DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH RENDAH PPD KOTA BHARU

URUSAN AM
(HOUSE KEEPING FILES )

KOD 100
SK 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENTADBIRAN
PENTADBIRAN AM AKTA DAN PERUNDANGAN ARAHAN PANDUAN / PEKELILING / PERATURAN / PERINTAH KESELAMATAN LAPORAN / PEMANTAUAN / AKTIVITI MESYUARAT PIAWAIAN DAN KUALITI ORGANISASI PERTUBUHAN / KELAB / PERSATUAN PROGRAM / PROJEK / AKTIVITI DAN PERANCANGAN PENGURUSAN / PENGURUSAN FAIL DAN REKOD AUDITAN

KOD 200
SK 200 1 2 3 4

BANGUNAN DAN HARTA (ASET TETAP)
BANGUNAN KEMUDAHAN FIZIKAL PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN BENCANA

KOD 300
SK 300 1 2 3 4 5

KELENGKAPAN DAN BEKALAN (ASET ALIH)
KELENGKAPAN BEKALAN AM BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BEKALAN STOR PENGURUSAN ASET KENDERAAN SEKOLAH

KOD 400
SK 400 1 2 3 4 5 6 7

KEWANGAN
ANGGARAN PERBELANJAAN EMOLUMEN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH BANTUAN PERUNTUKAN AUDIT PAKAIAN SERAGAM AKAUN PTJ

KOD 500
SK 500 1 2 3

PERSONEL (SUMBER MANUSIA)
PERSONEL AM ANUGERAH DAN KEHORMATAN KEDATANGAN

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH RENDAH PPD KOTA BHARU

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CUTI KENAIKAN PANGKAT KESIHATAN DAN PERUBATAN KURSUS DAN LATIHAN PENGAMBILAN KAKITANGAN PERJAWATAN KOMPETENSI DAN PEPERIKSAAN TATATERTIB PENYERAHAN TUGAS BUKU REKOD PERKHIDMATAN

URUSAN FUNGSIAN
(FUNCTIONAL FILES )

KOD 600
SK 600 1 2 3 4 5 6 7 8

PENGURUSAN SEKOLAH
PENGURUSAN SEKOLAH PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / INTEGRASI PEMULIHAN KHAS CUTI PERISTIWA / GANTI TAKWIM PERSEKOLAHAN GURU GANTI GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH

KOD 700
SK 700 1 2 3 4 5

PENGURUSAN AKADEMIK
PANITIA MATA PELAJARAN SUMBER PENDIDIKAN PROGRAM / AKTIVITI (AKADEMIK) JADUAL WAKTU PENGURUSAN BILIK SAINS

KOD 800
SK 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
PERSATUAN / KELAB PERTUBUHAN BERUNIFORM KEBUDAYAAN DAN KO AKADEMIK SUKAN BIASISWA / KEBAJIKAN (PENTADBIRAN DAN PERATURAN) PERATURAN DAN DISIPLIN KESIHATAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KANTIN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING PELAJAR ASRAMA

KOD 900

PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH RENDAH PPD KOTA BHARU

SK 900

1 2

PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN KAFA

KOD 1000
SK 1000 1 2

PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
UPSR PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

KOD 1100
SK 1100 1 2

PENGURUSAN ICT
DATA PENYELENGGARAAN ICT

KOD 1200
SK 1200 1

PSIKOLOGI KAUNSELING KAKITANGAN AWAM
PROGRAM DAN AKTIVITI

KOD 1300
SK 1300 1 2 3 4

PERHUBUNGAN AWAM
ADUAN PERAYAAN DAN SAMBUTAN LAWATAN / PROGRAM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LAIN-LAIN AGENSI

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 100 - PENTADBIRAN
SKP 100 - 1 Pentadbiran Am SKP 100 - 1/1 SKP 100 - 1/2 Perkhidmatan Kaunter Surat-Surat Am SKP 100 - 1/2/1 Surat Makluman dan Aktiviti Am Sekolah SKP 100 - 1/2/2 Memo Dalaman SKP 100 - 1/3 SKP 100 - 1/4 SKP 100 - 1/5 SKP 100 - 1/6 SKP 100 - 1/7 SKP 100 - 1/8 SKP 100 - 1/9 SKP 100 - 2 Surat Akuan Sekolah Penerbitan KPM / Jabatan / Agensi Luar Buku Harian Rasmi Ucapan Terima Kasih / Surat Penghargaan Laporan Kehilangan Am Surat Penurunan Kuasa / Lantikan Surat Tunjuk Sebab

Akta dan Perundangan SKP 100 - 2/1 Akta dan Perundangan Am Arahan / Panduan / Pekeliling / Peraturan / Perintah SKP 100 - 3/1 Pekeliling Perkhidmatan SKP 100 - 3/2 SKP 100 - 3/3 Pekeliling Kewangan dan Akaun / JANM Pekeliling Ikhtisas SKP 100 - 3/3/1 Pekeliling Ikhtisas Kurikulum SKP 100 - 3/3/2 Pekeliling Ikhtisas HEM SKP 100 - 3/4 SKP 100 - 3/5 SKP 100 - 3/6 SKP 100 - 3/7 SKP 100 - 3/8 SKP 100 - 3/9 SKP 100 - 3/3/3 Pekeliling Ikhtisas Kokurikulum Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Kontrak Perbendaaharaan Pekeliling / Surat Siaran SPP Pekeliling Lembaga Peperiksaan Pekeliling JPA Pekeliling Am

SKP 100 - 3

SKP 100 - 3/10 Surat Siaran KPM SKP 100 - 3/11 Surat Siaran JPN SKP 100 - 3/12 Surat Dari Agensi Luar SKP 100 - 4 Keselamatan SKP 100 - 4/1 SKP 100 - 5 Pas dan Stiker

Laporan / Pemantauan dan Aktiviti SKP 100 - 5/1 Kementerian Pelajaran Malaysia SKP 100 - 5/2 Jemaah Nazir Sekolah

