menyenaraikan 5 daripada 9 komponen penting yang terdapat pada basikal dengan betul. 2) menyatakan 2 daripada 4 bahagian basikal yang perlu dibaik pulih dengan betul. 3) menyenaraikan 4 daripada 6 alatan tangan yang digunakan untuk kerja baik pulih basikal dengan betul setelah mendengar penjelasan daripada guru. 4) menyatakan 2 daripada 4 langkah-langkah baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak dengan betul selepas mendengar penerangan daripada guru. Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah, membuat inferens, dan membuat rumusan. : 1) Kemahiran Belajar Cara Belajar 2) Pembelajaran secara kontekstual
2

Kemahiran Pelbagai

3) Pembelajaran Masteri Bahan Bantu Mengajar : video, power point, LCD kad gambar, model basikal, alatan tangan separa maujud

Penerapan Nilai-Nilai Murni : Berhati-hati, kerjasama, perhatian, cermat, dan tekun. Penyerapan Ilmu Strategi dan Kaedah : Teknologi Sains dalam membaik pulih mesin : Mediatif, Deduktif, Induktif, Kontekstual, Konstruktif, Komunikatif, Soal jawab, dan Tunjuk cara.

Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru menayangkan animasi kanak-kanak sedang bermain basikal. Catatan

1. Guru menunjukkan klip video animasi kanak-kanak sedang bermain basikal.

BBM: Klip video,

KBKK: 2. Guru bersoal jawab dengan Membuat murid-murid tentang video inferens, menjana yang ditayangkan. idea. 3. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini Penyenggaraan dan Membaiki Kerosakan Pada Mesin Mudah Nilai-nilai murni: Perhatian, kerjasama, taat. Strategi: Konstruktivisme, soal jawab.

Baik pulih n penyenggaraan.pptx 2. Guru bersoal jawab dengan murid:

- Siapakah diantara kamu yang mempunyai basikal ?. Jawapan : Hampir semua murid mengaku mempunyai basikal. - Jika basikal kamu rosak, apakah yang kamu akan lakukan ?. Jawapan : Membaiki basikal tersebut.
3

Langkah / Masa

Isi Pembelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Langkah 1 (10 minit)

Paparan slaid: 1. Komponekomponen basikal: - Jari-jari - Hendal - Tempat duduk - Rim - Rantai - Engkol 2. Alatan tangan: - Playar gabung - Sepana - Tukul - Pengumpil tayar. 3. Bahagian basikal yang dibaik pulih: - Pedal - Rantai - Brek - Tiub

1. Guru menunjukkan paparan slaid kepada murid. 2. Guru memberikan penerangan pada setiap paparan slaid. 3. Murid-murid diminta menyelesaikan beberapa soalan yang terdapat dalam slaid. Penilaian: Murid-murid dapat menyenaraikan 2 daripada 3 elemen pelajaran yang terdapat dalam slaid dengan betul setelah mendengar penerangan guru.

BBM: Paparan slaid, LCD. KBKK: Mengenal pasti dan membeza. Nilai-nilai murni: Perhatian, tekun. Strategi: Penerangan, induktif.

Langkah 2 ( 15 minit)

1. Memadankan komponen basikal. - Hendal - Tempat duduk - Brek - Rantai 2. Fungsi setiap alatan tangan: - Sepana - Playar gabung - Tukul - Pengumpil tayar

1. Guru menunjukkan gambar basikal dan melekatkannya pada papan putih.

2. Guru menyediakan beberapa keping kad jawapan yang menunjukkan nama komponen beserta KBKK: fungsi. Membuat inferens, 3. Guru memilih murid secara mengenalpasti, rawak untuk memadankan membeza. kad tersebut pada gambar yang dilekatkan. Nilai-nilai murni: Perhatian, taat, 4. Guru menunjukkan bahan kerjasama. separa maujud iaitu alatan tangan kepada muridStrategi: murid. Soal jawab, deduktif.
4

BBM: Gambar basikal, Kad jawapan, Alatan tangan (bahan separa maujud).

Langkah / Masa

Isi Pembelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5. Guru memilih murid secara rambang untuk bangun dan menyatakan fungsi alatan yang ditunjukkan. 6. Guru memberikan gulagula kepada murid yang dapat menjawab sebagai ganjaran. Penilaian: Murid-murid dapat menyenaraikan sekurangkurangnya 5 komponen basikal dan 3 fungsi alatan tangan setelah menjalankan aktiviti tersebut.

Catatan

Langkah 3 ( 15 minit)

Baik pulih bahagian basikal secara amali. - Membaiki rantai

1. Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 kumpulan.

BBM: Model basikal, paparan slaid

2. Guru memberikan satu model basikal kepada setiap KBKK: kumpulan. Menjana idea 3. Murid-murid diminta membaik pulih setiap bahagian yang rosak pada basikal tersebut. 4. Guru memaparkan paparan slaid yang menunjukkan langkah-langkah membaik pulih sebagai panduan murid-murid. 5. Guru membimbing muridmurid untuk membaik pulih. Penilaian: Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 langkah-langkah baik pulih dan menggantikan
5

Nilai-nilai murni: Kerjasama, perhatian, tekun. Strategi: Tunjuk cara, konstruktif.

Langkah / Masa

Isi Pembelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran komponen yang rosak.

Catatan

Pengukuhan (10 minit)

Guru menguji kefahaman muridmurid berkaitan mata pelajaran yang diajar pada hari ini. (sila rujuk lampiran)

1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid-murid tentang komponen basikal. 2. Murid-murid di minta menjawab dan mengisi tempat kosong pada kertas soalan yang diberikan.

BBM: Kertas soalan. KBKK: Membuat kesimpulan. Nilai-nilai murni: Tekun, perhatian. Strategi: Menjana idea, mengingat kembali.

3. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat.

Penutup (5 minit)

Rumusan: 1. Bahagian-bahagian basikal dan kegunaanya. 2. Alatan tangan yang digunakan untuk baikpulih. 3. Langkah-langkah membaik pulih

1. Murid membuat refleksi tentang pelajaran pada hari ini. 2. Kemudian, guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada muridmurid. Aktiviti susulan: Murid-murid diminta menjawab kertas soalan yang diberikan oleh guru sebagai latihan di rumah

BBM: Kertas soalan KBKK: Membuat rumusan. Nilai-nilai murni: Perhatian, kerjasama. Strategi: Perbincangan, Sumbang saran.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas Tarikh Masa Bil. Murid Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk

: 4 Intan : 10 januari 2010 : 10.45 11.45 (1 Jam) : __ / 20 orang : Kemahiran Hidup : Tanaman Hiasan : 1.7 Penjagaan Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah melihat tanaman di persekitaran tempat tinggalnya dan sekolah. Hasil Pembelajaran : di akhir pengajaran murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 3 daripada 5 tujuan penjagaa tanaman hiasan. 2. Murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan penggayaan yang disediakan. 3. Menyenaraikan 5 jenis tanaman hiasan di sekolah. Bahan bantu mengajar : peralatan ICT, Bunga Raya, Bunga Mawar Kemahiran berfikir Nilai Kajian Masa Depan : membuat inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, dan membuat rumusan. : bersyukur dengan ciptaan Tuhan, menghargai kurniaan Tuhan. : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru bertanya apakah nama dua jenis tanaman hiasan tersebut. Di mana biasanya pokok ini didapati. Siapa yang menanam pokok ini di rumah. Jadikan ia sebagai hobi.

Catatan

Set Induksi Bersoal jawab tentang (5 Minit) dua jenis tanaman hiasan yang dibawa oleh guru dan di tayangkan oleh guru ( slaid powerpoint) Contoh Tumbuhan Hiasan 1. Bunga raya 2. Mawar 3. Orkid

BBM: power point, Bunga Raya, Mawar, Orkid. KBKK: membuat inferens, menjana idea Nilai: menyayangi alam sekitar, bertanggunjawab.

Langkah 1 (10 minit)

Tujuan menjaga tanaman hiasan 1. Mengindahkan ruang tempat kediaman. 2. Menghayati keindahan alam sekitar. 3. Memberikan ketenangan perasaan. 4. Menyemai perasaan sayangkan tanaman peliharaan 5. Menambahkan pengetahuan berkaitan alam semulajadi.

BBM: Power Point - Guru meminta murid menyatakan KBKK: membuat beberapa tujuan gambaran mental penjagaan tanaman hiasan. Nilai: estetika, member perhatian - Murid memberi beberapa jawapan yang berbeza. - Guru mencatat jawapan di papan tulis. - Murid dan guru bersama membanding jawapan yang disediakan oleh guru di skrin Power Point

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Langkah 2 (15 minit)

Aktiviti penjagaan tanaman hiasan: - Membaja - Menggembur - Menyiram - merumput

- Guru menayangkan gambar penjagaan tanaman hiasan pada skrin power point. - Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pada skrin powerpoint. - Murid membandingkan jawapan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan oleh guru. - Murid membetulkan semula jawapan yang salah.

