Anda di halaman 1dari 1

Mga katanungan para reaction paper. Pumili lamang ng isa. 1.

Talakayin ang mga halimbawa ng komunikasyong di-berbal at ekstraberbal sa pagtatanghal. 2. Pumili ng isang awitin kung saan pinakaepektibo at malinaw na naipahayag ang mensahe sa pamamagitan ng tunog at titik ng awitin.