Anda di halaman 1dari 20

SULIT*

900/1

1.

Pembasmian kemiskinan secara mutlak Menekankan pendidikan moral dan Islam

Penyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru Dasar Pendidikan Negara Dasar Pembangunan Nasional

2. I. II. III. IV. A. B. C. D.

Antara berikut, yang manakah benar tentang Dasar Bioteknologi Negara? Sektor awam disarankan memainkan peranan penting Penekanan hanya difokus kepada pembangunan bidang pertanian Membentuk strategi pasaran global untuk membina pengiktirafan jenama produk Membina keperluan manusia dari semasa ke semasa sejajar dengan keperluan asas I dan II I dan III II dan IV III dan IV

3.

Meningkatkan komitmen dan penglibatan pelbagai pihak dalam usaha pembangunan sosio-ekonomi Strategi Dasar X Memastikan undang-undang dan dasar serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang mengutamakan perspektif keluarga Menyedia dan memastikan program, perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga mudah diproses dan dicapai Strategi di atas merujuk kepada dasar A. B. C. D. Dasar Sosial Negara Dasar Keluarga Negara Dasar Urbanisasi Negara Dasar Kependudukan Negara

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 1 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

4. I. II. III. IV. A. B. C. D.

Yang manakah benar tentang objektif Dasar Automatif Negara? Menggalakkan lebih banyak jenama dan model kereta luar dibawa masuk Menggalakkan penyertaan bumiputra dalam pengimportan kereta Menggalakkan pengeluar dan vendor komponen Malaysia Memastikan harga kenderaan luar lebih rendah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

5. Antara berikut, yang manakah merupakan teras Pelan Induk Latihan Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia? I. II. III. IV. A. B. C. D. Memperluaskan akses dan peluang untuk individu Memenuhi keperluan tenaga kerja tidak mahir dan industri Mempertingkatkan kuantiti latihan pembangunan kemahiran Memperkukuhkan sistem latihan dan pembangunan kemahiran kebangsaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6. Yang manakah merupakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi dibawah Dasar Model Baru Ekonomi I. II. III. IV. A. B. C. D. mempelbagaikan strategi pemasaran dan penggunaan ICT memperbanyakkan pembangunan wilayah berkonsepkan agropolitan memberi lebih banyak peluang kepada kaum Bumiputera dalam perniagaan memperkasa Industri Berat untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan I dan II I dan III II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 2 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

7. Yang manakah antara berikut merupakan strategi kea rah menjayakan Pelan Induk Berasaskan Pengetahuan (k-ekonomi)? I. II. III. IV. Membangunkan modal insan ke arah negara maju Membangunkan industri baru berasaskan pengetahuan Meningkatkan daya pengeluaran dalam menghadapi era globalisasi Mengubah sistem pendidikan daripada berorientasikan peperiksaan kepada pemikiran kreatif dan inovasi I dan III I dan IV II dan III II dan IV

A. B. C. D.

8. Yang manakah merupakan strategi untuk mencapai matlamat Dasar Perindustrian Berat? I. II. III. IV. Memberikan galakan kredit dan tarif Mengimport teknologi terbaru dan canggih Mengendalikan projek industri berat secara usaha sama Mengimport tenaga pakar dan separa pakar secara beramai-ramai

A. B. C. D.

I dan III I dan IV II dan III II dan IV

9. Bidang keberhasilan Utama Negara (NKRA) telah mengenal pasti 6 bidang yang diberi keutamaan. Antara bidang tersebut ialah Bidang 1 A B C D 10. jenayah rasuah kemudahan asas pendidikan Bidang 2 kemudahan asas sukan telekomunikasi kemiskinan Bidang 3 telekomunikasi jenayah pendidikan sistem pengangkutan

Yang manakah merupakan tujuan Gagasan 1 Malaysia? A. Melahirkan bangsa Malaysia yang mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang B. Melahirkan bangsa Malaysia yang menyumbang kepada kemajuan sains dan teknologi C. Melahirkan bangsa Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan kebajikan semua insan D. Melahirkan bangsa Malaysia yang lebih berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran globalisasi yang melanda dunia

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 3 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

11. I II III IV Dasar Negara Dasar Automotif Dasar Sains Negara Dasar Perindustrian Dasar Telekomunikasi Strategi Pelaksanaan Mengembangkan pasaran eksport menerusi pelbagai insenti seperti geran pembangunan pasaran bagi IKS Membangunkan teknologi dan sumber tenaga mahir melalui latihan Memberi tumpuan pada aktiviti penyelidikan dan pembangunan Membentuk sektor komunikasi canggih, berkesan dan produktif pada harga yang berpatutan

Antara berikut, yang manakah merupakan padanan yang benar? A. B. C. D. 12. I. II. III. IV. A. B. C. D. 13. I II III IV Pertubuhan / badan PBB NAM ASEAN APEC Deklarasi Rio de Janeiro Putrajaya (tahun 2005) Kuala Lumpur (tahun 1971) Hanoi (tahun 2006) Fokus Penghijauan Bumi Kemajuan wanita Perdagangan bebas Penghapusan senjata nuklear I dan II I dan IV II dan III III dan IV Yang manakah benar mengenai dasar luar Malaysia? Dasar luar Malaysia dikawal sepenuhnya oleh Perdana Menteri dan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengamalkan Dasar Berkecuali dengan mengutamakan hubungan dengan negara Amerika Syarikat Malaysia berpegang teguh kepada Prinsip-prinsip Piagam PBB dalam hubungannya dengan negara luar Kepentingan nasional merupakan faktor utama penentu dasar luar Malaysia I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Yang manakah padanan yang betul di antara nama pertubuhan atau badan dengan deklarasi yang ditandatangani serta fokusnya? A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 4 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

14. Antara berikut, yang manakah benar tentang Perjanjian Rangka Kerja Perdagangan dan Pelaburan (Tifa)? I. II. III. IV. Dimeterai di Kuala Lumpur pada 2006 Forum rasmi dialog bagi membincangkan isu perdagangan dan pelaburan ASEAN dan Amerika Syarikat Meningkat dan memperluaskan hubungan dagangan dan pelaburan ASEAN dengan kuasa-kuasa besar ekonomi dunia Menyelaras dan melaksana pelan kerja peningkatan hubungan perdagangan dan pelaburan antara ASEAN dan Rusia I dan II I dan III II dan IV III dan IV

A. B. C. D. 15. P Q R S

Negara Brunei Darussalam Indonesia Singapura Thailand

Isu I II III IV Ambalat Tanjung Pagar Blok Minyak L dan M Kewarganegaraan

Antara berikut, yang manakah padanan yang benar antara negara dengan isu yang terlibat? P I II III IV Q II III I II R III IV II I S IV I IV III

A B C D

16. Yang manakah merupakan cabaran Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) selepas era 2000? I. II. III. IV. A. B. C. D. Keganasan antara bangsa Peningkatan kerjasama multilateral Persaingan di antara negara-negara perindustrian Kemunculan Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 5 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

17. Pertubuhan X Y Z Matlamat Perdagangan bebas dan pasaran terbuka Pembangunan dan kerjasama serantau Mempertingkatkan kerjasama pertukaran maklumat dan data pelaburan Negara-negara Selatan

Antara berikut, yang manakah merupakan padanan yang benar tentang pertubuhan dan matlamat di atas? ASEAN X Y Y Z G 15 Y Z X X APEC Z X Z Y

A B C D

18.

Meningkatkan kerjasama kukuh dalam ekonomi Mengadakan program latihan dan bantuan mengurus syarikat insuran Memajukan penggunaan Sains dan Teknologi dalam kalangan anggota selaras dengan perkembangan dunia

Penyataan di atas adalah merujuk kepada peranan Malaysia dalam A. B. C. D. Kumpulan Lapan Negara Membangun (D 8) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) Pertubuhan Negara-negara Komenwel

19. Antara yang berikut, yang manakah telah mengharumkan nama Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)? I. II. III. IV. Perlantikan wakil Malaysia menstruktur semula Perhimpunan Agung PBB Perlantikan hakim Malaysia sebagai Ketua Hakim Mahkamah Antarabangsa Perlantikan Jeneral Tentera Darat Malaysia sebagai pemerintah pasukan pengaman PBB di Somalia Perlantikan Pos Malaysia Berhad mengendalikan program peningkatan pos Kemboja melalui misi UNTAC I dan II I dan III II dan IV III dan IV

A. B. C. D.

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 6 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

20. I. II. III. IV.

Yang manakah merupakan kejayaan Malaysia sebagai Ahli Komanwel? Memberi bantuan kepada Zimbabwe untuk memperoleh kemerdekaan Menjadi tuan rumah untuk menjalankan persidangan dan melancarkan Deklarasi Langkawi tentang alam sekitar 75 orang pegawai Malaysia mengikuti latihan menerusi pembiayaan dibawah Tabung Komanwel bagi kerjasama teknik (CFTC) Membantu mangsa tsunami di Acheh dari Disember 2004 hingga Februari 2005 bersama-sama pertubuhan sekarela sedunia I dan II I dan III II dan IV III dan IV

A. B. C. D. 21.

I II III

Bentuk Negara Negara Republik Negara Monarki Negara Demokratik

X Y Z

Objektif Utama Kuasa sepenuhnya, iaitu raja atau ratu Kuasa pemerintahan terletak pada individu atau sesebuah parti politik Rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan pemerintahan melalui pilihan raya umum

Yang manakah padanan yang tepat antara bentuk negara I, II dan III dengan objektif utama X, Y dan Z. I Z Y Y X II X X Z Y III Y Z X Z

A B C D

22. Yang manakah merupakan syarat-syarat penamatan kewarganegaraan secara penolakan? I. II. III. IV. A. B. C. D. Berusia 21 tahun atau lebih Hendak menjadi warganegara lain Telah memperoleh kewarganegaraan negara lain Orang itu tidak seia kepada Persekutuan melalui percakapan atau perbuatannya. I dan II I dan III II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 7 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

23. Yang manakah benar tentang pembahagian kuasa pentadbiran yang disenaraikan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan? Persekutuan Keselamatan Buruh Perpustakaan Penerbitan Akhbar Kebajikan Orang Asli Negeri Kebajikan orang Asli Kebudayaan dan Sukan Pencegahan wabak Penangkapan ikan di sungai Bersama Biasiswa Pemaritan dan Saliran Kebajikan Masyarakat Perlindungan binatang liar

A B C D 24.

Menyetujui atau tidak sebarang undang-undang yang mengubah sempadan sesebuah negeri Menyetujui atau tidak sebarang undang-undang yang menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja.

Penyataan di atas berkaitan dengan kuasa budi bicara A. B. C. D. 25. P Q Fungsinya Mengelolakan INTAN Meningkatkan mutu perkhidmatan awam R Unit Penyelarasan Pelaksanaan III Merancang pembangunan pelbagai projek ekonomi S Unit Pemodenan Tadbiran dan IV Membantu penyelesaian masalah Perancangan Pengurusan Malaysia kontraktor bumiputra Yang manakah padanan yang betul di antara agensi pusat dengan fungsinya? I II P I II III IV Q II I I II R III III IV III S IV IV II I Agensi Pusat Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perkhidmatan Awam Majlis Raja-raja Raja atau Sultan Yang di-Pertua Negeri Yang di-Pertuan Agong

A B C D

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 8 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

26.

Dibantu oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Menyelaraskan pelaksanaan semua program dan projek pembangunan

Penyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. 27. I II III IV Jabatan Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) Lembaga Kemajuan Industri Pekebun Kecil Getah (RISDA) Institut Penyelidikan Perindustrian dan Piawaian Malaysia (SIRIM) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) Kementerian Kementerian Kemajuan Luar Bandar W dan Wilayah Kementerian Sains Teknologi dan X Inovasi Kementerian Perusahaan, Perladangan Y dan Komoditi Kementerian Pertanian dan INdustri Z Asas Tani Majlis Perancang Negara Majlis Kewangan Negara Majlis Pembangunan Negara Majlis Tindakan Ekonomi Negara

Yang manakah padanan yang benar antara agensi I, II, III dan IV dengan kementerian W, X, Y dan Z? I W Z Y X II Z X W Y III X Y X Z IV Y W Z W

A B C D 28. I. II. III. IV.

