Anda di halaman 1dari 2

WEB TEMA UMUM

BENTUK
Memconteng secara bebas bentuk-bentuk di atas tanah dan pasir Menggunakan pelbagai bentuk secara kreatif untuk binaan. Mendengar perbualan dan melukis bentuk Berbual. Memadankan bentuk huruf dengan objek di persekitaran. Membuat corak. Menyebut nama bentuk. Match pictures and words given. Name various objects in the classroom. Mengumpul pelbagai objek mengikut bentuk. Mengelaskan objek mengikut bentuk. main peranan memadan bentuk-bentuk simbol dengan persekitaran. Menjelajah persekitaran untuk melihat bentuk simbol. Melakar bentuk-bentuk spontan. Membentuk dan mengukir bentuk-bentuk. Mendengar muzik dan gerakan. Melukis bentuk. berbual tentang bentuk benda. Membuat lawatan di persekitaran luar tadika. Mencari bentuk di persekitaran Membilang enam objek. Mengumpul objek mengikut bentuk. Membuat bentuk menggunakan plastesin.

WEB TEMA KHUSUS


(BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. (BM 1.2 & 2.2 & 3.5) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan & bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi & Membaca perkataan. (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra. (BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A-Z.

(PM 9.1) Berinteraksi dengan yakin di sekolah.

(PSE 2.3) Membina keyakinan untuk berkomunikasi.

Tunjang Komunikasi (BM)

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai (PM)

Tunjang Ketrampilan Diri (PSE)

BENTUK
Tunjang Kemanusiaan (KM)
(KM 8.3) Mengetahui simbol awam.

Tunjang Sains dan Teknologi (ST)


(ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. (ST 2.2) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. (ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek. (ST 6.1) Memadankan objek. (ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola. (ST 7.1) Memahami nombor 1-10. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.

Tunjang Fizikal dan Estetika (PFK & KTI)


(PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. (KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya (ekspresif kreatif). (KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik. (KTI 3.1) Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.