Anda di halaman 1dari 10

PENGENALAN Sukan rekreasi merupakan aktiviti yang melibatkan satu proses pembelajaran yang berterusan.

Interaksi individu dengan alam sekeliling sebagai agen pendidikan membentuk satu makmal pembelajaran yang unik. Kawalan ke atas faktor yang menjadi pemangkin adalah perlu untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pengalaman yang akan dinikmati pelanggan.

Modul yang diperkenalkan ini adalah berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Guru untuk guru pelatih. Disamping itu program ini juga bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek melalui pengalaman dalam aktiviti Sukan rekreasi.

Peserta/pelatih di asuh dan dibimbing untuk merancang dan membuat persiapan, melaksana dan menilai pencapaian mereka sepanjang tempoh aktiviti. Sikap, personaliti dan kewibawaan dibina ke arah yang lebih positif berteraskan nilai-nilai murni dalam kehidupan komuniti. Kualiti sosial yang positif, kepimpinan yang berkesan dan pengikut yang berfungisi dijadikan fokus semasa sesi percambahan fikiran dan refleksi. RASIONAL Pendidikan keguruan perlu memberi ruang kepada guru pelatih untuk penyuburan kecergasan fizikal, kematangan rohani dan emosi serta ketahanan mental. Kurikulum formal serta kegiatan guru pelatih dalam komponen latihan yang dilali sewajarnya saling lengkap melengkapi. Kurikulum Sukan rekreasi memberi ruang kepada guru pelatih untuk mempratikkan kemahiran pengurusan, membuat

keputusan, meningkatkan daya tahan fizikal, mengamalkan nilai-nilai murni disamping menghayati kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sistem ekologi alam semula jadi.

OBJEKTIF/MATLAMAT Selepas melalui dan mendapat pengalaman daripada kegiatan-kegiatan yang dirancangkan, guru pelatih akan dapat; i. ii. iii. Merancang, mengurus dan mengelolakan aktiviti-aktiviti Sukan Rekreasi. Menguasai kemahiran-kemahiran asas kegiatan luar mengikut kemampuan diri. Menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semula jadi termasuk isu dan masalah alam sekitar. iv. Meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman-pengalaman yang

menyeronokan dan selamat dalam persekitaran yang berbeza-beza. v. Membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabarancabaran semasa. vi. Menunjukkan sikap positif, semangat kewarganegaraan dan kesedaran sivik yang tinggi serta pemupukan semangat patriotisme. vii. Mengembangkan sifat-sifat kreatif dan inovatif serta membuat keputusan yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas.

TEMPOH/TARIKH Program Sukan Rekreasi Luar ini dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Guru dan dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Institut Perguruan Perlis. Pelajar yang mengambil Mata Pelajaran Sukan Rekreasi sebagai major atau minor tertakluk kepada kurikulum pendidikan jasmani di dalam Program Persediaan Ijazah semester tiga. Butiran mengenai tempoh program adalah seperti di bawah.

PESERTA KUMP TARIKH L P

PENSYARAH L P

URUSETIA JUMLAH L P

PPISMP PJ A. 11 Ambilan Jun 2011 12

PPISMP PJ B. 11 Ambilan Jun 2011 11

KUMPULAN SASARAN/SENARAI NAMA PPISMP Ambilan Jun 2011 Kumpulan (PJ C)

SENARAI NAMA PELAJAR PPISMP SEM3 PJC AMBILAN JUN 2011


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NAMA ANNY TANG SIEW UNG CHIAM SHIN YING CHOO WAN HWA HAN MING HUI HEW CHOO YEE HWANG CHING YING KEE CHUNG XIAN KUAN SU CHING LEE PHUI LING LEE YAN SIANG LIM XIN RU LOW JIA YAN ONG SIEW YEE SHARON LAI SIN YEE NO.IC JANTINA KAUM

15 16 17 18 19

TEE FUI SUN VINCENT KUA WEI SYN WONG HUANG SOON WONG SIEW JIUN WONG SOON HENG

PPISMP Ambilan Jun 2011 Kumpulan (SEJ)


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAMA NO.IC JANTINA KAUM

LOKASI Tasik Banding KEWANGAN

Semua perbelanjaan peserta ditanggung oleh pihak maktab. Perbelanjaan pensyarah pengiring ditanggung oleh Bahagian Pendidikan Guru mengikut pekeliling Perbendaharaan LPM/AM (18A) Pin 2/91. Anggaran Perbelanjaan Amali Sukan Rekreasi Perbelanjaan ( 45 orang ) Tarikh: HARGA Makanan makan/minum selama 3 hari BIL. AHLI JUMLAH

Sewaan Sewaan tapak perkhemahan

Bayaran jurulatih/peralatan 100.00 6 buah RM 600.00

JUMLAH BESAR

RM 4890.00

PENUBUHAN JAWATANKUASA

Jawatankuasa Induk

BIL. 1 2 3 4 5 6

JAWATAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA NAIB SETIAUSAHA BENDAHARI NAIB BENDAHARI

NAMA MUHAMAD SAHARUDIN BIN ISAHAK MUHAMMAD FARIS BIN ABDULLAH AMNI SYAZANI BINTI MAHAMAD MUHAMAD ZUL AZIM BIN NORDIN NURUL HISYAM BINTI MOHD TARMIZI ASRUL AFFENDI BIN SABRI

