Pendidikan Muzik

Soalan Objektif

1

Kerincing D. Simbal B.Pendidikan Muzik 6 7 8 9 10 Namakan alat perkusi yang ditunjukan dalam gambar di bawah : A. Tamborin 10 . Kastenet 2 C.

Pendidikan Muzik Soalan subjektif (isikan jawapan yang betul di ruang jawapan yang disediakan) 20 d 3 6 .

Pendidikan Muzik e f 6 4 6 .

Pendidikan Muzik g h 6 5 6 .

Pendidikan Muzik i 20 11110 1010 j Lukiskan corak irama bagi meter dibawah 2 4 3 4 4 4 6 6 .

k Pendidikan Muzik 7 l Isikan tempat kosong dengan nama alat perkusi yang menghasilkan bunyi lanjut dan tidak lanjut : 7 8 .

m Pendidikan Muzik Tuliskan senikata atau lirik lagu Negaraku. Negeri Perak dan Sekolah Senikata lagu Negaraku Senikata lagu Sabah Tanah Airku 3 Lagu Sekolah 3 3 8 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.