BBM: Powerpoint KBKK: membuat gambaran mental, membanding beza Nilai: berfikiran terbuka

Langkah 3 (10 Minit)

Menamakan 5 jenis peralatan berkebun 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cangkul Sudip tangan Serampang Sketeur Penapis Penyiram

- Murid dikehendaki menyenaraikan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa dilihat. - Guru menayangkan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa digunakan. - Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru dalam bentuk
9

BBM: Powerpoint, alatan berkebun. KBKK: mengingat kembali Nilai: bekerjasama,memberi perhatian

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran power point

Catatan

Penutup (5 minit)

Rumusan: 1. Tujuan menjaga pokok hiasan. 2. Aktiviti yang biasa dilakukan untuk menjaga pokok hiasan. 3. Alatan yang digunakan

- Murid dibimbing untuk membuat rumusan. - Murid bersoal jawab dengan guru mengenai hasil kerja yang telah mereka hasilkan. Murid diberi tugasan dan diminta menghantarnya pada minggu depan.

BBM: Powerpoint KBKK: membuat rumusan, mengingat kembali. Nilai: Bekerjasama, tanggungjawab

10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas Tarikh Masa Bil. Murid Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk

: 4 Intan : 10 januari 2010 : 10.45 11.45 (1 Jam) : __ / 20 orang : Kemahiran Hidup : Tanaman Hiasan : 1.7 Penjagaan Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah melihat tanaman di persekitaran tempat tinggalnya dan sekolah. Hasil Pembelajaran : di akhir pengajaran murid akan dapat: 4. Menyenaraikan 3 daripada 5 tujuan penjagaa tanaman hiasan. 5. Murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan penggayaan yang disediakan. 6. Menyenaraikan 5 jenis tanaman hiasan di sekolah. Bahan bantu mengajar : peralatan ICT, Bunga Raya, Bunga Mawar Kemahiran berfikir : membuat inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, dan membuat rumusan. : bersyukur dengan ciptaan Tuhan, menghargai kurniaan Tuhan. : Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.

Nilai Kajian Masa Depan

11

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru bertanya apakah nama dua jenis tanaman hiasan tersebut. Di mana biasanya pokok ini didapati. Siapa yang menanam pokok ini di rumah. Jadikan ia sebagai hobi.

Catatan

Set Induksi Bersoal jawab tentang (5 Minit) dua jenis tanaman hiasan yang dibawa oleh guru dan di tayangkan oleh guru ( slaid powerpoint) Contoh Tumbuhan Hiasan 4. Bunga raya 5. Mawar 6. Orkid

BBM: power point, Bunga Raya, Mawar, Orkid. KBKK: membuat inferens, menjana idea Nilai: menyayangi alam sekitar, bertanggunjawab.

Langkah 1 (10 minit)

Tujuan menjaga tanaman hiasan 6. Mengindahkan ruang tempat kediaman. 7. Menghayati keindahan alam sekitar. 8. Memberikan ketenangan perasaan. 9. Menyemai perasaan sayangkan tanaman peliharaan 10. Menambahkan pengetahuan berkaitan alam semulajadi.

BBM: Power Point - Guru meminta murid menyatakan KBKK: membuat beberapa tujuan gambaran mental penjagaan tanaman hiasan. Nilai: estetika, member perhatian - Murid memberi beberapa jawapan yang berbeza. - Guru mencatat jawapan di papan tulis. - Murid dan guru bersama membanding jawapan yang disediakan oleh guru di skrin Power Point

12

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Langkah 2 (15 minit)

Aktiviti penjagaan tanaman hiasan: - Membaja - Menggembur - Menyiram - merumput

- Guru menayangkan gambar penjagaan tanaman hiasan pada skrin power point. - Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pada skrin powerpoint. - Murid membandingkan jawapan yang diberikan dengan jawapan yang disediakan oleh guru. - Murid membetulkan semula jawapan yang salah.

