Anda di halaman 1dari 4

TUGAS INSTRUMENTASI KELAUTAN

Oleh :
David Fatkhur Rohman

(105080613111004)

Kelas A

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN


JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2011

Hitunglah debit muara Sungai Porong yang mengalir ke Selat Madura, dengan
menggunakan metode mean-section dan mid-section?
Section

Distance (m)

Depth

Mean V
(m/s)

V0.2

V0.6

V0.8

0.64

0.23

0.24

0.29

0.25

10

1.21

0.34

0.31

0.43

0.35

15

2.32

0.42

0.44

0.51

0.45

IV

20

2.78

0.64

0.67

0.62

0.65

25

2.54

0.59

0.58

0.55

0.58

VI

30

2.13

0.45

0.43

0.42

0.43

VII

35

1.82

0.37

0.35

0.31

0.35

RB

8.9

3.75

0.73

Point

LB

d (m)

LB

1.6

0.41

II

III

Jawaban :
Rumus Mean  = 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8
v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,23) + 0,5 (0,24) + 0,25 (0,29)
= 0,25

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,64) + 0,5 (0,67) + 0,25 (0,62)
= 0,65

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,34) + 0,5 (0,31) + 0,25 (0,43)
= 0,35

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,59) + 0,5 (0,58) + 0,25 (0,55)
= 0,58

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,42) + 0,5 (0,44) + 0,25 (0,51)
= 0,45

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,45) + 0,5 (0,43) + 0,25 (0,42)
= 0,43

v

= 0,25 v0,2 + 0,5 v0,6 + 0,25 v0,8


= 0,25 (0,37) + 0,5 (0,35) + 0,25 (0,31)
= 0,35

a. Metode Mean-Section
Section

Distance
LB (m)

d (m)

LB
I
II
III
IV
V
VI
VII
RB

0
5
10
15
20
25
30
35
37,5

0,41
0,64
1,21
2,32
2,78
2,54
2,13
1,82
0,73

Mean v
(m/s)

b panel
(m)

d panel
(m)

0,25
0,35
0,45
0,65
0,58
0,43
0,35

5
5
5
5
5
5
5
2,5

0,525
0,925
1,765
2,55
2,660
2,335
1,975
1,275

 panel
(m/s)

0,167
0,3
0,4
0,55
0,615
0,505
0,39
0,233
Q total

Q panel
3
(m /s)

0,438375
1,3875
3,53
7,0125
8,1795
5,895875
3,85125
0,7426875
31,037687

b panel adalah dari selisih jarak antar section.


dpanel = di + dj
2

dI

= 0,41 + 0,64
2
= 0,525

dV

= 2,78 + 2,54
2
= 2,660

dII

= 0,64 + 1,21
2
= 0,925

dVI

= 2,54 + 2,13
2
= 2,335

dIII

= 1,21 + 2,32
2
= 1,765

dVII

= 2,13 + 1,82
2
= 1,975

dIV

= 2,32 + 2,78
2
= 2,55

dRB

= 1,82 + 0,73
2
= 1,275

Perhitungan  panel
Vpanel = vi + vj
2
 diperoleh dari 2/3
 terdekat :
Kecuali pada (LB/RB),0,25 , 

Perhitungan Q panel
Qp = vi + vj
di + dj
2
20,35 , 

b. Metode Mids-Section
Section

Distance
LB (m)

d (m)

LB
I
II
III
IV
V
VI
VII
RB

0
5
10
15
20
25
30
35
37,5

0,41
0,64
1,21
2,32
2,78
2,54
2,13
1,82
0,73

Mean v
(m/s)

b panel
(m)

b mids
(m)

Q mids
3
(m /s)

0,25
0,35
0,45
0,65
0,58
0,43
0,35

5
5
5
5
5
5
5
2,5

5
5
5
5
5
5
3,75

0,8
2,1175
5,22
9,035
7,366
4,5795
1,5925

Q total

30,7105

bmids

= bi + bj
2

Q mids

= d x v x bmids

QI

= 0,64 x 0,25 x 5
= 0,8

QII

= 1,21 x 0,35 x 5
= 2,1175

QIII

= 2,32 x 0,45 x 5
= 5,22

QIV

= 2,78 x 0,65 x 5
= 9,035

QV

= 2,54 x 0,58 x 5
= 7,366

QVI

= 2,13 x 0,43 x 5
= 4,5795

QVII

= 1,82 x 0,35 x 3,75


= 1,5925