Yang manakah benar tentang Setiausaha Kerajaan Negeri? Pegawai Pentadbir Utama Negeri dan Kerajaan Tempatan Boleh mengambil bahagian dalam prosiding Dewan Undangan Negeri tetapi tidak boleh mengundi Penasihat Pentadbir utama kepada Menteri Besar, Ketua Menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Menganggotai Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV

A. B. C. D.

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 9 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

29. I. II. III. IV.

Yang manakah benar tentang Raja dan Yang Dipertua Negeri? Dipilih secara sulit oleh Majlis Raja-Raja Menjadi ketua agama Islam negeri masing-masing Merupakan komponen badan perundangan negeri Mempunyai kuasa budi bicara terhadap permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV Yang manakah fungsi Pejabat Kewangan Negeri? Mengurus Pentadbiran kewangan peringkat negeri Membuat laporan kepada Bank Negara tentang kedudukan kewangan negeri Mengurus peruntukan wang kepada agensi-agensi negeri mengikut arahan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Mengurus pembayaran perbelanjaan kepada jabatan seperti Jabatan Pendidikan dan Jabatan Imidresen Negeri I dan II I dan III II dan IV III dan IV

A. B. C. D. 30. I. II. III. IV.

A. B. C. D.

31. Yang manakah merupakan kedudukan dan hak istimewa Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Persekutuan ? A. B. C. D. Kebebasan menggunakan Bahasa Melayu dan bahasa lain Berkuasa memberikan kewarganegaraan kepada rakyat asing Berkuasa mengenakan royalti hasil import dan duti eksport kenderaan Berkuasa dalam hal-hal kastam dan eksais seperti keluar masuk barang dari Semenanjung Yang manakah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri? Hukum syarak Kebajikan orang asli Keselamatan dalam negeri Penyu dan menangkap ikan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

32. I. II. III. IV. A. B. C. D.

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 10 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

33. I. II. III. IV. A. B. C. D.

Yang manakah benar tentang keanggotaan Pihak Berkuasa Tempatan? Anggota majlis dilantik daripada pemastautin tempatan Tempoh jawatan tidak melebihi satu tahun dan boleh dilantik semula Pegawai Pentadbir Kerajaan Tempatan merupakan kakitangan kerajaan Anggota Majlis Perbandaran dilantik oleh Sultan atau Yang di-Pertua Negeri I dan II I dan III II dan IV III dan IV

34. I. II. III. IV. A. B. C. D.

Yang manakah antara berikut merupakan sumber kewangan Kerajaan Tempatan Hasil dan sewa hasil kutipan zakat dan fitrah bantuan kewangan daripada agensi-agensi pusat peruntukan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

35. Yang manakah merupakan criteria yang membolehkan sesebuah Majlis Perbandaran dinaikkan taraf kepada Dewan Bandaraya? I. II. III. IV. A. B. C. D. Penduduk melebihi 100 000 orang Kawasan berkenaan menjadi pusat warisan sejarah Pendapatan tahunan sekurang-kurangnya RM10 juta Kawasan berkenaan menjadi pusat pentadbiran negeri I dan II I dan IV II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 11 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

36. P Q R Jawatan Ketua Whip Ketua Majlis Setiausaha I II III Fungsi Mengurus perjalanan parlimen Menentukan kehadiran ahli bagi menyokong sesuatu usul Menentukan tarikh yang sesuai mesyuarat diadakan

Yang manakah padanan yang betul antara jawatan di Dewan Rakyat dengan fungsinya? P I II II III Q II I III II R III III I I

A B C D 37.

PROSES PENGGUBALAN ENEKMEN Jabatan mencadangkan enekmen kepada jawatankuasa penggubal

Dibawa ke mesyuarat Exco untuk pengesahan

Draf diwartakan oleh Penasihat Undang-undang Negeri

Peringkat X

Pengundian kelulusan rang enekmen Yang manakah benar tentang perkara-perkara yang melibatkan proses kelulusan rang enekmen semasa di peringkat X ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Enekmen digazet Rang enekmen dibahas Nama rang enekmen disebut Rang enekmen dibincang oleh jawatankuasa penggubal I dan II I dan IV II dan III III dan IV

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 12 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

38. A. B. C. D.

Yang manakah benar tentang pilihan raya di Malaysia? Calon pilihan raya mestilah mewakili satu parti politik Semua rakyat keluar mengundi untuk memilih Perdana Menteri Seseorang calon layak bertanding walaupun ia mempunyai kelemahan fizikal Petisyen pilihan raya boleh dikemukakan walaupun keputusan pilihan raya belum diwartakan

39. I II III IV Dewan Rakyat Umur minimum 21 tahun Ahli terdiri daripada anggota parti yang minoriti Memenangi pilihan raya Tempoh perkhidmatan 5 tahun Dewan Negara Umur minimum 30 tahun Ada wakil daripada kumpulan memerintah

