Anda di halaman 1dari 22

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik

TARIKH :

: 7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

Hasil P&P
: Memerihalkan tentang haba dan suhu.
Hasil pentaksiran
:
B4D13E1
Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta
contoh-contoh pelbagai kegunaan haba
Laporan Aktiviti: Penghasilan api menggunakan kanta pembesar
Tujuan: ..
Bahan: ..
Arahan:
1. Bawa kanta pembesar dan sehelai kertas nipis di bawah sinaran matahari terik.
2. Letakkan kertas di atas permukaan tanah.
3. Pegang kanta pmbesar pada jarak 20 hingga 30cm di atas kertas tersebut.
4. Gerakkan kanta pembesar supaya cahaya matahari di fokuskan ke atas kertas itu.
5. Kekalkan kanta pembesar pada jarak tersebut selama 20 hingga 30 saat.
Tatacara:
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Perbincangan:
1. Apakah yang menyebabkan kertas itu terbakar? Dari manakah haba itu datang?
....................................................................................................................................
Latihan Minda:
1. Tenaga haba daripada matahari boleh digunakan untuk mengeringkan pakaian.
Apakah kegunaan haba yang dihasilkan daripada
(a) pembakaran bahan api
..............................................................................................................................
(b) tenaga elektrik
..............................................................................................................................

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik
: 7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga
Hasil P&P
: Memerihalkan tentang haba dan suhu.
Hasil pentaksiran
:
B4D13E2/ B4D13E3
Menyatakan maksud suhu/ Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu
Laporan Aktiviti: Perbezaan antara suhu dan haba
Tujuan: ..............
Bahan: ..

Arahan:
1. Masukkan pemberat 50 g dan 100 g ke dalam air mendidih selama 15 minit.
2. Sukat 100 ml air dengan silinder penyukat dan tuangkan ke dalam bikar berlabel X
dan Y setiap satunya. Catat suhu air dalam kedua-dua bikar tersebut.
3. Pindahkan pemberat 50 g ke dalam bikar X dan pemberat 100 g ke dalam bikar Y.
Biarkan selama 5 minit.
4. Catat suhu maksimum (suhu akhir) air di dalam bikar X dan bikar Y dalam jadual di
bawah.
Tatacara:
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
Keputusan:
Suhu air/ oC

Bikar
Awal
X
Y

Kenaikan suhu/ oC
Akhir

Perbincangan:
1. Apakah maksud haba dan suhu?
(a) Haba ialah suatu bentuk ....................... yang dapat menaikkan
suatu bahan.
(b) Suhu ialah ................................................ suatu bahan.

.............................

2. Mengapakah kedua-dua pemberat dipanaskan dalam air yang mendidih?


Supaya kedua-dua pemberat mempunyai .................................
iaitu ...................

yang

sama,

3. Adakah kedua-dua pemberat mempunyai kepanasan yang sama? .......................


4. Adakah kedua-dua pemberat mempunyai kandungan haba yang sama? .......................
5. Pemberat yang manakah mempunyai kandungan haba yang lebih tinggi? Berikan alasan
kepada jawapan anda.
.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
6. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kandungan haba suatu bahan.
(i) .....................................
(ii) ....................................

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik
Hasil P&P

TARIKH :

: 7.2 Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya


: Menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan
pepejal, cecair dan gas.
:

Hasil pentaksiran
B4D14E1
Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair
dan gas melalui aktiviti.
Aktiviti
: Menunjukkan
mengembang dan mengecut

haba

boleh

menyebabkan

pepejal,

cecair

dan

gas

A. Pepejal
Bahan dan radas

: bebola logam dan gelang, dan penunu Bunsen.

Prosedur

1. Masukkan bebola logam ke dalam gelang (Rajah). Dapatkah bebola logam itu melalui
gelang? Panaskan bebola logam itu dengan penunu Bunsen selama 5 minit.
Kemudian, cuba masukkan bebola logam yang panas itu ke dalam gelang. Dapatkah
bebola panas melalui gelang itu?
2. Biarkan bebola logam yang panas itu disejukkan selama 5 minit dan cuba
masukkannya ke dalam gelang. Dapatkah bebola logam itu melalui gelang selepas
sejuk?

