Elemen Merentasi Kurikulum

Keusahawan Teknologi maklumat & komunikasi Kreativiti & inovasi

serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR.

Elemen merentas kurikulum yang baharu, iaitu Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan,

BILIK GERAKAN KSSR/JBA1056

BILIK GERAKAN KSSR/JBA1056 .

DISEDIAKAN OLEH PENYELARAS BILIK GERAKAN KSSR 2012 Elemen MerentasiKurikulum ELEMEN KREATIVITI & INOVASI BILIK GERAKAN KSSR/JBA1056 .

serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. ELEMEN KEUSHAWANAN Teknologi maklumat & komunikasi Kreativiti & inovasi BILIK GERAKAN KSSR/JBA1056 .Keusahawan Elemen merentas kurikulum yang baharu. iaitu Kreativiti dan Inovasi. Keusahawanan.

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keushawanan    EK2 Boleh mengumpul maklumat dan mendapatkan maklumat dari mana-mana sumber.ambil berat dan tahu guna peluang Berati-hati semasa bertindak. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi dan vokasional. Boleh menyatakan kebaikan atau keburukan Boleh membuat penambahbaikan EK3 : EK4: EK3    Berupaya menjalankan tugas mengikut perancangan Boleh menyenaraikan langkah-langkah kerja Boleh membuat keputusan EK5 : INDIKATOR EK1            Menepati masa Menyiapkan tugas sehingga selesai Suka mengambil tahu.sedia menerima teguran Banyak memberi idea Boleh berimaginasi terhadap sesuatu yang belum berlaku Boleh memimpin Sabar dengan tugasan yang berat Sedia berunding dengan rakan-rakan pada bila-bila masa Mesra dengan smua orang Menerima pandangan dan meneruskan sesuatu tindakan sehingga berjaya.EK 1: EK 2: Mengamalkan sikap keushawanan Mengamalkan cara berfikir kea rah keushawanan dalam situasi yang diperlukan. EK4   Boleh mereka cipta sesuati produk Boleh menggunakan sumber alternatif/bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk EK5       Menjagakebersihan sekolah/bilik darjah Mengikut giliran/beratur Membahagi tugasan sama rata Menjaga barang sendiri / rakan lain Menghormati rakan berlainan bangsa dan agama Menyampaikan maklumat dengan betul dan jelas BILIK GERAKAN KSSR/JBA1056 . Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan.