Anda di halaman 1dari 9

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

B1D4E1 NILAI : BERTANGGUNGJAWAB

LEMBARAN KERJA BAND 1


Nama : Kelas : Tarikh :

Lengkapkan bahan grafik berdasarkan gambar di bawah. 1)

Cara saya menjaga kesihatan diri dan persekitaran (a) _________________________________________________

(b) _________________________________________________

(c) _________________________________________________

Page 1

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1


B2D4E1 NILAI : BERTANGGUNGJAWAB

LEMBARAN KERJA BAND 2


Nama : Kelas : Tarikh :

MENJAGA KESIHATAN DIRI

Kesan Baik

Kesan Buruk

MENJAGA PERSEKITARAN

Kesan Baik

Kesan Buruk

B3D4E1 Page 2

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1


NILAI : BERTANGGUNGJAWAB

REKOD PEMERHATIAN BAND 3


Nama : Kelas : Tarikh :

Tarikh

Masa

Lokasi

Catatan Guru

2/1/2012

7.40 pagi

Kelas 1 Anggerik

Contoh : -rambut tersikat rapi -pakaian bersih -kuku pendek -membuang sampah ke dalam tong sampah

Kantin Sekolah

B4D4E1 NILAI : BERTANGGUNGJAWAB Page 3

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

SOAL SELIDIK
NAMA : .. TARIKH : .. TINGKATAN : ..

BAND 4
Tandakan () pada pilihan jawapan anda. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PERKARA Saya mandi setiap pagi. Saya menggosok gigi 3 kali sehari. Saya makan makanan yang seimbang. Saya berpakaian kemas ke sekolah. Saya meninggalkan pinggan dan gelas di atas meja kantin selepas makan pada waktu rehat. Saya melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong di sekolah. Apabila terjumpa sampah, saya akan mengutip dan membuangnya ke dalan tong sampah. YA TIDAK

CATATAN Pelajar mencapai band 4 apabila menepati sekurang-kurangnya 6 kriteria di atas.

B5D4E1 NILAI : BERTANGGUNGJAWAB Page 4

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

SOAL SELIDIK
NAMA : .. TARIKH : .. TINGKATAN : ..

BAND 5
Tandakan () pada pilihan jawapan anda. BIL 1. 2. 3. 4. 5. BUTIRAN Saya tidak pernah membuang sampah di tempat awam kerana saya tahu ia adalah kesalahan di sisi undangundang. Saya menegur dan menasihati orang yang membuang sampah di tempat awam. Saya menyertai aktiviti gotong-royong di kawasan kediaman saya. Saya membersihkan kawasan tempat ibadat di kampung saya. Saya membiarkan air bertakung di longkang kawasan perumahan saya. YA TIDAK

CATATAN Pelajar mencapai band 5 apabila menepati kesemua kriteria di atas.

B6D4E1 NILAI : BERTANGGUNGJAWAB Page 5

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

CATATAN ANEKDOT
NAMA : .. TINGKATAN : ..

BAND 6
TARIKH HARI MASA BUTIRAN : : : : 26 Mac 2012 Isnin 8.30 pagi

Pada tarikh 16.2.2012 didapati pelajar ini telah menyertai gotong-royong dan perlakuan baiknya dicontohi oleh rakan-rakannya bertempat di SMK Seri Bedena.

Disahkan oleh,

B1D26E1 NILAI : MELINDUNGI HAK PEKERJA Page 6

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

NAMA : ..

TINGKATAN : ..

LEMBARAN KERJA BAND 1


Jawab soalan berikut. 1. Nyatakan hak pekerja di tempat kerja. i. ii. iii. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
B2D26E1 NILAI : MELINDUNGI HAK PEKERJA

LEMBARAN KERJA BAND 2


Tandakan () bagi pernyataan yang menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mengurangkan bilangan kemalangan di tempat kerja. Untuk memberi keuntungan kepada majikan. Meningkatkan produktiviti pekerja. Memberi keselesaan semasa bekerja. Membolehkan majikan menggunakan tenaga pekerja pada bila-bila masa. Menjamin keselamatan pekerja.

B3D26E1 NILAI : MELINDUNGI HAK PEKERJA

SOAL SELIDIK
Page 7

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

BAND 3
Andaikan anda adalah seorang majikan. Pilih perlakuan yang menunjukkan anda melindungi pekerja dari aspek keselamatan di tempat kerja. Bil 1. 2. 3. 4. 5. Perlakuan Menyediakan skim insuran untuk pekerja. Mengadakan latihan kebakaran secara berkala. Menyelenggara peralatan setelah kerosakan berlaku. Menyediakan alat pemadam api di tempat kerja. Mengarahkan pekerja bekerja di tempat berisiko tinggi tanpa alat perlindungan keselamatan. Jawapan

B4D26E1 NILAI : MELINDUNGI HAK PEKERJA

KAD SITUASI BAND 4


Pekerja anda menerima panggilan kecemasan dari kampung yang mengatakan bahawa bapanya sakit tenat. Dia bertemu dengan anda untuk meminta cuti. Apakah tindakan anda?

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ CATATAN : PELAJAR MENCAPAI BAND 4 APABILA DAPAT MENYATAKAN TINDAKAN YANG WAJAR YANG DISERTAKAN DENGAN SEBAB YANG DIKAITKAN DENGAN PERUNTUKAN CUTI DALAM AKTA KERJA. B5D26E1 NILAI : MELINDUNGI HAK PEKERJA

Page 8

PBS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

KAD SITUASI BAND 5


Pelajar diberi pilihan untuk memilih salah satu daripada situasi berikut dan menjelaskan tindakan yang wajar diambil.

Situasi 1 Kawasan perumahan berdekatan tempat kerja anda terlibat dalam kebakaran. Beberapa buah keluarga kehilangan tempat tinggal termasuklah salah seorang pekerja anda. Jelaskan tindakan anda.

Situasi 2 Ibu saudara seorang pekerja anda telah kematian suaminya dalam kemalangan jalan raya. Daripada cerita pekerja anda, ibu saudaranya itu tidak bekerja dan terpaksa menyara enam orang anak. Jelaskan tindakan anda.

Situasi 3 Syarikat anda berhasrat untuk membuat kebajikan kepada masyarakat semasa musim perayaan. Jelaskan tindakan yang boleh diambil untuk merealisasikan hasrat tersebut.

Jawapan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________


CATATAN : PELAJAR MENCAPAI BAND 5 APABILA DAPAT MENGEMUKAKAN JAWAPAN YANG MENUNJUKKAN TINDAKAN SYARIKAT ITU WAJAR DAN DIPUJI OLEH MASYARAKAT.

Page 9