Keputusan

:
Keadaan bebola logam
Sebelum pemanasan

Pemerhatian
Bebola logam ___________________ melalui
gelang.

Selepas pemanasan

Bebola logam ___________________ melalui


gelang.

Selepas penyejukan

Bebola logam ___________________ melalui


gelang.

Analisis:
Apakah yang berlaku kepada bebola apabila di panaskan dan disejukkan?
Bebola logam _______________________ apabila dipanaskan dan _____________________
apabila disejukkan.
B. Cecair
Bahan dan radas

: Termometer, dua bikar 250 ml, air panas, dan ais

Prosedur

1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah


2. Masukkan termometer ke dalam air panas dalam bikar (a). Perhatikan perubahan aras
merkuri dalam thermometer.
3. Keluarkan termometer dari air panas dan masukkan ke dalam ais dalam bikar (b).
Perhatikan perubahan aras merkuri dalam termometer sekarang.

Pemerhatian:
Aktiviti
Perubahan aras merkuri dalam termometer di
dalam air panas
Bebuli termometer dimasukkan ke dalam bikar
yang mengandungi ais
Analisis

Bacaan suhu pada termometer /0C

1. Apakah yang berlaku kepada merkuri di dalam termometer apabila disejukkan?


_______________________________________________________________

2. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya termometer dimasukkan ke dalam air
mendidih?
Paras merkuri dalam termometer akan ___________________ dan mencapai suhu
_________________.
Kesimpulan: Cecair ___________________ apabila dipanaskan dan

_____________________ apabila disejukkan.


C. Gas
Bahan dan Radas : Kelalang dasar bulat 250 ml, bikar 250ml, penyumbat getah dengan
tiub kaca panjang.
Prosedur

1. Sumbatkan kelalang dasar bulat yang kosong dengan penyumbat getah yang dipasang
dengan tiub kaca panjang.
2. Terbalikkan kelalang dasar bulat dan pegang dengan kedua-dua tapak tangan anda.
Rendamkan hujung tiub kaca ke dalam air seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Apakah yang dapat anda perhatikan selepas beberapa minit?
Jawapan:

_____________________________________________________
3. Alihkan kedua-dua tapak tangan. Apakah yang anda dapat perhatikan selepas
beberapa minit?

Jawapan:

_______________________________________________________________
4. Kesimpulan:
Gas _____________________ apabila dipanaskan dan
__________________apabila disejukkan.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik
Hasil P&P

TARIKH :

: 7.2 Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya


: 1.
Menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi,
perolakan dan sinaran).
2. Menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan
sejuk.
:

Hasil pentaksiran
B4D14E2
Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti
Aktiviti

: Menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan


sinaran.

dan

A. Konduksi
Bahan dan radas
: Kaki retort, rod kuprum, penunu Bunsen, tiga batang paku tekan, lilin,
dan papan penghadang.
Prosedur

1. Sediakan sebatang rod kuprum. Letakkan tiga batang paku tekan pada rod kuprum,
pada selang 5cm dengan menggunakan lilin seperti rajah.
2. Panaskan hujung kuprum dengan menggunakan penunu Bunsen.

Pemerhatian :
Paku tekan _____ jatuh terlebih dahulu diikuti dengan paku tekan ______ dan _______.
Analisis:
1. Bagaimanakah haba mengalir melalui rod kuprum?
Dari kawasan yang __________ ke kawasan yang lebih __________.
2. Namakan proses pengaliran haba yang hanya berlaku melalui pepejal?

_______________________________________________________________

Kesimpulan:
Haba mengalir melalui pepejal secara _____________ dari kawasan yang
_____________ ke kawasan yang lebih ______________.
B. Perolakan
i)

Dalam cecair

Bahan dan radas

: Tungku kaki tiga, kasa dawai, penunu Bunsen, bikar 500ml,


cebisan kertas dan air.

Prosedur:
1. Sediakan radas seperti dalam rajah.
2. Panaskan air dalam bikar secara perlahan-lahan.
Pemerhatian:

Lukiskan (

) menunjukkan perolakan cebisan kertas di dalam bikar di atas.

Analisis:
Namakan proses pengaliran haba dalam aktiviti tersebut?
_______________________________________________________________
Kesimpulan:
Apabila satu bahagian bendalir dipanaskan, bendalir itu mengembang dan menjadi
_______________. Bendalir yang kurang tumpat ini bergerak __________________
dan bendalir yang lebih tumpat di bahagian atas akan mengalir ________________
untuk mengambil tempat bendalir yang panas itu.

ii)

Dalam gas

Bahan dan radas

: Bikar besar, kadbod berbentuk T, lilin, ubat nyamuk berlingkar,


dan mancis.

Prosedur:

1. Sediakan sebuah bikar besar dengan kadbod berbentuk T di tengah-tengah bikar


dan nyalakan lilinseperti rajah.
2. Nyalan ubat nyamuk berlingkar dan selitkannya pada bikar pada sebelah yang
bertentangan dengan nyalaan lilin seperti rajah.
Pemerhatian:

Lukiskan (

) menunjukkan perolakan pergerakan asap di dalam bikar di atas.

Analisis:
Namakan proses pengaliran haba dalam aktiviti tersebut?
_______________________________________________________________
Kesimpulan:
Haba dipindahkan melalui ________________, iaitu cecair dan gas, secara
________________.

C. Sinaran.
Bahan : Termometer dan mentol.
Prosedur

1. Catat suhu dalam makmal.


2. Letakkan termometer di bawah mentol yang sedang menyala selama 5 minit.
3. Cata suhu termometer pada akhir aktiviti.

Keputusan:

Suhu awal / 0C

Suhu Akhir / 0C

Analisis:

1. Namakan proses pengaliran haba kepada termometer ?


____________________________________________________________

2. Bolehkah termometer diletakkan bersentuhan dengan lampu? Berikan alasan


anda.
________________. Ini adalah untuk mengelakkan pengaliran haba ke
termometer secara _____________.
Kesimpulan:
Pengaliran haba secara _______________ boleh berlaku melalui udara.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik
Hasil P&P
Hasil pentaksiran

TARIKH :

: 7.2 Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya


: Memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam.
:

B4D14E3
Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi.
Aktiviti

: Perbincangan berkumpulan tentang pengaliran haba dalam fenomena alam.

Prosedur:

1. Berdasarkan rajah di atas, bincangkan fenomena alam yang berikut dalam kumpulan:
a) Bagaimanakah bayu laut dan bayu darat terjadi?
______________________________________________________________
b) Bagaimanakah kesan bayu darat dan bayu laut mempengaruhi kehidupan kita?

_______________________________________________________________
2. Anda boleh merujuk kepada internet, majalah, surat khabar dan buku rujukan di
perpustakaan sekolah.
3. Setiap kumpulan perlu mempersembahkan hasil perbincangan dalam kelas.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :
Subtopik
Hasil P&P

TING :

TARIKH :

:7.2 Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya


: 1. Menyatakan maksud konduktor haba.
2. Menyatakan maksud penebat haba
3. Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba
dalam kehidupan harian.

Hasil pentaksiran:
B4D14E4
Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba
B4D14E5
Mnyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan
harian
Aktiviti:
Kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.
Prosedur:
1. Pelajar berbincang di dalam kumpulan.
2. Setiap kumpulan dikehendaki mengumpul maklumat serta gambar foto
tentang pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan
harian.
3. Dapatkan maklumat daripada internet, majalah, surat khabar, buku rujukan
dan sebagainya.
4. Bincangkan dalam kumpulan mengenai maksud konduktor dan penebat haba
serta kegunaannya dalam kehidupan harian daripada maklumat yang
dikumpulkan.
5. Persembahkan hasil perbincangan dalam bentuk folio setiap individu.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik : 7.2 Memahami Pengaliran Haba dan Kesannya


