Anda di halaman 1dari 11

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik
: 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga.
Hasil P&P
: Memerihalkan tenaga dan sumbernya.
Hasil pentaksiran
:
B2D7E1 : Menamakan jenis-jenis tenaga.
Soalan:
1. Namakan jenis-jenis tenaga

TENAGA
_____________
TENAGA
_____________

TENAGA
_____________

TENAGA
_____________
TENAGA
_____________

TENAGA
_____________

TENAGA
_____________

TENAGA
_____________

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik
: 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga.
Hasil P&P
: Memerihalkan tenaga dan sumbernya.
Hasil pentaksiran
:
B2D7E2 : Menyenaraikan sumber-sumber tenaga.

1.

Soalan:
Senaraikan sumber-sumber tenaga di bumi.

TARIKH :

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

TARIKH :

Subtopik
: 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga.
Hasil P&P
: Memerihalkan tenaga dan sumbernya.
Hasil pentaksiran
:
B2D7E3 : Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu
bentuk tenaga.
Latihan:
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.
menyejatkan
naik
matahari

cahaya
sejuk
suria

kimia
elektrik
fotosintesis

hujan
haba
angin

1. Sumber tenaga yang paling utama di muka Bumi berasal dari ____________

2. Tenaga yang terhasildaripada matahari dinamakan tenaga _________.

3. Tenaga suria boleh membebaskan tenaga _______ dan tenaga ______ yang
amat berguna untuk menyinari dunia dan memanaskan badan.

4. Kepentingan tenaga daripada matahari adalah seperti berikut:

(a) Tenaga cahaya matahari berubah di dalam tumbuhan kepada tenaga ______
melalui proses ________. Tenaga kimia yang tersimpan dalam tumbuhan
akan dipindahkan kepada manusia yang memakannya.

(b) Tenaga cahaya berubah menjadi tenaga _______ dalam sel suria.

(c) Membentuk tenaga angin. Apabila matahari memancar, udara panas yang
lebih ringan akan _______ dan mengakibatkan udara yang _______
mengalir ke bawah untuk mengambil tempat udara panas. Ini membentuk
_______.

(d) Membentuk tenaga hidroelektrik apabila matahari _________ air menjadi

awan. Awan yang terbentuk akan menghasilkan ________ yang memenuhi


empangan air bagi menjana kuasa hidroelektrik.

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

TING :

Subtopik
Hasil P&P

: 6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga.


: Memerihalkan tentang perubahan tenaga.

Hasil pentaksiran

TARIKH :

B4D12E1 : Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan


mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti.
B4D12E2 : Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui
aktiviti.
AKTIVITI 6.2 ( RUJUK BUKU TEKS MUKA SURAT 166)
Memerhatikan perubahan tenaga
Bahan dan radas : guli, rel langsir dan bongkah kayu.
A. Perubahan tenaga daripada tenaga keupayaan graviti kepada tenaga kinetik

Prosedur :

1. Sediakan landasan dengan menggunakan rel langsir dan tandakan kedudukan X,


Y dan Z seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.5.
2. Letakkan sebiji guli pada kedudukan X dan lepaskan guli itu supaya menuruni
landasan.
Prosedur :
1. ________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
______________________________________________________________
Pemerhatian
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Perbincangan
1. ________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________

______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

______________________________________________________________
Kesimpulan
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Soalan
1. Apakah yang berlaku apabila guli dilepaskan dari kedudukan X ?
_______________________________________________________________

2. Nyatakan bentuk tenaga yang dipunyai oleh guli di kedudukan X, Y dan Z ?


X : ________________________
Y : ________________________
Z : ________________________

3. Jelaskan perubahan tenaga apabila guli itu bergerak dari kedudukan X ke Y dan
kemudiannya ke Z?
X ke Y: ________________________________________________________
Y ke Z: ________________________________________________________

B. Perubahan tenaga daripada tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan graviti.

Prosedur:
1. Dengan menggunakan bahan dan radas yang sama, tolak guli tersebut menaiki
rel langsir tersebut. ( Rajah 6.6)

Kaedah :
1. ________________________________________________________________
______________________________________________________________
Pemerhatian
1. ________________________________________________________________
______________________________________________________________

Perbincangan
1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kesimpulan
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Soalan
1. Apakah tenaga yang wujud apabila guli itu ditolak dan bergolek di atas rel
langsir?
_______________________________________________________________

2. Adakah guli itu naik ke atas rel langsir yang condong itu?
_______________________________________________________________

3. Terangkan perubahan tenaga apabila guli itu naik keatas rel langsir yang
condoong itu?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

Subtopik
Hasil P&P

TING :

: 6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharu dan yang tidak boleh

TARIKH :

diperbaharu

: Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak

boleh diperbaharu.
Hasil pentaksiran

B3D10E2 : Mendefinisikan tenaga boleh diperbaharu dan yang tidak boleh diperbaharu.

A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber tenaga ________________


digunakan.

2. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharu ialah sumber tenaga yang

_______________________ selepas digunakan.

B3D10E1 : Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu
dan yang tidak boleh diperbaharu.

matahari
bahan api fosil
angin
biojisim

bahan radioaktif
air
geoterma
ombak

Sumber sumber
tenaga

Sumber tenaga yang boleh


diperbaharu :

Sumber tenaga yang tidak boleh


diperbaharu :

______________

_____________

______________

_____________

______________

______________

______________

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :

Subtopik
Hasil P&P

TING :

TARIKH :

: 6.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga.


: Memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.
Menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga
yang cekap.

Hasil pentaksiran

B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif.


Situasi
Anda dikendaki menulis satu karangan ringkas mengapa kita perlu memulihara
sumber tenaga dan berikan cadangan cara penggunaan sumber tenga dengan cekap.
Panjang karangan adalah tidak kurang daripada 30 patah perkataan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

SMK KUALA BALAH, JALAN JELI - DABONG, JELI KELANTAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SAINS TINGKATAN 1
NAMA :
Subtopik
Hasil P&P

TING :

TARIKH :

: 6.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga.


: Memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.
Menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga
yang cekap.

Hasil pentaksiran

B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif.


Situasi:
Pelajar dikehendaki membina sajak mengenai kepentingan memulihara sumber tenaga.
Sajak anda tidak kurang daripada 6 rangkap.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________