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN SKP 100 - 5/3 Jabatan Pelajaran Kelantan PASIR MAS, KELANTAN
SKP 100 - 5/4 SKP 100 - 5/5 SKP 100 - 6 Mesyuarat SKP 100 - 6/1 SKP 100 - 6/2 SKP 100 - 6/3 SKP 100 - 6/4 SKP 100 - 6/5 SKP 100 - 7 Mesyuarat Perancang Sekolah Mesyuarat Guru Mesyuarat Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) Mesyuarat KPM / JPN / PPD Mesyuarat Lain-Lain Jabatan Pejabat Pelajaran Daerah Lain-Lain Agensi

Piawaian dan Kualiti SKP 100 - 7/1 Surat-Surat Am MS ISO Organisasi SKP 100 - 8/1 SKP 100 - 8/2 Sejarah Sekolah Organisasi Sekolah

SKP 100 - 8

SKP 100 - 9

Pertubuhan / Kelab / Persatuan SKP 100 - 9/1 Majlis Guru Besar (MGB) SKP 100 - 9/2 SKP 100 - 9/3 SKP 100 - 9/4 SKP 100 - 9/5 SKP 100 - 9/6 SKP 100 - 9/7 SKP 100 - 9/8 SKP 100 - 9/9 Yayasan Guru Malaysia Badan Ihsan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SKP 100 - 9/4/1 Mesyuarat Agung PIBG Quality Improvement Team (QIT - ZON) PSKPPK Kesatuan PT / PTR Semenanjung Malaysia (KAPTEN) PUSPANITA Lain-Lain Persatuan

SKP 100 - 10

Program / Projek / Aktiviti dan Perancangan SKP 100 - 10/1 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) SKP 100 - 10/2 Permata Pintar Negara, KPM SKP 100 - 10/3 Aktiviti-Aktiviti Anjuran Sekolah SKP 100 - 10/4 PPSMI SKP 100 - 10/5 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) SKP 100 - 10/6 Pelan Pembangunan Pendidikan Kelantan (3PK)

SKP 100 - 11 SKP 100 - 12

Pengurusan / Pelupusan Fail dan Rekod Auditan SKP 100 - 10/1 Auditan KPM / JPN / PPD SKP 100 - 10/2 Auditan Lain-Lain Agensi

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, SKP 100 - 13 Persiapan Awal Tahun Persekolahan KELANTAN

SKP 100 - 14

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) SKP 100 - 14/1 Rumusan Skor SKP 100 - 14/2 Skor Komposit SKP 100 - 14/3 Tawaran Baru Guru Besar

SKP 100 - 15

School Improvement Programe (SIP)

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 200 - BANGUNAN DAN HARTA (ASET TETAP)
SKP 200 - 1 Bangunan dan Kawasan Sekolah SKP 200 - 1/1 Bangunan Sekolah SKP 200 - 1/2 SKP 200 - 1/3 SKP 200 - 1/4 SKP 200 - 1/5 SKP 200 - 1/6 SKP 200 - 2 Bangunan Gantian Kawasan Sekolah Serahan Kerja Siap Bangunan Makmal Komputer Pusat Akses

Kemudahan Fizikal SKP 200 - 2/1 Permohonan Kemudahan Fizikal SKP 200 - 2/2 SKP 200 - 2/3 Permohonan Penggunaan Kemudahan Fizikal Kebenaran Memasuki Premis Sekolah

SKP 200 - 3

Perkhidmatan Pembersihan dan Keselamatan SKP 200 - 3/1 Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan SKP 200 - 3/2 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

SKP 200 - 4

Penyelengaraan SKP 200 - 4/1 SKP 200 - 4/2 SKP 200 - 4/3 Permohonan Penyelengaraan Tawaran Kerja Penyelengaraan Rekod Penyelengaraan

SKP 200 - 4

Bencana

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 300 - KELENGKAPAN DAN BEKALAN (ASET ALIH)
SKP 300 - 1 Kelengkapan Bekalan Am SKP 300 - 1/1 Mesin Riso SKP 300 - 1/2 SKP 300 - 1/3 SKP 300 - 1/4 SKP 300 - 1/5 SKP 300 - 1/6 SKP 300 - 1/7 SKP 300 - 2 Mesin Fotostat Alat Pemadam Api Mesin Perakam Waktu Alat Penghawa Dingin Baiki Peralatan Permohonan Pinjaman Peralatan

Bekalan dan Perkhidmatan SKP 300 - 2/1 Tawaran Perkhidmatan SKP 300 - 2/2 SKP 300 - 2/3 Tempahan Dewan/Bilik Mesyuarat Sewaan / Kontrak SKP 300 - 2/3/1 Sewaan Fotostat

SKP 300 - 3 SKP 300 - 4

Bekalan Stor Pengurusan Aset SKP 300 - 4/1 Laporan Harta Modal dan Inventori SKP 300 - 4/2 SKP 300 - 4/3 SKP 300 - 4/4 SKP 300 - 4/5 SKP 300 - 4/6 Kehilangan dan Hapuskira Pelupusan Permohonan Perabot dan Peralatan Punca Maklumat Aset Alih Kerajaan Pelantikan Pegawai Aset, Pemeriksa dan Lembaga Pemeriksa