Hasil P&P :
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza
sebagai penebat haba.
Hasil pentaksiran:
B5D7E1
Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen.
Aktiviti: Eksperimen 7.1 (sila rujuk buku teks)
1. Pelajar dikehendaki menjalankan eksperimen dan menyediakan laporan eksperimen.
2. Setiap laporan eksperimen mesti mengandungi perkara berikut:
a) Tujuan
b) Pernyataan masalah
c) Hipotesis
d) Pemboleh ubah
e) Bahan dan Radas
f) Prosedur dan tatacara
3. Pelajar dikehendaki menyalin dan menjawab soalan yang telah diberi.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik
: 7.3 Kesan Haba kepada Jirim.
Hasil P&P
:
Hasil pentaksiran:
B4D15E1
Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal.
B4D15E2
Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan
pembebasan haba melalui aktiviti.
B415E3
Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan
keadaan jirim.
Laporan Aktiviti: Perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal
Tujuan: Memerhatikan perubahn keadaan jirim dalam proses fizikal yang melibatkan
haba
Bahan: Ais, air, kapur dan hablur iodin
Arahan:

Aktiviti

Pemerhatian

A
Ais
bertukar
menjadi
................apabila
dipanaskan.

1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan


dalam rajah (a).
2. Teruskan pemanasan sehingga stim terhasil.
3. Letakkan sekeping jubin putih secara
condong si atas bikar seperti yang ditunjukkan
dalam rajah (b).
4. Catat pemerhatian anda.

Air
bertukar
menjadi
................
apabila
pemanasan
diteruskan.

Stim bertukar menjadi


.........................
pada

Proses
perubahan
jirim

jubin putih.
B
1. Isikan air sehingga satu pertiga penuh dalam
satu piring kaca.
2. Letakkan piring kaca berisi air di bahagian
pendingin beku selama 1 jam. Catatkan
pemerhatian anda.

Air bertukar kepada


..............................

Lopak
air
menjadi .....................
1. Tuang secawan air di atas gelanggang
badminton/ dataran.
2. Dengan menggunakan kapur, lakarkan bentuk
lopak air yang terbentuk.
3. Selepas 10 minit, catatkan pemerhatian anda.
D
(Aktiviti dijalankan dalam kebuk wasap)
Pepejal hitam bertukar
menjadi ........................
........

............................
terbentuk semula pada
dinding mulut tabung
didih.
1. Panaskan tabung didih yang mengandungi
sedikit hablur iodin seperti yang ditunjukkan
dalam rajah.
2. Catat pemerhatian anda.

Perbincangan:
1. Nyatakan takat di mana berlakunya proses:
(a) Peleburan
: ................................................................
(b) Pembekuan
: .................................................................
(c) Pendidihan
: .................................................................

2. Nyatakan proses perubahan jirim yang digambarkan dalam rajah di bawah ini. Kemudian,
nyatakan sama ada haba diserap atau dibebaskan semasa perubahan keadaan jirim.

(e)

(a)
(f)

(b)
(c)

(d)

Proses

Haba

(a) Pemejalwapan

diserap/ dibebaskan

(b)..............................

diserap/ dibebaskan

(c)..............................

diserap/ dibebaskan

(d)..............................

diserap/ dibebaskan

(e)...............................

diserap/ dibebaskan

(f)...............................

diserap/ dibebaskan

3. Namakan perubahan keadaan jirim yang berlaku dalam kehidupan harian.


(a) Penyediaan garam dalam air laut. .
(b) Minyak wangi dalam botol yang tidak bertutup menjadi kering.
...................................
(c) Saiz ubat gegat menjadi semakin kecil. ...........................................
(d)Titisan air terbentuk di bahagian dalam tudung periuk nasi.......................................

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :
Subtopik
Hasil P&P

TING :

TARIKH :

: 7.4 Mengaplikasi Prinsip Pengembangan dan Pengecutan Jirim.


:
Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam
menyelesaikan masalah yang mudah.

Hasil pentaksiran:
B6D7E1
Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah
mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.

