LAPORAN PERLAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PERINGKAT SEKOLAH BUTIRAN KURSUS DALAMAN : Sekolah Nama Kursus Tempat

Jabatan / Unit Yang Menganjurkan Kursus Tarikh / Tempoh Tempat Butiran Penceramah (Nama, Jawatan, Jabatan dll) Kelayakan Akademik / Ikhtisas Penceramah Kumpulan Sasaran / Bilangan Guru / Kakitangan Sekolah Menengah Teknik Ampangan

ATURCARA KURSUS : Bil Perkara Masa

SPESIFIKASI KURSUS : Perkara Kandungan Kursus : Perinciannya

Rasional Kursus :

Tujuan / Objektif Spesifik Kursus : Tindakan Susulan Selepas Tamat Kursus :

BUTIRAN PERBELANJAAN KURUS : Bil Perkara Perincian Pengiraan Jumlah (RM)

JUMLAH

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN DARIPADA PERLAKSANAAN KURSUS : Bil Perkara / Tajuk Kemahiran dan Kompetensi Yang Ingin Dicapai Oleh Peserta Kursus

JAWATANKUASA PERLAKSANAAN KURSUS : Pengerusi Penyelaras Kursus Setiausaha Bendahari Persediaan Tempat Kursus Jemputan Bahan dan Dokumentasi Siar Raya / Alat Presentasi Borang Penilaian Kursus Seranta URUSETIA SEMASA PERLAKSANAAN KURSUS : Penyelaras Kursus Pencatat Kehadiran Sesi Kursus Makanan dan Minuman Rakaman (Foto / Video) Penyediaan Laporan Selepas Kursus

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERLAKSANAAN KURSUS 1 2 3 4. Senarai Kehadiran Foto Semasa Kursus Salinan Borang Penilaian Selepas Kursus Salinan Bahan Kursus

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.