TINGKATAN 1

TAJUK :

SABAH
KEGIATAN EKONOMI

OBJEKTIF

TUTORIAL 1

MENU

TUTORIAL 2

GERAK MINDA 2

GLOSARI

GERAK MINDA 1

OBJEKTIF
MURID DAPAT :
 Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sabah

Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik di Sabah dengan kegiatan ekonomi di Sabah

Kembali ke Menu

TUTORIAL 1
KEGIATAN EKONOMI
Kegiatan ekonomi masyarakat Sabah bergantung pada bentuk muka bumi di persekitaran tempat tinggal Penempatan menentukan jenis ekonomi – pertanian sara diri, perikanan atau perdagangan Kegiatan pertanian dijalankan melalui dua :-

i- pertanian pindah – penanaman padi huma di kawasan kaki bukit
ii- pertanian kekal – penanaman padi sawah Penduduk di kawasan pedalaman menjalankan kegiatan penanaman padi huma dan memungut sarang burung Penduduk di kawasan lembah pantai menjalankan kegiatan penanaman padi sawah Penduduk di persisiran pantai menjalankan kegiatan memungut hasil laut, menangkap ikan dan merupakan penyelam

Kembali ke Menu

TUTORIAL 2
PERDAGANGAN

Pasar tamu – tempat masyarakat pelbagai etnik bertukartukar barangan dan berjual beli Perdagangan dijalankan secara tukar barang (damar, getah perca, bahan getah, lilin lebah, rotan, sumbu badak, manik, barangan makanan) Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan menggunakan wang Orang Bajau, Melayu Brunei dan Suluk memperdagangkan hasil laut dan beras Orang Kadazandusun dan Murut memperdagangkan hasil hutan

Kembali ke Menu

GERAK MINDA 1
KEGIATAN EKONOMI
PERSISIRAN PANTAI LEMBAH PANTAI  Kadazandusun : padi sawah, keledek, sayursayuran, buahbuahan, kelapa dan menternak binatang PEDALAMAN

 Melayu Brunei, Suluk & Bajau : Memungut hasil hutan (agar- agar, timun laut & karang laut)  Bajau : penyelam & pengutip hasil laut, menangkap ikan menggunakan jaring & kelong di Teluk Kimanis, Teluk Brunei, sekitar pantai Sandakan, Semporna

 Murut : padi huma,

memungut hasil hutan (damar, rotan dan madu lebah)  Suluk : memunut sarang burung (putih dan coklat) di Gua Gomantong di Sandakan

Kembali ke Menu

GERAK MINDA 2
1) Pasar tamu ialah tempat masyarakat pelbagai etnik bertukar- tukar barangan dan berjual beli

B
2) Perdagangan dijalankan secara sukat dan timbang

S

B
3) Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan menggunakan wang

S S

B

4) Orang Bajau, Melayu Brunei dan Suluk memperdagangkan hasil laut dan beras

B
Kembali ke Menu

S

GLOSARI
PEDAGANG Orang yang menjalankan perniagaan
PERDAGANGAN Urusan berniaga PERSISIRAN Kawasan tepi pantai

PENEMPATAN
Kawasan yang didiami oleh manusia Kembali ke Menu

PELAJARAN TAMAT
Disediakan Oleh KUMPULAN 11