Memenangi pilihan raya Tempoh maksimum perkhidmatan selama 6 tahun Yang manakah padanan yang betul tentang keterangan ahli Dewan Rakyat dengan Dewan Negara? A. B. C. D. 40. I dan II I dan IV II dan III III dan IV Yang manakah benar tentang ahli Dewan Undangan Negeri? A. Ahli Dewan Undangan Negeri tidak boleh dilantik menjadi ahli Dewan Negara serentak B. Ahli Dewan Undangan Negeri mesti dilantik menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri C. Saraan ditentukan oleh Dewan Undangan Negeri dan ditanggung oleh Kumpulan Wang Negeri yang Disatukan D. Seseorang ahli Dewan Undangan Negeri boleh didakwa atas apa-apa yang dikatannya di Dewan Undangan Negeri 41. I. II. III. IV. Yang manakah benar tentang Suruhanjaya Pelantikan kehakiman? Melantik Peguam Negara Dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Pelantikan semua ahli Suruhanjaya Kehakiman boleh dibatalkan oleh Perdana Menteri Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman hendaklah mengemukakan laporan kepada Perdana Menteri selepas membuat pemilihan hakim I dan II I dan III II dan IV III dan IV

A. B. C. D.

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 13 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

42. P Q R S Istilah Bona fide Ultra vires Injuksi Certiorari I II III Perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah IV Perintah bertulis mahkamah yang menghendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan akan melakukan sesuatu atau tidak Takrif Dalam bidang kuasa seseorang pihak berkuasa dan lain-lain

Yang manakah padanan yang tepat di antara istilah kehakiman dengan takrifnya? P I I II II Q II III I I R IV II IV III S III IV III IV

A B C D 43.

Sabit Kesalahan I Merogol anak sendiri II Membunuh tanpa niat III Mendedahkan rahsia kerajaan IV Sengaja membunuh

P Q R S

Hukuman Penjara dan sebat Penjara dan denda Gantung sampai mati Penjara

Yang manakah padanan yang tepat antara sabit kesalahan dengan hukumannya? I Q R P P II P P R S III S Q Q Q IV R S S R

A B C D

44. Yang manakah merupakan perbezaan utama antara kes yang dikendalikan oleh Mahkamah Perusahaan dengan Mahkamah Buruh? Mahkamah Perusahaan Pembayaran gaji Pembuangan pekerja Pertikaian industri Masalah pekerja bahagian industri Mahkamah Buruh Pembuangan pekerja oleh majikan Pembayaran gaji pekerja berpendapatan tidak melebihi RM1 000.00 Penggajian buruh yang tidak melebihi RM800.00 Semua masalah perburuhan dan pekerjaan

A B C D

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 14 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

45.

Mengawal etika profesion Mempunyai peranan untuk menjaga disiplin anggotanya

Penyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Majlis Peguam Tribunal Tuntutan Pengguna Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Pesuruhjaya Khas Bagi Cukai pendapatan

Soalan 46 berdasarkan Jadual 1 di bawah Jadual 1 : Prestasi Minyak Kelapa Sawit di Negara Z pada Tahun 1999-2003 Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 46. I. II. III. IV. Pengeluaran (juta tan) 10.55 10.84 11.80 11.90 13.30 Eksport (juta tan) 8.91 9.08 19.61 10.80 12.20 Nilai (RM billion) 14.40 10.23 14.20 19.60 28.00

Yang manakah benar tentang Jadual 1 di atas? Pada tahun 2000 harga satu juta tan minyak kelapa sawit ialah RM1.2 billion Pada tahun 1999 harga minyak kelapa sawit lebih tinggi berbanding dengan tahun 2000 Pada tahun 2002 sebanyak 90.8% daripada pengeluaran minyak kelapa sawit dieksport ke luar negara Pada tahun 2003, hasil minyak kelapa sawit lebih banyak digunakan dalam pasaran tempatan berbanding dengan tahun 2002 I dan III I dan IV II dan III III dan IV