BBM: Powerpoint KBKK: membuat gambaran mental, membanding beza Nilai: berfikiran terbuka

Langkah 3 (10 Minit)

Menamakan 5 jenis peralatan berkebun 7. Cangkul 8. Sudip tangan 9. Serampang 10. Sketeur 11. Penapis 12. Penyiram

- Murid dikehendaki menyenaraikan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa dilihat. - Guru menayangkan beberapa jenis peralatan berkebun yang biasa digunakan. - Murid menjawab soalan yang
13

BBM: Powerpoint, alatan berkebun. KBKK: mengingat kembali Nilai: bekerjasama,memberi perhatian

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Catatan & Pembelajaran diberikan oleh guru dalam bentuk power point

Penutup (5 minit)

Rumusan: 4. Tujuan menjaga pokok hiasan. 5. Aktiviti yang biasa dilakukan untuk menjaga pokok hiasan. 6. Alatan yang digunakan

- Murid dibimbing untuk membuat rumusan. - Murid bersoal jawab dengan guru mengenai hasil kerja yang telah mereka hasilkan. Murid diberi tugasan dan diminta menghantarnya pada minggu depan.

BBM: Powerpoint KBKK: membuat rumusan, mengingat kembali. Nilai: Bekerjasama, tanggungjawab

14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Kelas: 6 Anggun Tarikh : 19 Ogos 2009 (Jumaat) Masa : 10.00 -11.00 Pagi Bilangan Pelajar : 36/36 Tajuk : 2.3 Mempromosi Jualan Subtopik : A. Mempromosi Katalog Kemahiran : Murid dapat mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah dengan betul dan baik. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui cara promosi jualan cara promosi jualan melalui poster. Hasil pembelajaran umum: murid dapat mempelajari tentang kandungan katalog di samping menghasilkan katalog yang menarik. Hasil pembelajaran khusus : di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ; 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kandungan yang perlu dalam katalog dengan betul setelah mendengar penerangan guru. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya lima ciri katalog yang baik selepas mendengar penerangan dari guru. 3. Mereka dan menghasilkan katalog mudah bagi barang yang hendak dijual dengan kemas setelah dibimbing oleh guru. Penerapan nilai murni : memberi perhatian, kerjasama, tekun, ketelitian, kebersihan. Kemahiran berfikir : Mereka cipta menciri, membanding beza, menilai, menyenarai, menyelesai masalah Bahan bantu mengajar :power point, katalog, kad manila, pensil warna, gunting, gam, kertas warna, lembaran soalan, nota ringkas. Penyerapan ilmu : pendidikan seni visual Strategi dan kaedah: soal jawab, deduktif, induktif, membuat rumusan Perlaksanaan p&P : Langkah/masa Isi pelajaran Set induksi (5minit) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Gambar katalog : 1. Guru menunjukkan 1. Katalog yang beberapa jenis katalog. manakah lebih 2. Guru bersoal jawab dengan menarik? murid. 2. Mengapakah 3. Guru mengaitkan jawapan katalog ini murid dengan tajuk hasil menarik? pemeblajaran hari ini iaitu
15

Catatan BBM: katalog gambar

Kemahiran berfikir: Membanding beza, menilai

Langkah/masa Isi pelajaran Contoh jawapan : 1. Katalog A 2. Kerana ia mempunyai gambar warnawarni. Langkah 1 Kandungan yang perlu ada dalam katalog : 1. Jenama 2. Jenis barang 3. Spesifikasi barang iaitu ukuran dan warna 4. Gambar barang 5. Maklumat pengeluar

Aktiviti pengajaran pembelajaran mempromosi melalui katalog.

dan Catatan

Nilai murni : Tekun, ketelitian Strategi : Soal jawab, induktif BBM : Power point, katalog Kemahiran berfikir: Menciri Nilai murni : Tekun Strategi : Soal jawab, deduktif

1. Guru menayangkan power point mengenai kandungan yang perlu ada dalam katalog. 2. Guru menayangkan contoh catalog yang mengikut kandungan katalog yang betul. 3. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai kandungan dalam katalog.

Langkah 2

Penilaian: Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kandungan yang perlu ada dalam katalog dengan betul setelah mendengar penerangan guru. Ciri-ciri katalog yang 1. Guru menyoal murid secara baik : rambang tentang ciri-ciri 1. Perkataan yang katalog yang baik. digunakan 2. Guru menayangkan power mudah point mengenai ciri-ciri difaham oleh katalog yang baik. orang ramai. 2. Gambar barang Penilaian: jualan terang Murid dapat menyenaraikan dan jelas. sekurang-kurangnya lima ciri-ciri 3. Mempunyai katalog yang baik selepas kombinasi mendengan penerangan oleh guru. warna yang menarik. 4. Saiz huruf yang digunakan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dibaca. 5. Maklumat yang tepat dan
16

BBM : Power point Kemahiran berfikir : Menciri Nilai murni : Tekun Strategi : Soal jawab, deduktif

Langkah/masa Isi pelajaran jelas. AMALI : Mereka cipta dan menghasilkan katalog mudah untuk barang yang hendak dijual.