SKP 300 - 5

Kenderaan Sekolah

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 400 - KEWANGAN
SKP 400 - 1 SKP 400 - 2 Siaran Kewangan Jawatankuasa Kewangan Sekolah SKP 400 - 2/1 Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Sekolah Anggaran Perbelanjaan SKP 400 - 3/1 Anggaran Belanja Mengurus Emolumen SKP 400 - 4/1 Bayaran Balik SKP 400 - 4/2 Elaun-Elaun SKP 400 - 4/2/1 Elaun Lebih Masa SKP 400 - 4/2/2 Elaun Perjalanan SKP 400 - 4/2/3 Elaun Keraian SKP 400 - 4/2/4 Elaun Motosikal SKP 400 - 4/2/5 Elaun Tanggung Kerja SKP 400 - 4/2/6 Elaun Pertukaran Keluar Stesen SKP 400 - 4/2/7 Elaun Memindahkan Barang SKP 400 - 4/3 Gaji Berkomputer (SG20) SKP 400 - 4/3/1 Payroll (Slip Gaji) SKP 400 - 4/3/2 Payroll Master SKP 400 - 4/4 Pinjaman SKP 400 - 4/4/1 Pinjaman Perumahan SKP 400 - 4/4/2 Pinjaman Komputer SKP 400 - 4/4/3 Pinjaman Kenderaan SKP 400 - 4/5 Potongan SKP 400 - 4/5/1 KWSP SKP 400 - 4/5/2 Cukai Pendapatan SKP 400 - 4/5/3 Biro Angkasa SKP 400 - 4/5/4 Tabung Haji SKP 400 - 4/5/5 PTPTN / KPM / MARA SKP 400 - 4/5/6 Lain-Lain Potongan SKP 400 - 5 Kewangan dan Perakaunan Sekolah SKP 400 - 5/1 Surat Penurunan Kuasa SKP 400 - 5/2 Penyesuaian Bank Akaun Kerajaan SKP 400 - 5/3 Penyesuaian Bank Akaun SUWA SKP 400 - 5/4 Penyata Bank Akaun Kerajaan SKP 400 - 5/5 Penyata Bank Akaun SUWA

SKP 400 - 3

SKP 400 - 4

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN. SKP 400 - 5/6 Daftar Kutipan & Serahan Bayaran Tambahan
SKP 400 - 5/7 Pembatalan Cek SKP 400 - 5/8 Kebenaran / Kelulusan Bayaran Tambahan SKP 400 - 5/9 Surat Kebenaran / Kelulusan Perbelanjaan SKP 400 - 6 Bantuan Peruntukan SKP 400 - 6/1 Bantuan Geran Per Kapita (PCG) SKP 400 - 6/1/1 Tuntutan Pelarasan SKP 400 - 6/1/2 Pemulangan Lebihan Peruntukan SKP 400 - 6/2 Yuran Khas Sekolah (YKS) SKP 400 - 6/3 Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) SKP 400 - 6/4 Bantuan Sukan Sekolah (BSS) SKP 400 - 6/5 Bantuan Makan Prasekolah (BMP) SKP 400 - 6/6 Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) SKP 400 - 6/7 KWAPM SKP 400 - 6/8 SBT SKP 400 - 6/10 Kem Bestari Solat SKP 400 - 6/11 Bantuan Murid Khas SKP 400 - 6/12 Lain-lain Bantuan SKP 400 - 7 Audit SKP 400 - 7/1 Audit Kewangan dan Perakaunan Sekolah SKP 400 - 7/2 Jawapan Laporan Audit Kewangan dan Perakaunan Sekolah SKP 400 - 7/3 Audit Dalam SKP 400 - 8 Sebut Harga SKP 400 - 8/1 Tawaran dan Dokumen Sebut Harga SKP 400 - 8/2 Surat Tawaran SKP 400 - 9 Kantin Sekolah SKP 400 - 9/1 Perjanjian Kantin SKP 400 - 9/2 Pelanjutan Tempoh SKP 400 - 10 RMTS SKP 400 - 10/1 Peruntukan RMTS SKP 400 - 10/2 Surat Tawaran dan Perjanjian RMTS SKP 400 - 11 SKP 400 - 12 Pertukaran Tandatangan Akaun Sekolah Pakaian Seragam SKP 400 - 12/1 Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) SKP 400 - 12/2 Pelajar Sekolah

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN SISTEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 500 - PERSONEL (SUMBER MANUSIA)
SKP 500 - 1 Personel Am SKP 500 - 1/1 SKP 500 - 1/2 Perisytiharan Harta SKP 500 - 1/1/1 Kelulusan Perisytiharan Harta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) SKP 500 - /1/2/1 Senarai Bersekutu Laporan Nilaian Prestasi SKP 500 - /1/2/2 Laporan Nilaian Prestasi PPP SKP 500(S) - 1/3 SKP 500 - 2 SKP 500 - /1/2/3 Laporan Nilaian Prestasi AKS Surat-Surat Am Sulit

Anugerah dan Kehormatan Anugerah dan Kehormatan Persekutuan / Negeri SKP 500 - 2/1 SKP 500 - 2/2 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) SKP 500 - 2/2/1 Senarai Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

SKP 500 - 3

Cuti SKP 500 - 3/1 SKP 500 - 3/2 SKP 500 - 3/3 SKP 500 - 3/4 SKP 500 - 3/5 SKP 500 - 3/6 Cuti Rehat Tahunan Cuti Rehat Khas Pengumpulan Cuti Rehat / Rehat Khas Cuti Belajar Cuti Separuh Gaji / Tanpa gaji Cuti Tanpa Rekod SKP 500 - 3/6/1 SKP 500 - 3/6/2 SKP 500 - 3/7 SKP 500 - 3/8 SKP 500 - 3/9 Cuti Tanpa Rekod Isteri Bersalin Cuti Tanpa Rekod Keluarga Meninggal

SKP 500 - 3/6/3 Cuti Tanpa Rekod Kuliah & Peperiksaan Cuti Sakit / Bersalin Cuti Haji Cuti Ke Luar Negara

SKP 500 - 4

Kenaikan Pangkat SKP 500 - 4/1 SKP 500(S) - 4/2 Urusan dan Cadangan Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat

SKP 500 - 5

Kenaikan Pangkat Time Based Permohonan Untuk Kenaikan Pangkat Secara Time Based SKP 500 - 5/1 SKP 500 - 5/2 Keputusan Kenaikan Pangkat Secara Time Based

SKP 500 - 6

Anjakan Gaji

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN SISTEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN. SKP 500 - 7 Kesihatan dan Perubatan
SKP 500 - 7/1 SKP 500 - 7/2 SKP 500 - 8 Pemeriksaan Kesihatan Kakitangan Awam Pelaksanaan Kemudahan Perubatan

Kursus dan Latihan Kursus Perkhidmatan / Kewangan SKP 500 - 8/1 SKP 500 - 8/2 SKP 500 - 8/3 SKP 500 - 8/4 SKP 500 - 8/5 SKP 500 - 8/6 SKP 500 - 8/7 SKP 500 - 8/8 Kursus Induksi Kursus Biro Tatanegara (BTN)
Seminar / Bengkel / Taklimat / Kolokium / Konvensyen (KPM/JPN/PPD)