A. B. C. D.

47. Encik Ahmad bekerja di sebuah Syarikat GLC pada 01hb. Julai 2009 dan menerima gaji permulaan sebanyak RM2800.00 sebulan. Setelah 6 bulan bekerja beliau telah disahkan jawatan dan mendapat kenaikan gaji bulanan 15%. Pada penghujung tahun 2010 beliau telah diberi bonus sebanyak 20% daripada jumlah gajinya pada tahun tersebut. Berapakah jumlah bonus yang diterima oleh Encik Ahmad? A. B. C. D. RM5 040.00 RM6 720.00 RM7 224.00 RM7 728.00

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 15 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

Soalan 48 dan 49 berdasarkan Jadual 2 di bawah Jadual 2 : Ringgit Malaysia bagi Satu Unit Mata Wang Asing Mata Wang Pound Sterling $ Singapura Belian 6.6800 2.2050 Jualan 6.8020 2.2490

48. Ahmad telah melancong ke England membawa isteri dan seorang anak mereka. Mereka menggunakan penerbangan tempatan, MAS. Tambang pergi balik bagi seorang dewasa ialah RM4 500.00. Tambang kanak-kanak ialah separuh daripadanya. Selama seminggu di sana, mereka menyewa hotel dengan bayaran 2 500 dan menyewa kereta 30 sehari. Kos hidup mereka sekeluarga ialah 3 700. Selepas itu mereka kembali ke tanah air dengan membawa buah tangan fabrik berharga 700. Berapakah jumlah wang yang dibelanjakan oleh Encik Ahmad dalam ringgit Malaysia bagi percutiannya? A. B. C. D. RM54 244.80 RM55 112.22 RM58 144.80 RM59 612.22

49. Sebelum pulang ke tanah air, Encik Ahmad singgah di Singapura dan sempat membeli belah. Apabila sampai ke tanah air, mereka masih lagi mempunyai $S2 038.82 dan 1 200.00 tunai. Berapakah yang boleh diperoleh jika Encik Ahmad menukarkan mata wang asing ini dengan ringgit Malaysia? A. B. C. D. 50. RM12 510.40 RM12 511.60 RM12 601.31 RM17 096.91 20hb. Jun 2010 : Ahmad membeli 2 kotak mozek kelas A dengan harga RM80.00 20hb. Ogos 2010 : Akibat kenaikan harga minyak, harga mozek telah meningkat sebanyak 20%

Sekiranya Ahmad mempunyai wang sebanyak RM500.00, berapa kotak mozekkah yang dapat dibeli olehnya? A. 5 kotak B. 10 kotak C. 11 kotak D. 12 kotak
900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 16 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

Soalan 51 dan 52 berdasarkan Jadual 3 di bawah Jadual 3; Malaysia : Bilangan Institusi Swasta sehingga 31hb. Disember 2005 Institusi Swasta Sekolah Rendah Akademik Sekolah Menengah Akademik Sekolah Rendah Agama Sekolah Menengah Agama Sekolah Rendah Persendirian Cina Sekolah Antarabangsa Sekolah Khas Sekolah Gaya Pos JUMLAH Institusi (buah) 64 75 20 15 60 32 10 2 278 Pelajar (orang) 13 615 14 781 7 115 3 422 51 234 10 663 999 1 608 103 437 Tenaga Pengajar (orang) 1 174 1 301 547 300 2 758 1 338 158 10 7586

(Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pelajaran Malaysia)

51. I. II. III. IV.

Yang manakah benar tentang Jadual 3 di atas? 333 Sekolah Antarabangsa mencatatkan purata pelajar seramai 332 orang Sekolah Khas mencatatkan nisbah guru kepada pelajar yang paling tinggi Tenaga pengajar bagi Sekolah Menengah Akademik mempunyai beban kerja yang paling ringan secara relatif Sekolah Rendah Persendirian Cina mencatatkan purata bilangan pelajar yang paling ramai berbanding dengan institusi swasta yang lain A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

52. Institusi manakah yang mempunyai nisbah tenaga pengajar kepada pelajar yang sama dengan Sekolah Menengah Akademik? A. B. C. D. Sekolah Rendah Akademik Sekolah Menengah Agama Sekolah rendah Agama Sekolah Antarabangsa

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 17 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

53.

