Anda di halaman 1dari 8

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA PILIHAN SENDIRI KUMPULAN SOKONGAN ( sediakan dalam 4 salinan untuk di hantar

ke Jabatan )

NAMA NO. K/P LAMA DAN BARU JAWATAN TARIKH BPS YANG DISOKONG NO. FAIL JPS

: : : : :

1 Surat Akuan 2 Lampiran A dan surat sebab mohon Bersara Pilihan Sendiri 3 Salinan surat kelulusan istihar harta 4 Borang JPA.BP.SPP.BO1a 5 Borang JPA.BP.SPPP.B03 6 Borang JPA.BP.SPPP.B04 7 Borang JPA.BP.UMUM.B01 8 Borang JPA.BP.UMUM.B02 9 Borang JPA.BP.UMUM.B04 Maklumat Pesara - Maklumat Tanggungan - Notis Pelepasan/ Pengasingan KWSP - Sijil Akuan Hutang / Tidak Berhutang - Pengiraan Gantian Cuti Rehat ( Jika Berkaitan ) - Laporan Pengesahan Pakar Perubatan jika ada anak yang cacat

10 Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti 11 Salinan Sijil Nikah, sekiranya tiada, surat akuan sumpah 12 Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/ isteri 13 Salinan Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat 14 Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank 15 Salinan surat penyelesaian Cukai Pendapatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri 16 Salinan Surat Pembayaran Balik Pinjaman Perumahan dari Bhg. Pinjaman Perumahan Kementerian Kewangan catatan : Bil 15 dan 16 hendaklah diuruskan oleh pihak sekolah dengan menggunakan borang C.P.22B-Pin 2/94 dan Lampiran 1 ( P. Perumahan ) - dihantar ke agensi berkenaan dan setelah mendapat surat penyelesaian cukai pendapatan dan perumahan hantar ke jabatan dengan kadar segera.

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA PILIHAN SENDIRI


( sediakan dalam 4 salinan untuk di hantar ke Jabatan )

NAMA NO. K/P LAMA DAN BARU JAWATAN TARIKH BPS YANG DISOKONG NO. FAIL JPS

: : : : :

Borang JPA.BP.SPP.BO1a

Maklumat Pesara

2 Borang JPA.BP.SPPP.B03 3 Borang JPA.BP.SPPP.B04 4 Borang JPA.BP.UMUM.B01 5 Borang JPA.BP.UMUM.B02 6 Borang JPA.BP.UMUM.B04

- Maklumat Tanggungan - Notis Pelepasan/ Pengasingan KWSP - Sijil Akuan Hutang / Tidak Berhutang - Pengiraan Gantian Cuti Rehat ( Jika Berkaitan ) - Laporan Pengesahan Pakar Perubatan jika ada anak yang cacat

7 Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti 8 Salinan Sijil Nikah, sekiranya tiada, surat akuan sumpah 9 Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/ isteri 10 Salinan Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat 11 Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank
12 Surat Permohonan persaraan pilihan sendiri oleh daripada pegawai anggota 13 Surat Kelulusan Istihar Harta

14 Salinan surat penyelesaian Cukai Pendapatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri 15 Salinan Surat Pembayaran Balik Pinjaman Perumahan dari Bhg. Pinjaman Perumahan Kementerian Kewangan
catatan :

Bil 14 dan 15 hendaklah diuruskan oleh pihak sekolah dengan menggunakan borang C.P.22B-Pin 2/94 dan Lampiran 1 ( P. Perumahan ) - dihantar ke agensi berkenaan selepas mendapat surat kelulusan Bersara Pilihan dari JPA.

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN PENCEN TERBITAN


( sediakan dalam 4 salinan untuk di hantar ke Jabatan )

NAMA NO. K/P LAMA DAN BARU JAWATAN TARIKH MENINGGAL DUNIA NO. FAIL JPS

: : : : :

PATHINATHAN A/L ANTHONY 540825-10-5307 (B) PEMBANTU AM PEJABAT 15.04.2012 36187 8149620 (L)

Borang JPA.BP.SPT.B01a Borang JPA.BP.SPT.B01e Borang JPA.BP.SPT.B03a Borang JPA.BP.SPT.B06 Borang JPA.BP.SPPP.B04 Borang JPA.BP.UMUM.B01 Borang JPA.BP.UMUM.B02 Borang JPA.BP.UMUM.B03 -

- Permohonan Faedah Terbitan - Maklumat Tanggungan - Pengesahan anak belajar di IPT - Maklumat Akaun Bank Penerima - Notis pelepasan KWSP ( Tidak Perlu T/Tangan ) - Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang Pengiraan GCR ( Jika Berkaitan ) Maklumbalas Siasatan polis bagi kes kemalangan ( Jika berkaitan ) Laporan Pengesahan Pakar Perubatan jika ada anak cacat