Kursus Anjuran IAB Kursus Anjuran INTAN Pengurusan Latihan Personal Kursus / Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) SKP 500 - 8/8/1 SKP 500 - 8/8/2 Laporan Latihan Dalam Perkhidmatan Pengurusan Kewangan LDP

SKP 500 - 8/9 SKP 500 - 9 Perjawatan SKP 500 - 9/1 SKP 500 - 9/2 SKP 500 - 9/3 SKP 500 - 9/4 SKP 500 - 9/5 SKP 500 - 9/6 SKP 500 - 9/7 SKP 500 - 9/8 SKP 500 - 9/9 SKP 500 - 9/10 SKP 500 - 9/11 SKP 500 - 9/12 SKP 500 - 9/13 SKP 500 - 10/1 SKP 500(S) - 11

SKP 500 - 8/8/3 Soalselidik dan Analisis Keperluan Latihan Praktikum, PBS dan ROS

Pelantikan dan Pengesahan Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Pelantikan dan Pengesahan Jawatan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) Perlanjutan Tempoh Percubaan Pemberian Taraf Berpencen Perlepasan / Perletakan Jawatan Persaraan Tapisan Keselamatan & Keutuhan Akujanji Anggaran Perjawatan / Norma Perjawatan HRMIS Sistem Saraan Malaysia (SSM) Pertukaran dan Penempatan Lapor Diri / Tidak Lapor Bertugas

Pemangkuan dan Tanggung Kerja

SKP 500(S) - 11/1 Urusan Tatatertib Guru SKP 500(S) - 11/2 Urusan Tatatertib Bukan Guru SKP 500(S) - 11/3 Keterhutangan Yang Serius SKP 500 - 12 Penyerahan Tugas SKP 500 - 12/1 SKP 500 - 12/2 SKP 500 - 13 Penyerahan Tugas Guru Penyerahan Tugas Bukan Guru

Program Pengajian Jarak Jauh (PJJ)

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN SISTEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
SKP 500 - 14 SKP 500 - 15 Buku Rekod Perkhidmatan Kompetensi Dan Peperiksaan Peperiksaan Jabatan / Perkhidmatan SKP 500 - 10/1 SKP 500 - 10/2 Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK)

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN SISTEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN SISTEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

n Sokongan (AKS)

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

FUNGSI

SUB-FUNGSI

AKTIVITI

SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 600 - PENGURUSAN SEKOLAH
SKP 600 - 1 Pengurusan Am Sekolah SKP 600 - 1/1 Pembestarian Sekolah SKP 600 - 1/2 SKP 600 - 1/3 SKP 600 - 1/4 SKP 600 - 2 Sekolah Kluster Sekolah Band 1 dan SBT Minit Curai Pengurusan Sekolah

Pengurusan Guru SKP 600 - 2/1 Waran Peruntukan Perjawatan Guru / Kelas SKP 600 - 2/2 SKP 600 - 2/3 SKP 600 - 2/4 SKP 600 - 2/5 SKP 600 - 2/6 SKP 600 - 2/7 SKP 600 - 2/8 SKP 600 - 2/9 Data Operasi Sekolah Rendah (DOSR) Maklumat Guru Data Perjawatan ABM e-Operasi Guru Ganti Guru Cemerlang / Guru Pakar Guru Sandaran Tidak Terlatih Reten

SKP 600 - 3

Pengurusan Murid SKP 600 - 3/1 Penempatan Murid Pendidikan Wajib SKP 600 - 3/1/1 Kelulusan Pengesahan Penempatan Murid SKP 600 - 3/1/2 Pindah Pendaftaran SKP 600 - 3/2 SKP 600 - 3/3 SKP 600 - 3/4 SKP 600 - 3/5 SKP 600 - 3/6 SKP 600 - 3/1/3 Permohonan Belajar Semula Murid Cicir Murid Berhenti Warga Asing / Murid Bukan Warganegara Maklumat Murid Pertukaran Murid SKP 600 - 3/6/1 Pertukaran Masuk Murid SKP 600 - 3/6/2 Pertukaran Keluar Murid SKP 600 - 3/7 SKP 600 - 3/8 SKP 600 - 3/9 Kemasukan Ke SM Biasa Kemasukan Ke SBP Kemasukan Ke SM Kawalan JPN

SKP 600 - 3/10 Kemasukan Ke SM Kawalan / Kelas Rancangan Khas PPD SKP 600 - 3/11 Kemasukan Ke SMKA / SMA SKP 600 - 3/12 Kemasukan Ke Sekolah Seni Malysia

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
SKP 600 - 4 Lawatan Keluar Negara SKP 600 - 4/1 Permohonan dan Kelulusan Lawatan Keluar Negara Penggal Persekolahan Hari Kelepasan Am

SKP 600 - 5 SKP 600 - 6

SKP 600 - 7

Cuti Peristiwa dan Cuti Ganti SKP 600 - 7/1 Permohonan Cuti Peristiwa SKP 600 - 7/2 Permohonan Cuti Ganti

SKP 600 - 8

Pengurusan Prasekolah SKP 600 - 8/1 Surat Menyurat Prasekolah SKP 600 - 8/1 SKP 600 - 8/2 SKP 600 - 8/3 SKP 600 - 8/4 SKP 600 - 8/5 SKP 600 - 8/6 SKP 600 - 8/7 SKP 600 - 8/8 SKP 600 - 8/9 Pekeliling Prasekolah dan Surat Siaran Pendaftaran Murid Jawatankuasa Prasekolah Mesyuarat Prasekolah Maklumat Guru / PPM Kurikulum Kokurikulum Penguasaan 4M Pencerapan dan Penyeliaan Berbintang / NKRA