Harga petrol / liter RON 95 = RM1.95 RON 97 = RM2.55 Jenis kereta W X Y Z Jenis petrol RON 95 RON 95 RON 97 RON 97 Jarak (km) 105 110 130 110 Penggunaan petrol/100 km 9.8 8.9 7.5 6.8

Kereta manakah yang menggunakan kos perjalanan yang terendah? A. B. C. D. Kereta W Kereta X Kereta Y Kereta Z

54. Syarikat B telah mengadakan rombakan dalam struktur pentadbiran syarikatnya. Sebelum rombakan syarikat ini mempunai 15 bahagian. Empat bahagian baharu telah diwujudkan, lima bahagian sedia ada telah dinamakan semula, satu bahagian telah dibubarkan, dan dua bahagian lain digabungkan. Berapa bahagiankah yang terdapat dalam syarikat itu selepas rombakan? A. B. C. D. 55. Jarak antara rumah Ali dengan rumah Amin ialah 80 km. Seorang rakan yang melawat mereka telah memandu dengan kelajuan 40 km/jam dari rumah Ali ke rumah Amin. Dalam perjalanan balik, rakan tersebut telah berhenti selama 40 minit untuk makan tengah hari. Berapakah jumlah masa yang diambil bagi perjalanan pergi balik antara rumah Ali dan rumah Amin? A. B. C. D. 160 minit 240 minit 280 minit 300 minit 17 18 22 23

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 18 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

Soalan 56 berdasarkan graf di bawah

Jumlah Pelabur yang Melabur di Malaysia pada Tahun 2000 - 2004 (anggaran)
180000

Nilai pelaburan 160000 RM


140000 120000 111235 135122

162311 146325 151718

101221

104217

100000
80000 60000 40000 20000 51243 52999 72635 modal pengeluaran

Aset asas

0 2000 2001 2002


Tahun Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Bajet 2004.

2003

2004

56.

Berapakah peratus pertambahan purata aset asas sepanjang tahun yang dinyatakan? A. 8.1% B. 9.2% C. 11.5% D. 12.8%

57.

Di sebuah sekolah terdapat 3 kelas Tingkatan Enam Atas. Bilangan pelajar lelaki dalam Tingkatan Enam Atas A adalah 30% daripada jumlah pelajar kelas berkenaan. Manakala pelajar lelaki di Tingkatan Enam Atas B kurang separuh daripada peratus pelajar lelaki Tingkatan Enam Atas A. Bilangan pelajar perempuan dalam Tingkatan Enam Atas C pula 2 kali ganda peratus pelajar lelaki Tingkatan Enam Atas A. Bilangan pelajar bagi setiap kelas adalah sama.

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 19 [Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

900/1

Berapakah peratus bilangan pelajar perempuan Enam Atas B daripada jumlah pelajar keseluruhannya? A. 20.00% B. 21.25% C. 23.30% D. 28.33%

58. Encik Shafuan membeli sebuah rumah teres 2 tingkat. Harga rumah tersebut ialah RM258 540.00 . Encik Shafuan membuat pinjaman sebanyak 90% daripada harga rumah itu. Beliau terpaksa mengeluarkan wang sendiri sebanyak 7% daripada pinjaman rumah itu untuk membayar deposit rumahnya. Berapakah jumlah yang perlu dibayar untuk deposit rumah Encik Shafuan? A. B. C. D. RM16 288.02 RM18 097.80 RM23 268.60 RM25 854.00

59. Apabila banjir berlaku paras air laut menunjukkan bacaan 58 cm pada pukul 8.30 pagi. Aras air pasang dijangka akan naik pada kadar 2.7 cm setiap satu jam. Berapakah bacaan paras air laut pada pukul 7.25 malam? A. B. C. D. 60. Amran berkahwin pada tahun 1950. Anak Amran berkahwin 25 tahun selepas Amran. Ah Meng pula berkahwin 10 tahun lewat daripada Amran. Manakala anak Ah Meng yang pertama berkahwin 28 tahun selepas Ah Meng. Anak Amran yang kedua berkahwin 8 tahun lewat daripada anak Ah Meng. Yang manakah benar tentang penyataan di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D. Anak Amran berkahwin pada tahun 1975 Anak Ah Meng berkahwin pada tahun 1988 Ah Meng berkahwin sebelum Amran Berkahwin Anak Ah Meng berkahwin selepas anak Amran yang kedua I dan II I dan IV II dan III III dan IV 52.232 cm 54.721 cm 79.812 cm 87.475 cm

900/1 *Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat 20 [Lihat sebelah SULIT*