Situasi 1
Anda sebagai pengurus pemasaran sebuah syarikat yang mempromosikan satu model sistem
penggera kabakaran. Anda diminta menghuraikan bagaimana alat penggera tersebut berfungsi
bagi meyakinkan pelanggan anda. Penerangan anda hendaklah merangkumi konsep
pengembangan dan pengecutan jirim dan menggunakan persembahan multimedia.
Anda dikehendaki membuat pembentangan tentang pengembangan dan pengecutan jirim
untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian.
Pembentangan anda hendaklah berdasarkan situasi yang diberikan. Pembentangan boleh
dibuat dalam bentuk carta dan persembahan power point.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik

: 7.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan
membebaskan haba dengan lebih baik.
Hasil P&P
: Menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada
objek putih dan berkilat.
Hasil pentaksiran:
B5D8E1
Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan
berkilat melalui eksperimen
Laporan Aktiviti: Penyerapan haba
Tujuan: ..........
Hipotesis: .......................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................
Pembolehubah: (a) yang dimalarkan

: ......................................................................

(b)yang dimanipulasikan: ......................................................................


(c)yang bergerak balas:.........................................................................
Radas: .
..............................................................................................................................

Arahan:
1. Sediakan susunan radas seperti pada rajah di atas.
2. Apitkan kelalang kon dengan pengapit pada kaki retort.
3. Catatkan suhu awal udara.
4. Letakkan penunu Bunsen di tengah dua kelalang kon itu.

5. Nyalakan penunu Bunsen dan biarkan selama lima minit.


6. Catat bacaan pada termometer A dan B pada akhir eksperimen.

Tatacara:
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...
Keputusan:
Jenis Permukaan
Gelap dan kusam
Putih dan berkilat

Suhu Awal/oC

Suhu Akhir/ oC

Perbincangan:
1. Permukaan yang manakah menyerap haba dengan lebih baik?
....................................................................................................................................
2. Bagaimanakah haba daripada nyalaan penunu Bunsen sampai ke termometer?
....................................................................................................................................
3. Mengapakah kebanyakan bangunan di kawasan tropika dicat dengan cat berwarna putih
atau cerah?
....................................................................................................................................
Kesimpulan:
..........................................................................................................................................
Aplikasi:
1. Jangan memakai pakaian hitam di bawah cahaya matahari kerana pakaian hitam
merupakan penyerap haba yang ..............................
2. Tangki minyak dicat dengan cat aluminium yang berkilat kerana cat aluminium
merupakan ........................................ yang lemah.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik

: 7.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan
membebaskan haba dengan lebih baik.
Hasil P&P
: Menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik
daripada objek putih dan berkilat.
Hasil pentaksiran:
B5D8E2
Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan
berkilat melalui eksperimen
Laporan Aktiviti: Pancaran haba
Tujuan: ..
Hipotesis: .......................................................................................................................................
...
..........................................................................................................................................
Pembolehubah: (a) yang dimalarkan: .............................................................................
(b)yang dimanipulasikan: ......................................................................
(c)yang bergerak balas: .........................................................................
Radas: ..
..............................................................................................................................

Arahan:
1. Didihkan air dalam bikar.
2. Letakkan kelalang kon yang bercat hitam dan bercat aluminium masing-masing di atas
kepingan asbestos.
3. Tuangkan isipadu air panas yang sama ke dalam kedua-dua kelalang kon itu.

4. Catat suhu awal air dalam setiap kelalang.


5. Catat isipadu akhir air dalam setiap kelalang selepas 15 minit.

Tatacara:
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Keputusan:
Jenis Permukaan
Gelap dan kusam
Putih dan berkilat

Suhu Awal/oC

Suhu Akhir/ oC

Perbincangan:
1. Kelalang kon yang manakah kehilangan haba dengan lebih cepat?
....................................................................................................................................
2. Bandingkan permukaan gelap dan kusam serta permukaan putih dan berkilat sebagai
pemancar haba.
....................................................................................................................................
3. Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan keputusan eksperimen?
....................................................................................................................................
4. Apakah fungsi kepingan asbestos?
....................................................................................................................................
5. Bagaimanakah haba hilang daripada kelalang kon?
....................................................................................................................................
6. Berikan kesimpulan bagi eksperimen di atas.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Aplikasi:
1. Mengapakah teko disalut dengan satu lapisan perak yang berkilat?
....................................................................................................................................

2. Mengapakah beruang kutub mempunyai bulu berwarna putih?


....................................................................................................................................