SKP 600 - 8/10 Komuniti SKP 600 - 8/11 Kursus / Bengkel / Taklimat / Seminar SKP 600 - 8/12 Perbelanjaan Makan/Minum SKP 600 - 8/13 Salinan Perolehan Harta Modal SKP 600 - 8/14 Salinan Perolehan Inventori SKP 600 - 9 Program Pemulihan Khas SKP 600 - 9/1 Surat Makluman Program Pemulihan Khas SKP 600 - 9/2 SKP 600 - 9/3 SKP 600 - 9/4 SKP 600 - 9/5 SKP 600 - 9/6 SKP 600 - 9/7 SKP 600 - 9/8 SKP 600 - 9/9 Mesyuarat Program Pemulihan Khas Data Murid Program Pemulihan Khas Data Guru Program Pemulihan Khas Pengurusan Program Pemulihan Khas Program LINUS Tegar Rekod Ujian Diagnostik Profil Murid Pemulihan Khas Folio B

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN. SKP 600 - 9/10 Pengurusan Aset
SKP 600 - 9/11 Aktiviti dan Laporan Aktiviti SKP 600 - 9/12 Bank Soalan SKP 600 - 9/13 Lembaran Kerja Bahasa Melayu SKP 600 - 9/14 Lembaran Kerja Matematik SKP 600 - 9/15 Buku Pengurusan Pemulihan Khas SKP 600 - 9/16 Huraian Sukatan Bahasa Melayu SKP 600 - 9/17 Huraian Sukatan Matematik SKP 600 -10 Pendidikan Khas / Integrasi SKP 600 - 9/1 Surat Siaran / Pekeliling SKP 600 - 9/2 Pertukaran Murid Pendidikan Khas SKP 600 - 9/2/1 Pertukaran Masuk Murid Pendidikan Khas SKP 600 - 9/2/2 Pertukaran Keluar Murid Pendidikan Khas SKP 600 - 9/3 SKP 600 - 9/4 SKP 600 - 9/5 SKP 600 - 9/6 SKP 600 - 9/7 SKP 600 - 9/8 SKP 600 - 9/9 Pemantauan Mesyuarat / Kursus / Seminar / Bengkel / Taklimat Maklumat / Data Guru / PPM Maklumat Murid Surat Kebenaran Lawatan / Rekreasi / Program / Aktiviti Kokurikulum

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

FUNGSI

SUB-FUNGSI

AKTIVITI

SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 700 - PENGURUSAN AKADEMIK
SKP 700 - 1 Pengurusan Kurikulum SKP 700 - 1/1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum SKP 700 - 1/2 SKP 700 - 1/3 SKP 700 - 2 Perkembangan Staf Minit Curai Kurikulum

Panitia Mata Pelajaran SKP 700 - 2/1 Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-1 Pengurusan Am Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-2 Program dan Aktiviti Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/1-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/1-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-6 Pengurusan Kewangan Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-7 Pengurusan Aset Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1-9 Bank Soalan Panitia Bahasa Malaysia Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/1/1 SKP 700 - 2/2 Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-1 Pengurusan Am Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-2 Program dan Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/2-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/2-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-6 Pengurusan Kewangan Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-7 Pengurusan Aset Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2-9 Bank Soalan Panitia Bahasa Inggeris Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris SKP 700 - 2/2/1 SKP 700 - 2/3 Panitia Pendidikan Islam SKP 700 - 2/3-1 Pengurusan Am Panitia Pend Islam SKP 700 - 2/3-2 Program dan Aktiviti Panitia Pend Islam SKP 700 - 2/3-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/3-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/3-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Pend Islam SKP 700 - 2/3-6 Pengurusan Kewangan Panitia Pend Islam SKP 700 - 2/3-7 Pengurusan Aset Panitia Pend Islam

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN. SKP 700 - 2/3-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Pend Islam
SKP 700 - 2/3-9 Bank Soalan Panitia Pend Islam Mesyuarat Panitia Pend Islam SKP 700 - 2/3/1 SKP 700 - 2/4 Panitia Matematik SKP 700 - 2/4-1 Pengurusan Am Panitia Matematik SKP 700 - 2/4-2 Program dan Aktiviti PanitiaMatematik SKP 700 - 2/4-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/4-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/4-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Matematik SKP 700 - 2/4-6 Pengurusan Kewangan Panitia Matematik SKP 700 - 2/4-7 Pengurusan Aset Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/4-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Matematik SKP 700 - 2/4-9 Bank Soalan Panitia Matematik Mesyuarat Panitia Matematik SKP 700 - 2/4/1 SKP 700 - 2/5 Panitia Sains SKP 700 - 2/5-1 Pengurusan Am Panitia Sains SKP 700 - 2/5-2 Program dan Aktiviti Panitia Sains SKP 700 - 2/5-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/5-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/5-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Sains SKP 700 - 2/5-6 Pengurusan Kewangan Panitia Sains SKP 700 - 2/5-7 Pengurusan Aset Panitia Sains SKP 700 - 2/5-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Sains SKP 700 - 2/5-9 Bank Soalan Panitia Sains Mesyuarat Panitia Sains SKP 700 - 2/5/1 SKP 700 - 2/6 Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-1 Pengurusan Am Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-2 Program dan Aktiviti Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/6-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/6-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-6 Pengurusan Kewangan Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-7 Pengurusan Aset Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Kem Hidup SKP 700 - 2/6-9 Bank Soalan Panitia Kemahiran Hidup Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup SKP 700 - 2/6/1 SKP 700 - 2/7 Panitia Pendidikan Seni Dan Visual SKP 700 - 2/7-1 Pengurusan Am Panitia Pendidikan Seni Visual SKP 700 - 2/7-2 Program dan Aktiviti Panitia Pendidikan Seni Visual SKP 700 - 2/7-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/7-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/7-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Pend Seni Visual SKP 700 - 2/7-6 Pengurusan Kewangan Panitia Bahasa Malaysia SKP 700 - 2/7-7 Pengurusan Aset Panitia Pendidikan Seni Visual SKP 700 - 2/7-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Pend Seni Visual SKP 700 - 2/7-9 Bank Soalan Panitia Pendidikan Seni Visual