KELAS PJ A PJ A PJ A PJ B PJ A PJ B

Jawatankuasa Pelaksana 1 AJK KESELAMATAN MUHAMMAD NASRUL AFIQ B. MOHD DESA ANIS ATHIRAH BINTI MOHAMAD 2 AJK PERALATAN MUHAMMAD AFIQ BIN ZULKEFLI HAZIMAH BINTI SHAHRUDIN 3 AJK KEBERSIHAN MUHAMAD ZUL FAHMI BIN ROSLI NOOR SHAMEERA 4 AJK DOKUMENTASI MUHAMMAD AKMAL BIN MAHADI NURUL ASILAH BINTI TARMIZI 5 AJK MAKANAN MUHAMMAD AIMAN BIN ISMAIL NOR HIDAYAH BINTI CHEK MEH 6 AJK KEROHANIAN MUHAMAD ARIFF BIN NOBI SUHAILI BINTI MANSOR 7 AJK PENGANGKUTAN ZULFIKRI AZMI BIN ZUBIR NOOR SYAFIKA IZZATY BIN YAHAYA 8 AJK AKTIVITI NUR ADIBAH BINTI ABDUL MUHAMMAD ASYRAF BIN ABDUL RAHIM PJ A PJ B PJ A PJ A PJ B PJ B PJ B PJ A PJ A PJ A PJ B PJ A PJ A PJ A PJ A PJ A

PENASIHAT

Tuan Pengarah Institut Perguruan Perlis Tuan Timbalan Pengarah

PENGERUSI

En.Rosley Bin Abdullah (Ketua Jab. Pend. Jasmani dan Pend. Kesihatan)

SETIAUSAHA

En. Badrul Zaman Bin Abdul Latiff (Penyelaras Sukan Rekreasi)

AHLI JAWATANKUASA

:En. Eddy / En. Krishnan (Peralatan) En Muftar bin Saad / En.Elias bin Talib (Aktiviti) En Azizan / En.Idris (Kebajikan dan Keselamatan) En. Hanafi bin Ghazali (Kerohanian & LDK) Pn. Lily Rozita binti Mohamad (Kuatermaster Makanan)

Pn. Norazelina bt. Awang (Tugas-tugas Khas&Cenderamata) Pn.Liza binti Saad

JADUAL TUGAS

BIL

JAWATANKUASA

BIDANG TUGAS

1. Pengerusi

Mempengerusikan mesyuarat perancangan, Mengawalselia perancangan program, Pemantauan

2.

Setiausaha

Menyediakan laporan, Surat-menyurat,Minit mesyuarat,Pemantauan keseluruhan program

3.

Bendahari

Menyediakan budget, Laporan kewangan Mengendalikan aktiviti kerohanian/moral, Mengenalpasti fasilitator

4.

Kerohanian & LDK

5.

Kuatermaster Peralatan

Menyediakan peralatan perkhemahan, peralatan memasak, peralatan siaraya, bahan alat tulis Mengurus bekalan makanan, Mengawasi kuantiti bekalan makanan, kebersihan makanan

6.

Kuatermaster Makanan

7.

Aktiviti

Merancang, mengendali dan memantau aktiviti, Memilih dan menentukan jurulatih/fasilitator

Menyediakan peralatan kecemasan, ubat8. Kebajikan dan Keselamatan ubatan,Menguruskan pengangkutan, insuran peserta

PELAKSANAAN/JADUAL PROGRAM

CADANGAN AKTIVITI SUKAN REKREASI INSTITUT PERGURUAN PERLIS (PERKHEMAHAN 3 HARI 2 MALAM) HARI/ MASA 8.00 PAGI 12.00 PETANG 2.00 3.30 PTG Taklimat, Penyediaan Tapak Dan Mendirikan Khemah 3.30 PTG 6.00 PTG 6.00 PTG 9.30 MLM Pengurusan Diri, Solat dan tazkirah, makan mlm 5.00 PTG 9.30 MLM Pengurusan Diri, Solat dan tazkirah, makan mlm 8.30-11.00 PG 11.00 PAGI 6.00 PETANG 9.30 MLM 11.00 MLM Taklimat, Refleksi, laporan aktiviti serta LDK 9.30 11.00 MALAM Taklimat, Refleksi, laporan aktiviti serta LDK

HARI 1

PERJALANAN KE TEMPAT PERKHEMAHAN

5.30-6.45 PG HARI 2

6.45-8.30 PG

8.30 PAGI HINGGA 5.00 PETANG

Solat Subuh & Senaman, Sarapan Pengurusan Diri Pagi & Persiapan Aktiviti 5.30-6.45 PG 6.45-8.30 PG

HARI 3

Solat Subuh & Senaman, Sarapan Pagi & Pengurusan Diri

PERJALANAN PULANG

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Aktivit sukan rekreasi merupakan aktiviti yang amat berfaedah untuk menguji ketahanan mental, fizikal, emosi kerana para pelatih akan mendapat pengalaman melalui kegiatankegiatan yang dirancang. Ia juga memberi peluang kepada para pelatih untuk mempratikkan kemahiran dalam membuat keputusan dan pengurusan.

Para pelatih juga akan menghayati keindahan alam semula jadi dan bersyukur di atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Secara tidak langsung para pelatih juga akan memahami dan menghargai kepentingan pemulihan ekologi dan pemuliharaan alam semula jadi.

Adalah diharapkan dengan melalui aktiviti pendidikan luar ini, para peserta akan memperolehi satu pengalaman luar bilik darjah yang amat bermakna dan berguna dalam kehidupan seharian.

Anda mungkin juga menyukai