Aktiviti pengajaran pembelajaran

dan Catatan

Langkah 3

1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. 2. Guru mengedarkan kad manila, kertas warna, pensil warna, gunting dan gam kepada setiap kumpulan. 3. Guru meminta murid mereka cipta dan menghasilkan katalog mudah. Penilaian : Murid dapat mereka bentuk dan menghasilkan katalog mudah dengan kemas selepas dibimbing oleh guru.

BBM : Kad manila, kertas warna, pensil warna, gunting dan gam Kemahiran berfikir : Mereka cipta, menyelesai masalah Nilai murni : Tekun, kerjasama, kebersihan Strategi : Konstruktif BBM: Lembaran soalan Kemahiran berfikir : Menyelesai masalah Nilai: Member perhatian, ketelitian Strategi: Soal jawab BBM: Kemahiran berfikir: Nilai: Member perhatian Strategi : Membuat rumusan

Pengukuhan

Pengukuhan / penilaian (rujuk Lembaran Kerja 1)

1. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 kepada murid. 2. Muri menjawab Lembaran Kerja 1 yang berkaitan dengan maksud catalog, kandungan dalam catalog dan ciri-ciri katalog yang baik.

Penutup

Rumusan isi pelajaran 1. Kandungan dalam katalog 2. Ciri-ciri katalog yang baik

1. Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid. 2. Guru meminta murid merumus isi pelajaran.

17

Lembaran Kerja 1 1. Berikan maksud katalog. 2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Kandungan dalam katalog

3. Nyatakan ciri-ciri katalog yang baik. i. .. ii. .. iii. .. iv. .. v. ..

18

Jawapan bagi Lembaran Kerja 1 1. Berikan maksud katalog. Katalog merupakan dokumen atau buku yang mengandungi gambar foto berwarna tentang sesuatu barang yang hendak diiklankan.

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Jenis barang

Jenama

Spesifikasi barang iaitu ukuran dan warna


Kandungan dalam katalog

Maklumat pengeluar

Gambar barang

3. Nyatakan ciri-ciri catalog yang baik. i. Perkataan yang digunakan mudah difahami oleh orang ramai ii. Gambar jualan terang dan jelas iii. Mempunyai kombinasi yang menarik iv. Saiz dan huruf yang digunakan dapat dilihat dengan jelas dan mudah dibaca v. Maklumat yang tepat dan jelas.

19

Mata pelajaran Hari Tarikh Masa Kelas Bil. Murid Tajuk Sub-Tajuk Pengetahuan Sedia Ada Objektif Eksplisit

: Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Rendah : Selasa : 04 Ogos 2010 : 9.00 10.00 Pagi : 4 Amanah : 40 orang : Perniagaan Dan Keusahawanan : Mempromosi Jualan : Murid-murid sudah mengetahui maksud perniagaan dan kumpulan sasaran yang dipelajari dalam topik sebelumnya. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: 1. Menyatakan maksud dan tujuan promosi dengan tepat selepas melihat slide show yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid menyatakan 2 daripada 5 Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi dengan tepat selepas melihat tayangan video dan penerangan guru. 3. Murid dapat membungkus barang jualan untuk tujuan promosi selepas mendengar penerangan dari guru. 4. Murid dapat membanding beza bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan dengan betul. : Membandingbeza, mencirikan, menilai : Slide Power Point, Video, kit bungkusan, plastik bungkusan : Tekun, teliti,kerjasama, yakin diri, berdikari. : Strategi mediatif, deduktif, induktif, konstektual dan (1 Jam)

Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar makanan. Nilai-nilai murni Strategi/Kaedah komunikatif, PBL, KMD.

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan/Nilai

Set induksi ( 5 minit)

Guru mengimbas kembali pelajaran yang lepas

20

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran yang lepas. Guru memberi beberapa contoh

ABM : Plastik bungkusan

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran pada hari ini.

Aktiviti P&P bungkusan makanan kepada murid dan bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran hari ini iaitu promosi jualan.

Catatan/Nilai makanan.