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual SKP 700 - PASIR MAS, KELANTAN. 2/7/1
SKP 700 - 2/8 Panitia Pendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-1 Pengurusan Am Panitia Pendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-2 Program dan Aktiviti PanitiaPendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-3 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/8-4 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/8-5 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Pendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-6 Pengurusan Kewangan Panitia Pendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-7 Pengurusan Aset PanitiaPendidikan Muzik SKP 700 - 2/8-8 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Muzik SKP 700 - 2/8-9 Bank Soalan Panitia Pendidikan Muzik Mesyuarat Panitia Muzik SKP 700 - 2/8/1 SKP 700 - 2/9 Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/2 Pengurusan Am Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/3 Program dan Aktiviti Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/4 Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/9/5 Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/9/6 Penilaian dan Pentaksiran Panitia Pend Jasmani SKP 700 - 2/9/7 Pengurusan Kewangan Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/8 Pengurusan Aset Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/9 Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Pend Jasmani SKP 700 - 2/9/10 Bank Soalan Panitia Pendidikan Jasmani Mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani SKP 700 - 2/9/1 SKP 700 - 2/10 Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-1Pengurusan Am Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-2Program dan Aktiviti Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-3Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/10-4Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/10-5Penilaian dan Pentaksiran Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-6Pengurusan Kewangan Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-7Pengurusan Aset Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-8Pekeliling dan Surat Pekeliling Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10-9Bank Soalan Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/10/1 Mesyuarat Panitia Kajian Tempatan SKP 700 - 2/11 Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-1Pengurusan Am Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-2Program dan Aktiviti Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-3Fail Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 2/11-4Fail Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 2/11-5Penilaian dan Pentaksiran Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-6Pengurusan Kewangan Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-7Pengurusan Aset Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-8Pekeliling dan Surat Pekeliling Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11-9Bank Soalan Panitia Sivik Kewarganegaraan SKP 700 - 2/11/1 Mesyuarat Panitia Sivik Kewarganegaraan

SKP 700 - 3

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN. Kebudayaan dan Ko Akademik
SKP 700 - 3/1 SKP 700 - 3/2 SKP 700 - 3/3 Ko Akademik Bahasa Melayu Ko Akademik Bahasa Inggeris Ko Akademik Sains Dan Matematik

SKP 700 - 4

Program / Aktiviti (Akademik) SKP 700 - 4/1 Program Peningkatan UPSR SKP 700 - 4/1/1 SKP 700 - 4/2 SKP 700 - 4/3 Mesyuarat Jawatankuasa Peningkatan UPSR HeadCount UPSR SKP 700 - 4/1/2 Program Selepas UPSR Program LINUS

SKP 700 - 4/3-1 Pentadbiran LINUS SKP 700 - 4/3-2 Fail Konsep LINUS LITERASI SKP 700 - 4/3-3 Fail Konsep LINUS NUMERASI SKP 700 - 4/3-4 Maklumat Murid LINUS LITERASI SKP 700 - 4/3-5 Maklumat Murid LINUS NUMERASI Mesyuarat LINUS SKP 700 - 4/3/1 SKP 700 - 4/3/2 SKP 700 - 4/4 Data LINUS Program PROTIM SKP 700 - 4/4-1 Senarai Nama Murid PROTIM Bahasa Melayu SKP 700 - 4/4-2 Senarai Nama Murid PROTIM Matematik SKP 700 - 4/4-3 Analisis Pencapaian Individu (API) Bahasa Melayu SKP 700 - 4/4-4 Analisis Pencapaian Individu (API) Matematik SKP 700 - 4/5 700 - 4/6 SKP 700 - 5 SKP 700 - 5-1 SKP 700 - 4/4/1 Program Transisi Pelaporan Pra dan Pasca Ujian PROTIM

Pelaksanaan Program Transisi SKP 700 - 4/5/1 Pertandingan Guru Inovatif / Kreatif

PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Rekod Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran SKP 700 - 5/1 Jadual Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran

SKP 700 - 6 SKP 700 - 6-1

PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN MURID Rekod Pemeriksaan Buku Latihan Murid SKP 700 - 6/1 Jadual Pemantauan Pembelajaran dan Pengajaran

SKP 700 - 7

Pengurusan Headcount SKP 700 - 7/1 Mesyuarat Headcount SKP 700 - 7/2 Laporan Headcount

SKP 700 - 8

Peperiksaan Dalaman SKP 700 - 8-1 Markah UBB SKP 700 - 8/1 SKP 700 - 8/3 Analisis UBB Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah

SKP 700 - 9

Kurikulum Standard Sekolah Rendah SKP 700 - 9/1 Kursus dan Taklimat KSSR

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
SKP 700 - 10 Dasar MBM dan MBI SKP 700 - 10/1 Kursus MBM-MBI Pengurusan Bilik Sains Sumber Pendidikan SKP 700 - 12/1 Pusat Sumber Sekolah / Perpustakaan SKP 700 - 12/1/1 SKP 700 - 12/1/2 Mesyuarat Pusat Sumber Fail Kuasa

SKP 700 - 11 SKP 700 - 12

SKP 700 - 12/2 Bahagian Teknologi Pendidkan (BTP) / Pusat Kegiatan Guru (PKG) SKP 700 - 12/3 TV dan Radio Pendidikan SKP 700 - 12/4 Program Nilam SKP 700 - 12/4/1 Data dan Pelaporan Nilam

DAFTAR SISITEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 800 - PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
SKP 800 - 1 Pengurusan Kokurikulum SKP 800 - 1/1 Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum SKP 800 - 1/2 SKP 800 - 1/3 SKP 800 - 1/4 SKP 800 - 1/5 SKP 800 - 1/6 Rekod Penyertaan Aktiviti Kokurikulum Rekod Pencapaian Murid Laporan Aktiviti Kokurikulum Rekod Penyeliaan Kokurikulum Dasar 1 Murid 1 Sukan SKP 800 - 1/6/1 SKP 800 - 1/7 SKP 800 - 1/8 SKP 800 - 1/9 SKP 800 - 2 SKP 800 - 3 SEGAK SKP 800 - 2/1 Laporan SEGAK Persatuan dan Kelab SKP 800 - 3/10 Persatuan Bahasa Melayu SKP 800 - 3/2 SKP 800 - 3/3 SKP 800 - 3/4 SKP 800 - 3/5 SKP 800 - 3/6 SKP 800 - 3/7 SKP 800 - 3/8 SKP 800 - 3/9 SK 800 - 4 Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Matematik Persatuan Sains Persatuan Pendidikan Islam Persatuan Pusat Sumber Kelab Komputer Kelab Keselamatan Jalan Raya Kelab Kebudayaan Sukan Untuk Semua SKP 800 - 1/6/1 Sukan Sepanjang tahun Program 1 Malaysia Majlis Sukan Sekolah Minit Curai KoKurikulum