Borang JPA..BP.UMUM.B04

10

Salinan Kenyataan perkhidmatan dan Cuti Salinan Sijil Kematian Surat Akuan balu / duda yang sah dan salinan Sijil Nikah Salinan Kad Pengenalan balu/ duda/ anak Salinan surat pengesahan anak di bawah 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat ( jika berkenaan ) Salinan Kad Pengenalan ibu/ bapa/wakil diri di sisi undang-undang ( mana yang berkenaan ) Salinan Sijil Kelahiran pegawai / bukti pengesahan ibu / bapa

11

12

13

14

15

16

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA ATAS SEBAB KESIHATAN


( sediakan dalam 4 salinan untuk di hantar ke Jabatan )

NAMA NO. K/P LAMA DAN BARU JAWATAN TARIKH BSP YANG DISOKONG NO. FAIL JPS

: : : : :

Borang JPA.BP.SPPP.B01a Borang JPA.BP.SPPP.B03 Borang JPA.BP.SPPP.B04 Borang JPA.BP.UMUM.B01 Borang JPA.BP.UMUM.B02 Borang JPA..BP.UMUM.B04 -

- Maklumat Pesara - Maklumat Tanggungan - Notis Pelepasan/Pengasingan caruman kerajaan di KWSP untuk faedah Persaraan. - Sijil Akuan Berhutang / Tidak Berhutang - Pengiraan GCR ( Jika Berkaitan ) Laporan Pengesahan Pakar Perubatan jika ada anak cacat ( Jika berkaitan )

Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Cuti Salinan Sijil Nikah sekiranya tiada Surat Akuan Sumpah Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/ isteri dan Sijil Kelahiran anak di bawah umur 21 tahun ( tiada had umur bagi anak cacat ) Salinan buku bank yang menunjukkan nama, nombor Kad Pengenalan dan nombor akaun bank Laporan Lembaga Perubatan - Lampiran A kepada P.P.10/95 Surat Persetujuan Pegawai - Lampiran "C-1" kepada P.P.10/95

10

11

12

13

Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan - Lampiran D kepada P.P 10-95 Surat Kelulusan persaraan atas sebab kesihatan ( bagi pegawai awam Negeri sahaja )

14

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN BERSARA HAD UMUR


( sediakan dalam 4 salinan ) NAMA NO. K/P LAMA JAWATAN TARIKH LAHIR TARIKH BERSARA NO.FAIL JPS
: : : : : :

KAMARIAH BINTI SALIM 5041788


(BARU ) 561016-11-5284

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH KLANG 16 OKTOBER 1956 16 OKTOBER 2012 55906

1 Borang JPA.BP.SPPP.B01a 2 Borang JPA.BP.SPPP.B03 3 Borang JPA.BP.SPPP.B04 4 Borang JPA.BP.UMUM.B01 5 Borang JPA.BP.UMUM.B02 6 Borang JPA.BP.UMUM.B04

- Maklumat Pesara Pesara Maklumat - Maklumat Tanggungan - Notis Pelepasan/ Pengasingan KWSP - Sijil Akuan Hutang / Tidak Berhutang - Pengiraan Gantian Cuti Rehat ( Jika Berkaitan ) - Laporan Pengesahan Pakar Perubatan jika ada anak yang cacat

/ / / / /

7 Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti 8 Salinan Sijil Nikah, sekiranya tiada, surat akuan sumpah 9 Salinan Kad Pengenalan anggota dan suami/ isteri 10 Salinan Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan anak di bawah umur 21 tahun dan tiada had umur bagi anak cacat 11 Salinan dokumen bank yang menunjukkan nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank 12 Salinan Borang Opsyen bersara 55 / 56 / 58 tahun 13 Kad Ahli KWSG ( sekiranya berkaitan ) 14 Salinan surat penyelesaian Cukai Pendapatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri 15 Salinan Surat Pembayaran Balik Pinjaman Perumahan dari Bhg. Pinjaman Perumahan Kementerian Kewangan
catatan :

/ / /

/ /

Bil 14 dan 15 hendaklah diuruskan oleh pihak sekolah dengan menggunakan borang C.P.22B-Pin 2/94 dan

Lampiran 1 ( P. Perumahan ) - dihantar ke agensi berkenaan 6 bulan sebelum pegawai berkenaan bersara

SENARAI SEMAK BORANG DAN DOKUMEN PERCANTUMAN PERKHIDMATAN LEPAS ( Sediakan dalam 4 salinan )

Borang JPA.BP.SPPP.B05

- Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas

2 3 4

Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti bagi perkhidmatan sebelum dan Perkhidmatan sekarang

Salinan Kad Pengenalan pegawai

5 6 7

Salinan surat kelulusan perletakan jawatan atau pelepasan jawataan atau pelepasan dengan izin daripada agensi-agensi terdahulu ( jika terlibat )

Salinan surat kelulusan cuti tanpa gaji ( jika terlibat )

Salinan surat tawaran perlantikan ( jika terlibat )

Salinan dokumen lain yang berkaitan dengan perkhidmatan lepas yang hendak dicantumkan