. Langkah 1 (10 minit) Mengenal maksud dan tujuan promosi. Promosi ialah satu kaedah atau cara untuk memberitahu dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barang. Tujuan promosi ialah: Menyebarkan maklumat barang Menimbulkan minat terhadap barang Mengingatkan pelanggan tentang barang Meluaskan pasaran barangan. Perniaga boleh mempromosikan sesuatu barang jualan melalui kaedah pembungkusan. Pembungkusan yang cantik akan menarik perhatian pelanggan. Guru menunjukkan slideshow PowerPoint berkaitan dengan maksud dan tujuan promosi sesuatu jualan. Guru menerangkan kaedah pembungkusan adalah satu cara yang digunakan untuk menarik pelanggan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai tajuk yang dibincangkan. Murid diarahkan merujuk ke halaman 109 di dalam buku teks. Penilaian : Murid dapat menyatakan maksud dan tujuan promosi dengan tepat selepas melihat slideshow yang ditunjukkan oleh guru. ABM : Komputer riba & LCD, buku teks

KBKK : Mencirikan dan berfikir

Nilai Murni : Tekun Strategi : Deduktif dan Soal Jawab.

Guru menayangkan video mengenai ciriciri pembungkusan

21

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P yang menarik untuk tujuan promosi. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai ciri-ciri pembungkusan yang menarik.

Catatan/Nilai

Langkah 2 (10 minit)

ABM : Buku Teks, video. LCD, komputer riba. KBKK : Banding beza dan mengkategori

Ciri-ciri pembungkusan yang baik. Pembungkusan dapat dilakukan dengan menggunakan botol, tin, kotak dan plastic. Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi adalah seperti: Bentuk dan rupa yang menarik Sesuai dengan jenis barang Warna Tahan lama Mudah dibawa. Nilai murni : Penilaian : Murid menyatakan 2 daripada 5 Ciri pembungkusan yang menarik untuk tujuan promosi dengan tepat selepas melihat tayangan video dan penerangan guru.. Teliti

Strategi : Kontekstual dan komunikatif.

Langkah 3 (20 minit) -

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti membungkus barang jualan untuk tujuan promosi. Setiap kumpulan perlu juga membungkus barang jualan yang berlainan jenis. Guru menyemak dan membantu hasil kerja setiap kumpulan.

ABM: Buku Teks, kit bungkusan gula-gula.

KBKK : Penilaian :
22

Mengkategori

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P Murid dapat membungkus barang jualan untuk tujuan promosi selepas mendegar penerangan dari guru

Catatan/Nilai dan menyelesaikan masalah.

Promosi melalui pembungkusan Tujuan promosi melalui pembungkusan barang adalah seperti : Supaya barang yang dijual kelihatan lebih menarik Pembungkusan bertindak sebagai cara pengiklanan Menarik perhatian pelanggan untuk membeli.

Nilai Murni : Kerjasama

Strategi : Hasil dari setiap kumpulan tadi dikumpulkan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan. Murid menjawab soalan guru dengan menunjukkan hasil bungkusan yang kemas dan lebih menarik. Murid diminta menjawab soalan kuiz di paparan slaid i. Kuiz 1 ii. Kuiz 2 iii. Kuiz 3 Konstruktif, PBL, KMD

ABM : Microsoft Office Word Lembaran kerja

Langkah 4 (10minit)

Strategi : Murid diberi borang banding beza pembungkusan. Soal jawab, kemahiran, kreativiti.

Penilaian: Murid dapat membanding beza bungkusan mana yang lebih menarik untuk dipromosikan dengan Membandingkan beza
23

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran bungkusan yang menarik dengan bungkusan yang kurang menarik.

Aktiviti P&P betul.

Catatan/Nilai

Aktiviti Pengukuhan (Rujuk lampiran)

Penutup ( 5 minit)

Rumusan isi pelajaran : -

Membincangka n kembali mengenai maksud dan tujuan promosi Membincangka n mengenai apakah cirri Aktiviti Susulan : bungkusan yang menarik untuk Meminta murid mencari tujuan promosi. bungkusan-bungkusan yang Membincangka menarik dirumah mereka. n tujuan promosi melalui pembungkusan.. Menyanyi lagu rasa sayang.

Guru meminta murid membuat refleksi berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.

Refleksi Pelatih : a) Sebelum pengajaran _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________

24

b) Selepas pengajaran _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Komen Pensyarah : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________

25