Pertubuhan Beruniform SKP 800 - 4/1 Tunas Kadet Remaja Sekolah SKP 800 - 4/2 SKP 800 - 4/3 SKP 800 - 4/4 Pengakap Persatuan Bulan Sabit Merah Puteri Islam

SKP 800 - 5

Kelab Sukan dan Permainan SKP 800 - 5/1 Kelab Bola Sepak SKP 800 - 5/2 SKP 800 - 5/3 SKP 800 - 5/4 SKP 800 - 5/5 SKP 800 - 5/6 SKP 800 - 5/7 Kelab Bola Jaring Kelab Bola Tampar Kelab Bola Baling Kelab Sepak Takraw Kelab Badminton Kelab Hoki

DAFTAR SISITEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU Olahraga SKP 800 - 5/8 KelabPASIR MAS, KELANTAN.
SKP 800 - 6 Aktiviti Sukan dan Permainan SKP 800 - 6/1 MSSM / MSSK SKP 800 - 6/2 SKP 800 - 6/3 SKP 800 - 6/4 SKP 800 - 6/5 SKP 800 - 6/6 SKP 800 - 6/7 SKP 800 - 6/8 SKP 800 - 7 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Cawangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Sukan Tahunan Sekolah Sukaneka Merentas Desa Sukan Tara

MTQ dan Kebudayaan SKP 800 - 7/1 Kesenian Dan Kebudayaan SKP 800 - 7/2 MTQ

SKP 800 - 8

Pengurusan Hal Ehwal Murid Mesyuarat Jawatankuasa HEM SKP 800 - 8/1 SKP 800 - 8/2 Minit Curai HEM

SKP 800 - 9

Lawatan Murid SKP 800 - 9/1 Permohonan dan Kelulusan Lawatan Murid

SKP 800 - 10

Biasiswa / Kebajikan (Pentadbiran dan Peraturan) SKP 800 - 10/1 Biasiswa SKP 800 - 10/2 Skim Takaful SKP 800 - 10/3 Bantuan Pelajar SKP 800 - 10/4 Elaun Murid Khas

SKP 800 - 11 SKP 800 - 12

Sistem Maklumat Murid (SMM) Peraturan dan Disiplin Peraturan dan Undang-Undang sekolah SK 800 - 12/1 SK 800 - 12/2 SK 800 - 12/3 SK 800 - 12/4 SK 800 - 12/5 SK 800 - 12/6 Laporan Salah Laku Pelajar Data SSDM Ponteng Sekolah Analisis Kehadiran Murid Gantung dan Buang Sekolah

SKP 800 - 13

3K SKP 800 - 13/1 Kesihatan SKP 800 - 13/1/1 Perubatan dan Pergigian SKP 800 - 13/1/2 Program Bebas Denggi SKP 800 - 13/2 Keselamatan SKP 800 - 13/2/1 Program Sekolah Selamat SKP 800 - 13/2/2 Catatan Taklimat dan Arahan Keselamatan SKP 800 - 13/3 Kebersihan SKP 800 - 13/3/1

DAFTAR SISITEM FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
SKP 800 - 14 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) SKP 800 - 14/1 Keperluan Buku Teks (BTBT 190/170/460) SKP 800 - 14/2 SAP / Invois / Nota Serahan SKP 800 - 14/3 Pelupusan / Kehilangan / Musnah Buku Teks

SKP 800 - 15

Pengurusan Kantin SKP 800 - 15/1 Pemantauan Kantin SKP 800 - 15/2 Laporan Kendiri Kantin

SKP 800 - 16

Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) SKP 800 - 16/1 Aktiviti Program Pendidikan Pencegahan Dadah SKP 800 - 16/2 Laporan Penglibatan Dengan Dadah (IduB)

SKP 800 - 17

Bimbingan dan Kaunseling Murid SKP 800 - 17/1 Mesyuarat JK Bimbingan dan Kaunseling SKP 800 - 17/2 Rekod Perkhidmatan Bimbingan Kaunseling SKP 800 - 17/3 Program/Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling SKP 800 - 17/4 Pekeliling dan Surat Arahan

SKP 800 - 18

Pengurusan KWAPM SKP 800 - 18/1 Rumusan Permohonan dan Kelulusan Permohonan KWAPM SKP 800 - 18/2 Senarai Nama dan Akaun Bank

SKP 800 - 19

Pengurusan SBT SKP 800 - 19/1 Permohonan dan Pelantikan Guru SBT SKP 800 - 19/2 Laporan Kehadiran dan Prestasi Akademik

SKP 800 - 20

Pengurusan RMTS SKP 800 - 20/1 Mesyuarat RMTS SKP 800 - 20/2 Laporan Tahunan RMTS

SKP 800 - 21

Program Susu Satu Malaysia

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 900 - PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
SKP 900 - 1 SKP 900 - 2 Pengurusan KAFA SKP 900 - 2/1 Mesyuarat KAFA SKP 900 - 2/2 SKP 900 - 2/3 SKP 900 - 2/4 SKP 900 - 2/5 SKP 900 - 3 j-QAF SKP 900 - 3/1 SKP 900 - 3/2 SKP 900 - 3/3 SKP 900 - 3/4 SKP 900 - 3/5 SKP 900 - 3/6 Surat Makluman j-QAF Pelaporan j-QAF Pemantauan j-QAF Data Guru, Murid dan Kelas j-QAF Kewangan j-QAF Headcount j-QAF Surat Makluman KAFA Permohonan dan Pelantikan Guru KAFA Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) Elaun Guru KAFA

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

SKP 1000 - PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
SKP 1000 - 1 UPSR SKP 1000 - 1/1 Pendaftaran UPSR SKP 1000 - 1/2 Perpindahan Calon UPSR SKP 1000 - 1/3 Kerja Kursus PEKA dan PAFA SKP 1000 - 1/4 Keputusan Peperiksaan UPSR SKP 1000 - 1/5 Analisis Peperiksaan UPSR

SKP 1000 - 2

Pentaksiran Berasaskan Sekolah UPSR (PBS UPSR) SKP 1000 - 2/1 Minit Mesyuarat PBS UPSR SKP 1000 - 2/2 Pengurusan Am PBS UPSR SKP 1000 - 2/3 Keputusan Keseluruhan Kerja Kursus SKP 1000 - 2/4 PEKA SKP 1000 - 2/4/1Pengurusan Am PEKA SKP 1000 - 2/4/2Fail Pentaksir PBS PEKA SKP 1000 - 2/4/3Fail Penyelarasan PBS PEKA SKP 1000 - 2/4/4Profil Murid PBS PEKA SKP 1000 - 2/4/5Dokumen Am PEKA SKP 1000 - 2/5 PAFA SKP 1000 - 2/5/1Pengurusan Am PAFA SKP 1000 - 2/5/2Fail Pentaksir PBS PAFA SKP 1000 - 2/5/3Profil Murid PBS PAFA SKP 1000 - 2/5/4Dokumen Am PEKA SKP 1000 - 2/6 PLBS SKP 1000 - 2/6/1Pengurusan Am PLBS SKP 1000 - 2/6/2Fail Pentaksir PLBS SKP 1000 - 2/6/3Profil Murid PLBS SKP 1000 - 2/6/4Dokumen Am PLBS SKP 1000 - 2/7 SBOA SKP 1000 - 2/7/1Pengurusan Am SBOA SKP 1000 - 2/7/2Fail Pentaksir SBOA SKP 1000 - 2/7/3Profil Murid SBOA SKP 1000 - 2/7/4Dokumen Am SBOA

SKP 1000 - 3

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

KOD 1100 - PENGURUSAN ICT
SKP 1100 - 1 SKP 1100 - 2 Perkhidmatan Internet Jawatankuasa ICT Sekolah SKP 1100 - 2/1 Mesyuarat Jawatankuasa ICT Sekolah SKP 1100 - 3 Pengurusan Aset ICT Sekolah SKP 1100 - 3/1 Pendaftaran Aset ICT Sekolah SKP 1100 - 3/2 Penyelengaraan Aset ICT Sekolah SKP 1100 - 3/2/1 Aduan Kerosakan SKP 1100 - 3/3 Pelupusan Aset ICT Sekolah SKP 1100 - 4 Pengurusan Makmal Komputer SKP 1100 - 4/1 Pemantauan Makmal Komputer SKP 1100 - 4/2 Pengurusan Aset Makmal Komputer SKP 1100 - 5 Pengurusan Pusat Akses SKP 1100 - 5/1 Pemantauan Pusat Akses SKP 1100 - 5/2 Pengurusan Aset Pusat Akses SKP 1100 - 6 SKP 1100 - 7 Perkembangan Staff ICT Smart School Qualification Standard (SSQS) SKP 1100 -7/1 Sistem Pemantauan Penggunaan ICT (SPPICTS) e-Pembelajaran

SKP 1100 - 8

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

KOD 1200 - PSIKOLOGI KAUNSELING KAKITANGAN AWAM
SKP 1200 - 1 Pengurusan Kakitangan Bermasalah

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.
FUNGSI SUB-FUNGSI AKTIVITI SUB-AKTIVITI / TRANSAKSI

KOD 1300 - PERHUBUNGAN AWAM
SKP 1300 - 1 SKP 1300 - 2 Surat Am Perhubungan Awam Perayaan dan Sambutan SKP 1300 - 2/1 Hari Kebangsaan SKP 1300 - 2/2 Hari Keputeraan Al-Sultan Kelantan SKP 1300 - 2/3 Hari Guru SKP 1300 - 2/4 Hari Kualiti (Hari Q) SKP 1300 - 2/5 Lain-lain Perayaan & Sambutan SKP 1300 - 2/6 Pesta Buku (PUSTAKA) SKP 1300 - 3 SKP 1300 - 4 Lawatan / Program Hubungan Kerjasama dan Lain-Lain Agensi SKP 1300 - 4/1 Pilihanraya Sokongan Sumbangan Personel PPD Penghargaan Aduan

SKP 1300 - 5 SKP 1300 - 6 SKP 1300 - 7 SKP 1300 - 8 SKP 1300 - 9

DAFTAR SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH KEBANGSAAN PENGGU PASIR MAS, KELANTAN.

JAWATANKUASA PROGRAM PEMURNIAN SISTEM PENGURUSAN FAIL SEKOLAH PPD KOTA BHARU PPD TIM PPD N.PENGERUSI EN. ZAMRI SU AZIMAH AB LLAH

BENDAHARI EN AZHAR EN. NORMAEDAH

JK KECIL LAWATAN ADNAN MS LUA PN NORIZAM SHAHARIZA SHAHARUDIN

JK PENGINAPAN EN. ZAMRI PN. NORIZAM EN. HAFIZ SHAHARUDIN BUKU PROGRAM & ATURCARA, SURAT JEMPUTAN HAFIZ NORaini ppd hj sharaani 1. ARKIB NEGARA

pengANGKUTAN ROSNI NOIZAM SAMIHAH

CENDERAMATA / HADIAH NIK HAIRANI ROSLINA

KEBAJIKAN / PERUBATAN / KESELAMATAN SAFRI JASMI WAN MAHMUD SABRI WAN IDRIS CHE AWANG ASIAH HASINA AZIZAH

PERSEGARAN MAZURA JON NIK SHALIZA MOHD NOOR

KEBAJIKAN PEMANDU SHAHARIZAN

PENYATA SUMBANGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 SUMBANGAN Peserta RM50 x 30 PPD Kota Bharu Kapten Asrama Makmal Pembekal Jumlah AMAUN (RM) 1500.00 1000.00

300.00 300.00

3100.00